โปรไฟล์ของ oilbk5033 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
oilbk5033 ดู 7 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

10:30=0(1)=453-51❤ฟล
10:45=0(8)=009-47❤บ
11:00=8(6)=586-11❤ฟบบจ
11:15=9(7)=338-81++
11:30=0(1)=200-60❤บล
11:45=6(5)=844-35❤ฟล
12:00=4(3)=646-82❤บ
12:15=8(6)=116-87❤ฟบล
12:30=0(1)=708-06❤บล
12:45=0(8)=922-50❤ล
13:00=2(0)=261-93❤บ
13:15=4(2)=887-99++
13:30=6(4)=614-59❤ฟวบ
13:45=4(2)=559-75++
14:00=7(5)=930-01++
14:15=9(0)=394-39❤ฟบลจ
14:30=9(7)=201-27❤ฟล
14:45=1(0)=697-05❤ฟล
15:00=6(4)=695-04❤ฟบล
15:15=5(3)=853-11❤ฟบบจ
15:30=0(8)=378-78❤ฟบล
15:45=4(2)=504-39❤บ
16:00=3(2)=190-31❤ล
16:15=0(8)=938-74❤ฟบ
16:30=7(5)=509-47❤ฟบล
16:45=9(7)=114-79❤ฟลลจ
17:00=8(6)=272-64❤ฟล
17:15=1(9)=151-72❤บ
17:30=0(8)=827-90❤ฟบล
17:45=8(6)=954-65❤ฟล
18:00=9(7)=647-54❤ฟบ
18:15=5(4)=537-31❤บ
18:30=9(7)=902-85❤บ
19:45=6(4)=052-07++
20:00=5(3)=063-72❤ฟบจ
20:15=5(3)=501-81❤บ
20:30=8(1)=355-18❤ฟลลจ
20:45=5(3)=760-49++
21:00=4(2)=932-44❤ฟบล
21:15=4(2)=
เจาะ 24-25-26
245-246-256
oilbk5033 ดู 7 เดือนที่แล้ว 0
08:15=0(8)=378-08❤ฟบลลจจ
08:30=9(7)=087-73❤ฟบลจ
08:45=4(2)=299-67❤ฟบ
09:00=8(6)=963-19❤ฟบ
09:15=0(8)=930-95❤บ
09:30=6(4)=566-28❤บ
09:45=9(7)=173-45❤ฟบ
10:00=6(4)=965-44❤ฟบล
10:15=4(3)=
เจาะ 34-35-38
345-348-358
oilbk5033 ดู 7 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

08:15=8(6)=252-68❤ฟลลจ
08:30=4(2)=676-72❤ฟล
08:45=6(4)=702-03++
09:00=0(8)=196-80❤ฟลลจ
09:15=2(0)=171-41++
09:30=8(6)=488-26❤ฟบล
09:45=6(4)=747-74❤ฟบล
10:00=9(7)=066-47❤ฟล
10:15=2(0)=940-13❤ฟบ
10:30=7(5)=691-04++
10:45=1(9)=796-17❤ฟบล
11:00=2(0)=768-97++
11:15=6(4)=076-85❤บ
11:30=4(2)=118-81++
11:45=8(1)=001-69❤ฟบ
12:00=0(1)=995-83++
12:15=7(8)=737-41❤บ
12:30=6(4)=413-91❤ฟบ
12:45=3(1)=389-34❤บล
13:00=9(8)=703-80❤ฟล
13:15=1(9)=638-61❤ล
13:30=6(4)=277-20++
13:45=8(6)=606-53❤ฟบจ
14:00=3(2)=428-39❤ฟบล
14:15=0(8)=096-62❤บ
14:30=9(7)=408-61++
14:45=9(7)=675-86❤ฟบจ
15:00=8(6)=592-60❤ฟลจ
15:15=5(6)=861-52❤ฟบ
15:30=8(6)=046-94❤ฟบจ
15:45=8(6)=059-78❤ล
16:00=8(6)=675-03❤ฟบ
16:15=3(1)=064-18❤ฟล
16:30=5(3)=606-13❤ฟล
16:45=0(8)=934-32++
17:00=8(7)=752-51❤ฟบ
17:15=5(3)=
เจาะ 35-36-38
356-358-368
oilbk5033 ดู 7 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

10:45=7(1)=781-09❤ฟบ
11:00=9(7)=761-75❤ฟบล
11:15=7(5)=967-48❤บ
11:30=3(1)=766-29++
11:45=2(0)=197-96++
