โปรไฟล์ของ oilbk5033 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
oilbk5033 ดู 9 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

18:15=9(8)=141-90❤ล
18:30=1(0)=476-12❤ล
18:45=5(6)=287-90++
19:00=7(6)=667-50❤ฟบบจ
19:15=6(7)=800-41++
19:30=8(0)=680-40❤ฟบบลจ
19:45=8(0)=987-23❤บ
20:00=1(5)=526-15❤ฟวลลจ
20:15=8(4)=474-13❤ฟบ
20:30=3(1)=283-53❤บล
20:45=1(5)=753-69❤ฟบจ
21:00=2(8)=958-45❤ฟบจ
21:15=3(5)=
เจาะ 53-54-59
534-539-349
oilbk5033 ดู 9 เดือนที่แล้ว 2
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

11:45=7(5)=874-60❤บ
12:00=9(1)=280-95❤ล
12:15=9(4)=806-09❤ล
12:30=9(0)=115-60❤ฟลจ
12:45=6(0)=215-69❤ล
13:00=5(3)=309-48❤ฟบ
13:15=4(2)=960-95++
13:30=0(6)=505-78❤บ
13:45=5(0)=835-90❤ฟบล
14:00=8(2)=064-64++
14:15=0(2)=715-05❤ล
14:30=5(0)=205-36❤ฟบบจ
14:45=9(3)=884-91❤ล
15:00=4(2)=127-55❤ฟบ
15:15=2(5)=549-07❤ฟบ
15:45=7(5)=188-52❤ฟล
16:00=7(3)=637-81❤แตก3
16:15=9(7)=746-47❤ฟวล
16:30=3(1)=731-17❤ฟบบลจ
16:45=6(8)=997-12++
17:00=3(1)=853-69❤บ
17:15=5(3)=021-31❤ฟล
17:30=3(1)=788-91❤ฟล
17:45=8(0)=567-72++
18:00=9(5)=043-38++
18:15=5(1)=764-67++
18:30=0(2)=872-22❤ฟบลจ
18:45=9(5)=675-95❤ฟบลลจ
19:00=7(2)=595-91++
19:15=9(4)=430-94❤ฟลลจ
19:30=3(0)=445-04❤ฟล
19:45=9(1)=100-97❤ฟบล
20:00=1(0)=838-38++
20:15=1(5)=492-53❤ฟลจ
20:30=1(7)=743-04❤ฟว
20:45=1(7)=662-14❤ล
21:00=8(4)=411-98❤ฟบล
21:15=0(2)=412-66❤ฟบจ
21:30=3(1)=613-45❤แตก3
21:45=4(2)=
เจาะ 24-21-29
214-249-419
jitladda 9 เดือนที่แล้ว
ขอไลหน่อยค่ะ
jitladda 9 เดือนที่แล้ว
จะได้เข้าดลุ่มมั๊ยคะ รอนานแระ
oilbk5033 ดู 9 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:00=0(8)=378-44❤ฟบจ
09:15=8(6)=398-86❤ฟบลลจ
09:30=0(8)=390-40❤ฟบล
09:45=0(8)=576-02❤ล
10:00=8(6)=461-25❤ฟบ
10:15=7(5)=
เจาะ 57-53-51
573-571-531
oilbk5033 ดู 9 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

