โปรไฟล์ของ oilbk5033 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

10:15=8(6)=005-67❤ฟล
10:30=5(3)=916-22++
10:45=4(0)=060-88❤ฟบ
11:00=6(0)=314-84++
11:15=2(4)=969-74❤ฟล
11:30=1(3)=665-60++
11:45=0(6)=507-13❤บ
12:00=4(2)=236-41❤ฟบล
12:15=5(3)=738-00❤ฟบ
12:30=0(9)=864-20❤ล
12:45=2(0)=100-63❤ฟบจ
13:00=9(3)=781-40++
13:15=4(0)=056-02❤ฟบล
13:30=2(0)=
เจาะ 20-60-10
260-210-610
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:45=8(7)=240-77❤ฟล
10:00=5(3)=758-32❤ฟบล
10:15=6(4)=089-54❤ฟล
10:30=9(7)=184-94❤ล
10:45=0(8)=485-11❤ฟบ
11:00=9(7)=214-29❤ล
11:15=5(3)=488-93❤ฟล
11:30=9(8)=733-30++
11:45=3(2)=995-90++
12:00=9(8)=803-60❤ฟบ
12:15=4(2)=546-74❤บล
12:30=8(6)=124-85❤ล
12:45=9(7)=932-06❤บ
13:00=1(9)=795-86❤ฟบ
13:15=0(8)=644-04❤ล
13:30=8(0)=752-88❤ล
13:45=8(7)=614-15++
14:00=5(3)=877-57❤ล
14:15=4(6)=043-26❤ฟบล
14:30=6(8)=892-18❤ฟบล
14:45=5(7)=481-23++
15:00=7(9)=442-95❤ฟล
15:15=2(4)=991-77++
15:30=6(4)=857-72++
15:45=8(6)=343-11++
16:00=5(3)=541-75❤บล
16:15=5(3)=808-28++
16:30=9(7)=793-27❤ฟรบล
16:45=7(5)=385-56❤ฟบล
16:45=0(8)=886-96❤ฟบล
17:00=8(7)=740-86❤ฟบล
17:15=5(3)=734-61❤ฟบ
17:30=6(5)=188-49++
18:00=8(7)=993-87❤ฟลลจ
18:15=9(8)=627-88❤ฟล
18:30=7(5)=117-50❤ฟบล
18:45=2(0)=244-76❤บ
19:00=4(3)=823-99❤ฟบ
19:15=9(7)=270-60❤ฟบ
19:30=3(1)=961-52❤ฟบจ
19:45=0(8)=
เจาะ 80-87-85
870-850-750
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

08:45=2(0)=563-06❤ฟล
09:00=6(5)=949-07++
09:15=5(3)=682-88++
09:30=3(5)=734-60❤บ
09:45=0(6)=796-30❤ฟบล
10:00=7(1)=264-62++
10:15=5(3)=836-01❤ฟบจ
10:30=0(2)=823-65❤ฟบ
10:45=9(3)=549-59❤บล
11:00=1(5)=356-07❤ฟบ
11:15=3(5)=044-08++
11:30=1(0)=134-27❤บ
11:45=8(0)=858-81❤บล
12:00=7(1)=093-99++
12:15=9(8)=291-95❤บล
12:30=2(6)=577-69❤ฟล
12:45=0(8)=581-23❤ฟบ
13:00=9(7)=679-33❤ฟบบจ
13:15=9(7)=241-64++
13:30=2(0)=148-18++
13:45=6(3)=749-35❤ฟล
14:00=4(3)=969-45❤ล
14:15=7(5)=801-52❤ฟล
14:30=5(3)=502-07❤บ
14:45=1(9)=686-58++
15:00=2(0)=046-34❤ฟบ
15:15=5(3)=804-53❤ฟลลจ
15:30=1(9)=533-05++
15:45=4(0)=184-04❤ฟบลลจ
16:00=1(9)=952-81❤ล
16:15=9(7)=289-98❤บล
16:30=9(7)=405-62++
16:45=1(9)=124-79❤ฟบล
17:00=1(9)=554-49❤ฟล
17:15=3(1)=142-94❤ฟบ
17:30=6(4)=807-43❤ฟล
17:45=5(3)=
เจาะ 35-36-38
356-358-368
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

