โปรไฟล์ของ pathiw คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

สมาชิกทั่วไป
ฟีดข่าว
pathiw ดู 1 ปีที่แล้ว 0
นอยพรุ่งนี้ 22/7762
24-40-41-61
62-79-81-92
วันนี้เข้า 2 เด้ง 45 กับ 06
สนใจทักไลน์ yosave38
pathiw ดู 1 ปีที่แล้ว 3
19.30 =4+7 ผล 481 67√ฟวล
19.45 =2+6 ผล 587 34***
20.00 =2+3 ผล 754 50***
20.15 =2+9 ผล 640 80***
20.30 =3+0 ผล 822 06ฟล
20.45 =5+0 ผล 751 30ฟบล
21.00 =6+2 ผล 433 14***
21.15 =3+7 ผล 649 51***
21.30 =2+0 ผล 850 07ฟบล
21.45 =3+6 ผล 831 89ฟบ
22.00 =5+1 ผล 950 80ฟบ
22.15 =7+4 ผล 650 90***
22.30 =1+4

ติดตามต่อห้อง vip ค่ะ

สนใจเข้ากลุ่ม id.0851924064 เปลี่ยนผู้แนะนำดึงเข้ากลุ่มทันที
pathiw 1 ปีที่แล้ว
19.30 =4+7 ผล 481 67√ฟวล
19.45 =2+6 ผล 587 34***
20.00 =2+3 ผล 754 50***
20.15 =2+9 ผล 640 80***
20.30 =3+0 ผล 822 06ฟล
20.45 =5+0 ผล 751 30ฟบล
21.00 =6+2 ผล 433 14***
21.15 =3+7 ผล 649 51***
21.30 =2+0 ผล 850 07ฟบล
21.45 =3+6 ผล 831 89ฟบ
22.00 =5+1 ผล 950 80ฟบ
22.15 =7+4 ผล 650 90***
22.30 =1+4 ผล 303 73***
22.45 =9+3 ผล

ติดตามต่อห้อง vip ค่ะ

สนใจเข้ากลุ่ม id.0851924064 เปลี่ยนผู้แนะนำดึงเข้ากลุ่มทันที
pathiw 1 ปีที่แล้ว
19.30 =4+7 ผล 481 67√ฟวล
19.45 =2+6 ผล 587 34***
20.00 =2+3 ผล 754 50***
20.15 =2+9 ผล 640 80***
20.30 =3+0 ผล 822 06ฟล
20.45 =5+0 ผล 751 30ฟบล
21.00 =6+2 ผล 433 14***
21.15 =3+7 ผล 649 51***
21.30 =2+0 ผล 850 07ฟบล
21.45 =3+6 ผล 831 89ฟบ
22.00 =5+1 ผล 950 80ฟบ
22.15 =7+4 ผล 650 90***
22.30 =1+4 ผล 303 73***
22.45 =9+3 ผล 138 42ฟบ
23.00 =4+5 ผล

ติดตามต่อห้อง vip ค่ะ

สนใจเข้ากลุ่ม id.0851924064 เปลี่ยนผู้แนะนำดึงเข้ากลุ่มทันที
pathiw 1 ปีที่แล้ว
19.30 =4+7 ผล 481 67√ฟวล
19.45 =2+6 ผล 587 34***
20.00 =2+3 ผล 754 50***
20.15 =2+9 ผล 640 80***
20.30 =3+0 ผล 822 06ฟล
20.45 =5+0 ผล 751 30ฟบล
21.00 =6+2 ผล 433 14***
21.15 =3+7 ผล 649 51***
21.30 =2+0 ผล 850 07ฟบล
21.45 =3+6 ผล 831 89ฟบ
22.00 =5+1 ผล 950 80ฟบ
22.15 =7+4 ผล 650 90***
22.30 =1+4 ผล 303 73***
22.45 =9+3 ผล 138 42ฟบ
23.00 =4+5 ผล 563 59ฟวล
23.15 =7+1 ผล

