โปรไฟล์ของ mu2517 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
mu2517 ดู 3 ปีที่แล้ว 1
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

12:00=8-9=957-27✔
12:15=2-3=223-98✔ดจ*
12:30=8-9=445-87✔จ*
12:45=0-1=922-64×
13:00=4-5=043-21✔
13:15=7-6=409-25×
13:30=7-2=961-72✔จ*
13:45=7-8=326-87✔
14:00=8-7=281-54✔
14:15=4-3=644-33✔
14:30=6-5=765-82✔จ*
14:45=1-2=928-53✔
15:00=3-4=666-24 ✔
15:15=1-2=817-80✔
15:30=3-2=737-40✔
15:45=9-8=874-22✔
16:00=9-8=เน้นล่าง

บ+ล 29-79-49

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

12:00=8-9=957-27✔
12:15=2-3=223-98✔ดจ*
12:30=8-9=445-87✔จ*
12:45=0-1=922-64×
13:00=4-5=043-21✔
13:15=7-6=409-25×
13:30=7-2=961-72✔จ*
13:45=7-8=326-87✔
14:00=8-7=281-54✔
14:15=4-3=644-33✔
14:30=6-5=765-82✔จ*
14:45=1-2=928-53✔
15:00=3-4=666-24 ✔
15:15=1-2=817-80✔
15:30=3-2=737-40✔
15:45=9-8=874-22✔
16:00=9-8=546-31×
16:15=0-9=เน้นบน

บ+ล 50-40-90-59-94

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 ดู 3 ปีที่แล้ว 2
ปป. วิ่งบน-รูดล่าง

17:30=1-2=424-72✔ด*
17:45=3-4=534-77✔ด*
18:00=4-5=936-45✔ด*
18:15=4-5=351-00✔
18:30=6-5=111-36✔
18:45=2-3=ยกเลิกโพย
19:00=2-3=141-20✔
19:15=5-6=ยกเลิกโพย
19:30=5-6=680-81✔
19:45=9-3= 076-48*จ*
02:00= 2-3=388-09✔
20:15=9-0=235-56×
20:30=1-2=055-22✔
20:45=1-2=542-44✔
21:00=0-1=691-98✔
21:15=5-6=323-32×
21:30=9-0=604-41✔
21:45=1-0=003-78✔จ*
22:00=0-9=เน้นบน

บ+ล 20-30-29-39-

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป. วิ่งบน-รูดล่าง

17:30=1-2=424-72✔ด*
17:45=3-4=534-77✔ด*
18:00=4-5=936-45✔ด*
18:15=4-5=351-00✔
18:30=6-5=111-36✔
18:45=2-3=ยกเลิกโพย
19:00=2-3=141-20✔
19:15=5-6=ยกเลิกโพย
19:30=5-6=680-81✔
19:45=9-3= 076-48*จ*
02:00= 2-3=388-09✔
20:15=9-0=235-56×
20:30=1-2=055-22✔
20:45=1-2=542-44✔
21:00=0-1=691-98✔
21:15=5-6=323-32×
21:30=9-0=604-41✔
21:45=1-0=003-78✔จ*
22:00=0-9=487-86×
22:15=9-0=เน้นบน

บ+ล 49-59-04-05-90

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป. วิ่งบน-รูดล่าง

17:30=1-2=424-72✔ด*
17:45=3-4=534-77✔ด*
18:00=4-5=936-45✔ด*
18:15=4-5=351-00✔
18:30=6-5=111-36✔
18:45=2-3=ยกเลิกโพย
19:00=2-3=141-20✔
19:15=5-6=ยกเลิกโพย
19:30=5-6=680-81✔
19:45=9-3= 076-48*จ*
02:00= 2-3=388-09✔
20:15=9-0=235-56×
20:30=1-2=055-22✔
20:45=1-2=542-44✔
21:00=0-1=691-98✔
21:15=5-6=323-32×
21:30=9-0=604-41✔
21:45=1-0=003-78✔จ*
22:00=0-9=487-86×
22:15=9-0=026-50✔ดจ*
22:30=8-9=เน้นบน

บ+ล 88-89-80-90-38-39

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 ดู 3 ปีที่แล้ว 10
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

09:30=7-6=037-50✔จ*
09:45=0-9=บ+ล

บ+ล 03-09-05-98-93-95

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

09:30=7-6=037-50✔จ*
09:45=0-9=455-71×
10:00=7-8=เน้นบน

บ+ล 83-73-78-89-

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

09:30=7-6=037-50✔จ*
09:45=0-9=455-71×
10:00=7-8=709-95✔
10:15=2-3=เน้นบน

บ+ล 52-53-42-43-93-92

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

09:30=7-6=037-50✔จ*
09:45=0-9=455-71×
10:00=7-8=709-95✔
10:15=2-3=230-44✔ด*
20:30=5-6=เน้นบน

บ+ล 53-54-56-57-58

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

09:30=7-6=037-50✔จ*
09:45=0-9=455-71×
10:00=7-8=709-95✔
10:15=2-3=230-44✔ด*
20:30=5-6=557-44✔จ*
20:45=8-7=เน้นบน

บ+ล 72-80-73-83-89-82

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

09:30=7-6=037-50✔จ*
09:45=0-9=455-71×
10:00=7-8=709-95✔
10:15=2-3=230-44✔ด*
10:30=5-6=557-44✔จ*
10:45=8-7=813-96✔
11:00=4-3=เน้นบน

บ+ล 45-46-47-48-49

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

09:30=7-6=037-50✔จ*
09:45=0-9=455-71×
10:00=7-8=709-95✔
10:15=2-3=230-44✔ด*
10:30=5-6=557-44✔จ*
10:45=8-7=813-96✔
11:00=4-3=762-61×
11:15=8-3=เน้นบน

