โปรไฟล์ของ jay2425 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 7
หวย ฮานอย Hanoi วันที่ 9 /11/ 2564 เจาะชุด 3 -2 ตัวตรง

994 - 449 - 550 – 050 - 946

94 - 49 - 50 - 05

ชุดเลขเจาะ 3 ตัว ฮานอย 24 ชุด 6 กลับ

a) 627-628-629
b) 637-638-639
c) 647-648-649
d) 678-679-689

ปิงปอง วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 9 /11/ 2564

10:30 บ 2-4 บ=334/18 ❤บ
10:45 บ 6-8 บ=164/60 ❤บ
11:00 บ 4-6 บ=076/04 ❤บ
11:15 บ 9-7 บ=846/25 ทบ
11:30 บ 6-4 บ=754/42 ❤บ
11:45 บ 7-9 บ=925/80 ❤บ
12:00 บ 4-2 บ=611/32 ทบ
12:15 บ 7-5 บ=737/29 ❤บ
12:30 บ 4-2 บ=437/21 ❤บ
12:45 บ 7-9 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
10:30 บ 2-4 บ=334/18 ❤บ
10:45 บ 6-8 บ=164/60 ❤บ
11:00 บ 4-6 บ=076/04 ❤บ
11:15 บ 9-7 บ=846/25 ทบ
11:30 บ 6-4 บ=754/42 ❤บ
11:45 บ 7-9 บ=925/80 ❤บ
12:00 บ 4-2 บ=611/32 ทบ
12:15 บ 7-5 บ=737/29 ❤บ
12:30 บ 4-2 บ=437/21 ❤บ
12:45 บ 7-9 บ=887/80 ❤บ
13:00 บ 7-9 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
10:30 บ 2-4 บ=334/18 ❤บ
10:45 บ 6-8 บ=164/60 ❤บ
11:00 บ 4-6 บ=076/04 ❤บ
11:15 บ 9-7 บ=846/25 ทบ
11:30 บ 6-4 บ=754/42 ❤บ
11:45 บ 7-9 บ=925/80 ❤บ
12:00 บ 4-2 บ=611/32 ทบ
12:15 บ 7-5 บ=737/29 ❤บ
12:30 บ 4-2 บ=437/21 ❤บ
12:45 บ 7-9 บ=887/80 ❤บ
13:00 บ 7-9 บ=173/02 ❤บ
13:15 บ 6-4 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
10:30 บ 2-4 บ=334/18 ❤บ
10:45 บ 6-8 บ=164/60 ❤บ
11:00 บ 4-6 บ=076/04 ❤บ
11:15 บ 9-7 บ=846/25 ทบ
11:30 บ 6-4 บ=754/42 ❤บ
11:45 บ 7-9 บ=925/80 ❤บ
12:00 บ 4-2 บ=611/32 ทบ
12:15 บ 7-5 บ=737/29 ❤บ
12:30 บ 4-2 บ=437/21 ❤บ
12:45 บ 7-9 บ=887/80 ❤บ
13:00 บ 7-9 บ=173/02 ❤บ
13:15 บ 6-4 บ=687/83 ❤บ
13:30 บ 7-9 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
10:30 บ 2-4 บ=334/18 ❤บ
10:45 บ 6-8 บ=164/60 ❤บ
11:00 บ 4-6 บ=076/04 ❤บ
11:15 บ 9-7 บ=846/25 ทบ
11:30 บ 6-4 บ=754/42 ❤บ
11:45 บ 7-9 บ=925/80 ❤บ
12:00 บ 4-2 บ=611/32 ทบ
12:15 บ 7-5 บ=737/29 ❤บ
12:30 บ 4-2 บ=437/21 ❤บ
12:45 บ 7-9 บ=887/80 ❤บ
13:00 บ 7-9 บ=173/02 ❤บ
13:15 บ 6-4 บ=687/83 ❤บ
13:30 บ 7-9 บ=090/27 ❤บ
13:45 บ 8-6 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
10:30 บ 2-4 บ=334/18 ❤บ
10:45 บ 6-8 บ=164/60 ❤บ
11:00 บ 4-6 บ=076/04 ❤บ
11:15 บ 9-7 บ=846/25 ทบ
11:30 บ 6-4 บ=754/42 ❤บ
11:45 บ 7-9 บ=925/80 ❤บ
12:00 บ 4-2 บ=611/32 ทบ
12:15 บ 7-5 บ=737/29 ❤บ
12:30 บ 4-2 บ=437/21 ❤บ
12:45 บ 7-9 บ=887/80 ❤บ
13:00 บ 7-9 บ=173/02 ❤บ
13:15 บ 6-4 บ=687/83 ❤บ
13:30 บ 7-9 บ=090/27 ❤บ
13:45 บ 8-6 บ=501/75 ทบ
14:00 บ 7-9 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
10:30 บ 2-4 บ=334/18 ❤บ
10:45 บ 6-8 บ=164/60 ❤บ
11:00 บ 4-6 บ=076/04 ❤บ
11:15 บ 9-7 บ=846/25 ทบ
11:30 บ 6-4 บ=754/42 ❤บ
11:45 บ 7-9 บ=925/80 ❤บ
12:00 บ 4-2 บ=611/32 ทบ
12:15 บ 7-5 บ=737/29 ❤บ
12:30 บ 4-2 บ=437/21 ❤บ
12:45 บ 7-9 บ=887/80 ❤บ
13:00 บ 7-9 บ=173/02 ❤บ
13:15 บ 6-4 บ=687/83 ❤บ
13:30 บ 7-9 บ=090/27 ❤บ
13:45 บ 8-6 บ=501/75 ทบ
14:00 บ 7-9 บ=725/48 ❤บ
14:15 บ 6-4 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
10:30 บ 2-4 บ=334/18 ❤บ
10:45 บ 6-8 บ=164/60 ❤บ
11:00 บ 4-6 บ=076/04 ❤บ
11:15 บ 9-7 บ=846/25 ทบ
11:30 บ 6-4 บ=754/42 ❤บ
11:45 บ 7-9 บ=925/80 ❤บ
12:00 บ 4-2 บ=611/32 ทบ
12:15 บ 7-5 บ=737/29 ❤บ
12:30 บ 4-2 บ=437/21 ❤บ
12:45 บ 7-9 บ=887/80 ❤บ
13:00 บ 7-9 บ=173/02 ❤บ
13:15 บ 6-4 บ=687/83 ❤บ
13:30 บ 7-9 บ=090/27 ❤บ
13:45 บ 8-6 บ=501/75 ทบ
14:00 บ 7-9 บ=725/48 ❤บ
14:15 บ 6-4 บ=505/23 ทบ
14:30 บ 8-6 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 6
หวย ฮานอย Hanoi วันที่ 9 /11/ 2564 เจาะชุด 3 -2 ตัวตรง

