โปรไฟล์ของ oilbk5033 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
oilbk5033 ดู 10 เดือนที่แล้ว 0
08:15=2(3)=223-35❤ฟบบลจ
08:30=3(2)=276-02❤ฟบล
08:45=8(6)=410-08❤ล
09:00=2(0)=442-24❤บล
09:15=3(4)=950-73❤ล
09:30=6(4)=134-08❤ฟบ
09:45=4(2)=623-40❤ฟบล
10:00=3(1)=
เจาะ 13-14-12
134-132-342
08:15=2(3)=223-35❤ฟบบลจ
08:30=3(2)=276-02❤ฟบล
08:45=8(6)=410-08❤ล
09:00=2(0)=442-24❤บล
09:15=3(4)=950-73❤ล
09:30=6(4)=134-08❤ฟบ
09:45=4(2)=623-40❤ฟบล
10:00=3(1)=
เจาะ 13-14-12
134-132-342
oilbk5033 ดู 10 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:00=2(3)=424-83❤ฟบล
08:15=3(1)=334-57❤บ
08:30=2(3)=219-70❤บ
08:45=2(0)=734-60❤ฟลจ
09:00=4(2)=400-34❤บล
09:15=9(0)=310-42❤ฟบ
09:30=2(0)=852-15❤บ
09:45=6(4)=220-75++
10:00=1(2)=831-61❤บล
10:15=4(2)=097-23❤ฟล
10:30=0(8)=796-27++
10:45=8(6)=335-88❤ล
11:00=3(2)=758-01++
11:15=8(6)=580-93❤บ
11:30=6(4)=306-09❤บ
11:45=6(0)=578-12++
12:00=5(1)=717-74❤ฟบ
12:15=6(7)=866-59❤บ
12:30=2(0)=559-66++
12:45=6(5)=778-63❤ล
13:00=8(7)=051-20++
13:15=2(0)=236-45++
13:30=9(3)=105-70++
13:45=5(7)=448-74❤ฟลจ
14:00=4(6)=492-66❤ฟบล
14:15=7(9)=218-79❤ฟลลจ
14:30=1(3)=350-68❤ฟบ
14:45=7(9)=576-66❤บ
15:00=9(1)=920-36❤บ
15:15=6(7)=261-90❤บ
15:30=9(1)=525-24++
15:45=0(2)=559-46++
16:00=3(5)=644-00++
16:15=4(3)=047-17❤บ
16:30=5(3)=331-82❤ฟบ
16:45=2(3)=566-83❤ฟล
17:00=6(5)=368-50❤ฟบล
17:15=7(5)=778-70❤บล
17:30=7(6)=068-98❤ฟบจ
17:45=1(9)=232-90❤ฟล
18:00=4(2)=478-23❤ฟบลจ
18:15=8(6)=352-62❤ฟล
18:30=6(4)=374-76❤ฟบล
18:45=8(6)=029-65❤ฟล
19:00=3(1)=620-87++
19:15=3(1)=717-59❤ฟบ
19:30=2(0)=401-14❤ฟบ
19:45=1(9)=709-83❤ฟบ
20:00=1(9)=853-69❤ฟล
20:15=6(4)=
เจาะ 46-48-49
468-469-689
oilbk5033 10 เดือนที่แล้ว
08:00=2(3)=424-83❤ฟบล
08:15=3(1)=334-57❤บ
08:30=2(3)=219-70❤บ
08:45=2(0)=734-60❤ฟลจ
09:00=4(2)=400-34❤บล
09:15=9(0)=310-42❤ฟบ
09:30=2(0)=852-15❤บ
09:45=6(4)=220-75++
10:00=1(2)=831-61❤บล
10:15=4(2)=097-23❤ฟล
10:30=0(8)=796-27++
10:45=8(6)=335-88❤ล
11:00=3(2)=758-01++
11:15=8(6)=580-93❤บ
11:30=6(4)=306-09❤บ
11:45=6(0)=578-12++
12:00=5(1)=717-74❤ฟบ
12:15=6(7)=866-59❤บ
12:30=2(0)=559-66++
12:45=6(5)=778-63❤ล
13:00=8(7)=051-20++
13:15=2(0)=236-45++
13:30=9(3)=105-70++
13:45=5(7)=448-74❤ฟลจ
14:00=4(6)=492-66❤ฟบล
14:15=7(9)=218-79❤ฟลลจ
14:30=1(3)=350-68❤ฟบ
14:45=7(9)=576-66❤บ
15:00=9(1)=920-36❤บ
15:15=6(7)=261-90❤บ
15:30=9(1)=525-24++
15:45=0(2)=559-46++
16:00=3(5)=644-00++
16:15=4(3)=047-17❤บ
16:30=5(3)=331-82❤ฟบ
16:45=2(3)=566-83❤ฟล
17:00=6(5)=368-50❤ฟบล
17:15=7(5)=778-70❤บล
17:30=7(6)=068-98❤ฟบจ
17:45=1(9)=232-90❤ฟล
18:00=4(2)=478-23❤ฟบลจ
18:15=8(6)=352-62❤ฟล
18:30=6(4)=374-76❤ฟบล
18:45=8(6)=029-65❤ฟล
19:00=3(1)=620-87++
19:15=3(1)=717-59❤ฟบ
19:30=2(0)=401-14❤ฟบ
19:45=1(9)=709-83❤ฟบ
20:00=1(9)=853-69❤ฟล
20:15=6(4)=790-85++
20:30=0(8)=
เจาะ 80-86-85
860-850-650
oilbk5033 ดู 10 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:00=7(5)=475-25❤ฟบบลจ
08:15=3(5)=787-13❤ล
08:30=8(6)=756-20❤ฟบ
08:45=8(6)=553-43++
09:00=5(4)=851-04❤ฟบล
09:15=8(7)=827-03❤ฟวบ
09:30=9(7)=978-49❤ฟวบล
09:45=0(8)=938-03❤ฟบล
10:00=0(8)=348-49❤ฟบจ
10:15=2(4)=443-01❤ฟบจ
10:30=3(4)=849-78❤ฟบ
10:45=9(7)=730-11❤ฟบ
11:00=8(6)=712-55++
11:15=8(6)=441-78❤ล
11:30=3(4)=534-93❤ฟบบลจ
11:45=6(4)=923-79++
12:00=9(8)=353-55++
12:15=3(2)=020-76❤ฟบ
12:30=0(9)=852-40❤ล
12:45=9(7)=637-57❤ฟบลจ
13:00=7(5)=948-20++
13:15=0(8)=737-11++
13:30=4(2)=104-03❤บ
13:45=2(0)=484-02❤ฟลลจ
14:00=4(3)=885-47❤ล
14:15=8(7)=205-07❤ฟล
14:30=3(1)=654-11❤ฟล
14:45=7(5)=844-80++
15:00=9(7)=588-89❤ล
15:15=6(4)=289-29++
15:30=0(8)=505-33❤บ
15:45=6(4)=231-30++
16:00=2(3)=259-98❤บ
16:15=3(2)=698-11++
16:30=0(8)=429-42++
16:45=8(6)=620-64❤ฟบลจ
17:00=6(5)=173-67❤ล
17:15=9(8)=785-00❤ฟบ
17:30=9(7)=942-11❤บ
17:45=1(0)=786-52++
18:00=0(8)=856-71❤ฟบ
18:15=9(7)=953-44❤บ
18:30=6(4)=418-40❤ฟบลจ
18:45=5(3)=339-83❤ฟบล
19:00=3(2)=800-64++
19:15=1(0)=880-42❤ฟบ
19:30=1(0)=792-15❤ฟล
19:45=3(2)=415-52❤ฟลจ
20:00=6(5)=423-84++
20:15=3(4)=936-15❤บ
20:30=7(6)=371-72❤บล
20:45=2(0)=056-56❤ฟบ
21:00=7(5)=699-16++
21:15=0(8)=143-06❤ล
21:30=4(2)=330-19++
21:45=9(1)=281-61❤ฟบลจ
22:00=2(0)=805-24❤ฟบลจ
22:15=6(4)=479-44❤ฟบล
22:30=8(0)=027-08❤ฟบลลจ
22:45=6(8)=
เจาะ 86-87-80
867-860-670
oilbk5033 ดู 10 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:00=7(5)=475-25❤ฟบบลจ
08:15=3(5)=787-13❤ล
08:30=8(6)=756-20❤ฟบ
08:45=8(6)=553-43++
09:00=5(4)=851-04❤ฟบล
09:15=8(7)=827-03❤ฟวบ
09:30=9(7)=978-49❤ฟวบล
09:45=0(8)=938-03❤ฟบล
10:00=0(8)=
เจาะ 80-85-84
850-840-540
oilbk5033 ดู 10 เดือนที่แล้ว 2
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

