โปรไฟล์ของ mu2517 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
mu2517 ดู 2 ปีที่แล้ว 1
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

16:15=(บ)2-3(ล)6-5=323-26//
16:30=(บ)3-4(ล)7-8=370-17//
16:45=(บ)8-9(ล)3-2=038-38*ดจ
17:00=(บ)4-5(ล)9-8=


(บ)43-48-41-46(ล)98-93-91-96

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป.วิ่งบน-รูดล่าง

16:15(บ)2-3(ล)6-5=323-26//
16:30(บ)3-4(ล)7-8=370-17//
16:45(บ)8-9(ล)3-2=038-38*ดจ
17:00(บ)4-5(ล)9-8=780-41++
17:15(บ)4-5(ล)9-0=357-56/+
17:30(บ)1-2(ล)6-7=315-16*ดจ
17:45(บ)7-8(ล)6-7=468-39/+
18:00(บ)2-3(ล)7-8=205-38//
18:15(บ)6-7(ล)1-2=015-66+จ
18:30(บ)7-6(ล)2-3=425-45+จ
18:45(บ)3-4(ล)8-9=450-93//
19:00(บ)7-8(ล)2-1=(7-2เด่น)

บ+ล-72-70-75-73-20-25-23

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 ดู 2 ปีที่แล้ว 1
ปป.

23:00=6-7=820-79/
23:15=1-2=199-27//ด*จ
23:30=0-1=216-19//ด*จ
23:45=7-8=345-68//
00:00=6-7=739-41/
00:15=0-5=492-15//
00=30=4-5=645-05//ด*จ
00:45=0-1=เน้นบน

บ+ล 04-05-09

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป.

23:00=6-7=820-79/
23:15=1-2=199-27//ด*จ
23:30=0-1=216-19//ด*จ
23:45=7-8=345-68//
00:00=6-7=739-41/
00:15=0-5=492-15//
00=30=4-5=645-05//ด*จ
00:45=0-1=824-15//
01:00=3-4=564-68//
01:15=7-8=571-47//ด*จ
01:30=เน้นบน 8 เน้นล่าง3

บ+ล 37-31-34-78-81-84

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 ดู 2 ปีที่แล้ว 3
ปป.เน้นบน

08:30=9-0=657-01/
08:45=3-4=739-46//ด*จ
09:00=5-6=022-79++
09:15=4-9=346-54//ด
09:30=9-8=887-42//
09-45=9-0=574-51++
10:00=6-1=083-65/
10:15=5-6=419-55/
10:30=5-0=766-78++
10:45=2-3=203-34//ด
11:00=6-7=299-53++
11:15=8-3=153-85//ด
11:30=9-0=009-46//ด
11:45=5-6=913-32++
12:00=2-3=327-28//ด
12:15=3-4=576-46/
12:30=8-9=341-44++
12:45=0-1=917-55//
13:00=8-3=581-25//
13:15=4-9=495-31//ด
13:30=5-6=868-73//
13:45=2-3=

34-35-39-30

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

08:30=9-0=657-01/
08:45=3-4=739-46//ด*จ
09:00=5-6=022-79++
09:15=4-9=346-54//ด
09:30=9-8=887-42//
09-45=9-0=574-51++
10:00=6-1=083-65/
10:15=5-6=419-55/
10:30=5-0=766-78++
10:45=2-3=203-34//ด
11:00=6-7=299-53++
11:15=8-3=153-85//ด
11:30=9-0=009-46//ด
11:45=5-6=913-32++
12:00=2-3=327-28//ด
12:15=3-4=576-46/
12:30=8-9=341-44++
12:45=0-1=917-55//
13:00=8-3=581-25//
13:15=4-9=495-31//ด
13:30=5-6=868-73//
13:45=2-3=116-59++
14:00=7-8=477-32//
14:15=4-9=