994 - 449 - 550 – 050 - 946

94 - 49 - 50 - 05

ชุดเลขเจาะ 3 ตัว ฮานอย 24 ชุด 6 กลับ

a) 627-628-629
b) 637-638-639
c) 647-648-649
d) 678-679-689

ปิงปอง วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 9 /11/ 2564

10:30 บ 2-4 บ=334/18 ❤บ
10:45 บ 6-8 บ=164/60 ❤บ
11:00 บ 4-6 บ=076/04 ❤บ
11:15 บ 9-7 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
10:30 บ 2-4 บ=334/18 ❤บ
10:45 บ 6-8 บ=164/60 ❤บ
11:00 บ 4-6 บ=076/04 ❤บ
11:15 บ 9-7 บ=846/25 ทบ
11:30 บ 6-4 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
10:30 บ 2-4 บ=334/18 ❤บ
10:45 บ 6-8 บ=164/60 ❤บ
11:00 บ 4-6 บ=076/04 ❤บ
11:15 บ 9-7 บ=846/25 ทบ
11:30 บ 6-4 บ=754/42 ❤บ
11:45 บ 7-9 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
10:30 บ 2-4 บ=334/18 ❤บ
10:45 บ 6-8 บ=164/60 ❤บ
11:00 บ 4-6 บ=076/04 ❤บ
11:15 บ 9-7 บ=846/25 ทบ
11:30 บ 6-4 บ=754/42 ❤บ
11:45 บ 7-9 บ=925/80 ❤บ
12:00 บ 4-2 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
10:30 บ 2-4 บ=334/18 ❤บ
10:45 บ 6-8 บ=164/60 ❤บ
11:00 บ 4-6 บ=076/04 ❤บ
11:15 บ 9-7 บ=846/25 ทบ
11:30 บ 6-4 บ=754/42 ❤บ
11:45 บ 7-9 บ=925/80 ❤บ
12:00 บ 4-2 บ=611/32 ทบ
12:15 บ 7-5 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
10:30 บ 2-4 บ=334/18 ❤บ
10:45 บ 6-8 บ=164/60 ❤บ
11:00 บ 4-6 บ=076/04 ❤บ
11:15 บ 9-7 บ=846/25 ทบ
11:30 บ 6-4 บ=754/42 ❤บ
11:45 บ 7-9 บ=925/80 ❤บ
12:00 บ 4-2 บ=611/32 ทบ
12:15 บ 7-5 บ=737/29 ❤บ
12:30 บ 4-2 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
10:30 บ 2-4 บ=334/18 ❤บ
10:45 บ 6-8 บ=164/60 ❤บ
11:00 บ 4-6 บ=076/04 ❤บ
11:15 บ 9-7 บ=846/25 ทบ
11:30 บ 6-4 บ=754/42 ❤บ
11:45 บ 7-9 บ=925/80 ❤บ
12:00 บ 4-2 บ=611/32 ทบ
12:15 บ 7-5 บ=737/29 ❤บ
12:30 บ 4-2 บ=437/21 ❤บ
12:45 บ 7-9 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 6
วันที่ 8 /11/ 2564
ชุดเลขเจาะ 3 ตัว ฮานอย 24 ชุด 6 กลับ

