โปรไฟล์ของ mu2517 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
mu2517 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
10:00=(4)3=290-13🥕 ล
10:15=(2)​3=330-85🥕 บ
10:30=(3)8=507-48🥕 ล
10:45=(8)9=660-86🥕 ฟล
11:00=(8)0=274-58🥕 ฟล
11:15=(2)​4=166-23🥕 ฟล
11:30=(5)6=362-69🥕 ด
11:45=(0)2=160-32🥕 ฟบ
12:00=(5)1=059-53🥕 ฟด
12:15=(1)0=089-41🥕 ฟล
12:30=(2)0=641-65××
12:45=(2)3=212-13🥕 ฟบล
13:00=(3)1=130-97🥕 ฟบรบ
13:15=(2)1=510-28🥕 ฟลบ
13:30=(4)9=321-53××
13:45=(2)1=680-68××
14:00=(1)2=191-93🥕 ฟบ
14:15=(9)​1=054-88××
14:30=(6)8=891-45🥕 รบ
14:45=(8)0=106-76🥕 บ
15:00=(6)1=010-69🥕 ฟลบ(10
15:30=(7)8=982-07🥕 ฟลบ
15:45=(8)0=851-11🥕 ฟรบ
16:00=(0)2=633-34××
16:15=(6)9=915-16🥕 ฟล
16:30=(9)2=145-37××
16:45=(0)6=285-44××
17:00=(8)3=115-64××
17:15=(7)9=526-16××
17:30=(7)2=763-43🥕 ฟรบ
18:00=(1)0=023-28🥕 รบ
18:15=(1)9=860-96🥕 ล
18:30=(0)2=627-06🥕 ฟลบ
18:45=(2)3=460-12🥕
19:00=(0)7=704-12🥕 ฟบรบ
19:30=(1)7=366-76🥕 ล

19:45=(3)0=630
20:00=(6)7=567

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
20:15=(2)0=743-22🥕 ฟล
20:30=(1)9=706-70××
20:45=(6)4=762-58🥕 ฟบ
21:00=(2)0=081-78🥕 รบ
21:15=(0)8=437-88🥕 ล
21:30=(5)4=358-83🥕 ฟบ
21:45=(9)2=174-09🥕 ฟล
22:00=(5)8=558-62🥕 ฟบบ(58

22:15=(5)0=850
22:30=(5)6=056
22:45=(8)0=280
23:00=(4)3=543

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
10:45=(6)5=327-24××
11:00=(6)7=336-49🥕 ฟบ
11:15=(7)8=901-36××
11:30=(6)​9=966-42🥕 ฟบรบ
11:45=(6)5=304-21××
12:00=(8)6=660-89🥕 ฟลบ
12:15=(3)2=386-61🥕 ฟรบ
12:30=(4)1=708-47🥕 ฟล
12:45=(8)5=639-57🥕 ล
13:00=(2)7=213-05🥕 ฟรบ
13:15=(2)1=168-69🥕 รบ
13:30=(1)4=489-18🥕 ฟลรบ
13:45=(9)7=487-51🥕 บ
14:00=(6)1=716-74💥 ฟต3
14:15=(6)7=382-04××
14:30=(3)7=917-73🥕 ฟ3ด(73
14:45=(2)0=886-52🥕 ฟล
15:00=(0)7=085-10🥕 ฟด
15:15=(2)9=957-29🥕 ฟ3ด(29
15:30=(7)6=529-78🥕 ฟล
15:45=(0)1=871-43🥕 บ
16:00=(0)2=396-89××
16:15=(2)8=600-70××
16:30=(7)4=623-14🥕 ล
16:45=(4)7=400-17🥕 ฟรบล
17:00=(6)​4=055-99××
17:15=(9)8=153-59🥕 ฟล
17:30=(0)​7=519-20🥕 ฟล

17:45=(5)6=456
18:00=(8)3=583

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 2 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
10:45=(6)5=327-24××
11:00=(6)7=336-49🥕 ฟบ
11:15=(7)8=901-36××
11:30=(6)​9=966-42🥕 ฟบรบ
11:45=(6)5=304-21××
12:00=(8)6=660-89🥕 ฟลบ
12:15=(3)2=386-61🥕 ฟรบ
12:30=(4)1=708-47🥕 ฟล
12:45=(8)5=639-57🥕 ล
13:00=(2)7=213-05🥕 ฟรบ
13:15=(2)1=168-69🥕 รบ
13:30=(1)4=489-18🥕 ฟลรบ
13:45=(9)7=487-51🥕 บ
14:00=(6)1=716-74💥 ฟต3
14:15=(6)7=382-04××
14:30=(3)7=917-73🥕 ฟ3ด(73
14:45=(2)0=886-52🥕 ฟล
15:00=(0)7=085-10🥕 ฟด
15:15=(2)9=957-29🥕 ฟ3ด(29
15:30=(7)6=529-78🥕 ฟล
15:45=(0)1=871-43🥕 บ
16:00=(0)2=396-89××
16:15=(2)8=600-70××
16:30=(7)4=623-14🥕 ล
16:45=(4)7=400-17🥕 ฟรบล
17:00=(6)​4=055-99××
17:15=(9)8=153-59🥕 ฟล
17:30=(0)​7=519-20🥕 ฟล
17:45=(5)6=096-12🥕 บ
18:00=(8)3=276-31🥕 ล
18:15=(5)8=374-68🥕 ล
18:30=(7)5=866-93××
18:45=(8)3=252-98🥕 ฟล
19:00=(4)7=642-70🥕 ฟบล
19:15=(9)4=268-73××
19:30=(5)7=165-76🥕 ฟบล
19:45=(8)2=738-65🥕 ฟบ(38
20:00=(3)​5=039-61🥕 ฟบบ(39