49-40-47-97-90

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

08:30=9-0=657-01/
08:45=3-4=739-46//ด*จ
09:00=5-6=022-79++
09:15=4-9=346-54//ด
09:30=9-8=887-42//
09-45=9-0=574-51++
10:00=6-1=083-65/
10:15=5-6=419-55/
10:30=5-0=766-78++
10:45=2-3=203-34//ด
11:00=6-7=299-53++
11:15=8-3=153-85//ด
11:30=9-0=009-46//ด
11:45=5-6=913-32++
12:00=2-3=327-28//ด
12:15=3-4=576-46/
12:30=8-9=341-44++
12:45=0-1=917-55//
13:00=8-3=581-25//
13:15=4-9=495-31//ด
13:30=5-6=868-73//
13:45=2-3=116-59++
14:00=7-8=477-32//
14:15=4-9=413-53//
14:30=7-8=

73-83-89-85-

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

08:30=9-0=657-01/
08:45=3-4=739-46//ด*จ
09:00=5-6=022-79++
09:15=4-9=346-54//ด
09:30=9-8=887-42//
09-45=9-0=574-51++
10:00=6-1=083-65/
10:15=5-6=419-55/
10:30=5-0=766-78++
10:45=2-3=203-34//ด
11:00=6-7=299-53++
11:15=8-3=153-85//ด
11:30=9-0=009-46//ด
11:45=5-6=913-32++
12:00=2-3=327-28//ด
12:15=3-4=576-46/
12:30=8-9=341-44++
12:45=0-1=917-55//
13:00=8-3=581-25//
13:15=4-9=495-31//ด
13:30=5-6=868-73//
13:45=2-3=116-59++
14:00=7-8=477-32//
14:15=4-9=413-53//
14:30=7-8=160-58/จ
14:45=1-3=

36-38-31-32-12-16-18

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 ดู 2 ปีที่แล้ว 7
ปป.เน้นบน

23:30=7-2=608-78//(78)
23:45=5-6=862-58//(58)เดัง
00:00=8-9=

83-84-85-86-87

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

23:30=7-2=608-78//(78)
23:45=5-6=862-58//(58)เดัง
00:00=8-9=149-70//
00:15=5-6=159-43//
00:30=5-6=338-30++
00:45=4-5=

34-35-39-30

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

23:30=7-2=608-78//(78)
23:45=5-6=862-58//(58)เดัง
00:00=8-9=149-70//
00:15=5-6=159-43//
00:30=5-6=338-30++
00:45=4-5=569-99//
01:00=2-1=

22-21-28-29-20-25

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

23:45=7-2=608-78//(78)
00:00=5-6=862-58//(58)เดัง
00:15=8-9=149-70//
00:30=5-6=159-43//
00:45=5-6=338-30++
01:00=4-5=569-99//
01:15=2-1=462-30//
01:30=8-9=

88-89-83-82-86

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

23:45=7-2=608-78//(78)
00:00=5-6=862-58//(58)เดัง
00:15=8-9=149-70//
00:30=5-6=159-43//
00:45=5-6=338-30++
01:00=4-5=569-99//
01:15=2-1=462-30//
01:30=8-9=142-27+
01:45=9-0=

92-94-97-90

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

23:45=7-2=608-78//(78)
00:00=5-6=862-58//(58)เดัง
00:15=8-9=149-70//
00:30=5-6=159-43//
00:45=5-6=338-30++
01:00=4-5=569-99//
01:15=2-1=462-30//
01:30=8-9=142-27+
01:45=9-0=250-09//(ด*จ)
02:00=0-1=022-11//(ด)
02:15=7-8=732-71//(ด)
02:30=8-9=

83-93-87-97-84

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 2 ปีที่แล้ว
กดติดตามไว้เลยน๊าา...
อยากถอน@line มาจ้า
ID: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

23:45=7-2=608-78//(78)
00:00=5-6=862-58//(58)เดัง
00:15=8-9=149-70//
00:30=5-6=159-43//
00:45=5-6=338-30++
01:00=4-5=569-99//
01:15=2-1=462-30//
01:30=8-9=142-27+
01:45=9-0=250-09//(ด*จ)
02:00=0-1=022-11//(ด)
02:15=7-8=732-71//(ด)
02:30=8-9=276-18/
02:45=2-3=

37-36-31-38

คนนอนดึกทักมาจ้า
line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 ดู 2 ปีที่แล้ว 4
ปป.เน้นบน
14:45=1-6=199-19//เด้ง
15:00=5-0=