08:30=9(0)=720-70❤ฟบล
08:45=9(0)=117-34++
09:00=2(0)=574-90❤ฟล
09:15=8(6)=885-01❤บ
09:30=3(7)=349-72❤ฟบล
09:45=4(3)=121-64❤ล
10:00=3(1)=120-38❤ฟบล
10:15=3(1)=959-35❤ล
10:30=6(4)=682-68❤บล
10:45=8(6)=492-11++
11:00=3(1)=865-72++
11:15=7(5)=401-77❤ล
11:30=2(0)=341-79++
11:45=5(3)=335-60❤ฟบบจ
12:00=4(2)=410-71❤บ
12:15=2(0)=085-72❤ฟบล
12:30=6(4)=156-90❤บ
12:45=6(4)=134-94❤ฟบล
13:00=4(2)=896-88++
13:15=0(8)=842-48❤ฟบล
13:30=5(3)=140-95❤ล
13:45=5(3)=005-58❤บล
14:00=1(9)=587-56++
14:15=9(7)=464-47❤ฟล
14:30=7(5)=085-34❤ฟบจ
14:45=9(7)=759-94❤แตก3
15:00=6(4)=828-52++
15:15=3(1)=476-13❤ฟลลจ
15:30=8(6)=453-95++
15:45=6(4)=469-94❤ฟบลจ
16:00=7(5)=457-61❤ฟบบจ
16:15=6(4)=494-84❤ฟบลจจ
16:30=0(8)=
เจาะ 80-85-83
850-830-530
oilbk5033 ดู 9 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:45=9(7)=712-54❤ฟบ
10:00=5(3)=222-89++
10:15=1(8)=537-17❤ล
10:30=8(6)=463-48❤ฟบล
10:45=4(2)=675-98++
11:00=4(6)=982-61❤ฟล
11:15=3(1)=269-44++
11:30=7(5)=689-39++
11:45=0(8)=171-28❤ฟล
12:00=2(0)=001-24❤ฟบล
12:15=2(0)=983-35++
12:30=4(2)=221-14❤ฟบล
12:45=2(0)=928-28❤บล
13:00=9(7)=757-60❤ฟบจ
13:15=8(6)=005-89❤ล
13:30=6(4)=944-26❤ฟบล
13:45=4(3)=580-09++
14:00=1(9)=210-86❤บ
14:15=1(9)=990-87❤ฟบ
14:30=1(9)=715-42❤บ
14:45=6(4)=895-08++
15:00=6(4)=508-66❤ล
15:15=9(7)=585-11++
15:30=6(4)=641-07❤ฟวบ
15:45=2(0)=299-14❤บ
16:00=9(8)=039-70❤บ
16:15=0(8)=529-12++
16:30=8(0)=955-07❤ฟล
16:45=5(4)=200-84❤ฟลจ
17:00=0(9)=870-71❤แตก3
17:15=1(9)=303-52++
17:30=4(2)=764-25❤ฟบล
17:45=5(3)=493-68❤ฟบจ
18:00=4(2)=306-19++
18:15=7(5)=952-53❤ฟบล
18:30=3(1)=652-52++
18:45=7(3)=455-57❤ล
19:00=2(5)=215-84❤ฟวบ
19:15=4(2)=805-49❤ฟล
19:30=3(5)=202-72++
19:45=2(0)=526-89❤บ
20:00=1(7)=586-40++
20:15=4(2)=024-98❤แตก3
20:30=6(2)=210-42❤ฟบลจ
20:45=1(0)=024-17❤แตก3
21:00=0(2)=
เจาะ 20-21-24
201-204-041
oilbk5033 ดู 9 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:45=9(7)=712-54❤ฟบ
10:00=5(3)=222-89++
10:15=1(8)=537-17❤ล
10:30=8(6)=463-48❤ฟบล
10:45=4(2)=675-98++
11:00=4(6)=982-61❤ฟล
11:15=3(1)=269-44++
11:30=7(5)=689-39++
11:45=0(8)=171-28❤ฟล
12:00=2(0)=001-24❤ฟบล
12:15=2(0)=983-35++
12:30=4(2)=221-14❤ฟบล
12:45=2(0)=928-28❤บล
13:00=9(7)=757-60❤ฟบจ
13:15=8(6)=005-89❤ล
13:30=6(4)=944-26❤ฟบล
13:45=4(3)=580-09++
14:00=1(9)=210-86❤บ
14:15=1(9)=990-87❤ฟบ
14:30=1(9)=715-42❤บ
14:45=6(4)=895-08++
15:00=6(4)=508-66❤ล
15:15=9(7)=585-11++
15:30=6(4)=641-07❤ฟวบ
15:45=2(0)=299-14❤บ
16:00=9(8)=039-70❤บ
16:15=0(8)=529-12++
16:30=8(0)=955-07❤ฟล
16:45=5(4)=200-84❤ฟลจ
17:00=0(9)=870-71❤แตก3
17:15=1(9)=303-52++
17:30=4(2)=764-25❤ฟบล
17:45=5(3)=493-68❤ฟบจ
18:00=4(2)=306-19++
18:15=7(5)=952-53❤ฟบล
18:30=3(1)=
เจาะ 13-15-14
135-134-354
oilbk5033 ดู 9 เดือนที่แล้ว 0
ปิงปองรอบดึก
20:00=9(8)=
เจาะ 89-83-80
893-890-930
แอดไลน์ oilbk
oilbk5033 ดู 9 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

12:00=2(0)=090-23❤ฟบล
12:15=8(6)=297-46❤ฟล
12:30=4(2)=428-81❤ฟวบ
12:45=7(5)=860-12++
13:00=2(0)=602-43❤ฟบบจ
13:15=3(1)=532-34❤บล
13:30=4(2)=231-75❤ฟบ
13:45=5(3)=917-35❤ฟลลจ
14:00=6(4)=793-41❤ฟล
14:15=6(4)=147-89❤ฟบ
14:30=2(0)=707-01❤ฟบล
14:45=0(8)=468-11❤ฟบ
15:00=2(0)=483-22❤ล
15:15=2(0)=023-25❤ฟวบล
15:30=3(1)=829-46++
15:45=6(4)=033-63❤ล
16:00=7(5)=181-61++
16:15=4(2)=283-83❤ฟบ
16:30=2(0)=284-45❤บ
16:45=4(2)=820-06❤ฟบ
17:00=6(4)=509-30++
17:15=7(5)=270-72❤บล
17:30=1(9)=595-84❤ฟบ
17:45=3(1)=828-00++
18:00=5(3)=363-36❤ฟบล
18:15=0(9)=910-29❤ฟวบล
18:30=7(5)=473-23❤บ
18:45=0(8)=915-19++
19:00=3(2)=724-42❤ฟบลจจ
19:15=9(8)=
เจาะ 89-83-80
893-890-930
oilbk5033 9 เดือนที่แล้ว
12:00=2(0)=090-23❤ฟบล
12:15=8(6)=297-46❤ฟล
12:30=4(2)=428-81❤ฟวบ
12:45=7(5)=860-12++
13:00=2(0)=602-43❤ฟบบจ
13:15=3(1)=532-34❤บล
13:30=4(2)=231-75❤ฟบ
13:45=5(3)=917-35❤ฟลลจ
14:00=6(4)=793-41❤ฟล
14:15=6(4)=147-89❤ฟบ
14:30=2(0)=707-01❤ฟบล
14:45=0(8)=468-11❤ฟบ
15:00=2(0)=483-22❤ล
15:15=2(0)=023-25❤ฟวบล
15:30=3(1)=829-46++
15:45=6(4)=033-63❤ล
16:00=7(5)=181-61++
16:15=4(2)=283-83❤ฟบ
16:30=2(0)=284-45❤บ
16:45=4(2)=820-06❤ฟบ
17:00=6(4)=509-30++
17:15=7(5)=270-72❤บล
17:30=1(9)=595-84❤ฟบ
17:45=3(1)=828-00++
18:00=5(3)=363-36❤ฟบล
18:15=0(9)=910-29❤ฟวบล
18:30=7(5)=473-23❤บ
18:45=0(8)=915-19++
19:00=3(2)=724-42❤ฟบลจจ
19:15=9(8)=380-81❤ฟลลจ
19:30=2(1)=694-59++
19:45=2(0)=024-72❤ฟวบล
20:00=9(8)=
เจาะ 89-83-80
893-890-930
oilbk5033 ดู 9 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

