โปรไฟล์ของ mu2517 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 1
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

17:00=(1)0=769-27××
17:15=(0)9=227-01💘 ฟลจ(01
17:30=(1)2=541-02💘✓ ฟบล
17:45=(4)5=014-03💘✓ ฟบ
18:00=(1)0=208-87💘✓ บ
18:15=(7)8=112-33××
18:30=(6)7=855-00××
18:45=(8)0=388-53💘✓ ฟบ
19:00=(9)8=548-61💘✓ บ(48
19:15=(6)4=371-66💘 ฟล
20:30=(8)7=068-57💘✓ ฟบล
20:45=(8)4=819-30💘✓ ฟรบ(30
20:00=(7)8=860-18💘✓ บล
20:15=(5)6=815-56💘✓ ฟดจ56
20:30=(0)1=614-10💘✓ ฟ3ดจ(10
20:45=(9)0=838-20💘 ล
21:00=(2)1=821-47💘✓ ฟบบจ(21

21:15=(8)7=87-82-80
=======287-087-082+(8720

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

17:00=(1)0=769-27××
17:15=(0)9=227-01💘 ฟลจ(01
17:30=(1)2=541-02💘✓ ฟบล
17:45=(4)5=014-03💘✓ ฟบ
18:00=(1)0=208-87💘✓ บ
18:15=(7)8=112-33××
18:30=(6)7=855-00××
18:45=(8)0=388-53💘✓ ฟบ
19:00=(9)8=548-61💘✓ บ(48
19:15=(6)4=371-66💘 ฟล
20:30=(8)7=068-57💘✓ ฟบล
20:45=(8)4=819-30💘✓ ฟรบ(30
20:00=(7)8=860-18💘✓ บล
20:15=(5)6=815-56💘✓ ฟดจ56
20:30=(0)1=614-10💘✓ ฟ3ดจ(10
20:45=(9)0=838-20💘 ล
21:00=(2)1=821-47💘✓ ฟบบจ(21
21:15=(8)7=550-12××

21:30=(7)9=79-74-72
=======479-279-472+(7924

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 3
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:30=(6)9=824-89💘 ล(89
08:45=(4)5=378-14💘 ฟล

09:00=(4)9=49-48-47
=======849-749-748+(4987


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:30=(6)9=824-89💘 ล(89
08:45=(4)5=378-14💘 ฟล
09:00=(4)9=761-08××

09:15=(7)8=78-70-76
=======078-678-670+(7860


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:30=(6)9=824-89💘 ล(89
08:45=(4)5=378-14💘 ฟล
09:00=(4)9=761-08××
09:15=(7)8=400-47💘 ฟล

09:30=(0)8=08-01-09
=======908-108-901+(0891


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:30=(6)9=824-89💘 ล(89
08:45=(4)5=378-14💘 ฟล
09:00=(4)9=761-08××
09:15=(7)8=400-47💘 ฟล
09:30=(0)8=187-07💘✓ ฟลบ

09:45=(7)9=79-70-71
=======079-179-170+(7901


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 1
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:30=(1)4=458-51💘✓ ฟลบ
08:45=(4)2=228-06💘✓ บ
09:00=(1)6=040-91💘 ฟล
09:15=(8)6=132-13××
09:30=(5)6=246-70💘✓ บ
09:45=(0)7=608-89💘✓ ฟบ
10:00=(6)5=855-16💘✓ ฟลบจ(16
10:15=(8)9=140-01××
10:30=(4)1=183-58💘✓ รบ
10:45=(0)9=773-31××
11:00=(4)2=391-03××
11:15=(7)5=675-64💘✓ ฟบบ
11:30=(8)3=764-06××
11:45=(7)5=987-99💘✓ แตก3💥
12:00=(1)5=559-63💘✓
12:15=(0)2=176-98××
12:30=(7)5=481-87💘 ฟลจ(87
12:45=(8)0=255-93××
13:00=(5)1=287-69××
13:15=(9)5=853-69💘✓ ฟลบ

13:30=(8)0=80-89-87
=======980-780-789+(8097
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:30=(1)4=458-51💘✓ ฟลบ
08:45=(4)2=228-06💘✓ บ
09:00=(1)6=040-91💘 ฟล
09:15=(8)6=132-13××
09:30=(5)6=246-70💘✓ บ
09:45=(0)7=608-89💘✓ ฟบ
10:00=(6)5=855-16💘✓ ฟลบจ(16
10:15=(8)9=140-01××
10:30=(4)1=183-58💘✓ รบ
10:45=(0)9=773-31××
11:00=(4)2=391-03××
11:15=(7)5=675-64💘✓ ฟบบ
11:30=(8)3=764-06××
11:45=(7)5=987-99💘✓ แตก3💥
12:00=(1)5=559-63💘✓
12:15=(0)2=176-98××
12:30=(7)5=481-87💘 ฟลจ(87
12:45=(8)0=255-93××
13:00=(5)1=287-69××
13:15=(9)5=853-69💘✓ ฟลบ
13:30=(8)0=181-01💘✓ ฟบล

13:45=(1)3=13-17-10
=======713-710-013+(1370

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 2
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

13:15=(2)9=493-59💘✓ บล
13:30=(9)0=466-91💘 ฟล
13:45=(4)6=091-15××
14:00=(1)2=221-52💘✓ ฟบบล(21
14:15=(2)1=581-39💘✓ บ
14:30=(5)9=303-31××
14:45=(0)1=336-10💘 ฟลลจ(10
15:00=(3)2=609-33💘 ฟล
15:15=(8)9=710-58💘 ฟล
15:30=(7)8=451-17💘 ฟลจ(17
15:45=(1)3=646-26××
16:00=(2)4=491-76💘✓ รบ
16:15=(2)1=781-31💘✓ บล
16:30=(5)6=487-79××
16:45=(7)8=419-48💘 ล(19
17:00=(4)6=166-76💘✓ บล
17:15=(0)6=041-66💘✓ ฟบบ
17:30=(1)0=651-80💘✓ ฟบล
18:00=(1)0=691-86💘✓ ฟบ
18:15=(9)0=708-32💘✓ บ
18:30=(6)7=288-42××
18:45=(7)8=626-72💘 ฟล
19:00=(7)9=257-66💘✓ ฟบ
19:15=(8)3=137-16💘✓ บ
19:30=(7)5=928-15💘 ล
19:45=(8)7=346-39××