12:00=6(2)=605-16❤บล
12:15=0(5)=427-36++
12:30=5(3)=792-10++
12:45=8(6)=083-35❤บ
13:00=1(9)=139-23❤ฟวบ
13:15=2(0)=958-61++
13:30=0(8)=801-52❤ฟวบ
13:45=9(7)=309-57❤ฟบล
14:00=4(2)=383-13++
14:15=4(2)=452-43❤ฟบล
14:30=5(3)=766-27++
14:45=8(6)=561-27❤ฟบ
15:00=6(4)=048-51❤ฟบจ
15:15=1(9)=988-46❤ฟบ
15:30=0(8)=238-57❤ฟบ
15:45=3(1)=003-00❤บ
16:00=9(0)=947-86❤ฟบ
16:15=0(8)=763-24++
16:30=8(6)=423-36❤ฟล
16:45=5(3)=182-32❤ฟล
17:00=2(0)=255-58❤บ
17:15=3(1)=911-69❤ฟบ
17:30=0(8)=001-32❤บ
17:45=0(9)=300-71❤บ
18:00=4(2)=473-79❤บ
18:15=8(6)=342-76❤ฟล
18:30=4(2)=386-24❤ฟลลจ
18:45=4(2)=611-44❤ล
19:00=7(5)=399-11++
19:15=4(2)=451-82❤ฟล
19:30=5(3)=497-60++
19:45=5(3)=387-10❤ฟบ
20:00=4(2)=417-52❤ฟบลจ
20:15=5(3)=197-85❤ล
20:30=2(0)=448-16++
20:45=4(3)=486-95❤บ
21:00=5(3)=568-85❤บล
21:15=6(4)=031-09++
21:30=1(9)=717-82❤บ
21:45=8(6)=677-51❤ฟบ
22:00=7(5)=960-86++
22:15=0(8)=125-47++
22:30=2(0)=234-62❤บล
22:45=3(1)=876-98++
23:00=9(7)=987-69❤ฟวบล
23:15=0(8)=
เจาะ 80-86-85
860-850-650
oilbk5033 ดู 7 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:30=1(9)=138-14❤บล
09:45=9(1)=452-40++
10:00=6(4)=205-46❤ฟลลจ
10:15=2(0)=305-80❤ฟบล
10:30=9(0)=127-50❤ฟล
10:45=2(0)=281-34❤บ
11:00=0(8)=252-72++
11:15=6(4)=960-11❤บ
11:30=6(4)=188-38++
11:45=8(7)=356-65++
12:00=6(4)=068-59❤บ
12:15=7(5)=598-04❤ฟบ
12:30=0(8)=061-61❤บ
12:45=7(5)=858-95❤ฟบลจ
13:00=6(4)=750-66❤ล
13:15=8(9)=880-38❤บล
13:30=9(7)=855-54++
13:45=7(5)=005-21❤ฟบ
14:00=9(0)=951-80❤ฟบลจ
14:15=3(1)=782-84++
14:30=5(3)=501-58❤บล
14:45=9(0)=999-36❤บ
15:00=9(8)=685-80❤ฟบล
15:15=9(7)=474-92❤ฟบล
15:30=8(6)=106-29❤ฟบ
15:45=1(9)=594-37❤ฟบ
16:00=0(8)=405-68❤ฟบล
16:15=1(9)=414-28❤บ
16:30=2(0)=424-42❤บล
16:45=3(1)=445-51❤ฟบล
17:00=5(3)=927-03❤ฟล
17:15=3(1)=388-17❤ฟบล
17:30=8(7)=708-48❤ฟวบล
17:45=1(9)=103-30❤บ
18:00=1(9)=097-86❤ฟบ
18:15=0(8)=410-99❤บ
18:30=2(0)=276-56❤บ
18:45=8(6)=145-94++
19:00=5(3)=514-32❤ฟบล
19:15=2(0)=548-69++
19:30=5(3)=101-03❤ฟล
19:45=1(9)=332-55++
20:00=3(2)=
เจาะ 23-25-26
235-236-256
oilbk5033 ดู 7 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK
09:15=6(0)=401-14❤ฟบ
09:30=2(0)=141-09❤ฟล
09:45=1(9)=020-35++
10:00=2(0)=638-20❤ฟลลจ
10:15=1(5)=549-35❤ฟบล
10:30=3(5)=895-19❤ฟบ
10:45=3(4)=909-58++
11:00=0(9)=847-57++
11:15=1(3)=481-38❤ฟบล
11:30=9(7)=097-97❤ฟบบลลจจ
11:45=6(2)=647-76❤บล
12:00=1(3)=181-84❤บ
12:15=9(7)=215-21++