07:15=7(5)=399-51❤ฟล
07:30=1(9)=469-50❤ฟบ
07:45=3(1)=986-41❤ฟล
08:00=2(0)=624-61❤บ
08:15=8(6)=331-33++
08:30=6(4)=402-29❤ฟบ
08:45=8(6)=261-56❤ฟบล
09:00=6(4)=892-35++
09:15=5(3)=792-36❤ฟล
09:30=1(2)=356-87++
09:45=0(8)=649-91++
10:00=0(8)=752-81❤ฟล
10:15=6(4)=350-13++
10:30=2(0)=792-00❤ฟบล
10:45=1(9)=348-94❤ฟล
11:00=5(3)=575-18❤บ
11:15=3(1)=910-37❤ฟบล
11:30=7(5)=032-44++
11:45=7(5)=833-51❤ฟล
12:00=7(5)=069-47❤ล
12:15=8(6)=487-12❤บ
12:30=7(5)=797-00❤บ
12:45=9(7)=891-19❤บล
13:00=8(0)=597-87❤ล
13:15=0(8)=140-26❤บ
13:30=0(8)=434-54++
13:45=5(3)=698-74++
14:00=1(7)=032-47❤ฟลจ
14:15=1(5)=921-45❤ฟบล
14:30=2(3)=703-05❤ฟบจ
14:45=0(3)=842-61++
15:00=2(6)=506-96❤ฟบลจจ
15:15=0(6)=979-96❤ฟบลจ
15:30=2(6)=
เจาะ 62-68-69
628-629-689
oilbk5033 ดู 9 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

08:30=6(4)=974-78❤ฟบ
08:45=9(7)=702-70❤ฟบล
09:00=1(9)=832-38❤ฟล
09:15=9(7)=499-32❤บ
09:30=3(1)=794-71❤ฟล
09:45=2(0)=000-07❤ฟบล
10:00=8(6)=383-62❤ฟบล
10:15=3(1)=564-51❤ฟลจ
10:30=2(0)=808-56❤ฟบ
10:45=7(5)=826-78❤ล
11:00=9(7)=474-49❤ฟบล
11:15=0(8)=172-83❤ฟลจ
11:30=4(2)=315-32❤ฟล
11:45=3(1)=101-26❤ฟบ
12:00=7(5)=814-50❤ฟล
12:15=1(9)=852-92❤ฟล
12:30=3(1)=853-95❤บ
12:45=6(4)=355-60❤ล
13:00=5(9)=568-45❤ฟบล
13:15=3(4)=514-45❤ฟบลจ
13:30=3(4)=
เจาะ 43-45-46
435-436-356
oilbk5033 9 เดือนที่แล้ว
08:30=6(4)=974-78❤ฟบ
08:45=9(7)=702-70❤ฟบล
09:00=1(9)=832-38❤ฟล
09:15=9(7)=499-32❤บ
09:30=3(1)=794-71❤ฟล
09:45=2(0)=000-07❤ฟบล
10:00=8(6)=383-62❤ฟบล
10:15=3(1)=564-51❤ฟลจ
10:30=2(0)=808-56❤ฟบ
10:45=7(5)=826-78❤ล
11:00=9(7)=474-49❤ฟบล
11:15=0(8)=172-83❤ฟลจ
11:30=4(2)=315-32❤ฟล
11:45=3(1)=101-26❤ฟบ
12:00=7(5)=814-50❤ฟล
12:15=1(9)=852-92❤ฟล
12:30=3(1)=853-95❤บ
12:45=6(4)=355-60❤ล
13:00=5(9)=568-45❤ฟบล
13:15=3(4)=514-45❤ฟบลจ
13:30=3(4)=014-56❤ฟบ
13:45=4(5)=
เจาะ 45-46-47
456-457-567
oilbk5033 ดู 9 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

