โปรไฟล์ของ mu2517 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
mu2517 ดู 6 เดือนที่แล้ว 1
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
⛔ไม่รับaffไม่มียอดแทง

********************
09:45=(8)3=663-54💘 บ
10:00=(1)3=601-12💘 ฟบล
10:15=(6)4=388-86💘 ผล
10:30=(1)3=624-89××
10:45=(8)6=648-40💘 ฟแตก3💥
11:00=(1)3=173-07💘 ฟรบบ
11:30=(3)2=477-87××
11:45=(7)8=741-85💘 ฟรบล(85
12:00=(5)6=020-76××
12:15=(6)7=367-80💘 ฟแตก💥
12:30=(7)8=092-56××
12:45=(4)5=811-64💘 ฟล
13:00=(8)6=450-52××
13:15=(0)7=347-51💘 บ
13:30=(7)0=978-02💘 ฟบ
13:45=(5)3=636-71💘 บ
14:00=(7)1=898-17💘 ฟลล(17
14:15=(5)8=736-90××
14:30=(6)0=200-98💘 บ
14:45=(1)0=036-29💘 รบ
15:00=(0)9=328-60💘 ฟล
15:15=(1)2=993-67××
15:30=(5)6=964-80××
15:45=(7)8=115-41××
16:00=(6)5=334-53💘 ล😱
16:15=(5)7=757-66💘 ฟบบ(57
16:30=(7)5=857-83💘 ฟแตก3💥
16:45=(1)9=303-77××
17:00=(1)8=763-65××(65
17:15=(4)2=823-31💘 บ(31
17:30=(1)5=539-32💘 รบ
17:45=(1)8=835-08💘 ลรบ

18:00=(8)5=8537
18:15=(9)8=9870
18:30=(0)9=0928
18:45=(2)1=2197
19:00=(3)2=3270
19:15=(8)7=8759
19:30=(0)9=0975
19:45=(2)1=2170
20:00=(3)2=3201

--------------------
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 6 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
⛔ไม่รับaffไม่มียอดแทง

********************
09:45=(8)3=663-54💘 บ
10:00=(1)3=601-12💘 ฟบล
10:15=(6)4=388-86💘 ผล
10:30=(1)3=624-89××
10:45=(8)6=648-40💘 ฟแตก3💥
11:00=(1)3=173-07💘 ฟรบบ
11:30=(3)2=477-87××
11:45=(7)8=741-85💘 ฟรบล(85
12:00=(5)6=020-76××
12:15=(6)7=367-80💘 ฟแตก💥
12:30=(7)8=092-56××
12:45=(4)5=811-64💘 ฟล
13:00=(8)6=450-52××
13:15=(0)7=347-51💘 บ
13:30=(7)0=978-02💘 ฟบ
13:45=(5)3=636-71💘 บ
14:00=(7)1=898-17💘 ฟลล(17
14:15=(5)8=736-90××
14:30=(6)0=200-98💘 บ
14:45=(1)0=036-29💘 รบ
15:00=(0)9=328-60💘 ฟล
15:15=(1)2=993-67××
15:30=(5)6=964-80××
15:45=(7)8=115-41××
16:00=(6)5=334-53💘 ล😱
16:15=(5)7=757-66💘 ฟบบ(57
16:30=(7)5=857-83💘 ฟแตก3💥
16:45=(1)9=303-77××
17:00=(1)8=763-65××(65
17:15=(4)2=823-31💘 บ(31
17:30=(1)5=539-32💘 รบ
17:45=(1)8=835-08💘 ลรบ
18:00=(8)5=006-90××
18:15=(9)8=536-24××
18:30=(0)9=880-04💘 ฟบล(80
18:45=(2)1=274-94💘 ฟรบ

19:00=(3)2=3270
19:15=(8)7=8759
19:30=(0)9=0975
19:45=(2)1=2170
20:00=(3)2=3201

--------------------
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 6 เดือนที่แล้ว 1
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
⛔ไม่รับaffไม่มียอดแทง

********************
08:00=(2)7=231-86💘 ฟรบ
08:15=(6)5=585-06💘 ฟลบ
08:30=(4)9=634-49💘 ฟ3ด(49
08:45=(1)3=283-77💘 บ
09:00=(7)0=157-06💘 ฟบ
09:15=(1)0=114-67💘 ฟบ
09:30=(8)1=614-16💘 บล
09:45=(6)7=941-23💘 ×× (41
10:00=(6)5=489-19××
10:15=(8)7=059-87💘 ฟลล(87
10:30=(1)0=107-69💘 ฟรบบ
10:45=(8)7=199-57💘 ล
11:00=(0)3=312-35💘 บล
11:15=(1)2=852-27💘 บล(27
11:30=(1)8=172-44💘 ฟรบ
11:45=(0)1=506-85💘 ฟบ(06
12:00=(7)0=232-14××
12:15=(6)7=265-81💘 ฟบ
12:30=(7)8=905-69××
12:45=(9)0=635-54××
13:00=(0)1=077-00💘 ฟลรบ
13:15=(8)9=448-28💘 ฟบล
13:30=(3)8=457-44××
13:45=(7)8=789-42💘 ฟรบบ
14:00=(8)3=027-48💘 ฟล
14:15=(1)2=724-98💘 บ
14:30=(1)2=663-73××
14:45=(8)6=462-31💘 บ
15:00=(1)4=883-49💘 ล(49
15:15=(1)0=693-82××
15:30=(6)4=573-60💘 ฟล
15:45=(8)9=390-48💘 ฟแตก3💥
16:00=(4)3=414-65💘 ฟบ(14
16:15=(8)9=011-46××

16:30=(0)9=0965
16:45=(4)3=4381
17:00=(4)5=4567
17:15=(6)4=6415
17:30=(8)6=8651
17:45=(6)2=6248
18:00=(5)0=5073
18:15=(6)5=6528
18:30=(7)5=7561
18:45=(0)1=0189
19:00=(8)7=8719
--------------------
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 6 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
⛔ไม่รับaffไม่มียอดแทง

********************
08:00=(2)7=231-86💘 ฟรบ
08:15=(6)5=585-06💘 ฟลบ
08:30=(4)9=634-49💘 ฟ3ด(49
08:45=(1)3=283-77💘 บ
09:00=(7)0=157-06💘 ฟบ
09:15=(1)0=114-67💘 ฟบ
09:30=(8)1=614-16💘 บล
09:45=(6)7=941-23💘 ×× (41
10:00=(6)5=489-19××
10:15=(8)7=059-87💘 ฟลล(87
10:30=(1)0=107-69💘 ฟรบบ
10:45=(8)7=199-57💘 ล
11:00=(0)3=312-35💘 บล
11:15=(1)2=852-27💘 บล(27
11:30=(1)8=172-44💘 ฟรบ
11:45=(0)1=506-85💘 ฟบ(06
12:00=(7)0=232-14××
12:15=(6)7=265-81💘 ฟบ
12:30=(7)8=905-69××
12:45=(9)0=635-54××
13:00=(0)1=077-00💘 ฟลรบ
13:15=(8)9=448-28💘 ฟบล
13:30=(3)8=457-44××
13:45=(7)8=789-42💘 ฟรบบ
14:00=(8)3=027-48💘 ฟล
14:15=(1)2=724-98💘 บ
14:30=(1)2=663-73××
14:45=(8)6=462-31💘 บ
15:00=(1)4=883-49💘 ล(49
15:15=(1)0=693-82××
15:30=(6)4=573-60💘 ฟล
15:45=(8)9=390-48💘 ฟแตก3💥
16:00=(4)3=414-65💘 ฟบ(14
16:15=(8)9=011-46××
16:30=(0)9=335-22××
16:45=(4)3=299-68××
17:00=(4)5=478-20💘 ฟรบ
17:15=(6)4=000-45💘 ล(45
17:30=(8)6=763-51💘 บ(51
17:45=(6)2=553-78××
18:00=(5)0=407-25💘 ฟลบ(07
18:15=(6)5=597-13💘 รบ
18:30=(7)5=383-86××
18:45=(0)1=537-23××
19:00=(8)7=274-50💘 บ

--------------------
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 7 เดือนที่แล้ว 1
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
⛔ไม่รับaffไม่มียอดแทง

********************
08:00=(2)7=231-86💘 ฟรบ
08:15=(6)5=585-06💘 ฟลบ
08:30=(4)9=634-49💘 ฟ3ด(49
08:45=(1)3=283-77💘 บ
09:00=(7)0=157-06💘 ฟบ
09:15=(1)0=114-67💘 ฟบ
09:30=(8)1=614-16💘 บล
09:45=(6)7=941-23💘 ×× (41
10:00=(6)5=489-19××
10:15=(8)7=059-87💘 ฟลล(87
10:30=(1)0=107-69💘 ฟรบบ
10:45=(8)7=199-57💘 ล

11:00=(0)3=0387
11:15=(1)2=1254
11:30=(1)8=1856
11:45=(0)1=0126
12:00=(7)0=7012


--------------------
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 7 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
⛔ไม่รับaffไม่มียอดแทง

********************
08:00=(2)7=231-86💘 ฟรบ
08:15=(6)5=585-06💘 ฟลบ
08:30=(4)9=634-49💘 ฟ3ด(49
08:45=(1)3=283-77💘 บ
09:00=(7)0=157-06💘 ฟบ
09:15=(1)0=114-67💘 ฟบ
09:30=(8)1=614-16💘 บล
09:45=(6)7=941-23💘 ×× (41
10:00=(6)5=489-19××
10:15=(8)7=059-87💘 ฟลล(87
10:30=(1)0=107-69💘 ฟรบบ
10:45=(8)7=199-57💘 ล
11:00=(0)3=312-35💘 บล
11:15=(1)2=852-27💘 บล(27
11:30=(1)8=172-44💘 ฟรบ
11:45=(0)1=506-85💘 ฟบ(06
12:00=(7)0=232-14××


--------------------
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 7 เดือนที่แล้ว 0
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
⛔ไม่รับaffไม่มียอดแทง

********************
10:00=(1)3=231-96💘 ฟบบ(31
10:15=(1)2=071-66💘 ฟบ
10:30=(1)6=555-56💘 ล
10:45=(5)6=897-08××
11:00=(7)6=441-03×××
11:15=(5)4=419-23💘 รบ
11:30=(0)7=419-77💘 ล
11:45=(0)9=843-50💘 ฟล(50
12:00=(9)8=833-71💘 รบ
12:15=(0)9=024-28💘 ฟรบ
12:30=(2)1=315-38💘 บ(15
12:45=(8)5=373-09××
13:00=(1)0=854-34××
13:15=(5)6=615-84💘 ฟบบ
13:30=(0)1=744-26××
13:45=(3)4=252-35💘 ฟล
14:00=(9)0=561-94💘 ฟล
14:15=(9)0=599-98💘 ฟบล
14:30=(6)7=029-96💘 ฟล(96
14:45=(8)9=635-56××
15:00=(9)0=490-51💘 ฟแตก3💥
15:15=(3)4=622-11××
15:30=(2)3=622-62💘 ฟบล(62/62
15:45=(2)3=994-58××
16:00=(8)9=208-14💘 ฟบ(08
16:15=(1)6=522-81💘 ฟล(81
16:30=(6)1=728-36💘 ฟล
16:45=(0)1=944-80💘 ฟล
17:00=(4)9=403-04💘 ฟลรบ(04
17:15=(5)7=735-44💘 ฟบรบ
17:30=(8)9=808-65💘 ฟบ(08
17:45=(7)0=381-43××