13:45=7(5)=527-40❤ฟรบ
14:00=5(4)=513-30❤บ
14:15=3(2)=535-48❤บ
14:30=5(4)=842-54❤ฟบลลจ
14:45=7(5)=374-58❤ฟบลจ
15:00=7(5)=275-49❤ฟบบจ
15:15=7(5)=846-17❤ล
15:30=7(6)=742-22❤บ
15:45=6(4)=208-61❤ล
16:00=6(4)=229-32++
16:15=2(0)=625-55❤บ
16:30=2(0)=977-65❤บ
16:45=9(8)=891-55❤ฟรบ
17:00=7(5)=976-04❤บ
17:15=4(2)=283-09❤ฟบ
17:30=2(0)=793-58++
17:45=7(5)=447-53❤ฟบล
18:00=2(0)=284-73❤บ
18:15=2(0)=617-10❤ฟล
18:30=8(6)=484-48❤บล
18:45=3(1)=920-47++
19:00=1(2)=287-78❤ฟบ
19:15=1(9)=612-79❤ฟบล
19:30=2(1)=611-25❤ฟบล
19:45=4(2)=326-56❤ฟบ
20:00=3(2)=876-92❤ฟล
20:15=4(2)=862-61❤ฟบจ
20:30=1(9)=592-28❤ฟบ
20:45=1(2)=345-51❤ล
21:00=2(0)=939-10❤ฟล
21:15=3(2)=
เจาะ 23-25-26
235-236-256
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

10:45=0(9)=397-51❤ฟบ
11:00=1(9)=596-83❤ฟบ
11:15=5(4)=584-52❤ฟรบล
11:30=2(0)=954-52❤ล
11:45=4(3)=917-26++
12:00=5(3)=212-38❤ฟลจ
12:15=8(7)=131-59++
12:30=4(2)=647-76❤บ
12:45=6(4)=713-04❤ฟล
13:00=4(3)=251-16++
13:15=6(4)=281-07++
13:30=9(7)=590-49❤บล
13:45=9(0)=536-51++
14:00=9(3)=234-20❤แตก3
14:15=7(1)=017-36❤แตก3
14:30=8(6)=245-23++
14:45=9(1)=242-14❤ฟล
15:00=6(2)=657-70❤บ
15:15=1(2)=860-86++
15:30=9(7)=067-29❤แตก3
15:45=3(1)=817-63❤ฟบล
16:00=7(5)=417-64❤บ
16:15=7(5)=955-86❤ฟบ
16:30=9(7)=447-29❤ฟบล
16:45=3(1)=216-67❤ฟบจ
17:00=7(5)=866-44++
17:15=4(3)=132-62❤ฟบ
17:30=7(5)=476-54❤ฟบลจ
17:45=6(4)=376-73❤บ
18:00=8(6)=074-35++
18:15=4(2)=329-09❤ฟบ
18:30=1(9)=682-66++
18:45=6(5)=413-63❤ล
19:00=7(5)=152-45❤ฟบล
19:15=5(3)=781-81++
19:30=8(7)=193-07❤ฟล
19:45=1(9)=509-22❤ฟบ
20:00=2(1)=644-31❤ฟลจ
20:15=4(2)=472-40❤ฟรบล
20:30=4(3)=497-44❤บล
20:45=4(3)=589-59++
21:00=6(4)=288-47❤ฟล
21:15=5(3)=257-13❤ฟบล
21:30=2(0)=488-53++
21:45=6(4)=101-06❤ล
22:00=1(9)=715-14❤บล
22:15=1(0)=319-81❤บล
22:30=9(7)=105-59❤ล
22:45=5(4)=757-41❤ฟบล
23:00=5(3)=350-73❤ฟรบล
23:15=8(6)=
เจาะ 68-69-60
689-680-690
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 2
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