08:30=6(4)=974-78❤ฟบ
08:45=9(7)=702-70❤ฟบล
09:00=1(9)=832-38❤ฟล
09:15=9(7)=499-32❤บ
09:30=3(1)=794-71❤ฟล
09:45=2(0)=000-07❤ฟบล
10:00=8(6)=383-62❤ฟบล
10:15=3(1)=564-51❤ฟลจ
10:30=2(0)=808-56❤ฟบ
10:45=7(5)=826-78❤ล
11:00=9(7)=474-49❤ฟบล
11:15=0(8)=
เจาะ 80-85-83
850-830-530
oilbk5033 9 เดือนที่แล้ว
ยิ้มมมแร๊งงง เข้าเจาะ 🎉🎉🎉

08:30=6(4)=974-78❤ฟบ
08:45=9(7)=702-70❤ฟบล
09:00=1(9)=832-38❤ฟล
09:15=9(7)=499-32❤บ
09:30=3(1)=794-71❤ฟล
09:45=2(0)=000-07❤ฟบล
10:00=8(6)=383-62❤ฟบล
10:15=3(1)=564-51❤ฟลจ
10:30=2(0)=808-56❤ฟบ
10:45=7(5)=826-78❤ล
11:00=9(7)=474-49❤ฟบล
11:15=0(8)=172-83❤ฟลจ
11:30=4(2)=
เจาะ 24-27-29
247-249-279
oilbk5033 ดู 9 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

08:30=0(8)=482-11❤ฟบ
08:45=5(3)=929-56❤ล
09:00=1(9)=992-31❤ฟบล
09:15=2(0)=282-57❤ฟบ
09:30=1(2)=948-80++
09:45=1(2)=604-99++
10:00=4(2)=126-89❤ฟบ
10:15=9(7)=666-71❤ฟล
10:30=1(9)=744-68++
10:45=5(3)=367-35❤ฟบลลจ
11:00=7(6)=207-06❤ฟบล
11:15=7(6)=361-47❤ฟบล
11:30=7(6)=630-26❤ฟบลจ
11:45=7(6)=641-25❤ฟบ
12:00=5(3)=315-11❤ฟวบ
12:15=1(9)=539-35❤ฟบ
12:30=9(7)=691-76❤ฟบลจ
12:45=1(9)=366-42++
13:00=1(0)=325-48++
13:15=1(9)=469-78❤ฟบ
13:30=4(3)=763-94❤ฟบล
13:45=4(3)=981-49❤ล
14:00=7(5)=248-73❤ล
14:15=9(8)=283-48❤ฟบล
14:30=7(5)=225-04❤ฟบ
14:45=2(0)=680-23❤ฟบล
15:00=8(6)=452-59++
15:15=5(3)=589-59❤บล
15:30=5(4)=844-84❤ฟบลจ
15:45=5(3)=236-82❤ฟบ
16:00=4(3)=623-37❤ฟบล
16:15=5(3)=915-79❤บ
16:30=7(5)=204-94++
16:45=1(9)=882-85++
17:00=9(7)=383-80++
17:15=7(8)=733-98❤ฟบลจ
17:30=5(3)=593-62❤แตก3
17:45=8(6)=586-47❤ฟบบจ
18:00=3(2)=161-76++
18:15=0(8)=067-37❤บ
18:30=3(1)=576-41❤ฟล
18:45=6(4)=982-83++
19:00=5(1)=151-49❤ฟบบจ
19:15=5(3)=736-29❤ฟบจ
19:30=7(1)=862-13❤ฟลจ
19:45=4(2)=486-98❤บ
20:00=7(1)=359-93++
20:15=5(4)=769-75❤ล
20:30=3(5)=
เจาะ 53-52-57
532-537-327
oilbk5033 ดู 9 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

08:30=0(8)=482-11❤ฟบ
08:45=5(3)=929-56❤ล
09:00=1(9)=992-31❤ฟบล
09:15=2(0)=282-57❤ฟบ
09:30=1(2)=948-80++
09:45=1(2)=604-99++
10:00=4(2)=126-89❤ฟบ
10:15=9(7)=666-71❤ฟล
10:30=1(9)=744-68++
10:45=5(3)=367-35❤ฟบลลจ
11:00=7(6)=207-06❤ฟบล
11:15=7(6)=361-47❤ฟบล
11:30=7(6)=630-26❤ฟบลจ
11:45=7(6)=641-25❤ฟบ
12:00=5(3)=315-11❤ฟวบ
12:15=1(9)=539-35❤ฟบ
12:30=9(7)=
เจาะ 79-76-74
796-794-964
oilbk5033 9 เดือนที่แล้ว
ยิ้มมมแร๊งงง เด้งเจาะ

08:30=0(8)=482-11❤ฟบ
08:45=5(3)=929-56❤ล
09:00=1(9)=992-31❤ฟบล
09:15=2(0)=282-57❤ฟบ
09:30=1(2)=948-80++
09:45=1(2)=604-99++
10:00=4(2)=126-89❤ฟบ
10:15=9(7)=666-71❤ฟล
10:30=1(9)=744-68++
10:45=5(3)=367-35❤ฟบลลจ
11:00=7(6)=207-06❤ฟบล
11:15=7(6)=361-47❤ฟบล
11:30=7(6)=630-26❤ฟบลจ
11:45=7(6)=641-25❤ฟบ
12:00=5(3)=315-11❤ฟวบ
12:15=1(9)=539-35❤ฟบ
12:30=9(7)=691-76❤ฟบลจ
12:45=1(9)=
เจาะ 91-97-96
917-916-976
oilbk5033 ดู 10 เดือนที่แล้ว 2
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