18:00=(0)8=0894
18:15=(4)2=4250
18:30=(6)5=6520
18:45=(2)0=2065
19:00=(5)6=5620

--------------------
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 7 เดือนที่แล้ว 2
ปป.
********************
11:15=(0)8=595-28💘 ล
11:30=(0)9=064-62💘 ฟรบ
11:45=(5)8=816-15💘 ฟลบ
12:00=(0)3=262-12××
12:15=(1)8=818-76💘 ฟบบ
12:30=(5)1=107-25💘 ฟลบ
12:45=(9)0=485-89💘 ฟล
13:00=(6)5=632-90💘 ฟรบ
13:15=(1)5=503-81💘 ฟลบ
13:30=(1)9=190-64💘 ฟรบบ
13:45=(0)7=766-08💘 ฟลรบ
14:00=(0)3=360-83💘 ฟแตก3💥
14:15=(1)2=722-15💘 ฟลบ
14:30=(1)2=510-37💘 ฟบ
14:45=(0)9=176-88××
15:00=(5)2=909-12💘 ล(12

15:15=(1)8=1832
15:30=(3)0=3024
15:45=(1)5=1523
16:00=(0)7=0715
16:15=(1)0=1047
16:30=(9)4=9430
16:45=(8)7=8713
17:00=(8)9=8931


********************
💥 เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
⛔ไม่ต้อนรับaffผี

---------------
🍂Line ID : mu.ptp
(แอทแล้วทักด้วยจร้าา)
mu2517 7 เดือนที่แล้ว
ปป.
********************
11:15=(0)8=595-28💘 ล
11:30=(0)9=064-62💘 ฟรบ
11:45=(5)8=816-15💘 ฟลบ
12:00=(0)3=262-12××
12:15=(1)8=818-76💘 ฟบบ
12:30=(5)1=107-25💘 ฟลบ
12:45=(9)0=485-89💘 ฟล
13:00=(6)5=632-90💘 ฟรบ
13:15=(1)5=503-81💘 ฟลบ
13:30=(1)9=190-64💘 ฟรบบ
13:45=(0)7=766-08💘 ฟลรบ
14:00=(0)3=360-83💘 ฟแตก3💥
14:15=(1)2=722-15💘 ฟลบ
14:30=(1)2=510-37💘 ฟบ
14:45=(0)9=176-88××
15:00=(5)2=909-12💘 ล(12
15:15=(1)8=671-59💘 ฟบ
15:30=(3)0=843-42💘 ฟบ(43/42
15:45=(1)5=668-54💘 ล
16:00=(0)7=626-51××(51
16:15=(1)0=174-86💘 ฟแตก3💥

16:30=(9)4=9430
16:45=(8)7=8713
17:00=(8)9=8931


---------------
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 7 เดือนที่แล้ว
ปป.
********************
11:15=(0)8=595-28💘 ล
11:30=(0)9=064-62💘 ฟรบ
11:45=(5)8=816-15💘 ฟลบ
12:00=(0)3=262-12××
12:15=(1)8=818-76💘 ฟบบ
12:30=(5)1=107-25💘 ฟลบ
12:45=(9)0=485-89💘 ฟล
13:00=(6)5=632-90💘 ฟรบ
13:15=(1)5=503-81💘 ฟลบ
13:30=(1)9=190-64💘 ฟรบบ
13:45=(0)7=766-08💘 ฟลรบ
14:00=(0)3=360-83💘 ฟแตก3💥
14:15=(1)2=722-15💘 ฟลบ
14:30=(1)2=510-37💘 ฟบ
14:45=(0)9=176-88××
15:00=(5)2=909-12💘 ล(12
15:15=(1)8=671-59💘 ฟบ
15:30=(3)0=843-42💘 ฟบ(43/42
15:45=(1)5=668-54💘 ล
16:00=(0)7=626-51××(51
16:15=(1)0=174-86💘 ฟแตก3💥
16:30=(9)4=701-25××
16:45=(8)7=719-65💘 รบ
17:00=(8)9=170-97💘 ล


---------------
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 7 เดือนที่แล้ว 1
💥 เข้ากลุ่มตลอดชีพ 79บาท
✔️ เลขเข้าแล้วแต่น้ำใจ
---------------

🇹🇭รัฐไทย(งวด1/11/64)
=(3)4=3428
34-32-38-42-48-82
👉234👉834👉-832👉842

🇻🇳 ฮานอย (ลว. 25/10/64)
=(9)8=
98-93-90-83-80-30
👉398👉098👉093👉893

********************
mu2517 7 เดือนที่แล้ว
💥 เข้ากลุ่มตลอดชีพ 79บาท
✔️ เลขเข้าแล้วแต่น้ำใจ
---------------

🇹🇭รัฐไทย(งวด1/11/64) 🇹🇭
=(3)4=3428
34-32-38-42-48-82
👉234👉834👉-832👉842

***********************
🇻🇳 ฮานอย (ลว. 25/10/64)🇻🇳
=(9)8=
98-93-90-83-80-30
👉398👉098👉093👉893

********************
🍂Line ID : mu.ptp
(แอทแล้วทักด้วยจร้าา)
mu2517 ดู 7 เดือนที่แล้ว 1
19/10/64
🇻🇳 3นอย (เน้นดา)=(7)8=7862
💡วินบนหุ้น(ทั้งวัน)=(789012)

ปป.
********************
08:45=(1)0=446-49××(49
09:00=(9)0=170-03💘 บล
09:15=(1)0=265-84××
09:30=(1)0=173-81💘 ฟลบ
09:45=(5)4=932-98××
10:00=(2)1=572-24💘 ฟบล
10:45=(0)8=150-60💘 ฟบล
11:00=(1)2=101-57💘 ฟบ
11:15=(1)7=254-44××
11:30=(1)0=445-20💘 ล
11:45=(7)4=671-34💘 ฟบล
12:00=(5)6=043-99××
12:15=(2)4=826-50💘 ฟบ
12:30=(7)5=864-76💘 ฟบ

12:45=(2)1=2187
13:00=(2)4=2435
13:15=(8)1=8102
13:30=(8)0=8042
13:45=(7)0=7091
14:00=(7)0=7091

---------------
💵วาง 08:00-23:45 น.
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 7 เดือนที่แล้ว
19/10/64
🇻🇳 3นอย (เน้นดา)=(7)8=7862
💡วินบนหุ้น(ทั้งวัน)=(789012)

ปป.
********************
08:45=(1)0=446-49××(49
09:00=(9)0=170-03💘 บล
09:15=(1)0=265-84××
09:30=(1)0=173-81💘 ฟลบ
09:45=(5)4=932-98××
10:00=(2)1=572-24💘 ฟบล
10:45=(0)8=150-60💘 ฟบล
11:00=(1)2=101-57💘 ฟบ
11:15=(1)7=254-44××
11:30=(1)0=445-20💘 ล
11:45=(7)4=671-34💘 ฟบล
12:00=(5)6=043-99××
12:15=(2)4=826-50💘 ฟบ
12:30=(7)5=864-76💘 ฟบ
12:45=(2)1=790-48××
13:00=(2)4=623-08💘 ฟบ(23
13:15=(8)1=653-66××
13:30=(8)0=533-48💘 ฟล(48
13:45=(7)0=231-85××
14:00=(7)0=873-47💘 ฟบล

14:15=(3)4=3409
14:30=(6)7=6718
14:45=(5)9=5901
15:00=(1)2=1208
15:15=(2)7=2746
15:30=(2)7=2791
15:45=(1)0=1086
16:00=(8)7=8702

---------------
💵วาง 08:00-23:45 น.
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 7 เดือนที่แล้ว 3
15/10/64
🇻🇳 3นอย (เน้นดา)
=(1)0=1067/4=💥067-10 แตก3บ/ล✔️
💡วินบนหุ้น(ทั้งวัน)=(901234)

ปป.
********************
18:15=(5)1=663-40××
18:30=(7)0=535-30💘 ล(30
18:45=(0)7=561-99××
19:00=(1)0=273-13💘 ฟล

19:15=(3)2=3280
19:30=(4)3=4307
19:45=(7)8=7821
20:00=(1)0=1075
20:15=(7)6=7684
20:30=(8)7=8719
20:45=(4)6=4651
21:00=(3)2=3246
21:15=(9)0=9035
21:30=(3)2=3268
21:45=(6)5=6530
22:00=(3)2=3280
22:15=(6)5=6580
22:30=(2)1=2167
22:45=(7)8=7819
23:00=(4)3=4380
23:15=(9)8=9851
23:30=(1)0=1083
23:45=(4)3=4371
00:00=(2)1=2178

---------------
💵วาง 08:00-23:45 น.
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 7 เดือนที่แล้ว
ใครตามรอย มีเฮ
แตกยกชุด บน/ล่าง
067-10
เยสส....
mu2517 7 เดือนที่แล้ว
ฮานอย
mu2517 7 เดือนที่แล้ว
15/10/64
🇻🇳 3นอย (เน้นดา)
=(1)0=1067/4=💥067-10 แตก3บ/ล✔️
💡วินบนหุ้น(ทั้งวัน)=(901234)

ปป.
********************
18:15=(5)1=663-40××
18:30=(7)0=535-30💘 ล(30
18:45=(0)7=561-99××
19:00=(1)0=273-13💘 ฟล
19:15=(3)2=204-51💘 รบ
19:30=(4)3=946-13💘 ฟบล
19:45=(7)8=295-32××
20:00=(1)0=586-68××
20:15=(7)6=200-99××
20:30=(8)7=537-50💘 บ
20:45=(4)6=830-52××
21:00=(3)2=693-13💘 ฟบล
21:15=(9)0=941-33💘 ฟรบ
21:30=(3)2=132-13💘 ฟ3ด(32
21:45=(6)5=266-45💘 ฟบล
22:00=(3)2=102-77💘 บ(02
22:15=(6)5=166-62💘 ฟบล
22:30=(2)1=946-29💘 ฟล

22:45=(7)8=7819
23:00=(4)3=4380
23:15=(9)8=9851
23:30=(1)0=1083
23:45=(4)3=4371
00:00=(2)1=2178

---------------
💵วาง 08:00-23:45 น.
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 7 เดือนที่แล้ว 2
16/10/64
🇻🇳 3นอย (เน้นดา)=(1)0=1067/4
💡วินบนหุ้น(ทั้งวัน)=(901234)