บ+ล 89-82-82-83-88

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

09:30=7-6=037-50✔จ*
09:45=0-9=455-71×
10:00=7-8=709-95✔
10:15=2-3=230-44✔ด*
10:30=5-6=557-44✔จ*
10:45=8-7=813-96✔
11:00=4-3=762-61×
11:15=8-3=437-12✔
11:30=5-6=เน้นบน

บ+ล 50-51-52-53-54

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

09:30=7-6=037-50✔จ*
09:45=0-9=455-71×
10:00=7-8=709-95✔
10:15=2-3=230-44✔ด*
10:30=5-6=557-44✔จ*
10:45=8-7=813-96✔
11:00=4-3=762-61×
11:15=8-3=437-12✔
11:30=5-6=198-67✔
11:45=1-0=เน้นบน

บ+ล 19-18-12-13

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

09:30=7-6=037-50✔จ*
09:45=0-9=455-71×
10:00=7-8=709-95✔
10:15=2-3=230-44✔ด*
10:30=5-6=557-44✔จ*
10:45=8-7=813-96✔
11:00=4-3=762-61×
11:15=8-3=437-12✔
11:30=5-6=198-67✔
11:45=1-0=175-67✔
12:00=9-0=573-87×
12:15=5-6=เน้นบน

บ+ล 50-60-57-67-53-63

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ทัก"แบ่งปัน"เข้ากลุ่มฟรีจ้า
Iine:mu.ptp
mu2517 ดู 3 ปีที่แล้ว 0
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

22:00=7-8=608-53✔
22:15=3-2=เน้นบน

บ:28-23-38
ล:68-63-56-78-73-75
line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 ดู 3 ปีที่แล้ว 2
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

15:30=8-9=366-90✔
15:45=7-2=788-39✔
16:00=1-6=063-24✔
16:15=4-1=449-46✔จ*
16:30=0-5=985-28✔
16:45=3-8=321-57✔จ
17:00=2-3=461-51×
17:15=6-7=470-80✔
17:30=5-6=505-40✔
17:45=1-2=382-94✔
18:00=8-7=766-62✔
18:15=2-1=160-03✔
18:30=8-7=เน้นบน

บ+ล 83-86-81-88-33-78

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

15:30=8-9=366-90✔
15:45=7-2=788-39✔
16:00=1-6=063-24✔
16:15=4-1=449-46✔จ*
16:30=0-5=985-28✔
16:45=3-8=321-57✔จ
17:00=2-3=461-51×
17:15=6-7=470-80✔
17:30=5-6=505-40✔
17:45=1-2=382-94✔
18:00=8-7=766-62✔
18:15=2-1=160-03✔
18:30=8-7=356-52×
18:45=2-7=เน้นบน

บ+ล 25-75-65-62-72-51-61-71

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
@lineมาแล้วทักด้วยนะจ๊ะ
mu2517 ดู 3 ปีที่แล้ว 4
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

15:30=8-9=366-90✔
15:45=7-2=788-39✔
16:00=1-6=063-24✔
16:15=4-1=449-46✔จ*
16:30=0-5=เน้นบน

บน=30-80-50-00-13-81-51-01
ล่าง=93-98-90-95-03-08-00-05
line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

15:30=8-9=366-90✔
15:45=7-2=788-39✔
16:00=1-6=063-24✔
16:15=4-1=449-46✔จ*
16:30=0-5=985-28✔
16:45=3-8=321-57✔จ
17:00=2-3=เน้นบน

บ+ล32-27-37-28-38-78

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

15:30=8-9=366-90✔
15:45=7-2=788-39✔
16:00=1-6=063-24✔
16:15=4-1=449-46✔จ*
16:30=0-5=985-28✔
16:45=3-8=321-57✔จ
17:00=2-3=461-51×
17:15=6-7=470-80✔
17:30=5-6=505-40✔
17:45=1-2=เน้นบน

บ+ล 15-10-25-20-35-30

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

15:30=8-9=366-90✔
15:45=7-2=788-39✔
16:00=1-6=063-24✔
16:15=4-1=449-46✔จ*
16:30=0-5=985-28✔
16:45=3-8=321-57✔จ
17:00=2-3=461-51×
17:15=6-7=470-80✔
17:30=5-6=505-40✔
17:45=1-2=382-94✔
18:00=8-7=เน้นบน

บ+ล 80-85-83-88
33-35-39-34

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

15:30=8-9=366-90✔
15:45=7-2=788-39✔
16:00=1-6=063-24✔
16:15=4-1=449-46✔จ*
16:30=0-5=985-28✔
16:45=3-8=321-57✔จ
17:00=2-3=461-51×
17:15=6-7=470-80✔
17:30=5-6=505-40✔
17:45=1-2=382-94✔
18:00=8-7=766-62✔
18:15=2-1=เน้นบน

บ+ล 62-63-68-67-61

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 ดู 3 ปีที่แล้ว 5
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

22:00=6-7=917-46✔
22:15=7-8=703-57✔ด*
22:30=6-7=258-18+
22:45=3-4=423-23✔ด*
23:00=8-9=338-11✔
23:15=2-7=367-48✔
23:30=2-3=+++++
23:45=2-3=เน้นบน

บ+ล 32-37-38-27-28-78-

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

22:00=6-7=917-46✔
22:15=7-8=703-57✔ด*
22:30=6-7=258-18+
22:45=3-4=423-23✔ด*
23:00=8-9=338-11✔
23:15=2-7=367-48✔
23:30=2-3=+++++
23:45=2-3=944-81+
00:00=9-4=เน้นบน

บ+ล 40-41-90-91-

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

22:00=6-7=917-46✔
22:15=7-8=703-57✔ด*
22:30=6-7=258-18+
22:45=3-4=423-23✔ด*
23:00=8-9=338-11✔
23:15=2-7=367-48✔
23:30=2-3=+++++
23:45=2-3=944-81+
00:00=9-4=773-70+
00:15=2-3=เน้นบน

