โปรไฟล์ของ jay2425 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 31 /01/ 2565

12:30 บ 6-0 บ=903/63 ✅บ
12:45 บ 1-8 บ=176/24 ✅บ
13:00 บ 6-3 บ=834/59 ✅บ
13:15 บ 6-3 บ=317/93 ✅บ
13:30 บ 6-3 บ=304/97 ✅บ
13:30 บ 5-6 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 3
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 30 /01/ 2565

08:30 บ 8-5 บ=482/99 ✅บ
08:45 บ 1-8 บ=617/92 ✅บ
09:00 บ 3-6 บ=993/58 ✅บ
09:15 บ 8-5 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
08:30 บ 8-5 บ=482/99 ✅บ
08:45 บ 1-8 บ=617/92 ✅บ
09:00 บ 3-6 บ=993/58 ✅บ
09:15 บ 8-5 บ=055/58 ✅✅บบ
09:30 บ 1-8 บ=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
08:30 บ 8-5 บ=482/99 ✅บ
08:45 บ 1-8 บ=617/92 ✅บ
09:00 บ 3-6 บ=993/58 ✅บ
09:15 บ 8-5 บ=055/58 ✅✅บบ
09:30 บ 1-8 บ=287/95 ✅บ
09:45 บ 8-5 บ=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
08:30 บ 8-5 บ=482/99 ✅บ
08:45 บ 1-8 บ=617/92 ✅บ
09:00 บ 3-6 บ=993/58 ✅บ
09:15 บ 8-5 บ=055/58 ✅✅บบ
09:30 บ 1-8 บ=287/95 ✅บ
09:45 บ 8-5 บ=871/11 ✅บ
10:00 บ 8-5 บ=
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 29 /01/ 2565

09:30 บ 1-6 บ=010/75 ✅บ
09:45 บ 1-6 บ=369/59 ✅บ
10:00 บ 3-6 บ=143/46 ✅บ
10:15 บ 8-6 บ=663/59 ✅บ
10:30 บ 8-0 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
09:30 บ 1-6 บ=010/75 ✅บ
09:45 บ 1-6 บ=369/59 ✅บ
10:00 บ 3-6 บ=143/46 ✅บ
10:15 บ 8-6 บ=663/59 ✅บ
10:30 บ 8-0 บ=695/87 ทบ
10:45 บ 8-0 บ=
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 28 /01/ 2565

09:30 บ 3-8 บ=886/41 ✅บ
09:45 บ 6-8 บ=693/63 ✅บ
10:00 บ 3-5 บ=185/73 ✅บ
10:15 บ 3-5 บ=558/14 ✅✅บบ
10:30 บ 8-0 บ=407/48 ✅บ
10:45 บ 3-5 บ=505/50 ✅บ
11:00 บ 1-3 บ=042/68 x 1
11:15 บ 8-0 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 3
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 28 /01/ 2565

09:30 บ 3-8 บ=886/41 ✅บ
09:45 บ 6-8 บ=693/63 ✅บ
10:00 บ 3-5 บ=185/73 ✅บ
10:15 บ 3-5 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
09:30 บ 3-8 บ=886/41 ✅บ
09:45 บ 6-8 บ=693/63 ✅บ
10:00 บ 3-5 บ=185/73 ✅บ
10:15 บ 3-5 บ=558/14 ✅✅บบ
10:30 บ 8-0 บ=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
09:30 บ 3-8 บ=886/41 ✅บ
09:45 บ 6-8 บ=693/63 ✅บ
10:00 บ 3-5 บ=185/73 ✅บ
10:15 บ 3-5 บ=558/14 ✅✅บบ
10:30 บ 8-0 บ=407/48 ✅บ
10:45 บ 3-5 บ=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
09:30 บ 3-8 บ=886/41 ✅บ
09:45 บ 6-8 บ=693/63 ✅บ
10:00 บ 3-5 บ=185/73 ✅บ
10:15 บ 3-5 บ=558/14 ✅✅บบ
10:30 บ 8-0 บ=407/48 ✅บ
10:45 บ 3-5 บ=505/50 ✅บ
11:00 บ 1-3 บ=
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 27 /01/ 2565