08:30=2(0)=350-32❤ฟบล
08:45=4(2)=025-78❤ฟบ
09:00=1(9)=189-27❤ฟวบ
09:15=2(0)=708-32❤ฟบลจ
09:30=8(6)=899-62❤ฟบล
09:45=9(7)=187-33❤ฟบจ
10:00=2(0)=400-32❤ฟบล
10:15=5(3)=477-11++
10:30=5(3)=208-81++
10:45=3(1)=587-79++
11:00=8(6)=816-81❤ฟวบล
11:15=7(5)=985-01❤แตก3
11:30=6(4)=418-91❤ฟบ
11:45=9(7)=138-58++
12:00=8(7)=906-53++
12:15=0(8)=113-01❤ล
12:30=2(0)=199-26❤ล
12:45=2(0)=419-27❤ล
13:00=3(5)=468-51❤ฟล
13:15=3(5)=233-66❤บ
13:30=1(3)=874-24++
13:45=9(7)=882-98❤ล
14:00=8(9)=668-66❤บ
14:15=7(6)=158-89++
14:30=0(2)=288-98❤ฟบ
14:45=3(1)=254-54++
15:00=6(4)=668-06❤บล
15:15=6(5)=013-76❤ล
15:30=1(9)=000-71❤ล
15:45=1(9)=796-42❤ฟบจ
16:00=8(6)=314-57++
16:15=4(2)=186-06++
16:30=2(0)=831-82❤ล
16:45=9(7)=856-09❤ล
17:00=7(5)=176-71❤บล
17:15=2(0)=024-42❤ฟวบล
17:30=1(9)=539-31❤ฟบลลจจ
17:45=6(4)=860-62❤แตก3
18:00=9(7)=199-62❤บ
18:15=2(0)=111-97++
18:30=2(0)=463-20❤ฟลลจ
18:45=5(3)=801-10++
19:00=9(7)=955-17❤ฟบล
19:15=0(8)=261-40❤ล
19:30=3(1)=796-93❤ล
19:45=8(6)=216-27❤ฟบ
20:00=3(1)=397-80❤บ
20:15=4(3)=836-65❤ฟบ
20:30=9(7)=423-03++
20:45=5(3)=151-88❤บ
21:00=2(0)=026-21❤แตก3
21:15=1(9)=943-98❤ฟบล
21:30=0(8)=
เจาะ 80-84-82
840-820-240
oilbk5033 10 เดือนที่แล้ว
08:30=2(0)=350-32❤ฟบล
08:45=4(2)=025-78❤ฟบ
09:00=1(9)=189-27❤ฟวบ
09:15=2(0)=708-32❤ฟบลจ
09:30=8(6)=899-62❤ฟบล
09:45=9(7)=187-33❤ฟบจ
10:00=2(0)=400-32❤ฟบล
10:15=5(3)=477-11++
10:30=5(3)=208-81++
10:45=3(1)=587-79++
11:00=8(6)=816-81❤ฟวบล
11:15=7(5)=985-01❤แตก3
11:30=6(4)=418-91❤ฟบ
11:45=9(7)=138-58++
12:00=8(7)=906-53++
12:15=0(8)=113-01❤ล
12:30=2(0)=199-26❤ล
12:45=2(0)=419-27❤ล
13:00=3(5)=468-51❤ฟล
13:15=3(5)=233-66❤บ
13:30=1(3)=874-24++
13:45=9(7)=882-98❤ล
14:00=8(9)=668-66❤บ
14:15=7(6)=158-89++
14:30=0(2)=288-98❤ฟบ
14:45=3(1)=254-54++
15:00=6(4)=668-06❤บล
15:15=6(5)=013-76❤ล
15:30=1(9)=000-71❤ล
15:45=1(9)=796-42❤ฟบจ
16:00=8(6)=314-57++
16:15=4(2)=186-06++
16:30=2(0)=831-82❤ล
16:45=9(7)=856-09❤ล
17:00=7(5)=176-71❤บล
17:15=2(0)=024-42❤ฟวบล
17:30=1(9)=539-31❤ฟบลลจจ
17:45=6(4)=860-62❤แตก3
18:00=9(7)=199-62❤บ
18:15=2(0)=111-97++
18:30=2(0)=463-20❤ฟลลจ
18:45=5(3)=801-10++
19:00=9(7)=955-17❤ฟบล
19:15=0(8)=261-40❤ล
19:30=3(1)=796-93❤ล
19:45=8(6)=216-27❤ฟบ
20:00=3(1)=397-80❤บ
20:15=4(3)=836-65❤ฟบ
20:30=9(7)=423-03++
20:45=5(3)=151-88❤บ
21:00=2(0)=026-21❤แตก3
21:15=1(9)=943-98❤ฟบล
21:30=0(8)=701-88❤ฟบล
21:45=8(6)=
เจาะ 68-69-60
689-680-690
oilbk5033 10 เดือนที่แล้ว
08:30=2(0)=350-32❤ฟบล
08:45=4(2)=025-78❤ฟบ
09:00=1(9)=189-27❤ฟวบ
09:15=2(0)=708-32❤ฟบลจ
09:30=8(6)=899-62❤ฟบล
09:45=9(7)=187-33❤ฟบจ
10:00=2(0)=400-32❤ฟบล
10:15=5(3)=477-11++
10:30=5(3)=208-81++
10:45=3(1)=587-79++
11:00=8(6)=816-81❤ฟวบล
11:15=7(5)=985-01❤แตก3
11:30=6(4)=418-91❤ฟบ
11:45=9(7)=138-58++
12:00=8(7)=906-53++
12:15=0(8)=113-01❤ล
12:30=2(0)=199-26❤ล
12:45=2(0)=419-27❤ล
13:00=3(5)=468-51❤ฟล
13:15=3(5)=233-66❤บ
13:30=1(3)=874-24++
13:45=9(7)=882-98❤ล
14:00=8(9)=668-66❤บ
14:15=7(6)=158-89++
14:30=0(2)=288-98❤ฟบ
14:45=3(1)=254-54++
15:00=6(4)=668-06❤บล
15:15=6(5)=013-76❤ล
15:30=1(9)=000-71❤ล
15:45=1(9)=796-42❤ฟบจ
16:00=8(6)=314-57++
16:15=4(2)=186-06++
16:30=2(0)=831-82❤ล
16:45=9(7)=856-09❤ล
17:00=7(5)=176-71❤บล
17:15=2(0)=024-42❤ฟวบล
17:30=1(9)=539-31❤ฟบลลจจ
17:45=6(4)=860-62❤แตก3
18:00=9(7)=199-62❤บ
18:15=2(0)=111-97++
18:30=2(0)=463-20❤ฟลลจ
18:45=5(3)=801-10++
19:00=9(7)=955-17❤ฟบล
19:15=0(8)=261-40❤ล
19:30=3(1)=796-93❤ล
19:45=8(6)=216-27❤ฟบ
20:00=3(1)=397-80❤บ
20:15=4(3)=836-65❤ฟบ
20:30=9(7)=423-03++
20:45=5(3)=151-88❤บ
21:00=2(0)=026-21❤แตก3
21:15=1(9)=943-98❤ฟบล
21:30=0(8)=701-88❤ฟบล
21:45=8(6)=233-67❤ฟล
22:00=3(1)=
เจาะ 13-14-12
134-132-342
oilbk5033 ดู 10 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