เจาะชุด 3 -2 ตัวตรง ฮานอย

179 - 189 - 269 - 267

72 - 27

a) 127-128-129
b) 137-138-139
c) 147-148-149
d) 178-179-189
e) 627-628-629
f) 637-638-639
g) 647-648-649
h) 678-679-689

ปิงปอง วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 8 /11/ 2564

14:15 บ 7-5 บ=782/84 ❤บ
14:30 บ 0-2 บ=501/58 ❤บ
14:45 บ 8-0 บ=999/36 ทบ
15:00 บ 2-4 บ=685/80 ทบ
15:15 บ 1-9 บ=174/92 ❤บ
15:30 บ 0-2 บ=906/29 ❤บ
15:45 บ 3-1 บ=594/37 ทบ
16:00 บ 3-1 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
16:15 บ 9-1 บ=414/28 ❤บ
16:30 บ 4-6 บ=942/42 ❤บ
16:45 บ 7-5 บ=445/51 ❤บ
17:00 บ 3-1 บ=927/03 ทบ
17:15 บ 2-4 บ=388/17 ทบ
17:30 บ 7-5 บ=708/17 ❤บ
17:45 บ 1-9 บ=103/30 ❤บ
18:00 บ 5-3 บ=103/30 ❤บ
18:00 บ 9-7 บ=097/86 ❤❤บบ
18:15 บ 2-4 บ=410/99 ❤บ
18:30 บ 1-9 บ=276/56 ทบ
18:45 บ 3-1 บ=145/94 ❤บ
19:00 บ 3-1 บ=514/32 ❤บ
19:15 บ 2-4 บ=848/69 ❤บ
19:30 บ 7-5 บ=101/03 ทบ
19:45 บ 3-1 บ=332/55 ❤❤บบ
20:00 บ 2-4 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
16:15 บ 9-1 บ=414/28 ❤บ
16:30 บ 4-6 บ=942/42 ❤บ
16:45 บ 7-5 บ=445/51 ❤บ
17:00 บ 3-1 บ=927/03 ทบ
17:15 บ 2-4 บ=388/17 ทบ
17:30 บ 7-5 บ=708/17 ❤บ
17:45 บ 1-9 บ=103/30 ❤บ
18:00 บ 5-3 บ=103/30 ❤บ
18:00 บ 9-7 บ=097/86 ❤❤บบ
18:15 บ 2-4 บ=410/99 ❤บ
18:30 บ 1-9 บ=276/56 ทบ
18:45 บ 3-1 บ=145/94 ❤บ
19:00 บ 3-1 บ=514/32 ❤บ
19:15 บ 2-4 บ=848/69 ❤บ
19:30 บ 7-5 บ=101/03 ทบ
19:45 บ 3-1 บ=332/55 ❤❤บบ
20:00 บ 2-4 บ=445/24 ❤❤บบ
20:15 บ 0-2 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
16:15 บ 9-1 บ=414/28 ❤บ
16:30 บ 4-6 บ=942/42 ❤บ
16:45 บ 7-5 บ=445/51 ❤บ
17:00 บ 3-1 บ=927/03 ทบ
17:15 บ 2-4 บ=388/17 ทบ
17:30 บ 7-5 บ=708/17 ❤บ
17:45 บ 1-9 บ=103/30 ❤บ
18:00 บ 5-3 บ=103/30 ❤บ
18:00 บ 9-7 บ=097/86 ❤❤บบ
18:15 บ 2-4 บ=410/99 ❤บ
18:30 บ 1-9 บ=276/56 ทบ
18:45 บ 3-1 บ=145/94 ❤บ
19:00 บ 3-1 บ=514/32 ❤บ
19:15 บ 2-4 บ=848/69 ❤บ
19:30 บ 7-5 บ=101/03 ทบ
19:45 บ 3-1 บ=332/55 ❤❤บบ
