โปรไฟล์ของ oilbk5033 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
oilbk5033 ดู 1 วันที่แล้ว 0
☀ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง☀
VIP แนวทางหวยปิงปอง999 สนใจดูแนวทางแม่นๆเพียงแค่ใส่ชื่อ AFF หรือชื่อผู้แนะนำปิงปอง (ไม่รับไอดีไม่มียอดแทง)
ทัก Line ID : oilbk

09:30=2(3)=041-02❤️ฟลจ
09:45=6(4)=805-44❤️ฟลวิน44
10:00=9(3)=420-12++
10:15=4(0)=541-96++
10:30=2(0)=418-89++
10:45=6(4)=955-77❤️วิน77
11:00=5(4)=099-53❤️ล
11:15=8(6)=490-71❤️วิน90
11:30=9(0)=062-47❤️ฟบ
11:45=8(4)=765-59++
12:00=0(8)=376-90❤️ล
12:15=7(5)=022-18++
12:30=2(1)=285-76❤️บ
12:45=3(2)=933-22❤️ฟบลวิน33,22
13:00=3(2)=367-25❤️ฟบล
13:15=8(6)=964-10❤️ฟบ
13:30=5(3)=697-64++
13:45=8(6)=345-71++
14:00=9(1)=943-71❤️ฟบล
14:15=4(2)=915-50++
14:30=6(4)=034-62❤️ฟบล
14:45=4(3)=919-00++
15:00=0(8)=047-77❤️บวิน77
15:15=8(6)=413-51++
15:30=4(2)=782-03❤️ฟบ
15:45=3(1)=
เจาะ 13-16-10
136-130-160
วิน 1360
oilbk5033 ดู 5 วันที่แล้ว 1
☀ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง☀
VIP แนวทางหวยปิงปอง999 สนใจดูแนวทางแม่นๆเพียงแค่ใส่ชื่อ AFF หรือชื่อผู้แนะนำปิงปอง (ไม่รับไอดีไม่มียอดแทง)
ทัก Line ID : oilbk

11:00=3(2)=239-00❤️ฟรบวิน00
11:15=0(9)=074-49❤️ฟบล
11:30=4(3)=617-35❤️ฟลจ
11:45=8(6)=805-95❤️บล
12:00=0(8)=153-64++
12:15=4(2)=895-45❤️ล
12:30=6(4)=893-66❤️ลวิน66
12:45=4(2)=300-56++
13:00=0(9)=792-47❤️ฟบ
13:15=3(1)=173-25❤️ฟรบ
13:30=4(2)=860-81++
13:45=1(9)=944-33❤️ฟบ
14:00=4(3)=576-12++
14:15=7(5)=129-25❤️ฟล
14:30=4(3)=568-66++
14:45=9(7)=876-02❤️ฟบจ
15:00=7(5)=022-61++
15:15=2(1)=688-31❤️ฟลจ
15:30=8(7)=088-83❤️บล
15:45=8(7)=329-27❤️ฟบล
16:00=0(8)=
เจาะ 80-87-86
870-860-876
วิน 6780
oilbk5033 5 วันที่แล้ว
แตก3

11:00=3(2)=239-00❤️ฟรบวิน00
11:15=0(9)=074-49❤️ฟบล
11:30=4(3)=617-35❤️ฟลจ
11:45=8(6)=805-95❤️บล
12:00=0(8)=153-64++
12:15=4(2)=895-45❤️ล
12:30=6(4)=893-66❤️ลวิน66
12:45=4(2)=300-56++
13:00=0(9)=792-47❤️ฟบ
13:15=3(1)=173-25❤️ฟรบ
13:30=4(2)=860-81++
13:45=1(9)=944-33❤️ฟบ
14:00=4(3)=576-12++
14:15=7(5)=129-25❤️ฟล
14:30=4(3)=568-66++
14:45=9(7)=876-02❤️ฟบจ
15:00=7(5)=022-61++
15:15=2(1)=688-31❤️ฟลจ
15:30=8(7)=088-83❤️บล
15:45=8(7)=329-27❤️ฟบล
16:00=0(8)=087-13❤️แตก3
16:15=8(6)=
เจาะ 68-67-69
678-789-679
วิน 6789
oilbk5033 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 1
☀ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง☀
VIP แนวทางหวยปิงปอง999 สนใจดูแนวทางแม่นๆเพียงแค่ใส่ชื่อ AFF หรือชื่อผู้แนะนำปิงปอง (ไม่รับไอดีไม่มียอดแทง)
ทัก Line ID : oilbk