20:00=(3)2=32-37-36
=======732-632-637+(3276


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

20:00=(3)2=542-67💘✓ บ(67

20:15=(7)5=75-71-72
=======175-275-172+(7521


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

20:00=(3)2=542-67💘✓ บ(67
20:15=(7)5=416-37💘 ฟล

20:30=(7)8=78-71-74
=======178-174-478+(7841
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 4
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(0)5=447-76××
08:30=(2)1=853-99××
08:45=(6)1=686-88💘✓ ฟบ
09:00=(8)6=719-86💘 ฟลลจ(86
09:15=(6)8=945-08💘 ล
09:30=(8)3=319-15💘✓ รบ
09:45=(0)2=475-78××
10:00=(5)7=424-92××
10:15=(9)4=935-76💘✓ ฟรบ
10:30=(5)6=845-54💘✓ ฟด
10:45=(5)7=895-43💘✓ ฟบ
11:00=(5)9=075-25💘✓ ฟด
11:15=(7)6=272-30💘✓ ฟบ
11:30=(0)7=783-92💘✓ รบ
11:45=(7)8=434-99××
12:00=(0)9=187-07💘 ฟล

12:15=(8)7=87-85-80
=====587-087-580+(8750)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(0)5=447-76××
08:30=(2)1=853-99××
08:45=(6)1=686-88💘✓ ฟบ
09:00=(8)6=719-86💘 ฟลลจ(86
09:15=(6)8=945-08💘 ล
09:30=(8)3=319-15💘✓ รบ
09:45=(0)2=475-78××
10:00=(5)7=424-92××
10:15=(9)4=935-76💘✓ ฟรบ
10:30=(5)6=845-54💘✓ ฟด
10:45=(5)7=895-43💘✓ ฟบ
11:00=(5)9=075-25💘✓ ฟด
11:15=(7)6=272-30💘✓ ฟบ
11:30=(0)7=783-92💘✓ รบ
11:45=(7)8=434-99××
12:00=(0)9=187-07💘 ฟล
12:15=(8)7=888-63💘✓ ฟบ

12:30=(6)1=61-68-60
=====861-061-860+(6180)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(0)5=447-76××
08:30=(2)1=853-99××
08:45=(6)1=686-88💘✓ ฟบ
09:00=(8)6=719-86💘 ฟลลจ(86
09:15=(6)8=945-08💘 ล
09:30=(8)3=319-15💘✓ รบ
09:45=(0)2=475-78××
10:00=(5)7=424-92××
10:15=(9)4=935-76💘✓ ฟรบ
10:30=(5)6=845-54💘✓ ฟด
10:45=(5)7=895-43💘✓ ฟบ
11:00=(5)9=075-25💘✓ ฟด
11:15=(7)6=272-30💘✓ ฟบ
11:30=(0)7=783-92💘✓ รบ
11:45=(7)8=434-99××
12:00=(0)9=187-07💘 ฟล
12:15=(8)7=888-63💘✓ ฟบ
12:30=(6)1=864-36💘✓ ฟด

12:45=(6)8=68-61-63
=====168-368-361+(6831)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(0)5=447-76××
08:30=(2)1=853-99××
08:45=(6)1=686-88💘✓ ฟบ
09:00=(8)6=719-86💘 ฟลลจ(86
09:15=(6)8=945-08💘 ล
09:30=(8)3=319-15💘✓ รบ
09:45=(0)2=475-78××
10:00=(5)7=424-92××
10:15=(9)4=935-76💘✓ ฟรบ
10:30=(5)6=845-54💘✓ ฟด
10:45=(5)7=895-43💘✓ ฟบ
11:00=(5)9=075-25💘✓ ฟด
11:15=(7)6=272-30💘✓ ฟบ
11:30=(0)7=783-92💘✓ รบ
11:45=(7)8=434-99××
12:00=(0)9=187-07💘 ฟล
12:15=(8)7=888-63💘✓ ฟบ
12:30=(6)1=864-36💘✓ ฟด
12:45=(6)8=460-33💘✓ ฟบ

13:00=(6)3=63-64-67
=====463-763-764+(6347)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌺620-25💘✓ ฟรบ
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 4
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(0)5=05-01-04
=====405-105-401+(0541)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(0)5=447-76××

08:30=(2)1=21-24-27
=====721-421-724+(2147)


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(0)5=447-76××
08:30=(2)1=853-99××

08:45=(6)1=61-67-65
=====761-561-567+(6157)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(0)5=447-76××
08:30=(2)1=853-99××
08:45=(6)1=686-88💘✓ ฟบ

09:00=(8)6=86-89-80
=====986-086-089+(8690)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(0)5=447-76××
08:30=(2)1=853-99××
08:45=(6)1=686-88💘✓ ฟบ
09:00=(8)6=719-86💘 ฟลลจ(86

09:15=(6)8=68-67-61
=====768-168-761+(6871)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 2
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(3)4=944-93💘✓ ฟลบ
08:30=(4)5=560-94💘✓ ฟลบจ(94
08:45=(9)0=143-24××
09:00=(0)9=067-93💘✓ ฟรบล(93
09:15=(3)4=342-73💘✓ ฟลบบ
09:30=(2)0=473-12💘 ฟล
09:45=(3)0=808-94💘✓ บ
10:00=(0)1=969-21💘 ล
10:15=(9)7=462-81××
10:30=(3)2=428-15💘✓ บ
10:45=(4)3=806-65××
11:00=(2)3=394-13💘✓ บล
11:15=(9)0=602-52💘✓ บ
11:30=(3)2=566-85××
11:45=(6)7=948-62💘 ฟล
12:00=(6)8=621-21💘✓ ฟรบ
12:15=(2)1=620-36💘✓ ฟบ
12:30=(6)8=973-24××
12:45=(3)2=921-02💘✓ บล(02
13:00=(7)6=759-16💘✓ ฟรบล
13:15=(5)4=304-22💘✓ บ
13:30=(4)5=987-21××
13:45=(2)1=015-20💘✓ ฟลบ

14:15=(8)9=89-85-86
=====589-689-586+(8956)⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

14:15=(8)9=514-43××

14:30=(1)0=10-15-16
=====510-610-615+(1056)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

14:15=(8)9=514-43××
14:30=(1)0=281-05💘✓ ฟบล(05

14:45=(3)0=30-38-39
=====930-830-938+(3098)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 11
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(3)4=944-93💘✓ ฟลบ
08:30=(4)5=560-94💘✓ ฟลบจ(94
08:45=(9)0=143-24××
09:00=(0)9=067-93💘✓ ฟรบล(93
09:15=(3)4=342-73💘✓ ฟลบบ

09:30=(2)0=20-29-23
=====920-320-923+(2093)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
supaporn11 1 ปีที่แล้ว
ลืมจับแอด ของเราเล่น1
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(3)4=944-93💘✓ ฟลบ
08:30=(4)5=560-94💘✓ ฟลบจ(94
08:45=(9)0=143-24××
09:00=(0)9=067-93💘✓ ฟรบล(93
09:15=(3)4=342-73💘✓ ฟลบบ
09:30=(2)0=473-12💘 ฟล