10:45=5(3)=943-87❤ฟบ
11:00=9(7)=613-05++
11:15=1(9)=786-69❤ฟลจ
11:30=7(5)=154-50❤ฟบล
11:45=6(4)=899-86❤ล
12:00=9(7)=242-52++
12:15=6(4)=921-47❤ฟล
12:30=5(3)=630-90❤ฟบ
12:45=0(8)=765-06❤ล
13:00=1(9)=514-46❤บ
13:15=5(3)=230-34❤ฟบลจ
13:30=4(2)=826-70❤ฟบ
13:45=8(6)=885-66❤ฟบล
14:00=6(5)=292-93++
14:15=0(8)=337-99++
14:30=9(8)=059-95❤บล
14:45=9(8)=103-73++
15:00=8(6)=531-62❤ฟล
15:15=7(5)=345-03❤ฟบจ
15:30=1(9)=425-86++
15:45=9(7)=789-92❤ฟรบล
16:00=0(8)=534-41++
16:15=4(3)=549-37❤ฟบล
16:30=4(2)=323-83❤ฟบจ
16:45=9(7)=728-79❤ฟบลลจ
17:00=8(6)=638-75❤แตก3
17:15=8(6)=238-84❤บล
17:30=9(7)=143-74❤ฟล
17:45=8(6)=094-12++
18:00=2(0)=360-07❤ฟบล
18:15=0(9)=996-64❤ฟบ
18:30=6(5)=585-08❤ฟบจ
18:45=1(9)=
เจาะ 91-93-90
913-910-310
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
910-86
แตก3 🎉🎉
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
10:45=5(3)=943-87❤ฟบ
11:00=9(7)=613-05++
11:15=1(9)=786-69❤ฟลจ
11:30=7(5)=154-50❤ฟบล
11:45=6(4)=899-86❤ล
12:00=9(7)=242-52++
12:15=6(4)=921-47❤ฟล
12:30=5(3)=630-90❤ฟบ
12:45=0(8)=765-06❤ล
13:00=1(9)=514-46❤บ
13:15=5(3)=230-34❤ฟบลจ
13:30=4(2)=826-70❤ฟบ
13:45=8(6)=885-66❤ฟบล
14:00=6(5)=292-93++
14:15=0(8)=337-99++
14:30=9(8)=059-95❤บล
14:45=9(8)=103-73++
15:00=8(6)=531-62❤ฟล
15:15=7(5)=345-03❤ฟบจ
15:30=1(9)=425-86++
15:45=9(7)=789-92❤ฟรบล
16:00=0(8)=534-41++
16:15=4(3)=549-37❤ฟบล
16:30=4(2)=323-83❤ฟบจ
16:45=9(7)=728-79❤ฟบลลจ
17:00=8(6)=638-75❤แตก3
17:15=8(6)=238-84❤บล
17:30=9(7)=143-74❤ฟล
17:45=8(6)=094-12++
18:00=2(0)=360-07❤ฟบล
18:15=0(9)=996-64❤ฟบ
18:30=6(5)=585-08❤ฟบจ
18:45=1(9)=910-86❤แตก3
19:00=9(7)=195-14❤บ
19:15=2(0)=740-90❤ฟบลจ
19:30=0(8)=
เจาะ 80-84-82
840-820-420
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

10:45=5(3)=943-87❤ฟบ
11:00=9(7)=613-05++
11:15=1(9)=786-69❤ฟลจ
11:30=7(5)=154-50❤ฟบล
11:45=6(4)=899-86❤ล
12:00=9(7)=242-52++
12:15=6(4)=921-47❤ฟล
12:30=5(3)=630-90❤ฟบ
12:45=0(8)=765-06❤ล
13:00=1(9)=514-46❤บ
13:15=5(3)=230-34❤ฟบลจ
13:30=4(2)=826-70❤ฟบ
13:45=8(6)=885-66❤ฟบล
14:00=6(5)=292-93++
14:15=0(8)=337-99++
14:30=9(8)=059-95❤บล
14:45=9(8)=103-73++
15:00=8(6)=531-62❤ฟล
15:15=7(5)=345-03❤ฟบจ
15:30=1(9)=425-86++
15:45=9(7)=789-92❤ฟรบล
16:00=0(8)=534-41++
16:15=4(3)=549-37❤ฟบล
16:30=4(2)=323-83❤ฟบจ
16:45=9(7)=728-79❤ฟบลลจ
17:00=8(6)=
เจาะ 68-65-63
685-683-653
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

10:45=5(3)=943-87❤ฟบ
11:00=9(7)=613-05++
11:15=1(9)=786-69❤ฟลจ
11:30=7(5)=154-50❤ฟบล
11:45=6(4)=899-86❤ล
12:00=9(7)=242-52++
12:15=6(4)=921-47❤ฟล
12:30=5(3)=630-90❤ฟบ
12:45=0(8)=
เจาะ 80-89-85
890-850-950
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