12:15=2(6)=268-99❤️ฟรบ
12:30=4(2)=219-83❤️ฟบ
12:45=0(8)=472-36++
13:00=3(1)=292-54++
13:15=1(7)=411-21❤️บลวิน411
13:30=1(0)=462-48++
13:45=8(4)=837-78❤️บล
14:00=0(4)=267-74❤️ฟลจ
14:15=3(1)=581-24❤️ฟบจ
14:30=9(7)=173-77❤️ฟบลวิน77
14:45=0(4)=754-81❤️ฟบ
15:00=9(1)=187-91❤️ฟบลลจ
15:15=5(1)=212-58❤️ฟบล
15:30=3(1)=402-74❤️วิน74
15:45=2(0)=238-89❤️❤️บ
16:00=1(6)=100-53❤️บ
16:15=9(0)=305-96❤️ฟบล
16:30=5(0)=373-24++
16:45=0(4)=707-04❤️ฟบลลจ
17:00=7(0)=795-14❤️บ
17:15=3(4)=287-67++
17:30=5(1)=191-10❤️ฟบลจ
17:45=0(8)=910-92❤️แตก3
18:00=1(0)=563-20❤️ฟล
18:15=9(3)=992-48❤️บวิน992
18:30=1(7)=881-21❤️บลวิน881
18:45=9(7)=030-05++
19:00=3(0)=578-63❤️ล
19:15=5(1)=
เจาะ 15-12-16
152-156-126
วิน 1256
oilbk5033 1 สัปดาห์ที่แล้ว
12:15=2(6)=268-99❤️ฟรบ
12:30=4(2)=219-83❤️ฟบ
12:45=0(8)=472-36++
13:00=3(1)=292-54++
13:15=1(7)=411-21❤️บลวิน411
13:30=1(0)=462-48++
13:45=8(4)=837-78❤️บล
14:00=0(4)=267-74❤️ฟลจ
14:15=3(1)=581-24❤️ฟบจ
14:30=9(7)=173-77❤️ฟบลวิน77
14:45=0(4)=754-81❤️ฟบ
15:00=9(1)=187-91❤️ฟบลลจ
15:15=5(1)=212-58❤️ฟบล
15:30=3(1)=402-74❤️วิน74
15:45=2(0)=238-89❤️❤️บ
16:00=1(6)=100-53❤️บ
16:15=9(0)=305-96❤️ฟบล
16:30=5(0)=373-24++
16:45=0(4)=707-04❤️ฟบลลจ
17:00=7(0)=795-14❤️บ
17:15=3(4)=287-67++
17:30=5(1)=191-10❤️ฟบลจ
17:45=0(8)=910-92❤️แตก3
18:00=1(0)=563-20❤️ฟล
18:15=9(3)=992-48❤️บวิน992
18:30=1(7)=881-21❤️บลวิน881
18:45=9(7)=030-05++
19:00=3(0)=578-63❤️ล
19:15=5(1)=935-12❤️ฟบลจ
19:30=8(2)=798-92❤️ฟบล
19:45=7(1)=
เจาะ 17-16-12
176-172-162
วิน 1267
oilbk5033 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 0
☀ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง☀
VIP แนวทางหวยปิงปอง999 สนใจดูแนวทางแม่นๆเพียงแค่ใส่ชื่อ AFF หรือชื่อผู้แนะนำปิงปอง (ไม่รับไอดีไม่มียอดแทง)
ทัก Line ID : oilbk

12:15=2(6)=268-99❤️ฟรบ
12:30=4(2)=219-83❤️ฟบ
12:45=0(8)=472-36++
13:00=3(1)=292-54++
13:15=1(7)=411-21❤️บลวิน411
13:30=1(0)=462-48++
13:45=8(4)=837-78❤️บล
14:00=0(4)=267-74❤️ฟลจ
14:15=3(1)=581-24❤️ฟบจ
14:30=9(7)=173-77❤️ฟบลวิน77
14:45=0(4)=754-81❤️ฟบ
15:00=9(1)=187-91❤️ฟบลลจ
15:15=5(1)=212-58❤️ฟบล
15:30=3(1)=402-74❤️วิน74
15:45=2(0)=238-89❤️❤️บ
16:00=1(6)=100-53❤️บ
16:15=9(0)=305-96❤️ฟบล
16:30=5(0)=373-24++
16:45=0(4)=707-04❤️ฟบลลจ
17:00=7(0)=795-14❤️บ
17:15=3(4)=287-67++
17:30=5(1)=191-10❤️ฟบลจ
17:45=0(8)=910-92❤️แตก3
18:00=1(0)=563-20❤️ฟล
18:15=9(3)=
เจาะ 39-32-31
392-391-321
วิน 1239
oilbk5033 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 0
☀ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง☀
VIP แนวทางหวยปิงปอง999 สนใจดูแนวทางแม่นๆเพียงแค่ใส่ชื่อ AFF หรือชื่อผู้แนะนำปิงปอง (ไม่รับไอดีไม่มียอดแทง)
ทัก Line ID : oilbk

12:00=4(6)=255-21❤️วิน55
12:15=0(2)=443-84++
12:30=3(5)=754-85❤️ฟบลจ
12:45=2(3)=353-43❤️ฟบลจจวิน353
13:00=0(3)=111-23❤️ฟล
13:15=2(4)=664-56❤️ฟบ
13:30=9(1)=612-66❤️ฟบวิน66
13:45=9(1)=907-90❤️บล
14:00=3(5)=974-26++
14:15=4(6)=663-90❤️ฟบจวิน663
14:30=5(2)=741-34++
14:45=7(9)=527-41❤️บวิน27
15:00=8(0)=578-21❤️บ
15:15=9(1)=072-23++
15:30=2(3)=725-91❤️บ
15:45=7(9)=463-10++
16:00=4(2)=895-37++
16:15=8(6)=040-96❤️ฟลจ
16:30=7(5)=594-00❤️ฟบวิน00
16:45=0(9)=847-33❤️วิน33
17:00=3(2)=249-12❤️ฟบล
17:15=3(1)=667-69++
17:30=0(8)=808-92❤️ฟบบจวิน808
17:45=3(1)=465-37❤️ลวิน37
18:00=8(6)=026-39❤️ฟบ
18:15=0(8)=
เจาะ 80-85-84
850-840-854
วิน 4580
oilbk5033 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 0
☀ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง☀
VIP แนวทางหวยปิงปอง999 สนใจดูแนวทางแม่นๆเพียงแค่ใส่ชื่อ AFF หรือชื่อผู้แนะนำปิงปอง (ไม่รับไอดีไม่มียอดแทง)
ทัก Line ID : oilbk

08:45=3(1)=140-32❤️แตก3
09:00=4(2)=487-63❤️บ
09:15=7(5)=382-33++
09:30=3(2)=904-35❤️ล
09:45=4(2)=061-84❤️ลวิน84
10:00=9(7)=659-55❤️บวิน659,55
10:15=5(4)=680-36++
10:30=4(2)=420-88❤️แตก3
10:45=8(7)=768-29❤️ฟรบ
11:00=9(7)=874-72❤️ฟบล
11:15=5(3)=135-64❤️ฟบบจ
11:30=6(4)=505-48❤️ฟลจ
11:45=6(4)=793-43❤️ฟลจ
12:00=4(2)=707-12❤️ฟล
12:15=8(6)=418-50❤️บ
12:30=9(7)=568-08++
12:45=9(7)=326-99❤️ลวิน99
13:00=9(8)=258-15❤️ฟบจ
13:15=9(7)=143-87❤️ฟล
13:30=4(2)=908-71++
13:45=9(7)=003-77❤️ฟลวิน77
14:00=4(2)=592-89❤️ฟบ
14:15=3(1)=800-50++
14:30=0(9)=339-96❤️ฟบล
14:45=0(8)=462-67++
15:00=7(5)=969-47❤️ล
15:15=0(8)=688-49❤️ฟบวิน688
15:30=8(7)=996-81❤️ล
15:45=9(7)=228-10++
16:00=9(7)=845-77❤️ฟลวิน77
16:15=6(4)=824-09❤️ฟบ
16:30=5(3)=353-27❤️ฟบบจวิน353
16:45=4(2)=919-62❤️ฟล
17:00=0(8)=
เจาะ 80-87-85
870-850-875
วิน 5780
oilbk5033 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 1
☀ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง☀
VIP แนวทางหวยปิงปอง999 สนใจดูแนวทางแม่นๆเพียงแค่ใส่ชื่อ AFF หรือชื่อผู้แนะนำปิงปอง (ไม่รับไอดีไม่มียอดแทง)
ทัก Line ID : oilbk