09:45=(3)0=30-31-39
=====130-930-931+(3091)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
วินเด่นวันนี้💥(1265)
supaporn11 1 ปีที่แล้ว
เลขโหดเกิ้นวันนี้
supaporn11 1 ปีที่แล้ว
3. ไหลเป็นทางเลยแอด
mu2517 1 ปีที่แล้ว
ทักเป็นหายเลยเนอะ 3
supaporn11 1 ปีที่แล้ว
808. จะบ้าตาย แทง 30ง่ะ
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(3)4=944-93💘✓ ฟลบ
08:30=(4)5=560-94💘✓ ฟลบจ(94
08:45=(9)0=143-24××
09:00=(0)9=067-93💘✓ ฟรบล(93
09:15=(3)4=342-73💘✓ ฟลบบ
09:30=(2)0=473-12💘 ฟล
09:45=(3)0=808-94💘✓ บ

10:00=(0)1=01-09-08
=====901-801-809+(0198)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
supaporn11 1 ปีที่แล้ว
ระวังเบิ้ล00
supaporn11 1 ปีที่แล้ว
ตองพิการค่ะ 969
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(3)4=944-93💘✓ ฟลบ
08:30=(4)5=560-94💘✓ ฟลบจ(94
08:45=(9)0=143-24××
09:00=(0)9=067-93💘✓ ฟรบล(93
09:15=(3)4=342-73💘✓ ฟลบบ
09:30=(2)0=473-12💘 ฟล
09:45=(3)0=808-94💘✓ บ
10:00=(0)1=969-21💘 ล

10:15=(9)7=97-92-95
=====597-297-592+(9752)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 5
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

15:15=(4)5=637-43💘 ฟล
15:30=(6)5=096-27💘✓ ฟบ
15:45=(6)7=796-19💘✓ ฟแตก3💥
16:00=(9)8=402-27××
16:15=(0)2=688-00💘 ฟล
16:30=(6)5=311-27××
16:45=(0)1=313-73💘✓ บ
17:00=(1)2=485-29💘 บ(29
17:15=(7)8=321-88💘 ล(21
17:30=(7)5=425-09💘✓ บ
17:45=(2)7=277-95💘✓ ฟรบบ
18:00=(1)0=215-25💘✓ ฟแตกตรง💥
18:15=(2)3=617-02💘 ฟล
18:30=(2)3=745-68××
18:45=(2)3=238-47💘✓ ฟรบบ
19:15=(5)7=587-07💘✓ ฟรบบ

19:30=(0)8=08-04-03
=====408-308-403+(0843)


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

15:15=(4)5=637-43💘 ฟล
15:30=(6)5=096-27💘✓ ฟบ
15:45=(6)7=796-19💘✓ ฟแตก3💥
16:00=(9)8=402-27××
16:15=(0)2=688-00💘 ฟล
16:30=(6)5=311-27××
16:45=(0)1=313-73💘✓ บ
17:00=(1)2=485-29💘 บ(29
17:15=(7)8=321-88💘 ล(21
17:30=(7)5=425-09💘✓ บ
17:45=(2)7=277-95💘✓ ฟรบบ
18:00=(1)0=215-25💘✓ ฟแตกตรง💥
18:15=(2)3=617-02💘 ฟล
18:30=(2)3=745-68××
18:45=(2)3=238-47💘✓ ฟรบบ
19:15=(5)7=587-07💘✓ ฟรบบ
19:30=(0)8=871-54💘✓ รบ

19:45=(9)1=91-90-92
=====091-291-290+(9120)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
supaporn11 1 ปีที่แล้ว
เลชโหดไปหน่อยนะแอด ปิงปองช่วงนี้เล่นถูกโครตยาก
mu2517 1 ปีที่แล้ว
😁😁😁
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

15:15=(4)5=637-43💘 ฟล
15:30=(6)5=096-27💘✓ ฟบ
15:45=(6)7=796-19💘✓ ฟแตก3💥
16:00=(9)8=402-27××
16:15=(0)2=688-00💘 ฟล
16:30=(6)5=311-27××
16:45=(0)1=313-73💘✓ บ
17:00=(1)2=485-29💘 บ(29
17:15=(7)8=321-88💘 ล(21
17:30=(7)5=425-09💘✓ บ
17:45=(2)7=277-95💘✓ ฟรบบ
18:00=(1)0=215-25💘✓ ฟแตกตรง💥
18:15=(2)3=617-02💘 ฟล
18:30=(2)3=745-68××
18:45=(2)3=238-47💘✓ ฟรบบ
19:15=(5)7=587-07💘✓ ฟรบบ
19:30=(0)8=871-54💘✓ รบ
19:45=(9)1=279-67💘✓ ฟบ

20:00=(8)0=80-87-83
=====780-783-380+(8073)

20:15=(4)6=46-47-48
=====746-748-768+(4678)


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

15:15=(4)5=637-43💘 ฟล
15:30=(6)5=096-27💘✓ ฟบ
15:45=(6)7=796-19💘✓ ฟแตก3💥
16:00=(9)8=402-27××
16:15=(0)2=688-00💘 ฟล
16:30=(6)5=311-27××
16:45=(0)1=313-73💘✓ บ
17:00=(1)2=485-29💘 บ(29
17:15=(7)8=321-88💘 ล(21
17:30=(7)5=425-09💘✓ บ
17:45=(2)7=277-95💘✓ ฟรบบ
18:00=(1)0=215-25💘✓ ฟแตกตรง💥
18:15=(2)3=617-02💘 ฟล
18:30=(2)3=745-68××
18:45=(2)3=238-47💘✓ ฟรบบ
19:15=(5)7=587-07💘✓ ฟรบบ
19:30=(0)8=871-54💘✓ รบ
19:45=(9)1=279-67💘✓ ฟบ
20:00=(8)0=489-09💘✓ ฟบล

20:15=(4)6=46-47-48
=====746-748-768+(4678)

20:30=(8)2=82-86-87
=====782-682-687+(8276)


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 4
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

14:00=(7)9=693-64💘✓ บ(93
14:15=(1)0=010-08💘✓ ฟบบล(10
14:30=(7)6=413-32××
14:45=(1)2=242-76💘✓ บ
15:00=(9)1=142-75💘✓ รบ(แตกตรง
15:15=(9)0=595-99💘✓ ฟด
15:30=(7)5=409-12×(09
15:45=(0)9=885-15××
16:00=(0)2=056-23💘✓ ฟรบล
16:15=(7)9=598-79💘✓ ฟลบลจ(79
16:30=(0)2=944-45××
16:45=(0)8=180-44💘✓ ฟบบจ(80
17:00=(8)9=930-27💘✓ รบ
17:15=(5)6=186-49💘✓ บ
17:45=(8)9=194-34💘✓ บ
18:00=(4)0=965-75××
18:15=(5)6=917-71××
18:30=(7)8=857-06💘✓ ฟแตก3💥
18:45=(6)7=552-86💘 ฟล
19:15=(7)5=327-13💘✓ ฟบ
19:30=(5)8=314-81💘 ล
20:00=(8)5=345-07💘✓ บ(45
20:15=(3)4=740-31💘✓ ฟลบจ(40/31