บ+ล 27-25-20-35

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

22:00=6-7=917-46✔
22:15=7-8=703-57✔ด*
22:30=6-7=258-18+
22:45=3-4=423-23✔ด*
23:00=8-9=338-11✔
23:15=2-7=367-48✔
23:30=2-3=+++++
23:45=2-3=944-81+
00:00=9-4=773-70+
00:15=2-3=023-30✔ด*
00:30=8-7=834-95✔
00:45=5-6=845-28✔
01:00=5-6=909-56✔ดจ**
01:15=1-2=เน้นล่าง

บ+ล 12-10-11-15-16

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

22:00=6-7=917-46✔
22:15=7-8=703-57✔ด*
22:30=6-7=258-18+
22:45=3-4=423-23✔ด*
23:00=8-9=338-11✔
23:15=2-7=367-48✔
23:30=2-3=+++++
23:45=2-3=944-81+
00:00=9-4=773-70+
00:15=2-3=023-30✔ด*
00:30=8-7=834-95✔
00:45=5-6=845-28✔
01:00=5-6=909-56✔ดจ**
01:15=1-2=686-31✔
01:30=6-7=เน้นล่าง

บ+ล 90-40-91-41-96-97-06-07

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

22:00=6-7=917-46✔
22:15=7-8=703-57✔ด*
22:30=6-7=258-18+
22:45=3-4=423-23✔ด*
23:00=8-9=338-11✔
23:15=2-7=367-48✔
23:30=2-3=+++++
23:45=2-3=944-81+
00:00=9-4=773-70+
00:15=2-3=023-30✔ด*
00:30=8-7=834-95✔
00:45=5-6=845-28✔
01:00=5-6=909-56✔ดจ**
01:15=1-2=686-31✔
01:30=6-7=354-89+
01:45=7-9=เน้น7บน9ล่าง

บ+ล

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 ดู 3 ปีที่แล้ว 1
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

09:00=8-9=352-82✔จ*
09:15=4-5=881-89+
09:30=4-5=970-70+
09:45=7-6=682-22✔
10:00=9-4=900-00✔
10:15=0-5=155-17✔
10:30=8-3=663-07✔
10:45=9-4=787-05+
11:00=0-5=725-36 ✔
11:15=2-7=214-44✔
11:30=0-3=486-49+
11:45=8-3=916-13✔
12:00=4-9=235-06+
12:15=5-6=524-51✔
12:30=4-5=108-52✔จ*
12:45=2-3=534-91✔
13:00=0-1=173-41✔
13:15=0-9=เน้นบน

บ+ล 50-70-80-90-00

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง
12:15=5-6=524-51✔
12:30=4-5=108-52✔จ*
12:45=2-3=534-91✔
13:00=0-1=173-41✔
13:15=0-9=173-77+
13:30=0-9=บ+ล

บ+ล 50-70-80-90-00

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 ดู 3 ปีที่แล้ว 4
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

21:15=7-8=952-71✔
21:30=4-5=529-04✔ด*
21:45=1-2=692-27✔ด*
22:00=5-4=469-67✔
22:15=2-3=462-06✔จ*
22:30=3-2=เน้นบน

บ+ล 83-33-63-31-23-82

เปลี่ยนaffแนะนำ เข้ากลุ่มฟรี
line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

21:45=1-2=692-27✔ตจ*
22:00=5-4=469-67✔
22:15=2-3=462-06✔จ*
22:30=3-2=770-08×
22:45=7-6=เน้นล่าง

บ+ล 26-27-36-37-

เปลี่ยนaffแนะนำ เข้ากลุ่มฟรี
line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

21:45=1-2=692-27✔ตจ*
22:00=5-4=469-67✔
22:15=2-3=462-06✔จ*
22:30=3-2=770-08×
22:45=7-6=950-43×
23:00=0-2=เน้นล่าง

บ+ล 72-70-12-10-25-15

เปลี่ยนaffแนะนำ เข้ากลุ่มฟรี
line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

21:45=1-2=692-27✔ตจ*
22:00=5-4=469-67✔
22:15=2-3=462-06✔จ*
22:30=3-2=770-08×
22:45=7-6=950-43×
23:00=0-2=302-44✔
23:15=7-6=024-04×
23:30=9-8=578-88✔
23:45=0-1=114-87✔
00:00=7-8=757-88✔ดจ**
00-15=1-2=เน้นล่าง

บ+ล 27-28-17-18

เปลี่ยนaffแนะนำ เข้ากลุ่มฟรี
line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

21:45=1-2=692-27✔ตจ*
22:00=5-4=469-67✔
22:15=2-3=462-06✔จ*
22:30=3-2=770-08×
22:45=7-6=950-43×
23:00=0-2=302-44✔
23:15=7-6=024-04×
23:30=9-8=578-88✔
23:45=0-1=114-87✔
00:00=7-8=757-88✔ดจ**
00-15=1-2=881-46✔จ*
00:30=4-5=917-15✔
00:45=8-7=691-99×
01:00=5-3=เน้นบน

บ+ล 95-93-90-98

เปลี่ยนaffแนะนำ เข้ากลุ่มฟรี
line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 ดู 3 ปีที่แล้ว 7
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

08:45=7-8=592-37✔
09:00=5-6=636-33✔จ*
09:15=9-0=496-95✔ด*จ
09:30=5-6=962-94✔
09:45=3-2=358-09✔
10:00=0-1=271-35✔
10:15=3-4=062-20×
10:30=2-3=414-08×
10:45=8-7=465-76✔จ*
11:00=1-2=622-96✔
11:15=7-8=262-57✔จ*
11:30=1-2=เน้นบน

บ+ล 28-23-22-26

เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรีจ้า
line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

08:45=7-8=592-37✔
09:00=5-6=636-33✔จ*
09:15=9-0=496-95✔ด*จ
09:30=5-6=962-94✔
09:45=3-2=358-09✔
10:00=0-1=271-35✔
10:15=3-4=062-20×
10:30=2-3=414-08×
10:45=8-7=465-76✔จ*
11:00=1-2=622-96✔
11:15=7-8=262-57✔จ*
11:30=1-2=000-08×
11:45=0-5=165-88✔
12:00=1-2=เน้นบน