ติดตามต่อห้อง vip ค่ะ

สนใจเข้ากลุ่ม id.0851924064 เปลี่ยนผู้แนะนำดึงเข้ากลุ่มทันที
pathiw ดู 1 ปีที่แล้ว 0
11.00 =9/6 ผล 040-91ฟล
11.15 =4/7 ผล 491-51**
11.30 =7/3 ผล 397-37ฟบล
11.45 =2/0 ผล 425-94ฟบ
12.00 =6/4 ผล ยกเลิก
12.30 =5/8 ผล 969/24**
12.45 =5/7 ผล 350/75ฟบล
13.00 =8/1 ผล 114/27ฟบ
13.15 =2/9 ผล 094/25ฟล
13.30 =9/6 ผล 968/81ฟบ
13.45 =5/6 ผล 602/91ฟว
14.00 =1/6 ผล 647/08ฟว
14.15 =0/9 ผล 956/08ฟวล
14.30 =4/3 ผล 686/05*ทบ
14.45 =4/5 ผล 281/29*ทบ
15.00 =0/4 ผล 805/24ฟบล
15.15 =8/6 ผล 958/17ฟบ
15.30 =4/5 ผล 594/70ฟบ
15.45 =4/1 ผล 709/40ฟล
16.00 =7/9 ผล 428/02*ทบ
16.15 =6/7 ผล 920/19*ทบ
16.30 =1/4 ผล 852/80*ทบ
16.45 =3/8 ผล 418/50ฟบ
17.00 =5/6 ผล 620/63ฟวล
17.15 =8/1 ผล 129/66ฟว
17.30 =3/5 ผล 474/24*ทบ
17.45 =1/8 ผล 199/85ฟวบ
18.00 =0/9 ผล 909/64ฟวบบ
18.15 =9/1 ผล 117/68ฟวบ
18.30 =2/1 ผล 415/76ฟบ
18.45 =5/3 ผล 110/59ฟล
19.00 =2/5 ผล 268/25ฟวลล
19.15 =8/9 ผล

ติดตามต่อห้อง vip ค่ะ

สนใจเข้ากลุ่ม id.0851924064 ไม่พูดมากเจ็บคอ เปลี่ยนผู้แนะนำดึงเข้ากลุ่มทันที
pathiw ดู 1 ปีที่แล้ว 10
ปป.19.30 (6)(,)(5)
pathiw 1 ปีที่แล้ว
ปป.19.30 = 6,5>980/15ฟล.
ปป.19.45 = 1,0>
pathiw 1 ปีที่แล้ว
ปป.19.30 = 6,5>980/15ฟล.
ปป.19.45 = 1,0>080/83ฟบว.
ปป.20.00 = 9,2>
pathiw 1 ปีที่แล้ว
ปป.19.30 =6,5>980/15ฟล.
ปป.19.45 =1,0>080/83ฟบว.
ปป.20.00 =9,2>494/49ฟบล.
ปป.20.15 =8,7>
pathiw 1 ปีที่แล้ว
ปป.19.30=6,5}980/15ฟล
ปป.19.45=1,0}080/83ฟบว
ปป.20.00=9,2}494/49ฟบล
ปป.20.15=8,7}275/66ฟบ
ปป.20.30=6,7}
pathiw 1 ปีที่แล้ว
ปป.19.30=6,5}980/15ฟล
ปป.19.45=1,0}080/83ฟบว
ปป.20.00=9,2}494/49ฟบล
ปป.20.15=8,7}275/66ฟบ
ปป.20.30=6,7}291/26ฟล
ปป.20.45=7,8
pathiw 1 ปีที่แล้ว
ปป.19.30=6,5}980/15ฟล
ปป.19.45=1,0}080/83ฟบว
ปป.20.00=9,2}494/49ฟบล
ปป.20.15=8,7}275/66ฟบ
ปป.20.30=6,7}291/26ฟล
ปป.20.45=7,8}712/26ฟว
ปป.21.00=8,7

สนใจเข้ากลุ่ม id.0851924064 ไม่พูดมากเจ็บคอ แค่เปลี่ยนผู้แนะนำเท่านั้นมาค่ะมาอยู่บ้านหลังใหม่กัน
pathiw 1 ปีที่แล้ว
ปป.19.30=6,5}980/15ฟล
ปป.19.45=1,0}080/83ฟบว
ปป.20.00=9,2}494/49ฟบล
ปป.20.15=8,7}275/66ฟบ
ปป.20.30=6,7}291/26ฟล
ปป.20.45=7,8}712/26ฟว
ปป.21.00=8,7}002/58ฟล
ปป.21.15=4,5