10:15=3(1)=512-54❤ฟบจ
10:30=6(4)=552-76❤ล
10:45=5(3)=589-50❤บล
11:00=7(5)=697-70❤บล
11:15=1(9)=804-59❤ฟลจ
11:30=1(9)=322-84++
11:45=5(3)=944-63❤ฟล
12:00=5(3)=128-75❤ล
12:15=4(2)=323-39❤ฟบ
12:30=6(4)=000-25++
12:45=0(8)=680-44❤ฟบบจ
13:00=6(4)=214-46❤ฟบลลจ
13:15=4(3)=
เจาะ 34-35-30
345-340-350
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
10:15=3(1)=512-54❤ฟบจ
10:30=6(4)=552-76❤ล
10:45=5(3)=589-50❤บล
11:00=7(5)=697-70❤บล
11:15=1(9)=804-59❤ฟลจ
11:30=1(9)=322-84++
11:45=5(3)=944-63❤ฟล
12:00=5(3)=128-75❤ล
12:15=4(2)=323-39❤ฟบ
12:30=6(4)=000-25++
12:45=0(8)=680-44❤ฟบบจ
13:00=6(4)=214-46❤ฟบลลจ
13:15=4(3)=732-21❤ฟบ
13:30=7(5)=
เจาะ 57-52-50
572-570-520
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:45=9(7)=235-76❤ฟล
10:00=4(2)=950-47❤ล
10:15=6(4)=355-26❤ล
10:30=5(4)=076-48❤ฟล
10:45=8(6)=887-10❤บ
11:00=8(7)=275-52❤ฟบ
11:15=8(6)=402-46❤ฟล
11:30=1(9)=611-34❤บ
11:45=2(0)=656-73++
12:00=6(4)=527-19++
12:15=0(8)=546-47++
12:30=0(2)=206-04❤แตก3
12:45=6(0)=528-78++
13:00=0(6)=401-44❤บ
13:15=4(0)=246-90❤ฟบล
13:30=0(2)=287-60❤ฟบล
13:45=1(5)=461-19❤บล
14:00=7(5)=463-91++
14:15=9(3)=432-07❤ฟบ
14:30=5(1)=853-58❤บล
14:45=8(2)=329-91❤ฟบ
15:00=1(7)=781-39❤แตก3
15:15=9(7)=048-04++
15:30=2(4)=897-14❤ล
15:45=6(2)=231-65❤ฟบล
16:00=4(2)=148-12❤ฟบล
16:15=2(4)=556-04❤ฟล
16:30=0(1)=119-02❤ฟบล
16:45=0(8)=
เจาะ 80-83-81
830-810-310
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
09:45=9(7)=235-76❤ฟล
10:00=4(2)=950-47❤ล
10:15=6(4)=355-26❤ล
10:30=5(4)=076-48❤ฟล
10:45=8(6)=887-10❤บ
11:00=8(7)=275-52❤ฟบ
11:15=8(6)=402-46❤ฟล
11:30=1(9)=611-34❤บ
11:45=2(0)=656-73++
12:00=6(4)=527-19++
12:15=0(8)=546-47++
12:30=0(2)=206-04❤แตก3
12:45=6(0)=528-78++
13:00=0(6)=401-44❤บ
13:15=4(0)=246-90❤ฟบล
13:30=0(2)=287-60❤ฟบล
13:45=1(5)=461-19❤บล
14:00=7(5)=463-91++
14:15=9(3)=432-07❤ฟบ
14:30=5(1)=853-58❤บล
14:45=8(2)=329-91❤ฟบ
15:00=1(7)=781-39❤แตก3
15:15=9(7)=048-04++
15:30=2(4)=897-14❤ล
15:45=6(2)=231-65❤ฟบล
16:00=4(2)=148-12❤ฟบล
16:15=2(4)=556-04❤ฟล
16:30=0(1)=119-02❤ฟบล
16:45=0(8)=426-98❤ฟล
17:00=8(4)=398-64❤ฟบล
17:15=7(1)=
เจาะ 17-18-13
178-173-183
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:00=2(0)=634-10❤ฟล
09:15=4(2)=405-13❤บ
09:30=4(2)=801-24❤ฟลลจ
09:45=1(9)=424-12❤ล
10:00=3(1)=963-00❤บ
10:15=7(5)=220-15❤ฟล
10:30=3(1)=749-89++
10:45=5(3)=272-99++
11:00=9(8)=066-14++
11:15=6(5)=629-30❤บ
11:30=3(1)=256-60++
11:45=6(4)=367-38❤ล
12:00=7(5)=900-04++
12:15=1(9)=210-25❤บ
12:30=6(4)=607-98❤บ
12:45=1(9)=455-37++
13:00=8(6)=956-87❤ฟบลจ
13:15=8(6)=930-81❤ล
13:30=2(0)=387-25❤ล
13:45=6(4)=995-58++
14:00=9(7)=034-84++
14:15=5(3)=716-39❤ฟล
14:30=0(8)=479-35++
14:45=0(8)=073-37❤บ
15:00=4(2)=199-79++
15:15=9(8)=843-68❤ฟบล
15:30=4(2)=137-84❤ล
15:45=8(6)=719-63❤ฟลจ
16:00=0(8)=467-92++
16:15=8(6)=681-19❤ฟรบ
16:30=2(0)=539-22❤ล
16:45=0(8)=674-88❤ฟล
17:00=5(3)=377-47❤ฟบ
17:15=7(6)=667-27❤ฟบบลจ
17:30=8(6)=525-43++
17:45=6(4)=004-40❤ฟบล
18:00=5(3)=569-34❤ฟล
18:15=0(8)=123-67++
18:30=8(6)=913-84❤ล
18:45=4(2)=411-81❤บ
19:00=2(0)=241-08❤ฟบล
19:15=2(0)=109-98❤ฟบ
19:30=0(8)=026-96❤บ
19:45=7(5)=
เจาะ 57-56-50
576-570-560
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
09:00=2(0)=634-10❤ฟล
09:15=4(2)=405-13❤บ
09:30=4(2)=801-24❤ฟลลจ
09:45=1(9)=424-12❤ล
10:00=3(1)=963-00❤บ
10:15=7(5)=220-15❤ฟล
10:30=3(1)=749-89++
10:45=5(3)=272-99++
11:00=9(8)=066-14++
11:15=6(5)=629-30❤บ
11:30=3(1)=256-60++
11:45=6(4)=367-38❤ล
12:00=7(5)=900-04++
12:15=1(9)=210-25❤บ
12:30=6(4)=607-98❤บ
12:45=1(9)=455-37++
13:00=8(6)=956-87❤ฟบลจ
13:15=8(6)=930-81❤ล
13:30=2(0)=387-25❤ล
13:45=6(4)=995-58++
14:00=9(7)=034-84++
14:15=5(3)=716-39❤ฟล
14:30=0(8)=479-35++
14:45=0(8)=073-37❤บ
15:00=4(2)=199-79++
15:15=9(8)=843-68❤ฟบล
15:30=4(2)=137-84❤ล
15:45=8(6)=719-63❤ฟลจ
16:00=0(8)=467-92++
16:15=8(6)=681-19❤ฟรบ
16:30=2(0)=539-22❤ล
16:45=0(8)=674-88❤ฟล
17:00=5(3)=377-47❤ฟบ
17:15=7(6)=667-27❤ฟบบลจ
17:30=8(6)=525-43++
17:45=6(4)=004-40❤ฟบล
18:00=5(3)=569-34❤ฟล
18:15=0(8)=123-67++
18:30=8(6)=913-84❤ล
18:45=4(2)=411-81❤บ
19:00=2(0)=241-08❤ฟบล
19:15=2(0)=109-98❤ฟบ
19:30=0(8)=026-96❤บ
19:45=7(5)=033-20++
20:00=3(2)=
เจาะ 23-25-26
235-236-256
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

