โปรไฟล์ของ mu2517 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
mu2517 ดู 16 ชั่วโมงที่แล้ว 2
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
08:45=(7)1=398-55××
09:00=(5)8=595-19🥕 ฟบ
09:15=(6)7=377-58🥕 บ
09:30=(8)5=071-96××
09:45=(9)3=701-48××
10:00=(9)6=321-36🥕 ล(36
10:15=(0)​4=828-76××
10:30=(2)3=723-42🥕 ฟ3ด(23
10:45=(1)2=671-73🥕 ฟบ(71
11:00=(2)1​=807-79××
11:15=(0)1=813-14🥕 ด
11:30=(2)1=519-59🥕 บ
11:45=(9)0=590-39🥕💥 แตก🔼
12:00=(9)1=485-91🥕 ฟลล(91
12:15=(5)2=852-40🥕 ฟบบ(52

12:30=(5)8=258
12:45=(9)​0=190
13:00=(2)4=024--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 16 ชั่วโมงที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
08:45=(7)1=398-55××
09:00=(5)8=595-19🥕 ฟบ
09:15=(6)7=377-58🥕 บ
09:30=(8)5=071-96××
09:45=(9)3=701-48××
10:00=(9)6=321-36🥕 ล(36
10:15=(0)​4=828-76××
10:30=(2)3=723-42🥕 ฟ3ด(23
10:45=(1)2=671-73🥕 ฟบ(71
11:00=(2)1​=807-79××
11:15=(0)1=813-14🥕 ด
11:30=(2)1=519-59🥕 บ
11:45=(9)0=590-39🥕💥 แตก🔼
12:00=(9)1=485-91🥕 ฟลล(91
12:15=(5)2=852-40🥕 ฟบบ(52
12:30=(5)8=315-52🥕 ฟด(52

12:45=(9)​0=190
13:00=(2)4=024

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 16 ชั่วโมงที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
08:45=(7)1=398-55××
09:00=(5)8=595-19🥕 ฟบ
09:15=(6)7=377-58🥕 บ
09:30=(8)5=071-96××
09:45=(9)3=701-48××
10:00=(9)6=321-36🥕 ล(36
10:15=(0)​4=828-76××
10:30=(2)3=723-42🥕 ฟ3ด(23
10:45=(1)2=671-73🥕 ฟบ(71
11:00=(2)1​=807-79××
11:15=(0)1=813-14🥕 ด
11:30=(2)1=519-59🥕 บ
11:45=(9)0=590-39🥕💥 แตก🔼
12:00=(9)1=485-91🥕 ฟลล(91
12:15=(5)2=852-40🥕 ฟบบ(52
12:30=(5)8=315-52🥕 ฟด(52
12:45=(9)​0=704-39🥕 ฟลบ
13:00=(2)4=526-36🥕 ฟบ

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 2
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:30=(9)8=080-08🥕 ดว(80/08
09:45=(2)6=093-22🥕 ฟล

10:00=(8)2=082
10:15=(3)8=038
10:30=(3)7=037
10:45=(2(7=127
11:00=(1)0=810


--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 1 สัปดาห์ที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:30=(9)8=080-08🥕 ดว(80/08
09:45=(2)6=093-22🥕 ฟล
10:00=(8)2=736-82🥕 ฟลล(82

10:15=(3)8=038
10:30=(3)7=037
10:45=(2(7=127
11:00=(1)0=810


--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 1 สัปดาห์ที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:30=(9)8=080-08🥕 ดว(80/08
09:45=(2)6=093-22🥕 ฟล
10:00=(8)2=736-82🥕 ฟลล(82
10:15=(3)8=132-91🥕 ฟบ
10:30=(3)7=744-92🥕 รบ

10:45=(2)​7=127
11:00=(1)0=810


--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 0
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:00=(6)8=980-59🥕 บ(80
09:15=(2)4=874-73🥕 บ
09:30=(2)4=901-27🥕 ฟล
09:45=(6)​4=265-62🥕 ฟด
10:00=(9)1=827-98🥕 ฟล
10:15=(8)​0=336-28🥕 ฟล
10:30=(1)3=537-29🥕 บ(37
10:45=(8)0=244-55××
11:00=(9)1=121-03🥕 บ
11:15=(1)3=444-29××
11:30=(4)​2=150-17××😱
11:45=(9)1=269-18🥕 ฟบล
12:00=(5)​6=983-26🥕 ล
12:15=(1)2=757-09××
12:30=(6)8=177-03××
12:45=(1)2=301-19🥕 ฟด
13:00=(8)1=894-67🥕 ฟรบ
13:15=(1)7=488-29××
13:30=(7)6=991-41××
13:45=(9)0=176-34××
14:00=(7)6=572-20🥕 ฟบ
14:15=(7)​9=449-87🥕 ฟลบ
14:30=(5)6=863-49🥕 บ
14:45=(7)5=448-04 ××
15:00=(9)7=533-20××
15:15=(2)0=033-24🥕 ฟลรบ
15:30=(3)1=795-61🥕 ล
15:45=(3)1=717-26🥕 บ(17
16:00=(1)9=412-84🥕 ฟบ
16:15=(7)5=504-56🥕 ด
16:30=(7)5=729-65🥕 ฟรบล
16:45=(2)0=136-65××
17:00=(3)1=119-81🥕 ด
17:15=(7)9=131-88××
17:30=(9)1=501-29🥕 ฟลบ
17:45=(1)6=090-23××
18:00=(1)0=222-14🥕 ฟล
18:15=(1)​0=014-46🥕 แตก3💥
18:30=(4)3=740-06🥕 ฟบ
18:45=(4)5=671-47🥕 ฟล
19:00=(2)3=223-09🥕 ฟบบ(23

19:15=(5)​6=756
19:30=(5)2=352
19:45=(8)3=083
20:00=(5)2=152

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 0
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:30=(8)9=806-53🥕 ฟรบ
09:45=(7)9=059-83🥕 บ(59
10:00=(8)0=459-09🥕 ล(09
10:15=(7)8=768-81🥕 ฟ3ด
10:30=(0)9=007-06🥕 ฟด(07
10:45=(0)5=701-05🥕 ฟ3ด(05
11:00=(0)8=134-73××
11:15=(0)5=537-18🥕 รบ
11:30=(0)2=100-57🥕 ฟบ
11:45=(0)7=893-92××
12:00=(0)6=691-22🥕 รบ
13:00=(1)​2=010-08🥕 ฟบ
13:15=(1)4=389-35××
13:30=(1)7=649-71🥕 ฟล(71
13:45=(3)0=202-67🥕 บ
14:00=(1)0=010-12🥕 ฟ3ด(01
14:30=(7)8=603-11××
14:45=(0)3=793-88🥕 บ(93
15:00=(0)2=455-66××
15:15=(6)​0=703-18🥕 บ
15:30=(9)0=011-36🥕😱 รบ
15:45=(0)8=838-42🥕 บ
16:00=(9)0=340-99🥕 ฟลบ
16:15=(0)3=208-84🥕 ฟบ
16:30=(8)4=441-67🥕 บ
16:45=(0)8=148-86🥕 ด
17:00=(3)9=585-11××
17:15=(8)4=327-26××
17:30=(7)5=536-19🥕😱 รบ
17:45=(7)4=218-63××
18:00=(6)0=876-50🥕 ฟบล
18:15=(4)5=281-60××
18:30=(2)4=937-11××
18:45=(7)0=597-86🥕 ฟบ
19:00=(7)8=757-27🥕 ฟด
19:15=(7)5=490-47🥕 ฟล
19:30=(7)2=284-02🥕 ด
19:45=(5)8=671-54🥕 ฟล
20:00=(7)5=780-91🥕 ฟบ