20:30=(5)4=54-59-50
054-954-950+(5490)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

14:00=(7)9=693-64💘✓ บ(93
14:15=(1)0=010-08💘✓ ฟบบล(10
14:30=(7)6=413-32××
14:45=(1)2=242-76💘✓ บ
15:00=(9)1=142-75💘✓ รบ(แตกตรง
15:15=(9)0=595-99💘✓ ฟด
15:30=(7)5=409-12×(09
15:45=(0)9=885-15××
16:00=(0)2=056-23💘✓ ฟรบล
16:15=(7)9=598-79💘✓ ฟลบลจ(79
16:30=(0)2=944-45××
16:45=(0)8=180-44💘✓ ฟบบจ(80
17:00=(8)9=930-27💘✓ รบ
17:15=(5)6=186-49💘✓ บ
17:45=(8)9=194-34💘✓ บ
18:00=(4)0=965-75××
18:15=(5)6=917-71××
18:30=(7)8=857-06💘✓ ฟแตก3💥
18:45=(6)7=552-86💘 ฟล
19:15=(7)5=327-13💘✓ ฟบ
19:30=(5)8=314-81💘 ล
20:00=(8)5=345-07💘✓ บ(45
20:15=(3)4=740-31💘✓ ฟลบจ(40/31
20:30=(5)4=348-08💘✓ บ

20:45=(9)0=90-98-07
=====890-790-798+(9087)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

20:45=(9)0=468-59💘 ฟล

21:00=(8)3=83-89-80
=====983-083-980+(8390)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

20:45=(9)0=468-59💘 ฟล
21:00=(8)3=616-58💘 ฟล

21:15=(1)0=10-16-19
=====910-610-619+(1069)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

20:45=(9)0=468-59💘 ฟล
21:00=(8)3=616-58💘 ฟล
21:15=(1)0=417-15💘✓ ฟบล

21:30=(2)3=23-20-29
=====923-023-920+(2309)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(0)1=868-90💘 ฟล
08:30=(1)0=134-44💘✓ ฟรบ
08:45=(0)9=204-49💘✓ ฟบล
09:00=(9)8=207-30××
09:15=(0)3=403-71💘✓ ฟแตกตรง💥
09:30=(2)3=108-50××
09:45=(2)1=137-59💘✓ บ(แตก)
10:00=(7)8=689-85💘✓ บล(89
10:15=(6)5=791-92××
10:30=(0)2=004-23💘✓ ฟบบ
10:45=(5)6=450-95💘✓ ฟดจ(50
11:00=(9)0=932-25💘✓ ฟรบ
11:15=(3)4=670-49💘 ล
11:30=(9)8=936-67💘✓ ฟรบ
11:45=(0)9=583-44××
12:00=(9)8=938-43💘✓ ฟรบบ
12:15=(8)9=116-85💘 ฟลจ(85

12:30=(1)2=12-15-18
=====512-518-528+(1258)

12:45=(7)5=75-79-73
=====975-973-375+(7593)⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 4
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(0)1=868-90💘 ฟล
08:30=(1)0=134-44💘✓ ฟรบ
08:45=(0)9=204-49💘✓ ฟบล
09:00=(9)8=207-30××
09:15=(0)3=403-71💘✓ ฟแตกตรง💥

09:30=(2)3=23-27-26
=====723-623-726+(2367)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(0)1=868-90💘 ฟล
08:30=(1)0=134-44💘✓ ฟรบ
08:45=(0)9=204-49💘✓ ฟบล
09:00=(9)8=207-30××
09:15=(0)3=403-71💘✓ ฟแตกตรง💥
09:30=(2)3=108-50××

09:45=(2)1=21-27-23
=====721-723-321+(2173)⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(0)1=868-90💘 ฟล
08:30=(1)0=134-44💘✓ ฟรบ
08:45=(0)9=204-49💘✓ ฟบล
09:00=(9)8=207-30××
09:15=(0)3=403-71💘✓ ฟแตกตรง💥
09:30=(2)3=108-50××
09:45=(2)1=137-59💘✓ บ(แตก)
10:00=(7)8=689-85💘✓ บล(89

10:15=(6)5=65-64-62
=====465-265-462+(6542)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(0)1=868-90💘 ฟล
08:30=(1)0=134-44💘✓ ฟรบ
08:45=(0)9=204-49💘✓ ฟบล
09:00=(9)8=207-30××
09:15=(0)3=403-71💘✓ ฟแตกตรง💥
09:30=(2)3=108-50××
09:45=(2)1=137-59💘✓ บ(แตก)
10:00=(7)8=689-85💘✓ บล(89
10:15=(6)5=791-92××
10:30=(0)2=004-23💘✓ ฟบบ
10:45=(5)6=450-95💘✓ ฟดจ(50
11:00=(9)0=932-25💘✓ ฟรบ

11:15=(3)4=34-32-31
=====234-134-132+(3421)

11:30=(9)8=98-90-91
=====098-198-091+(9801)⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(0)1=868-90💘 ฟล
08:30=(1)0=134-44💘✓ ฟรบ
08:45=(0)9=204-49💘✓ ฟบล
09:00=(9)8=207-30××
09:15=(0)3=403-71💘✓ ฟแตกตรง💥
09:30=(2)3=108-50××
09:45=(2)1=137-59💘✓ บ(แตก)
10:00=(7)8=689-85💘✓ บล(89
10:15=(6)5=791-92××
10:30=(0)2=004-23💘✓ ฟบบ
10:45=(5)6=450-95💘✓ ฟดจ(50
11:00=(9)0=932-25💘✓ ฟรบ
11:15=(3)4=670-49💘 ล

11:30=(9)8=98-90-91
=====098-198-091+(9801)⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 1
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