10:30=1(9)=313-16❤บล
10:45=2(0)=098-59❤ฟบ
11:00=0(8)=831-15❤ฟบ
11:15=9(7)=265-89❤ล
11:30=7(5)=868-34++
11:45=7(5)=908-69++
12:00=1(9)=372-11❤ล
12:15=8(6)=454-33++
12:30=4(3)=988-99++
12:45=7(8)=899-01❤ฟบ
13:00=7(1)=022-28++
13:15=9(7)=358-89❤ล
13:30=0(8)=160-55❤บ
13:45=5(4)=934-86❤ฟบ
14:00=7(5)=286-39++
14:15=0(8)=126-27++
14:30=8(6)=993-06❤ฟลจ
14:45=7(5)=894-15❤ฟล
15:00=6(4)=492-38❤ฟบ
15:15=9(7)=583-64++
15:30=5(3)=666-39❤ฟล
15:45=4(2)=361-90++
16:00=1(9)=861-95❤ฟบลจ
16:15=6(4)=676-99❤บ
16:30=9(8)=851-59❤ฟบล
16:45=0(8)=315-20❤ล
17:00=1(9)=532-14❤ล
17:15=5(3)=099-62++
17:30=3(1)=
เจาะ 13-15-16
135-136-156
oilbk5033 ดู 6 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

10:15=2(0)=597-90❤ฟล
10:30=9(0)=987-78❤บ
10:45=5(1)=845-08❤บ
11:00=0(8)=228-49❤ฟบ
11:15=3(5)=639-35❤ฟบลลจ
11:30=8(2)=798-01❤บ
11:45=1(0)=076-70❤ฟบล
12:00=7(0)=736-10❤ฟบล
12:15=1(0)=059-03❤ฟบล
12:30=3(0)=528-31❤ล
12:45=4(2)=
เจาะ 24-25-23
245-243-253
oilbk5033 ดู 6 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:30=1(9)=830-79❤ฟล
09:45=0(8)=037-74❤บ
10:00=5(3)=192-81++
10:15=2(0)=589-40❤ฟล
10:30=1(9)=684-24++
10:45=5(3)=062-03❤ฟล
11:00=4(2)=828-73❤ฟบ
11:15=4(2)=
เจาะ 24-25-26
245-246-256
oilbk5033 ดู 6 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