14:45 บ 1-3 บ=031/97 ✅✅บบ
15:00 บ 2-4 บ=826/62 ✅บ
15:15 บ 7-9 บ=929/72 ✅✅บบ
15:30 บ 2-4 บ=167/06
15:45 บ 5-7 บ=307/05 ✅บ
16:00 บ 6-8 บ=609/53 ✅บ
16:15 บ 5-7 บ=874/99 ✅บ
16:30 บ 2-4 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
14:45 บ 1-3 บ=031/97 ✅✅บบ
15:00 บ 2-4 บ=826/62 ✅บ
15:15 บ 7-9 บ=929/72 ✅✅บบ
15:30 บ 2-4 บ=167/06 ทบ
15:45 บ 5-7 บ=307/05 ✅บ
16:00 บ 6-8 บ=609/53 ✅บ
16:15 บ 5-7 บ=874/99 ✅บ
16:30 บ 2-4 บ=375/05 ทบ
16:45 บ 1-3 บ=
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 2
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 26 /01/ 2565

09:30 บ 5-6 บ=254/59 ✅บ
17:30 บ 6-7 บ=272/31 ✅บ
17:45 บ 1-2 บ=942/64 ✅บ
18:00 บ 8-9 บ=744/01 ทบ
18:15 บ 3-4 บ=038/72 ✅บ
18:30 บ 6-7 บ=195/99 ทบ
18:45 บ 1-2 บ=211/23 ✅✅✅บบบ
19:00 บ 8-9 บ=228/85 ✅บ
19:15 บ 1-2 บ=115/22 ✅✅บบ
19:30 บ 3-5 บ=594/67 ✅บ
19:45 บ 7-9 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
09:30 บ 5-6 บ=254/59 ✅บ
17:30 บ 6-7 บ=272/31 ✅บ
17:45 บ 1-2 บ=942/64 ✅บ
18:00 บ 8-9 บ=744/01 ทบ
18:15 บ 3-4 บ=038/72 ✅บ
18:30 บ 6-7 บ=195/99 ทบ
18:45 บ 1-2 บ=211/23 ✅✅✅บบบ
19:00 บ 8-9 บ=228/85 ✅บ
19:15 บ 1-2 บ=115/22 ✅✅บบ
19:30 บ 3-5 บ=594/67 ✅บ
19:45 บ 7-9 บ=558/87 ทบ
20:00 บ 8-0 บ=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
09:30 บ 5-6 บ=254/59 ✅บ
17:30 บ 6-7 บ=272/31 ✅บ
17:45 บ 1-2 บ=942/64 ✅บ
18:00 บ 8-9 บ=744/01 ทบ
18:15 บ 3-4 บ=038/72 ✅บ
18:30 บ 6-7 บ=195/99 ทบ
18:45 บ 1-2 บ=211/23 ✅✅✅บบบ
19:00 บ 8-9 บ=228/85 ✅บ
19:15 บ 1-2 บ=115/22 ✅✅บบ
19:30 บ 3-5 บ=594/67 ✅บ
19:45 บ 7-9 บ=558/87 ทบ
20:00 บ 8-0 บ=694/63 ทบ
20:15 บ 1-3 บ=308/69 ✅บ
20:30 บ 3-5 บ=
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 24 /01/ 2565

09:30 บ 5-6 บ=254/59 ✅บ
09:45 บ 8-0 บ=827/05 ✅บ
10:00 บ 3-0 บ=714/05 ทบ
10:15 บ 3-6 บ=653/64 ✅บ
10:30 บ 5-6 บ=682/46 ✅บ
10:45 บ 8-0 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
09:30 บ 5-6 บ=254/59 ✅บ
09:45 บ 8-0 บ=827/05 ✅บ
10:00 บ 3-0 บ=714/05 ทบ
10:15 บ 3-6 บ=653/64 ✅บ
10:30 บ 5-6 บ=682/46 ✅บ
10:45 บ 8-0 บ=476/52 ทบ
11:00 บ 3-5 บ=815/01 ✅บ
11:15 บ 3-5 บ=
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 2
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 23 /01/ 2565