บ+ล 12-23-26-16-28-18

เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรีจ้า
line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

08:45=7-8=592-37✔
09:00=5-6=636-33✔จ*
09:15=9-0=496-95✔ด*จ
09:30=5-6=962-94✔
09:45=3-2=358-09✔
10:00=0-1=271-35✔
10:15=3-4=062-20×
10:30=2-3=414-08×
10:45=8-7=465-76✔จ*
11:00=1-2=622-96✔
11:15=7-8=262-57✔จ*
11:30=1-2=000-08×
11:45=0-5=165-88✔
12:00=1-2=399-55×
12:15=5-4=เน้นบน

บ+ล -50-59-58-53

เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรีจ้า
line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

08:45=7-8=592-37✔
09:00=5-6=636-33✔จ*
09:15=9-0=496-95✔ด*จ
09:30=5-6=962-94✔
09:45=3-2=358-09✔
10:00=0-1=271-35✔
10:15=3-4=062-20×
10:30=2-3=414-08×
10:45=8-7=465-76✔จ*
11:00=1-2=622-96✔
11:15=7-8=262-57✔จ*
11:30=1-2=000-08×
11:45=0-5=165-88✔
12:00=1-2=399-55×
12:15=5-4=046-23✔
12:30=0-9=เน้นบน

บ+ล -90-95-05-06-07

เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรีจ้า
line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

08:45=7-8=592-37✔
09:00=5-6=636-33✔จ*
09:15=9-0=496-95✔ด*จ
09:30=5-6=962-94✔
09:45=3-2=358-09✔
10:00=0-1=271-35✔
10:15=3-4=062-20×
10:30=2-3=414-08×
10:45=8-7=465-76✔จ*
11:00=1-2=622-96✔
11:15=7-8=262-57✔จ*
11:30=1-2=000-08×
11:45=0-5=165-88✔
12:00=1-2=399-55×
12:15=5-4=046-23✔
12:30=0-9=049-59✔ดจ**
12:45=0-9=900-02✔ดจ**
13:00=5-7=777-59✔ด*
13:15=4-2=เน้นบน

บ+ล 45-24-47-27-37

เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรีจ้า
line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

08:45=7-8=592-37✔
09:00=5-6=636-33✔จ*
09:15=9-0=496-95✔ด*จ
09:30=5-6=962-94✔
09:45=3-2=358-09✔
10:00=0-1=271-35✔
10:15=3-4=062-20×
10:30=2-3=414-08×
10:45=8-7=465-76✔จ*
11:00=1-2=622-96✔
11:15=7-8=262-57✔จ*
11:30=1-2=000-08×
11:45=0-5=165-88✔
12:00=1-2=399-55×
12:15=5-4=046-23✔
12:30=0-9=049-59✔ดจ**
12:45=0-9=900-02✔ดจ**
13:00=5-7=777-59✔ด*
13:15=4-2=068-17×
13:30=3-2=เน้นบน

บ+ล 38-39-34-42-82

เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรีจ้า
line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

08:45=7-8=592-37✔
09:00=5-6=636-33✔จ*
09:15=9-0=496-95✔ด*จ
09:30=5-6=962-94✔
09:45=3-2=358-09✔
10:00=0-1=271-35✔
10:15=3-4=062-20×
10:30=2-3=414-08×
10:45=8-7=465-76✔จ*
11:00=1-2=622-96✔
11:15=7-8=262-57✔จ*
11:30=1-2=000-08×
11:45=0-5=165-88✔
12:00=1-2=399-55×
12:15=5-4=046-23✔
12:30=0-9=049-59✔ดจ**
12:45=0-9=900-02✔ดจ**
13:00=5-7=777-59✔ด*
13:15=4-2=068-17×
13:30=3-2=381-94✔
13:45=4-3=เน้นบน

บ+ล43-39-49-48-38

เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรีจ้า
line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

08:45=7-8=592-37✔
09:00=5-6=636-33✔จ*
09:15=9-0=496-95✔ด*จ
09:30=5-6=962-94✔
09:45=3-2=358-09✔
10:00=0-1=271-35✔
10:15=3-4=062-20×
10:30=2-3=414-08×
10:45=8-7=465-76✔จ*
11:00=1-2=622-96✔
11:15=7-8=262-57✔จ*
11:30=1-2=000-08×
11:45=0-5=165-88✔
12:00=1-2=399-55×
12:15=5-4=046-23✔
12:30=0-9=049-59✔ดจ**
12:45=0-9=900-02✔ดจ**
13:00=5-7=777-59✔ด*
13:15=4-2=068-17×
13:30=3-2=381-94✔
13:45=4-3=904-70✔
14:00=7-6=เน้นบน

บ+ล72-79-74-67-57

เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรีจ้า
line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 ดู 3 ปีที่แล้ว 6
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

20:30=7-8=621-34✖
20:45=2-3=668-47 จ*
21:00=9-8= 822-94✔จ*
21:15=4-3= เน้นล่าง

บ+ล 49-43-48-42-32-

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

20:30=7-8=621-34×
20:45=2-3=668-47จ*
21:00=9-8=822-94✔จ*
21:15=4-3=845-65✔
21:30=6-7=292-34×
21:45=2-1=137-78✔
22:00=5-6=107-35✔
22:15=2-3=182-42✔จ*
22:30=0-1=เน้นล่าง

บ+ล 05-06-01-02-12-15-16

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

20:30=7-8=621-34×
20:45=2-3=668-47จ*
21:00=9-8=822-94✔จ*
21:15=4-3=845-65✔
21:30=6-7=292-34×
21:45=2-1=137-78✔
22:00=5-6=107-35✔
22:15=2-3=182-42✔จ*
22:30=0-1=262-00✔
22:45=8-9=เน้นล่าง