20:15=(7)0=970
20:30=(8)5=985


--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 1
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:15=(2)​7=293-28🥕 ฟด
09:30=(0)3=228-14××
09:45=(2)9=472-23🥕 ฟด
10:00=(1)5=880-36××
10:15=(2)4=717-56××
10:30=(0)3=805-29🥕 ฟบ
10:45=(7)1=862-76🥕 ฟล
11:00=(2)1=602-63🥕 ฟบ
11:30=(0)9=285-69🥕 ล
11:45=(7)6=548-01××
12:00=(3)6=781-60🥕 ล
12:15=(8)5=491-43××
12:30=(9)2=364-79🥕 ฟล
12:45=(6)9=231-16🥕 ฟล
13:00=(8)5=079-64××
13:30=(1)​7=150-85🥕 ฟรบ
13:45=(4)1=834-99🥕 ฟบ
14:00=(1)6=449-28××
14:15=(1)5=337-34××
14:30=(2)8=415-90××
14:45=(0)​6=487-88××
15:00=(5)7=808-81××😱
15:30=(0)​2=676-48××
15:45=(8)0=871-05🥕 ฟรบล
16:00=(6)7=773-61🥕 ฟลบ
16:15=(4)2=695-26🥕 ล
16:30=(7)6=444-58××
16:45=(8)6=686-64🥕 ฟ3ด(86/64
17:00=(7)0=923-70🥕 ฟลล(70
17:15=(2)4=052-13🥕 ฟบ
17:30=(7)8=255-36××
17:45=(8)0=403-56🥕 บ
18:00=(3)​0=967-98××
18:15=(9)0=475-47××
18:30=(0)1=804-22🥕 ฟบ
18:45=(9)​3=413-61🥕 บ
19:00=(7)6=465-29🥕 บ
19:15=(8)1=380-09🥕 ฟบ
19:30=(5)7=596-82🥕 ฟรบ
19:45=(2)5=531-26🥕 ฟลรบ
20:00=(8)7=852-79🥕 ฟรบล

20:15=(5)9=159
20:30=(0)8=608
20:45=(0)9=109
21:00=(8)5=385


--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 2 สัปดาห์ที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
20:15=(5)9=558-91🥕 ฟบล(91

20:30=(0)8=608
20:45=(0)9=109
21:00=(8)5=385

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 0
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:15=(2)9=117-36××
09:30=(7)​3=048-34🥕 ล
09:45=(4)3=598-07××
10:00=(8)5=951-17🥕 บ
10:15=(0)1=644-78××
10:30=(1)6=575-14🥕 ฟล
10:45=(7)9=746-87🥕 ฟด
11:00=(5)7=887-92🥕 บ
11:30=(4)​9=808-96🥕 ล
11:45=(4)​5=752-98🥕 บ
12:00=(6)4=855-43🥕 ล
12:30=(9)4=195-21🥕 ฟบ
12:45=(4)6=562-52🥕 บ
13:00=(7)0=804-09🥕 ด
13:30=(5)4=763-55🥕 ฟล
13:45=(6)8=491-17××
14:00=(1)6=889-30××
14:15=(5)1=717-24🥕 บ
14:30=(6)8=678-69🥕 ฟ3ด
14:45=(5)​9=265-00🥕 ฟบ
15:00=(2)7=131-28🥕 ฟล
15:15=(0)6=239-68🥕 ล
15:30=(5)2=560-83🥕 ฟรบ
15:45=(6)​4=864-58🥕 ฟบบ(64
16:00=(7)2=316-65××
16:15=(8)6=007-62🥕 ล
16:30=(4)6=119-11××
16:45=(2)9=140-40××
17:00=(9)6=281-01××😱
17:30=(4)6=561-19🥕 บ(61
17:45=(1)3=853-28🥕 บ
18:00=(1)6=371-58🥕 ฟบ
18:15=(5)7=787-61🥕 บ
18:30=(5)7=951-90🥕 ฟบ
18:45=(6)4=848-24🥕 ด
19:00=(9)8=671-51××
19:15=(5)1=714-68🥕 บ
19:30=(8)4=357-84🥕 ฟลล(84

19:45=(9)5=895
20:00=(6)1=061--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 1
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
10:00=(6)​9=042-25××
10:15=(9)8=689-69🥕 แตก3💥
10:30=(9)2=817-75××
10:45=(2)4=909-88××
11:00=(9)2=820-55🥕 บ
11:15=(0)8=057-47🥕 ฟรบ
11:30=(9)4=432-26🥕 รบ
11:45=(7)4=730-90🥕 ฟรบ
12:00=(0)8=870-53🥕 ฟบรบ
12:15=(5)6=984-62🥕 ล
12:30=(5)1=164-47🥕 รบ
12:45=(0)2=959-85××
13:00=(7)8=488-68🥕 ด
13:15=(0)6=274-56🥕😱 ล
13:30=(4)9=181-09🥕 ล
13:45=(2)1=235-67🥕 ฟรบ
14:00=(1)7=652-50××
14:15=(7)3=002-68××
14:30=(5)8=316-75🥕 ฟล
14:45=(3)1=445-46××
15:00=(5)8=129-31××
15:15=(6)7=830-26🥕 ฟล(26
15:30=(3)4=177-31🥕 ฟล
15:45=(3)0=227-19××
16:00=(8)4=075-37××
16:15=(3)8=678-74🥕 บ
16:30=(4)8=191-72××
16:45=(7)3=572-37🥕 ฟ3ด(37
17:00=(4)6=798-63🥕 ล
17:30=(9)7=675-33🥕 บ
17:45=(2)3=294-02🥕 ฟด
18:00=(2)1=638-55××
18:30=(8)9=596-44🥕 บ
18:45=(8)0=993-00🥕 ล
19:00=(3)8=036-89🥕 ฟบล(89
19:15=(5)7=601-38××
19:30=(4)2=433-14🥕 ฟด(14
19:45=(5)9=482-17××