ปป.
********************
09:00=(0)3=301-04💘 ฟบรบ
09:15=(0)3=098-32💘 ฟรบล(32
09:30=(1)2=415-76💘 ฟบ(15
09:45=(0)8=442-51××
10:00=(4)9=630-22××
10:15=(2)3=229-84💘 ฟบ(29
10:30=(7)6=328-36💘 ล(36
///
11:15=(1)2=623-33💘 บ
11:30=(9)0=656-39💘 ฟล
11:45=(5)8=873-73💘 รบ
12:00=(4)2=366-98××
12:15=(5)7=365-28💘 ฟบ
12:30=(1)8=247-99××
12:45=(5)1=990-45💘 ฟล
13:00=(4)1=726-52××
///
13:45=(9)0=630-60💘 บล(30
14:00=(0)9=074-33💘 ฟรบ
14:15=(8)0=582-33💘 ฟบ

14:30=(8)3=8319
14:45=(3)5=3520
15:00=(0)8=0813
15:15=(3)2=3214
15:30=(3)5=3520
15:45=(2)3=2368
16:00=(6)5=6512

---------------
💵วาง 08:00-23:45 น.
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 7 เดือนที่แล้ว
16/10/64
🇻🇳 3นอย (เน้นดา)=(1)0=1067/4
💡วินบนหุ้น(ทั้งวัน)=(901234)

ปป.
********************
09:00=(0)3=301-04💘 ฟบรบ
09:15=(0)3=098-32💘 ฟรบล(32
09:30=(1)2=415-76💘 ฟบ(15
09:45=(0)8=442-51××
10:00=(4)9=630-22××
10:15=(2)3=229-84💘 ฟบ(29
10:30=(7)6=328-36💘 ล(36
///
11:15=(1)2=623-33💘 บ
11:30=(9)0=656-39💘 ฟล
11:45=(5)8=873-73💘 รบ
12:00=(4)2=366-98××
12:15=(5)7=365-28💘 ฟบ
12:30=(1)8=247-99××
12:45=(5)1=990-45💘 ฟล
13:00=(4)1=726-52××
///
13:45=(9)0=630-60💘 บล(30
14:00=(0)9=074-33💘 ฟรบ
14:15=(8)0=582-33💘 ฟบ
14:30=(8)3=468-04💘 ฟบ
14:45=(3)5=213-32💘 ฟบล(32
15:00=(0)8=851-11💘 รบ

15:15=(3)2=3214
15:30=(3)5=3520
15:45=(2)3=2368
16:00=(6)5=6512

---------------
💵วาง 08:00-23:45 น.
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 7 เดือนที่แล้ว
16/10/64
🇻🇳 3นอย (เน้นดา)=(1)0=1067/4
💡วินบนหุ้น(ทั้งวัน)=(901234)

ปป.
********************
09:00=(0)3=301-04💘 ฟบรบ
09:15=(0)3=098-32💘 ฟรบล(32
09:30=(1)2=415-76💘 ฟบ(15
09:45=(0)8=442-51××
10:00=(4)9=630-22××
10:15=(2)3=229-84💘 ฟบ(29
10:30=(7)6=328-36💘 ล(36
///
11:15=(1)2=623-33💘 บ
11:30=(9)0=656-39💘 ฟล
11:45=(5)8=873-73💘 รบ
12:00=(4)2=366-98××
12:15=(5)7=365-28💘 ฟบ
12:30=(1)8=247-99××
12:45=(5)1=990-45💘 ฟล
13:00=(4)1=726-52××
///
13:45=(9)0=630-60💘 บล(30
14:00=(0)9=074-33💘 ฟรบ
14:15=(8)0=582-33💘 ฟบ
14:30=(8)3=468-04💘 ฟบ
14:45=(3)5=213-32💘 ฟบล(32
15:00=(0)8=851-11💘 รบ
15:15=(3)2=290-24💘 ลรบ(24
15:30=(3)5=741-41××
15:45=(2)3=279-45💘 ฟรบ
16:00=(6)5=129-17××
16:15=(3)2=648-01××
16:30=(8)9=645-82💘 ฟล
16:45=(5)6=152-48💘 ฟบ
17:00=(6)7=853-43××
17:15=(7)8=622-47💘 ฟล
17:30=(9)0=527-38××

17:45=(4)5=4568
18:00=(5)6=5638


---------------
💵วาง 08:00-23:45 น.
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 7 เดือนที่แล้ว 4
15/10/64
🇻🇳 3นอย (เน้นดา)=(3)5=3509/8
💡วินบนหุ้น(ทั้งวัน)=(890123)

🍂ปป.
********************
12:15=(6)1=665-55💘 ฟบ
12:30=(4)5=690-50💘 ล
12:45=(6)8=348-04💘 บ
13:00=(2)9=429-22💘 ฟ3ด
13:15=(6)8=660-80💘 ฟบล
13:30=(9)6=248-86💘 ล
13:45=(5)8=262-31××
14:00=(1)2=189-14💘 ฟลรบ
14:15=(0)8=198-88💘 บล
14:30=(1)0=394-29××
14:45=(8)9=654-23××
15:00=(0)1=706-80💘 ฟบล
15:15=(0)1=449-04💘 ฟล
15:30=(8)9=890-03💘 ฟรบบ
15:45=(3)1=397-63💘 ฟลบ
16:00=(8)7=787-76💘 ฟ3ด(87/76

16:15=(3)2=3276
16:30=(9)8=9805
16:45=(6)7=6789
17:00=(5)6=5690
17:15=(5)7=5780
17:30=(1)9=1905
17:45=(7)0=7046
18:00=(1)5=1546

---------------
💵วาง 08:00-23:45 น.
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 7 เดือนที่แล้ว
15/10/64
🇻🇳 3นอย (เน้นดา)=(3)5=3509/8
💡วินบนหุ้น(ทั้งวัน)=(890123)

🍂ปป.
********************
12:15=(6)1=665-55💘 ฟบ
12:30=(4)5=690-50💘 ล
12:45=(6)8=348-04💘 บ
13:00=(2)9=429-22💘 ฟ3ด
13:15=(6)8=660-80💘 ฟบล
13:30=(9)6=248-86💘 ล
13:45=(5)8=262-31××
14:00=(1)2=189-14💘 ฟลรบ
14:15=(0)8=198-88💘 บล
14:30=(1)0=394-29××
14:45=(8)9=654-23××
15:00=(0)1=706-80💘 ฟบล
15:15=(0)1=449-04💘 ฟล
15:30=(8)9=890-03💘 ฟรบบ
15:45=(3)1=397-63💘 ฟลบ
16:00=(8)7=787-76💘 ฟ3ด(87/76
16:15=(3)2=934-69💘 ฟบ
16:30=(9)8=088-17💘 บ

16:45=(6)7=6789
17:00=(5)6=5690
17:15=(5)7=5780
17:30=(1)9=1905
17:45=(7)0=7046
18:00=(1)5=1546

---------------
💵วาง 08:00-23:45 น.
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 7 เดือนที่แล้ว
15/10/64
🇻🇳 3นอย (เน้นดา)=(3)5=3509/8
💡วินบนหุ้น(ทั้งวัน)=(890123)

🍂ปป.
********************
12:15=(6)1=665-55💘 ฟบ
12:30=(4)5=690-50💘 ล
12:45=(6)8=348-04💘 บ
13:00=(2)9=429-22💘 ฟ3ด
13:15=(6)8=660-80💘 ฟบล
13:30=(9)6=248-86💘 ล
13:45=(5)8=262-31××
14:00=(1)2=189-14💘 ฟลรบ
14:15=(0)8=198-88💘 บล
14:30=(1)0=394-29××
14:45=(8)9=654-23××
15:00=(0)1=706-80💘 ฟบล
15:15=(0)1=449-04💘 ฟล
15:30=(8)9=890-03💘 ฟรบบ
15:45=(3)1=397-63💘 ฟลบ
16:00=(8)7=787-76💘 ฟ3ด(87/76
16:15=(3)2=934-69💘 ฟบ
16:30=(9)8=088-17💘 บ
16:45=(6)7=961-39💘 ฟบ
17:00=(5)6=245-15💘 ฟบล

17:15=(5)7=5780
17:30=(1)9=1905
17:45=(7)0=7046
18:00=(1)5=1546

---------------
💵วาง 08:00-23:45 น.
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 7 เดือนที่แล้ว
15/10/64
🇻🇳 3นอย (เน้นดา)=(3)5=3509/8
💡วินบนหุ้น(ทั้งวัน)=(890123)

🍂ปป.
********************
12:15=(6)1=665-55💘 ฟบ
12:30=(4)5=690-50💘 ล
12:45=(6)8=348-04💘 บ
13:00=(2)9=429-22💘 ฟ3ด
13:15=(6)8=660-80💘 ฟบล
13:30=(9)6=248-86💘 ล
13:45=(5)8=262-31××
14:00=(1)2=189-14💘 ฟลรบ
14:15=(0)8=198-88💘 บล
14:30=(1)0=394-29××
14:45=(8)9=654-23××
15:00=(0)1=706-80💘 ฟบล
15:15=(0)1=449-04💘 ฟล
15:30=(8)9=890-03💘 ฟรบบ
15:45=(3)1=397-63💘 ฟลบ
16:00=(8)7=787-76💘 ฟ3ด(87/76
16:15=(3)2=934-69💘 ฟบ
16:30=(9)8=088-17💘 บ
16:45=(6)7=961-39💘 ฟบ
17:00=(5)6=245-15💘 ฟบล
17:15=(5)7=525-86💘 ฟบ
17:30=(1)9=181-49💘 ฟบล

17:45=(7)0=7046
18:00=(1)5=1546

---------------
💵วาง 08:00-23:45 น.
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 7 เดือนที่แล้ว
15/10/64
🇻🇳 3นอย (เน้นดา)=(3)5=3509/8
💡วินบนหุ้น(ทั้งวัน)=(890123)

🍂ปป.
********************
12:15=(6)1=665-55💘 ฟบ
12:30=(4)5=690-50💘 ล
12:45=(6)8=348-04💘 บ
13:00=(2)9=429-22💘 ฟ3ด
13:15=(6)8=660-80💘 ฟบล
13:30=(9)6=248-86💘 ล
13:45=(5)8=262-31××
14:00=(1)2=189-14💘 ฟลรบ
14:15=(0)8=198-88💘 บล
14:30=(1)0=394-29××
14:45=(8)9=654-23××
15:00=(0)1=706-80💘 ฟบล
15:15=(0)1=449-04💘 ฟล
15:30=(8)9=890-03💘 ฟรบบ
15:45=(3)1=397-63💘 ฟลบ
16:00=(8)7=787-76💘 ฟ3ด(87/76
16:15=(3)2=934-69💘 ฟบ
16:30=(9)8=088-17💘 บ
16:45=(6)7=961-39💘 ฟบ
17:00=(5)6=245-15💘 ฟบล
17:15=(5)7=525-86💘 ฟบ
17:30=(1)9=181-49💘 ฟบล
17:45=(7)0=773-46💘 ฟบ