14:30=(2)0=675-68××
14:45=(4)2=714-10💘✓ ฟบ
15:00=(0)7=687-09💘✓ ฟลบ
15:15=(1)9=054-85××
15:30=(0)3=715-66××
15:45=(0)2=132-02💘✓ ฟลบบจ(02
16:00=(0)9=163-58××
16:15=(0)9=084-01💘✓ ฟรบล
16:30=(1)2=011-60💘✓ ฟบ
16:45=(4)9=696-94💘✓ ฟลบลจ(94
17:00=(1)2=502-69💘✓ บ(02
17:15=(4)2=248-50💘✓ ฟบรบ
17:30=(0)9=363-88××
17:45=(3)2=572-41💘✓ บ
18:00=(5)0=571-75💘✓ ฟรบล
18:15=(0)9=308-54💘✓ ฟบ
18:30=(4)3=355-78💘✓ รบ
18:45=(1)2=023-48💘✓ บ
19:00=(9)1=454-90💘 ฟลจ(90
19:15=(0)2=107-72💘✓ ฟบ
19:30=(8)0=107-78💘✓ ฟลบจ(07/78
19:45=(4)3=664-96💘✓ ฟบ

20:00=(1)0=10-19-17
=====910-710-719+(1079)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

14:30=(2)0=675-68××
14:45=(4)2=714-10💘✓ ฟบ
15:00=(0)7=687-09💘✓ ฟลบ
15:15=(1)9=054-85××
15:30=(0)3=715-66××
15:45=(0)2=132-02💘✓ ฟลบบจ(02
16:00=(0)9=163-58××
16:15=(0)9=084-01💘✓ ฟรบล
16:30=(1)2=011-60💘✓ ฟบ
16:45=(4)9=696-94💘✓ ฟลบลจ(94
17:00=(1)2=502-69💘✓ บ(02
17:15=(4)2=248-50💘✓ ฟบรบ
17:30=(0)9=363-88××
17:45=(3)2=572-41💘✓ บ
18:00=(5)0=571-75💘✓ ฟรบล
18:15=(0)9=308-54💘✓ ฟบ
18:30=(4)3=355-78💘✓ รบ
18:45=(1)2=023-48💘✓ บ
19:00=(9)1=454-90💘 ฟลจ(90
19:15=(0)2=107-72💘✓ ฟบ
19:30=(8)0=107-78💘✓ ฟลบจ(07/78
19:45=(4)3=664-96💘✓ ฟบ
20:00=(1)0=565-43××

20:15=(6)5=65-68-64
=====865-465-864+(6584)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 4
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:00=(2)3=23-20-26
=====023-623-620+(2360)


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:00=(2)3=046-36💘 ล(36
09:15=(6)8=68-61-65
=====168-568-561+(6851)


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:00=(2)3=046-36💘 ล(36
09:15=(6)8=006-20💘✓ ฟบ

09:30=(4)0=40-45-46
=====640-540-546+(4056)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:00=(2)3=046-36💘 ล(36
09:15=(6)8=006-20💘✓ ฟบ

09:30=(4)0=970-54💘✓ ฟลบจ(54

09:45=(4)1=41-43-46
=====341-641-643+(4163)


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:00=(2)3=046-36💘 ล(36
09:15=(6)8=006-20💘✓ ฟบ
09:30=(4)0=970-54💘✓ ฟลบจ(54
09:45=(4)1=785-16💘 ล(16

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 1
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

15:15=(2)0=654-92💘 ฟลจ(92
15:30=(2)3=126-82💘✓ ฟด
15:45=(0)2=358-00💘 ฟล
16:00=(1)2=091-11💘✓ ฟบล
16:15=(5)4=800-41💘 ล
16:30=(9)0=762-74××
16:45=(6)5=315-22💘✓ บ
17:00=(9)8=838-82💘✓ บล
17:15=(2)1=956-52💘 ฟลจ(52
17:30=(1)0=061-00💘✓ แตก3💥ด
17:45=(0)9=292-94💘✓ บล(92
18:00=(2)1=632-97💘✓ ฟบ
18:15=(0)9=187-22××
18:30=(7)8=679-76💘✓ ฟบล

18:45=(4)5=45-41-43
=====145-345-143+(4513)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

15:15=(2)0=654-92💘 ฟลจ(92
15:30=(2)3=126-82💘✓ ฟด
15:45=(0)2=358-00💘 ฟล
16:00=(1)2=091-11💘✓ ฟบล
16:15=(5)4=800-41💘 ล
16:30=(9)0=762-74××
16:45=(6)5=315-22💘✓ บ
17:00=(9)8=838-82💘✓ บล
17:15=(2)1=956-52💘 ฟลจ(52
17:30=(1)0=061-00💘✓ แตก3💥ด
17:45=(0)9=292-94💘✓ บล(92
18:00=(2)1=632-97💘✓ ฟบ
18:15=(0)9=187-22××
18:30=(7)8=679-76💘✓ ฟบล
18:45=(4)5=474-87💘✓ ฟบ

19:00=(8)7=87-80-83
=====087-387-380+(8730)⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 1
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:00=(8)9=794-56💘✓ บ
09:15=(8)7=505-97💘 ล
09:30=(5)6=695-06💘✓ ฟบบล
09:45=(7)6=727-98💘✓ ฟบ
10:00=(6)5=592-81💘 รบ
10:15=(4)5=288-94💘 ฟลจ(94
10:30=(1)0=061-77💘✓ ฟลบ
10:45=(0)1=607-77💘✓ ฟบ
11:00=(7)8=801-63💘✓ รบ
11:15=(2)3=574-87××
11:30=(9)0=291-14💘✓ แตก3💥
11:45=(5)6=550-24💘✓ ฟบ
12:00=(4)5=503-44💘✓ ฟลบ
12:15=(1)2=091-64💘✓ ฟบ
12:30=(6)7=720-75💘✓ รบล(75
12:45=(7)8=884-94💘✓ บ
13:00=(8)7=253-61××
13:15=(1)0=042-76💘✓ รบ
13:30=(9)8=979-35💘✓ ฟบ
13:45=(6)5=691-60💘✓ ฟรบล)
14:00=(1)0=391-95💘✓ ฟบจ(91

14:15=(7)8=78-75-71
=====178-578-175+(7851)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:00=(8)9=794-56💘✓ บ
09:15=(8)7=505-97💘 ล
09:30=(5)6=695-06💘✓ ฟบบล
09:45=(7)6=727-98💘✓ ฟบ
10:00=(6)5=592-81💘 รบ
10:15=(4)5=288-94💘 ฟลจ(94
10:30=(1)0=061-77💘✓ ฟลบ
10:45=(0)1=607-77💘✓ ฟบ
11:00=(7)8=801-63💘✓ รบ
11:15=(2)3=574-87××
11:30=(9)0=291-14💘✓ แตก3💥
11:45=(5)6=550-24💘✓ ฟบ
12:00=(4)5=503-44💘✓ ฟลบ
12:15=(1)2=091-64💘✓ ฟบ
12:30=(6)7=720-75💘✓ รบล(75
12:45=(7)8=884-94💘✓ บ
13:00=(8)7=253-61××
13:15=(1)0=042-76💘✓ รบ
13:30=(9)8=979-35💘✓ ฟบ
13:45=(6)5=691-60💘✓ ฟรบล)
14:00=(1)0=391-95💘✓ ฟบจ(91
14:15=(7)8=086-10💘✓ บ