12:30=6(4)=039-43❤ฟล
12:45=2(6)=154-34++
13:00=9(1)=815-20❤ฟบจ
13:15=6(4)=506-57❤แตก3
13:30=6(0)=741-39++
13:45=5(3)=420-83❤ฟล
14:00=2(0)=664-48++
14:15=0(2)=500-04❤บล
14:30=9(0)=080-55❤ฟบจ
14:45=8(0)=618-70❤ฟบ
15:00=9(7)=888-87❤ฟบจ
15:15=0(6)=008-78❤บ
15:30=8(0)=025-94❤ฟบ
15:45=7(3)=585-66++
16:00=2(3)=209-60❤บ
16:15=9(0)=104-86❤ฟบ
16:30=4(0)=907-34❤ฟบล
16:45=7(0)=252-43++
17:00=7(3)=076-67❤บล
17:15=3(1)=165-43❤ฟบล
17:30=0(1)=393-93++
17:45=2(6)=069-36❤ฟบล
18:00=5(3)=375-96❤ฟวบ
18:15=1(2)=407-05++
18:30=0(7)=603-17❤ฟบล
18:45=0(3)=973-86❤ฟบ
19:00=7(5)=957-12❤แตก3
19:15=1(2)=164-11❤บล
19:30=0(2)=
เจาะ 20-25-26
250-260-256
oilbk5033 ดู 7 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:30=8(9)=390-21❤ฟบ
09:45=6(4)=725-13++
10:00=0(8)=418-22❤ฟบ
10:15=0(2)=182-03❤ฟบล
10:30=0(2)=496-43++
10:45=6(4)=624-80❤ฟวบ
11:00=4(3)=073-14❤ฟบล
11:15=4(3)=
เจาะ 34-35-36
345-346-356
oilbk5033 ดู 8 เดือนที่แล้ว 0
รูด บน-ล่าง
ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง VIP ปิงปอง999Lucky ฟรี วางเลขคนเดียว 08.00น-00.00น ทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ใช้เพียง 1000 พ้อย
ID Line:OILBK

09:15=6(4)=074-27❤ฟบ
09:30=5(3)=413-08❤ฟบ
09:45=4(2)=017-15++
10:00=8(6)=085-01❤บ
10:15=6(4)=293-70++
10:30=4(2)=477-52❤ฟบลจ
10:45=7(6)=327-87❤บล
11:00=8(6)=721-32++
11:15=3(1)=665-41❤ฟล
11:30=6(5)=680-48❤บ
11:45=1(9)=781-98❤ฟบล
12:00=1(9)=101-03❤บ
12:15=2(0)=858-47++
12:30=9(7)=184-71❤ฟล
12:45=5(3)=460-91++
13:00=7(5)=676-69❤บ
13:15=8(6)=688-85❤ฟวบล
13:30=7(8)=901-11++
13:45=1(9)=083-00++
14:00=9(7)=075-38❤ฟบจ
14:15=8(6)=884-06❤ฟบลจ
14:30=8(7)=806-77❤ฟบล
14:45=1(9)=051-01❤บล
15:00=6(4)=931-14❤ฟล
15:15=4(2)=229-42❤ฟบลลจ
15:30=1(2)=
เจาะ 21-28-20
218-210-280
oilbk5033 ดู 8 เดือนที่แล้ว 1
รูด บน-ล่าง
ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง VIP ปิงปอง999Lucky ฟรี วางเลขคนเดียว 08.00น-00.00น ทุกรอบ ไม่มีแต่งสถิติ สนใจเข้าห้อง VIP
ใช้เพียง 1000 พ้อย
ID Line:OILBK
09:45=8(6)=663-54❤ฟบจ
10:00=4(2)=601-12❤ฟล
10:15=2(0)=388-86++
10:30=7(8)=624-89❤ฟล
10:45=5(3)=648-40++
11:00=9(7)=173-07❤ฟบล
11:15=4(2)=265-69❤แตก3
11:30=6(4)=447-87❤ฟบ
11:45=8(6)=741-85❤ล
12:00=2(0)=020-76❤ฟบบจ
12:15=1(9)=367-80++
12:30=8(6)=092-56❤ฟล
12:45=3(1)=811-64❤ฟบ
13:00=2(0)=450-52❤ฟบล
13:15=1(9)=347-51❤ล
13:30=8(6)=978-02❤บ
13:45=9(7)=636-71❤ฟล
14:00=7(5)=898-17❤ล