15:30=7(6)=647-45❤ฟรบ
15:45=5(3)=977-35❤ฟลลจ
16:00=7(6)=549-28++
16:15=5(3)=850-96❤บ
16:30=6(4)=330-97++
16:45=3(2)=365-36❤บล
17:00=6(5)=147-59❤ฟลจ
17:15=5(3)=682-13❤ฟล
17:30=9(7)=750-37❤ฟบล
17:45=6(4)=668-84❤ฟบล
18:00=6(5)=184-71++
18:15=9(7)=465-18++
18:30=7(5)=669-58❤ฟลจ
18:45=6(5)=040-26❤ล
19:00=5(3)=737-73❤ฟบล
19:15=4(2)=465-36❤บ
19:30=7(5)=607-60❤บ
19:45=1(9)=974-82❤ฟบ
20:00=8(6)=520-99++
20:15=3(1)=131-09❤ฟบบจ
20:30=4(2)=476-16❤บ
20:45=8(6)=953-34++
21:00=6(4)=467-28❤ฟรบ
21:15=7(5)=480-10++
21:30=9(7)=482-65++
21:45=9(7)=415-94❤ล
22:00=2(0)=789-66++
22:15=9(7)=195-65❤บ
22:30=0(8)=
เจาะ 80-85-84
850-840-540
oilbk5033 ดู 6 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

11:45=2(1)=319-54❤ฟบ
12:00=9(1)=762-31❤ฟล
12:15=4(2)=861-35++
12:30=8(2)=761-52❤ฟลจ
12:45=7(3)=790-13❤ฟบล
13:00=4(2)=241-65❤ฟรบ
13:15=0(1)=227-53++
13:30=8(2)=221-84❤ฟบล
13:45=2(4)=353-12❤ล
14:00=3(1)=308-17❤ฟบล
14:15=8(6)=866-76❤ฟบล
14:30=5(1)=224-73++
14:45=0(5)=976-25❤ฟล
15:00=7(3)=675-12❤บ
15:15=3(1)=120-04❤ฟบ
15:30=4(0)=490-59❤แตก3
15:45=5(0)=462-52❤ล
16:00=7(3)=127-30❤ฟบล
16:15=3(0)=469-10❤ฟล
16:30=1(0)=249-42++
16:45=6(2)=529-91❤ฟบ
17:00=9(8)=041-38❤ฟล
17:15=1(5)=018-03❤บ
17:30=3(0)=575-21++
17:45=3(1)=173-94❤ฟรบ
18:00=3(5)=040-74++
18:15=5(3)=120-46++
18:30=0(2)=832-29❤ฟบล
18:45=1(7)=798-12❤ฟบล
19:00=3(1)=243-66❤บ
19:15=2(0)=334-65++
19:30=0(1)=410-02❤ฟบบลจ
19:45=2(0)=834-50❤ฟล
20:00=5(0)=
เจาะ 50-60-40
560-540-640
oilbk5033 ดู 6 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

10:15=0(9)=213-91❤ฟล
10:30=2(0)=033-92❤ฟบล
10:45=3(1)=356-30❤บล
11:00=1(9)=535-98❤ฟล
11:15=9(7)=804-19❤ล
11:30=0(8)=672-48❤ฟลจ
11:45=9(7)=280-16++
12:00=9(7)=858-73❤ฟล
12:15=4(2)=522-52❤ฟบลจ
12:30=3(1)=962-14❤ฟลจ
12:75=5(3)=232-74❤ฟบจ
13:00=5(3)=
เจาะ 35-32-31
352-351-321
oilbk5033 ดู 6 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