08:45=3(1)=140-32❤️แตก3
09:00=4(2)=487-63❤️บ
09:15=7(5)=382-33++
09:30=3(2)=904-35❤️ล
09:45=4(2)=061-84❤️ลวิน84
10:00=9(7)=659-55❤️บวิน659,55
10:15=5(4)=680-36++
10:30=4(2)=420-88❤️แตก3
10:45=8(7)=768-29❤️ฟรบ
11:00=9(7)=874-72❤️ฟบล
11:15=5(3)=135-64❤️ฟบบจ
11:30=6(4)=505-48❤️ฟลจ
11:45=6(4)=793-43❤️ฟลจ
12:00=4(2)=
เจาะ 24-25-23
245-243-253
วิน 2345
oilbk5033 2 สัปดาห์ที่แล้ว
08:45=3(1)=140-32❤️แตก3
09:00=4(2)=487-63❤️บ
09:15=7(5)=382-33++
09:30=3(2)=904-35❤️ล
09:45=4(2)=061-84❤️ลวิน84
10:00=9(7)=659-55❤️บวิน659,55
10:15=5(4)=680-36++
10:30=4(2)=420-88❤️แตก3
10:45=8(7)=768-29❤️ฟรบ
11:00=9(7)=874-72❤️ฟบล
11:15=5(3)=135-64❤️ฟบบจ
11:30=6(4)=505-48❤️ฟลจ
11:45=6(4)=793-43❤️ฟลจ
12:00=4(2)=707-12❤️ฟล
12:15=8(6)=
เจาะ 68-62-60
682-680-620
วิน 2680
oilbk5033 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 0
☀ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง☀
VIP แนวทางหวยปิงปอง999 สนใจดูแนวทางแม่นๆเพียงแค่ใส่ชื่อ AFF หรือชื่อผู้แนะนำปิงปอง (ไม่รับไอดีไม่มียอดแทง)
ทัก Line ID : oilbk

10:45=4(2)=088-24❤️ฟลลจ
11:00=8(7)=678-17❤️แตก3
11:15=9(7)=475-17❤️แตก3
11:30=6(4)=
เจาะ 46-49-40
469-460-490
วิน 4690
oilbk5033 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 0
☀ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง☀
VIP แนวทางหวยปิงปอง999 สนใจดูแนวทางแม่นๆเพียงแค่ใส่ชื่อ AFF หรือชื่อผู้แนะนำปิงปอง (ไม่รับไอดีไม่มียอดแทง)
ทัก Line ID : oilbk

10:15=8(6)=316-58❤️ฟบล
10:30=0(8)=579-72++
10:45=5(4)=885-54❤️ฟบลลจวิน885
11:00=0(8)=
เจาะ 80-86-84
860-840-864
วิน 4680
oilbk5033 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 1
☀ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง☀
VIP แนวทางหวยปิงปอง999 สนใจดูแนวทางแม่นๆเพียงแค่ใส่ชื่อ AFF หรือชื่อผู้แนะนำปิงปอง (ไม่รับไอดีไม่มียอดแทง)
ทัก Line ID : oilbk