14:15=9(7)=736-90❤ฟบล
14:30=7(5)=200-98++
14:45=9(0)=036-29❤ฟบล
15:00=7(5)=328-60++
15:15=9(7)=993-67❤ฟบลจ
15:30=4(2)=
เจาะ 24-29-28
249-248-298
jitladda 8 เดือนที่แล้ว
รบกวนดึงเข้าห้องหน่อยค่ะ
oilbk5033 ดู 8 เดือนที่แล้ว 0
08:45=5(3)=283-77❤ฟบ
09:00=4(2)=157-06++
09:15=8(6)=114-67❤ฟล
09:30=5(3)=614-16++
09:45=5(3)=941-23❤ฟล
10:00=0(2)=489-19++
10:15=0(8)=059-87❤ฟบล
10:30=0(8)=107-69❤บ
10:45=8(6)=199-57++
11:00=9(8)=312-35++
11:15=4(2)=852-27❤ฟบล
11:30=6(4)=172-44❤ฟล
11:45=3(1)=506-85++
12:00=1(9)=232-14❤ล
12:15=4(2)=265-81❤แตก3
12:30=7(5)=905-69❤ฟบ
12:45=1(9)=635-54++
13:00=4(2)=077-00++
13:15=0(9)=448-28++
13:30=5(3)=457-44❤บ
13:45=6(4)=789-42❤ฟล
14:00=9(7)=027-48❤ฟบ
14:15=3(1)=724-98++
14:30=3(1)=663-73❤บล
14:45=5(7)=462-31++
15:00=7(5)=883-49++
15:15=9(7)=693-82❤บ
15:30=0(8)=573-60❤ล
15:45=8(6)=390-48❤ล
16:00=0(8)=414-65++
16:15=2(0)=011-46❤ฟบ
16:30=7(5)=335-22❤ฟบ
16:45=3(2)=299-68❤ฟบ
17:00=9(8)=478-20❤ฟบ
17:15=8(6)=000-45++
17:30=7(5)=763-51❤ฟบล
17:45=2(0)=553-18❤++
18:00=6(4)=407-05❤ฟบ
18:15=1(9)=579-13❤ฟบล
18:30=8(6)=383-86❤ฟบลลจ
18:45=9(7)=537-23❤ฟบ
19:00=4(2)=274-50❤ฟบล
19:15=8(6)=569-28❤ฟบลจ
19:30=7(5)=609-82++
19:45=1(9)=757-82++
20:00=6(4)=894-19❤ฟบ
20:15=0(8)=660-87❤ฟบล
20:30=6(5)=112-44++
20:45=2(0)=052-30❤ฟวบล
21:00=6(4)=700-30++
21:15=1(9)=161-75❤บ
21:30=7(5)=592-78❤ฟบล
21:45=0(8)=102-63❤บ
22:00=1(9)=502-55++
22:15=1(9)=431-59❤ฟบลจ
22:30=4(2)=
เจาะ 24-28-29
248-249-289
oilbk5033 ดู 8 เดือนที่แล้ว 2
09:15=0(8)=827-88❤ฟบล
09:30=9(7)=185-60++
09:45=2(0)=797-09❤ฟลจ
10:00=8(6)=231-96❤ฟลจ
10:15=3(1)=071-66❤ฟบ
10:30=1(9)=555-56++
10:45=5(4)=897-08++
11:00=7(9)=441-03++
11:15=5(3)=419-23❤ฟล
11:30=3(1)=419-77❤ฟบ
11:45=5(3)=843-50❤ฟบล
12:00=1(5)=833-71❤ล
12:15=1(5)=024-28++
12:30=3(1)=315-38❤ฟวบล
12:45=2(0)=373-09❤ฟล
13:00=8(6)=854-34❤บ
13:15=6(4)=615-84❤ฟบลจ
13:30=4(2)=744-26❤ฟบล
13:45=5(3)=252-35❤ฟบลลจ
14:00=6(4)=561-94❤ฟบล
14:15=7(5)=599-98❤ฟบ
14:30=9(8)=029-76❤บ
14:45=3(1)=635-56❤บ
15:00=4(2)=635-56++
15:15=4(2)=490-51❤บ
15:30=0(8)=622-11++
15:45=2(1)=622-62❤บล
16:00=1(2)=208-14❤ฟบล
16:15=1(9)=522-81❤ล
16:30=2(1)=
เจาะ 12-15-18
125-128-158
jitladda 8 เดือนที่แล้ว
รบกวนดึงเข้าห้องหน่อยค่ะ
oilbk5033 8 เดือนที่แล้ว
ไลน์ไหนครับ
oilbk5033 ดู 8 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:15=0(8)=075-98❤ฟบล
09:30=6(4)=854-94❤ฟบลจ
09:45=2(4)=092-98❤บ