บ+ล 80-85-83-89 88

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

20:30=7-8=621-34×
20:45=2-3=668-47จ*
21:00=9-8=822-94✔จ*
21:15=4-3=845-65✔
21:30=6-7=292-34×
21:45=2-1=137-78✔
22:00=5-6=107-35✔
22:15=2-3=182-42✔จ*
22:30=0-1=262-00✔
22:45=8-9=374-88✔จ*
23:00=6-5=555-45✔ด*
23:15=7-6=705-85✔ด*จ
23:30=3-2=เน้นล่าง

บ+ล 38-35-30-25

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

20:30=7-8=621-34×
20:45=2-3=668-47จ*
21:00=9-8=822-94✔จ*
21:15=4-3=845-65✔
21:30=6-7=292-34×
21:45=2-1=137-78✔
22:00=5-6=107-35✔
22:15=2-3=182-42✔จ*
22:30=0-1=262-00✔
22:45=8-9=374-88✔จ*
23:00=6-5=555-45✔ด*
23:15=7-6=705-85✔ด*จ
23:30=3-2=304-96✔
23:45=5-6=เน้นล่าง

บ+ล 54-50-59-56-55

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

20:30=7-8=621-34×
20:45=2-3=668-47จ*
21:00=9-8=822-94✔จ*
21:15=4-3=845-65✔
21:30=6-7=292-34×
21:45=2-1=137-78✔
22:00=5-6=107-35✔
22:15=2-3=182-42✔จ*
22:30=0-1=262-00✔
22:45=8-9=374-88✔จ*
23:00=6-5=555-45✔ด*
23:15=7-6=705-85✔ด*จ
23:30=3-2=304-96✔
23:45=5-6=901-59✔จ*
00:00=2-3=643-50✔จ*
00:15=5-6=เน้นบน

บ+ล 57-56-52-54

มาจ้ารอบดึก
เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรีจ้า
line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

20:30=7-8=621-34×
20:45=2-3=668-47จ*
21:00=9-8=822-94✔จ*
21:15=4-3=845-65✔
21:30=6-7=292-34×
21:45=2-1=137-78✔
22:00=5-6=107-35✔
22:15=2-3=182-42✔จ*
22:30=0-1=262-00✔
22:45=8-9=374-88✔จ*
23:00=6-5=555-45✔ด*
23:15=7-6=705-85✔ด*จ
23:30=3-2=304-96✔
23:45=5-6=901-59✔จ*
00:00=2-3=643-50✔จ*
00:15=5-6=709-88×
00:30=1-2=787-16✔จ*
00:45=0-9=เน้นล่าง

บ+ล 05-09-01-07-02

เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรีจ้า
line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 ดู 3 ปีที่แล้ว 1
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

09:45=3-4=370-55✔
10:00=1-2=749-31✔
10:15=1-2=520-08✔
10:30=1-2=031-16✔เด้ง
10:45=2-3=เน้นล่าง

บ+ล27-21-25-26-35-36

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป. วิ่งบน-รูดล่าง

13:00=9-0=922-26✔
13:15=4-5=302-41✔
13:30=2-3=971-04✖
13:45=2-3=746-28✔
14:00=7-8=เน้นล่าง

บ+ล74-84-75-85-70-80

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 ดู 3 ปีที่แล้ว 2
ปป. วิ่งบน-รูดล่าง

22:15:บ8-7 ล3-4=355-94 ล
22:30:บ6-7 ล1-2=496-11บล
22:45:บ7-8 ล2-3=872-43บล
23:00:บ4-3 ล9-8=

บ+ล 49-47-42-97-92-98

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป. วิ่งบน-รูดล่าง

22:15:บ8-7 ล3-4=355-94 ล
22:30:บ6-7 ล1-2=496-11บล
22:45:บ7-8 ล2-3=872-43บล
23:00:บ4-3 ล9-8=837-74บจ
23:15:บ9-8 ล4-3=

บ+ล90-95-91-96-40-45-46-41
เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป. วิ่งบน-รูดล่าง

22:15:บ8-7 ล3-4=355-94 ✔ล
22:30:บ6-7 ล1-2=496-11✔บล
22:45:บ7-8 ล2-3=872-43✔บล
23:00:บ4-3 ล9-8=837-74✔บจ
23:15:บ9-8 ล4-3=147-41✔ลจ

บ+ล97-94-87-84-46-45-37-34

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 ดู 3 ปีที่แล้ว 1
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

16:15=(บ)2-3(ล)6-5=323-26//
16:30=(บ)3-4(ล)7-8=370-17//
16:45=(บ)8-9(ล)3-2=038-38*ดจ
17:00=(บ)4-5(ล)9-8=


(บ)43-48-41-46(ล)98-93-91-96

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

16:15(บ)2-3(ล)6-5=323-26//
16:30(บ)3-4(ล)7-8=370-17//
16:45(บ)8-9(ล)3-2=038-38*ดจ
17:00(บ)4-5(ล)9-8=780-41++
17:15(บ)4-5(ล)9-0=357-56/+
17:30(บ)1-2(ล)6-7=315-16*ดจ
17:45(บ)7-8(ล)6-7=468-39/+
18:00(บ)2-3(ล)7-8=205-38//
18:15(บ)6-7(ล)1-2=015-66+จ
18:30(บ)7-6(ล)2-3=425-45+จ
18:45(บ)3-4(ล)8-9=450-93//
19:00(บ)7-8(ล)2-1=(7-2เด่น)

บ+ล-72-70-75-73-20-25-23

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 ดู 3 ปีที่แล้ว 1
ปป.

23:00=6-7=820-79/
23:15=1-2=199-27//ด*จ
23:30=0-1=216-19//ด*จ
23:45=7-8=345-68//
00:00=6-7=739-41/
00:15=0-5=492-15//
00=30=4-5=645-05//ด*จ
00:45=0-1=เน้นบน

บ+ล 04-05-09

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.