18:00=(1)5=1546

---------------
💵วาง 08:00-23:45 น.
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 7 เดือนที่แล้ว 2
15/10/64
🇻🇳 3นอย (เน้นดา)=(3)5=3509/8
💡วินบนหุ้น(ทั้งวัน)=(890123)

🍂ปป.
********************
12:15=(6)1=665-55💘 ฟบ
12:30=(4)5=690-50💘 ล
12:45=(6)8=348-04💘 บ
13:00=(2)9=429-22💘 ฟ3ด
13:15=(6)8=660-80💘 ฟบล

13:30=(9)6=9623
13:45=(5)8=5823
14:00=(1)2=1296
14:15=(0)8=0893
14:30=(1)0=1089
14:45=(8)9=8967
15:00=(0)1=0175
15:15=(0)1=0173
15:30=(8)9=8961
15:45=(3)1=3175
16:00=(8)7=8736
---------------
💵วาง 08:00-23:45 น.
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 7 เดือนที่แล้ว
15/10/64
🇻🇳 3นอย (เน้นดา)=(3)5=3509/8
💡วินบนหุ้น(ทั้งวัน)=(890123)

🍂ปป.
********************
12:15=(6)1=665-55💘 ฟบ
12:30=(4)5=690-50💘 ล
12:45=(6)8=348-04💘 บ
13:00=(2)9=429-22💘 ฟ3ด
13:15=(6)8=660-80💘 ฟบล
13:30=(9)6=248-86💘 ล
13:45=(5)8=262-31××
14:00=(1)2=189-14💘 ฟลรบ
14:15=(0)8=198-88💘 บล
14:30=(1)0=394-29××
14:45=(8)9=654-23××
15:00=(0)1=706-80💘 ฟบล
15:15=(0)1=449-04💘 ฟล
15:30=(8)9=890-03💘 ฟรบบ

15:45=(3)1=3175
16:00=(8)7=8736
16:15=(3)2=3276
16:30=(9)8=9805
16:45=(6)7=6789
17:00=(5)6=5690

---------------
💵วาง 08:00-23:45 น.
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 7 เดือนที่แล้ว
15/10/64
🇻🇳 3นอย (เน้นดา)=(3)5=3509/8
💡วินบนหุ้น(ทั้งวัน)=(890123)

🍂ปป.
********************
12:15=(6)1=665-55💘 ฟบ
12:30=(4)5=690-50💘 ล
12:45=(6)8=348-04💘 บ
13:00=(2)9=429-22💘 ฟ3ด
13:15=(6)8=660-80💘 ฟบล
13:30=(9)6=248-86💘 ล
13:45=(5)8=262-31××
14:00=(1)2=189-14💘 ฟลรบ
14:15=(0)8=198-88💘 บล
14:30=(1)0=394-29××
14:45=(8)9=654-23××
15:00=(0)1=706-80💘 ฟบล
15:15=(0)1=449-04💘 ฟล
15:30=(8)9=890-03💘 ฟรบบ
15:45=(3)1=397-63💘 ฟลบ

16:00=(8)7=8736
16:15=(3)2=3276
16:30=(9)8=9805
16:45=(6)7=6789
17:00=(5)6=5690

---------------
💵วาง 08:00-23:45 น.
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 7 เดือนที่แล้ว 4
15/10/64
🇻🇳 3นอย (เน้นดา)=(3)5=3509/8
💡วินบนหุ้น(ทั้งวัน)=(890123)

********************
09:00=(6)0=102-68💘 ฟลบ
09:15=(0)9=075-98💘 ฟรบล(98
09:30=(5)9=854-94💘 ฟบล

09:45=(0)8=0894
10:00=(7)0=7065
10:15=(5)1=5190
10:30=(7)5=7520
10:45=(5)1=5190
11:00=(5)4=5418
11:15=(5)0=5078
11:30=(8)0=8079
11:45=(7)0=7018
12:00=(9)6=9608

---------------
💵
Line ID : mu.ptp

💥วาง 08:00-23:45 น.💥
mu2517 7 เดือนที่แล้ว
15/10/64
🇻🇳 3นอย (เน้นดา)=(3)5=3509/8
💡วินบนหุ้น(ทั้งวัน)=(890123)

********************
09:00=(6)0=102-68💘 ฟลบ
09:15=(0)9=075-98💘 ฟรบล(98
09:30=(5)9=854-94💘 ฟบล
09:45=(0)8=092-98💘 ฟรบล(98
10:00=(7)0=726-32💘 ฟรบ
10:15=(5)1=889-12💘 ล

10:30=(7)5=7520
10:45=(5)1=5190
11:00=(5)4=5418
11:15=(5)0=5078
11:30=(8)0=8079
11:45=(7)0=7018
12:00=(9)6=9608

---------------
💵
Line ID : mu.ptp

💥วาง 08:00-23:45 น.💥
mu2517 7 เดือนที่แล้ว
15/10/64
🇻🇳 3นอย (เน้นดา)=(3)5=3509/8
💡วินบนหุ้น(ทั้งวัน)=(890123)

********************
09:00=(6)0=102-68💘 ฟลบ
09:15=(0)9=075-98💘 ฟรบล(98
09:30=(5)9=854-94💘 ฟบล
09:45=(0)8=092-98💘 ฟรบล(98
10:00=(7)0=726-32💘 ฟรบ
10:15=(5)1=889-12💘 ล
10:30=(7)5=242-57💘 ฟลล(57

10:45=(5)1=5190
11:00=(5)4=5418
11:15=(5)0=5078
11:30=(8)0=8079
11:45=(7)0=7018
12:00=(9)6=9608

---------------
💵
Line ID : mu.ptp

💥วาง 08:00-23:45 น.💥
mu2517 7 เดือนที่แล้ว
15/10/64
🇻🇳 3นอย (เน้นดา)=(3)5=3509/8
💡วินบนหุ้น(ทั้งวัน)=(890123)

********************
09:00=(6)0=102-68💘 ฟลบ
09:15=(0)9=075-98💘 ฟรบล(98
09:30=(5)9=854-94💘 ฟบล
09:45=(0)8=092-98💘 ฟรบล(98
10:00=(7)0=726-32💘 ฟรบ
10:15=(5)1=889-12💘 ล
10:30=(7)5=242-57💘 ฟลล(57
10:45=(5)1=541-77💘 ฟรบบ

11:00=(5)4=5418
11:15=(5)0=5078
11:30=(8)0=8079
11:45=(7)0=7018
12:00=(9)6=9608

---------------
💵
Line ID : mu.ptp

💥วาง 08:00-23:45 น.💥
mu2517 7 เดือนที่แล้ว
15/10/64
🇻🇳 3นอย (เน้นดา)=(3)5=3509/8
💡วินบนหุ้น(ทั้งวัน)=(890123)

********************
09:00=(6)0=102-68💘 ฟลบ
09:15=(0)9=075-98💘 ฟรบล(98
09:30=(5)9=854-94💘 ฟบล
09:45=(0)8=092-98💘 ฟรบล(98
10:00=(7)0=726-32💘 ฟรบ
10:15=(5)1=889-12💘 ล
10:30=(7)5=242-57💘 ฟลล(57
10:45=(5)1=541-77💘 ฟรบบ
11:00=(5)4=912-24💘 ล
11:15=(5)0=094-33💘 ล
11:30=(8)0=359-21××
11:45=(7)0=605-09💘 บล
12:00=(9)6=782-12××

---------------
💵
Line ID : mu.ptp

💥วาง 08:00-23:45 น.💥
mu2517 ดู 9 เดือนที่แล้ว 2
09:30=(1)0=414-13💘 ฟบล
09:45=(0)9=286-75××
10:00=(0)9=642-65××
10:15=(0)1=498-35××
10:30=(4)5=232-80××
10:45=(3)4=226-73💘 ฟล
11:00=(5)1=759-98💘 ฟบ
11:15=(5)6=641-72💘 รบ(72
11:30=(7)9=025-28××
11:45=(2)0=983-52💘 ฟล
12:00=(2)3=256-33💘 ฟรบล
12:15=(4)2=910-54💘 ฟล
12:30=(0)2=560-74💘 ฟบจ(60
12:45=(2)0=050-75💘 บ
13:00=(7)0=341-97💘 ฟล
13:15=(5)1=609-04××
13:30=(5)1=671-76💘 บ
13:45=(5)2=627-45💘 ฟลบ
14:00=(8)0=659-55××
14:15=(7)8=804-84💘 บล(84
14:30=(8)0=261-56××
14:45=(7)9=603-35××
15:15=(8)0=847-82💘 ฟบลจ(82
15:30=(8)0=398-69💘 ฟบ
15:45=(4)5=624-24💘 ฟบล
16:00=(5)9=037-29💘 ล
16:15=(9)2=006-07××
16:30=(2)3=828-54💘 ฟบ
16:45=(4)9=214-89💘ฟบล(89
17:00=(8)7=936-46××
18:00=(3)1=817-20💘 บ

18:15=(7)6=76-75-79
=========976-576-975-965

18:30=(3)2=32-38-30
=========032-832-038-028

18:45=(8)7=87-80-85
=========587-087-085-075

19:00=(1)0=10-12-17
=========210-710-712-702

19:15=(0)9=09-08-03
=========309-809-803-893

19:30=(0)2=02-08-03
=========302-802-803-823

19:45=(3)2=32-35-30
=========032-532-035-025


------------------------------
ID : mu.ptp
mu2517 9 เดือนที่แล้ว
09:30=(1)0=414-13💘 ฟบล
09:45=(0)9=286-75××
10:00=(0)9=642-65××
10:15=(0)1=498-35××
10:30=(4)5=232-80××
10:45=(3)4=226-73💘 ฟล
11:00=(5)1=759-98💘 ฟบ
11:15=(5)6=641-72💘 รบ(72
11:30=(7)9=025-28××
11:45=(2)0=983-52💘 ฟล
12:00=(2)3=256-33💘 ฟรบล
12:15=(4)2=910-54💘 ฟล
12:30=(0)2=560-74💘 ฟบจ(60
12:45=(2)0=050-75💘 บ
13:00=(7)0=341-97💘 ฟล
13:15=(5)1=609-04××
13:30=(5)1=671-76💘 บ
13:45=(5)2=627-45💘 ฟลบ
14:00=(8)0=659-55××
14:15=(7)8=804-84💘 บล(84
14:30=(8)0=261-56××
14:45=(7)9=603-35××
15:15=(8)0=847-82💘 ฟบลจ(82
15:30=(8)0=398-69💘 ฟบ
15:45=(4)5=624-24💘 ฟบล
16:00=(5)9=037-29💘 ล
16:15=(9)2=006-07××
16:30=(2)3=828-54💘 ฟบ
16:45=(4)9=214-89💘ฟบล(89
17:00=(8)7=936-46××
18:00=(3)1=817-20💘 บ
18:15=(7)6=251-26💘 ล
18:30=(3)2=277-15💘 รบ
18:45=(8)7=750-60💘 แตก3💥
19:00=(1)0=522-35××
19:15=(0)9=280-43💘 ฟบจ(80
19:30=(0)2=916-59××
19:45=(3)2=391-13💘 ฟลบ