สนใจเข้ากลุ่ม id.0851924064 ไม่พูดมากเจ็บคอ แค่เปลี่ยนผู้แนะนำเท่านั้นมาค่ะมาอยู่บ้านหลังใหม่กัน
pathiw 1 ปีที่แล้ว
ปป.19.30=6,5}980/15ฟล
ปป.19.45=1,0}080/83ฟบว
ปป.20.00=9,2}494/49ฟบล
ปป.20.15=8,7}275/66ฟบ
ปป.20.30=6,7}291/26ฟล
ปป.20.45=7,8}712/26ฟว
ปป.21.00=8,7}002/58ฟล
ปป.21.15=4,5}986/09++
ปป.21.30=0,1

สนใจเข้ากลุ่ม id.0851924064 ไม่พูดมากเจ็บคอ แค่เปลี่ยนผู้แนะนำเท่านั้นมาค่ะมาอยู่บ้านหลังใหม่กัน
pathiw 1 ปีที่แล้ว
ปป.19.30=6,5}980/15ฟล
ปป.19.45=1,0}080/83ฟบว
ปป.20.00=9,2}494/49ฟบล
ปป.20.15=8,7}275/66ฟบ
ปป.20.30=6,7}291/26ฟล
ปป.20.45=7,8}712/26ฟว
ปป.21.00=8,7}002/58ฟล
ปป.21.15=4,5}986/09++
ปป.21.30=0,1}084/81ฟวล
ปป.21.45=9,2

สนใจเข้ากลุ่ม id.0851924064 ไม่พูดมากเจ็บคอ แค่เปลี่ยนผู้แนะนำเท่านั้นมาค่ะมาอยู่บ้านหลังใหม่กัน
pathiw 1 ปีที่แล้ว
ปป.19.30=6,5}980/15ฟล
ปป.19.45=1,0}080/83ฟบว
ปป.20.00=9,2}494/49ฟบล
ปป.20.15=8,7}275/66ฟบ
ปป.20.30=6,7}291/26ฟล
ปป.20.45=7,8}712/26ฟว
ปป.21.00=8,7}002/58ฟล
ปป.21.15=4,5}986/09++
ปป.21.30=0,1}084/81ฟวล
ปป.21.45=9,2}895/66ฟบ
ปป.22.00=6,3} ติดตามต่อห้อง VIP
สนใจเข้ากลุ่ม id.0851924064 ไม่พูดมากเจ็บคอ แค่เปลี่ยนผู้แนะนำเท่านั้นมาค่ะมาอยู่บ้านหลังใหม่กัน
pathiw ดู 2 ปีที่แล้ว 0
18.39= บ.130
pathiw ดู 2 ปีที่แล้ว 1
เน้นๆ 2 ตัว บ/ล
21.15 = บ.50,60,70 ล.18,28,38
pathiw 2 ปีที่แล้ว
เน้นๆ 2 ตัว บ/ล
21.15 = บ.50,60,70 ล.18,28,38
21.30 = บ.53,63,73 ล. 61,63,63
pathiw ดู 2 ปีที่แล้ว 3
อยากรวย แอดมาเลย
19.45=280 บ.80 ล.37
pathiw 2 ปีที่แล้ว
อยากรวย แอดมาเลย
19.45=280 บ.80 ล.37
20.00=614 บ.14 ล.31
pathiw 2 ปีที่แล้ว
อยากรวย แอดมาเลย
19.45=280 บ.80 ล.37
20.00=614 บ.14 ล.31
20.15=269 บ.69 ล.79
pathiw 2 ปีที่แล้ว
อยากรวย แอดมาเลย
19.45=280 บ.80 ล.37
20.00=614 บ.14 ล.31
20.15=269 บ.69 ล.79
20.30=129 บ.29 ล.14
pathiw ดู 2 ปีที่แล้ว 6
รอจับเรียงเบอร์กับเขาไม่ทันหลับไปก่อนอดลุ้นเลย
pathiw 2 ปีที่แล้ว
ไม่ทราบว่าหมดทุกรอบหรือยังค่ะ
jungwame 2 ปีที่แล้ว
ยังค่ะ รอรอบต่อไปรอบที่ 3 จ้า
(ไม่รู้เริ่มกี่โมง)
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
ยังเหลืออีก 2 รอบค่ะ
ใช้ 20 พ้อย์ และ 30 พ้อยท์
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
อ้าว..ทำไมรอบสี่ทุ่มนี่เปนแบบใช้พ้อยท์ปกติแล้วอะ
แล้วกิจกรรมพิเศษหายไปไหนอีกสองรอบ
patcharin2559 2 ปีที่แล้ว
เรานั่งวางเลขให้ในกลุ่มแทงปป.กัน
นั่งฟีดหน้าทุกๆสองนาทีเปนไปไม่ได้ที่จะพลาด!!
pathiw 2 ปีที่แล้ว
รอไม่ไหวแล้วขอนอนก่อนน่ะค่ะ ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ
pathiw ดู 2 ปีที่แล้ว 3
16.15=เน้นๆ 3 ตัวตรง=695
pathiw 2 ปีที่แล้ว
เน้นๆ 3 ตัวตรง
16.15=695 ออก 465
16.30=370