10:00=9(8)=
เจาะ 89-84-80
894-890-840
oilbk5033 ดู 8 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

08:45=6(0)=204-15❤ฟบจ
09:00=2(1)=831-05❤ฟบ
09:15=9(7)=614-40++
09:30=9(7)=954-68++
09:45=0(8)=086-54❤ฟวบ
10:00=1(9)=741-79❤ฟบล
10:15=8(6)=306-19❤ฟบ
10:30=4(2)=325-44❤ฟบล
10:45=4(2)=618-92❤ฟล
11:00=7(5)=288-94++
11:15=3(1)=026-35❤ล
11:30=1(9)=778-13❤ล
11:45=7(6)=402-32++
12:00=4(2)=558-30++
12:15=5(4)=963-68++
12:30=0(8)=366-89❤ฟลจ
12:45=4(2)=878-34❤ล
13:00=9(7)=456-72❤ฟล
13:15=5(3)=337-66❤ฟบ
13:30=3(2)=040-89++
13:45=1(9)=135-44❤บ
14:00=2(0)=120-44❤ฟบบจ
14:15=2(0)=745-32❤ล
14:30=8(6)=928-45❤ฟบ
14:45=0(8)=532-97++
15:00=0(8)=086-41❤แตก3
15:15=5(3)=608-00++
15:30=7(5)=674-57❤ฟบลลจ
15:45=7(5)=053-38❤ฟบ
16:00=4(2)=553-08++
16:15=5(4)=183-53++
16:30=2(0)=735-14++
16:45=2(0)=203-52❤ฟวบล
17:00=1(2)=906-25❤ฟลจ
17:15=0(8)=899-76❤ฟบ
17:30=9(7)=419-61❤บ
17:45=5(3)=748-90++
18:00=2(0)=169-98++
18:15=7(5)=058-08❤ฟบจ
18:30=1(9)=555-71❤ล
18:45=5(4)=951-40❤ฟบล
19:00=6(4)=588-46❤ล
19:15=5(3)=387-21❤ฟบ
19:30=4(2)=276-55❤ฟบ
19:45=3(1)=404-41❤ฟล
20:00=5(3)=285-09❤บ
20:15=3(1)=026-26++
20:30=1(9)=350-98❤ฟล
20:45=6(4)=519-47❤ฟล
21:00=6(4)=726-63❤บล
21:15=8(6)=548-63❤ฟบล
21:30=6(4)=945-39❤ฟบ
21:45=0(8)=523-63++
22:00=6(4)=984-62❤ฟบล
22:15=0(8)=
เจาะ 80-87-85
870-850-875
oilbk5033 ดู 8 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

08:45=6(0)=204-15❤ฟบจ
09:00=2(1)=831-05❤ฟบ
09:15=9(7)=614-40++
09:30=9(7)=954-68++
09:45=0(8)=086-54❤ฟวบ
10:00=1(9)=741-79❤ฟบล
10:15=8(6)=306-19❤ฟบ
10:30=4(2)=325-44❤ฟบล
10:45=4(2)=618-92❤ฟล
11:00=7(5)=288-94++
11:15=3(1)=026-35❤ล
11:30=1(9)=778-13❤ล
11:45=7(6)=402-32++
12:00=4(2)=558-30++
12:15=5(4)=963-68++
12:30=0(8)=366-89❤ฟลจ
12:45=4(2)=878-34❤ล
13:00=9(7)=456-72❤ฟล
13:15=5(3)=337-66❤ฟบ
13:30=3(2)=040-89++
13:45=1(9)=135-44❤บ
14:00=2(0)=120-44❤ฟบบจ
14:15=2(0)=745-32❤ล
14:30=8(6)=928-45❤ฟบ
14:45=0(8)=532-97++
15:00=0(8)=086-41❤แตก3
15:15=5(3)=608-00++
15:30=7(5)=674-57❤ฟบลลจ
15:45=7(5)=
เจาะ 57-56-54
576-574-564
oilbk5033 ดู 9 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

08:30=9(7)=646-17❤ฟล
08:45=8(6)=152-46❤ฟล
09:00=7(5)=864-12++
09:15=3(1)=490-04++
09:30=5(3)=174-43❤ฟล
09:45=4(2)=322-84❤ฟบล
10:00=5(3)=620-67++
10:15=8(6)=062-18❤ฟบล
10:30=9(7)=981-22❤บ
10:45=9(7)=432-38++
11:00=9(7)=450-15++
11:15=1(9)=392-03❤ฟบ