20:00=(3)2=32-34-31
=========132-432-431-421

20:15=(2)1=21-29-20
=========021-921-920-910

20:30=(1)0=10-18-19
=========910-810-819-809

20:45=(3)2=32-39-34
=========432-932-934-924

21:00=(5)0=50-54-59
=========950-450-954-904

21:15=(8)7=87-82-83
=========387-287-382-372

21:30=(1)5=15-17-16
=========615-715-716-756

21:45=(5)7=57-54-52
=========257-457-452-472

22:00=(5)7=57-51-52
=========257-157-251-271

22:15=(8)7=87-85-82
=========287-587-582-572

22:30=(0)7=07-01-05
=========507-107-501-571

22:45=(2)3=23-28-27
=========723-823-728-738

23:00=(8)0=80-86-84
=========480-680-486-406

23:15=(8)7=87-84-86
=========687-487-486-476

23:30=(5)7=57-53-54
=========357-457-453-473

23:45=(4)5=45-48-49
=========845-945-948-958

00:00=(5)4=54-57-58
=========854-754-758-748

ID : mu.ptp
mu2517 9 เดือนที่แล้ว
20:00=(3)2=303-66💘 ฟบ
20:15=(2)1=121-77💘 ฟบบจ(21
20:30=(1)0=972-31💘 ฟล
20:45=(3)2=924-97💘 แตกตรง💥
21:00=(5)0=500-73💘 ฟบบ

21:15=(8)7=87-82-83
=========387-287-382-372

21:30=(1)5=15-17-16
=========615-715-716-756

21:45=(5)7=57-54-52
=========257-457-452-472

22:00=(5)7=57-51-52
=========257-157-251-271

22:15=(8)7=87-85-82
=========287-587-582-572

22:30=(0)7=07-01-05
=========507-107-501-571

22:45=(2)3=23-28-27
=========723-823-728-738

23:00=(8)0=80-86-84
=========480-680-486-406

23:15=(8)7=87-84-86
=========687-487-486-476

23:30=(5)7=57-53-54
=========357-457-453-473

23:45=(4)5=45-48-49
=========845-945-948-958

00:00=(5)4=54-57-58
=========854-754-758-748

Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 10 เดือนที่แล้ว 2
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
08:45=(8)0=80-81-83
=========380-180-183-103

09:00=(3)1=31-38-35
=========531-831-835-815

09:15=(8)6=86-85-87
=========786-586-785-765

09:30=(6)0=60-63-61
=========160-360-163-103

09:45=(6)1=61-65-69
=========961-561-569-519

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋---
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
08:45=(8)0=688-75💘 ฟบ

09:00=(3)1=31-38-35
=========531-831-835-815

09:15=(8)6=86-85-87
=========786-586-785-765

09:30=(6)0=60-63-61
=========160-360-163-103

09:45=(6)1=61-65-69
=========961-561-569-519

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋---
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
08:45=(8)0=688-75💘 ฟบ
09:00=(3)1=077-47××
09:15=(8)6=037-02××
09:30=(6)0=683-01💘 ฟรบล (01
09:45=(6)1=322-79××
10:00=(1)0=866-22××
10:15=(0)3=591-74××
10:30=(0)1=415-35💘 บ
10:45=(6)1=902-83××
11:00=(6)1=726-55💘 ฟบ
11:15=(4)5=884-99💘 ฟบ
11:30=(7)2=436-35××
11:45=(7)8=461-62××
12:00=(3)4=723-17💘 ฟบ
12:30=(2)7=315-26💘 ฟบ
12:45=(7)2=025-89💘 บ
13:00=(0)4=139-10💘 ฟล จ(10
13:15=(2)1=378-33××
13:30=(8)7=040-41××
13:45=(0)1=090-26💘 ฟบ
14:00=(1)6=167-45💘 ฟรบบ
14:15=(9)4=607-62××
14:30=(9)4=438-73💘 รบ
14:45=(6)1=187-17💘 ลบ
15:00=(7)8=726-99💘 ฟรบ
15:15=(0)1=907-68💘 ฟบ
15:45=(5)4=991-31××
16:00=(6)5=381-52💘 ล (52
16:15=(9)7=438-96💘 ฟล จ(96
16:30=(9)7=550-66××
16:45=(0)8=849-41💘 รบ
17:00=(3)1=727-60××
17:15=(7)5=754-64💘 ฟรบบ
17:30=(1)7=267-81💘 ฟลบ จ(67/81
17:45=(7)8=160-01××
18:00=(3)4=433-82💘 ฟบบ
18:15=(5)7=082-34××
18:30=(0)2=798-03💘 ฟล จ(03
18:45=(4)5=934-96💘 ฟบ จ(34
19:00=(7)8=046-44××
19:15=(7)8=280-38💘 บล (80
19:30=(7)6=507-60💘 ฟบล จ(07/60

19:45=(2)0=20-24-27
=========720-420-427-407

20:00=(0)1=01-04-03
=========301-401-304-314

20:15=(7)0=70-78-71
=========170-870-871-801

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋---
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 10 เดือนที่แล้ว 2
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:45=(5)0=599-91💘 ฟรบ
09:00=(0)5=887-19××
09:15=(7)9=568-07💘 ฟล
09:30=(9)8=099-37💘 ฟบ

09:45=(9)1=91-93-94
=========491-391-493-413

10:00=(8)6=86-80-89
=========986-086-980-960

10:15=(7)6=76-70-79
=========976-076-970-960

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:45=(5)0=599-91💘 ฟรบ
09:00=(0)5=887-19××
09:15=(7)9=568-07💘 ฟล
09:30=(9)8=099-37💘 ฟบ
09:45=(9)1=938-71💘 ฟรบล
10:00=(8)6=812-64💘 ฟรบล
10:15=(7)6=852-41××

10:30=(1)9=19-16-14
=========419-619-416-496

10:45=(9)4=94-91-93
=========394-194-391-341

11:00=(3)1=31-39-30
=========031-931-930-910

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:45=(5)0=599-91💘 ฟรบ
09:00=(0)5=887-19××
09:15=(7)9=568-07💘 ฟล
09:30=(9)8=099-37💘 ฟบ
09:45=(9)1=938-71💘 ฟรบล
10:00=(8)6=812-64💘 ฟรบล
10:15=(7)6=852-41××
10:30=(1)9=398-36💘 บ
10:45=(9)4=913-16💘แตก3 💥
11:00=(3)1=053-85💘 ฟบ
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 10 เดือนที่แล้ว 4
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

11:00=(9)2=469-90💘 ฟบล
11:15=(9)0=977-08💘 ฟรบล
11:30=(5)7=169-48××(69
11:45=(5)1=095-28💘 ฟบ จ(95
12:00=(0)2=330-10💘 ฟบล

12:15=(8)0=80-86-85
=========580-680-586-506

12:30=(6)5=65-62-69
=========965-265-962-952

12:45=(4)3=43-48-40
=========043-843-840-830

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

11:00=(9)2=469-90💘 ฟบล
11:15=(9)0=977-08💘 ฟรบล
11:30=(5)7=169-48××(69
11:45=(5)1=095-28💘 ฟบ จ(95
12:00=(0)2=330-10💘 ฟบล
12:15=(8)0=461-04💘 ล
12:30=(6)5=206-78💘 ฟบ
12:45=(4)3=963-45💘 ฟล

13:00=(3)2=32-34-30
=========032-432-430-420

13:15=(4)5=45-46-47
=========645-745-746-756

13:30=(8)0=80-83-82
=========280-380-382-302

13:45=(7)8=78-75-74
=========578-478-574-584

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

11:00=(9)2=469-90💘 ฟบล
11:15=(9)0=977-08💘 ฟรบล
11:30=(5)7=169-48××(69
11:45=(5)1=095-28💘 ฟบ จ(95
12:00=(0)2=330-10💘 ฟบล
12:15=(8)0=461-04💘 ล
12:30=(6)5=206-78💘 ฟบ
12:45=(4)3=963-45💘 ฟล
13:00=(3)2=422-24💘 บล (24
13:15=(4)5=365-82💘 บ (65
13:30=(8)0=920-31💘 บ (20
13:45=(7)8=526-04××

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

11:00=(9)2=469-90💘 ฟบล
11:15=(9)0=977-08💘 ฟรบล
11:30=(5)7=169-48××(69
11:45=(5)1=095-28💘 ฟบ จ(95
12:00=(0)2=330-10💘 ฟบล
12:15=(8)0=461-04💘 ล
12:30=(6)5=206-78💘 ฟบ
12:45=(4)3=963-45💘 ฟล
13:00=(3)2=422-24💘 บล (24
13:15=(4)5=365-82💘 บ (65
13:30=(8)0=920-31💘 บ (20
13:45=(7)8=526-04××
14:15=(8)9=534-04××
14:30=(5)6=762-44💘 บ
14:45=(3)4=303-59💘 ฟบ
15:00=(6)5=897-47××
15:15=(4)3=816-22××
15:30=(5)6=681-15💘 ฟลบ จ(15
16:00=(2)7=253-74💘 ฟรบล
16:15=(3)8=357-75💘 ฟรบ
16:30=(9)4=312-94💘 ฟลล จ(94
16:45=(0)9=574-19💘 ล
17:00=(3)2=032-73💘 ฟ3ด จ(32
17:15=(1)0=605-44💘 บ
17:30=(5)4=882-21××
17:45=(8)7=021-49××
18:00=(2)3=592-80💘 ฟบ
18:15=(2)7=952-41💘 ฟบ จ(52
18:45=(9)5=862-03××
19:00=(4)1=964-79💘 ฟบ
19:15=(1)5=137-91💘 ฟลรบ
19:30=(1)2=844-59××
20:30=(3)8=890-83💘 ฟ3ด จ(83
20:45=(8)7=048-13💘 ฟบ จ(48
21:00=(8)7=821-27💘 ฟรบล (27
21:15=(7)0=025-94💘 รบ
21:30=(1)0=151-53💘 ฟบ