08:45=4(2)=362-54❤️ฟบลวิน54
09:00=5(3)=043-69❤️ฟบ
09:15=4(2)=245-93❤️ฟรบ
09:30=6(4)=716-70❤️บ
09:45=7(5)=304-07❤️ลวิน07
10:00=5(3)=712-26++
10:15=2(0)=557-76❤️วิน557
10:30=7(5)=793-68❤️บ
10:45=4(2)=143-19❤️บ
11:00=7(2)=734-42❤️ฟบลจ
11:15=7(3)=696-88++
11:30=7(5)=572-22❤️ฟรบ
11:45=6(4)=145-86❤️ฟบลจ
12:00=2(0)=527-14❤️บ
12:15=6(4)=151-46❤️ฟลลจ
12:30=2(0)=584-00❤️ฟล
12:45=4(6)=343-59❤️บ
13:00=4(2)=869-29❤️ฟล
13:15=9(7)=221-32++
13:30=3(1)=085-14❤️ฟล
13:45=9(1)=865-28++
14:00=9(7)=160-09❤️ลวิน60-09
14:15=2(0)=149-49++
14:30=5(3)=861-32❤️ฟล
14:45=9(7)=015-98❤️ล
15:00=9(1)=324-07++
15:15=5(1)=959-56❤️บลวิน56-59
15:30=9(4)=241-05❤️ฟบ
15:45=6(2)=498-97++
16:00=7(1)=879-28❤️บ
16:15=6(2)=639-60❤️บลวิน60
16:30=9(3)=046-71++
16:45=4(0)=116-04❤️ฟลลจ
17:00=4(0)=142-74❤️บล
17:15=5(3)=302-68❤️ฟร
17:30=3(0)=852-31❤️ล
17:45=8(3)=330-17❤️ฟบ
18:00=8(3)=895-60❤️ร
18:15=9(7)=047-79❤️ฟบลลจ
18:30=1(9)=875-67++
18:45=9(7)=347-75❤️ฟบล
19:00=3(7)=493-63❤️บลวิน93
19:15=5(3)=995-48❤️บวิน95
19:30=8(9)=921-59❤️ฟรล
19:45=8(9)=884-78❤️บลวิน78
20:00=9(7)=969-36❤️บ
20:15=9(7)=730-16❤️ฟร
20:30=8(6)=364-35❤️ฟบ
20:45=4(2)=784-28❤️ฟบลจวิน84
21:00=8(6)=715-84❤️ลวิน84
21:15=8(6)=650-93❤️ฟร
21:30=6(1)=796-48❤️บ
21:45=8(6)=485-36❤️ฟบลจวิน85
22:00=6(4)=
เจาะ 46-47-49
467-469-479
วิน 4679
oilbk5033 3 สัปดาห์ที่แล้ว
08:45=4(2)=362-54❤️ฟบลวิน54
09:00=5(3)=043-69❤️ฟบ
09:15=4(2)=245-93❤️ฟรบ
09:30=6(4)=716-70❤️บ
09:45=7(5)=304-07❤️ลวิน07
10:00=5(3)=712-26++
10:15=2(0)=557-76❤️วิน557
10:30=7(5)=793-68❤️บ
10:45=4(2)=143-19❤️บ
11:00=7(2)=734-42❤️ฟบลจ
11:15=7(3)=696-88++
11:30=7(5)=572-22❤️ฟรบ
11:45=6(4)=145-86❤️ฟบลจ
12:00=2(0)=527-14❤️บ
12:15=6(4)=151-46❤️ฟลลจ
12:30=2(0)=584-00❤️ฟล
12:45=4(6)=343-59❤️บ
13:00=4(2)=869-29❤️ฟล
13:15=9(7)=221-32++
13:30=3(1)=085-14❤️ฟล
13:45=9(1)=865-28++
14:00=9(7)=160-09❤️ลวิน60-09
14:15=2(0)=149-49++
14:30=5(3)=861-32❤️ฟล
14:45=9(7)=015-98❤️ล
15:00=9(1)=324-07++
15:15=5(1)=959-56❤️บลวิน56-59
15:30=9(4)=241-05❤️ฟบ
15:45=6(2)=498-97++
16:00=7(1)=879-28❤️บ
16:15=6(2)=639-60❤️บลวิน60
16:30=9(3)=046-71++
16:45=4(0)=116-04❤️ฟลลจ
17:00=4(0)=142-74❤️บล
17:15=5(3)=302-68❤️ฟร
17:30=3(0)=852-31❤️ล
17:45=8(3)=330-17❤️ฟบ
18:00=8(3)=895-60❤️ร
18:15=9(7)=047-79❤️ฟบลลจ
18:30=1(9)=875-67++
18:45=9(7)=347-75❤️ฟบล
19:00=3(7)=493-63❤️บลวิน93
19:15=5(3)=995-48❤️บวิน95
19:30=8(9)=921-59❤️ฟรล
19:45=8(9)=884-78❤️บลวิน78
20:00=9(7)=969-36❤️บ
20:15=9(7)=730-16❤️ฟร
20:30=8(6)=364-35❤️ฟบ
20:45=4(2)=784-28❤️ฟบลจวิน84
21:00=8(6)=715-84❤️ลวิน84
21:15=8(6)=650-93❤️ฟร
21:30=6(1)=796-48❤️บ
21:45=8(6)=485-36❤️ฟบลจวิน85
22:00=6(4)=405-56❤️ฟบล
22:15=6(4)=
เจาะ 46-47-48
467-468-478
วิน 4678
oilbk5033 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 0
☀ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง☀
VIP แนวทางหวยปิงปอง999 สนใจดูแนวทางแม่นๆเพียงแค่ใส่ชื่อ AFF หรือชื่อผู้แนะนำปิงปอง (ไม่รับไอดีไม่มียอดแทง)
ทัก Line ID : oilbk

08:45=4(2)=362-54❤️ฟบลวิน54
09:00=5(3)=043-69❤️ฟบ
09:15=4(2)=245-93❤️ฟรบ
09:30=6(4)=716-70❤️บ
09:45=7(5)=304-07❤️ลวิน07
10:00=5(3)=
เจาะ 35-36-38
356-358-368
วิน 3568
oilbk5033 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 2
☀ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง☀
VIP แนวทางหวยปิงปอง999 สนใจดูแนวทางแม่นๆเพียงแค่ใส่ชื่อ AFF หรือชื่อผู้แนะนำปิงปอง (ไม่รับไอดีไม่มียอดแทง)
ทัก Line ID : oilbk

13:15=4(0)=907-34❤️ฟบล
13:30=9(0)=275-78++
13:45=7(2)=964-42❤️ฟล
14:00=1(2)=876-36++
14:15=4(2)=544-25❤️ฟบลจวิน44
14:30=3(1)=265-32❤️ล
14:45=5(4)=128-45❤️ฟลลจ
15:00=9(7)=867-70❤️ฟบล
15:15=2(0)=410-73❤️ฟบ
15:30=1(9)=256-51❤️ล
15:45=2(0)=153-86++
16:00=9(1)=562-17❤️ฟล
16:15=5(3)=141-71++
16:30=3(0)=163-90❤️ฟบล
16:45=1(2)=367-01❤️ล
17:00=6(3)=472-01++
17:15=2(1)=709-91❤️ฟล
17:30=8(4)=880-16❤️บวิน880
17:45=0(9)=029-85❤️แตก3
18:00=1(8)=974-20++
18:15=2(3)=107-43❤️ฟล
18:30=2(6)=157-36❤️ฟล
18:45=1(6)=136-59❤️แตก3
19:00=6(5)=
เจาะ 56-57-58
567-568-578
วิน 5678
oilbk5033 3 สัปดาห์ที่แล้ว
13:15=4(0)=907-34❤️ฟบล
13:30=9(0)=275-78++
13:45=7(2)=964-42❤️ฟล
14:00=1(2)=876-36++
14:15=4(2)=544-25❤️ฟบลจวิน44
14:30=3(1)=265-32❤️ล
14:45=5(4)=128-45❤️ฟลลจ
15:00=9(7)=867-70❤️ฟบล
15:15=2(0)=410-73❤️ฟบ
15:30=1(9)=256-51❤️ล
15:45=2(0)=153-86++
16:00=9(1)=562-17❤️ฟล
16:15=5(3)=141-71++
16:30=3(0)=163-90❤️ฟบล
16:45=1(2)=367-01❤️ล
17:00=6(3)=472-01++
17:15=2(1)=709-91❤️ฟล
17:30=8(4)=880-16❤️บวิน880
17:45=0(9)=029-85❤️แตก3
18:00=1(8)=974-20++
18:15=2(3)=107-43❤️ฟล
18:30=2(6)=157-36❤️ฟล
18:45=1(6)=136-59❤️แตก3
19:00=6(5)=194-71++
19:15=9(3)=
เจาะ 39-38-35
398-395-385
วิน 3589
oilbk5033 3 สัปดาห์ที่แล้ว
แตก3
oilbk5033 ดู 4 สัปดาห์ที่แล้ว 0
☀ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง☀
VIP แนวทางหวยปิงปอง999 สนใจดูแนวทางแม่นๆเพียงแค่ใส่ชื่อ AFF หรือชื่อผู้แนะนำปิงปอง (ไม่รับไอดีไม่มียอดแทง)
ทัก Line ID : oilbk

