โปรไฟล์ของ oilbk5033 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:00=8(6)=206-47❤ฟบ
09:15=5(3)=580-27❤บ
09:30=3(1)=820-71❤ฟล
09:45=8(6)=065-47❤ฟบ
10:00=5(3)=611-45❤ล
10:15=5(3)=498-16++
10:30=2(0)=458-94++
10:45=0(8)=897-08❤ฟบลลจ
11:00=1(9)=764-31❤ล
11:15=4(2)=710-89++
11:30=9(7)=731-12❤ฟบ
11:45=2(0)=103-28❤ฟบลจ
12:00=3(1)=225-70++
12:15=8(6)=682-96❤ฟรบลจ
12:30=0(8)=558-77❤ฟบจ
12:45=7(6)=670-25❤แตก3
13:00=3(1)=320-97❤บ
13:15=0(8)=320-53❤บ
13:30=6(4)=283-45❤ฟล
13:45=5(3)=989-13❤ฟล
14:00=2(0)=965-27❤ล
14:15=3(1)=875-60++
14:30=7(5)=471-85❤ฟบลจ
14:45=9(7)=205-22++
15:00=2(1)=946-28❤ล
15:15=3(1)=178-51❤ฟบลจ
15:30=6(4)=716-74❤ฟบล
15:45=8(6)=933-43++
16:00=5(3)=903-19❤ฟบ
16:15=2(0)=450-11❤ฟบ
16:30=1(0)=775-33++
16:45=4(2)=960-94❤ล
17:00=0(8)=859-03❤ฟบล
17:15=1(9)=713-68❤บ
17:30=7(5)=401-25❤ฟล
17:45=3(1)=883-78❤บ
18:00=9(7)=482-27❤ฟล
18:15=3(1)=188-08❤ฟบ
18:30=1(9)=347-46++
18:45=5(3)=579-63❤ฟบล
19:00=7(5)=197-61❤บ
19:15=7(5)=351-69❤ฟบ
19:30=7(5)=508-06❤ฟบ
19:45=7(5)=206-75❤ฟลลจ
20:00=8(6)=209-06❤ฟลจ
20:15=0(9)=793-81❤ฟบ
20:30=9(7)=
เจาะ 79-72-70
792-790-720
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:00=8(6)=206-47❤ฟบ
09:15=5(3)=580-27❤บ
09:30=3(1)=820-71❤ฟล
09:45=8(6)=065-47❤ฟบ
10:00=5(3)=611-45❤ล
10:15=5(3)=498-16++
10:30=2(0)=458-94++
10:45=0(8)=897-08❤ฟบลลจ
11:00=1(9)=764-31❤ล
11:15=4(2)=710-89++
11:30=9(7)=731-12❤ฟบ
11:45=2(0)=103-28❤ฟบลจ
12:00=3(1)=225-70++
12:15=8(6)=682-96❤ฟรบลจ
12:30=0(8)=558-77❤ฟบจ
12:45=7(6)=670-25❤แตก3
13:00=3(1)=320-97❤บ
13:15=0(8)=320-53❤บ
13:30=6(4)=283-45❤ฟล
13:45=5(3)=989-13❤ฟล
14:00=2(0)=965-27❤ล
14:15=3(1)=875-60++
14:30=7(5)=471-85❤ฟบลจ
14:45=9(7)=205-22++
15:00=2(1)=946-28❤ล
15:15=3(1)=178-51❤ฟบลจ
15:30=6(4)=716-74❤ฟบล
15:45=8(6)=
เจาะ 68-65-63
685-683-653
oilbk5033 3 เดือนที่แล้ว
09:00=8(6)=206-47❤ฟบ
09:15=5(3)=580-27❤บ
09:30=3(1)=820-71❤ฟล
09:45=8(6)=065-47❤ฟบ
10:00=5(3)=611-45❤ล
10:15=5(3)=498-16++
10:30=2(0)=458-94++
10:45=0(8)=897-08❤ฟบลลจ
11:00=1(9)=764-31❤ล
11:15=4(2)=710-89++
11:30=9(7)=731-12❤ฟบ
11:45=2(0)=103-28❤ฟบลจ
12:00=3(1)=225-70++
12:15=8(6)=682-96❤ฟรบลจ
12:30=0(8)=558-77❤ฟบจ
12:45=7(6)=670-25❤แตก3
13:00=3(1)=320-97❤บ
13:15=0(8)=320-53❤บ
13:30=6(4)=283-45❤ฟล
13:45=5(3)=989-13❤ฟล
14:00=2(0)=965-27❤ล
14:15=3(1)=875-60++
14:30=7(5)=471-85❤ฟบลจ
14:45=9(7)=205-22++
15:00=2(1)=946-28❤ล
15:15=3(1)=178-51❤ฟบลจ
15:30=6(4)=716-74❤ฟบล
15:45=8(6)=933-43++
16:00=5(3)=
เจาะ 35-36-32
356-352-362
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