21:45=(0)9=09-01-05
=========509-109-501-591

22:00=(9)8=98-94-97
=========798-498-794-784

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

11:00=(9)2=469-90💘 ฟบล
11:15=(9)0=977-08💘 ฟรบล
11:30=(5)7=169-48××(69
11:45=(5)1=095-28💘 ฟบ จ(95
12:00=(0)2=330-10💘 ฟบล
12:15=(8)0=461-04💘 ล
12:30=(6)5=206-78💘 ฟบ
12:45=(4)3=963-45💘 ฟล
13:00=(3)2=422-24💘 บล (24
13:15=(4)5=365-82💘 บ (65
13:30=(8)0=920-31💘 บ (20
13:45=(7)8=526-04××
14:15=(8)9=534-04××
14:30=(5)6=762-44💘 บ
14:45=(3)4=303-59💘 ฟบ
15:00=(6)5=897-47××
15:15=(4)3=816-22××
15:30=(5)6=681-15💘 ฟลบ จ(15
16:00=(2)7=253-74💘 ฟรบล
16:15=(3)8=357-75💘 ฟรบ
16:30=(9)4=312-94💘 ฟลล จ(94
16:45=(0)9=574-19💘 ล
17:00=(3)2=032-73💘 ฟ3ด จ(32
17:15=(1)0=605-44💘 บ
17:30=(5)4=882-21××
17:45=(8)7=021-49××
18:00=(2)3=592-80💘 ฟบ
18:15=(2)7=952-41💘 ฟบ จ(52
18:45=(9)5=862-03××
19:00=(4)1=964-79💘 ฟบ
19:15=(1)5=137-91💘 ฟลรบ
19:30=(1)2=844-59××
20:30=(3)8=890-83💘 ฟ3ด จ(83
20:45=(8)7=048-13💘 ฟบ จ(48
21:00=(8)7=821-27💘 ฟรบล (27
21:15=(7)0=025-94💘 รบ
21:30=(1)0=151-53💘 ฟบ
21:45=(0)9=493-50💘 ฟลบ
22:00=(9)8=464-59💘 ฟล

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]


22:15=(4)7=47-40-41
=========147-047-140-170

22:30=(6)1=61-65-60
=========561-061-065-015

22:45=(5)6=56-51-58
=========856-156-851-861

23:00=(1)0=10-15-14
=========410-510-514-504

23:15=(9)0=90-93-98
=========890-390-398-308

23:30=(8)7=87-86-81
=========187-687-681-671

23:45=(5)4=54-59-50
=========054-954-960-940

00:00=(6)3=63-61-60
=========063-163-061-031
mu2517 ดู 10 เดือนที่แล้ว 5
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(8)1=81-86-80
========081-681-086-016

08:30=(0)8=08-01-07
=========708-108-701-781

08:45=(4)2=42-49-41
=========142-942-149-129

09:00=(1)8=18-10-19
=========918-018-910-980⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(8)1=253-17💘 ล

08:30=(0)8=08-01-07
=========708-108-701-781

08:45=(4)2=42-49-41
=========142-942-149-129

09:00=(1)8=18-10-19
=========918-018-910-980⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(8)1=253-17💘 ล
08:30=(0)8=855-73💘 รบ
08:45=(4)2=882-31××
09:00=(1)8=039-00××

09:15=(0)3=03-07-08
=========703-803-708-738

09:30=(5)6=56-50-52
=========256-056-052-062

09:45=(8)0=80-84-83
=========380-480-483-403

10:00=(4)5=45-48-47
=========845-745-847-857⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(8)1=253-17💘 ล
08:30=(0)8=855-73💘 รบ
08:45=(4)2=882-31××
09:00=(1)8=039-00××
09:15=(0)3=802-26💘 ฟบ

09:30=(5)6=56-50-52
=========256-056-052-062

09:45=(8)0=80-84-83
=========380-480-483-403

10:00=(4)5=45-48-47
=========845-745-847-857⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(8)1=253-17💘 ล
08:30=(0)8=855-73💘 รบ
08:45=(4)2=882-31××
09:00=(1)8=039-00××
09:15=(0)3=802-26💘 ฟบ
09:30=(5)6=865-72💘 ฟบบจ(65
09:45=(8)0=198-90💘 ฟบล
10:00=(4)5=965-45💘 ฟ3ดจ(45

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(8)1=253-17💘 ล
08:30=(0)8=855-73💘 รบ
08:45=(4)2=882-31××
09:00=(1)8=039-00××
09:15=(0)3=802-26💘 ฟบ
09:30=(5)6=865-72💘 ฟบบ จ(65
09:45=(8)0=198-90💘 ฟบล
10:00=(4)5=965-45💘 ฟ3ด จ(45
10:30=(3)4=688-32💘 ฟล จ(3
10:45=(7)8=357-22💘 ฟบ
11:00=(9)0=100-12💘 ล
11:15=(1)0=056-43💘 รบ
11:30=(2)1=144-66💘 รบ
11:45=(9)0=194-52💘 ฟบ
12:00=(1)2=663-05××
12:15=(4)5=952-65💘 บล (65
12:30=(5)2=255-30💘 ฟบ
12:45=(5)6=270-23××
13:00=(0)3=923-54💘 บ
13:15=(0)1=634-36××
13:30=(6)1=221-74💘 บ
13:45=(9)4=341-91💘 ฟบล
14:00=(1)3=013-43💘✓ แตกตรง💥
14:15=(6)5=344-50💘 ล
14:30=(1)2=961-59💘 ฟบ
14:45=(3)0=878-26××
15:00=(3)1=649-04××
16:15=(6)8=260-44💘 ฟบ
16:30=(6)8=334-42××
16:45=(4)3=717-77××
17:00=(0)1=839-16💘 ล
17:15=(2)3=637-98💘 บ
17:30=(9)8=119-38💘 ฟบล จ(19
17:45=(7)6=017-34💘 ฟบ
18:00=(8)7=734-72💘 บล
18:15=(2)1=233-01💘 ฟรบล
18:30=(2)1=950-26💘 ฟล
18:45=(1)2=800-62💘 ล
19:00=(4)3=341-81💘 ฟบบ
19:15=(9)8=566-28💘 ล (82
19:30=(9)7=765-38💘 รบ
19:45=(0)9=901-25💘 ฟรบบ
20:00=(6)8=187-61💘 ฟลบ จ(61
20:15=(8)0=415-11××
20:30=(4)5=927-58💘 ล

20:45=(8)9=89-80-82
=========289-089-280-290

21:00=(8)5=85-89-80
=========085-985-980-950

21:15=(7)0=70-76-78
=========870-670-678-608

21:30=(7)5=75-71-72
=========275-175-271-251

21:45=(2)0=20-23-25
=========520-320-520-530

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 10 เดือนที่แล้ว 1
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

📢013

09:00=(8)9=738-13💘 ฟบจ(38
09:15=(8)3=735-27💘 บ

09:30=(7)5=75-76-71
=========675-175-651-671

09:45=(0)2=02-04-07
=========702-402-704-724

10:00=(0)7=07-06-02
=========207-607-602-672

10:15=(8)0=80-81-82
=========280-180-281-201

10:30=(8)7=87-89-83
=========387-987-983-943

10:45=(5)7=57-59-58
=========857-957-958-978⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 10 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

📢013

09:00=(8)9=738-13💘 ฟบจ(38
09:15=(8)3=735-27💘 บ
09:30=(7)5=233-04××
09:45=(0)2=535-34××
10:00=(0)7=754-79💘 รบล
10:15=(8)0=689-60💘 ฟบล
10:30=(8)7=005-93××(93
10:45=(5)7=564-98💘 ฟรบ(98

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 11 เดือนที่แล้ว 1
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:30=(3)4=070-19××
09:45=(7)8=703-55💘 ฟรบ
10:00=(6)7=789-36💘 ฟลบ
10:15=(0)4=227-20💘 ฟล
10:30=(7)9=851-09💘 ล(09
10:45=(2)1=802-01💘 ฟบล
11:00=(7)6=531-57💘 ฟลจ(57
11:15=(1)2=497-37××
11:30=(2)1=316-03💘 บ
11:45=(8)7=471-75💘 บล
12:00=(7)9=844-09💘 ล
12:15=(5)7=825-29💘 ฟบ
12:30=(5)2=887-98××
12:45=(1)0=303-62💘 บ(62
13:00=(9)0=068-62💘✓ แตก3💥
13:15=(4)6=706-05💘 บ(06/05
13:30=(3)7=279-90💘 บ
13:45=(4)5=931-31××
14:00=(0)1=544-78××
14:15=(9)8=905-02💘 ฟรบ
14:30=(6)1=907-91💘 ล
14:45=(5)1=795-81💘 ฟบล
15:00=(8)1=374-10💘 ล(10
15:15=(7)8=661-71💘 ฟลจ(71
15:30=(8)1=415-45💘 บ
15:45=(6)3=512-91××
16:00=(2)0=713-72💘 ฟล
16:15=(1)8=545-21💘 ฟล
16:30=(4)9=617-99💘 ล
16:45=(6)5=408-86💘 ฟล
17:15=(0)7=089-70💘 ฟ3ดจ(70
17:30=(9)7=872-76💘 บล
17:45=(7)1=906-00××
18:00=(0)8=516-50💘 ฟลจ(50
18:15=(4)5=876-95💘 ล(76
18:30=(9)0=222-06💘 ล

18:45=(0)8=08-05-06
=========608-508-605-685

19:00=(2)1=21-27-28
=========821-721-827-817

19:15=(5)1=51-52-56
=========251-651-652-612

19:30=(6)5=65-64-63
=========365-465-364-354⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 11 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:30=(3)4=070-19××
09:45=(7)8=703-55💘 ฟรบ
10:00=(6)7=789-36💘 ฟลบ
10:15=(0)4=227-20💘 ฟล
10:30=(7)9=851-09💘 ล(09
10:45=(2)1=802-01💘 ฟบล
11:00=(7)6=531-57💘 ฟลจ(57
11:15=(1)2=497-37××
11:30=(2)1=316-03💘 บ
11:45=(8)7=471-75💘 บล
12:00=(7)9=844-09💘 ล
12:15=(5)7=825-29💘 ฟบ
12:30=(5)2=887-98××
12:45=(1)0=303-62💘 บ(62
13:00=(9)0=068-62💘✓ แตก3💥
13:15=(4)6=706-05💘 บ(06/05
13:30=(3)7=279-90💘 บ
13:45=(4)5=931-31××
14:00=(0)1=544-78××
14:15=(9)8=905-02💘 ฟรบ
14:30=(6)1=907-91💘 ล
14:45=(5)1=795-81💘 ฟบล
15:00=(8)1=374-10💘 ล(10
15:15=(7)8=661-71💘 ฟลจ(71
15:30=(8)1=415-45💘 บ
15:45=(6)3=512-91××
16:00=(2)0=713-72💘 ฟล
16:15=(1)8=545-21💘 ฟล
16:30=(4)9=617-99💘 ล
16:45=(6)5=408-86💘 ฟล
17:15=(0)7=089-70💘 ฟ3ดจ(70
17:30=(9)7=872-76💘 บล
17:45=(7)1=906-00××
18:00=(0)8=516-50💘 ฟลจ(50
18:15=(4)5=876-95💘 ล(76
18:30=(9)0=222-06💘 ล
18:45=(0)8=033-63💘 ฟรบ
19:00=(2)1=683-53××
19:15=(5)1=770-56💘 ฟลจ(56
19:30=(6)5=912-25💘 ล
19:45=(2)0=087-79××
20:00=(1)6=316-54💘✓ แตกตรง💥