17:15=5(3)=379-87❤ฟบ
17:30=4(2)=947-64❤บล
17:45=8(4)=211-73++
18:00=3(1)=703-81❤ฟบลจ
18:15=8(6)=992-94++
18:30=8(9)=296-94❤ฟบลจ
18:45=3(1)=780-78++
19:00=8(6)=263-20❤ฟบจ
19:15=3(1)=068-74++
19:30=8(9)=927-65❤ฟบ
19:45=9(8)=428-15❤ฟบจ
20:00=5(3)=
เจาะ 35-36-37
356-357-367
oilbk5033 10 เดือนที่แล้ว
673-75 🎉🎉
แตก3 งามๆ
oilbk5033 10 เดือนที่แล้ว
17:15=5(3)=379-87❤ฟบ
17:30=4(2)=947-64❤บล
17:45=8(4)=211-73++
18:00=3(1)=703-81❤ฟบลจ
18:15=8(6)=992-94++
18:30=8(9)=296-94❤ฟบลจ
18:45=3(1)=780-78++
19:00=8(6)=263-20❤ฟบจ
19:15=3(1)=068-74++
19:30=8(9)=927-65❤ฟบ
19:45=9(8)=428-15❤ฟบจ
20:00=5(3)=673-75❤แตก3
20:15=7(5)=
เจาะ 57-53-52
573-572-532
oilbk5033 ดู 10 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

09:00=8(0)=097-87❤ฟบล
09:15=5(7)=039-87❤ฟลจ
09:30=8(9)=346-92❤ฟลจ
09:45=7(9)=675-73❤บล
10:00=8(0)=
เจาะ 80-60-50
860-850-650
oilbk5033 ดู 10 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

12:45=2(4)=301-34❤ฟล
13:00=7(1)=219-30❤ฟบ
13:15=1(9)=946-63❤ฟบ
13:30=4(2)=385-11++
13:45=6(4)=039-37++
14:00=4(3)=699-34❤ฟลลจ
14:15=0(8)=078-24❤ฟวบ
14:30=9(8)=095-91❤บล
14:45=9(7)=442-47❤ฟล
15:00=6(4)=406-11❤ฟวบ
15:15=3(1)=141-12❤ฟบล
15:30=7(5)=456-19❤ฟบ
15:45=1(0)=864-34++
16:00=7(5)=541-14❤ฟบ
16:15=5(3)=673-74❤ฟบ
16:30=4(3)=602-20++
16:45=4(2)=454-42❤ฟบลจ
17:00=2(1)=123-37❤แตก3
17:15=4(3)=420-77❤บ
17:30=3(2)=897-90++
17:45=6(9)=184-12++
18:00=8(6)=869-46❤ฟวบล
18:15=8(6)=396-74❤ฟบ
18:30=0(8)=665-72++
18:45=4(5)=346-99❤บ
19:00=7(6)=690-18❤ฟบ
19:15=9(1)=947-88❤บ
19:30=8(6)=778-99❤บ
19:45=9(8)=659-04❤บ
20:00=9(0)=333-87++
20:15=2(3)=447-73❤ฟล
20:30=8(7)=167-37❤ฟบลจ
20:45=8(7)=641-89❤ล
21:00=2(1)=411-41❤ฟบล
21:15=2(1)=894-02❤ล
21:30=5(3)=439-95❤ฟบล
21:45=9(8)=094-48❤ฟบลจ
22:00=4(3)=
เจาะ 34-35-32
345-342-452
oilbk5033 ดู 10 เดือนที่แล้ว 2
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