59-51-50-58-53

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน
14:45=1-6=199-19//เด้ง
15:00=5-0=838-65/
15:15=1-6=

61-69-60-19-

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นล่าง
14:45=1-6=199-19//เด้ง
15:00=5-0=838-65/
15:15=1-6=895-41/
15:30=5-6=550-69//
15:45=5-0=

50-56-59-06-09

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน
14:45=1-6=199-19//เด้ง
15:00=5-0=838-65/
15:15=1-6=895-41/
15:30=5-6=550-69//
15:45=5-0=805-79//(05)
16:00=6-1=947-86/
16:15=9-4=951-53//
16:30=1-6=736-12//เด้ง
16:45=9-4=

93-96-91-92-98-94

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน
14:45=1-6=199-19//เด้ง
15:00=5-0=838-65/
15:15=1-6=895-41/
15:30=5-6=550-69//
15:45=5-0=805-79//(05)
16:00=6-1=947-86/
16:15=9-4=951-53//
16:30=1-6=736-12//เด้ง
16:45=9-4=712-72++
17.00=8-3

82-81-87-32-31-37

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 ดู 2 ปีที่แล้ว 6
ปป.เน้นบน

17:15=5-2=105-98 //
17:30=7-5=150-51 //
17-45=1-0=806-96 //(06)แตก
18:00=5-1=56-51-50-16-10


line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

17:15=5-2=105-98 //
17:30=7-5=150-51 //
17-45=1-0=806-96 //(06)แตก
18:00=5-1=518-38 //เด้ง
18:15=6-4=64-68-48-69-61


line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

17:15=5-2=105-98 //
17:30=7-5=150-51 //
17-45=1-0=806-96 //(06)แตก
18:00=5-1=518-38 //เด้ง
18:15=6-4=611-56 //เด้ง
18:30=6-2=62-61-67-21-27

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

17:15=5-2=105-98 //
17:30=7-5=150-51 //
17-45=1-0=806-96 //(06)แตก
18:00=5-1=518-38 //เด้ง
18:15=6-4=611-56 //เด้ง
18:30=6-2=434-77 ++
18:45=9-7=97-92-94-72-74-

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

17:15=5-2=105-98 //
17:30=7-5=150-51 //
17-45=1-0=806-96 //(06)แตก
18:00=5-1=518-38 //เด้ง
18:15=6-4=611-56 //เด้ง
18:30=6-2=434-77 ++
18:45=9-7=446-28 ++
19:00=0-5=05-04-54-52-53-51

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

17:15=5-2=105-98 //
17:30=7-5=150-51 //
17-45=1-0=806-96 //(06)แตก
18:00=5-1=518-38 //เด้ง
18:15=6-4=611-56 //เด้ง
18:30=6-2=434-77 ++
18:45=9-7=446-28 ++
19:00=0-5=078-87 //
19:15=8-9=95-90-96-97-98

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

21:15=7-8=320-89/
21:30=7-2=323-74//(23)
21:45=5-1=119-08//
22:00=0-5=080-89//
22:15=2-7=265-20//เด้ง
22:30=7-2=

76-71-72-75-70


line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
mu2517 ดู 2 ปีที่แล้ว 2
ปป.เน้น บน

08:30=5-0=008-14 //
08:45=5-3=403-85 //
09:00=3-8=737-03 //เด้ง
09:15=5-0=763-99 ++
09:30=8-9=89-83-93-

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
https://999lucky.co/aff/mu2517
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป.เน้น บน

08:30=5-0=008-14 //
08:45=5-3=403-85 //
09:00=3-8=737-03 //เด้ง
09:15=5-0=763-99 ++
09:30=8-9=267-28 /
09:45=8-3=87-37-83

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
https://999lucky.co/aff/mu2517
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

10:00=5-4=56-57-46-47

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
https://999lucky.co/aff/mu2517
mu2517 ดู 2 ปีที่แล้ว 4
ปป.เน้น บน
11:30=2-7=23-24-29-28=502-40//
11:45=4-7=47-42-49

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
https://999lucky.co/aff/mu2517
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป.เน้น บน
11:30=2-7=23-24-29-28=502-40//
11:45=4-7=47-42-49 =471-23//
12:00=3-8=37-31-38-33