09:30 บ 7-8 บ=028/16 ✅บ
09:45 บ 9-8 บ=809/59 ✅บ
10:00 บ 8-6 บ=500/60 ทบ
10:15 บ 5-6 บ=005/67 ✅บ
10:30 บ 1-2 บ=916/22 ✅บ
10:45 บ 5-7 บ=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
09:30 บ 7-8 บ=028/16 ✅บ
09:45 บ 9-8 บ=809/59 ✅บ
10:00 บ 8-6 บ=500/60 ทบ
10:15 บ 5-6 บ=005/67 ✅บ
10:30 บ 1-2 บ=916/22 ✅บ
10:45 บ 5-7 บ=060/88 ทบ
11:00 บ 4-5 บ=314/84 ✅บ
11:15 บ 5-7 บ=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
09:30 บ 7-8 บ=028/16 ✅บ
09:45 บ 9-8 บ=809/59 ✅บ
10:00 บ 8-6 บ=500/60 ทบ
10:15 บ 5-6 บ=005/67 ✅บ
10:30 บ 1-2 บ=916/22 ✅บ
10:45 บ 5-7 บ=060/88 ทบ
11:00 บ 4-5 บ=314/84 ✅บ
11:15 บ 5-7 บ=969/74 ทบ
11:30 บ 0-1 บ=
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 2
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 21 /01/ 2565

09:00 บ 4-6 บ=679/80 ✅บ
09:15 บ 7-9 บ=471/46 ✅บ
09:30 บ 8-0 บ=889/79 ✅✅บบ
09:45 บ 7-9 บ=240/77 ทบ
10:00 บ 8-0 บ=758/32 ✅บ
10:15 บ 6-8 บ=089/54 ✅บ
10:30 บ 1-3 บ=184/94 ✅บ
10:45 บ 3-5 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
09:00 บ 4-6 บ=679/80 ✅บ
09:15 บ 7-9 บ=471/46 ✅บ
09:30 บ 8-0 บ=889/79 ✅✅บบ
09:45 บ 7-9 บ=240/77 ทบ
10:00 บ 8-0 บ=758/32 ✅บ
10:15 บ 6-8 บ=089/54 ✅บ
10:30 บ 1-3 บ=184/94 ✅บ
10:45 บ 3-5 บ=485/11 ✅บ
11:00 บ 3-5 บ=
jaja242526 5 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 16:45 8=385/56 ❤บ
ปิงปอง 17:00 8=886/96 ❤❤บบ
ปิงปอง 17:15 8=740/86 ❤ล
ปิงปอง 17:30 6=734/61 ❤ล
ปิงปอง 17:45 8=188/49 ❤❤บบ
ปิงปอง 18:00 3=993/87 ❤บ
ปิงปอง 18:15 6=627/88 ❤บ
ปิงปอง 18:30 3=117/50 ทบ
ปิงปอง 18:45 8=244/76 ทบ
ปิงปอง 19:00 8=823/99 ❤บ
ปิงปอง 19:15 8=270/60 ทบ
ปิงปอง 19:30 6=961/52 ❤บ
ปิงปอง 19:45 6
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 20 /01/ 2565

13:45 บ 2-4 บ=749/35 ✅บ
14:00 บ 0-2 บ=969/45 ทบ
14:15 บ 1-3 บ=801/52 ✅บ
14:30 บ 8-0 บ=502/07 ✅บ
14:45 บ 7-9 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 20 /01/ 2565

11:45 บ 8-0 บ=858/81 ✅✅บบ
12:00 บ 7-9 บ=093/99 ✅บ
12:15 บ 7-9 บ=291/95 ✅บ
12:30 บ 1-5 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 20 /01/ 2565