08:30=2(0)=350-32❤ฟบล
08:45=4(2)=025-78❤ฟบ
09:00=1(9)=189-27❤ฟวบ
09:15=2(0)=708-32❤ฟบลจ
09:30=8(6)=899-62❤ฟบล
09:45=9(7)=187-33❤ฟบจ
10:00=2(0)=400-32❤ฟบล
10:15=5(3)=
เจาะ 35-39-30
359-350-390
oilbk5033 ดู 10 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:00=3(1)=169-39❤ฟบล
09:15=6(4)=142-93❤ฟบ
09:30=4(2)=898-23❤ฟล
09:45=1(9)=919-03❤ฟบบจ
10:00=2(0)=366-74++
10:15=3(1)=200-37❤ล
10:30=3(1)=983-17❤ฟบล
10:45=2(0)=124-13❤บ
11:00=2(0)=749-82❤ล
11:15=2(1)=338-01❤ฟล
11:30=0(8)=607-87❤ฟบล
11:45=6(4)=438-41❤ฟบล
12:00=5(3)=436-89❤ฟบ
12:15=3(1)=230-32❤บล
12:30=6(4)=629-14❤ฟบล
12:45=6(4)=843-07❤ฟบ
13:00=9(7)=184-69❤ล
13:15=4(3)=521-66++
13:30=3(1)=285-59++
13:45=9(7)=961-80❤บ
14:00=6(4)=526-52❤บ
14:15=7(5)=315-73❤ฟบล
14:30=2(0)=251-08❤ฟบล
14:45=9(7)=818-36++
15:00=0(9)=441-50❤ล
15:15=5(4)=049-12❤ฟบจ
15:30=5(4)=234-49❤ฟบล
15:45=1(0)=356-66++
16:00=9(8)=040-19❤ล
16:15=4(2)=012-80❤ฟบ
16:30=2(0)=940-87❤ฟบ
16:45=6(4)=416-92❤ฟวบ
17:00=6(4)=564-62❤แตก3
17:15=6(5)=239-24++
17:30=5(6)=061-49❤ฟบ
17:45=8(6)=039-17++
18:00=3(1)=091-01❤ฟบล
18:15=4(2)=
เจาะ 24-29-20
249-240-290
oilbk5033 ดู 10 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:00=3(1)=169-39❤ฟบล
09:15=6(4)=142-93❤ฟบ
09:30=4(2)=898-23❤ฟล
09:45=1(9)=919-03❤ฟบบจ
10:00=2(0)=366-74++
10:15=3(1)=200-37❤ล
10:30=3(1)=983-17❤ฟบล
10:45=2(0)=124-13❤บ
11:00=2(0)=749-82❤ล
11:15=2(1)=338-01❤ฟล
11:30=0(8)=607-87❤ฟบล
11:45=6(4)=438-41❤ฟบล
12:00=5(3)=436-89❤ฟบ
12:15=3(1)=230-32❤บล
12:30=6(4)=629-14❤ฟบล
12:45=6(4)=843-07❤ฟบ
13:00=9(7)=
เจาะ 79-74-73
794-793-943
oilbk5033 ดู 10 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:45=1(3)=488-33❤ฟล
10:00=2(4)=212-29❤บล
10:15=1(3)=565-90++
10:30=0(8)=922-92++
10:45=9(7)=933-04❤บ
11:00=8(6)=698-31❤แตก3
11:15=0(9)=906-09❤ฟวบลลจ
11:30=6(4)=733-04❤ฟลจ
11:45=0(9)=443-07❤ล
12:00=0(8)=300-23❤บ
12:15=8(6)=005-69❤ฟล
12:30=8(6)=707-18❤ล
12:45=0(9)=716-58++
13:00=4(2)=649-28❤ฟบลจ
13:15=3(1)=184-99❤ฟบ
13:30=2(0)=014-23❤ฟบล
13:45=7(5)=
เจาะ 57-58-59
578-579-589
oilbk5033 10 เดือนที่แล้ว
09:45=1(3)=488-33❤ฟล
10:00=2(4)=212-29❤บล
10:15=1(3)=565-90++
10:30=0(8)=922-92++
10:45=9(7)=933-04❤บ
11:00=8(6)=698-31❤แตก3
11:15=0(9)=906-09❤ฟวบลลจ
11:30=6(4)=733-04❤ฟลจ
11:45=0(9)=443-07❤ล
12:00=0(8)=300-23❤บ
12:15=8(6)=005-69❤ฟล
12:30=8(6)=707-18❤ล
12:45=0(9)=716-58++
13:00=4(2)=649-28❤ฟบลจ
13:15=3(1)=184-99❤ฟบ
13:30=2(0)=014-23❤ฟบล
13:45=7(5)=827-72❤บล
14:00=2(0)=
เจาะ 20-60-10
260-210-610
oilbk5033 ดู 10 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