12:45=2(4)=301-34❤ฟล
13:00=7(1)=219-30❤ฟบ
13:15=1(9)=946-63❤ฟบ
13:30=4(2)=385-11++
13:45=6(4)=039-37++
14:00=4(3)=699-34❤ฟลลจ
14:15=0(8)=078-24❤ฟวบ
14:30=9(8)=095-91❤บล
14:45=9(7)=442-47❤ฟล
15:00=6(4)=406-11❤ฟวบ
15:15=3(1)=414-12❤ฟบล
15:30=7(5)=
เจาะ 57-53-51
573-571-531
oilbk5033 10 เดือนที่แล้ว
12:45=2(4)=301-34❤ฟล
13:00=7(1)=219-30❤ฟบ
13:15=1(9)=946-63❤ฟบ
13:30=4(2)=385-11++
13:45=6(4)=039-37++
14:00=4(3)=699-34❤ฟลลจ
14:15=0(8)=078-24❤ฟวบ
14:30=9(8)=095-91❤บล
14:45=9(7)=442-47❤ฟล
15:00=6(4)=406-11❤ฟวบ
15:15=3(1)=141-12❤ฟบล
15:30=7(5)=
เจาะ 57-53-51
573-571-531
oilbk5033 10 เดือนที่แล้ว
12:45=2(4)=301-34❤ฟล
13:00=7(1)=219-30❤ฟบ
13:15=1(9)=946-63❤ฟบ
13:30=4(2)=385-11++
13:45=6(4)=039-37++
14:00=4(3)=699-34❤ฟลลจ
14:15=0(8)=078-24❤ฟวบ
14:30=9(8)=095-91❤บล
14:45=9(7)=442-47❤ฟล
15:00=6(4)=406-11❤ฟวบ
15:15=3(1)=141-12❤ฟบล
15:30=7(5)=456-19❤ฟบ
15:45=1(0)=
เจาะ 10-20-80
120-180-280
oilbk5033 ดู 10 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

12:00=5(4)=455-81❤ฟวบ
12:15=5(4)=490-18❤ฟบ
12:30=0(9)=770-86❤บ
12:45=7(9)=916-10❤ฟบ
13:00=5(3)=106-76++
13:15=6(9)=261-86❤บล
13:30=6(7)=265-93❤แตก3
13:45=5(8)=883-69❤ฟบ
14:00=8(5)=240-59❤ฟลจ
14:15=9(4)=367-67++
14:30=6(5)=080-54❤ฟล
14:45=7(4)=948-40❤แตก3
15:00=3(4)=623-30❤บล
15:15=3(2)=912-08❤ฟบ
15:30=3(1)=128-14❤ฟบล
15:45=9(7)=801-85++
16:00=5(4)=254-74❤ฟบลจ
16:15=4(3)=881-27++
16:30=2(0)=360-85❤ฟบ
16:45=1(9)=551-94❤ฟบล
17:00=2(0)=406-06❤ฟบลจจ
17:15=6(0)=185-84++
17:30=6(4)=566-97❤บ
17:45=7(5)=683-22++
18:00=4(3)=387-35❤ฟบล
18:30=8(7)=398-88❤บล
18:45=9(8)=903-48❤ฟบล
19:00=4(3)=855-85++
19:15=8(3)=288-13❤ฟบล
19:30=9(8)=843-91❤ฟบล
19:45=4(3)=
เจาะ 34-35-39
345-349-459
oilbk5033 ดู 10 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

16:45=9(7)=703-66❤ฟบ
17:00=1(9)=325-63++
17:15=2(3)=438-47❤ฟบ
17:30=7(8)=739-08❤ฟบล
17:45=6(4)=679-51❤บ
18:00=7(6)=668-84❤ฟบจ
18:15=6(4)=419-74❤ฟบลจ
18:30=9(8)=700-65++
18:45=5(3)=362-38❤ฟล
19:00=5(3)=
เจาะ 35-39-30
359-350-390
oilbk5033 ดู 10 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