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw 2 ปีที่แล้ว
เน้นๆ 3 ตัวตรง
16.15=695 ออก 465
16.30=370 ออก 466
16.45=420

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw 2 ปีที่แล้ว
เน้นๆ 3 ตัวตรง
16.15=695 ออก 465
16.30=370 ออก 466
16.45=420 ออก 149
17.00=279

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw ดู 2 ปีที่แล้ว 5
14.00=5/6.

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw 2 ปีที่แล้ว
14.00=5/6=382-99**
14.15=2/8=282-21√√√√เด้งๆๆๆ
14.30=9/2=

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw 2 ปีที่แล้ว
14.00=5/6=382-99**
14.15=2/8=282-21√√√√เด้งๆๆๆ
14.30=9/2=399-00√√√
14.45=4/1=

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
togtag 2 ปีที่แล้ว
14.00=5/6=382-99**
14.15=2/8=282-21√√√√เด้งๆๆๆ
14.30=9/2=399-00√√√
14.45=4/1=165-89√
15.00=2/5=

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
togtag 2 ปีที่แล้ว
14.00=5/6=382-99**
14.15=2/8=282-21√√√√เด้งๆๆๆ
14.30=9/2=399-00√√√
14.45=4/1=165-89√
15.00=2/5=675-60√
15.15=1/6=

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
togtag 2 ปีที่แล้ว
14.00=5/6=382-99**
14.15=2/8=282-21√√√√เด้งๆๆๆ
14.30=9/2=399-00√√√
14.45=4/1=165-89√
15.00=2/5=675-60√
15.15=1/6=983-40**
15.30=2/6=

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw ดู 2 ปีที่แล้ว 3
ปป.16.00 >>345==388-05=√√
ปป.16.15 >>456==352-70=√
ปป.16.30 >>234==834-84=√√√
ปป.16.45 >>456==577-41=√√
ปป.17.00 >>456==916-70=√
ปป.18.00 >>345==027-03=√
ปป.18.15 >>345==762-55=√√
ปป.18.30 >>567==703-71=√√
ปป.18.45 >>234==486-54=√√
ปป.19.00 >>567==257-54=√√√
ปป.19.15 >>456==

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw 2 ปีที่แล้ว
ปป.16.00 >>345==388-05=√√
ปป.16.15 >>456==352-70=√
ปป.16.30 >>234==834-84=√√√
ปป.16.45 >>456==577-41=√√
ปป.17.00 >>456==916-70=√
ปป.18.00 >>345==027-03=√
ปป.18.15 >>345==762-55=√√
ปป.18.30 >>567==703-71=√√
ปป.18.45 >>234==486-54=√√
ปป.19.00 >>567==257-54=√√√
ปป.19.15 >>456==596-93=√√
ปป.19.30 >>678==443-73=√
ปป.19.45 >>345==

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw 2 ปีที่แล้ว
ปป.16.00 >>345==388-05=√√
ปป.16.15 >>456==352-70=√
ปป.16.30 >>234==834-84=√√√
ปป.16.45 >>456==577-41=√√
ปป.17.00 >>456==916-70=√
ปป.18.00 >>345==027-03=√
ปป.18.15 >>345==762-55=√√
ปป.18.30 >>567==703-71=√√
ปป.18.45 >>234==486-54=√√
ปป.19.00 >>567==257-54=√√√
ปป.19.15 >>456==596-93=√√
ปป.19.30 >>678==443-73=√
ปป.19.45 >>345==535-20=√√
ปป.20.00 >>234==