08:00=3(4)=872-84❤ฟล
08:15=8(7)=429-18❤ล
08:30=3(8)=038-91❤ฟบบจ
08:45=7(9)=526-12++
09:00=6(4)=598-34❤ฟล
09:15=6(4)=785-58++
09:30=8(6)=750-49++
09:45=4(6)=790-94❤ล
10:00=3(5)=641-03❤ฟลจ
10:15=5(3)=348-01❤ฟบ
10:30=5(3)=665-31❤ฟบล
10:45=7(5)=956-41❤ฟบจ
11:00=6(4)=244-36❤ฟบล
11:15=5(3)=475-99❤บ
11:30=8(6)=766-68❤ฟบลลจ
11:45=6(5)=
เจาะ 56-57-59
567-569-679
oilbk5033 10 เดือนที่แล้ว
456-76 🎉🎉
เด้งๆ เจาะๆ
ไม่ถอนให้รู้ไป ❤❤❤
oilbk5033 ดู 10 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

07:30=5(4)=340-38❤ฟบ
07:45=2(3)=355-90❤ฟบ
08:00=7(5)=550-22❤ฟบ
08:15=1(2)=430-53++
08:30=2(3)=581-43❤ฟลจ
08:45=0(8)=095-04❤บล
09:00=4(3)=641-79❤บ
09:15=7(5)=326-47❤ล
09:30=4(2)=629-85❤ฟบ
09:45=7(5)=242-99++
10:00=6(4)=449-22❤ฟบ
10:15=4(9)=324-61❤บ
10:30=4(2)=838-12❤ฟลจ
10:45=2(1)=881-18❤ฟบลจจ
11:00=7(8)=036-56++
11:15=8(6)=028-46❤ฟบล
11:30=4(3)=
เจาะ 34-35-39
345-349-359
oilbk5033 10 เดือนที่แล้ว
07:30=5(4)=340-38❤ฟบ
07:45=2(3)=355-90❤ฟบ
08:00=7(5)=550-22❤ฟบ
08:15=1(2)=430-53++
08:30=2(3)=581-43❤ฟลจ
08:45=0(8)=095-04❤บล
09:00=4(3)=641-79❤บ
09:15=7(5)=326-47❤ล
09:30=4(2)=629-85❤ฟบ
09:45=7(5)=242-99++
10:00=6(4)=449-22❤ฟบ
10:15=4(9)=324-61❤บ
10:30=4(2)=838-12❤ฟลจ
10:45=2(1)=881-18❤ฟบลจจ
11:00=7(8)=036-56++
11:15=8(6)=028-46❤ฟบล
11:30=4(3)=774-37❤ฟบล
11:45=8(6)=
เจาะ 68-63-61
683-681-631
oilbk5033 ดู 10 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