20:00 บ 2-4 บ=445/24 ❤❤บบ
20:15 บ 0-2 บ=309/38 ❤บ
20:30 บ 5-3 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
16:15 บ 9-1 บ=414/28 ❤บ
16:30 บ 4-6 บ=942/42 ❤บ
16:45 บ 7-5 บ=445/51 ❤บ
17:00 บ 3-1 บ=927/03 ทบ
17:15 บ 2-4 บ=388/17 ทบ
17:30 บ 7-5 บ=708/17 ❤บ
17:45 บ 1-9 บ=103/30 ❤บ
18:00 บ 5-3 บ=103/30 ❤บ
18:00 บ 9-7 บ=097/86 ❤❤บบ
18:15 บ 2-4 บ=410/99 ❤บ
18:30 บ 1-9 บ=276/56 ทบ
18:45 บ 3-1 บ=145/94 ❤บ
19:00 บ 3-1 บ=514/32 ❤บ
19:15 บ 2-4 บ=848/69 ❤บ
19:30 บ 7-5 บ=101/03 ทบ
19:45 บ 3-1 บ=332/55 ❤❤บบ
20:00 บ 2-4 บ=445/24 ❤❤บบ
20:15 บ 0-2 บ=309/38 ❤บ
20:30 บ 5-3 บ=335/87 ❤❤❤บบบ
20:45 บ 4-6 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
16:15 บ 9-1 บ=414/28 ❤บ
16:30 บ 4-6 บ=942/42 ❤บ
16:45 บ 7-5 บ=445/51 ❤บ
17:00 บ 3-1 บ=927/03 ทบ
17:15 บ 2-4 บ=388/17 ทบ
17:30 บ 7-5 บ=708/17 ❤บ
17:45 บ 1-9 บ=103/30 ❤บ
18:00 บ 5-3 บ=103/30 ❤บ
18:00 บ 9-7 บ=097/86 ❤❤บบ
18:15 บ 2-4 บ=410/99 ❤บ
18:30 บ 1-9 บ=276/56 ทบ
18:45 บ 3-1 บ=145/94 ❤บ
19:00 บ 3-1 บ=514/32 ❤บ
19:15 บ 2-4 บ=848/69 ❤บ
19:30 บ 7-5 บ=101/03 ทบ
19:45 บ 3-1 บ=332/55 ❤❤บบ
20:00 บ 2-4 บ=445/24 ❤❤บบ
20:15 บ 0-2 บ=309/38 ❤บ
20:30 บ 5-3 บ=335/87 ❤❤❤บบบ
20:45 บ 4-6 บ=065/13 ❤บ
21:00 บ 9-7 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
16:15 บ 9-1 บ=414/28 ❤บ
16:30 บ 4-6 บ=942/42 ❤บ
16:45 บ 7-5 บ=445/51 ❤บ
17:00 บ 3-1 บ=927/03 ทบ
17:15 บ 2-4 บ=388/17 ทบ
17:30 บ 7-5 บ=708/17 ❤บ
17:45 บ 1-9 บ=103/30 ❤บ
18:00 บ 5-3 บ=103/30 ❤บ
18:00 บ 9-7 บ=097/86 ❤❤บบ
18:15 บ 2-4 บ=410/99 ❤บ
18:30 บ 1-9 บ=276/56 ทบ
18:45 บ 3-1 บ=145/94 ❤บ
19:00 บ 3-1 บ=514/32 ❤บ
19:15 บ 2-4 บ=848/69 ❤บ
19:30 บ 7-5 บ=101/03 ทบ
19:45 บ 3-1 บ=332/55 ❤❤บบ
20:00 บ 2-4 บ=445/24 ❤❤บบ
20:15 บ 0-2 บ=309/38 ❤บ
20:30 บ 5-3 บ=335/87 ❤❤❤บบบ
20:45 บ 4-6 บ=065/13 ❤บ
21:00 บ 9-7 บ=153/61 ทบ
21:15 บ 2-4 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
วันที่ 8 /11/ 2564
ชุดเลข 3 ตัว ฮานอย 24 ชุด 6 กลับ