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw 2 ปีที่แล้ว
ปป.16.00 >>345==388-05=√√
ปป.16.15 >>456==352-70=√
ปป.16.30 >>234==834-84=√√√
ปป.16.45 >>456==577-41=√√
ปป.17.00 >>456==916-70=√
ปป.18.00 >>345==027-03=√
ปป.18.15 >>345==762-55=√√
ปป.18.30 >>567==703-71=√√
ปป.18.45 >>234==486-54=√√
ปป.19.00 >>567==257-54=√√√
ปป.19.15 >>456==596-93=√√
ปป.19.30 >>678==443-73=√
ปป.20.00 >>345==535-20=√√
ปป.20.15 >>234==953-45=√√
ปป.20.30 >>456==

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw ดู 2 ปีที่แล้ว 6
ปป.16.00 >>345==

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw 2 ปีที่แล้ว
ปป.16.00 >>345==388-05=√√
ปป.16.15 >>456==

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw 2 ปีที่แล้ว
ปป.16.00 >>345==388-05=√√
ปป.16.15 >>456==352-70=√
ปป.16.30 >>234==

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw 2 ปีที่แล้ว
ปป.16.00 >>345==388-05=√√
ปป.16.15 >>456==352-70=√
ปป.16.30 >>234==834-84=√√√
ปป.16.45 >>456==

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw 2 ปีที่แล้ว
ปป.16.00 >>345==388-05=√√
ปป.16.15 >>456==352-70=√
ปป.16.30 >>234==834-84=√√√
ปป.16.45 >>456==

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw 2 ปีที่แล้ว
ปป.16.00 >>345==388-05=√√
ปป.16.15 >>456==352-70=√
ปป.16.30 >>234==834-84=√√√
ปป.16.45 >>456==577-41=√√
ปป.17.00 >>456==

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw 2 ปีที่แล้ว
ปป.16.00 >>345==388-05=√√
ปป.16.15 >>456==352-70=√
ปป.16.30 >>234==834-84=√√√
ปป.16.45 >>456==577-41=√√
ปป.17.00 >>456==