20:15=(8)0=280
20:30=(5)​0=950
20:45=(1)0=610
21:00=(1)0=410

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:30=(0)3=176-15××
09:45=(9)6=098-40🥕 ฟบ
10:00=(6)​8=055-57××
10:15=(9)​1=187-55🥕 รบ
10:30=(3)5=115-37🥕 ฟลบ
10:45=(3)0=700-50🥕 ด
11:00=(3)8=444-57××
11:30=(1)2=576-63××
//
12:15=(9)2=882-04🥕 บ
12:30=(2)4=893-43🥕😱 ล
12:45=(0)6=448-39××
13:00=(6)0=956-53🥕 ฟบ
13:15=(9)​8=628-05🥕 บ
13:30=(6)0=742-72××
13:45=(0)6=728-95××
14:00=(9)7=143-66××
14:15=(1)2=316-44🥕 ฟบ
14:30=(2)1=164-48🥕 รบ
14:45=(8)7=850-98🥕 ฟด
15:00=(0)​1=036-10🥕 ฟ3ด(10
15:30=(4)​9=591-89🥕 ด(89
15:45=(1)2=638-70××
16:00=(3)7=830-25🥕 ฟบ
16:15=(5)4=679-27××
16:30=(8)9=781-06🥕 ฟบ
16:45=(6)5=044-32××
17:00=(5)​7=603-52🥕 ฟล
17:15=(0)​2=389-76××
17:30=(4)​2=755-82🥕 ล
17:45=(0)8=424-66××
18:00=(9)7=330-19🥕 ฟล
18:15=(7)5=205-29🥕 บ
18:30=(4)2=473-35🥕 ฟรบ
18:45=(6)8=838-08🥕 ด
19:00=(9)3=547-50××
19:15=(4)3=143-60🥕 ฟบบ(43
19:30=(3)1=607-29××
19:45=(4)3=838-14🥕 ฟลบ
20:00=(4)3=903-04🥕 ฟลบ
20:15=(7)0=853-58××
20:30=(4)0=051-54🥕 ฟลรบ
20:45=(4)​3=463-19🥕 ฟรบบ
21:00=(2)3=560-21🥕 ฟล
21:15=(6)7=726-83🥕 ฟบรบ

21:30=(0)8=208
21:45=(6)5=165

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
08:45=(4)​3=418-72🥕 ฟรบ
09:00=(5)4=900-24🥕 ล
09:15=(2)​4=146-28🥕 ฟลบ(28
09:30=(7)0=310-17🥕 ฟลบ
09:45=(5)​0=659-44🥕 ฟบ
10:00=(0)2=687-43××
10:15=(7)0=008-60🥕 ด(60
10:30=(8)0=532-06🥕 ล
10:45=(0)7=330-61🥕 ฟบ
11:00=(7)0=482-18××
11:15=(2)6=231-31🥕 ฟรบ
11:30=(1)0=619-80🥕 ฟบล
11:45=(8)3=257-85🥕 ฟล
12:00=(6)0=257-85××
12:15=(2)6=120-33🥕 ฟบ
12:30=(3)4=300-73🥕 ฟด

12:45=(1)4=314
13:00=(0)9=109

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 2 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
08:45=(4)​3=418-72🥕 ฟรบ
09:00=(5)4=900-24🥕 ล
09:15=(2)​4=146-28🥕 ฟลบ(28
09:30=(7)0=310-17🥕 ฟลบ
09:45=(5)​0=659-44🥕 ฟบ
10:00=(0)2=687-43××
10:15=(7)0=008-60🥕 ด(60
10:30=(8)0=532-06🥕 ล
10:45=(0)7=330-61🥕 ฟบ
11:00=(7)0=482-18××
11:15=(2)6=231-31🥕 ฟรบ
11:30=(1)0=619-80🥕 ฟบล
11:45=(8)3=257-85🥕 ฟล
12:00=(6)0=257-85××
12:15=(2)6=120-33🥕 ฟบ
12:30=(3)4=300-73🥕 ฟด
12:45=(1)4=565-46××
13:00=(0)9=928-96🥕 ด
13:15=(8)6=289-50🥕 ฟบ

13:30=(6)7=267
13:45=(0)9=109
14:00=(8)9=489

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
08:45=(1)9=902-69🥕 ลรบ
09:00=(3)4=013-13🥕 ฟด
09:15=(5)4=306-02××
09:30=(0)2=325-41🥕 บ
09:45=(3)​2=026-96🥕 บ
10:00=(0)1=031-03🥕 ฟ3ด
10:30=(3)9=299-88🥕 บ
10:45=(1)9=531-71🥕 ฟด(31
11:00=(2)0=161-01🥕 ล(01
11:15=(0)1=326-96××
11:30=(0)6=189-50🥕 ฟล
11:45=(3)8=791-59××
12:00=(1)6=163-66🥕 ฟรบด
12:15=(3)​0=782-40🥕 ล
12:30=(1)4=783-12🥕 ฟล
12:45=(4)8=139-22××
13:00=(5)9=054-08🥕 ฟบ
13:15=(0)9=040-06🥕 ฟด
13:30=(6)9=372-35××
13:45=(6)9=687-81🥕 ฟรบ
14:00=(1)4=794-47🥕 ด
14:15=(6)4=071-71××
14:30=(0)5=302-81🥕 ฟบ
14:45=(7)0=082-28🥕 รบ
15:00=(2)5=509-39🥕 รบ
15:15=(1)7=473-18🥕 ฟลบ
15:30=(2)6=996-78🥕 บ
15:45=(0)7=259-04🥕 ฟล
16:00=(7)9=936-03🥕 รบ
16:15=(3)8=665-69××
16:30=(1)6=666-36🥕 ด(36
16:45=(0)9=887-96🥕 ล
17:00=(4)7=582-01×😱
17:15=(5)6=280-77××
17:30=(9)7=948-79🥕 ฟด(79
17:45=(7)9=801-67🥕 ฟล

18:00=(8)6=486
18:15=(7)8=378
18:30=(6)5=065

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 2 เดือนที่แล้ว
18:00=(8)6=516-08🥕 ฟลบ
18:15=(7)8=133-85🥕 ล
18:30=(6)5=685-87🥕 ฟรบบ
18:45=(8)5=395-98🥕 ฟบล
19:00=(7)5=499-18××
19:15=(7)5=800-57🥕 ฟลล(57

19:30=(1)9=691
19:45=(1)3=831
20:00=(1)3=613
--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 2 เดือนที่แล้ว
18:00=(8)6=516-08🥕 ฟลบ
18:15=(7)8=133-85🥕 ล
18:30=(6)5=685-87🥕 ฟรบบ
18:45=(8)5=395-98🥕 ฟบล
19:00=(7)5=499-18××
19:15=(7)5=800-57🥕 ฟลล(57
19:30=(1)9=192-23🥕 ฟรบบ

19:45=(1)3=831
20:00=(1)3=613
--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:30=(8)​7=168-81🥕 ฟด
09:45=(5)7=993-69××
10:00=(5)7=703-26🥕 รบ
10:15=(0)​9=560-64🥕 ฟบ
10:30=(9)2=397-49🥕 ฟด
10:45=(9)3=198-96🥕 ฟบ(98
11:00=(3)9=058-66××
11:15=(3)​9=847-31🥕 ฟล
11:30=(4)7=036-96××
11:45=(8)6=883-98🥕 ฟด
12:00=(6)7=621-66🥕 ฟด
12:15=(6)5=368-47🥕 ฟบ(68
12:30=(9)​8=114-38🥕 ล
12:45=(7)5=448-53🥕 ล(53
13:00=(5)0=550-82🥕 ฟบบ(50