เจาะชุด 3 -2 ตัวตรง ฮานอย

179 - 189 - 269 - 267

72 - 27

a) 127-128-129
b) 137-138-139
c) 147-148-149
d) 178-179-189
e) 627-628-629
f) 637-638-639
g) 647-648-649
h) 678-679-689

ปิงปอง วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 8 /11/ 2564

08:30 บ 2-0 บ=287/48 ❤บ
08:45 บ 2-4 บ=341/41 ❤บ
09:00 บ 2-0 บ=329/60 ❤บ
09:15 บ 2-0 บ=239/13 ❤บ
09:30 บ 8-6 บ=138/14 ❤บ
09:45 บ 4-2 บ=452/40 ❤บ
10:00 บ 7-5 บ=205/46 ❤บ
10:15 บ 9-7 บ=305/80 ทบ
10:30 บ 9-7 บ=127/50 ❤บ
10:45 บ 5-3 บ=281/34 ทบ
11:00 บ 2-0 บ=252/72 ❤❤บบ
11:15 บ 1-9 บ=960/11 ❤บ
11:30 บ 9-7 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:30 บ 2-0 บ=287/48 ❤บ
08:45 บ 2-4 บ=341/41 ❤บ
09:00 บ 2-0 บ=329/60 ❤บ
09:15 บ 2-0 บ=239/13 ❤บ
09:30 บ 8-6 บ=138/14 ❤บ
09:45 บ 4-2 บ=452/40 ❤บ
10:00 บ 7-5 บ=205/46 ❤บ
10:15 บ 9-7 บ=305/80 ทบ
10:30 บ 9-7 บ=127/50 ❤บ
10:45 บ 5-3 บ=281/34 ทบ
11:00 บ 2-0 บ=252/72 ❤❤บบ
11:15 บ 1-9 บ=960/11 ❤บ
11:30 บ 9-7 บ=188/38 ทบ
11:45 บ 6-4 บ=356/65 ❤บ
12:00 บ 6-4 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:30 บ 2-0 บ=287/48 ❤บ
08:45 บ 2-4 บ=341/41 ❤บ
09:00 บ 2-0 บ=329/60 ❤บ
09:15 บ 2-0 บ=239/13 ❤บ
09:30 บ 8-6 บ=138/14 ❤บ
09:45 บ 4-2 บ=452/40 ❤บ
10:00 บ 7-5 บ=205/46 ❤บ
10:15 บ 9-7 บ=305/80 ทบ
10:30 บ 9-7 บ=127/50 ❤บ
10:45 บ 5-3 บ=281/34 ทบ
11:00 บ 2-0 บ=252/72 ❤❤บบ
11:15 บ 1-9 บ=960/11 ❤บ
11:30 บ 9-7 บ=188/38 ทบ
11:45 บ 6-4 บ=356/65 ❤บ
12:00 บ 6-4 บ=068/59 ❤บ
12:15 บ 2-0 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 8 /11/ 2564

08:30 บ 2-0 บ=287/48 ❤บ
08:45 บ 2-4 บ=341/41 ❤บ
09:00 บ 2-0 บ=329/60 ❤บ
09:15 บ 2-0 บ=239/13 ❤บ
09:30 บ 8-6 บ=138/14 ❤บ
09:45 บ 4-2 บ=452/40 ❤บ
10:00 บ 7-5 บ=205/46 ❤บ
10:15 บ 9-7 บ=305/80 ทบ
10:30 บ 9-7 บ=127/50 ❤บ
10:45 บ 5-3 บ=281/34 ทบ
11:00 บ 2-0 บ=252/72 ❤❤บบ
11:15 บ 1-9 บ=960/11 ❤บ
11:30 บ 9-7 บ=188/38 ทบ
11:45 บ 6-4 บ=356/65 ❤บ
12:00 บ 6-4 บ=068/59 ❤บ
12:15 บ 2-0 บ=598/04 ทบ
12:30 บ 4-2 บ=061/61 ทบ
12:45 บ 7-2 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 6
วันที่ 8 /11/ 2564
ชุดเลข 3 ตัว ฮานอย 24 ชุด 6 กลับ