02:45 บ 8-0 บ=709/96 ✅บ
03:00 บ 8-0 บ=086/97 ✅บ
03:15 บ 8-0 บ=282/25 ✅บ
03:30 บ 0-1 บ=131/10 ✅บ
03:45 บ 0-1 บ=717/93 ✅บ
04:00 บ 0-1 บ=460/72 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=752/11 ✅บ
04:30 บ 3-5 บ=782/18
04:45 บ 0-1 บ=404/53 ✅บ
05:00 บ 0-1 บ=590/37 ✅บ
05:15 บ 8-0 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
02:45 บ 8-0 บ=709/96 ✅บ
03:00 บ 8-0 บ=086/97 ✅บ
03:15 บ 8-0 บ=282/25 ✅บ
03:30 บ 0-1 บ=131/10 ✅บ
03:45 บ 0-1 บ=717/93 ✅บ
04:00 บ 0-1 บ=460/72 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=752/11 ✅บ
04:30 บ 3-5 บ=782/18 ทบ
04:45 บ 0-1 บ=404/53 ✅บ
05:00 บ 0-1 บ=590/37 ✅บ
05:15 บ 8-0 บ= 591/79 ทบ
05:30 บ 6-8 บ=
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 19 /01/ 2565

03:30 บ 8-0 บ=740/87 ✅บ
03:45 บ 1-3 บ=081/85 ✅บ
04:00 บ 1-3 บ=870/82 ทบ
04:15 บ 8-0 บ=410/21 ✅บ
04:30 บ 1-3 บ=014/24 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=852/35 ทบ
05:00 บ 8-0 บ=688/43 ✅✅บบ
05:15 บ 1-3 บ=431/62 ✅✅บบ
05:30 บ 1-3 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
03:30 บ 8-0 บ=740/87 ✅บ
03:45 บ 1-3 บ=081/85 ✅บ
04:00 บ 1-3 บ=870/82 ทบ
04:15 บ 8-0 บ=410/21 ✅บ
04:30 บ 1-3 บ=014/24 ✅บ
04:45 บ 1-3 บ=852/35 ทบ
05:00 บ 8-0 บ=688/43 ✅✅บบ
05:15 บ 1-3 บ=431/62 ✅✅บบ
05:30 บ 1-3 บ=57/33 ทบ
05:45 บ 1-3 บ=
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 18 /01/ 2565

18:30 บ 0-1 บ=740/21 ✅บ
18:45 บ 8-0 บ=186/70 ✅บ
19:00 บ 0-1 บ=815/72 ✅บ
19:15 บ 5-6 บ=352/29 ✅บ
19:30 บ 0-1 บ=479/02 ทบ
19:45 บ 8-0 บ=938/54 ✅บ
20:00 บ 1-3 บ=953/30 ✅บ
20:15 บ 0-1 บ=878/24 ทบ
20:30 บ 0-1 บ=116/36 ✅✅บบ
20:45 บ 0-1 บ=769/33 ทบ
21:00 บ 3-5 บ=333/11 ✅✅✅บบบ
21:15 บ 0-1 บ=180/87 ✅✅บบ
21:30 บ 1-6 บ=776/92 ✅บ
21:45 บ 1-3 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 18 /01/ 2565

18:30 บ 0-1 บ=740/21 ✅บ
18:45 บ 8-0 บ=186/70 ✅บ
19:00 บ 0-1 บ=815/72 ✅บ
19:15 บ 5-6 บ=352/29 ✅บ
19:30 บ 0-1 บ=479/02 x 1
19:45 บ 8-0 บ=938/54 ✅บ
20:00 บ 1-3 บ=953/30 ✅บ
20:15 บ 0-1 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 2
08:00 บ 1-3 บ=121/12 ✅✅บบ
08:15 บ 1-5 บ=857/37 ✅บ
08:30 บ 8-0 บ=602/74 ✅บ
08:45 บ 1-3 บ=543/85 ✅บ
09:00 บ 8-0 บ=137/18 ทบ
09:15 บ 6-8 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
08:00 บ 1-3 บ=121/12 ✅✅บบ
08:15 บ 1-5 บ=857/37 ✅บ
08:30 บ 8-0 บ=602/74 ✅บ
08:45 บ 1-3 บ=543/85 ✅บ
09:00 บ 8-0 บ=137/18 ทบ
09:15 บ 6-8 บ=189/49 ✅บ
09:30 บ 7-9 บ=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
08:00 บ 1-3 บ=121/12 ✅✅บบ
08:15 บ 1-5 บ=857/37 ✅บ
08:30 บ 8-0 บ=602/74 ✅บ
08:45 บ 1-3 บ=543/85 ✅บ
09:00 บ 8-0 บ=137/18 ทบ
09:15 บ 6-8 บ=189/49 ✅บ
09:30 บ 7-9 บ=418/30 ทบ
09:45 บ 8-0 บ=
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
หวย รัฐบาล 17-01-2565