10:45=0(8)=838-42❤ฟบจ
11:00=2(0)=904-77❤ฟบจ
11:15=2(0)=598-69++
11:30=4(2)=482-84❤ฟรบล
11:45=4(2)=430-53❤บ
12:00=4(3)=508-06++
12:15=5(3)=775-18❤บ
12:30=4(2)=734-84❤บล
12:45=8(7)=042-08❤ล
13:00=3(4)=144-73❤ฟบล
13:15=9(7)=732-17❤ฟบล
13:30=1(9)=
เจาะ 91-92-90
912-910-210
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:30=2(1)=169-19❤ฟบล
09:45=7(5)=535-90❤ฟบ
10:00=8(6)=706-62❤ฟบลจ
10:15=4(2)=127-13❤ฟบ
10:30=2(0)=029-12❤ฟรบล
10:45=7(5)=559-03❤ฟบ
11:00=4(2)=341-56❤บ
11:15=9(7)=748-10❤ฟบ
11:30=4(2)=551-64❤ล
11:45=5(4)=267-94❤ฟล
12:00=6(4)=515-74❤ฟล
12:15=7(5)=528-58❤ฟบล
12:30=1(9)=638-26++
12:45=3(1)=509-14❤ฟล
13:00=3(2)=363-85❤บ
13:15=7(5)=384-10++
13:30=2(0)=275-67❤บ
13:45=2(1)=127-22❤ฟรบล
14:00=2(1)=185-70❤ฟบ
14:15=0(9)=988-42❤ฟบ
14:30=9(7)=103-23++
14:45=3(2)=008-06++
15:00=2(0)=223-81❤บ
15:15=5(1)=186-94❤ฟบ
15:30=4(2)=321-31❤ฟบจ
15:45=3(1)=901-85❤ฟบ
16:00=0(1)=770-51❤ฟบล
16:15=0(7)=849-24++
16:30=5(3)=996-25❤ล
16:45=5(3)=801-60++
17:00=0(1)=021-84❤ฟรบ
17:15=3(1)=772-71❤ฟล
17:30=9(5)=460-70++
17:45=6(0)=203-84❤ฟบ
18:00=0(3)=475-03❤ฟลลจ
18:15=1(2)=380-81❤ล
18:30=0(8)=058-69❤แตก3
18:45=2(3)=857-56++
19:00=1(2)=621-16❤แตก3
19:15=3(1)=
เจาะ 13-15-14
135-134-154
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:30=2(1)=169-19❤ฟบล
09:45=7(5)=535-90❤ฟบ
10:00=8(6)=706-62❤ฟบลจ
10:15=4(2)=127-13❤ฟบ
10:30=2(0)=029-12❤ฟรบล
10:45=7(5)=559-03❤ฟบ
11:00=4(2)=341-56❤บ
11:15=9(7)=748-10❤ฟบ
11:30=4(2)=551-64❤ล
11:45=5(4)=267-94❤ฟล
12:00=6(4)=515-74❤ฟล
12:15=7(5)=528-58❤ฟบล
12:30=1(9)=638-26++
12:45=3(1)=509-14❤ฟล
13:00=3(2)=363-85❤บ
13:15=7(5)=384-10++
13:30=2(0)=275-67❤บ
13:45=2(1)=127-22❤ฟรบล
14:00=2(1)=185-70❤ฟบ
14:15=0(9)=988-42❤ฟบ
14:30=9(7)=103-23++
14:45=3(2)=008-06++
15:00=2(0)=223-81❤บ
15:15=5(1)=186-94❤ฟบ
15:30=4(2)=321-31❤ฟบจ
15:45=3(1)=901-85❤ฟบ
16:00=0(1)=
เจาะ 10-14-12
140-120-142
oilbk5033 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:15=6(4)=344-82❤ฟบ
09:30=8(7)=218-61❤บ
09:45=9(7)=703-14❤ฟบ
10:00=7(5)=470-58❤ฟบล
10:15=2(0)=670-04❤ฟบล
10:30=6(4)=561-71❤บ
10:45=1(9)=863-99❤ฟล
11:00=8(6)=501-19++
11:15=9(8)=953-87❤ฟบล
11:30=2(0)=780-67❤ฟบ
11:45=9(7)=364-84++
12:00=7(5)=756-28❤ฟรบ
12:15=9(7)=187-59❤ฟบล
12:30=3(1)=266-57++
12:45=6(4)=286-28❤บ
13:00=6(4)=106-17❤บ
13:15=3(1)=590-62++
13:30=2(0)=065-71❤ฟบ
13:45=7(5)=920-10++
14:00=8(6)=119-05++
14:15=2(0)=586-18++
14:30=1(9)=826-95❤ฟล
14:45=2(0)=050-01❤ฟบลจ
15:00=0(8)=597-55++
15:15=0(9)=379-60❤ฟบล
15:30=5(4)=429-80❤ฟบ
15:45=7(5)=595-44❤ฟบ
16:00=9(7)=299-53❤บ
16:15=4(3)=809-14❤ล
16:30=6(4)=991-54❤ฟล
16:45=2(0)=130-52❤ฟบล
17:00=6(4)=829-09++
17:15=6(4)=471-41❤ฟบล
17:30=1(9)=981-80❤ฟรบ
17:45=5(3)=917-02++
18:00=9(7)=299-37❤ฟบล
18:15=1(9)=904-76❤ฟบ
18:30=4(2)=057-18++
18:45=8(6)=080-18❤บล
19:00=2(0)=479-09❤ฟล
19:15=2(0)=
เจาะ 20-90-80
290-280-980
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:15=4(2)=218-79❤ฟบ
09:30=9(7)=595-20❤บ
09:45=5(3)=539-50❤ฟรบล
10:00=4(2)=830-23❤ฟลจ
10:15=4(2)=824-18❤ฟบบจ
10:30=7(5)=627-55❤ฟบล
10:45=3(1)=124-96❤ฟบ
11:00=4(2)=200-67❤ฟบ
11:15=4(2)=
เจาะ 24-29-20
249-240-290
oilbk5033 4 เดือนที่แล้ว
09:15=4(2)=218-79❤ฟบ
09:30=9(7)=595-20❤บ
09:45=5(3)=539-50❤ฟรบล
10:00=4(2)=830-23❤ฟลจ
10:15=4(2)=824-18❤ฟบบจ
10:30=7(5)=627-55❤ฟบล
10:45=3(1)=124-96❤ฟบ
11:00=4(2)=200-67❤ฟบ
11:15=4(2)=155-77++
11:30=5(3)=
เจาะ 35-36-34
356-354-364
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