เจาะชุด 3 -2 ตัวตรง ฮานอย

179 - 189 - 269 - 267

72 - 27

a) 127-128-129
b) 137-138-139
c) 147-148-149
d) 178-179-189
e) 627-628-629
f) 637-638-639
g) 647-648-649
h) 678-679-689

ปิงปอง วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 8 /11/ 2564

08:30 บ 2-0 บ=287/48 ❤บ
08:45 บ 2-4 บ=341/41 ❤บ
09:00 บ 2-0 บ=329/60 ❤บ
09:15 บ 2-0 บ=239/13 ❤บ
09:30 บ 8-6 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:30 บ 2-0 บ=287/48 ❤บ
08:45 บ 2-4 บ=341/41 ❤บ
09:00 บ 2-0 บ=329/60 ❤บ
09:15 บ 2-0 บ=239/13 ❤บ
09:30 บ 8-6 บ=138/14 ❤บ
09:45 บ 4-2 บ=452/40 ❤บ
10:00 บ 7-5 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:30 บ 2-0 บ=287/48 ❤บ
08:45 บ 2-4 บ=341/41 ❤บ
09:00 บ 2-0 บ=329/60 ❤บ
09:15 บ 2-0 บ=239/13 ❤บ
09:30 บ 8-6 บ=138/14 ❤บ
09:45 บ 4-2 บ=452/40 ❤บ
10:00 บ 7-5 บ=205/46 ❤บ
10:15 บ 9-7 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:30 บ 2-0 บ=287/48 ❤บ
08:45 บ 2-4 บ=341/41 ❤บ
09:00 บ 2-0 บ=329/60 ❤บ
09:15 บ 2-0 บ=239/13 ❤บ
09:30 บ 8-6 บ=138/14 ❤บ
09:45 บ 4-2 บ=452/40 ❤บ
10:00 บ 7-5 บ=205/46 ❤บ
10:15 บ 9-7 บ=305/80 ทบ
10:30 บ 9-7 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:30 บ 2-0 บ=287/48 ❤บ
08:45 บ 2-4 บ=341/41 ❤บ
09:00 บ 2-0 บ=329/60 ❤บ
09:15 บ 2-0 บ=239/13 ❤บ
09:30 บ 8-6 บ=138/14 ❤บ
09:45 บ 4-2 บ=452/40 ❤บ
10:00 บ 7-5 บ=205/46 ❤บ
10:15 บ 9-7 บ=305/80 ทบ
10:30 บ 9-7 บ=127/50 ❤บ
10:45 บ 5-3 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:30 บ 2-0 บ=287/48 ❤บ
08:45 บ 2-4 บ=341/41 ❤บ
09:00 บ 2-0 บ=329/60 ❤บ
09:15 บ 2-0 บ=239/13 ❤บ
09:30 บ 8-6 บ=138/14 ❤บ
09:45 บ 4-2 บ=452/40 ❤บ
10:00 บ 7-5 บ=205/46 ❤บ
10:15 บ 9-7 บ=305/80 ทบ
10:30 บ 9-7 บ=127/50 ❤บ
10:45 บ 5-3 บ=281/34 ทบ
11:00 บ 2-0 บ=252/72 ❤❤บบ
11:15 บ 1-9 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:30 บ 2-0 บ=287/48 ❤บ
08:45 บ 2-4 บ=341/41 ❤บ
09:00 บ 2-0 บ=329/60 ❤บ
09:15 บ 2-0 บ=239/13 ❤บ
09:30 บ 8-6 บ=138/14 ❤บ
09:45 บ 4-2 บ=452/40 ❤บ
10:00 บ 7-5 บ=205/46 ❤บ
10:15 บ 9-7 บ=305/80 ทบ
10:30 บ 9-7 บ=127/50 ❤บ
10:45 บ 5-3 บ=281/34 ทบ
11:00 บ 2-0 บ=252/72 ❤❤บบ
11:15 บ 1-9 บ=960/11 ❤บ
11:30 บ 9-7 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ชุดเลข 3 ตัว ฮานอย 12 ชุด 6 กลับ วันที่ 7 /11/ 2564