13:15=(9)7=597
13:30=(1)9=719


--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 2 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:30=(8)​7=168-81🥕 ฟด
09:45=(5)7=993-69××
10:00=(5)7=703-26🥕 รบ
10:15=(0)​9=560-64🥕 ฟบ
10:30=(9)2=397-49🥕 ฟด
10:45=(9)3=198-96🥕 ฟบ(98
11:00=(3)9=058-66××
11:15=(3)​9=847-31🥕 ฟล
11:30=(4)7=036-96××
11:45=(8)6=883-98🥕 ฟด
12:00=(6)7=621-66🥕 ฟด
12:15=(6)5=368-47🥕 ฟบ(68
12:30=(9)​8=114-38🥕 ล
12:45=(7)5=448-53🥕 ล(53
13:00=(5)0=586-54🥕 ฟลรบ
13:15=(9)7=550-82××

13:30=(1)9=719
13:45=(3)8=238
14:00=(3)1=231


--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 2 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:30=(8)​7=168-81🥕 ฟด
09:45=(5)7=993-69××
10:00=(5)7=703-26🥕 รบ
10:15=(0)​9=560-64🥕 ฟบ
10:30=(9)2=397-49🥕 ฟด
10:45=(9)3=198-96🥕 ฟบ(98
11:00=(3)9=058-66××
11:15=(3)​9=847-31🥕 ฟล
11:30=(4)7=036-96××
11:45=(8)6=883-98🥕 ฟด
12:00=(6)7=621-66🥕 ฟด
12:15=(6)5=368-47🥕 ฟบ(68
12:30=(9)​8=114-38🥕 ล
12:45=(7)5=448-53🥕 ล(53
13:00=(5)0=586-54🥕 ฟลรบ
13:15=(9)7=550-82××
13:30=(1)9=766-78××
13:45=(3)8=776-36🥕 ฟล
14:00=(3)1=681-72🥕 บ
14:15=(9)7=796-40🥕 ฟบรบ
14:30=(6)9=058-05××
14:45=(9)8=977-87🥕 ฟรบล
15:00=(5)​7=672-13🥕 บ
15:15=(8)0=175-02🥕 ล
15:30=(8)9=526-11××
15:45=(7)0=670-93🥕 ฟบบ(70
16:00=(9)2=897-56🥕 ฟบ
16:15=(0)​8=835-54🥕 รบ

16:30=(7)6=576
16:45=(5)4=954
17:00=(8)3=183

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:15=(0)2=580-27🥕 ฟบล
09:30=(4)9=820-71××
09:45=(1)9=065-47××
10:00=(4)5=611-45🥕 ฟลล(45
10:15=(1)​6=498-16🥕 ฟลล(16
10:30=(1)4=458-94🥕 ด
10:45=(4)8=897-08🥕 ด(08
11:00=(6)4=764-31🥕 ฟบบ(64
11:15=(5)4=710-89××
11:30=(4)3=731-12🥕 บ
11:45=(1)9=103-28🥕 ฟรบ
12:00=(6)0=225-70🥕 ล
12:15=(3)​2=862-96🥕 บ(62
12:30=(5)9=558-77🥕 ฟบ
12:45=(0)3=670-25🥕 ฟบ
13:00=(0)9=320-97🥕 ฟบล(97
13:15=(8)0=320-53🥕 บ
13:30=(8)9=283-45🥕 ฟบ
13:45=(8)9=989-13🥕 ฟ3ด(89
14:00=(0)6=965-27🥕 บ
14:15=(0)6=875-60🥕 ฟลล(60
14:30=(5)6=471-85🥕 ฟล
14:45=(7)9=205-22××
15:00=(2)4=946-28🥕 ฟลบ
15:15=(8)9=178-51🥕 ฟบ
15:30=(8)7=716-74🥕 ด
15:45=(5)7=933-43××
16:00=(0)8=903-19🥕 ฟบ
16:15=(3)​4=450-11🥕 รบ
16:30=(6)4=775-33××
16:45=(6)8=960-94🥕 ฟบ
17:00=(5)1=859-03🥕 ฟบ
17:15=(7)0=173-68🥕 ฟบ
17:30=(5)0=401-25🥕 ฟลบ
17:45=(8)​7=883-78🥕 ฟด(83/78
18:00=(8)2=482-27🥕 ฟ3ด(82
18:15=(5)8=188-08🥕 ด
18:30=(7)9=347-46🥕 ฟบ
18:45=(5)4=579-63🥕 ฟรบ
19:00=(7)6=197-61🥕 ฟบล
19:15=(9)4=351-69🥕 ฟล

19:30=(4)6=946
19:45=(5)6=756
20:00=(6)5=965
--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 2 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:15=(0)2=580-27🥕 ฟบล
09:30=(4)9=820-71××
09:45=(1)9=065-47××
10:00=(4)5=611-45🥕 ฟลล(45
10:15=(1)​6=498-16🥕 ฟลล(16
10:30=(1)4=458-94🥕 ด
10:45=(4)8=897-08🥕 ด(08
11:00=(6)4=764-31🥕 ฟบบ(64
11:15=(5)4=710-89××
11:30=(4)3=731-12🥕 บ
11:45=(1)9=103-28🥕 ฟรบ
12:00=(6)0=225-70🥕 ล
12:15=(3)​2=862-96🥕 บ(62
12:30=(5)9=558-77🥕 ฟบ
12:45=(0)3=670-25🥕 ฟบ
13:00=(0)9=320-97🥕 ฟบล(97
13:15=(8)0=320-53🥕 บ
13:30=(8)9=283-45🥕 ฟบ
13:45=(8)9=989-13🥕 ฟ3ด(89
14:00=(0)6=965-27🥕 บ
14:15=(0)6=875-60🥕 ฟลล(60
14:30=(5)6=471-85🥕 ฟล
14:45=(7)9=205-22××
15:00=(2)4=946-28🥕 ฟลบ
15:15=(8)9=178-51🥕 ฟบ
15:30=(8)7=716-74🥕 ด
15:45=(5)7=933-43××
16:00=(0)8=903-19🥕 ฟบ
16:15=(3)​4=450-11🥕 รบ
16:30=(6)4=775-33××
16:45=(6)8=960-94🥕 ฟบ
17:00=(5)1=859-03🥕 ฟบ
17:15=(7)0=173-68🥕 ฟบ
17:30=(5)0=401-25🥕 ฟลบ
17:45=(8)​7=883-78🥕 ฟด(83/78
18:00=(8)2=482-27🥕 ฟ3ด(82
18:15=(5)8=188-08🥕 ด
18:30=(7)9=347-46🥕 ฟบ
18:45=(5)4=579-63🥕 ฟรบ
19:00=(7)6=197-61🥕 ฟบล
19:15=(9)4=351-69🥕 ฟล
19:30=(4)6=508-06🥕 ล
19:45=(5)6=260-75🥕 ฟลบ(75