08:15=2(0)=300-70❤ฟบล
08:30=9(0)=
เจาะ 90-60-50
960-950-650
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:45=8(6)=735-26❤ฟลจ
10:00=5(3)=390-81❤ฟบ
10:15=6(4)=475-74❤ฟบล
10:30=6(4)=089-69❤ล
10:45=6(5)=845-09❤ฟบ
11:00=8(6)=775-35++
11:15=3(2)=303-47❤บ
11:30=3(2)=664-50++
11:45=3(1)=745-74++
12:00=8(6)=831-95❤บ
12:15=6(4)=024-11❤บ
12:30=2(0)=221-51❤บ
12:45=2(0)=701-50❤ฟบลจ
13:00=1(9)=907-96❤ฟบล
13:15=7(5)=876-31❤บ
13:30=2(0)=830-07❤ฟบลจ
13:45=8(6)=519-94++
14:00=5(3)=113-77❤ฟบ
14:15=7(6)=033-71++
14:30=2(0)=522-07❤ฟบล
14:45=8(6)=251-66❤ฟล
15:00=6(5)=621-99❤บ
15:15=9(8)=613-75++
15:30=3(2)=657-78++
15:45=9(7)=858-24++
16:00=3(1)=714-36❤ฟบล
16:15=6(5)=027-47++
16:30=8(6)=318-37❤บ
16:45=8(6)=260-09❤ฟบ
17:00=0(8)=068-45❤แตก3
17:15=6(4)=877-75++
17:30=6(4)=072-92++
17:45=8(7)=055-27❤ฟล
18:00=9(5)=128-45❤ฟล
18:15=9(1)=
เจาะ 19-15-14
195-194-154
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:45=3(2)=852-83❤ฟบล
10:00=2(1)=550-59++
10:15=5(3)=876-51❤ล
10:30=4(2)=908-09++
10:45=0(8)=626-03❤ล
11:00=3(2)=644-64++
11:15=2(0)=505-95❤ฟบ
11:30=5(3)=437-91❤ฟบ
11:45=7(5)=422-55❤ฟล
12:00=5(3)=711-28++
12:15=4(2)=530-84❤ล
12:30=2(0)=407-32❤ฟบล
12:45=2(0)=959-61++
13:00=9(7)=473-17❤ฟบล
13:15=3(1)=312-08❤ฟรบ
13:30=0(8)=293-28❤ฟล
13:45=8(7)=208-51❤บ
14:00=0(8)=624-43++
14:15=2(0)=262-87❤บ
14:30=8(6)=190-90++
14:45=0(8)=762-18❤ฟล
15:00=8(6)=280-05❤บ
15:15=9(7)=765-70❤ฟบล
15:30=7(5)=636-53❤ฟล
15:45=4(2)=036-23❤ฟล
16:00=4(2)=455-11❤บ
16:15=5(4)=960-43❤ฟล
16:30=7(5)=
เจาะ 57-58-50
578-570-580
pingchoo60 4 เดือนที่แล้ว
ขอแม่นๆสักตาจะได้ไหม เน้นๆ
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