11:30=9(8)=918-86❤️ฟรบล
11:45=9(7)=703-54❤️ฟบ
12:00=4(2)=481-26❤️ฟบล
12:15=2(0)=373-37++
12:30=4(2)=015-22❤️ฟลวิน22
12:45=6(4)=907-08++
13:00=8(6)=339-90❤️วิน90
13:15=0(8)=948-21❤️ฟบ
13:30=9(7)=281-48++
13:45=2(0)=665-43++
14:00=6(4)=098-76❤️ล
14:15=9(7)=838-73❤️ฟล
14:30=9(7)=066-53++
14:45=6(5)=622-95❤️ฟบล
15:00=2(1)=887-20❤️ลวิน20
15:15=8(6)=874-83❤️บล
15:30=5(3)=137-81❤️ฟบ
15:45=8(6)=650-14❤️ฟบ
16:00=1(9)=
เจาะ 91-96-94
916-914-964
วิน 1469
oilbk5033 ดู 4 สัปดาห์ที่แล้ว 6
☀ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง☀
VIP แนวทางหวยปิงปอง999 สนใจดูแนวทางแม่นๆเพียงแค่ใส่ชื่อ AFF หรือชื่อผู้แนะนำปิงปอง (ไม่รับไอดีไม่มียอดแทง)
ทัก Line ID : oilbk

09:45=7(5)=
เจาะ 57-52-50
572-570-520
วิน 2570
oilbk5033 4 สัปดาห์ที่แล้ว
09:45=7(5)=682-27❤️วิน27
10:00=8(6)=
เจาะ 68-67-65
687-685-675
วิน 5678
nuu081 4 สัปดาห์ที่แล้ว
แทงตามเล่นๆ ได้27
ขอบจัยจ้า
oilbk5033 4 สัปดาห์ที่แล้ว
09:45=7(5)=682-27❤️วิน27
10:00=8(6)=259-77❤️วิน77
10:15=7(6)=
เจาะ 67-68-64
678-684-684
วิน 4678
nuu081 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอบคุณ77อีกรอบจ้า
oilbk5033 4 สัปดาห์ที่แล้ว
09:45=7(5)=682-27❤️วิน27
10:00=8(6)=259-77❤️วิน77
10:15=7(6)=266-59❤️ฟบวิน66
10:30=4(2)=
เจาะ 24-26-28
246-248-268
วิน 2468
nuu081 4 สัปดาห์ที่แล้ว
66 สุดยอดจ้า รอบนี้คงหมดเบิ้ลนะ
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
☀ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง☀
VIP แนวทางหวยปิงปอง999 สนใจดูแนวทางแม่นๆเพียงแค่ใส่ชื่อ AFF หรือชื่อผู้แนะนำปิงปอง (ไม่รับไอดีไม่มียอดแทง)
Line ID : oilbk

12:15=8(6)=376-19❤️ฟบจ
12:30=1(9)=385-94❤️ฟล
12:45=1(9)=846-63❤️บ
13:00=7(5)=956-81❤️ฟบ
13:15=7(5)=573-06❤️ฟรบ
13:30=4(2)=858-20❤️ฟลลจ
13:45=9(7)=195-23❤️บ
14:00=6(4)=746-98❤️แตก3
14:15=7(5)=054-91❤️ฟบ
14:30=0(3)=846-53❤️ฟล
14:45=7(5)=637-50❤️ฟบลจ
15:00=8(6)=928-76❤️ฟบล
15:15=9(7)=651-93❤️ล
15:30=2(1)=008-69++
15:45=9(1)=075-86++
16:00=6(4)=057-29++
16:15=8(6)=147-97++
16:30=8(6)=278-88❤️บล
16:45=9(7)=836-11❤️วิน11
17:00=7(5)=349-45❤️ฟลจ
17:15=0(8)=181-04❤️ฟบลวิน04
17:30=9(0)=720-17❤️ฟบ
17:45=1(9)=779-83❤️ฟบจวิน779
18:00=0(8)=204-68❤️ฟบล
18:15=5(3)=258-67❤️บ
18:30=9(7)=862-21++
18:45=3(1)=231-47❤️ฟบบจ
19:00=2(0)=316-34++
19:15=7(5)=954-26❤️ฟบ
19:30=5(3)=775-90❤️บวิน775
19:45=6(4)=768-11❤️บวิน68
20:00=9(7)=389-88❤️บ
20:15=0(8)=116-75++
20:30=7(5)=592-22❤️ฟบ
20:45=3(1)=418-05❤️ฟบ
21:00=9(7)=686-11++
21:15=8(6)=428-68❤️แตก3วิน68
21:30=6(4)=
เจาะ 46-47-48
467-468-478
วิน 4678
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
☀ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง☀
VIP แนวทางหวยปิงปอง999 สนใจดูแนวทางแม่นๆเพียงแค่ใส่ชื่อ AFF หรือชื่อผู้แนะนำปิงปอง (ไม่รับไอดีไม่มียอดแทง)
Line ID : oilbk