20:00=(6)0=760
20:15=(0)​3=803
20:30=(1)8=018
20:45=(9)​2=592
21:00=(9)1=591
--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 2 สัปดาห์ที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
10:00=(6)​9=042-25××
10:15=(9)8=689-69🥕 แตก3💥
10:30=(9)2=817-75××
10:45=(2)4=909-88××
11:00=(9)2=820-55🥕 บ
11:15=(0)8=057-47🥕 ฟรบ
11:30=(9)4=432-26🥕 รบ
11:45=(7)4=730-90🥕 ฟรบ
12:00=(0)8=870-53🥕 ฟบรบ
12:15=(5)6=984-62🥕 ล
12:30=(5)1=164-47🥕 รบ
12:45=(0)2=959-85××
13:00=(7)8=488-68🥕 ด
13:15=(0)6=274-56🥕😱 ล
13:30=(4)9=181-09🥕 ล
13:45=(2)1=235-67🥕 ฟรบ
14:00=(1)7=652-50××
14:15=(7)3=002-68××
14:30=(5)8=316-75🥕 ฟล
14:45=(3)1=445-46××
15:00=(5)8=129-31××
15:15=(6)7=830-26🥕 ฟล(26
15:30=(3)4=177-31🥕 ฟล
15:45=(3)0=227-19××
16:00=(8)4=075-37××
16:15=(3)8=678-74🥕 บ
16:30=(4)8=191-72××
16:45=(7)3=572-37🥕 ฟ3ด(37
17:00=(4)6=798-63🥕 ล
17:30=(9)7=675-33🥕 บ
17:45=(2)3=294-02🥕 ฟด
18:00=(2)1=638-55××
18:30=(8)9=596-44🥕 บ
18:45=(8)0=993-00🥕 ล
19:00=(3)8=036-89🥕 ฟบล(89
19:15=(5)7=601-38××
19:30=(4)2=433-14🥕 ฟด(14
19:45=(5)9=482-17××
20:00=(6)0=924-39××
20:15=(0)​3=105-00🥕 ฟด
20:30=(1)8=734-50××
20:45=(9)​2=342-87🥕 บ
21:00=(9)1=841-97🥕 ฟลบ
--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 0
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
08:45=(1)​2=420-86🥕 บ
09:00=(2)0=170-14🥕 บ
09:15=(1)0=359-60🥕 ล
09:45=(5)​0=800-09🥕 ด
10:00=(3)2=577-38🥕 ฟล
10:15=(9)0=163-35××
10:30=(1)2=594-79××
10:45=(8)5=340-20××
11:00=(3)2=272-38🥕 ฟลบ
11:45=(4)​2=079-64🥕 ฟล
12:00=(1)5=126-91🥕 ฟด
12:15=(4)7=770-05🥕 บ(70
12:30=(0)7=860-85🥕 ฟบ
12:45=(8)1=428-24🥕 ฟบ
13:00=(0)​7=709-71🥕 ฟ3ด(71
13:15=(7)9=161-86××
13:30=(1)9=125-10🥕 ฟด
13:45=(4)6=773-21××
14:00=(1)4=621-12🥕 ฟด
14:15=(2)​1=612-48🥕 ฟบบ(12
14:30=(2)5=236-08🥕 ฟรบ
14:45=(0)2=989-50🥕 ฟล

15:00=(8)9=589
15:15=(4)0=140
15:30=(2)1=521
15:45=(7)1=571
16:00=(5)0=150

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 0
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
10:15=(8)0=666-27××
10:30=(1)9=826-90🥕 ล
10:45=(3)​5=153-18🥕 ฟบบ(53
11:00=(1)9=434-70××
11:15=(1)2=292-01🥕 ฟลบ
11:30=(8)2=941-83🥕 ฟล
11:45=(9)7=468-75🥕 ล
12:00=(6)8=495-44××
12:30=(8)7=722-65🥕 รบ
12:45=(7)0=287-09🥕 ฟบล(09
13:00=(7)8=011-91××
13:15=(2)7=897-42🥕 ฟลบ
13:30=(4)2=826-90🥕 บ
13:45=(0)4=279-42🥕 ล
14:00=(6)​7=704-49🥕 รบ
14:15=(7)9=411-05××
14:30=(5)0=752-23🥕 ฟบ
14:45=(9)7=592-29🥕 ฟด
15:00=(8)7=586-85🥕 ฟด(85
15:15=(0)​5=057-04🥕 ฟ3ด
15:30=(0)4=705-56🥕 ฟบ
15:45=(1)8=987-84🥕 ด
16:00=(8)2=940-85🥕 ฟล
16:15=(5)​4=610-04🥕 ล
16:30=(4)5=871-36××
16:45=(7)9=003-38××
17:00=(3)​4=598-78××
17:15=(4)5=000-40🥕 ฟล
17:30=(3)​1=287-99××
17:45=(7)9=821-18××
18:00=(1)9=513-72🥕 ฟบ
18:15=(0)1=194-95🥕 รบ
18:30=(6)3=125-16🥕 ฟล(16
18:45=(3)8=203-56🥕 ฟบ
19:00=(7)8=393-38🥕 ล
19:15=(4)3=424-86🥕 ฟบ

19:30=(6)7=967
19:45=(2)7=827
20:00=(0)8=608


--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 0
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:30=(5)2=507-04🥕 ฟรบ
09:45=(1)2=287-44🥕 รบ
10:00=(7)0=819-10🥕 ล
10:15=(8)7=195-23××
10:30=(7)8=750-09🥕 ฟรบ
10:45=(8)0=384-25🥕 ฟบรบ
11:00=(8)0=449-10🥕 ล
11:15=(5)​2=037-81××
11:30=(0)9=387-36​××
11:45=(2)3=425-31🥕 ฟบล
12:00=(0)2=690-56🥕 ฟบ
12:15=(0)​9=600-94🥕 ฟบล
12:30=(5)6=653-29🥕 ฟบรบ
12:45=(5)6=567-32🥕 ฟรบบ
13:00=(9)0=128-69🥕 ฟล
13:15=(5)6=707-38××
13:30=(0)6=787-69🥕 ล
13:45=(0)7=611-61××
14:00=(4)7=475-19🥕 ฟรบบ
14:15=(8)9=760-88🥕 ฟล
14:30=(8)0=737-18🥕 ฟล

14:45=(7)9=679
15:00=(5)2=752


--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 2
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:30=(9)​4=792-91🥕 ฟด
09:45=(0)9=166-19🥕 ล
10:00=(8)9=904-18🥕 ฟลรบ

10:15=(9)4=194
10:30=(8)9=489
10:45=(7)9=879
11:00=(8)0=480

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 3 สัปดาห์ที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:30=(9)​4=792-91🥕 ฟด
09:45=(0)9=166-19🥕 ล
10:00=(8)9=904-18🥕 ฟลรบ
10:15=(9)4=035-81××
10:30=(8)9=024-15××
10:45=(7)9=141-07🥕 ฟล
11:00=(8)0=498-07🥕 ฟบล