10:00=4(2)=004-82❤ฟบลจ
10:15=0(4)=556-92++
10:30=1(9)=703-53++
10:45=1(9)=872-98❤ฟล
11:00=6(5)=205-70❤ฟบ
11:15=2(0)=033-70❤ฟบล
11:30=0(8)=701-18❤ฟบล
11:45=7(5)=144-65❤ฟล
12:00=7(5)=656-02❤ฟบ
12:15=3(1)=988-31❤ฟลลจ
12:30=4(2)=588-50++
12:45=8(6)=901-70++
13:00=0(8)=891-53❤ฟบ
13:15=0(8)=660-82❤ฟบล
13:30=4(2)=309-04❤ล
13:45=9(8)=401-32++
14:00=0(8)=715-55++
14:15=5(4)=485-17❤ฟวบ
14:30=8(6)=363-79❤ฟบล
14:45=0(8)=600-31❤บ
15:00=2(0)=271-14❤บ
15:15=5(3)=776-13❤ฟล
15:30=4(2)=944-88❤บ
15:45=8(7)=373-23❤ฟบ
16:00=0(8)=108-04❤ฟบลจ
16:15=5(3)=157-61❤บ
16:30=2(0)=951-09❤ฟลจ
16:45=9(8)=837-53❤ฟบ
17:00=3(2)=277-64❤ฟบ
17:15=5(3)=317-14❤ฟบ
17:30=5(3)=852-62❤บ
17:45=2(1)=795-49++
18:00=6(5)=307-06❤บล
18:15=1(9)=131-18❤บล
18:30=3(1)=483-18❤ฟบล
18:45=8(7)=079-74❤ฟบลจ
19:00=7(5)=620-04++
19:15=4(2)=037-29❤ฟล
19:30=2(0)=659-58++
19:45=5(3)=887-13❤ฟล
20:00=1(5)=701-91❤บล
20:15=1(0)=451-54❤บ
20:30=6(4)=341-37❤ฟบจ
20:45=5(3)=436-59❤ฟบล
21:00=9(3)=902-59❤บล
21:15=2(0)=159-12❤ล
21:30=5(4)=012-94❤ฟล
21:45=3(1)=294-33❤ฟล
22:00=5(3)=337-24❤ฟบ
22:15=0(4)=
เจาะ 40-42-46
402-406-260
oilbk5033 ดู 10 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

10:00=4(2)=004-82❤ฟบลจ
10:15=0(4)=556-92++
10:30=1(9)=703-53++
10:45=1(9)=872-98❤ฟล
11:00=6(5)=205-70❤ฟบ
11:15=2(0)=033-70❤ฟบล
11:30=0(8)=701-18❤ฟบล
11:45=7(5)=144-65❤ฟล
12:00=7(5)=656-02❤ฟบ
12:15=3(1)=988-31❤ฟลลจ
12:30=4(2)=588-50++
12:45=8(6)=901-70++
13:00=0(8)=891-53❤ฟบ
13:15=0(8)=660-82❤ฟบล
13:30=4(2)=309-04❤ล
13:45=9(8)=401-32++
14:00=0(8)=715-55++
14:15=5(4)=485-17❤ฟวบ
14:30=8(6)=363-79❤ฟบล
14:45=0(8)=600-31❤บ
15:00=2(0)=271-14❤บ
15:15=5(3)=776-13❤ฟล
15:30=4(2)=944-88❤บ
15:45=8(7)=373-23❤ฟบ
16:00=0(8)=108-04❤ฟบลจ
16:15=5(3)=157-61❤บ
16:30=2(0)=951-09❤ฟลจ
16:45=9(8)=837-53❤ฟบ
17:00=3(2)=277-64❤ฟบ
17:15=5(3)=317-14❤ฟบ
17:30=5(3)=852-62❤บ
17:45=2(1)=795-49++
18:00=6(5)=307-06❤บล
18:15=1(9)=131-18❤บล
18:30=3(1)=483-18❤ฟบล
18:45=8(7)=079-74❤ฟบลจ
19:00=7(5)=620-04++
19:15=4(2)=
เจาะ 24-23-20
243-240-230
oilbk5033 ดู 10 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

10:00=4(2)=004-82❤ฟบลจ
10:15=0(4)=556-92++
10:30=1(9)=703-53++
10:45=1(9)=872-98❤ฟล
11:00=6(5)=205-70❤ฟบ
11:15=2(0)=033-70❤ฟบล
11:30=0(8)=701-18❤ฟบล
11:45=7(5)=144-65❤ฟล
12:00=7(5)=656-02❤ฟบ
12:15=3(1)=988-31❤ฟลลจ
12:30=4(2)=
เจาะ 24-28-29
248-249-289
oilbk5033 10 เดือนที่แล้ว
10:00=4(2)=004-82❤ฟบลจ
10:15=0(4)=556-92++
10:30=1(9)=703-53++
10:45=1(9)=872-98❤ฟล
11:00=6(5)=205-70❤ฟบ
11:15=2(0)=033-70❤ฟบล
11:30=0(8)=701-18❤ฟบล
11:45=7(5)=144-65❤ฟล
12:00=7(5)=656-02❤ฟบ
12:15=3(1)=988-31❤ฟลลจ
12:30=4(2)=588-50++
12:45=8(6)=
เจาะ 68-69-60
689-680-690
oilbk5033 ดู 10 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:30=4(6)=491-84❤ฟบล
08:45=9(1)=980-92❤แตก3
09:00=6(8)=159-89❤ฟบจ
09:15=3(5)=995-20❤ฟบจ
09:30=2(3)=759-54++
09:45=9(8)=379-33❤บ
10:00=4(3)=006-89++
10:15=8(9)=861-48❤บล
10:30=9(8)=851-05❤ฟบ
10:45=0(8)=277-92++
11:00=1(9)=935-86❤ฟบ
11:15=6(5)=816-33❤บ
11:30=8(9)=669-32❤ฟบ
11:45=7(9)=679-56❤แตก3
12:00=7(9)=699-47❤ฟบล
12:15=6(8)=616-53❤บ
12:30=1(9)=970-57❤ฟบ
12:45=4(6)=903-54❤ล
13:00=7(9)=298-16❤ฟบจ
13:15=5(6)=967-11❤ฟบจ
13:30=8(6)=365-66❤ฟบลจ
13:45=8(6)=
เจาะ 68-67-65
687-685-675
oilbk5033 ดู 10 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:30=4(6)=491-84❤ฟบล
08:45=9(1)=980-92❤แตก3
09:00=6(8)=159-89❤ฟบจ
09:15=3(5)=995-20❤ฟบจ
09:30=2(3)=
เจาะ 32-38-39
328-329-389
oilbk5033 10 เดือนที่แล้ว
08:30=4(6)=491-84❤ฟบล
08:45=9(1)=980-92❤แตก3
09:00=6(8)=159-89❤ฟบจ
09:15=3(5)=995-20❤ฟบจ
09:30=2(3)=759-54++
09:45=9(8)=
เจาะ 89-84-80
894-890-940
oilbk5033 ดู 11 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