สนใจติดตามต่อได้ในกลุ่มเปิดใหม่ วางให้ตลอดถึงเที่ยงคืน id.goodlucky เปลี่ยนผู้แนะนำเป็น togtag
pathiw ดู 2 ปีที่แล้ว 14
07.45 : 89/01=978-73>√√
08.00 : 21/54
pathiw 2 ปีที่แล้ว
07.45 : 89/01=978-73>√√
08.00 : 21/54=585-09>√
08.30 : 02/34=
pathiw 2 ปีที่แล้ว
07.45 : 89/01=978-73>√√
08.00 : 21/54=585-09>√
08.30 : 02/34=597-82>√
08.45 : 12/90=
pathiw 2 ปีที่แล้ว
07.45 : 89/01=978-73>√√
08.00 : 21/54=585-09>√
08.30 : 02/34=597-82>√
08.45 : 12/90=947-80>√√
09.15 : 10/98=
pathiw 2 ปีที่แล้ว
07.45 : 89/01=978-73>√√
08.00 : 21/54=585-09>√
08.30 : 02/34=597-82>√
08.45 : 12/90=947-80>√√
09.15 : 10/98=253-35**
09.30 : 45/67=
pathiw 2 ปีที่แล้ว
07.45 : 89/01=978-73>√√
08.00 : 21/54=585-09>√
08.30 : 02/34=597-82>√
08.45 : 12/90=947-80>√√
09.15 : 10/98=253-35**
09.30 : 45/67=945-24√√√
09.45 : 34/56
pathiw 2 ปีที่แล้ว
07.45 : 89/01=978-73>√√
08.00 : 21/54=585-09>√
08.30 : 02/34=597-82>√
08.45 : 12/90=947-80>√√
09.15 : 10/98=253-35**
09.30 : 45/67=945-24√√√
09.45 : 34/56=714-48√√
10.15 : 78/90=
pathiw 2 ปีที่แล้ว
07.45 : 89/01=978-73>√√
08.00 : 21/54=585-09>√
08.30 : 02/34=597-82>√
08.45 : 12/90=947-80>√√
09.15 : 10/98=253-35**
09.30 : 45/67=945-24√√√
09.45 : 34/56=714-48√√
10.15 : 78/90=922-25√√
10.30 : 23/45
pathiw 2 ปีที่แล้ว
07.45 : 89/01=978-73>√√
08.00 : 21/54=585-09>√
08.30 : 02/34=597-82>√
08.45 : 12/90=947-80>√√
09.15 : 10/98=253-35**
09.30 : 45/67=945-24√√√
09.45 : 34/56=714-48√√
10.15 : 78/90=922-25√√
10.30 : 23/45=753-13√√√
10.45 : 32/58
pathiw 2 ปีที่แล้ว
07.45 : 89/01=978-73>√√
08.00 : 21/54=585-09>√
08.30 : 02/34=597-82>√
08.45 : 12/90=947-80>√√
09.15 : 10/98=253-35**
09.30 : 45/67=945-24√√√
09.45 : 34/56=714-48√√
10.15 : 78/90=922-25√√
10.30 : 23/45=753-13√√√
10.45 : 32/58=897-58√√√
11.00 : 09/21=
สนใจเข้ากลุ่ม ไลน์ 085-1924064 เข้ามากกว่าหลุด เปลี่ยนผู้แนะนำ หรือ สนใจ รายวัน รายเดือน เชิญได้ค่ะ
pathiw 2 ปีที่แล้ว
07.45 : 89/01=978-73>√√
08.00 : 21/54=585-09>√
08.30 : 02/34=597-82>√
08.45 : 12/90=947-80>√√
09.15 : 10/98=253-35**
09.30 : 45/67=945-24√√√
09.45 : 34/56=714-48√√
10.15 : 78/90=922-25√√
10.30 : 23/45=753-13√√√
10.45 : 32/58=897-58√√√
11.00 : 09/21=602-81√√√
11.15 : 98/21
สนใจเข้ากลุ่ม ไลน์ 085-1924064 เข้ามากกว่าหลุด เปลี่ยนผู้แนะนำ หรือ สนใจ รายวัน รายเดือน เชิญได้ค่ะ
pathiw 2 ปีที่แล้ว
07.45 : 89/01=978-73>√√
08.00 : 21/54=585-09>√
08.30 : 02/34=597-82>√
08.45 : 12/90=947-80>√√
09.15 : 10/98=253-35**
09.30 : 45/67=945-24√√√
09.45 : 34/56=714-48√√
10.15 : 78/90=922-25√√
10.30 : 23/45=753-13√√√
10.45 : 32/58=897-58√√√
11.00 : 09/21=602-81√√√
11.15 : 98/21=551-19√√√
11.30 : 02/34=
สนใจเข้ากลุ่ม ไลน์ 085-1924064 เข้ามากกว่าหลุด เปลี่ยนผู้แนะนำ หรือ สนใจ รายวัน รายเดือน เชิญได้ค่ะ
pathiw 2 ปีที่แล้ว
07.45 : 89/01=978-73>√√
08.00 : 21/54=585-09>√
08.30 : 02/34=597-82>√
08.45 : 12/90=947-80>√√
09.15 : 10/98=253-35**
09.30 : 45/67=945-24√√√
09.45 : 34/56=714-48√√
10.15 : 78/90=922-25√√
10.30 : 23/45=753-13√√√
10.45 : 32/58=897-58√√√
11.00 : 09/21=602-81√√√
11.15 : 98/21=551-19√√√
11.30 : 02/34=963-90√√
สนใจเข้ากลุ่ม ไลน์ 085-1924064 เข้ามากกว่าหลุด เปลี่ยนผู้แนะนำ หรือ สนใจ รายวัน รายเดือน เชิญได้ค่ะ
pathiw 2 ปีที่แล้ว
07.45 : 89/01=978-73>√√
08.00 : 21/54=585-09>√
08.30 : 02/34=597-82>√
08.45 : 12/90=947-80>√√
09.15 : 10/98=253-35**
09.30 : 45/67=945-24√√√
09.45 : 34/56=714-48√√
10.15 : 78/90=922-25√√
10.30 : 23/45=753-13√√√
10.45 : 32/58=897-58√√√
11.00 : 09/21=602-81√√√
11.15 : 98/21=551-19√√√
11.30 : 02/34=963-90√√

12.45 : 14/62=
สนใจเข้ากลุ่ม ไลน์ 085-1924064 เข้ามากกว่าหลุด เปลี่ยนผู้แนะนำ หรือ สนใจ รายวัน รายเดือน เชิญได้ค่ะ
pathiw 2 ปีที่แล้ว
07.45 : 89/01=978-73>√√
08.00 : 21/54=585-09>√
08.30 : 02/34=597-82>√
08.45 : 12/90=947-80>√√
09.15 : 10/98=253-35**
09.30 : 45/67=945-24√√√
09.45 : 34/56=714-48√√
10.15 : 78/90=922-25√√
10.30 : 23/45=753-13√√√
10.45 : 32/58=897-58√√√
11.00 : 09/21=602-81√√√
11.15 : 98/21=551-19√√√
11.30 : 02/34=963-90√√