08:45=0(8)=598-92❤ฟบ
09:00=3(1)=837-88❤บ
09:15=8(7)=176-85❤ฟบล
09:30=6(4)=336-57❤บ
09:45=8(6)=006-39❤ฟบ
10:00=0(8)=054-48❤ฟบล
10:15=9(7)=775-83❤ฟบจ
10:30=4(2)=549-67❤บ
10:45=8(6)=513-40++
11:00=1(9)=758-38++
11:15=9(7)=984-49❤บล
11:30=0(8)=853-32❤ฟบ
11:45=3(1)=753-13❤ฟบลลจ
12:00=4(2)=491-80❤บ
12:15=1(9)=669-51❤ฟบล
12:30=2(0)=630-65❤ฟบจ
12:45=6(4)=884-42❤ฟบล
13:00=3(1)=334-34❤บล
13:15=5(3)=848-62++
13:30=9(7)=955-98❤บล
13:45=0(8)=807-82❤แตก3
14:00=3(1)=819-09❤ฟบ
14:45=2(1)=929-52❤ล
15:00=3(1)=431-14❤ฟบบลจ
15:15=5(3)=415-15❤บล
15:30=6(4)=637-83❤บ
15:45=4(2)=504-43❤บล
16:00=4(2)=729-93❤ฟบ
16:15=4(2)=003-21❤ฟลจ
16:30=0(8)=671-29++
16:45=0(8)=396-99++
17:00=9(8)=456-46++
17:15=7(5)=425-53❤ฟบล
17:30=4(2)=861-62❤ฟล
17:45=3(1)=293-62❤บ
18:00=3(1)=281-13❤ฟบลลจ
18:15=4(2)=828-81❤ฟบ
18:30=2(0)=360-63❤ฟบ
18:45=4(2)=718-35++
19:00=6(4)=915-48❤ฟล
19:15=9(7)=758-16❤ฟบ
19:30=7(5)=112-44++
19:45=4(3)=503-44❤ฟบลจ
20:00=4(3)=873-11❤ฟบ
20:15=2(0)=267-65❤บ
20:30=6(4)=227-94❤ฟล
20:45=5(3)=924-80++
21:00=1(9)=530-12❤ล
21:15=3(1)=237-71❤ฟบล
21:30=2(0)=
เจาะ 20-30-40
230-240-340
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

08:45=0(8)=598-92❤ฟบ
09:00=3(1)=837-88❤บ
09:15=8(7)=176-85❤ฟบล
09:30=6(4)=336-57❤บ
09:45=8(6)=006-39❤ฟบ
10:00=0(8)=054-48❤ฟบล
10:15=9(7)=775-83❤ฟบจ
10:30=4(2)=549-67❤บ
10:45=8(6)=513-40++
11:00=1(9)=758-38++
11:15=9(7)=984-49❤บล
11:30=0(8)=853-32❤ฟบ
11:45=3(1)=753-13❤ฟบลลจ
12:00=4(2)=491-80❤บ
12:15=1(9)=669-51❤ฟบล
12:30=2(0)=630-65❤ฟบจ
12:45=6(4)=884-42❤ฟบล
13:00=3(1)=334-34❤บล
13:15=5(3)=848-62++
13:30=9(7)=955-98❤บล
13:45=0(8)=807-82❤แตก3
14:00=3(1)=819-09❤ฟบ
14:45=2(1)=929-52❤ล
15:00=3(1)=431-14❤ฟบบลจ
15:15=5(3)=415-15❤บล
15:30=6(4)=
เจาะ 46-45-40
465-460-560
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

08:45=8(9)=819-23❤ฟรบ
09:00=9(8)=740-00++
09:15=3(1)=228-42++
09:30=3(2)=941-23❤ฟลลจ
09:45=3(2)=521-38❤ฟบลจ
10:00=6(4)=690-28❤บ
10:15=1(2)=997-81❤ฟล
10:30=9(8)=074-96❤ล
10:45=7(6)=834-35++
11:00=5(3)=808-55❤ล
11:15=9(7)=490-84❤บ
11:30=9(0)=906-34❤แตก3
11:45=6(4)=661-20❤บ
12:00=6(4)=236-11❤บ
12:15=2(0)=800-73❤ฟบ
12:30=0(4)=348-36❤ฟบจ
12:45=9(3)=458-38❤ฟล
13:00=1(5)=225-99❤ฟบจ
13:15=8(0)=042-57❤ฟบ
13:30=1(2)=368-53++
13:45=8(2)=162-75❤ฟบจ
14:00=1(2)=890-59++
14:15=6(4)=473-07❤ฟบ
14:30=0(7)=929-44++
14:45=8(0)=444-74++
15:00=1(3)=227-01❤ล
15:15=0(1)=036-93❤บ
15:30=2(6)=675-59❤ฟบ
15:45=5(4)=381-28++
16:00=0(6)=943-63❤ฟลจ
16:15=9(3)=258-83❤ฟล
16:30=1(5)=
เจาะ 51-58-57
518-517-587
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