23:00=6-7=820-79/
23:15=1-2=199-27//ด*จ
23:30=0-1=216-19//ด*จ
23:45=7-8=345-68//
00:00=6-7=739-41/
00:15=0-5=492-15//
00=30=4-5=645-05//ด*จ
00:45=0-1=824-15//
01:00=3-4=564-68//
01:15=7-8=571-47//ด*จ
01:30=เน้นบน 8 เน้นล่าง3

บ+ล 37-31-34-78-81-84

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 ดู 3 ปีที่แล้ว 3
ปป.เน้นบน

08:30=9-0=657-01/
08:45=3-4=739-46//ด*จ
09:00=5-6=022-79++
09:15=4-9=346-54//ด
09:30=9-8=887-42//
09-45=9-0=574-51++
10:00=6-1=083-65/
10:15=5-6=419-55/
10:30=5-0=766-78++
10:45=2-3=203-34//ด
11:00=6-7=299-53++
11:15=8-3=153-85//ด
11:30=9-0=009-46//ด
11:45=5-6=913-32++
12:00=2-3=327-28//ด
12:15=3-4=576-46/
12:30=8-9=341-44++
12:45=0-1=917-55//
13:00=8-3=581-25//
13:15=4-9=495-31//ด
13:30=5-6=868-73//
13:45=2-3=

34-35-39-30

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

08:30=9-0=657-01/
08:45=3-4=739-46//ด*จ
09:00=5-6=022-79++
09:15=4-9=346-54//ด
09:30=9-8=887-42//
09-45=9-0=574-51++
10:00=6-1=083-65/
10:15=5-6=419-55/
10:30=5-0=766-78++
10:45=2-3=203-34//ด
11:00=6-7=299-53++
11:15=8-3=153-85//ด
11:30=9-0=009-46//ด
11:45=5-6=913-32++
12:00=2-3=327-28//ด
12:15=3-4=576-46/
12:30=8-9=341-44++
12:45=0-1=917-55//
13:00=8-3=581-25//
13:15=4-9=495-31//ด
13:30=5-6=868-73//
13:45=2-3=116-59++
14:00=7-8=477-32//
14:15=4-9=

49-40-47-97-90

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

08:30=9-0=657-01/
08:45=3-4=739-46//ด*จ
09:00=5-6=022-79++
09:15=4-9=346-54//ด
09:30=9-8=887-42//
09-45=9-0=574-51++
10:00=6-1=083-65/
10:15=5-6=419-55/
10:30=5-0=766-78++
10:45=2-3=203-34//ด
11:00=6-7=299-53++
11:15=8-3=153-85//ด
11:30=9-0=009-46//ด
11:45=5-6=913-32++
12:00=2-3=327-28//ด
12:15=3-4=576-46/
12:30=8-9=341-44++
12:45=0-1=917-55//
13:00=8-3=581-25//
13:15=4-9=495-31//ด
13:30=5-6=868-73//
13:45=2-3=116-59++
14:00=7-8=477-32//
14:15=4-9=413-53//
14:30=7-8=

73-83-89-85-

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

08:30=9-0=657-01/
08:45=3-4=739-46//ด*จ
09:00=5-6=022-79++
09:15=4-9=346-54//ด
09:30=9-8=887-42//
09-45=9-0=574-51++
10:00=6-1=083-65/
10:15=5-6=419-55/
10:30=5-0=766-78++
10:45=2-3=203-34//ด
11:00=6-7=299-53++
11:15=8-3=153-85//ด
11:30=9-0=009-46//ด
11:45=5-6=913-32++
12:00=2-3=327-28//ด
12:15=3-4=576-46/
12:30=8-9=341-44++
12:45=0-1=917-55//
13:00=8-3=581-25//
13:15=4-9=495-31//ด
13:30=5-6=868-73//
13:45=2-3=116-59++
14:00=7-8=477-32//
14:15=4-9=413-53//
14:30=7-8=160-58/จ
14:45=1-3=

36-38-31-32-12-16-18

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 ดู 3 ปีที่แล้ว 7
ปป.เน้นบน

23:30=7-2=608-78//(78)
23:45=5-6=862-58//(58)เดัง
00:00=8-9=

83-84-85-86-87

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

23:30=7-2=608-78//(78)
23:45=5-6=862-58//(58)เดัง
00:00=8-9=149-70//
00:15=5-6=159-43//
00:30=5-6=338-30++
00:45=4-5=

34-35-39-30

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

23:30=7-2=608-78//(78)
23:45=5-6=862-58//(58)เดัง
00:00=8-9=149-70//
00:15=5-6=159-43//
00:30=5-6=338-30++
00:45=4-5=569-99//
01:00=2-1=

22-21-28-29-20-25

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

23:45=7-2=608-78//(78)
00:00=5-6=862-58//(58)เดัง
00:15=8-9=149-70//
00:30=5-6=159-43//
00:45=5-6=338-30++
01:00=4-5=569-99//
01:15=2-1=462-30//
01:30=8-9=

88-89-83-82-86

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

23:45=7-2=608-78//(78)
00:00=5-6=862-58//(58)เดัง
00:15=8-9=149-70//
00:30=5-6=159-43//
00:45=5-6=338-30++
01:00=4-5=569-99//
01:15=2-1=462-30//
01:30=8-9=142-27+
01:45=9-0=

92-94-97-90

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

23:45=7-2=608-78//(78)
00:00=5-6=862-58//(58)เดัง
00:15=8-9=149-70//
00:30=5-6=159-43//
00:45=5-6=338-30++
01:00=4-5=569-99//
01:15=2-1=462-30//
01:30=8-9=142-27+
01:45=9-0=250-09//(ด*จ)
02:00=0-1=022-11//(ด)
02:15=7-8=732-71//(ด)
02:30=8-9=

83-93-87-97-84

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
กดติดตามไว้เลยน๊าา...
อยากถอน@line มาจ้า
ID: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