12:15=8(6)=376-19❤️ฟบจ
12:30=1(9)=385-94❤️ฟล
12:45=1(9)=846-63❤️บ
13:00=7(5)=956-81❤️ฟบ
13:15=7(5)=573-06❤️ฟรบ
13:30=4(2)=858-20❤️ฟลลจ
13:45=9(7)=195-23❤️บ
14:00=6(4)=746-98❤️แตก3
14:15=7(5)=054-91❤️ฟบ
14:30=0(3)=846-53❤️ฟล
14:45=7(5)=637-50❤️ฟบลจ
15:00=8(6)=928-76❤️ฟบล
15:15=9(7)=651-93❤️ล
15:30=2(1)=008-69++
15:45=9(1)=075-86++
16:00=6(4)=057-29++
16:15=8(6)=147-97++
16:30=8(6)=278-88❤️บล
16:45=9(7)=836-11❤️วิน11
17:00=7(5)=349-45❤️ฟลจ
17:15=0(8)=181-04❤️ฟบลวิน04
17:30=9(0)=720-17❤️ฟบ
17:45=1(9)=779-83❤️ฟบจวิน779
18:00=0(8)=204-68❤️ฟบล
18:15=5(3)=258-67❤️บ
18:30=9(7)=862-21++
18:45=3(1)=231-47❤️ฟบบจ
19:00=2(0)=316-34++
19:15=7(5)=954-26❤️ฟบ
19:30=5(3)=775-90❤️บวิน775
19:45=6(4)=768-11❤️บวิน68
20:00=9(7)=389-88❤️บ
20:15=0(8)=116-75++
20:30=7(5)=592-22❤️ฟบ
20:45=3(1)=418-05❤️ฟบ
21:00=9(7)=
เจาะ 79-72-70
792-790-720
วิน 2790
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
☀ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง☀
VIP แนวทางหวยปิงปอง999 สนใจดูแนวทางแม่นๆเพียงแค่ใส่ชื่อ AFF หรือชื่อผู้แนะนำปิงปอง (ไม่รับไอดีไม่มียอดแทง)
Line ID : oilbk

17:00=0(9)=149-84❤️ฟบจ
17:15=0(8)=237-44++
17:30=0(8)=848-54❤️ฟบ
17:45=9(7)=575-65❤️ฟบจวิน575,65
18:00=6(4)=383-39++
18:15=6(4)=282-65❤️ล
18:30=5(4)=462-35❤️ฟบล
18:45=3(1)=236-71❤️ฟบล
19:00=7(5)=275-47❤️แตก3วิน47
19:15=6(4)=182-63❤️ล
19:30=3(1)=019-71❤️ฟบล
19:45=0(8)=930-57❤️บ
20:00=1(9)=699-37❤️ฟบวิน99
20:15=9(8)=102-98❤️ฟลลจ
20:30=3(1)=725-11❤️ฟลวิน11
20:45=6(4)=
เจาะ 46-49-40
469-460-490
วิน 4690
oilbk5033 1 เดือนที่แล้ว
17:00=0(9)=149-84❤️ฟบจ
17:15=0(8)=237-44++
17:30=0(8)=848-54❤️ฟบ
17:45=9(7)=575-65❤️ฟบจวิน575,65
18:00=6(4)=383-39++
18:15=6(4)=282-65❤️ล
18:30=5(4)=462-35❤️ฟบล
18:45=3(1)=236-71❤️ฟบล
19:00=7(5)=275-47❤️แตก3วิน47
19:15=6(4)=182-63❤️ล
19:30=3(1)=019-71❤️ฟบล
19:45=0(8)=930-57❤️บ
20:00=1(9)=699-37❤️ฟบวิน99
20:15=9(8)=102-98❤️ฟลลจ
20:30=3(1)=725-11❤️ฟลวิน11
20:45=6(4)=223-91++
21:00=4(2)=
เจาะ 24-23-21
243-241-231
วิน 1234
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
☀ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง☀
VIP แนวทางหวยปิงปอง999 สนใจดูแนวทางแม่นๆเพียงแค่ใส่ชื่อ AFF หรือชื่อผู้แนะนำปิงปอง (ไม่รับไอดีไม่มียอดแทง)
Line ID : oilbk

10:45=9(7)=752-93❤️ฟบล
11:00=3(1)=041-55❤️ฟบจ
11:15=2(0)=120-75❤️ฟบบจ
11:30=1(9)=886-20++
11:15=7(5)=976-40❤️บ
11:45=7(5)=293-05❤️ฟล
12:00=4(2)=885-83++
12:15=6(4)=885-83++
12:30=6(4)=533-21❤️วิน533
12:45=3(2)=348-35❤️บลวิน35
13:00=9(7)=672-12❤️ฟบ
13:15=3(1)=319-36❤️ฟรบล
13:30=0(8)=132-03❤️ล
13:45=3(1)=280-08++
14:00=1(9)=247-76++
14:15=7(6)=239-34++
14:30=4(2)=026-17❤️ฟบ
14:45=3(1)=037-16❤️ฟบลจ
15:00=8(6)=242-18❤️ล
15:15=3(1)=916-27❤️ฟบ
15:30=2(0)=589-95++
15:45=0(8)=086-76❤️แตก3วิน76
16:00=7(5)=
เจาะ 57-58-50
578-570-580
วิน 5780
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
☀ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง☀
VIP แนวทางหวยปิงปอง999 สนใจดูแนวทางแม่นๆเพียงแค่ใส่ชื่อ AFF หรือชื่อผู้แนะนำปิงปอง (ไม่รับไอดีไม่มียอดแทง)
Line ID : oilbk