08:45=8(9)=819-23❤ฟรบ
09:00=9(8)=740-00++
09:15=3(1)=228-42++
09:30=3(2)=941-23❤ฟลลจ
09:45=3(2)=521-38❤ฟบลจ
10:00=6(4)=690-28❤บ
10:15=1(2)=997-81❤ฟล
10:30=9(8)=074-96❤ล
10:45=7(6)=834-35++
11:00=5(3)=808-55❤ล
11:15=9(7)=490-84❤บ
11:30=9(0)=906-34❤แตก3
11:45=6(4)=661-20❤บ
12:00=6(4)=236-11❤บ
12:15=2(0)=800-73❤ฟบ
12:30=0(4)=348-36❤ฟบจ
12:45=9(3)=458-38❤ฟล
13:00=1(5)=
เจาะ 51-54-52
514-512-542
oilbk5033 4 เดือนที่แล้ว
ยิ้มแร๊งๆๆ เจาะๆ
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:30=8(0)=066-90❤ฟบลจ
09:45=2(4)=698-82❤ล
10:00=6(7)=403-13++
10:15=4(2)=667-22❤ฟล
10:30=2(1)=545-48++
10:45=9(7)=332-15++
11:00=6(4)=587-20++
11:15=3(1)=488-23❤ล
11:30=3(1)=100-82❤ฟบ
11:45=8(6)=555-90++
12:00=6(4)=761-16❤บล
12:15=3(1)=971-45❤ฟบ
12:30=1(9)=386-38++
12:45=4(2)=997-11++
13:00=9(8)=875-82❤ฟบล
13:15=8(6)=495-42++
13:30=0(8)=735-81❤ฟล
13:45=4(2)=725-47❤ฟบล
14:00=3(1)=630-42❤บ
14:15=4(2)=185-65++
14:30=9(7)=113-29❤ล
14:45=1(0)=342-55++
15:00=5(3)=460-32❤ฟล
15:15=7(5)=099-67❤ล
15:30=9(8)=946-21❤บ
15:45=5(3)=162-38❤ฟลจ
16:00=7(5)=225-44❤ฟบ
16:15=2(1)=590-27❤ล
16:30=0(8)=989-80❤ฟบลลจ
16:45=9(7)=468-91❤ล
17:00=7(5)=058-92❤ฟบ
17:15=6(4)=750-38++
17:30=6(4)=155-40❤ฟล
17:45=5(4)=793-43❤ฟล
18:00=0(8)=053-96❤บ
18:15=6(4)=921-47❤ฟล
18:30=3(1)=
เจาะ 13-14-16
134-136-146
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK
08:45=1(9)=214-19❤ฟบลลจ
09:00=0(8)=587-53❤ฟบ
09:15=4(2)=011-43❤ล
09:30=4(2)=214-70❤ฟรบ
09:45=1(9)=738-61❤ล
10:00=2(0)=349-34++
10:15=5(3)=249-88++
10:30=8(7)=751-29❤ฟบ
10:45=0(8)=835-38❤ฟบล
11:00=9(7)=945-98❤บล
11:15=9(7)=013-71❤ฟล
11:30=2(0)=782-48❤บ
11:45=9(7)=600-75❤ฟล
12:00=6(4)=327-34❤ฟล
12:15=5(3)=569-93❤ฟบล
12:30=4(2)=
เจาะ 24-25-23
245-243-253
oilbk5033 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

09:00=4(2)=102-54❤ฟบล
09:15=6(4)=568-51❤บ
09:30=6(4)=448-72❤ฟบ
09:45=8(6)=945-50++
10:00=6(4)=778-70++
10:15=8(6)=274-84❤ล
10:30=9(7)=946-42❤บ
10:45=3(4)=998-13❤ล
11:00=2(0)=352-64❤บ
11:15=4(2)=191-13++
11:30=3(1)=126-65❤ฟบ
11:45=5(3)=028-28++
12:00=3(1)=195-68❤ฟบ
12:15=3(1)=307-74❤บ
12:30=0(8)=895-66❤ฟบ
12:45=1(9)=591-39❤แตก3
13:00=0(8)=997-87❤ฟล
13:15=9(8)=
เจาะ 89-86-85
896-895-865
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