11:30=3(1)=842-01❤ฟล
11:45=3(1)=452-02++
12:00=1(9)=479-88❤ฟบ
12:15=8(7)=923-63++
12:30=1(5)=322-19❤ล
12:45=4(0)=925-45❤ล
13:00=3(7)=956-57❤ฟลจ
13:15=0(1)=921-41❤ฟบล
14:30=3(1)=991-57❤ฟบ
13:45=0(8)=465-80❤ฟลลจ
14:00=0(1)=839-50❤ล
14:15=2(6)=051-96❤ฟล
14:30=6(4)=198-62❤ล
14:45=7(1)=670-23❤บ
15:00=0(7)=471-44❤ฟบจ
15:15=8(6)=589-29❤บ
15:30=7(1)=612-63❤ฟบ
15:45=3(1)=747-93❤ล
16:00=1(3)=501-89❤บ
16:15=0(1)=706-41❤ฟบล
16:30=0(6)=225-97++
16:45=7(3)=217-25❤บ
17:00=8(6)=756-04❤ฟบ
17:15=0(1)=995-88++
17:30=3(4)=
เจาะ 43-46-40
436-430-460
oilbk5033 ดู 9 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

08:30=7(5)=880-65❤ฟล
08:45=1(9)=463-12❤ล
09:00=4(2)=464-23❤ฟบล
09:15=5(3)=435-04❤ฟบบจ
09:30=6(4)=006-63❤บล
09:45=7(5)=959-65❤ฟบลจ
10:00=9(8)=359-50❤บ
10:15=0(8)=027-10❤บล
10:30=8(6)=160-41❤ฟบจ
10:45=1(9)=
เจาะ 91-96-90
916-910-960
oilbk5033 ดู 9 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

08:30=4(2)=204-31❤ฟวบ
08:45=1(9)=912-51❤แตก3
09:00=2(0)=227-35❤บ
09:15=2(1)=749-82❤ล
09:30=5(3)=757-72❤บ
09:45=6(4)=297-65❤ล
10:00=0(8)=337-52++
10:15=3(2)=106-76++
10:30=7(5)=588-02❤ฟบ
10:45=6(0)=952-34++
11:00=0(8)=684-91❤ฟบ
11:15=7(5)=627-67❤บล
11:30=7(5)=155-85❤ฟบลจ
11:45=2(0)=217-73❤บ
12:00=3(1)=515-85❤ฟบจ
12:15=6(4)=154-21❤ฟบ
12:30=2(0)=249-18❤บ
12:45=3(1)=033-89❤บ
13:00=1(9)=708-28++
13:15=8(6)=824-39❤บ
13:30=9(7)=151-46++
13:45=6(4)=479-04❤ฟบลจ
14:00=5(3)=278-11++
14:15=3(1)=137-60❤ฟวบ
14:30=2(0)=448-54++
14:45=8(6)=718-39❤บ
15:00=2(0)=605-92❤ฟบล
15:15=1(9)=381-18❤บล
15:30=9(7)=051-72❤ฟลจ
15:45=6(4)=435-12❤ฟบ
16:00=4(2)=257-44❤ฟบล
16:15=6(4)=
เจาะ 46-43-41
463-461-631
oilbk5033 9 เดือนที่แล้ว
08:30=4(2)=204-31❤ฟวบ
08:45=1(9)=912-51❤แตก3
09:00=2(0)=227-35❤บ
09:15=2(1)=749-82❤ล
09:30=5(3)=757-72❤บ
09:45=6(4)=297-65❤ล
10:00=0(8)=337-52++
10:15=3(2)=106-76++
10:30=7(5)=588-02❤ฟบ
10:45=6(0)=952-34++
11:00=0(8)=684-91❤ฟบ
11:15=7(5)=627-67❤บล
11:30=7(5)=155-85❤ฟบลจ
11:45=2(0)=217-73❤บ
12:00=3(1)=515-85❤ฟบจ
12:15=6(4)=154-21❤ฟบ
12:30=2(0)=249-18❤บ
12:45=3(1)=033-89❤บ
13:00=1(9)=708-28++
13:15=8(6)=824-39❤บ
13:30=9(7)=151-46++
13:45=6(4)=479-04❤ฟบลจ
14:00=5(3)=278-11++
14:15=3(1)=137-60❤ฟวบ
14:30=2(0)=448-54++
14:45=8(6)=718-39❤บ
15:00=2(0)=605-92❤ฟบล
15:15=1(9)=381-18❤บล
15:30=9(7)=051-72❤ฟลจ
15:45=6(4)=435-12❤ฟบ
16:00=4(2)=257-44❤ฟบล
16:15=6(4)=044-77❤ฟบ