14:30=(4)3=43-47-49
=====743-749-739+(4379)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

13:00=(3)2=165-09××
13:15=(9)0=007-34💘✓ บ
13:30=(1)2=800-27💘 ล(27)
13:45=(2)1=507-26💘 ฟล
14:00=(0)7=551-39××
14:15=(5)7=618-25💘 ฟลจ(25
14:30=(3)2=494-72💘 ล(94
14:45=(5)6=286-53💘✓ ฟลบจ(53
15:00=(0)8=026-67💘✓ ฟรบ
15:15=(5)6=193-77××
15:30=(7)8=460-79💘 ฟล(60
15:45=(7)8=381-06💘✓ บ
16:00=(0)8=637-81💘 ล(81
16:15=(0)1=302-78💘✓ ฟบ
16:30=(0)8=415-57××
16:45=(8)0=186-97💘✓ ฟบจ(86
17:00=(7)6=970-67💘✓ ฟดจ(76
17:15=(6)5=806-61💘✓ ฟดจ(61
17:30=(4)3=634-65💘✓ ฟบบจ(34
17:45=(1)0=872-11💘 ฟล
18:00=(7)6=574-25💘✓ ฟบ
18:15=(9)8=395-36💘✓ ฟบ
18:30=(8)7=483-66💘✓ ฟบ

18:45=(3)2=32-38-39
=====832-932-382+(3289)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

12:30=(2)1=340-02💘 ฟล
12:45=(8)6=765-60💘✓ บล
13:00=(0)8=920-27💘✓ ฟบ(27
13:15=(2)0=757-63××
13:30=(0)8=359-93××
13:45=(1)9=208-93💘 ล(93
14:00=(3)4=243-41💘✓ ฟบบลจ(43/41
14:15=(2)1=572-43💘✓ ฟบจ(72
14:30=(2)3=548-12💘 ฟล
14:45=(0)1=032-24💘✓ ฟรบ
15:00=(9)0=918-88💘✓ ฟรบ
15:15=(4)3=326-41💘✓ ฟลรบ
15:30=(4)5=170-61××
15:45=(6)5=551-85💘✓ บล
16:00=(8)7=680-78💘✓ ฟบลลจ(78
16:15=(5)4=582-44💘✓ ฟรบล
16:30=(3)2=228-18💘✓ บ
16:45=(5)4=325-28💘✓ ฟบ
17:00=(7)8=429-67💘 ฟล
17:15=(4)5=968-60××

17:30=(7)8=78-71-79
=====178-978-971+(7891)

17:45=(7)5=75-76-78
=====675-678-875+(7586)

18:00=(5)2=52-54-51
=====452-154-152+(5214)

18:15=(9)1=91-95-94
=====591-491-495+(9154)

18:30=(9)4=94-92-93
=====294-394-392+(9432)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
17:45=(6)1=491-65💘✓ ฟลบ
18:00=(5)6=736-44💘✓ บ
18:15=(6)7=786-95💘✓ ฟบรบ(95
18:30=(8)9=754-42××
18:45=(6)5=586-18💘✓ ฟบบ
19:00=(6)5=536-71💘✓ ฟบบ
19:15=(3)8=329-64💘✓ ฟรบ
19:30=(3)2=540-03💘 ฟล
19:45=(1)3=935-11💘✓ ฟลบ
20:00=(2)0=012-61💘✓ ฟบบ
20:15=(1)2=266-47💘✓ รบ
20:30=(2)3=429-68💘✓ ฟบ
20:45=(3)0=506-83💘✓ ฟลบ
21:00=(2)3=606-92💘 ฟล

21:15=(8)7=87-85-84
=====587-584-487+(8754)

21:30=(2)3=23-24-28
=====823-824-423+(2384)

21:45=(3)2=32-35-31
=====532-531-132+(3251)

22:00=(0)1=01-05-08
=====501-805-815+(0185)


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

10:30=(6)8=448-75💘✓ บ
10:45=(4)6=316-79💘✓ บ
11:00=(7)9=865-97💘 ฟลลจ(97
11:15=(4)3=245-76💘✓ ฟบจ(45
11:30=(8)9=377-57××
11:45=(1)0=508-41💘✓ ฟลบ
12:00=(5)7=157-23💘✓ ฟบบจ(57
12:15=(7)9=948-19💘✓ รบล
12:30=(9)1=830-75××
12:45=(8)0=984-66💘✓ ฟบ
13:00=(7)9=166-52××
13:15=(9)1=686-59💘 ฟลจ(59
13:30=(5)7=365-73💘✓ ฟบลจ(65
13:45=(7)9=717-17💘✓ ฟด
14:00=(3)4=853-83💘✓ ฟแตก3💥ด
14:15=(3)4=652-57××
14:30=(6)8=397-25××
14:45=(9)7=009-18💘✓ ฟบ
15:00=(1)9=727-00××
15:15=(8)6=670-37💘✓ รบ
15:30=(4)3=319-30💘✓ รบล(30
15:45=(7)6=787-83💘✓ ฟบ
16:00=(8)9=255-95💘 ล
16:15=(5)4=314-37💘✓ บ

16:30=(0)1=01-08-09
=====801-809-901+(0189)

16:45=(4)3=43-47-49
=====743-943-947+(4379)

17:00=(7)8=78-72-76
=====278-678-276+(7826)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 5
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

10:00=(4)9=317-49💘 ฟลลจ(49)
10:15=(3)2=419-72💘 ล(72)
10:30=(1)3=688-60××
10:45=(4)9=529-43💘✓ ฟลบ(29)
11:00=(1)5=836-71💘 ฟลจ(71)
11:15=(9)4=213-45💘 ล
11:30=(9)0=534-03💘 ล
11:45=(8)9=733-96💘 ล(96)
12:00=(0)4=433-05💘 ฟล
12:15=(1)0=743-57×(57)
12:45=(9)4=251-85××
13:00=(9)7=918-74💘✓ ฟรบล
13:15=(1)9=168-92💘✓ ฟรบล
13:30=(9)1=320-52××
13:45=(7)6=708-70💘✓ ฟรบลจ(70)
14:00=(9)1=858-03××
14:15=(8)6=368-33💘✓ ฟบบจ(68)
14:30=(2)0=481-56××
14:45=(3)1=894-67××
15:00=(8)9=487-79💘✓ ฟบลจ(87/79
15:15=(9)8=840-61💘✓ รบ(61)
15:30=(7)2=407-23💘✓ ฟบลจ(07
15:45=(7)8=152-15××
16:00=(3)4=443-33💘✓ ฟบลบจ(43

16:15=(9)8=98-90-93
=====098-398-093+(9830)