11:15=(1)5=715
11:30=(0)8=508
11:45=(0)​9=309
12:00=(1)7=017

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 3 สัปดาห์ที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:30=(9)​4=792-91🥕 ฟด
09:45=(0)9=166-19🥕 ล
10:00=(8)9=904-18🥕 ฟลรบ
10:15=(9)4=035-81××
10:30=(8)9=024-15××
10:45=(7)9=141-07🥕 ฟล
11:00=(8)0=498-07🥕 ฟบล
11:15=(1)5=605-08🥕 บ
11:30=(0)8=434-44××
11:45=(0)​9=055-41🥕 ฟรบ

12:00=(1)7=017


--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 3
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
10:00=(3)2=078-47××
10:15=(9)7=629-24🥕 ฟบ(29
10:30=(6)7=387-12🥕 บ
10:45=(1)3=317-47🥕 ฟบรบ
11:00=(7)6=678-99🥕 ฟบรบ
12:00=(7)​4=787-50🥕 ฟบบ(78
12:15=(2)7=900-21🥕 ฟล
12:30=(5)0=251-91🥕 ฟบ
12:45=(5)0=207-76🥕 บ
13:00=(2)4=984-61🥕 บ
13:15=(5)7=437-64🥕 บ
13:30=(9)7=470-68🥕 บ(70
13:45=(7)0=274-93🥕 ฟบ
14:00=(8)9=938-43🥕แตก3💥
14:15=(8)7=801-48🥕 ฟด
14:30=(9)8=891-45🥕 แตก3💥
14:45=(6)2=779-04××
15:00=(9)3=569-86🥕 ฟบ

15:15=(8)​1=481
15:30=(0)9=209
15:45=(8)0=380
16:00=(7)0=570

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 3 สัปดาห์ที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
10:00=(3)2=078-47××
10:15=(9)7=629-24🥕 ฟบ(29
10:30=(6)7=387-12🥕 บ
10:45=(1)3=317-47🥕 ฟบรบ
11:00=(7)6=678-99🥕 ฟบรบ
12:00=(7)​4=787-50🥕 ฟบบ(78
12:15=(2)7=900-21🥕 ฟล
12:30=(5)0=251-91🥕 ฟบ
12:45=(5)0=207-76🥕 บ
13:00=(2)4=984-61🥕 บ
13:15=(5)7=437-64🥕 บ
13:30=(9)7=470-68🥕 บ(70
13:45=(7)0=274-93🥕 ฟบ
14:00=(8)9=938-43🥕 แตก3💥
14:15=(8)7=801-48🥕 ฟด
14:30=(9)8=891-45🥕 แตก3💥
14:45=(6)2=779-04××
15:00=(9)3=569-86🥕 ฟบ
15:15=(8)​1=804-19🥕 ฟรบล
15:30=(0)9=157-77××
15:45=(8)0=387-56🥕 ฟบ

16:00=(7)0=570

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 3 สัปดาห์ที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
10:00=(3)2=078-47××
10:15=(9)7=629-24🥕 ฟบ(29
10:30=(6)7=387-12🥕 บ
10:45=(1)3=317-47🥕 ฟบรบ
11:00=(7)6=678-99🥕 ฟบรบ
12:00=(7)​4=787-50🥕 ฟบบ(78
12:15=(2)7=900-21🥕 ฟล
12:30=(5)0=251-91🥕 ฟบ
12:45=(5)0=207-76🥕 บ
13:00=(2)4=984-61🥕 บ
13:15=(5)7=437-64🥕 บ
13:30=(9)7=470-68🥕 บ(70
13:45=(7)0=274-93🥕 ฟบ
14:00=(8)9=938-43🥕 แตก3💥
14:15=(8)7=801-48🥕 ฟด
14:30=(9)8=891-45🥕 แตก3💥
14:45=(6)2=779-04××
15:00=(9)3=569-86🥕 ฟบ
15:15=(8)​1=804-19🥕 ฟรบล
15:30=(0)9=157-77××
15:45=(8)0=387-56🥕 ฟบ
16:00=(7)0=741-76🥕 ฟด
16:15=(5)6=849-93 ××
16:30=(6)5=241-62🥕 ฟล
16:45=(7)8=377-25🥕 ฟบ
17:00=(0)4=650-65🥕 ฟบ
17:15=(5)6=559-23🥕 ฟบ
17:30=(9)0=387-97🥕 ฟล(97
17:45=(1)​9=698-02🥕 บ
18:00=(6)4=485-74🥕 ด
18:15=(9)​7=954-64🥕 ฟรบ
18:30=(7)9=938-68🥕 รบ
18:45=(7)5=402-76🥕 ฟล
19:00=(2)4=694-22🥕 ฟลบ(94

19:15=(5)0=750
19:30=(9)7=497
19:45=(1)3=013
20:00=(1)8=718

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 3 สัปดาห์ที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
19:15=(5)0=540-53🥕 ฟ3ด
19:30=(9)7=049-15🥕 ฟบ
19:45=(1)3=375-26🥕 รบ

20:00=(1)8=718

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 3 สัปดาห์ที่แล้ว 1
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
10:00=(3)2=078-47××
10:15=(9)7=629-24🥕 ฟบ(29
10:30=(6)7=387-12🥕 บ
10:45=(1)3=317-47🥕 ฟบรบ
11:00=(7)6=678-99🥕 ฟบรบ
12:00=(7)​4=787-50🥕 ฟบบ(78

12:15=(2)7=827
12:30=(5)0=450
12:45=(5)0)250
13:00=(2)4=524

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 3 สัปดาห์ที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
10:00=(3)2=078-47××
10:15=(9)7=629-24🥕 ฟบ(29
10:30=(6)7=387-12🥕 บ
10:45=(1)3=317-47🥕 ฟบรบ
11:00=(7)6=678-99🥕 ฟบรบ
12:00=(7)​4=787-50🥕 ฟบบ(78
12:15=(2)7=900-21🥕 ฟล
12:30=(5)0=251-91🥕 ฟบ
12:45=(5)0=207-76🥕 บ