20:00=(6)5=965
--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:15=(0)2=580-27🥕 ฟบล
09:30=(4)9=820-71××
09:45=(1)9=065-47××
10:00=(4)5=611-45🥕 ฟลล(45
10:15=(1)​6=498-16🥕 ฟลล(16
10:30=(1)4=458-94🥕 ด
10:45=(4)8=897-08🥕 ด(08
11:00=(6)4=764-31🥕 ฟบบ(64
11:15=(5)4=710-89××
11:30=(4)3=731-12🥕 บ
11:45=(1)9=103-28🥕 ฟรบ
12:00=(6)0=225-70🥕 ล
12:15=(3)​2=862-96🥕 บ(62
12:30=(5)9=558-77🥕 ฟบ

12:45=(0)3=903
13:00=(0)9=709


--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 2 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:15=(0)2=580-27🥕 ฟบล
09:30=(4)9=820-71××
09:45=(1)9=065-47××
10:00=(4)5=611-45🥕 ฟลล(45
10:15=(1)​6=498-16🥕 ฟลล(16
10:30=(1)4=458-94🥕 ด
10:45=(4)8=897-08🥕 ด(08
11:00=(6)4=764-31🥕 ฟบบ(64
11:15=(5)4=710-89××
11:30=(4)3=731-12🥕 บ
11:45=(1)9=103-28🥕 ฟรบ
12:00=(6)0=225-70🥕 ล
12:15=(3)​2=862-96🥕 บ(62
12:30=(5)9=558-77🥕 ฟบ
12:45=(0)3=670-25🥕 ฟบ
13:00=(0)9=320-97🥕 ฟบล(97


--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 2 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:15=(0)2=580-27🥕 ฟบล
09:30=(4)9=820-71××
09:45=(1)9=065-47××
10:00=(4)5=611-45🥕 ฟลล(45
10:15=(1)​6=498-16🥕 ฟลล(16
10:30=(1)4=458-94🥕 ด
10:45=(4)8=897-08🥕 ด(08
11:00=(6)4=764-31🥕 ฟบบ(64
11:15=(5)4=710-89××
11:30=(4)3=731-12🥕 บ
11:45=(1)9=103-28🥕 ฟรบ
12:00=(6)0=225-70🥕 ล
12:15=(3)​2=862-96🥕 บ(62
12:30=(5)9=558-77🥕 ฟบ
12:45=(0)3=670-25🥕 ฟบ
13:00=(0)9=320-97🥕 ฟบล(97
13:15=(8)0=320-53🥕 บ
13:30=(8)9=283-45🥕 ฟบ
13:45=(8)9=989-13🥕 ฟ3ด(89
14:00=(0)6=965-27🥕 บ
14:15=(0)6=875-60🥕 ฟลล(60

14:30=(5)6=456
14:45=(7)9=879
15:00=(2)4=524--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 2 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:15=(0)2=580-27🥕 ฟบล
09:30=(4)9=820-71××
09:45=(1)9=065-47××
10:00=(4)5=611-45🥕 ฟลล(45
10:15=(1)​6=498-16🥕 ฟลล(16
10:30=(1)4=458-94🥕 ด
10:45=(4)8=897-08🥕 ด(08
11:00=(6)4=764-31🥕 ฟบบ(64
11:15=(5)4=710-89××
11:30=(4)3=731-12🥕 บ
11:45=(1)9=103-28🥕 ฟรบ
12:00=(6)0=225-70🥕 ล
12:15=(3)​2=862-96🥕 บ(62
12:30=(5)9=558-77🥕 ฟบ
12:45=(0)3=670-25🥕 ฟบ
13:00=(0)9=320-97🥕 ฟบล(97
13:15=(8)0=320-53🥕 บ
13:30=(8)9=283-45🥕 ฟบ
13:45=(8)9=989-13🥕 ฟ3ด(89
14:00=(0)6=965-27🥕 บ
14:15=(0)6=875-60🥕 ฟลล(60
14:30=(5)6=471-85🥕 ฟล

14:45=(7)9=879
15:00=(2)4=524--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 2 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:15=(0)2=580-27🥕 ฟบล
09:30=(4)9=820-71××
09:45=(1)9=065-47××
10:00=(4)5=611-45🥕 ฟลล(45
10:15=(1)​6=498-16🥕 ฟลล(16
10:30=(1)4=458-94🥕 ด
10:45=(4)8=897-08🥕 ด(08
11:00=(6)4=764-31🥕 ฟบบ(64
11:15=(5)4=710-89××
11:30=(4)3=731-12🥕 บ
11:45=(1)9=103-28🥕 ฟรบ
12:00=(6)0=225-70🥕 ล
12:15=(3)​2=862-96🥕 บ(62
12:30=(5)9=558-77🥕 ฟบ
12:45=(0)3=670-25🥕 ฟบ
13:00=(0)9=320-97🥕 ฟบล(97
13:15=(8)0=320-53🥕 บ
13:30=(8)9=283-45🥕 ฟบ
13:45=(8)9=989-13🥕 ฟ3ด(89
14:00=(0)6=965-27🥕 บ
14:15=(0)6=875-60🥕 ฟลล(60
14:30=(5)6=471-85🥕 ฟล
14:45=(7)9=205-22××
15:00=(2)4=946-28🥕 ฟลบ--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 2
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:45=(8)9=106-05×
10:00=(9)0=676-49🥕 ฟล(76
10:15=(9)0=205-34🥕 บ(05
10:30=(1)2=978-85××
10:45=(1)2=135-35🥕 ฟรบ
11:00=(6)7=979-03🥕 บ
11:15=(1)3=851-13🥕 ฟ3ด(13
11:30=(1)3=231-26🥕 ฟบบ(31

11:45=(0)8=0879
12:00=(1)​4=1435

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:45=(8)9=106-05×
10:00=(9)0=676-49🥕 ฟล(76
10:15=(9)0=205-34🥕 บ(05
10:30=(1)2=978-85××
10:45=(1)2=135-35🥕 ฟรบ
11:00=(6)7=979-03🥕 บ
11:15=(1)3=851-13🥕 ฟ3ด(13
11:30=(1)3=231-26🥕 ฟบบ(31
11:45=(0)8=309-21🥕 ฟบ(09

12:00=(1)​4=1435


--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:45=(8)9=106-05×
10:00=(9)0=676-49🥕 ฟล(76
10:15=(9)0=205-34🥕 บ(05
10:30=(1)2=978-85××
10:45=(1)2=135-35🥕 ฟรบ
11:00=(6)7=979-03🥕 บ
11:15=(1)3=851-13🥕 ฟ3ด(13
11:30=(1)3=231-26🥕 ฟบบ(31
11:45=(0)8=309-21🥕 ฟบ(09
12:00=(1)​4=452-42🥕 ลรบ
12:15=(1)​2=687-09××
12:30=(8)​9=887-68🥕 ฟด(87
12:45=(9)0=710-73💥ต3
13:00=(6)7=089-38××
13:15=(1)2=366-30××
13:30=(9)0=965-90🥕 ฟ3ด(90
13:45=(1)2=829-81🥕 ฟลบ
14:00=(0)1=802-29🥕 ฟบ
14:15=(7)8=694-94××
14:30=(6)7=653-65🥕 ฟลรบ
14:45=(8)7=060-80🥕 ฟล(80
15:00=(7)8=187-72💥ฟด(ต3
15:15=(0)1=030-39🥕 ฟบ
15:30=(1)2=657-15🥕 ฟล
15:45=(1)2=451-21🥕 ฟ3ด(21
16:00=(0)7=104-75🥕 ฟบล