16:30=(9)8=98-91-92
=====198-192-182+(9821)

16:45=(4)5=45-41-46
=====145-146-156+(4561)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

10:00=(4)9=317-49💘 ฟลลจ(49)
10:15=(3)2=419-72💘 ล(72)
10:30=(1)3=688-60××
10:45=(4)9=529-43💘✓ ฟลบ(29)
11:00=(1)5=836-71💘 ฟลจ(71)
11:15=(9)4=213-45💘 ล
11:30=(9)0=534-03💘 ล
11:45=(8)9=733-96💘 ล(96)
12:00=(0)4=433-05💘 ฟล
12:15=(1)0=743-57×(57)
12:45=(9)4=251-85××
13:00=(9)7=918-74💘✓ ฟรบล
13:15=(1)9=168-92💘✓ ฟรบล
13:30=(9)1=320-52××
13:45=(7)6=708-70💘✓ ฟรบลจ(70)
14:00=(9)1=858-03××
14:15=(8)6=368-33💘✓ ฟบบจ(68)
14:30=(2)0=481-56××
14:45=(3)1=894-67××
15:00=(8)9=487-79💘✓ ฟบลจ(87/79
15:15=(9)8=840-61💘✓ รบ(61)
15:30=(7)2=407-23💘✓ ฟบลจ(07
15:45=(7)8=152-15××
16:00=(3)4=443-33💘✓ ฟบลบจ(43
16:15=(9)8=950-66💘✓ ฟรบ
16:30=(9)8=824-08💘✓ บล(82
16:45=(4)5=586-63💘✓ บ

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

17:00=(9)0=439-06💘✓ ฟบล

17:15=(5)6=56-51-57
=====156-756-751+(5671)

17:30=(6)7=67-60-68
=====067-867-068+(6780)

17:45=(3)4=34-35-36
=====534-634-536+(3456)


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

17:00=(9)0=439-06💘✓ ฟบล
17:15=(5)6=254-36💘✓ ฟบล

17:30=(6)7=67-60-68
=====067-867-068+(6780)

17:45=(3)4=34-35-36
=====534-634-536+(3456)

18:00=(5)6=56-58-59
=====856-956-859+(5689)

18:15=(0)1=01-09-05
=====901-501-509+(0195)


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

17:00=(9)0=439-06💘✓ ฟบล
17:15=(5)6=254-36💘✓ ฟบล
17:30=(6)7=771-33💘✓ บ

17:45=(3)4=34-35-36
=====534-634-536+(3456)

18:00=(5)6=56-58-59
=====856-956-859+(5689)

18:15=(0)1=01-09-05
=====901-501-509+(0195)


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

17:00=(9)0=439-06💘✓ ฟบล
17:15=(5)6=254-36💘✓ ฟบล
17:30=(6)7=771-33💘✓ บ
17:45=(3)4=092-53💘 ฟลจ(53
18:00=(5)6=405-53💘✓ ฟบล
18:15=(0)1=340-36💘✓ ฟบ

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 5
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
08:15=(8)7=714-91💘✓ รบ
08:30=(3)1=061-43💘✓ ฟลบ
08:45=(8)6=558-47💘✓ ฟบ
09:00=(6)7=230-29××
09:15=(4)9=843-14💘✓ ฟบลจ(14
09:30=(3)4=026-94💘 ล(94
09:45=(4)3=912-19×(19)
10:00=(0)1=413-60💘✓ ฟลบ
10:15=(1)0=457-17💘 ฟลจ(17
10:30=(7)5=953-15💘✓ บล
10:45=(5)0=868-07💘 ล
11:00=(8)7=287-64💘✓ฟแตก3💥ด

11:15=(7)5=75-74-72
=====475-275-274+(7542)

11:30=(8)7=87-85-81
=====587-581-571+(8751)

11:45=(5)4=54-50-51
=====054-154-150+(5401)


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
วันนี้ซะใจแตกตรง ก่อนเที่ยง 💥สาแก่ใจ อิอิ
สนใจเข้ากลุ่มทักมาจ๊า..
mu2517 1 ปีที่แล้ว
💕11:15=646-57💘ฟันล่างเด้งเจาะ(57

วางล่วงหน้า ใช่ว่าจะไม่แม่น ยิ่งแน่นกว่าเดิม เด้อออ..มาถอนด้วยกันให้ไว
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
08:15=(8)7=714-91💘✓ รบ
08:30=(3)1=061-43💘✓ ฟลบ
08:45=(8)6=558-47💘✓ ฟบ
09:00=(6)7=230-29××
09:15=(4)9=843-14💘✓ ฟบลจ(14
09:30=(3)4=026-94💘 ล(94
09:45=(4)3=912-19×(19)
10:00=(0)1=413-60💘✓ ฟลบ
10:15=(1)0=457-17💘 ฟลจ(17
10:30=(7)5=953-15💘✓ บล
10:45=(5)0=868-07💘 ล
11:00=(8)7=287-64💘✓ฟแตก3💥ด
11:15=(7)5=646-57💘 ฟลลจ(57)

11:30=(8)7=87-85-81
=====587-581-571+(8751)

11:45=(5)4=54-50-51
=====054-154-150+(5401)


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
💕11:30=700-81💘ฟันล่างวิ่งบนเจาะ(81

3รอบพอได้ถอน งามๆ
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
08:15=(8)7=714-91💘✓ รบ
08:30=(3)1=061-43💘✓ ฟลบ
08:45=(8)6=558-47💘✓ ฟบ
09:00=(6)7=230-29××
09:15=(4)9=843-14💘✓ ฟบลจ(14
09:30=(3)4=026-94💘 ล(94
09:45=(4)3=912-19×(19)
10:00=(0)1=413-60💘✓ ฟลบ
10:15=(1)0=457-17💘 ฟลจ(17
10:30=(7)5=953-15💘✓ บล
10:45=(5)0=868-07💘 ล
11:00=(8)7=287-64💘✓ฟแตก3💥ด
11:15=(7)5=646-57💘 ฟลลจ(57
11:30=(8)7=700-81💘✓ ฟลบจ(81

11:45=(5)4=54-50-51
=====054-154-150+(5401)


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 2
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:45=(2)0=629-30💘✓ ฟบล
10:00=(1)5=823-13💘 ฟลจ(13)
10:15=(8)7=338-24💘✓ ฟบจ(38)
10:30=(1)8=671-95💘✓ ฟบ

10:45=(1)2=12-13-10
++++312-012-310+(1230)

11:00=(1)0=10-18-13
++++810-310-813+(1083)

11:15=(0)9=09-08-03
++++809-309-803+(0983)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:45=(2)0=629-30💘✓ ฟบล
10:00=(1)5=823-13💘 ฟลจ(13)
10:15=(8)7=338-24💘✓ ฟบจ(38)
10:30=(1)8=671-95💘✓ ฟบ
10:45=(1)2=596-11💘 ฟล