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
https://999lucky.co/aff/mu2517
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป.เน้น บน
11:30=2-7=23-24-29-28=502-40//
11:45=4-7=47-42-49 =471-23//
12:00=3-8=37-31-38-33=880-28//
12:15=3-5=35-30-38-58=

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
https://999lucky.co/aff/mu2517
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป.เน้น บน
11:30=2-7=502-40//
11:45=4-7=471-23//
12:00=3-8=880-28//
12:15=3-5=410-37//
12:30=1-6=71-76-31-36
line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
https://999lucky.co/aff/mu2517
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป.เน้น บน
11:30=2-7=502-40//
11:45=4-7=471-23//
12:00=3-8=880-28//
12:15=3-5=410-37//
12:30=1-6=983-13//เจาะแตก
12:45=4-6=061-78//
13:00=2-7=27-20-21
line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
https://999lucky.co/aff/mu2517
mu2517 ดู 2 ปีที่แล้ว 1
ปป.เน้น บน

00:00=9-0=
เจาะ♡05-04-03-07-02

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
https://999lucky.co/aff/mu2517
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป.เน้น บน

00:00=9-0=595-69 //
เจาะ♡05-04-03-07-02+

00:15=5-6=
เจาะ♡56-54-50-64-60-59-69

line: mu.ptp ทัก"แบ่งปัน"
https://999lucky.co/aff/mu2517
mu2517 ดู 2 ปีที่แล้ว 13
ปป. เน้นบน

21:30=0-1=ผล 667-31 /
♡♡10-12-13-14-15/

21:45=8-9=ผล 493-17//♡♡83-87-93-97//

22:00=1-2=ผล 727-86//♡♡23-21-27-29 //

22:15=4-5=ผล 514-78//♡♡42-46-47-49++

22:30=3-4=ผล 414-36/
/♡♡45-40++

22:45=3-4=ผล 895-72++
♡♡41-43-46-40++

23:00:=6-7=ผล 737-71//♡♡69-64-79-74-72++9

23:15=8-9=♡83-81-87
https://999lucky.co/aff/mu2517
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป. เน้นบน

23:00:=6-7= 737-71//♡♡69-64-79-74-72++9

23:15=8-9= 472-83/
♡♡83-81-87//

23:30:=3-4=♡43-42-47-48
https://999lucky.co/aff/mu2517
kala2561 2 ปีที่แล้ว
สุดยอด
mu2517 2 ปีที่แล้ว
แบ่งปันจ้า
kala2561 2 ปีที่แล้ว
ขออีกสักรอบคับตามทุนอยุ่
siriluknam 2 ปีที่แล้ว
ตามเช่นกันค่ะ
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

00:30=9-0= 549-52//
♡♡94-92-91//

00:45=9-0=♡92-98-95-97

https://999lucky.co/aff/mu2517
siriluknam 2 ปีที่แล้ว
รอค่ะ
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

00:30=9-0= 549-52//
♡♡94-92-91//

00:45=9-0=337-91/
♡♡92-98-95-97++

01:00=0-5=
♡♡59-58-09-08

https://999lucky.co/aff/mu2517
siriluknam 2 ปีที่แล้ว
ไม่ทันเลย
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

00:30=9-0= 549-52//
♡♡94-92-91//

00:45=9-0=337-91/
♡♡92-98-95-97++

01:00=0-5=918-50//
♡♡59-58-09-08++

01:15=9-4=
♡♡91-98-95-90

https://999lucky.co/aff/mu2517
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ปป.เน้นบน