18:30=9(8)=138-43❤ฟบ
18:45=9(8)=821-75❤ฟบ
19:00=3(1)=921-72❤ฟบจ
19:15=3(1)=010-27❤ฟบจ
19:30=2(0)=643-97++
19:45=3(2)=529-34❤ฟบลจ
20:00=9(8)=582-61❤ฟบ
20:15=2(1)=280-34❤บ
20:30=9(0)=979-63❤บ
20:45=9(8)=608-18❤ฟบล
21:00=8(7)=558-88❤บล
21:15=8(7)=368-08❤บล
21:30=7(8)=534-97❤ล
21:45=4(3)=
เจาะ 34-32-36
342-346-426
oilbk5033 ดู 11 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

09:30=6(5)=854-09❤ฟบ
09:45=1(9)=419-24❤แตก3
10:00=6(4)=811-35++
10:15=2(0)=712-74❤บ
10:30=1(2)=790-12❤ฟลลจ
10:45=2(0)=852-47❤บ
11:00=0(8)=639-10❤ล
11:15=6(4)=201-88++
11:30=4(2)=045-25❤ฟบลจ
11:45=1(9)=156-00❤บ
12:00=5(3)=868-24++
12:15=6(4)=836-46❤ฟบลจ
12:30=6(5)=383-97++
12:45=4(2)=496-93❤บ
13:00=9(7)=338-57❤ฟล
13:15=0(8)=427-20❤ล
13:30=4(2)=610-66++
13:45=0(1)=041-12❤ฟวบล
14:00=3(0)=564-89++
14:15=5(3)=186-01++
14:30=0(8)=230-99❤บ
14:45=2(0)=059-38❤ฟบ
15:00=9(8)=239-66❤บ
15:15=9(7)=589-38❤บ
15:30=6(5)=311-67❤ล
15:45=9(7)=960-47❤ฟบล
16:00=8(6)=837-39❤บ
16:15=8(6)=819-96❤ฟบลจ
16:30=0(8)=556-53++
16:45=7(5)=914-13++
17:00=9(7)=552-94❤ล
17:15=7(5)=983-70❤ล
17:30=7(5)=904-79❤ล
17:45=9(8)=612-57++
18:00=7(5)=290-46++
18:15=7(5)=170-40❤บ
18:30=0(9)=791-46❤ฟบจ
18:45=7(5)=563-70❤ฟบล
19:00=1(9)=
เจาะ 91-95-90
915-910-510
oilbk5033 ดู 11 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:15=0(9)=096-12❤ฟวบ
08:30=2(1)=662-61❤ฟบล
08:45=9(7)=170-76❤ฟบลจ
09:00=9(7)=165-06++
09:15=0(8)=900-78❤ฟบลจ
09:30=0(9)=843-72++
09:45=2(0)=580-72❤ฟบล
10:00=5(3)=471-97++
10:15=9(7)=978-81❤ฟวบ
10:30=6(4)=336-11❤บ
10:45=5(3)=422-03❤ฟล
11:00=4(3)=868-75++
11:15=3(1)=958-66++
11:30=6(4)=195-70++
11:45=8(5)=815-42❤ฟวบ
12:00=0(1)=965-44++
12:15=5(4)=854-41❤ฟบลจ
12:30=4(3)=803-89❤ฟบ
12:45=9(2)=843-44++
13:00=3(2)=439-22❤ฟบล
13:15=2(8)=277-81❤ฟบล
13:30=8(6)=015-28❤ล
13:45=4(0)=889-83++
14:00=0(8)=631-47++
14:15=0(2)=164-51++
14:30=0(2)=773-09❤ล
14:45=0(8)=818-21❤ฟบ
15:00=2(0)=236-31❤บ
15:15=2(0)=821-32❤แตก3
15:30=1(3)=438-83❤ฟบลจ
15:45=4(2)=
เจาะ 24-25-26
245-246-256
oilbk5033 11 เดือนที่แล้ว
08:15=0(9)=096-12❤ฟวบ
08:30=2(1)=662-61❤ฟบล
08:45=9(7)=170-76❤ฟบลจ
09:00=9(7)=165-06++
09:15=0(8)=900-78❤ฟบลจ
09:30=0(9)=843-72++
09:45=2(0)=580-72❤ฟบล
10:00=5(3)=471-97++
10:15=9(7)=978-81❤ฟวบ
10:30=6(4)=336-11❤บ
10:45=5(3)=422-03❤ฟล
11:00=4(3)=868-75++
11:15=3(1)=958-66++
11:30=6(4)=195-70++
11:45=8(5)=815-42❤ฟวบ
12:00=0(1)=965-44++
12:15=5(4)=854-41❤ฟบลจ
12:30=4(3)=803-89❤ฟบ
12:45=9(2)=843-44++
13:00=3(2)=439-22❤ฟบล
13:15=2(8)=277-81❤ฟบล
13:30=8(6)=015-28❤ล
13:45=4(0)=889-83++
14:00=0(8)=631-47++
14:15=0(2)=164-51++
14:30=0(2)=773-09❤ล
14:45=0(8)=818-21❤ฟบ
15:00=2(0)=236-31❤บ
15:15=2(0)=821-32❤แตก3
15:30=1(3)=438-83❤ฟบลจ
15:45=4(2)=401-31❤บ
16:00=0(2)=
เจาะ 20-23-21
230-210-310
oilbk5033 ดู 11 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