16:30=4(3)=
เจาะ 34-35-39
345-349-359
oilbk5033 ดู 9 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

08:45=6(2)=723-71❤ฟบ
09:00=8(0)=704-84❤ฟบล
09:15=0(4)=142-86❤ฟบจ
09:30=1(3)=945-11❤ล
09:45=3(1)=715-73❤ฟบลจ
10:00=3(4)=
เจาะ 43-45-41
435-431-451
oilbk5033 ดู 9 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:15=9(7)=718-03❤ฟบ
09:30=2(0)=884-52❤ล
09:45=9(7)=043-13++
10:00=4(2)=620-24❤ฟบลลจ
10:15=5(3)=528-40❤บ
10:30=9(1)=915-40❤ฟวบ
10:45=9(1)=892-19❤ฟบลลจ
11:00=8(0)=290-66❤ฟบจ
11:15=5(7)=508-61❤บ
11:30=0(2)=624-65❤ฟบ
11:45=6(4)=077-23++
12:00=4(2)=455-49❤บล
12:15=8(0)=624-89❤ล
12:30=0(8)=405-38❤ฟบล
12:45=7(9)=033-99❤ฟล
13:00=8(0)=719-42++
13:15=3(1)=731-14❤ฟบบลจ
13:30=5(3)=039-55❤ฟบล
13:45=5(4)=300-16++
14:00=7(5)=044-18++
14:15=9(7)=547-60❤ฟบจ
14:30=9(1)=943-41❤ฟบล
14:45=2(0)=584-40❤ฟล
15:00=9(1)=048-85++
15:15=6(4)=238-47❤ฟล
15:30=8(6)=914-36❤ฟลจ
15:45=7(5)=935-48❤แตก3
16:00=9(7)=583-86++
16:15=7(5)=348-96++
16:30=7(5)=332-27❤ล
16:45=8(6)=102-78❤ล
17:00=7(9)=026-81++
17:15=0(2)=258-52❤ฟบล
17:30=1(3)=730-61❤ฟบล
17:45=0(2)=673-11++
18:00=0(2)=561-51++
18:15=0(2)=165-02❤ฟลลจ
18:30=3(1)=373-03❤บล
18:45=2(4)=240-00❤ฟวบ
19:00=9(1)=
เจาะ 19-14-10
194-190-140
oilbk5033 ดู 9 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:15=9(7)=718-03❤ฟบ
09:30=2(0)=884-52❤ล
09:45=9(7)=043-13++
10:00=4(2)=620-24❤ฟบลลจ
10:15=5(3)=528-40❤บ
10:30=9(1)=915-40❤ฟวบ
10:45=9(1)=892-19❤ฟบลลจ
11:00=8(0)=290-66❤ฟบจ
11:15=5(7)=508-61❤บ
11:30=0(2)=624-65❤ฟบ
11:45=6(4)=077-23++
12:00=4(2)=455-49❤บล
12:15=8(0)=624-89❤ล
12:30=0(8)=405-38❤ฟบล
12:45=7(9)=033-99❤ฟล
13:00=8(0)=719-42++
13:15=3(1)=731-14❤ฟบบลจ
13:30=5(3)=039-55❤ฟบล
13:45=5(4)=
เจาะ 45-46-40
456-450-560
oilbk5033 ดู 9 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

08:15=2(0)=870-62❤แตก3
08:30=3(1)=128-14❤ฟบล
08:45=5(3)=377-01❤ฟบ
09:00=2(0)=
เจาะ 20-90-10
290-210-910
oilbk5033 ดู 9 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

08:45=9(1)=401-96❤ฟบล
09:00=8(0)=848-98❤บล
09:15=0(8)=
เจาะ 80-89-87
890-870-970
oilbk5033 9 เดือนที่แล้ว
08:45=9(1)=401-96❤ฟบล
09:00=8(0)=848-98❤บล
09:15=0(8)=636-99++
09:30=9(8)=
เจาะ 89-83-80
893-890-930
oilbk5033 ดู 9 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:00=0(8)=182-72❤ฟบ
09:15=9(1)=991-20❤ฟบบจ
09:30=8(6)=205-85❤ล
09:45=3(1)=514-20❤ฟบ
10:00=9(7)=205-63++