09:15=2(0)=889-72❤️ลวิน889
09:30=7(1)=453-40++
09:45=8(2)=324-69❤️ฟบ
10:00=6(2)=439-08++
10:15=2(6)=404-30++
10:30=5(3)=512-21❤️บ
10:45=6(4)=481-53❤️ฟบ
11:00=2(0)=930-76❤️ฟบ
11:15=1(9)=130-02❤️บ
11:30=1(9)=315-24❤️บ
11:45=6(4)=198-44❤️ฟลวิน44
12:00=9(7)=873-99❤️ฟบลจวิน99
12:15=4(2)=985-27❤️ฟล
12:30=6(4)=451-13❤️ฟบ
12:45=2(0)=057-44❤️ฟบวิน44
13:00=8(6)=266-40❤️ฟบวิน66
14:15=7(5)=274-22❤️บ
13:30=6(5)=794-11❤️วิน11
13:45=5(3)=887-99❤️วิน99
14:00=8(6)=492-53++
14:15=3(1)=143-72❤️แตก3
14:30=4(2)=209-69❤️ฟบ
14:45=0(8)=530-25❤️บ
15:00=1(9)=715-72❤️บ
15:15=6(4)=935-99++
15:30=6(4)=300-52++
15:45=0(9)=141-82++
16:00=5(3)=769-65❤️ลวิน65
16:15=0(8)=264-05++
16:30=5(3)=194-43❤️ฟลจ
16:45=5(3)=536-00❤️แตก3
17:00=7(5)=063-88++
17:15=4(2)=164-62❤️ฟบลจวิน64
17:30=5(3)=411-09++
18:00=2(0)=969-70❤️ฟล
18:15=0(8)=881-06❤️ฟบล
18:30=2(0)=032-00❤️ฟรบลวิน00
18:45=1(2)=168-10❤️บล
19:00=9(7)=518-00++
19:15=9(7)=820-90❤️ลวิน90
19:30=1(9)=367-18❤️ล
19:45=8(6)=561-89❤️ฟบลวิน89
20:00=2(0)=840-18❤️ฟบจ
20:15=1(9)=
เจาะ 91-95-93
915-913-953
วิน 1359
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
☀ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง☀
VIP แนวทางหวยปิงปอง999 สนใจดูแนวทางแม่นๆเพียงแค่ใส่ชื่อ AFF หรือชื่อผู้แนะนำปิงปอง (ไม่รับไอดีไม่มียอดแทง)
Line ID : oilbk

10:00=8(6)=486-88❤️ฟบบลจวิน88
10:15=8(6)=438-11❤️บวิน38
10:30=3(1)=995-32❤️ลวิน32
10:45=7(5)=236-61++
11:00=7(5)=321-22++
11:15=2(0)=760-53❤️ฟบ
11:30=3(1)=326-64❤️บ
11:45=6(4)=768-45❤️ฟบลจ
12:00=3(1)=922-69++
12:15=2(1)=466-76++
12:30=6(5)=523-26❤️ฟบล
12:45=0(8)=498-44❤️ฟบวิน44
13:00=8(6)=323-54++
13:15=2(1)=804-92❤️ล
13:30=7(5)=215-18❤️ฟบ
13:45=6(4)=214-30❤️ฟบ
14:00=5(3)=493-65❤️ฟบล
14:15=4(2)=594-34❤️บล
14:30=5(3)=936-50❤️ฟบล
14:45=7(5)=782-52❤️ฟบล
15:00=3(1)=441-06❤️ฟบ
15:15=2(0)=
เจาะ 20-60-80
260-280-680
วิน 2680
oilbk5033 1 เดือนที่แล้ว
10:00=8(6)=486-88❤️ฟบบลจวิน88
10:15=8(6)=438-11❤️บวิน38
10:30=3(1)=995-32❤️ลวิน32
10:45=7(5)=236-61++
11:00=7(5)=321-22++
11:15=2(0)=760-53❤️ฟบ
11:30=3(1)=326-64❤️บ
11:45=6(4)=768-45❤️ฟบลจ
12:00=3(1)=922-69++
12:15=2(1)=466-76++
12:30=6(5)=523-26❤️ฟบล
12:45=0(8)=498-44❤️ฟบวิน44
13:00=8(6)=323-54++
13:15=2(1)=804-92❤️ล
13:30=7(5)=215-18❤️ฟบ
13:45=6(4)=214-30❤️ฟบ
14:00=5(3)=493-65❤️ฟบล
14:15=4(2)=594-34❤️บล
14:30=5(3)=936-50❤️ฟบล
14:45=7(5)=782-52❤️ฟบล
15:00=3(1)=441-06❤️ฟบ
15:15=2(0)=901-03❤️ฟบล
15:30=2(0)=893-46++
15:45=4(2)=
เจาะ 24-26-27
246-247-267
วิน 2467
oilbk5033 1 เดือนที่แล้ว
10:00=8(6)=486-88❤️ฟบบลจวิน88
10:15=8(6)=438-11❤️บวิน38
10:30=3(1)=995-32❤️ลวิน32
10:45=7(5)=236-61++
11:00=7(5)=321-22++
11:15=2(0)=760-53❤️ฟบ
11:30=3(1)=326-64❤️บ
11:45=6(4)=768-45❤️ฟบลจ
12:00=3(1)=922-69++
12:15=2(1)=466-76++
12:30=6(5)=523-26❤️ฟบล
12:45=0(8)=498-44❤️ฟบวิน44
13:00=8(6)=323-54++
13:15=2(1)=804-92❤️ล
13:30=7(5)=215-18❤️ฟบ
13:45=6(4)=214-30❤️ฟบ
14:00=5(3)=493-65❤️ฟบล
14:15=4(2)=594-34❤️บล
14:30=5(3)=936-50❤️ฟบล
14:45=7(5)=782-52❤️ฟบล
15:00=3(1)=441-06❤️ฟบ
15:15=2(0)=901-03❤️ฟบล
15:30=2(0)=893-46++
15:45=4(2)=588-32❤️ฟล
16:00=8(7)=181-80❤️บล
16:15=2(0)=
เจาะ 20-70-10
270-210-710
วิน 1270
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
☀ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง☀
VIP แนวทางหวยปิงปอง999 สนใจดูแนวทางแม่นๆเพียงแค่ใส่ชื่อ AFF หรือชื่อผู้แนะนำปิงปอง (ไม่รับไอดีไม่มียอดแทง)
Line ID : oilbk