09:15=2(4)=662-52❤บล
09:30=1(9)=869-31❤ฟบลจ
09:45=9(8)=277-41++
10:00=2(0)=378-01❤ฟลจ
10:15=8(7)=879-64❤แตก3
10:30=4(2)=291-64❤ฟบล
10:45=9(7)=258-43++
11:00=5(4)=017-69++
11:15=3(1)=152-37❤ฟบล
11:30=8(6)=934-66❤ฟล
11:45=3(1)=492-07++
12:00=0(8)=482-13❤ฟบ
12:15=4(7)=438-49❤ฟบล
12:30=2(3)=791-16++
12:45=0(8)=390-78❤ฟบล
13:00=0(8)=567-89❤ฟล
13:15=7(5)=980-33++
13:30=7(9)=789-01❤แตก3
13:45=7(8)=606-04++
14:00=1(9)=266-17❤ล
14:15=6(5)=265-29❤ฟบบจ
14:30=6(4)=156-40❤ฟบล
14:45=7(5)=369-42++
15:00=0(8)=304-46❤บ
15:15=5(3)=063-74❤ฟบ
15:30=4(2)=326-39❤ฟบจ
15:45=1(5)=981-50❤ฟบล
16:00=0(7)=314-20❤ล
16:15=5(3)=707-83❤ฟล
16:30=9(6)=396-34❤ฟบบจ
16:45=8(5)=980-73❤บ
17:00=7(9)=388-13++
17:15=8(7)=757-00❤ฟบ
17:30=4(6)=023-46❤ฟลลจ
17:45=1(2)=
เจาะ 21-23-24
213-214-234
oilbk5033 ดู 11 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

09:15=2(4)=662-52❤บล
09:30=1(9)=869-31❤ฟบลจ
09:45=9(8)=277-41++
10:00=2(0)=378-01❤ฟลจ
10:15=8(7)=879-64❤แตก3
10:30=4(2)=291-64❤ฟบล
10:45=9(7)=258-43++
11:00=5(4)=017-69++
11:15=3(1)=152-37❤ฟบล
11:30=8(6)=934-66❤ฟล
11:45=3(1)=492-07++
12:00=0(8)=482-13❤ฟบ
12:15=4(7)=438-49❤ฟบล
12:30=2(3)=791-16++
12:45=0(8)=390-78❤ฟบล
13:00=0(8)=567-89❤ฟล
13:15=7(5)=980-33++
13:30=7(9)=789-01❤แตก3
13:45=7(8)=606-04++
14:00=1(9)=266-17❤ล
14:15=6(5)=265-29❤ฟบบจ
14:30=6(4)=156-40❤ฟบล
14:45=7(5)=
เจาะ 57-56-54
576-574-564
oilbk5033 11 เดือนที่แล้ว
09:15=2(4)=662-52❤บล
09:30=1(9)=869-31❤ฟบลจ
09:45=9(8)=277-41++
10:00=2(0)=378-01❤ฟลจ
10:15=8(7)=879-64❤แตก3
10:30=4(2)=291-64❤ฟบล
10:45=9(7)=258-43++
11:00=5(4)=017-69++
11:15=3(1)=152-37❤ฟบล
11:30=8(6)=934-66❤ฟล
11:45=3(1)=492-07++
12:00=0(8)=482-13❤ฟบ
12:15=4(7)=438-49❤ฟบล
12:30=2(3)=791-16++
12:45=0(8)=390-78❤ฟบล
13:00=0(8)=567-89❤ฟล
13:15=7(5)=980-33++
13:30=7(9)=789-01❤แตก3
13:45=7(8)=606-04++
14:00=1(9)=266-17❤ล
14:15=6(5)=265-29❤ฟบบจ
14:30=6(4)=156-40❤ฟบล
14:45=7(5)=369-42++
15:00=0(8)=
เจาะ 80-87-85
870-850-875
oilbk5033 ดู 11 เดือนที่แล้ว 3
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