เจาะชุด 3 -2 ตัวตรง ฮานอย

148 - 184 - 63

a) 127-128-129
b) 137-138-139
c) 147-148-149
d) 178-179-189


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ชุดเลข 3 ตัว ฮานอย 12 ชุด 6 กลับ วันที่ 7 /11/ 2564

เจาะชุด 3 ตัวตรง ฮานอย

148-184

a) 127-128-129
b) 137-138-139
c) 147-148-149
d) 178-179-189

ปิงปอง วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 7 /11/ 2564

11:45 บ 1-2 บ=524/50 ❤บ
12:00 บ 2-3 บ=267/10 ❤บ
12:15 บ 9-0 บ=211/54 ทบ
12:30 บ 6-7 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
11:45 บ 1-2 บ=524/50 ❤บ
12:00 บ 2-3 บ=267/10 ❤บ
12:15 บ 9-0 บ=211/54 ทบ
12:30 บ 6-7 บ=356/17 ❤บ
12:45 บ 3-4 บ=733/73 ❤❤บบ
13:00 บ 3-4 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
ชุดเลข 3 ตัว ฮานอย 12 ชุด 6 กลับ ทุน 72 บาท วันที่ 7 /11/ 2564

a) 127-128-129
b) 137-138-139
c) 147-148-149
d) 178-179-189

ปิงปอง วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 7 /11/ 2564

07:45 บ 1-2 บ=029/175 ❤บ
08:00 บ 1-2 บ=199/32 ❤บ
08:15 บ 8-9 บ=787/47 ❤บ
08:30 บ 6-7 บ=748/72 ❤บ
08:45 บ 5-4 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:45 บ 1-2 บ=029/175 ❤บ
08:00 บ 1-2 บ=199/32 ❤บ
08:15 บ 8-9 บ=787/47 ❤บ
08:30 บ 6-7 บ=748/72 ❤บ
08:45 บ 5-4 บ=524/93 ❤บ
09:00 บ 2-1 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:45 บ 1-2 บ=029/17 ❤บ
08:00 บ 1-2 บ=199/32 ❤บ
08:15 บ 8-9 บ=787/47 ❤บ
08:30 บ 6-7 บ=748/72 ❤บ
08:45 บ 5-4 บ=524/93 ❤บ
09:00 บ 2-1 บ=705/38 ทบ
09:15 บ 2-1 บ=714/98 ❤บ
09:30 บ 7-6 บ=728/05 ❤บ
09:45 บ 4-5 บ=992/91 ทบ
10:00 บ 3-4 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ชุดเลข 3 ตัว ฮานอย 18 ชุด 6 กลับ ทุน 108 บาท วันที่ 6 /11/ 2564

a) 027-028-029
b) 037-038-039
c) 047-048-049
d) 527-528-529
e) 537-538-539
f) 547-548-549

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ชุดเลข 3 ตัว ฮานอย 18 ชุด 6 กลับ ทุน 108 บาท วันที่ 6 /11/ 2564

a) 027-028-029
b) 037-038-039
c) 047-048-049
d) 527-528-529
e) 537-538-539
f) 547-548-549

ปิงปอง วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 6 /11/ 2564


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ชุดเลข 3 ตัว ฮานอย 18 ชุด 6 กลับ ทุน 108 บาท วันที่ 6 /11/ 2564

a) 027-028-029
b) 037-038-039
c) 047-048-049
d) 527-528-529
e) 537-538-539
f) 547-548-549

ปิงปอง วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 6 /11/ 2564

06:45 บ 1-2 บ=296/25 ❤บ
07:00 บ 1-2 บ=916/47 ❤บ
07:15 บ 9-0 บ=929/30 ❤บ
07:30 บ 6-8 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
06:45 บ 1-2 บ=296/25 ❤บ
07:00 บ 1-2 บ=916/47 ❤บ
07:15 บ 9-0 บ=929/30 ❤บ
07:30 บ 6-8 บ=391/01 ทบ
07:45 บ 4-5 บ=591/01 ❤บ
08:00 บ 8-3 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
ชุดเลข 3 ตัว ฮานอย 18 ชุด 6 กลับ ทุน 108 บาท วันที่ 4 /11/ 2564

a) 027-028-029
b) 037-038-039
c) 047-048-049
d) 127-128-129
e) 137-138-139
f) 147-148-149