13:00=(2)4=524

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 4 สัปดาห์ที่แล้ว 0
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:30=(9)0=484-46××
09:45=(5)​9=392-87🥕 บ
10:00=(0)9=390-02🥕 ฟด(09
10:15=(1)​9=424-48××
10:45=(6)​0=998-92××
11:00=(6)5=540-25🥕 ด
11:15=(7)9=664-33××
11:30=(5)8=223-56🥕 ฟล
11:45=(5)7=758-85🥕 ฟ3ด
12:00=(0)3=502-31🥕 ฟบล
12:15=(8)5=977-62××
12:30=(5)7=748-84🥕 รบ
12:45=(5)6=121-43××
13:00=(0)5=212-62××
13:15=(2)1=407-26🥕 ฟล
13:30=(4)1=502-51🥕 ล
13:45=(1)2=751-71🥕 ฟด
14:00=(3)2=944-48××
14:15=(0)1=753-74××
14:30=(6)0=338-85××
14:45=(3)4=396-55🥕 ฟรบ
15:00=(6)7=276-87🥕 ฟ3ด
15:15=(5)8=977-30××
15:30=(7)8=596-73🥕 ฟล
15:45=(0)3=670-88🥕 ฟบ(70
16:00=(0)7=371-86🥕 บ
16:15=(7)2=155-64××
16:30=(7)9=796-16🥕 ฟรบบ
16:45=(0)3=151-70🥕 ฟล
17:00=(7)6=786-43🥕 ฟแตก3💥
17:45=(1)​7=137-10🥕 ฟ3ด
18:00=(4)8=402-76🥕 ฟรบ
18:15=(0)1=570-65🥕 ฟบ
18:30=(2)0=751-60🥕 ล
18:45=(7)0=677-79🥕 ฟด
19:00=(8)7=981-32🥕 ฟบ
19:15=(7)6=875-45🥕 ฟบ

19:30=(5)6=256
19:45=(2)9=429
20:00=(0)1=601--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 4 สัปดาห์ที่แล้ว 0
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:00=(0)4=022-65🥕 ฟรบ
09:15=(4)3=567-02××
09:30=(6)7=902-72🥕 ล
09:45=(2)4=175-75××
10:00=(6)5=303-77××
10:15=(9)7=181-67🥕😱 ล
10:30=(5)2=727-24🥕 ด
10:45=(2)5=435-98🥕 บ
11:00=(1)0=341-26🥕 ฟบ
11:15=(1)3=737-95🥕 บ
11:30=(8)5=188-27🥕 ฟบ
11:45=(5)2=515-64🥕 ฟบ
12:00=(6)5=174-93××
12:15=(3)​7=693-30🥕 ฟด
12:30=(7)8=670-46🥕 ฟบ
12:45=(8)​7=917-25🥕 บ
13:00=(5)7=857-33🥕 แตกตรง💥
13:45=(7)6=348-27🥕 ฟล
14:00=(0)8=094-76🥕 ฟรบ
14:15=(7)6=324-39××
14:30=(8)7=902-86🥕 ฟล
14:45=(9)8=377-28🥕 ล
15:00=(9)0=900-05🥕 ฟ3ด
15:15=(0)1=683-06🥕 ฟล
15:30=(5)0=510-92🥕 ฟรบบ
15:45=(5)4=818-20××
16:00=(2)0=392-95🥕 ฟบ(92
16:15=(2)​1=201-52🥕 ฟ3ด(52
16:30=(6)9=127-55××
16:45=(7)6=865-63🥕 ด
17:00=(8)1=144-61🥕 ด
17:15=(1)​2=849-68××
17:30=(8)3=849-34🥕 ฟรบล
17:45=(6)7=502-64🥕 ฟล
18:00=(4)9=633-72××
18:15=(4)3=139-81🥕 บ(39
18:30=(4)3=787-53🥕 ล
18:45=(2)1=485-11🥕 ล
19:00=(7)8=838-91🥕😱 บ
19:15=(5)​8=675-07🥕 ฟบ(75
19:45=(5)4=100-52🥕 ฟล
20:00=(8)1=402-53××

20:15=(5)​7=657
20:30=(0)1=901
20:45=(9)0=590
21:00=(4)5=345

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 4 สัปดาห์ที่แล้ว 3
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:00=(0)4=022-65🥕 ฟรบ
09:15=(4)3=567-02××
09:30=(6)7=902-72🥕 ล
09:45=(2)4=175-75××
10:00=(6)5=303-77××
10:15=(9)7=181-67🥕😱 ล
10:30=(5)2=727-24🥕 ด
10:45=(2)5=435-98🥕 บ
11:00=(1)0=341-26🥕 ฟบ
11:15=(1)3=737-95🥕 บ
11:30=(8)5=188-27🥕 ฟบ
11:45=(5)2=515-64🥕 ฟบ
12:00=(6)5=174-93××
12:15=(3)​7=693-30🥕 ฟด

12:30=(7)8=178
12:45=(8)​7=187
13:00=(5)7=857


--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 4 สัปดาห์ที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:00=(0)4=022-65🥕 ฟรบ
09:15=(4)3=567-02××
09:30=(6)7=902-72🥕 ล
09:45=(2)4=175-75××
10:00=(6)5=303-77××
10:15=(9)7=181-67🥕😱 ล
10:30=(5)2=727-24🥕 ด
10:45=(2)5=435-98🥕 บ
11:00=(1)0=341-26🥕 ฟบ
11:15=(1)3=737-95🥕 บ
11:30=(8)5=188-27🥕 ฟบ
11:45=(5)2=515-64🥕 ฟบ
12:00=(6)5=174-93××
12:15=(3)​7=693-30🥕 ฟด
12:30=(7)8=670-46🥕 ฟบ

12:45=(8)​7=187
13:00=(5)7=857


--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 4 สัปดาห์ที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:00=(0)4=022-65🥕 ฟรบ
09:15=(4)3=567-02××
09:30=(6)7=902-72🥕 ล
09:45=(2)4=175-75××
10:00=(6)5=303-77××
10:15=(9)7=181-67🥕😱 ล
10:30=(5)2=727-24🥕 ด
10:45=(2)5=435-98🥕 บ
11:00=(1)0=341-26🥕 ฟบ
11:15=(1)3=737-95🥕 บ
11:30=(8)5=188-27🥕 ฟบ
11:45=(5)2=515-64🥕 ฟบ
12:00=(6)5=174-93××
12:15=(3)​7=693-30🥕 ฟด
12:30=(7)8=670-46🥕 ฟบ
12:45=(8)​7=917-25🥕 บ
13:00=(5)7=857-33🥕💥 แตกตรง💥

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 4 สัปดาห์ที่แล้ว
📢เปรี๊ยงงง.... มากแม่.. 🎉🎉
mu2517 ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
10:00=(2)4=698-59××
10:15=(3)2=358-18🥕 ฟรบ
10:30=(7)5=239-84××
10:45=(3)​5=622-63🥕 ฟล
11:00=(9)3=218-33🥕 ล
11:15=(0)8=398-88🥕 ด
11:30=(1)​8=575-79××
11:45=(2)3=452-44🥕 ฟบ
12:00=(7)8=643-74🥕 ฟล
12:15=(9)0=670-79🥕 ฟด

12:30=(9)8=198
12:45=(9)0=590
14:00=(8)9=289

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 1 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
10:00=(2)4=698-59××
10:15=(3)2=358-18🥕 ฟรบ
10:30=(7)5=239-84××
10:45=(3)​5=622-63🥕 ฟล
11:00=(9)3=218-33🥕 ล
11:15=(0)8=398-88🥕 ด
11:30=(1)​8=575-79××
11:45=(2)3=452-44🥕 ฟบ
12:00=(7)8=643-74🥕 ฟล
12:15=(9)0=670-79🥕 ฟด
12:30=(9)8=044-00××
12:45=(9)0=058-19🥕 ฟลรบ
13:00=(8)9=882-89🥕 ฟ3ด(82/89