10:00=4(2)=481-23❤ฟบล
10:15=6(4)=478-74❤ฟบล
10:30=7(5)=156-36❤ฟบ
10:45=6(4)=022-76❤ล
11:00=8(6)=350-14++
11:15=2(1)=032-31❤ฟบลจ
11:30=4(3)=829-12++
11:45=3(2)=807-62❤ฟล
12:00=9(8)=681-68❤ฟบลจ
12:15=5(3)=614-02++
12:30=8(6)=017-86❤ฟลลจ
12:45=6(4)=739-30++
13:00=5(3)=772-52❤ล
13:15=5(3)=047-48++
13:30=5(3)=983-66❤ฟบจ
13:45=4(2)=666-76++
14:00=6(5)=562-32❤ฟรบ
14:15=5(3)=165-77❤บ
14:30=6(5)=445-87❤ฟบ
14:45=5(4)=747-55❤ฟบล
15:00=5(3)=269-41++
15:15=0(8)=218-11❤ฟบ
15:30=3(1)=491-93❤ฟบจ
15:45=7(5)=866-83++
16:00=1(9)=098-04❤ฟบ
16:15=2(0)=438-99++
16:30=6(4)=855-76❤ล
16:45=5(4)=236-81++
17:00=2(0)=414-43++
17:15=4(3)=439-64❤ฟรบล
17:30=0(8)=437-10❤ล
17:45=2(0)=235-33❤บ
18:00=2(0)=440-27❤ฟบจ
18:15=3(2)=966-25❤ฟลจ
18:30=0(9)=236-64++
18:45=6(5)=045-33❤ฟบ
19:00=3(2)=529-97❤ฟบ
19:15=9(8)=056-40++
19:30=9(8)=085-26❤ฟบจ
19:45=4(2)=925-43❤ฟบลจ
20:00=2(1)=676-00++
20:15=7(5)=515-34❤ฟบ
20:30=8(6)=295-35++
20:45=8(6)=
เจาะ 68-69-60
689-680-690
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

10:15=5(3)=663-59❤ฟบล
10:30=6(4)=695-87❤บ
10:45=9(7)=047-94❤ฟบล
11:00=0(8)=070-43❤บ
11:15=5(3)=788-32❤ฟล
11:30=4(2)=318-03++
11:45=1(9)=011-19❤ฟบล
12:00=2(0)=864-68++
12:15=7(5)=789-93❤บ
12:30=4(2)=651-69++
12:45=7(5)=185-86❤ฟบจ
13:00=9(7)=496-28❤บ
13:15=3(1)=250-48++
13:30=5(3)=588-27❤บ
13:45=3(1)=450-32❤ล
14:00=4(2)=747-48❤บล
14:15=5(3)=097-67++
14:30=8(6)=523-91++
14:45=2(0)=657-40❤ฟล
15:00=1(9)=655-49❤ฟลจ
15:15=0(8)=041-20❤บล
15:30=1(9)=305-10❤ล
15:45=1(9)=
เจาะ 91-92-90
912-910-210
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
522-29 🎉🎉
เจาะๆ
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

11:00=8(6)=042-68❤ฟลลจ
11:15=1(9)=469-39❤ฟบลจ
11:30=3(1)=072-07++
11:45=0(8)=989-11❤ฟบ
12:00=3(1)=487-88++
12:15=0(8)=923-80❤ฟลลจ
12:30=8(6)=312-35++
12:45=3(1)=128-63❤ฟบล
13:00=3(1)=385-86❤บ
13:15=9(7)=073-41❤ฟบ
13:30=6(4)=625-82❤บ
13:45=4(2)=642-52❤แตก3จ
14:00=6(4)=996-88❤บ
14:15=3(1)=524-03❤ล
14:30=7(5)=082-59❤ฟล
14:45=5(3)=595-13❤ฟบลจ
15:00=3(1)=600-04++
15:15=6(4)=087-74❤ฟล
15:30=0(9)=076-14❤บ
15:45=8(6)=369-03❤ฟบ
16:00=7(5)=881-84++
16:15=0(8)=272-66++
16:30=2(0)=059-87❤ฟบ
16:45=3(1)=631-06❤ฟบบจ
17:00=0(8)=
เจาะ 80-82-83
820-830-230
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
659-80🎉🎉
เด้งเจาะ
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