10:15=3(1)=525-67++
10:30=7(3)=648-67❤ล
10:45=6(4)=470-54❤ฟบลจ
11:00=9(7)=332-37❤ฟล
11:15=9(1)=319-61❤ฟบล
11:30=4(2)=141-40❤บล
11:45=0(8)=017-71❤บ
12:00=2(0)=301-12❤ฟบล
12:15=8(6)=911-01++
12:30=2(0)=559-80❤ฟล
12:45=2(0)=860-62❤ฟบลจ
13:00=0(8)=680-71❤แตก3
13:15=1(9)=947-36❤ฟบ
13:30=1(9)=257-94❤ฟล
13:45=8(6)=796-80❤ฟบล
14:00=8(6)=
เจาะ 68-67-65
687-685-675
oilbk5033 ดู 10 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:00=9(0)=611-90❤ฟลลจ
09:15=6(5)=073-26❤ล
09:30=7(0)=087-99❤ฟวบ
09:45=8(0)=868-41❤บ
10:00=4(2)=763-40❤ล
10:15=1(3)=170-99❤บ
10:30=8(6)=668-00❤ฟบบจ
10:45=2(0)=527-12❤บล
11:00=3(7)=724-60❤ฟบ
11:15=9(5)=334-42++
11:30=6(0)=366-52❤บ
11:45=9(3)=950-26❤บ
12:00=3(4)=206-76++
12:15=0(6)=117-84++
12:30=2(0)=547-27❤ล
12:45=9(5)=753-77❤ฟบ
13:00=0(4)=348-43❤ฟบล
13:15=1(7)=310-79❤ฟบล
13:30=2(6)=309-04++
13:45=0(4)=942-79❤ฟบ
14:00=2(6)=446-70❤ฟบ
14:15=7(0)=228-28++
14:30=0(6)=622-73❤ฟบ
14:45=0(4)=637-16++
15:00=6(5)=374-11++
15:15=2(1)=248-30❤บ
15:30=0(3)=585-04❤ล
15:45=4(0)=647-79❤บ
16:00=7(5)=681-65❤ฟลจ
16:15=7(9)=592-80❤ฟบ
16:30=2(1)=464-81❤ฟลจ
16:45=3(1)=647-92++
17:00=9(1)=100-30❤ฟบ
17:15=8(6)=455-87❤ล
17:30=7(5)=520-50❤ฟบล
17:45=8(6)=845-43❤บ
18:00=7(8)=272-72❤บล
18:15=3(1)=196-21❤ฟบล
18:30=9(7)=180-98❤ล
18:45=0(8)=013-08❤ฟบลลจ
19:00=8(6)=806-48❤ฟวบล
19:15=9(8)=992-73❤บ
19:30=4(3)=990-98++
19:45=5(3)=202-92++
20:00=6(4)=869-75❤บ
20:15=9(8)=090-82❤ฟบลจ
20:30=6(4)=546-78❤แตก3
20:45=6(5)=
เจาะ 56-57-51
567-561-671
oilbk5033 ดู 10 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:00=9(0)=611-90❤ฟลลจ
09:15=6(5)=073-26❤ล
09:30=7(0)=087-99❤ฟวบ
09:45=8(0)=868-41❤บ
10:00=4(2)=763-40❤ล
10:15=1(3)=170-99❤บ
10:30=8(6)=668-00❤ฟบบจ
10:45=2(0)=527-12❤บล
11:00=3(7)=724-60❤ฟบ
11:15=9(5)=334-42++
11:30=6(0)=366-52❤บ
11:45=9(3)=950-26❤บ
12:00=3(4)=206-76++
12:15=0(6)=117-84++
12:30=2(0)=547-27❤ล
12:45=9(5)=753-77❤ฟบ
13:00=0(4)=348-43❤ฟบล
13:15=1(7)=310-79❤ฟบล
13:30=2(6)=309-04++
13:45=0(4)=942-79❤ฟบ
14:00=2(6)=446-70❤ฟบ
14:15=7(0)=228-28++
14:30=0(6)=622-73❤ฟบ
14:45=0(4)=637-16++
15:00=6(5)=374-11++
15:15=2(1)=248-30❤บ
15:30=0(3)=585-04❤ล
15:45=4(0)=647-79❤บ
16:00=7(5)=681-65❤ฟลจ
16:15=7(9)=592-80❤ฟบ
16:30=2(1)=464-81❤ฟลจ
16:45=3(1)=647-92++
17:00=9(1)=100-30❤ฟบ
17:15=8(6)=455-87❤ล
17:30=7(5)=520-50❤ฟบล
17:45=8(6)=
เจาะ 68-69-60
689-680-690
แสดงความคิดเห็น