513

18-13

ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 17 /01/ 2565

11:00 บ 0-8 บ=580/24 ✅บ
11:15 บ 8-6 บ=266/33 ✅✅บบ
11:30 บ 8-6 บ=278/77 ✅บ
11:45 บ 6-5 บ=159/87 ✅บ
12:00 บ 5-3 บ=731/36 ✅บ
12:15 บ 6-5 บ=463/62 ✅บ
12:30 บ 6-5 บ=463/62 ✅บ
12:45 บ 0-8 บ=028/15 ✅✅บบ
13:00 บ 3-1 บ=217/30 ✅บ
13:15 บ 1-0 บ=738/75 ทบ
13:30 บ 6-8 บ=087/29 ✅บ
13:45 บ 6-8 บ=325/47 ทบ
14:00 บ 6-8 บ=245/44 ทบ
14:15 บ 8-0 บ=183/60 ✅บ
14:30 บ 6-8 บ=609/22 ✅บ
14:45 บ 0-6 บ=635/43 ✅บ
15:00 บ 8-0 บ= 027/51 ✅บ
15:15 บ 1-3 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 3
หวย รัฐบาล 17-01-2565

513

18-13

ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 17 /01/ 2565

11:00 บ 0-8 บ=580/24 ✅บ
11:15 บ 8-6 บ=266/33 ✅✅บบ
11:30 บ 8-6 บ=278/77 ✅บ
11:45 บ 6-5 บ=159/87 ✅บ
12:00 บ 5-3 บ=731/36 ✅บ
12:15 บ 6-5 บ=463/62 ✅บ
12:30 บ 6-5 บ=463/62 ✅บ
12:45 บ 0-8 บ=028/15 ✅✅บบ
13:00 บ 3-1 บ=217/30 ✅บ
13:15 บ 1-0 บ=738/75 ทบ
13:30 บ 6-8 บ=087/29 ✅บ
13:45 บ 6-8 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
11:00 บ 0-8 บ=580/24 ✅บ
11:15 บ 8-6 บ=266/33 ✅✅บบ
11:30 บ 8-6 บ=278/77 ✅บ
11:45 บ 6-5 บ=159/87 ✅บ
12:00 บ 5-3 บ=731/36 ✅บ
12:15 บ 6-5 บ=463/62 ✅บ
12:30 บ 6-5 บ=463/62 ✅บ
12:45 บ 0-8 บ=028/15 ✅✅บบ
13:00 บ 3-1 บ=217/30 ✅บ
13:15 บ 1-0 บ=738/75 ทบ
13:30 บ 6-8 บ=087/29 ✅บ
13:45 บ 6-8 บ=325/47 ทบ
14:00 บ 6-8 บ=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
11:00 บ 0-8 บ=580/24 ✅บ
11:15 บ 8-6 บ=266/33 ✅✅บบ
11:30 บ 8-6 บ=278/77 ✅บ
11:45 บ 6-5 บ=159/87 ✅บ
12:00 บ 5-3 บ=731/36 ✅บ
12:15 บ 6-5 บ=463/62 ✅บ
12:30 บ 6-5 บ=463/62 ✅บ
12:45 บ 0-8 บ=028/15 ✅✅บบ
13:00 บ 3-1 บ=217/30 ✅บ
13:15 บ 1-0 บ=738/75 ทบ
13:30 บ 6-8 บ=087/29 ✅บ
13:45 บ 6-8 บ=325/47 ทบ
14:00 บ 6-8 บ=245/44 ทบ
14:15 บ 8-0 บ=183/60 ✅บ
14:30 บ 6-8 บ=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
11:00 บ 0-8 บ=580/24 ✅บ
11:15 บ 8-6 บ=266/33 ✅✅บบ
11:30 บ 8-6 บ=278/77 ✅บ
11:45 บ 6-5 บ=159/87 ✅บ
12:00 บ 5-3 บ=731/36 ✅บ
12:15 บ 6-5 บ=463/62 ✅บ
12:30 บ 6-5 บ=463/62 ✅บ
12:45 บ 0-8 บ=028/15 ✅✅บบ
13:00 บ 3-1 บ=217/30 ✅บ
13:15 บ 1-0 บ=738/75 ทบ
13:30 บ 6-8 บ=087/29 ✅บ
13:45 บ 6-8 บ=325/47 ทบ
14:00 บ 6-8 บ=245/44 ทบ
14:15 บ 8-0 บ=183/60 ✅บ
14:30 บ 6-8 บ=609/22 ✅บ
14:45 บ 0-6 บ=635/43 ✅บ
15:00 บ 8-0 บ=
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 2
หวย รัฐบาล 17-01-2565