12.45 : 14/62=477-84√√
13.00 : 35/67=
สนใจเข้ากลุ่ม ไลน์ 085-1924064 เข้ามากกว่าหลุด เปลี่ยนผู้แนะนำ หรือ สนใจ รายวัน รายเดือน เชิญได้ค่ะ
pathiw ดู 2 ปีที่แล้ว 18
ปป.เทส 00.30 บ.0 ล.1
pathiw 2 ปีที่แล้ว
00.45 = บ.13 ล.02
pathiw 2 ปีที่แล้ว
01.15 = 09/87
pathiw 2 ปีที่แล้ว
01.15 = 09/87 ออก 391-47 √√
01.30 = 24/56 ออก
pathiw 2 ปีที่แล้ว
01.15 = 09/87 > 391-47 =√√
01.30 = 24/56 > 516-43 =√√√
pathiw 2 ปีที่แล้ว
01.45 = 78/24
pathiw 2 ปีที่แล้ว
03.00=45/57
pathiw 2 ปีที่แล้ว
04.15=78/90
pathiw 2 ปีที่แล้ว
04.30=12/09 เจ่าะ812
pathiw 2 ปีที่แล้ว
04.45=69/45
pathiw 2 ปีที่แล้ว
05.00=34/12
pathiw 2 ปีที่แล้ว
05.15 = 89/67
pathiw 2 ปีที่แล้ว
05.30 = 67/89
pathiw 2 ปีที่แล้ว
05.45=45/32
sunisa2561 2 ปีที่แล้ว
www
pathiw 2 ปีที่แล้ว
07.00=23/45
pathiw 2 ปีที่แล้ว
07.15=09/87
pathiw 2 ปีที่แล้ว
07.20 = 12/14
pathiw 2 ปีที่แล้ว
07.45=89/01
pathiw ดู 2 ปีที่แล้ว 18
19.15. บ.45 ล.09
pathiw 2 ปีที่แล้ว
ปป.19.30 บ.80 ล.67
pathiw 2 ปีที่แล้ว
ปป.19.45 บ.08 ล.12
pathiw 2 ปีที่แล้ว
ปป.20.15 บ.10 ล.58
pathiw 2 ปีที่แล้ว
ปป.20.30 บ.56 ล.78
pathiw 2 ปีที่แล้ว
ปป.20.45 บ.56 ล.34
pathiw 2 ปีที่แล้ว
ปป.20.45 บ.57 ล.90
pathiw 2 ปีที่แล้ว
ปป.21.00 บ.57 ล.90
pathiw 2 ปีที่แล้ว
ปป.21.15 บ.79 ล.90
pathiw 2 ปีที่แล้ว
ปป.21.30 บ.46 ล.57
pathiw 2 ปีที่แล้ว
ปป.21.45 บ.87 ล.19
pathiw 2 ปีที่แล้ว
ปป.22.15 บ.79 ล.23
pathiw 2 ปีที่แล้ว
ปป.22.30 บ.12 ล.45
pathiw 2 ปีที่แล้ว
ปป.22.45 บ.57 ล.46
pathiw 2 ปีที่แล้ว
ปป.23.00 บ.35 ล.46
pathiw 2 ปีที่แล้ว
ปป 23.15 บ.43 ล.35
pathiw 2 ปีที่แล้ว
ปป.23.30 บ.53 ล.46
pathiw 2 ปีที่แล้ว
ปป.23.45 บ.57 ล.68
pathiw 2 ปีที่แล้ว
ปป.00.00 บ. 89 ล.01 =
pathiw ดู 2 ปีที่แล้ว 0
ปป.19.00. บ.7,6 ล.0,1
pathiw ดู 2 ปีที่แล้ว 0
ปป 23.30. บ.4-3
pathiw ดู 2 ปีที่แล้ว 0
20.15 บ 3. ล 4.
pathiw ดู 2 ปีที่แล้ว 0
20.00. บ 4 ล 8
แสดงความคิดเห็น