23:45=7-2=608-78//(78)
00:00=5-6=862-58//(58)เดัง
00:15=8-9=149-70//
00:30=5-6=159-43//
00:45=5-6=338-30++
01:00=4-5=569-99//
01:15=2-1=462-30//
01:30=8-9=142-27+
01:45=9-0=250-09//(ด*จ)
02:00=0-1=022-11//(ด)
02:15=7-8=732-71//(ด)
02:30=8-9=276-18/
02:45=2-3=

37-36-31-38

คนนอนดึกทักมาจ้า
line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 ดู 3 ปีที่แล้ว 4
ปป.เน้นบน
14:45=1-6=199-19//เด้ง
15:00=5-0=

59-51-50-58-53

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน
14:45=1-6=199-19//เด้ง
15:00=5-0=838-65/
15:15=1-6=

61-69-60-19-

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นล่าง
14:45=1-6=199-19//เด้ง
15:00=5-0=838-65/
15:15=1-6=895-41/
15:30=5-6=550-69//
15:45=5-0=

50-56-59-06-09

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน
14:45=1-6=199-19//เด้ง
15:00=5-0=838-65/
15:15=1-6=895-41/
15:30=5-6=550-69//
15:45=5-0=805-79//(05)
16:00=6-1=947-86/
16:15=9-4=951-53//
16:30=1-6=736-12//เด้ง
16:45=9-4=

93-96-91-92-98-94

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน
14:45=1-6=199-19//เด้ง
15:00=5-0=838-65/
15:15=1-6=895-41/
15:30=5-6=550-69//
15:45=5-0=805-79//(05)
16:00=6-1=947-86/
16:15=9-4=951-53//
16:30=1-6=736-12//เด้ง
16:45=9-4=712-72++
17.00=8-3

82-81-87-32-31-37

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 ดู 3 ปีที่แล้ว 6
ปป.เน้นบน

17:15=5-2=105-98 //
17:30=7-5=150-51 //
17-45=1-0=806-96 //(06)แตก
18:00=5-1=56-51-50-16-10


line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

17:15=5-2=105-98 //
17:30=7-5=150-51 //
17-45=1-0=806-96 //(06)แตก
18:00=5-1=518-38 //เด้ง
18:15=6-4=64-68-48-69-61


line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

17:15=5-2=105-98 //
17:30=7-5=150-51 //
17-45=1-0=806-96 //(06)แตก
18:00=5-1=518-38 //เด้ง
18:15=6-4=611-56 //เด้ง
18:30=6-2=62-61-67-21-27

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

17:15=5-2=105-98 //
17:30=7-5=150-51 //
17-45=1-0=806-96 //(06)แตก
18:00=5-1=518-38 //เด้ง
18:15=6-4=611-56 //เด้ง
18:30=6-2=434-77 ++
18:45=9-7=97-92-94-72-74-

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

17:15=5-2=105-98 //
17:30=7-5=150-51 //
17-45=1-0=806-96 //(06)แตก
18:00=5-1=518-38 //เด้ง
18:15=6-4=611-56 //เด้ง
18:30=6-2=434-77 ++
18:45=9-7=446-28 ++
19:00=0-5=05-04-54-52-53-51

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

17:15=5-2=105-98 //
17:30=7-5=150-51 //
17-45=1-0=806-96 //(06)แตก
18:00=5-1=518-38 //เด้ง
18:15=6-4=611-56 //เด้ง
18:30=6-2=434-77 ++
18:45=9-7=446-28 ++
19:00=0-5=078-87 //
19:15=8-9=95-90-96-97-98

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

21:15=7-8=320-89/
21:30=7-2=323-74//(23)
21:45=5-1=119-08//
22:00=0-5=080-89//
22:15=2-7=265-20//เด้ง
22:30=7-2=

76-71-72-75-70


line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 ดู 3 ปีที่แล้ว 2
ปป.เน้น บน

08:30=5-0=008-14 //
08:45=5-3=403-85 //
09:00=3-8=737-03 //เด้ง
09:15=5-0=763-99 ++
09:30=8-9=89-83-93-

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
https://999lucky.co/aff/mu2517
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.เน้น บน

08:30=5-0=008-14 //
08:45=5-3=403-85 //
09:00=3-8=737-03 //เด้ง
09:15=5-0=763-99 ++
09:30=8-9=267-28 /
09:45=8-3=87-37-83

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
https://999lucky.co/aff/mu2517
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

10:00=5-4=56-57-46-47

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
https://999lucky.co/aff/mu2517
mu2517 ดู 3 ปีที่แล้ว 4
ปป.เน้น บน
11:30=2-7=23-24-29-28=502-40//
11:45=4-7=47-42-49

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
https://999lucky.co/aff/mu2517
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.เน้น บน
11:30=2-7=23-24-29-28=502-40//
11:45=4-7=47-42-49 =471-23//
12:00=3-8=37-31-38-33

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
https://999lucky.co/aff/mu2517
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.เน้น บน
11:30=2-7=23-24-29-28=502-40//
11:45=4-7=47-42-49 =471-23//
12:00=3-8=37-31-38-33=880-28//
12:15=3-5=35-30-38-58=

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
https://999lucky.co/aff/mu2517
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.เน้น บน
11:30=2-7=502-40//
11:45=4-7=471-23//
12:00=3-8=880-28//
12:15=3-5=410-37//
12:30=1-6=71-76-31-36
line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
https://999lucky.co/aff/mu2517
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.เน้น บน
11:30=2-7=502-40//
11:45=4-7=471-23//
12:00=3-8=880-28//
12:15=3-5=410-37//
12:30=1-6=983-13//เจาะแตก
12:45=4-6=061-78//
13:00=2-7=27-20-21
line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
https://999lucky.co/aff/mu2517
mu2517 ดู 3 ปีที่แล้ว 1
ปป.เน้น บน

00:00=9-0=
เจาะ♡05-04-03-07-02

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
https://999lucky.co/aff/mu2517
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.เน้น บน