12:00=2(3)=513-74❤ฟบ
12:15=5(3)=937-36❤ฟบลจ
12:30=7(5)=936-12++
12:45=3(1)=193-28❤ฟรบ
13:00=9(7)=555-91❤ล
13:15=2(0)=943-17++
13:30=8(6)=182-37❤บล
13:45=8(6)=490-81❤ล
14:00=0(8)=882-41❤ฟบ
14:15=8(7)=910-28❤ล
14:30=9(7)=556-85++
14:45=6(4)=722-15++
15:00=6(4)=236-23❤บ
15:15=5(3)=433-70❤ฟบ
15:30=1(9)=480-61❤ล
15:45=2(0)=503-51❤ฟบ
16:00=2(0)=420-84❤แตก3
16:15=5(3)=531-42❤ฟรบ
16:30=3(1)=370-96❤บ
16:45=7(5)=202-31++
17:00=1(9)=599-05❤ฟบ
17:15=3(1)=441-97❤ฟบจ
17:30=0(9)=428-47++
17:45=2(0)=643-20❤ฟลลจ
18:00=9(7)=337-21❤ฟบ
18:15=4(2)=624-36❤ฟบบจ
18:30=8(6)=
เจาะ 68-67-65
687-685-675
oilbk5033 ดู 6 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

12:45=3(2)=602-61❤ฟบจ
13:00=5(4)=725-13❤บ
13:15=1(2)=105-38❤บ
13:30=8(6)=083-95❤บ
13:45=1(9)=011-87❤บ
14:00=1(9)=900-76❤ฟบ
14:15=0(8)=198-58❤ฟบลจ
14:30=2(0)=087-11❤ฟบ
14:45=1(9)=067-90❤ฟล
15:00=1(9)=187-89❤ฟบลจ
15:15=2(0)=827-32❤บล
15:30=9(7)=691-99❤บล
15:45=7(5)=684-73❤ล
16:00=7(5)=608-57❤ฟลลจ
16:15=7(5)=752-78❤ฟรบล
16:30=8(6)=057-82❤ล
16:45=1(9)=985-93❤ฟบล
17:00=0(8)=781-36❤ฟบ
17:15=8(6)=174-35++
17:30=2(0)=058-89❤ฟบ
17:45=1(9)=368-87++
18:00=4(2)=393-33++
18:15=4(2)=046-19❤บ
18:30=1(9)=092-41❤ฟบล
18:45=8(0)=156-63++
19:00=2(0)=121-86❤บ
19:15=2(0)=973-50❤ฟลจ
19:30=0(8)=265-81❤ฟล
19:45=3(1)=776-08++
20:00=8(6)=005-65❤ฟล
20:15=0(9)=843-04❤ล
20:30=9(7)=847-48❤ฟบ
20:45=9(7)=606-57❤ฟล
21:00=7(5)=298-09++
21:15=3(1)=046-24++
21:30=1(9)=129-49❤ฟรบล
21:45=2(0)=009-75❤ฟบจ
22:00=0(9)=935-65❤ฟบ
22:15=0(8)=352-43++
22:30=6(4)=691-64❤ฟบลลจ
22:45=7(5)=
เจาะ 57-56-54
576-574-564
oilbk5033 ดู 6 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:45=0(8)=802-54❤ฟรบ
10:00=1(9)=653-89❤ฟลจ
10:15=6(4)=059-06❤ล
10:30=6(4)=284-15❤ฟบจ
10:45=9(7)=037-51❤ฟบ
11:00=4(2)=809-23❤ฟลจ
11:15=1(9)=
เจาะ 91-97-95
917-915-975
oilbk5033 ดู 7 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:15=6(5)=356-49❤ฟบบจ
09:30=5(4)=653-40❤ฟบลจ
09:45=9(7)=279-66❤แตก3
10:00=7(6)=057-86❤ฟบลจ
10:15=8(7)=940-70❤ฟล
10:30=6(4)=483-51❤ฟบ
10:45=9(8)=551-22++
11:00=2(1)=
เจาะ 12-15-10
125-120-150
oilbk5033 ดู 7 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

10:00=9(8)=284-58❤ฟบล
10:15=5(3)=444-29++
10:30=3(4)=014-86❤ฟบ
10:45=5(3)=588-64❤บ
11:00=7(8)=940-15++
11:15=1(9)=300-39❤ฟล
11:30=0(9)=588-57++
11:45=7(8)=039-71❤ล
12:00=0(8)=527-15++
12:15=8(6)=411-12++
12:30=3(1)=186-17❤ฟบล
12:45=8(6)=206-98❤ฟบล
13:00=0(8)=622-57++
13:15=8(6)=618-85❤ฟบล
13:30=6(4)=298-85++
13:45=6(4)=525-66❤ล
14:00=6(5)=363-89❤บ
14:15=9(8)=562-64++
14:30=5(3)=873-25❤ฟบล
14:45=6(4)=198-56❤ล
15:00=7(5)=159-15❤ฟบลจ
15:15=6(4)=469-30❤แตก3
15:30=1(9)=257-13❤ล
15:45=4(2)=300-65++
16:00=6(4)=634-71❤ฟบล
16:15=2(0)=105-03❤ฟบลจ
16:30=6(4)=709-82++
16:45=3(1)=744-11❤ฟล
17:00=2(0)=557-09❤ฟล
17:15=0(8)=994-69++
17:30=0(8)=663-52++
17:45=3(1)=170-14❤ฟบล
18:00=5(3)=347-17❤ฟบ
18:15=8(6)=820-14❤ฟบ
18:30=5(3)=115-47❤บ
18:45=8(6)=091-24++
19:00=5(3)=069-13❤ฟล
19:15=4(2)=709-62❤ฟล
19:30=3(1)=291-31❤ฟบลลจ
19:45=2(0)=826-33❤บ
20:00=3(2)=622-23❤ฟบลลจ
20:15=4(2)=
เจาะ 24-23-21
243-241-231
oilbk5033 ดู 7 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