513

18-13

ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 17 /01/ 2565

07:00 บ 3-5 บ=318/05 ✅บ
07:15 บ 6-8 บ=640/33 ✅บ
07:30 บ 0-8 บ=072/97 ✅บ
07:45 บ 5-3 บ=136/08 ✅บ
08:00 บ 3-5 บ=552/03 ✅✅บบ
08:15 บ 3-8 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
07:00 บ 3-5 บ=318/05 ✅บ
07:15 บ 6-8 บ=640/33 ✅บ
07:30 บ 0-8 บ=072/97 ✅บ
07:45 บ 5-3 บ=136/08 ✅บ
08:00 บ 3-5 บ=552/03 ✅✅บบ
08:15 บ 3-8 บ=050/50 ทบ
08:30 บ 3-8 บ=320/00 ✅บ
08:45 บ 6-5 บ=957/58 ✅บ
09:00 บ 8-0 บ=482/99 ✅บ
09:15 บ 3-1 บ=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
07:00 บ 3-5 บ=318/05 ✅บ
07:15 บ 6-8 บ=640/33 ✅บ
07:30 บ 0-8 บ=072/97 ✅บ
07:45 บ 5-3 บ=136/08 ✅บ
08:00 บ 3-5 บ=552/03 ✅✅บบ
08:15 บ 3-8 บ=050/50 ทบ
08:30 บ 3-8 บ=320/00 ✅บ
08:45 บ 6-5 บ=957/58 ✅บ
09:00 บ 8-0 บ=482/99 ✅บ
09:15 บ 3-1 บ=539/51 ✅บ
09:30 บ 5-3 บ=
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 3
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 16 /01/ 2565

07:00 บ 6-8 บ=619/67 ✅บ
07:15 บ 8-0 บ=806/79 ✅บ
07:30 บ 8-0 บ=970/24 ✅บ
07:45 บ 8-0 บ=076/20 ✅บ
08:00 บ 8-0 บ=307/86 ✅บ
08:15 บ 8-0 บ=830/00 ✅✅บบ
08:30 บ 6-8 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
07:00 บ 6-8 บ=619/67 ✅บ
07:15 บ 8-0 บ=806/79 ✅บ
07:30 บ 8-0 บ=970/24 ✅บ
07:45 บ 8-0 บ=076/20 ✅บ
08:00 บ 8-0 บ=307/86 ✅บ
08:15 บ 8-0 บ=830/00 ✅✅บบ
08:30 บ 6-8 บ=008/45 ✅บ
08:45 บ 6-8 บ=976/94 ✅บ
09:00 บ 6-8 บ=748/08 ✅บ
09:15 บ 8-0 บ=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
07:00 บ 6-8 บ=619/67 ✅บ
07:15 บ 8-0 บ=806/79 ✅บ
07:30 บ 8-0 บ=970/24 ✅บ
07:45 บ 8-0 บ=076/20 ✅บ
08:00 บ 8-0 บ=307/86 ✅บ
08:15 บ 8-0 บ=830/00 ✅✅บบ
08:30 บ 6-8 บ=008/45 ✅บ
08:45 บ 6-8 บ=976/94 ✅บ
09:00 บ 6-8 บ=748/08 ✅บ
09:15 บ 8-0 บ=448/55 ✅บ
09:30 บ 1-3 บ=323/01 ✅✅บบ
09:45 บ 0-6 บ=148/01 ทบ
10:00 บ 6-8 บ=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 16 /01/ 2565