16:15=(1)6=1627
16:30=(1)9=1927
16:45=(1)2=1203
17:00=(0)6=0617

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:30=(8)0=207-98🥕 ฟลบ
09:45=(7)8=049-90××
10:00=(1)5=318-14🥕 ฟด

10:15=(0)7=0754
10:30=(1)5=1546
10:45=(0)8=0869
11:00=(0)9=0924


--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:30=(8)0=207-98🥕 ฟลบ
09:45=(7)8=049-90××
10:00=(1)5=318-14🥕 ฟด
10:15=(0)7=081-76🥕 ฟรบล

10:30=(1)5=1546
10:45=(0)8=0869
11:00=(0)9=0924


--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 2
🥉Lukkyเฮง
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
13:20=5=987-42××
13:25=7=876-31🥉บ
13:30=0=328-22××
13:35=6=694-30🥉รบ
13:40=7=008-10××
13:45=0=141-82××
13:50=3=398-21🥉รบ
13:55=9=745-22××
14:00=0=356-81××
14:05=7=660-87🥉ล
14:10=2=405-27🥉ล
14:15=0=498-05🥉ล
14:20=5=801-10××
14:25=7=655-06××
14:30=8=814-63🥉รบ
14:35=9=830-17××
14:40=8=180-06🥉บ
14:45=6=168-14🥉บ
14:50=7=040-14××

14:55=4=
15:00=0=
15:05=7=
15:10=8=
15:15=2=
15:20=6=
15:25=9=
15:30=9=
15:35=9=
15:40=3=
15:45=7=
15:50=4=
15:55=6=
16:00=0=--------------------
92%หลุดยาวไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
____________
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
🥉Lukkyเฮง
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
13:20=5=987-42××
13:25=7=876-31🥉บ
13:30=0=328-22××
13:35=6=694-30🥉รบ
13:40=7=008-10××
13:45=0=141-82××
13:50=3=398-21🥉รบ
13:55=9=745-22××
14:00=0=356-81××
14:05=7=660-87🥉ล
14:10=2=405-27🥉ล
14:15=0=498-05🥉ล
14:20=5=801-10××
14:25=7=655-06××
14:30=8=814-63🥉รบ
14:35=9=830-17××
14:40=8=180-06🥉บ
14:45=6=168-14🥉บ
14:50=7=040-14××
14:55=4=240-21🥉บ
15:00=0=571-83××
15:05=7=272-18🥉บ
15:10=8=
15:15=2=
15:20=6=
15:25=9=
15:30=9=
15:35=9=
15:40=3=
15:45=7=
15:50=4=
15:55=6=
16:00=0=--------------------
92%หลุดยาวไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
____________
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
🥉Lukkyเฮง
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
14:45=6=168-14🥉บ
14:50=7=040-14××
14:55=4=240-21🥉บ
15:00=0=571-83××
15:05=7=272-18🥉บ
15:10=8=185-77🥉บ
15:15=2=322-05🥉บ
15:20=6=830-82××
15:25=9=127-46××
15:30=9=
15:35=9=
15:40=3=
15:45=7=
15:50=4=
15:55=6=
16:00=0=


--------------------
92%หลุดยาวไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
____________
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
08:45=(0)2=552-64××
09:00=(9)0=091-73🥕 ฟบรบ
09:15=(9)0=226-75××
09:30=(8)9=902-90🥕 💥ตบ/ล
09:45=(0)9=243-13××
10:00=(9)8=799-32🥕 ฟบ
10:15=(7)0=677-35🥕 ฟบ
10:30=(6)​7=367-15🥕 ฟบบ(67
10:45=(7)6=617-16🥕 ฟ💥ตบ/ล
11:00=(0)8=652-34××

11:15=(7)8=7832
11:30=(3)4=3420
11:45=(2)3=2319
12:00=(3)​4=3416

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
08:45=(0)2=552-64××
09:00=(9)0=091-73🥕 ฟบรบ
09:15=(9)0=226-75××
09:30=(8)9=902-90🥕 💥ตบ/ล
09:45=(0)9=243-13××
10:00=(9)8=799-32🥕 ฟบ
10:15=(7)0=677-35🥕 ฟบ
10:30=(6)​7=367-15🥕 ฟบบ(67
10:45=(7)6=617-16🥕 ฟ💥ตบ/ล
11:00=(0)8=652-34××
11:15=(7)8=612-58🥕 ล
11:30=(3)4=275-46🥕 ล
11:45=(2)3=237-56🥕 ฟรบบ
12:00=(3)​4=096-15××

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:30=(8)9=336-57××
09:45=(3)1=006-39🥕 ฟล(39
10:00=(8)0=054-48🥕 ฟ💥ตบ/ล
10:15=(3)4=775-83🥕 ฟล
10:30=(5)​3=549-67🥕 ฟรบ
10:45=(6)7=513-40××
11:00=(0)8=758-38🥕 บล
11:15=(2)1=984-49× ×
11:30=(2)5=853-32🥕 ฟลบ
11:45=(2)7=753-13🥕 รบ
12:00=(6)5=491-80××
12:15=(9)8=669-51🥕 ฟบ
12:30=(5)4=630-65🥕 ฟล
12:45=(7)​6=884-42××
13:00=(5)4=334-34🥕 บล
13:15=(3)2=848-62🥕 ล
13:30=(8)7=955-98🥕 ฟล
13:45=(4)3=807-82××
14:00=(3)2=819-09××
14:15=(0)8=530-22🥕 ฟบ(30
14:30=(0)2=125-84🥕 บ(25
14:45=(1)3=929-52××
15:00=(7)5=431-14××
15:15=(0)8=415-15××
15:30=(4)8=637-83🥕😱 ล
15:45=(0)2=504-43🥕 ฟบ
16:00=(7)5=729-93🥕 ฟรบ
16:15=(6)​7=003-21××
16:30=(3)5=671-29××
16:45=(0)8=396-99××
17:00=(0)9=456-46××
17:15=(5)6=425-53🥕 ฟบล
17:30=(3)2=861-62🥕 ล
17:45=(2)1=293-62🥕 ฟลรบ(62
18:00=(1)0=281-13🥕 ฟบล
18:15=(3)2=828-81🥕 บ(28
18:30=(7)8=360-63××
18:45=(0)8=718-35🥕 บ(18
19:00=(6)5=915-48🥕 บ(15
19:15=(1)0=758-16🥕 ฟล
19:30=(5)6=112-44××
19:45=(0)6=503-44🥕 ฟบ
20:00=(1)2=873-21🥕 ฟลล(21
20:15=(1)2=267-65🥕 รบ
20:30=(6)​7=277-94🥕 บ
20:45=(2)1=924-80🥕 ฟบ
21:00=(7)0=530-12🥕 บ(12
21:15=(7)8=237-71🥕 ฟด(37/71
21:30=(8)7=712-52🥕 รบ
21:45=(0)2=981-05🥕 ฟล
22:00=(8)0=078-84🥕 ฟบล
22:15=(9)8=438-62🥕 บ
22:30=(1)0=404-12🥕 ฟลบ(04
22:45=(9)​8=319-39🥕 ฟด