11:00=8(6)=805-83❤️บล
11:15=4(2)=250-77❤️ฟบ
11:30=7(6)=535-34++
11:45=6(4)=119-84❤️ฟล
12:00=2(0)=293-22❤️บลวิน22
12:15=2(1)=239-75❤️บ
12:30=0(8)=794-30❤️ล
12:45=5(4)=847-53❤️ฟบล
13:00=8(6)=144-01❤️วิน44
13:15=4(3)=536-26❤️ฟบ
13:30=7(5)=762-65❤️ฟบล
13:45=7(5)=541-53❤️ฟบลลจ
14:00=2(0)=300-55❤️ฟบวิน300
14:15=9(0)=950-24❤️ฟรบ
14:30=1(9)=
เจาะ 91-97-96
917-916-976
วิน 1679
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
☀ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง☀
VIP แนวทางหวยปิงปอง999 สนใจดูแนวทางแม่นๆเพียงแค่ใส่ชื่อ AFF หรือชื่อผู้แนะนำปิงปอง (ไม่รับไอดีไม่มียอดแทง)
Line ID : oilbk

10:00=0(8)=067-97❤️แตก3
10:15=8(6)=557-37❤️วิน557
10:30=8(6)=918-38❤️บล
10:45=9(7)=941-29❤️บลวิน29
11:00=0(8)=313-16❤️วิน313
11:15=7(5)=818-23++
11:30=4(2)=394-27❤️ฟบล
11:45=3(1)=654-28++
12:00=3(1)=362-37❤️บ,ลวิน37
12:15=8(6)=855-83❤️บล
12:30=4(2)=836-96++
12:45=7(5)=094-95❤️ฟล
13:00=5(3)=637-34❤️ฟบลจ
13:15=8(6)=071-52++
13:30=2(0)=226-46❤️บ
13:45=7(5)=231-05❤️ฟล
14:00=2(0)=876-20❤️ฟลลจ
14:15=7(5)=932-43++
14:30=4(2)=284-08❤️ฟรบ
14:45=9(7)=110-61++
15:00=1(9)=938-43❤️ฟบ
15:15=9(7)=549-57❤️ฟบล
15:30=0(8)=123-23++
15:45=4(2)=460-73❤️บ
16:00=4(2)=593-59++
16:15=4(2)=651-80++
16:30=2(0)=465-07❤️ฟลจ
16:45=6(4)=451-63❤️ฟบ
17:00=2(0)=615-84❤️++
17:15=6(4)=325-43❤️ฟลจ
17:30=6(4)=455-40❤️ฟบล
17:45=6(4)=477-20❤️ฟบ
18:00=7(6)=389-38❤️วิน89
18:15=0(8)=860-50❤️แตก3
18:30=1(9)=045-19❤️ฟลลจ
18:45=6(4)=
เจาะ 46-48-40
468-460-480
วิน 4680
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
☀ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง☀
VIP แนวทางหวยปิงปอง999 สนใจดูแนวทางแม่นๆเพียงแค่ใส่ชื่อ AFF หรือชื่อผู้แนะนำปิงปอง (ไม่รับไอดีไม่มียอดแทง)
Line ID : oilbk

12:30=4(2)=427-17❤️ฟรบ
12:45=6(4)=904-97❤️ฟบ
13:00=8(6)=348-56❤️บวิน56
13:15=9(7)=807-01❤️ฟบ
13:30=8(6)=610-38❤️ล
13:45=1(9)=129-93❤️แตก3
14:00=0(8)=386-20❤️ฟบล
14:15=7(5)=393-23++
14:30=4(2)=388-96++
14:45=9(7)=739-87❤️ฟรบล
15:00=0(8)=881-84❤️ฟบ
15:15=2(0)=306-66❤️ฟบ
15:30=7(5)=792-96❤️บ
15:45=3(1)=335-63❤️บล
16:00=6(4)=455-90❤️ฟบ
16:15=5(4)=926-63++
16:30=7(5)=803-55❤️ฟลวิน55
16:45=4(2)=898-79++
17:00=9(7)=925-52❤️บ
17:15=6(4)=647-30❤️แตก3
17:30=8(6)=878-70❤️บ
17:45=9(7)=368-07❤️ฟล
18:00=9(7)=923-40❤️บ
18:15=4(2)=960-26❤️ฟลจ
18:30=1(9)=
เจาะ 91-96-90
916-910-960
วิน 1690
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
☀ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง☀
VIP แนวทางหวยปิงปอง999 สนใจดูแนวทางแม่นๆเพียงแค่ใส่ชื่อ AFF หรือชื่อผู้แนะนำปิงปอง (ไม่รับไอดีไม่มียอดแทง)
Line ID : oilbk

10:30=0(8)=210-50❤️บลวิน10
10:45=1(9)=097-51❤️ฟบล
11:00=8(6)=185-41❤️บ
11:15=6(4)=384-34❤️ฟบล
11:30=5(3)=380-73❤️ฟบลจ
11:45=1(9)=662-67++
12:00=3(1)=191-73❤️ฟบล
12:15=2(0)=948-22❤️ลวิน22
12:30=9(7)=267-03❤️ฟบ
12:45=8(6)=164-31❤️ฟบ
13:00=5(3)=541-54❤️บล
13:15=2(0)=527-91❤️บ
13:30=8(6)=562-68❤️ฟบลลจ
13:45=3(1)=297-85++
14:00=8(6)=175-76❤️ฟล
14:15=6(4)=648-57❤️แตก3
14:30=9(7)=
เจาะ 79-78-70
798-790-780
วิน 7890
oilbk5033 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
☀ยินดีตอนรับสมาชิกเข้าห้อง☀
VIP แนวทางหวยปิงปอง999 สนใจดูแนวทางแม่นๆเพียงแค่ใส่ชื่อ AFF หรือชื่อผู้แนะนำปิงปอง (ไม่รับไอดีไม่มียอดแทง)
Line ID : oilbk

19:00=6(4)=841-72❤️ฟบ
19:15=2(0)=380-93❤️ฟบจ
19:30=1(9)=626-58++
19:45=6(5)=995-27❤️ฟบ
20:00=6(4)=048-36❤️ฟบลจ
20:15=9(7)=414-61++
20:30=5(3)=008-04❤️วิน04
20:45=9(7)=414-47❤️ฟล
21:00=5(3)=143-76❤️ฟบ
21:15=4(2)=662-60❤️ฟบ
21:30=3(1)=898-36❤️ลวิน36
21:45=9(7)=294-56❤️บวิน56
22:00=5(3)=
เจาะ 35-38-30
358-350-380
วิน 3580
แสดงความคิดเห็น