11:00=(1)0=10-18-13
++++810-310-813+(1083)

11:15=(0)9=09-08-03
++++809-309-803+(0983)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:45=(2)0=629-30💘✓ ฟบล
10:00=(1)5=823-13💘 ฟลจ(13)
10:15=(8)7=338-24💘✓ ฟบจ(38)
10:30=(1)8=671-95💘✓ ฟบ
10:45=(1)2=596-11💘 ฟล
11:00=(1)0=434-11💘 ฟล
11:15=(0)9=860-25💘✓ ฟบ

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 3
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

10:00=(1)3=114-74💘✓ ฟบ
10:15=(1)3=989-69××
10:30=(0)2=433-30💘 ฟล
10:45=(0)2=915-43××
11:00=(1)0=026-99💘✓ รบ
11:15=(0)1=363-07💘 ฟลจ(07)
11:30=(7)5=949-15💘 ล
11:45=(5)6=718-07××
12:00=(7)5=059-58💘 บล
12:15=(5)7=539-58💘✓ ฟลบ
12:30=(1)2=937-18💘 ฟล
12:45=(5)7=232-59💘 ฟล
13:00=(3)2=755-37💘 ฟลจ(37)
13:15=(6)7=241-12××
13:30=(0)6=170-36💘✓ ฟแตก3💥
13:45=(5)7=202-04××
14:00=(0)7=637-41💘✓ บ(37)
14:15=(6)5=989-98××
14:30=(0)1=439-48××
14:45=(0)9=928-19💘✓ ลบ(19)
15:00=(8)1=830-04💘✓ ฟรบ
15:15=(7)9=105-72💘 ฟล
15:30=(9)1=297-41💘✓ ฟบล
15:45=(6)5=231-44××
16:00=(2)3=050-44××
16:15=(2)1=834-20💘 ฟล
16:30=(2)0=930-30💘✓ บล
16:45=(9)1=924-42💘✓ ฟรบ
17:00=(1)8=516-27💘✓ ฟบ

17:15=(1)3=13-18-17
++++813-713-718=1378

17:30=(8)1=81-89-87
++++981-987-781=8179

17:45=(7)9=79-75-70
++++579-079-075=7950

18:00=(0)2=02-05-09
++++502-902-905=0259

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

10:00=(1)3=114-74💘✓ ฟบ
10:15=(1)3=989-69××
10:30=(0)2=433-30💘 ฟล
10:45=(0)2=915-43××
11:00=(1)0=026-99💘✓ รบ
11:15=(0)1=363-07💘 ฟลจ(07)
11:30=(7)5=949-15💘 ล
11:45=(5)6=718-07××
12:00=(7)5=059-58💘 บล
12:15=(5)7=539-58💘✓ ฟลบ
12:30=(1)2=937-18💘 ฟล
12:45=(5)7=232-59💘 ฟล
13:00=(3)2=755-37💘 ฟลจ(37)
13:15=(6)7=241-12××
13:30=(0)6=170-36💘✓ ฟแตก3💥
13:45=(5)7=202-04××
14:00=(0)7=637-41💘✓ บ(37)
14:15=(6)5=989-98××
14:30=(0)1=439-48××
14:45=(0)9=928-19💘✓ ลบ(19)
15:00=(8)1=830-04💘✓ ฟรบ
15:15=(7)9=105-72💘 ฟล
15:30=(9)1=297-41💘✓ ฟบล
15:45=(6)5=231-44××
16:00=(2)3=050-44××
16:15=(2)1=834-20💘 ฟล
16:30=(2)0=930-30💘✓ บล
16:45=(9)1=924-42💘✓ ฟรบ
17:00=(1)8=516-27💘✓ ฟบ
17:15=(1)3=549-45××
17:30=(8)1=943-38💘 ฟล
17:45=(7)9=786-87💘✓ ฟลบ
18:00=(0)2=791-71××

18:15=(7)8=78-76-72
++++678-278-672=7862

18:30=(8)5=85-80-83
++++085-385-380=8530

18:45=(5)7=57-58-50
++++857-057-850=5780

19:00=(7)5=75-70-72
++++075-275-072=7502

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
_________________________

18:15=(7)8=704-10💘✓ ฟรบ
18:30=(8)5=948-91💘✓ ฟบ
18:45=(5)7=528-17💘✓ ฟรบล

19:00=(7)5=75-70-72
++++075-275-072=7502

19:15=(7)5=75-70-71
++++075-175-170=7501

19:30=(3)5=35-34-39
++++435-935-934=3594

19:45=(9)1=91-90-98
++++091-891-890=9108

20:00=(8)6=86-87-84
++++786-486-784=8674

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
_________________________

18:15=(7)8=704-10💘✓ ฟรบ
18:30=(8)5=948-91💘✓ ฟบ
18:45=(5)7=528-17💘✓ ฟรบล
19:00=(7)5=300-80××
19:15=(7)5=670-82💘✓ ฟบจ(70)
19:30=(3)5=463-67💘✓ ฟบ
19:45=(9)1=461-94💘✓ ฟลบ
20:00=(8)6=408-29💘✓ ฟบ


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 0
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

10:45=(9)0=243-93💘 ฟล
11:00=(2)0=419-87🕳️
11:15=(0)5=056-02💘✓ ฟด
11:30=(6)7=979-44💘✓ บ
11:45=(4)5=450-55💘✓ ฟรบบล
12:00=(3)2=435-10💘✓ ฟบจ
12:15=(1)3=674-13💘 ฟลลจ
12:30=(3)4=581-15🕳️
12:45=(1)9=229-39💘✓ ด
13:15=(4)2=972-66💘✓ บ
13:30=(6)0=650-67💘✓ ฟด
13:45=(5)6=808-13🕳️
14:00=(0)1=334-14💘 ล
14:15=(2)4=279-89💘✓ ฟรบ
14:30=(1)2=750-25💘 ล
14:45=(5)7=253-58💘✓ ฟแตก3❤️ด
15:00=(5)2=175-45💘✓ ฟด
15:15=(7)9=882-68🕳️
15:30=(9)0=842-52🕳️
15:45=(2)3=666-28💘 ฟล
16:00=(8)6=489-60💘✓ ฟบล
16:15=(1)2=642-04💘✓ บ
16:30=(4)6=156-20💘✓ บ
16:45=(0)1=801-51💘✓ ฟบลจ
17:00=(1)0=849-87🕳️
17:15=(8)0=857-76💘✓ ฟรบ
17:30=(7)6=

*******76-78-73
*******876-873-376
วิน✳️(7683)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
แสดงความคิดเห็น