08:45=2(0)=608-56❤ฟบจ
09:00=5(3)=401-73❤ฟล
09:15=9(7)=769-80❤ฟรบ
09:30=2(0)=460-50❤ฟบล
09:45=0(8)=798-18❤ฟบล
10:00=1(9)=111-87❤บ
10:15=9(7)=260-38++
10:30=2(0)=295-02❤ฟลลจ
10:45=1(9)=186-66❤บ
11:00=6(4)=771-87++
11:15=7(5)=403-85❤ฟลจ
11:30=2(0)=793-36++
11:45=4(2)=735-73++
12:00=3(2)=639-44❤บ
12:15=6(4)=520-65❤ล
12:30=0(8)=209-85❤ฟบล
12:45=0(9)=719-98❤ฟบล
13:00=0(8)=231-07❤ล
13:15=0(8)=623-91++
13:30=0(8)=691-86❤ฟลจ
13:45=4(2)=163-62❤ฟล
14:00=2(0)=686-00❤ฟล
14:15=4(2)=030-34❤ล
14:30=6(5)=941-30++
14:45=1(9)=031-97❤ฟบล
15:00=2(0)=826-62❤บล
15:15=2(0)=929-72❤บล
15:30=7(5)=167-06++
15:45=9(8)=307-05++
16:00=8(6)=609-53❤แตก3
16:15=8(6)=874-99❤บ
16:30=0(8)=375-05❤ล
16:45=5(3)=607-48++
17:00=6(4)=286-14❤ฟบล
17:15=8(6)=948-47❤บ
17:30=7(5)=435-72❤ฟบล
17:45=9(7)=531-09❤ล
18:00=6(4)=949-77❤ฟบจ
18:15=2(0)=692-13❤บ
18:30=0(8)=498-60❤ฟบล
18:45=3(1)=087-23❤ล
19:00=9(7)=815-82++
19:15=8(6)=670-86❤ฟบลลจ
19:30=6(4)=935-90++
19:45=1(9)=400-94❤ฟลจ
20:00=6(4)=733-35++
20:15=0(9)=615-49❤ฟลจ
20:30=3(2)=901-09++
20:45=6(4)=119-14❤ฟล
21:00=2(0)=624-33❤บ
21:15=0(8)=140-94❤บ
21:30=5(3)=276-73❤ฟล
21:45=1(9)=
เจาะ 91-95-94
915-914-954
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

08:45=2(0)=608-56❤ฟบจ
09:00=5(3)=401-73❤ฟล
09:15=9(7)=769-80❤ฟรบ
09:30=2(0)=460-50❤ฟบล
09:45=0(8)=798-18❤ฟบล
10:00=1(9)=111-87❤บ
10:15=9(7)=260-38++
10:30=2(0)=295-02❤ฟลลจ
10:45=1(9)=186-66❤บ
11:00=6(4)=771-87++
11:15=7(5)=403-85❤ฟลจ
11:30=2(0)=793-36++
11:45=4(2)=735-73++
12:00=3(2)=639-44❤บ
12:15=6(4)=520-65❤ล
12:30=0(8)=209-85❤ฟบล
12:45=0(9)=719-98❤ฟบล
13:00=0(8)=231-07❤ล
13:15=0(8)=623-91++
13:30=0(8)=691-86❤ฟลจ
13:45=4(2)=163-62❤ฟล
14:00=2(0)=686-00❤ฟล
14:15=4(2)=030-34❤ล
14:30=6(5)=941-30++
14:45=1(9)=031-97❤ฟบล
15:00=2(0)=826-62❤บล
15:15=2(0)=
เจาะ 20-50-40
250-240-540
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

10:00=2(1)=714-05❤ฟบ
10:15=7(5)=653-64❤ฟบจ
10:30=3(2)=682-76❤ฟบ
10:45=6(5)=476-52❤ฟบล
11:00=9(7)=815-01++
11:15=9(7)=266-87❤ฟลจ
11:30=4(2)=713-77++
11:45=5(3)=511-22❤บ
12:00=5(3)=217-57❤ล
12:15=7(6)=911-09++
12:30=7(5)=846-60++
12:45=2(0)=041-23❤ฟบล
13:00=0(2)=434-58++
13:15=5(3)=020-83❤ฟลจ
13:30=4(3)=486-68❤บ
13:45=2(8)=368-94❤ฟบ
14:00=9(7)=078-61❤ฟบ
14:15=2(0)=259-34❤บ
14:30=9(1)=971-34❤ฟรบ
14:45=7(1)=703-73❤บล
15:00=0(4)=431-84❤ฟบล
15:15=2(4)=504-04❤ฟบล
15:30=0(4)=351-81++
15:45=9(7)=399-83❤บ
16:00=1(5)=321-37❤บ
16:15=0(4)=648-98++
16:30=7(1)=861-70❤ฟบล
16:45=7(0)=678-16❤บ
17:00=7(5)=915-96❤ฟบ
17:15=3(5)=187-28++
17:30=0(6)=554-11++
17:45=9(1)=735-20++
18:00=2(0)=690-75❤ฟบจ
18:15=1(2)=324-42❤ฟบล
18:30=6(2)=704-04++
18:45=0(4)=266-90❤ล
19:00=9(0)=160-17❤ฟบ
19:15=8(6)=003-90++
19:30=9(0)=530-09❤ฟบลลจ
19:45=0(9)=367-14++
20:00=5(3)=700-21++
20:15=3(1)=322-30❤บล
20:30=3(0)=918-53❤ล
20:45=8(2)=278-72❤แตก3จ
21:00=9(5)=579-05❤ฟรบล
21:15=0(5)=746-62++
21:30=8(4)=712-78❤ล
21:45=5(1)=902-75❤ล
22:00=1(2)=013-64❤บ
22:15=0(2)=072-86❤ฟรบ
22:30=4(2)=232-60❤ฟบ
22:45=0(6)=
เจาะ 60-65-61
650-610-510
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