00:30=9-0= 549-52//
♡♡94-92-91//

00:45=9-0=337-91/
♡♡92-98-95-97++

01:00=0-5=918-50//
♡♡59-58-09-08++

01:15=9-4=916-10/
♡♡91-98-95-90++

01:30=6-7=
♡♡71-76-70-72

https://999lucky.co/aff/mu2517
kala2561 2 ปีที่แล้ว
ไม่มีกลุ่มไลนหรอคับ
mu2517 2 ปีที่แล้ว
line :mu.ptp
ทัก"แบ่งปัน" นะค่ะ
mu2517 ดู 2 ปีที่แล้ว 8
23:30 =บน 3-4
mu2517 2 ปีที่แล้ว
23:30 บน 3-4 = 278-86 ++
23:45 บน 4-9
mu2517 2 ปีที่แล้ว
23:30 บน 3-4 = 278-86 ++
23:45 บน 4-9 = 766-85 ++
00:00 บน 7-8 =
mu2517 2 ปีที่แล้ว
23:30 บน 3-4 = 278-86 ++
23:45 บน 4-9 = 766-85 ++
00:00 บน 7-8 = 756-69 //
00:15 บน 6-7 =
mu2517 2 ปีที่แล้ว
23:30 บน 3-4 = 278-86 ++
23:45 บน 4-9 = 766-85 ++
00:00 บน7-8 = 756-69 //
00:15 บน 6-7 = 942-30 ++
00:30 บน 4-5 = 343-84 //บล
00:45 บน 2-7 = 792-84 //
01:00 บน 1-2 =
mu2517 2 ปีที่แล้ว
23:30 บน 3-4 = 278-86 ++
23:45 บน 4-9 = 766-85 ++
00:00 บน7-8 = 756-69 //
00:15 บน 6-7 = 942-30 ++
00:30 บน 4-5 = 343-84 //บล
00:45 บน 2-7 = 792-84 //
01:00 บน 1-2 = 391-80 //
01:15 บน 0-8 =
mu2517 2 ปีที่แล้ว
23:30 บน 3-4 = 278-86 ++
23:45 บน 4-9 = 766-85 ++
00:00 บน7-8 = 756-69 //
00:15 บน 6-7 = 942-30 ++
00:30 บน 4-5 = 343-84 //บล
00:45 บน 2-7 = 792-84 //
01:00 บน 1-2 = 391-80 //
01:15 บน 0-8 = 910-43 //
01:30 บน 2'-6 =
mu2517 2 ปีที่แล้ว
23:30 บน 3-4 = 278-86 ++
23:45 บน 4-9 = 766-85 ++
00:00 บน7-8 = 756-69 //
00:15 บน 6-7 = 942-30 ++
00:30 บน 4-5 = 343-84 //บล
00:45 บน 2-7 = 792-84 //
01:00 บน 1-2 = 391-80 //
01:15 บน 0-8 = 910-43 //
01:30 บน 2-6 = 833-51 ++
01:45 บน 5-6 =
mu2517 2 ปีที่แล้ว
23:30 บน 3-4 = 278-86 ++
23:45 บน 4-9 = 766-85 ++
00:00 บน7-8 = 756-69 //
00:15 บน 6-7 = 942-30 ++
00:30 บน 4-5 = 343-84 //บล
00:45 บน 2-7 = 792-84 //
01:00 บน 1-2 = 391-80 //
01:15 บน 0-8 = 910-43 //
01:30 บน 2-6 = 833-51 ++
01:45 บน 5-6 = 631-13 //
02:00 บน 4-5 =
mu2517 ดู 2 ปีที่แล้ว 0
ปป 00:15
บ+ล 8
*83*
mu2517 ดู 2 ปีที่แล้ว 5
ทดสอบ
02:00 : บ : 1-2 , ล : 4-5
mu2517 2 ปีที่แล้ว
mu2517 2 ปีที่แล้ว
mu2517 2 ปีที่แล้ว
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ทดสอบ
ปป. 02:30 บ: 6-7 , ล: 1-2
mu2517 2 ปีที่แล้ว
ผล
mu2517 ดู 2 ปีที่แล้ว 2
ตอนนี้เงินเข้าเร็วมั๊ยค่ะขอถามหน่อยค่ะ
kanjana2540 2 ปีที่แล้ว
ช้าอยู่นะคะแจ้งโอนตะกี้เข้าของกสิกรเหมือนจะโอนเข้ากสิกรมีปัญหาคะลองโอนไทยพานิชเค้ากสิกรเข้าไม่ได้คะ ไม่แน่ใจว่าทุกคนรึเปล่าคะ
kanjana2540 2 ปีที่แล้ว
ถ้าเงินเข้าไม่แน่ใจคะ
แสดงความคิดเห็น