00:00=9-0=595-69 //
เจาะ♡05-04-03-07-02+

00:15=5-6=
เจาะ♡56-54-50-64-60-59-69

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
https://999lucky.co/aff/mu2517
mu2517 ดู 3 ปีที่แล้ว 13
ปป. เน้นบน

21:30=0-1=ผล 667-31 /
♡♡10-12-13-14-15/

21:45=8-9=ผล 493-17//♡♡83-87-93-97//

22:00=1-2=ผล 727-86//♡♡23-21-27-29 //

22:15=4-5=ผล 514-78//♡♡42-46-47-49++

22:30=3-4=ผล 414-36/
/♡♡45-40++

22:45=3-4=ผล 895-72++
♡♡41-43-46-40++

23:00:=6-7=ผล 737-71//♡♡69-64-79-74-72++9

23:15=8-9=♡83-81-87
https://999lucky.co/aff/mu2517
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป. เน้นบน

23:00:=6-7= 737-71//♡♡69-64-79-74-72++9

23:15=8-9= 472-83/
♡♡83-81-87//

23:30:=3-4=♡43-42-47-48
https://999lucky.co/aff/mu2517
kala2561 3 ปีที่แล้ว
สุดยอด
mu2517 3 ปีที่แล้ว
แบ่งปันจ้า
kala2561 3 ปีที่แล้ว
ขออีกสักรอบคับตามทุนอยุ่
siriluknam 3 ปีที่แล้ว
ตามเช่นกันค่ะ
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

00:30=9-0= 549-52//
♡♡94-92-91//

00:45=9-0=♡92-98-95-97

https://999lucky.co/aff/mu2517
siriluknam 3 ปีที่แล้ว
รอค่ะ
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

00:30=9-0= 549-52//
♡♡94-92-91//

00:45=9-0=337-91/
♡♡92-98-95-97++

01:00=0-5=
♡♡59-58-09-08

https://999lucky.co/aff/mu2517
siriluknam 3 ปีที่แล้ว
ไม่ทันเลย
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

00:30=9-0= 549-52//
♡♡94-92-91//

00:45=9-0=337-91/
♡♡92-98-95-97++

01:00=0-5=918-50//
♡♡59-58-09-08++

01:15=9-4=
♡♡91-98-95-90

https://999lucky.co/aff/mu2517
mu2517 3 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

00:30=9-0= 549-52//
♡♡94-92-91//

00:45=9-0=337-91/
♡♡92-98-95-97++

01:00=0-5=918-50//
♡♡59-58-09-08++

01:15=9-4=916-10/
♡♡91-98-95-90++

01:30=6-7=
♡♡71-76-70-72

https://999lucky.co/aff/mu2517
kala2561 3 ปีที่แล้ว
ไม่มีกลุ่มไลนหรอคับ
mu2517 3 ปีที่แล้ว
line :mu.ptp
ทัก"แบ่งปัน" นะค่ะ
mu2517 ดู 3 ปีที่แล้ว 8
23:30 =บน 3-4
mu2517 3 ปีที่แล้ว
23:30 บน 3-4 = 278-86 ++
23:45 บน 4-9
mu2517 3 ปีที่แล้ว
23:30 บน 3-4 = 278-86 ++
23:45 บน 4-9 = 766-85 ++
00:00 บน 7-8 =
mu2517 3 ปีที่แล้ว
23:30 บน 3-4 = 278-86 ++
23:45 บน 4-9 = 766-85 ++
00:00 บน 7-8 = 756-69 //
00:15 บน 6-7 =
mu2517 3 ปีที่แล้ว
23:30 บน 3-4 = 278-86 ++
23:45 บน 4-9 = 766-85 ++
00:00 บน7-8 = 756-69 //
00:15 บน 6-7 = 942-30 ++
00:30 บน 4-5 = 343-84 //บล
00:45 บน 2-7 = 792-84 //
01:00 บน 1-2 =
mu2517 3 ปีที่แล้ว
23:30 บน 3-4 = 278-86 ++
23:45 บน 4-9 = 766-85 ++
00:00 บน7-8 = 756-69 //
00:15 บน 6-7 = 942-30 ++
00:30 บน 4-5 = 343-84 //บล
00:45 บน 2-7 = 792-84 //
01:00 บน 1-2 = 391-80 //
01:15 บน 0-8 =
mu2517 3 ปีที่แล้ว
23:30 บน 3-4 = 278-86 ++
23:45 บน 4-9 = 766-85 ++
00:00 บน7-8 = 756-69 //
00:15 บน 6-7 = 942-30 ++
00:30 บน 4-5 = 343-84 //บล
00:45 บน 2-7 = 792-84 //
01:00 บน 1-2 = 391-80 //
01:15 บน 0-8 = 910-43 //
01:30 บน 2'-6 =
mu2517 3 ปีที่แล้ว
23:30 บน 3-4 = 278-86 ++
23:45 บน 4-9 = 766-85 ++
00:00 บน7-8 = 756-69 //
00:15 บน 6-7 = 942-30 ++
00:30 บน 4-5 = 343-84 //บล
00:45 บน 2-7 = 792-84 //
01:00 บน 1-2 = 391-80 //
01:15 บน 0-8 = 910-43 //
01:30 บน 2-6 = 833-51 ++
01:45 บน 5-6 =
mu2517 3 ปีที่แล้ว
23:30 บน 3-4 = 278-86 ++
23:45 บน 4-9 = 766-85 ++
00:00 บน7-8 = 756-69 //
00:15 บน 6-7 = 942-30 ++
00:30 บน 4-5 = 343-84 //บล
00:45 บน 2-7 = 792-84 //
01:00 บน 1-2 = 391-80 //
01:15 บน 0-8 = 910-43 //
01:30 บน 2-6 = 833-51 ++
01:45 บน 5-6 = 631-13 //
02:00 บน 4-5 =
mu2517 ดู 3 ปีที่แล้ว 0
ปป 00:15
บ+ล 8
*83*
แสดงความคิดเห็น