--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 1 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
10:00=(2)4=698-59××
10:15=(3)2=358-18🥕 ฟรบ
10:30=(7)5=239-84××
10:45=(3)​5=622-63🥕 ฟล
11:00=(9)3=218-33🥕 ล
11:15=(0)8=398-88🥕 ด
11:30=(1)​8=575-79××
11:45=(2)3=452-44🥕 ฟบ
12:00=(7)8=643-74🥕 ฟล
12:15=(9)0=670-79🥕 ฟด
12:30=(9)8=044-00××
12:45=(9)0=058-19🥕 ฟลรบ
13:00=(8)9=882-89🥕 ฟ3ด(82/89
13:15=(8)5=265-46🥕 บ
13:30=(8)3=812-81🥕 ฟ3ด
13:45=(8)5=544-06🥕 รบ
14:00=(2)8=830-52🥕 ฟลรบ
14:30=(0)​2=735-11××
14:45=(4)2=096-08××
15:00=(3)1=124-91🥕 ด
15:30=(0)1=389-37××
15:45=(9)0=462-43××😫
16:00=(9)1=659-81🥕 ฟบล
16:15=(3)5=755-05🥕 ด
16:30=(3)2=591-66××
16:45=(5)2=601-56🥕 ฟล
17:00=(1)0=117-53🥕 ฟบ
17:15=(5)8=186-33🥕 บ
17:30=(9)3=839-11🥕 แตก3💥
17:45=(6)0=706-05🥕 ฟ3ด(60
18:00=(8)2=476-14××
18:15=(1)​8=486-86🥕 ด
18:30=(2)​4=780-77××
18:45=(7)9=669-60🥕 บ
19:00=(6)9=324-54××
19:15=(5)2=104-05🥕 ฟล
19:30=(8)6=283-43🥕 ฟบ
19:45=(0)8=790-88🥕 ฟบล(90
20:00=(3)8=551-70××
20:30=(7)1=779-05🥕 ฟบ

20:45=(7)3=873
21:00=(5)3=753
21:15=(6)4=864
21:30=(5)7=457


--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 1 เดือนที่แล้ว 5
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
08:45=(9)​0=333-45××
09:00=(7)5=847-65🥕 ฟบล
09:15=(2)5=102-12🥕 ฟด
09:30=(0)7=636-13××
09:45=(0)2=570-59🥕 ฟบ
10:00=(0)9=168-26××
10:15=(8)3=770-90××
10:30=(2)4=712-41🥕 ฟบล
10:45=(7)5=181-49××
11:00=(5)7=568-49🥕 ฟรบ
11:15=(6)0=555-66🥕 ฟล
11:30=(6)0=328-72××
11:45=(0)8=987-48🥕 ด
12:00=(7)8=134-98🥕 ล
12:15=(8)​1=914-83🥕 ฟลบ
12:30=(7)​9=228-89🥕 ล
12:45=(8)3=136-60🥕 บ
13:00=(9)8=725-81🥕 ล(81
13:15=(0)4=925-35××
13:30=(0)1=010-84🥕 ฟบบ(10
13:45=(4)5=619-52🥕 ล
14:00=(6)7=057-78🥕 ด
14:15=(1)​2=271-53🥕 ฟบบ
14:30=(2)1=409-08××
14:45=(1)0=901-79🥕 ฟบบ(01
15:00=(2)4=040-45🥕 ด(45
15:15=(0)8=298-97🥕 บ
15:30=(9)​5=940-22🥕 ฟรบ
15:45=(8)3=595-29××
16:00=(9)0=921-19🥕 ฟด
16:15=(1)2=680-01🥕 ฟล
16:30=(9)2=002-12🥕 ด
16:45=(0)9=651-74××
17:00=(2)9=567-03××
17:30=(2)9=339-41🥕 บ
17:45=(3)7=633-29🥕 ฟบ
18:00=(4)5=448-24🥕 ฟด
18:15=(4)5=818-59🥕 ล
18:30=(3)6=371-28🥕 ฟรบ
18:45=(8)6=726-73🥕 บ

19:00=(1)5=615
19:15=(5)​0=950
19:30=(5)6=356
19:45=(0)3=703
20:00=(4)5=745

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 1 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
19:00=(1)5=396-50🥕 ล
19:15=(5)​0=889-84××
19:30=(5)6=513-80🥕 ฟรบ
19:45=(0)3=835-67🥕 บ
20:00=(4)5=861-76××

20:15=(6)8=568
20:30=(8)7=087
20:45=(9)8=798
21:00=(0)8=408

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 1 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
19:00=(1)5=396-50🥕 ล
19:15=(5)​0=889-84××
19:30=(5)6=513-80🥕 ฟรบ
19:45=(0)3=835-67🥕 บ
20:00=(4)5=861-76××
20:15=(6)8=006-39🥕 ฟบ

20:30=(8)7=087
20:45=(9)8=798
21:00=(0)8=408

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 1 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
19:00=(1)5=396-50🥕 ล
19:15=(5)​0=889-84××
19:30=(5)6=513-80🥕 ฟรบ
19:45=(0)3=835-67🥕 บ
20:00=(4)5=861-76××
20:15=(6)8=006-39🥕 ฟบ
20:30=(8)7=684-84🥕 ฟด

20:45=(9)8=798
21:00=(0)8=408

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 1 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
19:00=(1)5=396-50🥕 ล
19:15=(5)​0=889-84××
19:30=(5)6=513-80🥕 ฟรบ
19:45=(0)3=835-67🥕 บ
20:00=(4)5=861-76××
20:15=(6)8=006-39🥕 ฟบ
20:30=(8)7=684-84🥕 ฟด
20:45=(9)8=065-95🥕 ฟล
21:00=(0)8=888-35🥕 บ
21:15=(6)0=590-68🥕 ฟลบ

21:30=(8)0=580
21:45=(4)0=740
22:00=(3)0=530

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 1 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
19:00=(1)5=396-50🥕 ล
19:15=(5)​0=889-84××
19:30=(5)6=513-80🥕 ฟรบ
19:45=(0)3=835-67🥕 บ
20:00=(4)5=861-76××
20:15=(6)8=006-39🥕 ฟบ
20:30=(8)7=684-84🥕 ฟด
20:45=(9)8=065-95🥕 ฟล
21:00=(0)8=888-35🥕 บ
21:15=(6)0=590-68🥕 ฟลบ
21:30=(8)0=684-29🥕 ฟบ
21:45=(4)0=702-06🥕 ด
22:00=(3)0=666-81××