20:30=(9)0=90-95-98
==========590-890-598-580

20:45=(9)8=98-90-91
=========198-098-091-081

21:00=(4)5=45-49-40
=========945-045-049-059

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 2
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:00=(6)7=468-67💘 ฟ3ดจ(67
09:15=(9)8=919-23💘 ฟบจ(19
09:30=(5)6=784-64💘 ล
09:45=(0)1=018-69💘 ฟรบบ
10:00=(0)8=534-61××
10:15=(4)2=409-78💘 ฟรบ
10:30=(0)9=191-80💘 ฟลบ
10:45=(5)9=799-46💘 บ
11:00=(7)0=703-32💘✓ แตก3
11:15=(7)8=928-65💘 บ

11:30=(0)4=04-03-08
=========304-804-803-843

11:45=(0)8=08-06-02
=========208-608-602-682


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:00=(6)7=468-67💘 ฟ3ดจ(67
09:15=(9)8=919-23💘 ฟบจ(19
09:30=(5)6=784-64💘 ล
09:45=(0)1=018-69💘 ฟรบบ
10:00=(0)8=534-61××
10:15=(4)2=409-78💘 ฟรบ
10:30=(0)9=191-80💘 ฟลบ
10:45=(5)9=799-46💘 บ
11:00=(7)0=703-32💘✓ แตก3💥
11:15=(7)8=928-65💘 บ
11:30=(0)4=890-08💘 ฟบลจ(08

11:45=(0)8=08-06-02
=========208-608-602-682

12:00=(0)7=07-08-02
=========807-207-802-872


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:00=(6)7=468-67💘 ฟ3ดจ(67
09:15=(9)8=919-23💘 ฟบจ(19
09:30=(5)6=784-64💘 ล
09:45=(0)1=018-69💘 ฟรบบ
10:00=(0)8=534-61××
10:15=(4)2=409-78💘 ฟรบ
10:30=(0)9=191-80💘 ฟลบ
10:45=(5)9=799-46💘 บ
11:00=(7)0=703-32💘✓ แตก3💥
11:15=(7)8=928-65💘 บ
11:30=(0)4=890-08💘 ฟบลจ(08
11:45=(0)8=069-55💘 ฟรบ

12:00=(0)7=07-08-02
=========807-207-802-872

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 6
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:15=(0)9=09-07-08
========709-809-807-897
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:15=(0)9=040-01💘 ฟบล

09:30=(7)8=78-74-70
========078-478-074-084
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:15=(0)9=040-01💘 ฟบล
09:30=(7)8=039-16××
09:45=(0)1=490-35💘 ✓ แตก3💥

10:00=(0)4=04-06-05
=========504-604-506-546

10:15=(8)7=87-84-89
=========487-987-984-974


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:15=(0)9=040-01💘 ฟบล
09:30=(7)8=039-16××
09:45=(0)1=490-35💘 ✓ แตก3💥
10:00=(0)4=276-85××
10:15=(8)7=869-69💘 ฟรบ
10:30=(8)9=959-87💘 ฟลบ

10:45=(9)8=98-95-97
=========598-798-795-785

11:00=(5)6=56-58-57
=========856-756-758-768


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:15=(0)9=040-01💘 ฟบล
09:30=(7)8=039-16××
09:45=(0)1=490-35💘 ✓ แตก3💥
10:00=(0)4=276-85××
10:15=(8)7=869-69💘 ฟรบ
10:30=(8)9=959-87💘 ฟลบ
10:45=(9)8=493-69💘 ฟบล
11:00=(5)6=305-89💘 ฟบ

11:15=(6)5=65-60-69
=========965-065-960-950

11:30=(9)8=98-97-96
=========798-698-697-687


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:15=(0)9=040-01💘 ฟบล
09:30=(7)8=039-16××
09:45=(0)1=490-35💘 ✓ แตก3💥
10:00=(0)4=276-85××
10:15=(8)7=869-69💘 ฟรบ
10:30=(8)9=959-87💘 ฟลบ
10:45=(9)8=493-69💘 ฟบล
11:00=(5)6=305-89💘 ฟบ
11:15=(6)5=705-63💘 ฟล(05

11:30=(9)8=98-97-96
=========798-698-697-687

11:45=(0)9=09-05-06
=========509-609-506-596


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:15=(0)9=040-01💘 ฟบล
09:30=(7)8=039-16××
09:45=(0)1=490-35💘 ✓ แตก3💥
10:00=(0)4=276-85××
10:15=(8)7=869-69💘 ฟรบ
10:30=(8)9=959-87💘 ฟลบ
10:45=(9)8=493-69💘 ฟบล
11:00=(5)6=305-89💘 ฟบ
11:15=(6)5=705-63💘 ฟล(05
11:30=(9)8=787-19💘 ฟลบ(87
11:45=(0)9=782-76××

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 6
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

10:15=(2)5=582-19💘 ฟบบ
10:30=(5)2=466-67××
10:45=(6)0=529-47××
11:00=(5)2=292-27💘 บล
11:15=(8)0=485-15💘 ฟบ

11:30=(9)7=97-91-93
=========397-197-193-173⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

10:15=(2)5=582-19💘 ฟบบ
10:30=(5)2=466-67××
10:45=(6)0=529-47××
11:00=(5)2=292-27💘 บล
11:15=(8)0=485-15💘 ฟบ
11:30=(9)7=280-24××

11:45=(8)3=83-89-81
=========983-183-981-931⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

10:15=(2)5=582-19💘 ฟบบ
10:30=(5)2=466-67××
10:45=(6)0=529-47××
11:00=(5)2=292-27💘 บล
11:15=(8)0=485-15💘 ฟบ
11:30=(9)7=280-24××
11:45=(8)3=082-21💘 ฟบ

12:00=(4)3=43-41-47
=========143-743-741-731⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

10:15=(2)5=582-19💘 ฟบบ
10:30=(5)2=466-67××
10:45=(6)0=529-47××
11:00=(5)2=292-27💘 บล
11:15=(8)0=485-15💘 ฟบ
11:30=(9)7=280-24××
11:45=(8)3=082-21💘 ฟบ
12:00=(4)3=653-54💘 ฟลบ

12:15=(8)7=87-80-83
=========387-087-083-073⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

10:15=(2)5=582-19💘 ฟบบ
10:30=(5)2=466-67××
10:45=(6)0=529-47××
11:00=(5)2=292-27💘 บล
11:15=(8)0=485-15💘 ฟบ
11:30=(9)7=280-24××
11:45=(8)3=082-21💘 ฟบ
12:00=(4)3=653-54💘 ฟลบ
12:15=(8)7=117-03💘 บ(03

12:30=(6)3=63-62-65
=========563-263-562-532⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

10:15=(2)5=582-19💘 ฟบบ
10:30=(5)2=466-67××
10:45=(6)0=529-47××
11:00=(5)2=292-27💘 บล
11:15=(8)0=485-15💘 ฟบ
11:30=(9)7=280-24××
11:45=(8)3=082-21💘 ฟบ
12:00=(4)3=653-54💘 ฟลบ
12:15=(8)7=117-03💘 บ(03
12:30=(6)3=092-43💘 ล

12:45=(7)5=75-70-79
=========975-075-079-059

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

10:15=(2)5=582-19💘 ฟบบ
10:30=(5)2=466-67××
10:45=(6)0=529-47××
11:00=(5)2=292-27💘 บล
11:15=(8)0=485-15💘 ฟบ
11:30=(9)7=280-24××
11:45=(8)3=082-21💘 ฟบ
12:00=(4)3=653-54💘 ฟลบ
12:15=(8)7=117-03💘 บ(03
12:30=(6)3=092-43💘 ล
12:45=(7)5=170-11💘 ฟบ

13:00=(2)0=20-25-23
=========520-320-523-503

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 3
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:15=(8)3=620-03💘 ล(20/03
09:30=(2)1=420-02💘 ฟบล
09:45=(2)0=866-34××
10:00=(4)3=315-40💘 ฟลบจ(40
10:15=(9)7=497-31💘 ฟบบจ(97
10:30=(9)8=819-77💘 ฟบบ
10:45=(9)1=605-26××
11:00=(9)8=214-65××
11:15=(2)3=568-06××
11:30=(8)6=811-32💘 ฟรบ
11:45=(8)3=188-81💘 ฟบล
12:00=(3)2=239-35💘 ฟ3ด
12:15=(6)1=184-38💘 รบ
12:30=(3)2=224-02💘 บล(02
12:45=(6)5=008-14××
13:00=(1)2=254-98💘 รบ
13:15=(2)1=054-06××
13:30=(1)4=179-41💘 ฟ3ดจ(41
13:45=(0)2=642-85💘 บ
14:00=(1)9=925-00💘 รบ
14:15=(7)8=931-40××
14:30=(0)2=133-05💘 ฟล
14:45=(6)7=652-27💘 ฟรบ
15:00=(5)6=520-72💘 ฟรบ
15:15=(7)0=937-16💘 ฟบ
15:30=(0)7=917-97💘 บล
15:45=(6)5=041-22××
16:30=(1)0=707-24💘 บ
16:45=(8)5=060-78💘 ฟล
17:00=(0)7=606-94💘 ฟบ

17:15=(6)5=65-62-64
=========265-465-462-452

17:30=(5)4=54-59-50
=========954-054-059-049⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:15=(8)3=620-03💘 ล(20/03
09:30=(2)1=420-02💘 ฟบล
09:45=(2)0=866-34××
10:00=(4)3=315-40💘 ฟลบจ(40
10:15=(9)7=497-31💘 ฟบบจ(97
10:30=(9)8=819-77💘 ฟบบ
10:45=(9)1=605-26××
11:00=(9)8=214-65××
11:15=(2)3=568-06××
11:30=(8)6=811-32💘 ฟรบ
11:45=(8)3=188-81💘 ฟบล
12:00=(3)2=239-35💘 ฟ3ด
12:15=(6)1=184-38💘 รบ
12:30=(3)2=224-02💘 บล(02
12:45=(6)5=008-14××
13:00=(1)2=254-98💘 รบ
13:15=(2)1=054-06××
13:30=(1)4=179-41💘 ฟ3ดจ(41
13:45=(0)2=642-85💘 บ
14:00=(1)9=925-00💘 รบ
14:15=(7)8=931-40××
14:30=(0)2=133-05💘 ฟล
14:45=(6)7=652-27💘 ฟรบ
15:00=(5)6=520-72💘 ฟรบ
15:15=(7)0=937-16💘 ฟบ
15:30=(0)7=917-97💘 บล
15:45=(6)5=041-22××
16:30=(1)0=707-24💘 บ
16:45=(8)5=060-78💘 ฟล
17:00=(0)7=606-94💘 ฟบ
17:15=(6)5=646-76💘 ฟบลจ(46