23:00=(3)2=3249
23:15=(3)​2=3294
23:30=(0)9=0934
23:45=(8)7=8760
00:00=(7)6=7695

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
22:30=(1)0=404-12🥕 ฟลบ(04
22:45=(9)​8=319-39🥕 ฟด
23:00=(3)2=936-80🥕 ฟบ

23:15=(3)​2=3294
23:30=(0)9=0934
23:45=(8)7=8760
00:00=(7)6=7695

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
10:15=(2)3=571-20🥕 ฟล(20
10:30=(0)1=049-08🥕 ฟลรบ
10:45=(1)2=918-36🥕 ฟบ
11:00=(2)1=523-60🥕 ฟบ

11:15=(1)2=1238
11:30=(2)1=2134
11:45=(3)2=3281

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 2
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:00=(2)5=689-93××
09:15=(1)​2=173-67🥕 ฟรบ
09:30=(0)5=066-90🥕 ฟลรบ
09:45=(7)0=698-82××
10:00=(0)2=403-13🥕 ฟบ(03
10:15=(8)7=667-22🥕 บ
10:30=(4)5=545-48🥕 ฟด(45/48
10:45=(2)1=332-15🥕 ฟบล(32
11:00=(9)7=587-20🥕 บ(87
11:45=(1)​2=555-90××
12:00=(8)3=761-16××
12:15=(0)6=971-45×× (71
12:30=(0)8=386-38🥕 บล
12:45=(9)4=997-11🥕 ฟบ
13:00=(7)8=875-82🥕 ฟ3ด(75
13:15=(3)4=495-42🥕 ลรบ
13:30=(2)3=735-81🥕 บ(35
13:45=(1)0=725-47××
14:00=(1)2=630-42🥕 ล
14:15=(2)0=185-65××😱
14:30=(0)9=113-29🥕 ล
14:45=(9)0=342-55××
15:00=(9)4=460-32××
15:30=(6)1=946-21🥕 ฟบล(12
15:45=(8)6=162-38🥕 ฟลบ
16:00=(9)7=225-44××
16:15=(9)5=590-27🥕 ฟบรบ
16:30=(8)6=898-80🥕 ฟด(89/80
16:45=(5)7=468-91××
17:00=(0)8=058-92🥕 ฟรบล
17:15=(8)​9=750-38🥕 ฟล
17:30=(1)​5=155-40🥕 ฟรบบ
17:45=(1)6=793-43××
18:00=(2)4=053-96××
18:15=(1)2=912-47🥕 ฟบบ(12
18:30=(2)3=883-40🥕 บ
18:45=(1)2=082-06🥕 บ(82
19:00=(5)4=339-97××
19:15=(4)​1=091-35🥕 บ(91
19:30=(4)5=940-46🥕 ฟบล
19:45=(0)5=633-48××
20:00=(9)3=923-18🥕 ฟรบบ
20:15=(9)0=907-46🥕 ฟรบบ
20:30=(6)2=455-62🥕 ฟลล(62

20:45=(7)8=7813
21:00=(0)8=0827

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
20:45=(7)8=376-61🥕 ฟบ

21:00=(0)8=0827

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
20:45=(7)8=376-61🥕 ฟบ
21:00=(0)8=981-93🥕 บ

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 2
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:00=(2)5=689-93××
09:15=(1)​2=173-67🥕 ฟรบ
09:30=(0)5=066-90🥕 ฟลรบ

09:45=(7)0=7028
10:00=(0)2=0293

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:00=(2)5=689-93××
09:15=(1)​2=173-67🥕 ฟรบ
09:30=(0)5=066-90🥕 ฟลรบ
09:45=(7)0=698-82××
10:00=(0)2=403-13🥕 ฟบ(03

10:15=(8)7=8712
10:30=(4)5=4582

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:00=(2)5=689-93××
09:15=(1)​2=173-67🥕 ฟรบ
09:30=(0)5=066-90🥕 ฟลรบ
09:45=(7)0=698-82××
10:00=(0)2=403-13🥕 ฟบ(03
10:15=(8)7=667-22🥕 บ
10:30=(4)5=545-48🥕 ฟด(45/48

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:30=(0)1=371-25🥕 บ(71
09:45=(0)9=234-21××
10:00=(2)1=675-93××
10:15=(1)​2=898-57××
10:30=(0)9=202-28🥕 ฟบ(02/28
10:45=(0)1=010-12🥕 ฟด(10/12
11:00=(2)3=255-19🥕 ฟรบ
11:15=(2)1=654-24🥕 ฟล
11:30=(5)​6=162-60🥕 ด(60
11:45=(5)​7=591-07🥕 ฟรบล(07
12:00=(5)1=665-04🥕 ฟบ(65
12:15=(2)1=962-81🥕 ฟบล
12:30=(6)5=492-38××
12:45=(5)​4=376-57🥕 ฟล
13:00=(1)​0=165-06🥕 ฟรบล
13:15=(0)​1=037-17🥕 ฟรบล
13:30=(2)3=390-66🥕 รบ
13:45=(8)7=564-33××
14:00=(7)8=920-20××
14:15=(2)1=400-33××
14:30=(2)1=602-38🥕 ฟบ
14:45=(7)8=716-68🥕 ฟรบล
15:00=(3)2=719-02🥕 ล
15:15=(9)0=516-27××
15:30=(9)8=938-40🥕 ฟ💥ต3
15:45=(9)8=257-65××
16:00=(2)1=384-27🥕 ฟล
16:15=(2)9=230-71🥕 ฟรบ
16:30=(9)2=712-16🥕 บ
16:45=(9)0=779-51🥕 ฟบ(79
17:00=(5)7=657-78🥕 ฟด(57/78
17:15=(5)2=356-50🥕 ฟบล
17:30=(5)4=962-06××
17:45=(8)3=975-46××
18:00=(7)5=020-69××
18:15=(8)​2=569-01××
18:30=(9)8=669-71🥕 ฟบ
18:45=(8)​9=342-49🥕 ล
19:00=(7)6=682-38🥕 รบ
19:30=(2)​3=950-33🥕 ล
19:45=(5)2=125-99🥕 ฟ💥ต3
20:00=(0)8=316-48🥕 ล(48