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:30=(8)6=161-71🥕 บ
09:45=(6)​1=162-74🥕 ฟบรบ
10:00=(5)1=942-84××
10:15=(2)4=483-24🥕 ฟ3ด(24
10:30=(5)4=294-04🥕 ด
10:45=(0)1=154-75🥕 รบ
11:00=(8)0=888-55🥕 ฟบ
11:15=(6)8=909-76🥕 ฟล
11:30=(1)9=230-44××
11:45=(5)7=049-75🥕 ฟลล(75
12:00=(5)6=424-97××
12:15=(0)5=861-34××
12:30=(5)0=591-19🥕 ฟรบ
12:45=(7)0=383-54××
13:00=(8)3=449-98🥕 ฟล
13:15=(4)2=596-97××
13:30=(0)8=122-38🥕 ล
13:45=(6)9=844-02××
14:00=(5)6=404-00××
14:15=(7)9=238-94🥕 ล
14:30=(6)9=099-67🥕 ฟบล
14:45=(7)3=375-28🥕 ฟบ
15:00=(8)7=984-60🥕 ฟบ
15:15=(7)2=022-09🥕 บ
15:30=(5)7=596-88🥕 ฟรบ
15:45=(5)8=837-11🥕 รบ
16:00=(6)5=690-10🥕 ฟรบ
16:15=(0)​6=331-03🥕 ฟล
16:30=(7)0=519-17🥕 ฟล
16:45=(0)9=610-67🥕 ฟบ
17:00=(9)8=598-17🥕 ฟบบ(98
17:45=(9)​0=400-03🥕 ด
18:00=(7)8=370-43🥕 ฟบ
18:15=(8)​3=170-05××
18:30=(6)7=066-64🥕 ฟด
18:45=(5)2=017-64××
19:00=(5)3=346-50🥕 ฟลรบ
19:30=(0)​3=086-55🥕 ฟรบ
19:45=(0)6=577-00🥕 ฟล
20:00=(4)​5=026-41🥕 ฟล

20:15=(2)​8=528
20:30=(8)3=783
20:45=(0)8=108
21:00=(9)1=091

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
08:15=(0)8=125-30🥕 ฟล(30
08:30=(2)0=698-41××
08:45=(0)2=622-14🥕 บ
09:00=(1)9=198-65🥕 ฟรบบ
09:15=(1)2=258-81🥕 ฟลรบ
09:30=(2)0=686-87××
09:45=(0)7=677-14🥕 บ
10:00=(5)4=144-21🥕 บ
10:15=(0)1=372-02🥕 ฟล
10:30=(7)8=444-85🥕 ล
10:45=(0)1=773-24××
11:00=(6)1=263-87🥕 ฟบ
11:15=(6)7=920-26🥕 ฟล
11:30=(5)6=268-95🥕 ฟลบ
11:45=(2)​3=797-51××

12:00=(7)3=173
12:15=(7)8=078
12:30=(2)0=920
12:45=(2)7=827
13:00=(5)7=257

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
10:45=(6)5=454-69🥕 ฟลบ
11:00=(0)9=108-01🥕 ฟด
11:15=(5)4=003-01××
11:30=(3)2=797-24🥕 ล
11:45=(9)8=865-66🥕 รบ
12:00=(9)8=219-79🥕 ฟด
12:15=(8)3=052-79××
12:30=(9)1=359-98🥕 ฟด(59
12:45=(8)3=269-60××
13:00=(6)5=298-06🥕 ฟล
13:15=(9)​0=285-09🥕 ฟลล(09
13:30=(7)8=116-09××
13:45=(2)9=196-39🥕 ด
14:00=(5)7=658-97🥕 ฟบล
14:15=(5)0=106-16🥕 บ
14:30=(6)1=623-49🥕 ฟรบ
14:45=(8)0=725-58🥕 ฟล
15:00=(5)8=469-28🥕 ล
15:15=(7)8=573-75🥕 ฟด
15:30=(8)0=680-28🥕แตก3💥
15:45=(3)0=809-15🥕 บ
16:00=(3)7=952-92××
16:15=(8)6=117-64🥕 ล
16:30=(8)9=038-66🥕 ฟบ
16:45=(7)8=534-04××
17:00=(8)5=431-51🥕 ล
17:30=(2)​5=630-89××
17:45=(8)0=657-52××
18:00=(1)0=510-92🥕 ฟบบ(10
18:15=(2)1=558-29🥕 ฟล
18:30=(0)1=003-50🥕 ฟด

18:45=(4)5=345
19:00=(4)​7=947
19:15=(7)6=476
19:30=(7)0=670
19:45=(6)7=067
20:00=(5)6=056


--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 1 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
10:45=(6)5=454-69🥕 ฟลบ
11:00=(0)9=108-01🥕 ฟด
11:15=(5)4=003-01××
11:30=(3)2=797-24🥕 ล
11:45=(9)8=865-66🥕 รบ
12:00=(9)8=219-79🥕 ฟด
12:15=(8)3=052-79××
12:30=(9)1=359-98🥕 ฟด(59
12:45=(8)3=269-60××
13:00=(6)5=298-06🥕 ฟล
13:15=(9)​0=285-09🥕 ฟลล(09
13:30=(7)8=116-09××
13:45=(2)9=196-39🥕 ด
14:00=(5)7=658-97🥕 ฟบล
14:15=(5)0=106-16🥕 บ
14:30=(6)1=623-49🥕 ฟรบ
14:45=(8)0=725-58🥕 ฟล
15:00=(5)8=469-28🥕 ล
15:15=(7)8=573-75🥕 ฟด
15:30=(8)0=680-28🥕แตก3💥
15:45=(3)0=809-15🥕 บ
16:00=(3)7=952-92××
16:15=(8)6=117-64🥕 ล
16:30=(8)9=038-66🥕 ฟบ
16:45=(7)8=534-04××
17:00=(8)5=431-51🥕 ล
17:30=(2)​5=630-89××
17:45=(8)0=657-52××
18:00=(1)0=510-92🥕 ฟบบ(10
18:15=(2)1=558-29🥕 ฟล
18:30=(0)1=003-50🥕 ฟด
18:45=(4)5=816-76××
19:00=(4)​7=740-16🥕 ฟบรบ
19:15=(7)6=773-00🥕 ฟบ