10:00=2(1)=714-05❤ฟบ
10:15=7(5)=653-64❤ฟบจ
10:30=3(2)=682-76❤ฟบ
10:45=6(5)=476-52❤ฟบล
11:00=9(7)=815-01++
11:15=9(7)=266-87❤ฟลจ
11:30=4(2)=713-77++
11:45=5(3)=511-22❤บ
12:00=5(3)=217-57❤ล
12:15=7(6)=911-09++
12:30=7(5)=846-60++
12:45=2(0)=041-23❤ฟบล
13:00=0(2)=434-58++
13:15=5(3)=020-83❤ฟลจ
13:30=4(3)=486-68❤บ
13:45=2(8)=368-94❤ฟบ
14:00=9(7)=078-61❤ฟบ
14:15=2(0)=259-34❤บ
14:30=9(1)=971-34❤ฟรบ
14:45=7(1)=703-73❤บล
15:00=0(4)=431-84❤ฟบล
15:15=2(4)=504-04❤ฟบล
15:30=0(4)=351-81++
15:45=9(7)=399-83❤บ
16:00=1(5)=321-37❤บ
16:15=0(4)=648-98++
16:30=7(1)=861-70❤ฟบล
16:45=7(0)=678-16❤บ
17:00=7(5)=915-96❤ฟบ
17:15=3(5)=187-28++
17:30=0(6)=554-11++
17:45=9(1)=735-20++
18:00=2(0)=690-75❤ฟบจ
18:15=1(2)=324-42❤ฟบล
18:30=6(2)=704-04++
18:45=0(4)=266-90❤ล
19:00=9(0)=160-17❤ฟบ
19:15=8(6)=003-90++
19:30=9(0)=530-09❤ฟบลลจ
19:45=0(9)=
เจาะ 90-95-94
950-940-540
oilbk5033 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
ถ้าเล่นเองแล้วมีแต่เสีย ก็หยุดจิ้มเอง ⭕มากลุ่มเราครับ⭕ เข้าฟรี เพียง!! เปลี่ยนแค่ AFF(ไม่รับaffไม่มียอด)​ วางเลข รัฐบาล -​ไม่ต้องมานั่งหาเลขให้วุ่นวาย ❤️แตก3ตัวบ่อย ถอนยาวๆ❤️
สนใจทักไลน์ ID : OILBK

10:15=8(6)=005-67❤ฟล
10:30=5(3)=916-22++
10:45=4(0)=060-88❤ฟบ
11:00=6(0)=314-84++
11:15=2(4)=969-74❤ฟล
11:30=1(3)=665-60++
11:45=0(6)=507-13❤บ
12:00=4(2)=236-41❤ฟบล
12:15=5(3)=738-00❤ฟบ
12:30=0(9)=864-20❤ล
12:45=2(0)=100-63❤ฟบจ
13:00=9(3)=781-40++
13:15=4(0)=056-02❤ฟบล
13:30=2(0)=942-68❤บ
13:45=4(2)=290-15❤ฟบ
14:00=6(4)=329-89++
14:15=7(1)=220-85++
14:30=3(2)=409-23❤ฟลลจ
14:45=5(1)=654-44❤บ
15:00=6(4)=578-81++
15:15=9(7)=700-95❤ฟบล
15:30=9(7)=599-45❤บ
15:45=9(1)=019-79❤ฟบบลจ
16:00=6(2)=748-81++
16:15=9(7)=133-25++
16:30=7(3)=463-72❤ฟบล
16:45=9(5)=379-56❤ฟบล
17:00=0(1)=962-32++
17:15=5(1)=213-32❤ฟบ
17:30=5(1)=168-49❤ฟบ
17:45=3(5)=554-58❤ฟบล
18:00=2(3)=426-47❤บ
18:15=2(3)=127-90❤บ
18:30=9(0)=974-15❤บ
18:45=6(4)=200-57++
19:00=1(2)=312-89❤ฟบบจ
19:15=7(1)=597-22❤บ
19:30=4(0)=728-28++
19:45=8(6)=494-63❤ฟล
20:00=9(3)=687-87++
20:15=5(1)=290-72++
20:30=9(5)=528-16❤ฟบ
20:45=7(5)=579-94❤ฟรบ
21:00=3(5)=972-93❤ล
21:15=2(6)=671-08❤ฟบ
21:30=0(8)=825-25❤ฟบ
21:45=2(3)=804-43❤ฟล
22:00=7(1)=032-22++
22:15=4(0)=685-80❤ฟล
22:30=2(3)=851-88++
22:45=6(0)=074-51❤ฟบ
23:00=6(4)=725-04❤ฟล
23:15=4(0)=604-51❤แตก3
23:30=6(4)=
เจาะ 46-48-49
468-469-689
oilbk5033 5 เดือนที่แล้ว
เด้งเจาะๆๆ
ยิ้มมมแร๊งงงง
แสดงความคิดเห็น