13:30=8(6)=632-86❤ฟบล
13:45=6(5)=065-90❤ฟบบจ
14:00=0(9)=665-59❤ฟลจ
14:15=0(8)=311-29++
14:30=0(8)=078-23❤ฟรบ
14:45=4(2)=537-09++
15:00=0(8)=056-50❤บล
15:15=1(9)=720-15❤ล
15:30=6(4)=076-37❤บ
15:45=8(6)=767-44❤ฟบ
16:00=4(3)=357-04❤ฟบล
16:15=5(3)=764-01++
16:30=2(0)=286-20❤ฟบลลจ
16:45=4(9)=
เจาะ 94-92-91
942-941-921
oilbk5033 ดู 7 เดือนที่แล้ว 0
11:30=4(2)=320-32❤ฟบลจ
11:45=5(3)=267-18++
12:00=8(7)=275-76❤ฟบลจ
12:15=6(4)=838-80++
12:30=8(7)=582-23❤บ
12:45=5(3)=038-39❤ฟบลจ
13:00=2(0)=604-30❤ฟบล
13:15=3(2)=865-06++
13:30=8(7)=604-86❤ล
13:45=3(1)=479-47++
14:00=9(8)=948-29❤ฟวบล
14:15=7(8)=982-45❤ฟบ
14:30=1(9)=
เจาะ 91-95-94
915-914-954
oilbk5033 ดู 7 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข แม่นๆ มีทุกหวย รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย มีเลขไหล 2 ตัวให้ทั้งวัน ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:45=5(6)=285-52❤บล
10:00=7(9)=454-58++
10:15=6(4)=389-45❤ฟล
10:30=9(7)=502-11++
10:45=0(9)=895-53❤ฟบ
11:00=9(8)=008-87❤ฟบล
11:15=0(9)=180-43❤บ
11:30=8(7)=605-58❤ล
11:45=0(9)=796-75❤ฟบจ
12:00=9(8)=041-33++
12:15=4(3)=722-91++
12:30=9(7)=445-79❤ฟลลจ
12:45=7(6)=572-25❤บ
13:00=6(4)=221-69❤ล
13:15=9(7)=369-32❤บ
13:30=1(2)=838-14❤ล
13:45=0(8)=700-45❤บ
14:00=0(9)=082-95❤ฟบล
14:15=9(7)=184-84++
14:30=6(4)=633-41❤ฟบล
14:45=4(3)=127-54❤ล
15:00=3(1)=737-61❤ฟบล
15:15=4(2)=166-81++
15:30=6(5)=118-71++
15:45=2(0)=395-94++
16:00=7(5)=075-05❤ฟบลจ
16:15=2(0)=263-59❤บ
16:30=6(5)=523-67❤ฟบล
16:45=2(1)=389-11❤ฟล
17:00=8(7)=257-17❤ฟบล
17:15=5(4)=063-69++
17:30=7(5)=182-40++
17:45=9(7)=925-16❤บ
18:00=2(1)=929-56❤บ
18:15=2(1)=111-64❤ฟบ
18:30=5(3)=894-85❤ล
18:45=0(8)=058-99❤แตก3
19:00=5(4)=944-78❤ฟบ
19:15=4(3)=689-51++
19:30=8(7)=288-25❤บ
19:45=8(7)=970-30❤ฟบจ
20:00=8(6)=319-27++
20:15=1(0)=715-87❤บ
20:30=1(0)=383-46++
20:45=8(7)=580-30❤บ
21:00=8(7)=362-57❤ฟล
21:15=6(5)=
เจาะ 56-58-59
568-569-689
แสดงความคิดเห็น