20:15=(6)7=6701
20:30=(9)8=9860

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************

19:45=(5)2=125-99🥕 ฟ💥ต3
20:00=(0)8=316-48🥕 ล(48
20:15=(6)7=365-18🥕 ฟบ

20:30=(9)8=9860

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:30=(0)1=371-25🥕 บ(71
09:45=(0)9=234-21××
10:00=(2)1=675-93××
10:15=(1)​2=898-57××
10:30=(0)9=202-28🥕 ฟบ(02/28
10:45=(0)1=010-12🥕 ฟด(10/12
11:00=(2)3=255-19🥕 ฟรบ
11:15=(2)1=654-24🥕 ฟล
11:30=(5)​6=162-60🥕 ด(60
11:45=(5)​7=591-07🥕 ฟรบล(07
12:00=(5)1=665-04🥕 ฟบ(65
12:15=(2)1=962-81🥕 ฟบล
12:30=(6)5=492-38××
12:45=(5)​4=376-57🥕 ฟล

13:00=(1)​0=1029
13:15=(0)​1=0195

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:30=(0)1=371-25🥕 บ(71
09:45=(0)9=234-21××
10:00=(2)1=675-93××
10:15=(1)​2=898-57××
10:30=(0)9=202-28🥕 ฟบ(02/28
10:45=(0)1=010-12🥕 ฟด(10/12
11:00=(2)3=255-19🥕 ฟรบ
11:15=(2)1=654-24🥕 ฟล
11:30=(5)​6=162-60🥕 ด(60
11:45=(5)​7=591-07🥕 ฟรบล(07
12:00=(5)1=665-04🥕 ฟบ(65
12:15=(2)1=962-81🥕 ฟบล
12:30=(6)5=492-38××
12:45=(5)​4=376-57🥕 ฟล
13:00=(1)​0=165-06🥕 ฟรบล
13:15=(0)​1=037-17🥕 ฟรบล

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
10:15=(5)7=503-94🥕 ฟรบ
10:30=(0)6=511-64🥕 ล
10:45=(3)0=932-61🥕 ฟบ
11:00=(2)0=334-33××
11:15=(5)4=289-67××
11:30=(5)6=040-75××
11:45=(7)5=277-81🥕 ฟบ
12:00=(2)3=516-66××
12:15=(0)1=506-72🥕 ฟบ
12:30=(0)8=682-84🥕 บล
12:45=(2)1=502-45🥕 ฟบ
13:00=(7)5=218-91××
13:15=(9)​7=295-64🥕 ฟบ
13:30=(2)0=081-75🥕 รบ
13:45=(1)3=847-20××
14:00=(1)​0=768-04🥕 ล
14:15=(1)3=797-91🥕 ฟล
14:30=(0)2=266-39🥕 รบ
14:45=(8)7=718-97🥕 ฟ3ด(97
15:00=(8)7=758-69🥕 ฟแตก3💥
15:15=(6)​8=115-94××

15:30=(6)4=6423
15:45=(9)​7=9768
16:00=(3)2=3294

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 4
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:00=(4)​6=860-96🥕 บล
09:15​=(1)​3=383-76🥕 บ
09:30​=(0)​2=579-28🥕 ล(28
09:45=(3)​0=081-45🥕 รบ
10:00=(0)2=067-18🥕 ฟรบ
10:15=(1)​9=130-95🥕 ฟรบล
10:30​=(3)​4=953-41🥕 ฟบล
10:45=(3)4=574-10🥕 บ
11:00=(9)8=232-73××
11:15=(4)1=139-24🥕 ฟลรบ
11:30​=(7)​4=508-48🥕 ล(08/48
11:45=(9)3=325-35🥕 ลรบ(32
12:00=(9)3=110-23🥕 ล
12:15=(2)​3=854-08××
12:30=(3)2=143-28🥕 ฟบล(28
12:45=(1)​3=859-65××
13:00=(8)9=128-25🥕 ฟบ
13:15=(9)​8=045-96🥕 ฟลล(96
13:30=(8)9=238-44🥕 ฟบ
13:45=(3)8=924-21××

14:00=(3)​0=3081
14:15=(8)9=8902
14:30=(1)2=1290
14:45=(8)0=8097


--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:00=(4)​6=860-96🥕 บล
09:15​=(1)​3=383-76🥕 บ
09:30​=(0)​2=579-28🥕 ล(28
09:45=(3)​0=081-45🥕 รบ
10:00=(0)2=067-18🥕 ฟรบ
10:15=(1)​9=130-95🥕 ฟรบล
10:30​=(3)​4=953-41🥕 ฟบล
10:45=(3)4=574-10🥕 บ
11:00=(9)8=232-73××
11:15=(4)1=139-24🥕 ฟลรบ
11:30​=(7)​4=508-48🥕 ล(08/48
11:45=(9)3=325-35🥕 ลรบ(32
12:00=(9)3=110-23🥕 ล
12:15=(2)​3=854-08××
12:30=(3)2=143-28🥕 ฟบล(28
12:45=(1)​3=859-65××
13:00=(8)9=128-25🥕 ฟบ
13:15=(9)​8=045-96🥕 ฟลล(96
13:30=(8)9=238-44🥕 ฟบ
13:45=(3)8=924-21××
14:00=(3)​0=162-39🥕 ฟล

14:15=(8)9=8902
14:30=(1)2=1290
14:45=(8)0=8097

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:00=(4)​6=860-96🥕 บล
09:15​=(1)​3=383-76🥕 บ
09:30​=(0)​2=579-28🥕 ล(28
09:45=(3)​0=081-45🥕 รบ
10:00=(0)2=067-18🥕 ฟรบ
10:15=(1)​9=130-95🥕 ฟรบล
10:30​=(3)​4=953-41🥕 ฟบล
10:45=(3)4=574-10🥕 บ
11:00=(9)8=232-73××
11:15=(4)1=139-24🥕 ฟลรบ
11:30​=(7)​4=508-48🥕 ล(08/48
11:45=(9)3=325-35🥕 ลรบ(32
12:00=(9)3=110-23🥕 ล
12:15=(2)​3=854-08××
12:30=(3)2=143-28🥕 ฟบล(28
12:45=(1)​3=859-65××
13:00=(8)9=128-25🥕 ฟบ
13:15=(9)​8=045-96🥕 ฟลล(96
13:30=(8)9=238-44🥕 ฟบ
13:45=(3)8=924-21××
14:00=(3)​0=162-39🥕 ฟล
14:15=(8)9=589-98🥕 ฟ4ด(89