09:00=3(1)=125-26❤ฟบ
09:15=3(7)=863-58❤บ
09:30=9(3)=291-16❤บ
09:45=9(8)=714-38❤ฟล
10:00=5(3)=796-35❤ฟลลจ
10:15=5(3)=960-11++
10:30=0(6)=295-66❤ฟล
10:45=3(4)=573-58❤บ
11:00=0(4)=749-15❤ฟบจ
11:15=3(5)=827-38❤ล
11:30=9(5)=690-74❤บ
11:45=2(0)=780-83❤ฟบจ
12:00=2(0)=169-82❤ล
12:15=6(4)=965-16❤บล
12:30=4(2)=067-69++
12:45=6(4)=400-31❤ฟบจ
13:00=6(4)=713-42❤ฟล
13:15=4(2)=226-68❤ฟบ
13:30=8(7)=521-71❤ฟลจ
13:45=6(4)=372-83++
14:00=7(6)=880-43++
14:15=1(9)=127-64❤บ
14:30=5(7)=536-57❤ฟบลจ
14:45=9(7)=374-24❤ฟบจ
15:00=7(5)=946-31++
15:15=4(2)=576-79++
15:30=6(7)=107-31❤ฟบ
15:45=6(7)=852-77❤ฟล
16:00=8(7)=420-67❤ฟล
16:15=5(3)=718-48++
16:30=3(4)=430-54❤ฟวบล
16:45=0(8)=658-84❤ฟบล
17:00=3(1)=375-45❤บ
17:15=5(4)=538-70❤บ
17:30=2(0)=941-31++
17:45=8(4)=442-34❤ฟบลจ
18:00=3(4)=837-43❤ฟบลจ
18:15=2(0)=600-42❤ฟบล
18:30=9(0)=
เจาะ 90-50-40
950-940-540
oilbk5033 11 เดือนที่แล้ว
09:00=3(1)=125-26❤ฟบ
09:15=3(7)=863-58❤บ
09:30=9(3)=291-16❤บ
09:45=9(8)=714-38❤ฟล
10:00=5(3)=796-35❤ฟลลจ
10:15=5(3)=960-11++
10:30=0(6)=295-66❤ฟล
10:45=3(4)=573-58❤บ
11:00=0(4)=749-15❤ฟบจ
11:15=3(5)=827-38❤ล
11:30=9(5)=690-74❤บ
11:45=2(0)=780-83❤ฟบจ
12:00=2(0)=169-82❤ล
12:15=6(4)=965-16❤บล
12:30=4(2)=067-69++
12:45=6(4)=400-31❤ฟบจ
13:00=6(4)=713-42❤ฟล
13:15=4(2)=226-68❤ฟบ
13:30=8(7)=521-71❤ฟลจ
13:45=6(4)=372-83++
14:00=7(6)=880-43++
14:15=1(9)=127-64❤บ
14:30=5(7)=536-57❤ฟบลจ
14:45=9(7)=374-24❤ฟบจ
15:00=7(5)=946-31++
15:15=4(2)=576-79++
15:30=6(7)=107-31❤ฟบ
15:45=6(7)=852-77❤ฟล
16:00=8(7)=420-67❤ฟล
16:15=5(3)=718-48++
16:30=3(4)=430-54❤ฟวบล
16:45=0(8)=658-84❤ฟบล
17:00=3(1)=375-45❤บ
17:15=5(4)=538-70❤บ
17:30=2(0)=941-31++
17:45=8(4)=442-34❤ฟบลจ
18:00=3(4)=837-43❤ฟบลจ
18:15=2(0)=600-42❤ฟบล
18:30=9(0)=999-79❤บล
18:45=8(4)=
เจาะ 48-49-40
489-480-490
oilbk5033 11 เดือนที่แล้ว
09:00=3(1)=125-26❤ฟบ
09:15=3(7)=863-58❤บ
09:30=9(3)=291-16❤บ
09:45=9(8)=714-38❤ฟล
10:00=5(3)=796-35❤ฟลลจ
10:15=5(3)=960-11++
10:30=0(6)=295-66❤ฟล
10:45=3(4)=573-58❤บ
11:00=0(4)=749-15❤ฟบจ
11:15=3(5)=827-38❤ล
11:30=9(5)=690-74❤บ
11:45=2(0)=780-83❤ฟบจ
12:00=2(0)=169-82❤ล
12:15=6(4)=965-16❤บล
12:30=4(2)=067-69++
12:45=6(4)=400-31❤ฟบจ
13:00=6(4)=713-42❤ฟล
13:15=4(2)=226-68❤ฟบ
13:30=8(7)=521-71❤ฟลจ
13:45=6(4)=372-83++
14:00=7(6)=880-43++
14:15=1(9)=127-64❤บ
14:30=5(7)=536-57❤ฟบลจ
14:45=9(7)=374-24❤ฟบจ
15:00=7(5)=946-31++
15:15=4(2)=576-79++
15:30=6(7)=107-31❤ฟบ
15:45=6(7)=852-77❤ฟล
16:00=8(7)=420-67❤ฟล
16:15=5(3)=718-48++
16:30=3(4)=430-54❤ฟวบล
16:45=0(8)=658-84❤ฟบล
17:00=3(1)=375-45❤บ
17:15=5(4)=538-70❤บ
17:30=2(0)=941-31++
17:45=8(4)=442-34❤ฟบลจ
18:00=3(4)=837-43❤ฟบลจ
18:15=2(0)=600-42❤ฟบล
18:30=9(0)=999-79❤บล
18:45=8(4)=911-77++
19:00=0(4)=
เจาะ 40-48-41
480-410-810
oilbk5033 11 เดือนที่แล้ว
184-00🎉🎉
วินแตก เจาะ
oilbk5033 ดู 11 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

09:00=3(1)=125-26❤ฟบ
09:15=3(7)=863-58❤บ
09:30=9(3)=291-16❤บ
09:45=9(8)=714-38❤ฟล
10:00=5(3)=796-35❤ฟลลจ
10:15=5(3)=960-11++
10:30=0(6)=295-66❤ฟล
10:45=3(4)=573-58❤บ
11:00=0(4)=749-15❤ฟบจ
11:15=3(5)=827-38❤ล
11:30=9(5)=690-74❤บ
11:45=2(0)=780-83❤ฟบจ
12:00=2(0)=169-82❤ล
12:15=6(4)=965-16❤บล
12:30=4(2)=067-69++
12:45=6(4)=400-31❤ฟบจ
13:00=6(4)=713-42❤ฟล
13:15=4(2)=226-68❤ฟบ
13:30=8(7)=
เจาะ 78-72-71
782-781-821
oilbk5033 ดู 11 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