19:30=(7)0=670
19:45=(6)7=067
20:00=(5)6=056


--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 1 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
10:45=(6)5=454-69🥕 ฟลบ
11:00=(0)9=108-01🥕 ฟด
11:15=(5)4=003-01××
11:30=(3)2=797-24🥕 ล
11:45=(9)8=865-66🥕 รบ
12:00=(9)8=219-79🥕 ฟด
12:15=(8)3=052-79××
12:30=(9)1=359-98🥕 ฟด(59
12:45=(8)3=269-60××
13:00=(6)5=298-06🥕 ฟล
13:15=(9)​0=285-09🥕 ฟลล(09
13:30=(7)8=116-09××
13:45=(2)9=196-39🥕 ด
14:00=(5)7=658-97🥕 ฟบล
14:15=(5)0=106-16🥕 บ
14:30=(6)1=623-49🥕 ฟรบ
14:45=(8)0=725-58🥕 ฟล
15:00=(5)8=469-28🥕 ล
15:15=(7)8=573-75🥕 ฟด
15:30=(8)0=680-28🥕แตก3💥
15:45=(3)0=809-15🥕 บ
16:00=(3)7=952-92××
16:15=(8)6=117-64🥕 ล
16:30=(8)9=038-66🥕 ฟบ
16:45=(7)8=534-04××
17:00=(8)5=431-51🥕 ล
17:30=(2)​5=630-89××
17:45=(8)0=657-52××
18:00=(1)0=510-92🥕 ฟบบ(10
18:15=(2)1=558-29🥕 ฟล
18:30=(0)1=003-50🥕 ฟด
18:45=(4)5=816-76××
19:00=(4)​7=740-16🥕 ฟบรบ
19:15=(7)6=773-00🥕 ฟบ
19:30=(7)0=217-55🥕 ฟบ
19:45=(6)7=485-16🥕 ฟล
20:00=(5)6=808-94××
20:15=(5)​6=600-52🥕 ฟลรบ
20:30=(8)9=626-78🥕 ฟล
20:45=(6)4=861-44🥕 ฟบล

21:00=(6)7=167


--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
10:45=(6)5=454-69🥕 ฟลบ
11:00=(0)9=108-01🥕 ฟด

11:15=(5)4=354
11:30=(3)2=032
11:45=(9)8=398
12:00=(9)8=498

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 1 เดือนที่แล้ว 6
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:00=(4)2=142
09:15=(0)6=406
09:30=(9)1=491
09:45=(0)8=508
10:00=(8)4=384

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 1 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:00=(4)2=075-41🥕 ฟล(41
09:15=(0)6=907-64🥕 ฟบล(64

09:30=(9)1=491
09:45=(0)8=508
10:00=(8)4=384

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
kid111 1 เดือนที่แล้ว
ขอบคุณงับ

2ไม้ได้ทั้งรูดทั้งวิน​ เยี่ยมครับ
mu2517 1 เดือนที่แล้ว
🙏 เฮงๆๆ🙏
mu2517 1 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:00=(4)2=075-41🥕 ฟล(41
09:15=(0)6=907-64🥕 ฟบล(64
09:30=(9)1=518-54🥕 บ
09:45=(0)8=310-66🥕 ฟบ
10:00=(8)4=701-80🥕 ฟล

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 1 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:00=(4)2=075-41🥕 ฟล(41
09:15=(0)6=907-64🥕 ฟบล(64
09:30=(9)1=518-54🥕 บ
09:45=(0)8=310-66🥕 ฟบ
10:00=(8)4=701-80🥕 ฟล
10:15=(1)9=049-53🥕 บ
10:30=(1)9=369-93🥕 ด(93
10:45=(0)8=955-72××
11:00=(3)8=252-66××
11:15=(2)​3=161-21🥕 ฟล
11:30=(8)7=346-03××
11:45=(3)2=300-51🥕 ฟรบ
12:00=(3)6=685-01🥕 รบ
12:30=(1)0=117-24🥕 ฟบ
12:45=(6)1=170-97🥕 รบ
13:00=(7)6=659-78🥕 ฟลรบ
13:15=(3)0=681-19××
13:30=(3)4=006-28××
13:45=(3)​2=502-13🥕 ฟลบ
14:00=(7)6=778-21🥕 ฟบ
14:15=(1)9=691-10🥕 ฟ3ด(91
14:30=(6)9=866-11🥕 ฟบ
14:45=(1)9=544-31🥕 ฟล
15:00=(3)4=832-54🥕 ฟบล
15:15=(8)0=226-82🥕 ฟล
15:30=(6)4=886-35🥕 ฟบ

15:45=(2)8=028
16:00=(5)1=951


--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 1 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
15:45=(2)8=972-66🥕 ฟบ
16:00=(5)1=126-52🥕 ฟลรบ

16:15=(8)6=286
16:30=(6)7=167
16:45=(8)3=183
17:00=(1)8=018

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
10:15=(4)2=821-29🥕 ด(21
10:30=(2)3=739-97🥕 บ
10:45=(0)7=610-86🥕 ฟบ
11:00=(4)2=378-29🥕 ล
11:15=(2)0=529-22🥕 ฟด
11:30=(6)4=423-70🥕 รบ
11:45=(9)1=219-45🥕 ฟบบ(19
12:00=(2)0=019-99🥕 รบ
12:15=(4)​5=061-46🥕 ฟล(46
12:30=(7)6=409-18××
12:45=(5)3=354-90🥕 ฟบรบ
13:00=(4)7=785-32🥕 รบ
13:15=(4)2=741-47🥕 ฟด
13:30=(9)1=476-99🥕 ฟล
13:45=(1)9=666-34××
14:00=(2)0=908-28🥕 ฟลบ
14:15=(1)2=649-04××

14:30=(9)8=098
14:45=(8)5=185
15:00=(5)8=058

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
10:00=(4)3=290-13🥕 ล
10:15=(2)​3=330-85🥕 บ
10:30=(3)8=507-48🥕 ล
10:45=(8)9=660-86🥕 ฟล
11:00=(8)0=274-58🥕 ฟล
11:15=(2)​4=166-23🥕 ฟล
11:30=(5)6=362-69🥕 ด
11:45=(0)2=160-32🥕 ฟบ
12:00=(5)1=059-53🥕 ฟด
12:15=(1)0=089-41🥕 ฟล
12:30=(2)0=641-65××
12:45=(2)3=212-13🥕 ฟบล
13:00=(3)1=130-97🥕 ฟบรบ
13:15=(2)1=510-28🥕 ฟลบ
13:30=(4)9=321-53××
13:45=(2)1=680-68××
14:00=(1)2=191-93🥕 ฟบ
14:15=(9)​1=054-88××
14:30=(6)8=891-45🥕 รบ
14:45=(8)0=106-76🥕 บ
15:00=(6)1=010-69🥕 ฟลบ(10
15:30=(7)8=982-07🥕 ฟลบ
15:45=(8)0=851-11🥕 ฟรบ
16:00=(0)2=633-34××
16:15=(6)9=915-16🥕 ฟล
16:30=(9)2=145-37××
16:45=(0)6=285-44××
17:00=(8)3=115-64××
17:15=(7)9=526-16××
17:30=(7)2=763-43🥕 ฟรบ
18:00=(1)0=023-28🥕 รบ
18:15=(1)9=860-96🥕 ล
18:30=(0)2=627-06🥕 ฟลบ
18:45=(2)3=460-12🥕
19:00=(0)7=704-12🥕 ฟบรบ
19:30=(1)7=366-76🥕 ล

19:45=(3)0=630
20:00=(6)7=567

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
แสดงความคิดเห็น