14:30=(1)2=1290
14:45=(8)0=8097
15:00=(0)1=0124


--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
pingchoo60 3 เดือนที่แล้ว
01 แม่นมากแม่🙏🙏🙏🙏🙏
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
🎉เฮงๆจร่า
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:15=(1)9=410-73🥕 ฟบ
09:30​=(1)​3=973-34🥕 บล
09:45=(0)2=723-34🥕 บ(23
10:00=(1)2=137-06🥕 ฟรบ
10​:15​=(7)​3=717-88🥕 ฟบ(17
10​:30​=(8)​3=339-60🥕 บ
10​:45​=(7)​0=923-03🥕 ล
11:00=(7)6=029-09××
12:15=(2)3=263-35🥕 ฟแตก3💥
12:30​=(0)​1=558-85××
12:45​=(0)​8=092-85🥕 ฟบล(85
13:00=(6)7=506-37🥕 ฟบล(06
13:15=(3)2=513-69🥕 ฟแตก3💥

13:30=(3)2=3289
13:45=(8)9=8970
14:00​=(2)​1=2140

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:15=(1)9=410-73🥕 ฟบ
09:30​=(1)​3=973-34🥕 บล
09:45=(0)2=723-34🥕 บ(23
10:00=(1)2=137-06🥕 ฟรบ
10​:15​=(7)​3=717-88🥕 ฟบ(17
10​:30​=(8)​3=339-60🥕 บ
10​:45​=(7)​0=923-03🥕 ล
11:00=(7)6=029-09××
12:15=(2)3=263-35🥕 ฟแตก3💥
12:30​=(0)​1=558-85××
12:45​=(0)​8=092-85🥕 ฟบล(85
13:00=(6)7=506-37🥕 ฟบล(06
13:15=(3)2=513-69🥕 ฟแตก3💥
13:30=(3)2=264-30🥕 ฟล
13:45=(8)9=584-20🥕 ฟบ
14:00​=(2)​1=620-16🥕 ฟบล(20

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************

10:30=(9)​8=566-08🥕 ล(08
10:45=(9)8=487-51🥕 บ
11:00=(1)​0=334-34××
11:30=(8)​9=491-80🥕 ฟลบ(91
11:45=(8)9=433-68🥕 ฟล(68
12:00=(9)0=794-25🥕 ฟบ
12:15=(6)7=697-22🥕 ฟรบบ
12:30=(4)5=185-91🥕 บ
12:45=(7)8=472-25🥕 ฟบ(72/52
13:00=(9)​7=784-54🥕 รบ
13:15=(5)4=930-30××
13:30=(4)3=939-37🥕 บล(39
13:45=(5)​6=636-45🥕 ฟบล
14:00=(7)8=549-23××
14:15=(5)6=886-60🥕 บล
14:30=(9)​0=463-04🥕 ล
14:45=(9)0=705-62🥕 บ(05
15:00=(6)7=185-17🥕😱 ล
15:15=(0)9=424-17××
15:30=(9)8=923-79🥕 ฟลรบ(79
15:45=(5)4=632-72××
16:00=(4)3=817-74🥕 ฟล

16:15=(4)3=4312
16:30=(8)​7=8731
16:45=(0)9=0913
17:00=(0)9=0915

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 3 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************

10:30=(9)​8=566-08🥕 ล(08
10:45=(9)8=487-51🥕 บ
11:00=(1)​0=334-34××
11:30=(8)​9=491-80🥕 ฟลบ(91
11:45=(8)9=433-68🥕 ฟล(68
12:00=(9)0=794-25🥕 ฟบ
12:15=(6)7=697-22🥕 ฟรบบ
12:30=(4)5=185-91🥕 บ
12:45=(7)8=472-25🥕 ฟบ(72/52
13:00=(9)​7=784-54🥕 รบ
13:15=(5)4=930-30××
13:30=(4)3=939-37🥕 บล(39
13:45=(5)​6=636-45🥕 ฟบล
14:00=(7)8=549-23××
14:15=(5)6=886-60🥕 บล
14:30=(9)​0=463-04🥕 ล
14:45=(9)0=705-62🥕 บ(05
15:00=(6)7=185-17🥕😱 ล
15:15=(0)9=424-17××
15:30=(9)8=923-79🥕 ฟลรบ(79
15:45=(5)4=632-72××
16:00=(4)3=817-74🥕 ฟล
16:15=(4)3=828-43🥕 ฟลล(43
16:30=(8)​7=672-86🥕 ฟลบ
16:45=(0)9=882-50🥕 ฟล
17:00=(0)9=846-56××

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
10:00=(0)1=450-78💘 ฟบ
10:15=(0)2=702-49💘 ฟแตก3💥
10:30=(7)8=327-38💘 ฟบล

10:45=(3)8=3812
11:00=(5)6=5683

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:45=(1)2=289-09💘 รบ
10:00=(2)3=165-43💘 ล
10:15=(1)5=026-63××
10:30=(6)8=630-47💘 ฟรบ
10:45=(5)6=109-70××
11:00=(1)5=985-15💘 ฟแตก3💥
11:15=(5)4=938-48💘 ล
11:30=(4)2=624-23💘 ฟด(24/23
11:45=(8)6=322-03××
12:00=(9)0=803-41💘 บ
12:30=(1)2=930-63××
12:45=(1)8=176-24💘 ฟรบ
13:00=(4)5=834-59💘 ฟบ
13:15=(0)9=317-93💘 ล
13:30=(6)7=304-97💘 ล
13:45=(6)8=173-04××
14:00=(4)2=105-04💘 ฟล
14:15=(0)8=166-71××
14:30=(9)8=522-62××
14:45=(1)6=269-95💘 บ
15:00=(3)5=700-34💘 ฟล
15:45=(4)2=004-43💘 ฟด(04
16:00=(3)9=215-27×× (15
16:15=(7)8=683-08💘 บล(08
16:30=(3)5=161-24💘××
16:45=(0)6=434-19××
17:00=(6)2=873-24💘 ล
17:15=(7)8=567-85💘 ฟบล
17:30=(1)0=664-90💘 ล
17:45=(2)3=363-12💘 ฟล
18:00=(7)8=691-44××
18:15=(6)5=512-76💘 ฟลรบ(76
18:30=(7)6=515-07💘 ฟล
18:45=(4)0=672-23××
19:00=(0)2=057-12💘 ฟรบล
19:15=(5)0=564-21💘 ฟรบ
19:30=(7)8=728-17💘 ฟ3ด
19:45=(5)1=829-96××
20:00=(1)8=750-66××
20:15=(5)6=541-75💘 ฟล
20:30=(6)7=560-83💘 ฟบ

20:45=(7)6=7605
21:00=(8)9=8956

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
แสดงความคิดเห็น