08:00=6(4)=196-24❤ฟบล
08:15=0(8)=303-67❤บ
08:30=1(9)=539-85++
08:45=2(0)=539-85++
09:00=4(2)=792-94❤ฟบลจ
09:15=9(8)=166-21++
09:30=6(5)=416-62❤บล
09:45=0(2)=953-15++
10:00=5(4)=214-44❤ฟล
10:15=2(0)=160-25❤ฟบลจ
10:30=7(5)=105-74❤ฟบลจ
10:45=1(9)=138-65❤บ
11:00=4(2)=469-47❤บล
11:15=7(5)=176-44❤บ
11:30=8(6)=529-72++
11:45=2(1)=176-05❤ฟบ
12:00=8(6)=830-22❤บ
12:15=4(2)=038-21❤ฟล
12:30=4(2)=633-13++
12:45=3(2)=324-50❤ฟวบ
13:00=3(1)=122-66❤ฟบ
13:15=2(1)=280-72❤บล
13:30=9(7)=132-83++
13:45=3(2)=907-97++
14:00=9(8)=501-30++
14:15=6(4)=620-40❤ฟบล
14:30=7(5)=754-60❤ฟวบ
14:45=8(6)=998-60❤ฟบล
15:00=9(8)=840-56❤ฟบ
15:15=9(7)=537-74❤ฟบลจ
15:30=6(4)=
เจาะ 46-43-42
463-462-432
oilbk5033 11 เดือนที่แล้ว
08:00=6(4)=196-24❤ฟบล
08:15=0(8)=303-67❤บ
08:30=1(9)=539-85++
08:45=2(0)=539-85++
09:00=4(2)=792-94❤ฟบลจ
09:15=9(8)=166-21++
09:30=6(5)=416-62❤บล
09:45=0(2)=953-15++
10:00=5(4)=214-44❤ฟล
10:15=2(0)=160-25❤ฟบลจ
10:30=7(5)=105-74❤ฟบลจ
10:45=1(9)=138-65❤บ
11:00=4(2)=469-47❤บล
11:15=7(5)=176-44❤บ
11:30=8(6)=529-72++
11:45=2(1)=176-05❤ฟบ
12:00=8(6)=830-22❤บ
12:15=4(2)=038-21❤ฟล
12:30=4(2)=633-13++
12:45=3(2)=324-50❤ฟวบ
13:00=3(1)=122-66❤ฟบ
13:15=2(1)=280-72❤บล
13:30=9(7)=132-83++
13:45=3(2)=907-97++
14:00=9(8)=501-30++
14:15=6(4)=620-40❤ฟบล
14:30=7(5)=754-60❤ฟวบ
14:45=8(6)=998-60❤ฟบล
15:00=9(8)=840-56❤ฟบ
15:15=9(7)=537-74❤ฟบลจ
15:30=6(4)=872-79++
15:45=9(7)=092-67❤ฟบลจ
16:00=8(9)=
เจาะ 98-91-80
981-980-910
oilbk5033 ดู 11 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

12:45=4(3)=332-89❤ฟบ
13:00=8(7)=314-98❤ฟล
13:15=7(8)=714-84❤ฟบล
13:30=3(7)=191-92++
13:45=9(8)=509-84❤ฟบล
14:00=9(7)=619-44❤บ
14:15=8(4)=291-56++
14:30=5(4)=269-05❤ล
14:45=1(9)=241-17❤บล
15:00=2(0)=592-93❤บ
15:15=9(8)=377-43++
15:30=5(3)=955-22❤บ
15:45=2(1)=287-00❤บ
16:00=1(9)=511-42❤บ
16:15=2(0)=075-12❤ฟบ
16:30=1(2)=668-26❤ฟล
16:45=4(2)=245-61❤ฟวบ
17:00=9(1)=046-61❤ฟลจ
17:15=0(2)=963-68++
17:30=9(3)=369-79❤ฟวบล
17:45=5(3)=859-89❤บ
18:00=3(4)=601-86++
18:15=1(0)=805-73❤ฟบจ
18:30=5(0)=995-76❤บ
18:45=6(4)=622-08❤บ
19:00=4(0)=164-89❤บ
19:15=7(6)=423-30++
19:30=5(1)=079-25❤ล
19:45=6(2)=233-69❤ฟบล
20:00=6(0)=459-80❤ฟล
20:15=3(4)=
เจาะ 43-49-41
439-431-391
oilbk5033 11 เดือนที่แล้ว
12:45=4(3)=332-89❤ฟบ
13:00=8(7)=314-98❤ฟล
13:15=7(8)=714-84❤ฟบล
13:30=3(7)=191-92++
13:45=9(8)=509-84❤ฟบล
14:00=9(7)=619-44❤บ
14:15=8(4)=291-56++
14:30=5(4)=269-05❤ล
14:45=1(9)=241-17❤บล
15:00=2(0)=592-93❤บ
15:15=9(8)=377-43++
15:30=5(3)=955-22❤บ
15:45=2(1)=287-00❤บ
16:00=1(9)=511-42❤บ
16:15=2(0)=075-12❤ฟบ
16:30=1(2)=668-26❤ฟล
16:45=4(2)=245-61❤ฟวบ
17:00=9(1)=046-61❤ฟลจ
17:15=0(2)=963-68++
17:30=9(3)=369-79❤ฟวบล
17:45=5(3)=859-89❤บ
18:00=3(4)=601-86++
18:15=1(0)=805-73❤ฟบจ
18:30=5(0)=995-76❤บ
18:45=6(4)=622-08❤บ
19:00=4(0)=164-89❤บ
19:15=7(6)=423-30++
19:30=5(1)=079-25❤ล
19:45=6(2)=233-69❤ฟบล
20:00=6(0)=459-80❤ฟล
20:15=3(4)=225-48❤ฟล
20:30=7(3)=
เจาะ 37-34-30
374-370-340
oilbk5033 ดู 11 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK5033

17:15=0(4)=053-43❤ฟบล
17:30=4(3)=592-83❤ฟล
17:45=5(7)=293-17++
18:00=2(0)=508-62❤ฟบล
18:15=7(5)=087-47❤บล
18:30=5(3)=014-35❤ฟลลจ
18:45=4(2)=875-79++
19:00=8(6)=003-91++
19:15=0(8)=368-93❤ฟบจ
19:30=0(8)=004-89❤ฟบล
19:45=9(7)=127-58❤ฟบจ
20:00=6(4)=401-46❤ฟบลลจ
20:15=5(3)=158-73❤ฟบล
20:30=8(6)=639-93❤ฟบ
20:45=8(0)=145-82❤ล
21:00=9(7)=841-09❤ล
21:15=1(9)=481-00❤บ
21:30=9(1)=142-51❤ฟบลจ
21:45=4(6)=602-57❤ฟบ
22:00=4(6)=660-75❤ฟบจ
22:15=6(8)=525-56++
22:30=4(6)=581-51++
22:45=6(5)=954-42❤ฟบจ
23:00=5(4)=
เจาะ 45-43-49
453-459-593
แสดงความคิดเห็น