07:00 บ 6-8 บ=619/67 ✅บ
07:15 บ 8-0 บ=806/79 ✅บ
07:30 บ 8-0 บ=970/24 ✅บ
07:45 บ 8-0 บ=076/20 ✅บ
08:00 บ 8-0 บ=307/86 ✅บ
08:15 บ 8-0 บ=830/00 ✅✅บบ
08:30 บ 6-8 บ=008/45 ✅บ
08:45 บ 6-8 บ=976/94 ✅บ
09:00 บ 6-8 บ=748/08 ✅บ
09:15 บ 8-0 บ=448/55 ✅บ
09:30 บ 1-3 บ=323/01 ✅✅บบ
09:45 บ 0-6 บ=148/01 ทบ
10:00 บ 6-8 บ=506/04 ✅บ
10:15 บ 0-6 บ=
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
เวียดนาม Hà Nội 15/01/56

ฟัน ตัวเดียว 0000000000000000000000

เจาะ 3 และ 2 ตัว

901-902-904
01-02-04

ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 15 /01/ 2565

16:45 บ 6-8 บ=891/55 ✅บ
17:00 บ 0-1 บ=967/04 ทบ
17:15 บ 1-3 บ=283/09 ✅บ
17:30 บ 3-5 บ=793/58 ✅บ

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 3
เวียดนาม Hà Nội 15/01/56

ฟัน ตัวเดียว 0000000000000000000000

เจาะ 3 และ 2 ตัว

901-902-904
01-02-04

ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 15 /01/ 2565

04:00 บ 8-0 บ=608/57 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=445/38 ✅บ
04:30 บ 1-3 บ=393/11 ✅บ
04:45 บ 8-0 บ=022/92 ✅บ
05:00 บ 6-8 บ=831/59 ✅บ
05:15 บ 8-0 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
04:00 บ 8-0 บ=608/57 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=445/38 ✅บ
04:30 บ 1-3 บ=393/11 ✅บ
04:45 บ 8-0 บ=022/92 ✅บ
05:00 บ 6-8 บ=831/59 ✅บ
05:15 บ 8-0 บ=212/76 ทบ
05:30 บ 0-1 บ=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
04:00 บ 8-0 บ=608/57 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=445/38 ✅บ
04:30 บ 1-3 บ=393/11 ✅บ
04:45 บ 8-0 บ=022/92 ✅บ
05:00 บ 6-8 บ=831/59 ✅บ
05:15 บ 8-0 บ=212/76 ทบ
05:30 บ 0-1 บ=107/40 ✅✅บบ
05:45 บ 3-5 บ=
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
04:00 บ 8-0 บ=608/57 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=445/38 ✅บ
04:30 บ 1-3 บ=393/11 ✅บ
04:45 บ 8-0 บ=022/92 ✅บ
05:00 บ 6-8 บ=831/59 ✅บ
05:15 บ 8-0 บ=212/76 ทบ
05:30 บ 0-1 บ=107/40 ✅✅บบ
05:45 บ 3-5 บ=109/71 ทบ
06:00 บ 0-1 บ=
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
ฮานอย 14/01/56

ฟัน 111111111111111111111

เจาะ

18-19-14

ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 14 /01/ 2565


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
ฮานอย เจาะ เต็มๆ 19 มีใคร ตามบ้าง ฟัน 111111111111111111111 รวยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
jay2425 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
ฮานอย 14/01/56

ฟัน 111111111111111111111

เจาะ

18-19-14

ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 14 /01/ 2565

12:45 บ 3-5 บ=596/22 ✅บ
13:00 บ 3-5 บ=080/68 ทบ
13:15 บ 0-1 บ=150/88 ✅✅บบ
13:30 บ 8-6 บ=876/50 ✅✅บบ
13:45 บ 8-6 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 5 เดือนที่แล้ว
12:45 บ 3-5 บ=596/22 ✅บ
13:00 บ 3-5 บ=080/68 ทบ
13:15 บ 0-1 บ=150/88 ✅✅บบ
13:30 บ 8-6 บ=876/50 ✅✅บบ
13:45 บ 8-6 บ=525/84 ทบ
14:00 บ 8-0 บ=866/84 ✅บ
14:15 บ 8-0 บ=
แสดงความคิดเห็น