17:30=(5)4=54-59-50
=========954-054-059-049

17:45=(8)6=86-81-84
=========186-486-184-164⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:15=(8)3=620-03💘 ล(20/03
09:30=(2)1=420-02💘 ฟบล
09:45=(2)0=866-34××
10:00=(4)3=315-40💘 ฟลบจ(40
10:15=(9)7=497-31💘 ฟบบจ(97
10:30=(9)8=819-77💘 ฟบบ
10:45=(9)1=605-26××
11:00=(9)8=214-65××
11:15=(2)3=568-06××
11:30=(8)6=811-32💘 ฟรบ
11:45=(8)3=188-81💘 ฟบล
12:00=(3)2=239-35💘 ฟ3ด
12:15=(6)1=184-38💘 รบ
12:30=(3)2=224-02💘 บล(02
12:45=(6)5=008-14××
13:00=(1)2=254-98💘 รบ
13:15=(2)1=054-06××
13:30=(1)4=179-41💘 ฟ3ดจ(41
13:45=(0)2=642-85💘 บ
14:00=(1)9=925-00💘 รบ
14:15=(7)8=931-40××
14:30=(0)2=133-05💘 ฟล
14:45=(6)7=652-27💘 ฟรบ
15:00=(5)6=520-72💘 ฟรบ
15:15=(7)0=937-16💘 ฟบ
15:30=(0)7=917-97💘 บล
15:45=(6)5=041-22××
16:30=(1)0=707-24💘 บ
16:45=(8)5=060-78💘 ฟล
17:00=(0)7=606-94💘 ฟบ
17:15=(6)5=646-76💘 ฟบลจ(46
17:30=(5)4=418-86💘 รบ

17:45=(8)6=86-81-84
=========186-486-184-164⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:15=(8)3=620-03💘 ล(20/03
09:30=(2)1=420-02💘 ฟบล
09:45=(2)0=866-34××
10:00=(4)3=315-40💘 ฟลบจ(40
10:15=(9)7=497-31💘 ฟบบจ(97
10:30=(9)8=819-77💘 ฟบบ
10:45=(9)1=605-26××
11:00=(9)8=214-65××
11:15=(2)3=568-06××
11:30=(8)6=811-32💘 ฟรบ
11:45=(8)3=188-81💘 ฟบล
12:00=(3)2=239-35💘 ฟ3ด
12:15=(6)1=184-38💘 รบ
12:30=(3)2=224-02💘 บล(02
12:45=(6)5=008-14××
13:00=(1)2=254-98💘 รบ
13:15=(2)1=054-06××
13:30=(1)4=179-41💘 ฟ3ดจ(41
13:45=(0)2=642-85💘 บ
14:00=(1)9=925-00💘 รบ
14:15=(7)8=931-40××
14:30=(0)2=133-05💘 ฟล
14:45=(6)7=652-27💘 ฟรบ
15:00=(5)6=520-72💘 ฟรบ
15:15=(7)0=937-16💘 ฟบ
15:30=(0)7=917-97💘 บล
15:45=(6)5=041-22××
16:30=(1)0=707-24💘 บ
16:45=(8)5=060-78💘 ฟล
17:00=(0)7=606-94💘 ฟบ
17:15=(6)5=646-76💘 ฟบลจ(46
17:30=(5)4=418-86💘 รบ
17:45=(8)6=810-22💘 ฟรบ

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 4
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:15=(8)5=85-87-81
========785-185-781-751

09:30=(5)8=58-57-59
=========958-758-957-987⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
บนเข้ามี(*)ท้ายผล

💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:15=(8)5=708-32💘 ฟบ*

09:30=(5)8=58-57-59
=========958-758-957-987

09:45=(4)5=45-40-48
=========845-045-840-850⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
บนเข้ามี(*)ท้ายผล

💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:15=(8)5=708-32💘 ฟบ*
09:30=(5)8=899-62💘 รบ*

09:45=(4)5=45-40-48
=========845-045-840-850

10:00=(5)6=56-52-58
=========856-256-258-268⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
บนเข้ามี(*)ท้ายผล

💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:15=(8)5=708-32💘 ฟบ*
09:30=(5)8=899-62💘 รบ*
09:45=(4)5=187-33××

10:00=(5)6=56-52-58
=========856-256-258-268

10:15=(8)9=89-82-83
=========289-389-382-392⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
บนเข้ามี(*)ท้ายผล

💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

09:15=(8)5=708-32💘 ฟบ*
09:30=(5)8=899-62💘 รบ*
09:45=(4)5=187-33××
10:00=(5)6=400-32××

10:15=(8)9=89-82-83
=========289-389-382-392

10:30=(6)5=65-62-64
=========265-465-462-452⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
บนเข้ามี(*)ท้ายผล

💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 ดู 1 ปีที่แล้ว 3
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

12:00=(3)4=436-89💘✓ แตก3💥
12:15=(9)0=230-32💘✓ บ(30
12:30=(8)7=629-14××
13:00=(3)0=184-69××
13:15=(1)0=521-66💘✓ ฟบ
13:30=(0)1=285-59××
13:45=(9)2=961-80💘✓ ฟรบ
14:00=(5)3=526-53💘✓ ฟรบลจ(53
14:15=(3)1=315-73💘✓ ฟรบล
14:30=(6)3=521-08××
14:45=(9)3=818-36💘 ล
15:00=(3)4=441-50💘✓ บ
15:15=(1)2=049-12💘 ฟลลจ(12
15:30=(9)8=234-49💘 ฟลจ(49
15:45=(3)4=356-66💘✓ ฟรบ
16:00=(3)2=040-19××
16:15=(6)7=012-60💘 ฟล
16:30=(6)5=940-87××
16:45=(1)2=416-92💘✓ ฟบลจ(16
17:00=(0)1=564-62××
17:15=(4)2=239-24💘✓ ฟ3ดจ(42
17:30=(4)9=061-49💘 ฟลลจ(49
17:45=(6)5=039-17××
18:00=(2)3=091-01××
18:15=(1)2=909-86××
18:30=(5)6=095-99💘✓ แตก3💥
18:45=(2)3=165-95××
19:00=(6)7=699-27💘✓ ฟรบล
19:15=(9)7=693-57💘✓ ฟบล
19:30=(7)8=916-92××

19:45=(7)5=75-79-76
========975-675-679-659⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

12:00=(3)4=436-89💘✓ แตก3💥
12:15=(9)0=230-32💘✓ บ(30
12:30=(8)7=629-14××
13:00=(3)0=184-69××
13:15=(1)0=521-66💘✓ ฟบ
13:30=(0)1=285-59××
13:45=(9)2=961-80💘✓ ฟรบ
14:00=(5)3=526-53💘✓ ฟรบลจ(53
14:15=(3)1=315-73💘✓ ฟรบล
14:30=(6)3=521-08××
14:45=(9)3=818-36💘 ล
15:00=(3)4=441-50💘✓ บ
15:15=(1)2=049-12💘 ฟลลจ(12
15:30=(9)8=234-49💘 ฟลจ(49
15:45=(3)4=356-66💘✓ ฟรบ
16:00=(3)2=040-19××
16:15=(6)7=012-60💘 ฟล
16:30=(6)5=940-87××
16:45=(1)2=416-92💘✓ ฟบลจ(16
17:00=(0)1=564-62××
17:15=(4)2=239-24💘✓ ฟ3ดจ(42
17:30=(4)9=061-49💘 ฟลลจ(49
17:45=(6)5=039-17××
18:00=(2)3=091-01××
18:15=(1)2=909-86××
18:30=(5)6=095-99💘✓ แตก3💥
18:45=(2)3=165-95××
19:00=(6)7=699-27💘✓ ฟรบล
19:15=(9)7=693-57💘✓ ฟบล
19:30=(7)8=916-92××
19:45=(7)5=611-07💘 ฟล

20:00=(1)5=15-12-13
========215-315-312-352⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

12:00=(3)4=436-89💘✓ แตก3💥
12:15=(9)0=230-32💘✓ บ(30
12:30=(8)7=629-14××
13:00=(3)0=184-69××
13:15=(1)0=521-66💘✓ ฟบ
13:30=(0)1=285-59××
13:45=(9)2=961-80💘✓ ฟรบ
14:00=(5)3=526-53💘✓ ฟรบลจ(53
14:15=(3)1=315-73💘✓ ฟรบล
14:30=(6)3=521-08××
14:45=(9)3=818-36💘 ล
15:00=(3)4=441-50💘✓ บ
15:15=(1)2=049-12💘 ฟลลจ(12
15:30=(9)8=234-49💘 ฟลจ(49
15:45=(3)4=356-66💘✓ ฟรบ
16:00=(3)2=040-19××
16:15=(6)7=012-60💘 ฟล
16:30=(6)5=940-87××
16:45=(1)2=416-92💘✓ ฟบลจ(16
17:00=(0)1=564-62××
17:15=(4)2=239-24💘✓ ฟ3ดจ(42
17:30=(4)9=061-49💘 ฟลลจ(49
17:45=(6)5=039-17××
18:00=(2)3=091-01××
18:15=(1)2=909-86××
18:30=(5)6=095-99💘✓ แตก3💥
18:45=(2)3=165-95××
19:00=(6)7=699-27💘✓ ฟรบล
19:15=(9)7=693-57💘✓ ฟบล
19:30=(7)8=916-92××
19:45=(7)5=611-07💘 ฟล
20:00=(1)5=191-09💘✓ ฟบ

20:15=(9)0=90-91-94
========190-490-491-401⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 1 ปีที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

12:00=(3)4=436-89💘✓ แตก3💥
12:15=(9)0=230-32💘✓ บ(30
12:30=(8)7=629-14××
13:00=(3)0=184-69××
13:15=(1)0=521-66💘✓ ฟบ
13:30=(0)1=285-59××
13:45=(9)2=961-80💘✓ ฟรบ
14:00=(5)3=526-53💘✓ ฟรบลจ(53
14:15=(3)1=315-73💘✓ ฟรบล
14:30=(6)3=521-08××
14:45=(9)3=818-36💘 ล
15:00=(3)4=441-50💘✓ บ
15:15=(1)2=049-12💘 ฟลลจ(12
15:30=(9)8=234-49💘 ฟลจ(49
15:45=(3)4=356-66💘✓ ฟรบ
16:00=(3)2=040-19××
16:15=(6)7=012-60💘 ฟล
16:30=(6)5=940-87××
16:45=(1)2=416-92💘✓ ฟบลจ(16
17:00=(0)1=564-62××
17:15=(4)2=239-24💘✓ ฟ3ดจ(42
17:30=(4)9=061-49💘 ฟลลจ(49
17:45=(6)5=039-17××
18:00=(2)3=091-01××
18:15=(1)2=909-86××
18:30=(5)6=095-99💘✓ แตก3💥
18:45=(2)3=165-95××
19:00=(6)7=699-27💘✓ ฟรบล
19:15=(9)7=693-57💘✓ ฟบล
19:30=(7)8=916-92××
19:45=(7)5=611-07💘 ฟล
20:00=(1)5=191-09💘✓ ฟบ
20:15=(9)0=447-87××

20:30=(5)7=57-59-54
=========457-957-954-974
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
แสดงความคิดเห็น