08:45=4(3)=970-30❤ฟล
09:00=0(7)=102-64❤ฟบ
09:15=2(0)=270-67❤ฟวบ
09:30=7(0)=830-15❤ฟบ
09:45=3(0)=131-44❤บ
10:00=2(3)=646-53❤ฟล
10:15=6(5)=607-52❤ฟบล
10:30=6(5)=565-02❤ฟบบจ
10:45=1(0)=890-63❤ฟบ
11:00=7(6)=792-14❤บ
11:15=2(1)=079-21❤ฟลลจ
11:30=3(2)=
เจาะ 23-26-29
236-239-369
oilbk5033 ดู 10 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:00=2(0)=458-30❤ฟล
09:15=9(7)=333-29❤ล
09:30=3(2)=820-24❤ฟบลจ
09:45=2(9)=225-69❤ฟบล
10:00=2(3)=846-72❤ล
10:15=8(5)=372-34++
10:30=2(3)=240-40❤บ
10:45=1(3)=606-37❤ฟล
11:00=6(7)=009-59++
11:15=9(0)=837-70❤ฟลจ
11:30=9(7)=568-28++
11:45=8(7)=428-07❤ฟบลจ
12:00=9(7)=266-94❤ล
12:15=6(5)=015-58❤ฟบลจ
12:30=5(4)=454-42❤ฟบบลจ
12:45=4(3)=179-52++
13:00=0(8)=742-38❤ฟล
13:15=3(1)=956-33❤ล
13:30=7(5)=448-48++
13:45=8(4)=882-39❤บ
14:00=8(3)=076-73❤ฟลจ
14:15=6(5)=399-62❤ล
14:30=9(8)=919-90❤บล
14:45=9(8)=894-38❤ฟบล
15:00=5(3)=819-33❤ฟล
15:15=0(8)=444-17++
15:30=3(4)=689-15++
15:45=7(8)=729-46❤บ
16:00=3(4)=729-46❤ฟล
16:15=4(3)=325-00❤ฟบ
16:30=6(4)=417-96❤ฟบล
16:45=8(6)=307-13++
17:00=1(9)=042-16❤ล
17:15=6(4)=803-50++
17:30=7(8)=268-82❤ฟบล
17:45=7(8)=
เจาะ 87-86-85
876-875-865
oilbk5033 ดู 10 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:00=2(0)=458-30❤ฟล
09:15=9(7)=333-29❤ล
09:30=3(2)=820-24❤ฟบลจ
09:45=2(9)=225-69❤ฟบล
10:00=2(3)=846-72❤ล
10:15=8(5)=372-34++
10:30=2(3)=240-40❤บ
10:45=1(3)=606-37❤ฟล
11:00=6(7)=009-59++
11:15=9(0)=837-70❤ฟลจ
11:30=9(7)=568-28++
11:45=8(7)=428-07❤ฟบลจ
12:00=9(7)=266-94❤ล
12:15=6(5)=015-58❤ฟบลจ
12:30=5(4)=454-42❤ฟบบลจ
12:45=4(3)=
เจาะ 34-35-39
345-349-359
oilbk5033 10 เดือนที่แล้ว
09:00=2(0)=458-30❤ฟล
09:15=9(7)=333-29❤ล
09:30=3(2)=820-24❤ฟบลจ
09:45=2(9)=225-69❤ฟบล
10:00=2(3)=846-72❤ล
10:15=8(5)=372-34++
10:30=2(3)=240-40❤บ
10:45=1(3)=606-37❤ฟล
11:00=6(7)=009-59++
11:15=9(0)=837-70❤ฟลจ
11:30=9(7)=568-28++
11:45=8(7)=428-07❤ฟบลจ
12:00=9(7)=266-94❤ล
12:15=6(5)=015-58❤ฟบลจ
12:30=5(4)=454-42❤ฟบบลจ
12:45=4(3)=179-52++
13:00=0(8)=
เจาะ 80-84-82
840-820-420
oilbk5033 ดู 10 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

08:15=2(3)=223-35❤ฟบบลจ
08:30=3(2)=276-02❤ฟบล
08:45=8(6)=410-08❤ล
09:00=2(0)=442-24❤บล
09:15=3(4)=950-73❤ล
09:30=6(4)=134-08❤ฟบ
09:45=4(2)=623-40❤ฟบล
10:00=3(1)=866-92++
10:15=6(5)=162-13❤บ
10:30=7(5)=468-73❤ล
10:45=7(5)=747-94❤บ
11:00=5(3)=390-92❤ฟบ
11:15=0(8)=878-51❤ฟบ
11:30=8(6)=815-93❤บ
11:45=2(0)=815-86++
12:00=4(5)=
เจาะ 54-52-50
542-540-520
oilbk5033 ดู 10 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

08:15=2(3)=223-35❤ฟบบลจ
08:30=3(2)=276-02❤ฟบล
08:45=8(6)=410-08❤ล
09:00=2(0)=442-24❤บล
09:15=3(4)=950-73❤ล
09:30=6(4)=134-08❤ฟบ
09:45=4(2)=623-40❤ฟบล
10:00=3(1)=866-92++
10:15=6(5)=162-13❤บ
10:30=7(5)=468-73❤ล
10:45=7(5)=747-94❤บ
11:00=5(3)=390-92❤ฟบ
11:15=0(8)=878-51❤ฟบ
11:30=8(6)=815-93❤บ
11:45=2(0)=815-86++
12:00=4(5)=
เจาะ 54-52-50
542-540-520
แสดงความคิดเห็น