ปิงปอง วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 4 /11/ 2564

14:45 บ 9-1 บ=618/70 ❤บ
15:00 บ 8-2 บ=888/87 ❤บ
15:15 บ 2-8 บ=008/78 ❤บ
15:30 บ 8-2 บ=025/94 ❤บ
15:45 บ 1-9 บ=585/66 ทบ
16:00 บ 2-8 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 4 /11/ 2564

14:45 บ 9-1 บ=618/70 ❤บ
15:00 บ 8-2 บ=888/87 ❤บ
15:15 บ 2-8 บ=008/78 ❤บ
15:30 บ 8-2 บ=025/94 ❤บ
15:45 บ 1-9 บ=585/66 ทบ
16:00 บ 2-8 บ=209/60 ❤บ
16:15 บ 9-1 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
14:45 บ 9-1 บ=618/70 ❤บ
15:00 บ 8-2 บ=888/87 ❤บ
15:15 บ 2-8 บ=008/78 ❤บ
15:30 บ 8-2 บ=025/94 ❤บ
15:45 บ 1-9 บ=585/66 ทบ
16:00 บ 2-8 บ=209/60 ❤บ
16:15 บ 9-1 บ=104/86 ❤บ
16:30 บ 8-2 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
ปิงปอง วิ่งบน เท่านั้น 3 /11/ 2564

09:30 บ 9-2 บ=966/97 ❤บ
09:45 บ 7-9 บ=901/03 ❤บ
10:00 บ 2-9 บ=424/73 ❤บ
10:15 บ 7-9 บ=995/54 ❤บ
10:30 บ 7-4 บ=468/20 ❤บ
10:45 บ 7-8 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
09:30 บ 9-2 บ=966/97 ❤บ
09:45 บ 7-9 บ=901/03 ❤บ
10:00 บ 2-9 บ=424/73 ❤บ
10:15 บ 7-9 บ=995/54 ❤บ
10:30 บ 7-4 บ=468/20 ❤บ
10:45 บ 7-8 บ=053/58 ทบ
11:00 บ 1-0 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
09:30 บ 9-2 บ=966/97 ❤บ
09:45 บ 7-9 บ=901/03 ❤บ
10:00 บ 2-9 บ=424/73 ❤บ
10:15 บ 7-9 บ=995/54 ❤บ
10:30 บ 7-4 บ=468/20 ❤บ
10:45 บ 7-8 บ=053/58 ทบ
11:00 บ 1-0 บ=414/57 ❤บ
11:15 บ 7-8 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ปิงปอง วิ่งบน เท่านั้น 3 /11/ 2564

07:00 บ 6-7 บ=622/30 ❤บ
07:15 บ 1-2 บ=101/03 ❤บ
07:30 บ 3-4 บ=146/84 ❤บ
07:45 บ 4-5 บ=174/51 ❤บ
08:00 บ 7-8 บ=198/76 ❤บ
08:15 บ 5-4 บ=ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:00 บ 6-7 บ=622/30 ❤บ
07:15 บ 1-2 บ=101/03 ❤บ
07:30 บ 3-4 บ=146/84 ❤บ
07:45 บ 4-5 บ=174/51 ❤บ
08:00 บ 7-8 บ=198/76 ❤บ
08:15 บ 5-4 บ=627/17 x 1
08:30 บ 7-2 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
ปิงปอง วิ่งบน เท่านั้น 2 /11/ 2564

07:30 บ 4-5 บ=646/14 ❤บ
07:45 บ 4-5 บ=538/50 ❤บ
08:00 บ 8-9 บ=086/06 ❤บ
08:15 บ 3-4 บ=231/28 ❤บ
08:30 บ 3-4 บ=364/06 ❤❤บบ
08:45 บ 3-4 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:30 บ 4-5 บ=646/14 ❤บ
07:45 บ 4-5 บ=538/50 ❤บ
08:00 บ 8-9 บ=086/06 ❤บ
08:15 บ 3-4 บ=231/28 ❤บ
08:30 บ 3-4 บ=364/06 ❤❤บบ
08:45 บ 3-4 บ=239/03 ❤บ
09:00 บ 3-4 บ=444/11 ❤❤❤บบบ
09:15 บ 7-8 บ=701/92 ❤บ
09:30 บ 0-1 บ=924/15 ทบ
09:45 บ 9-0 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:30 บ 4-5 บ=646/14 ❤บ
07:45 บ 4-5 บ=538/50 ❤บ
08:00 บ 8-9 บ=086/06 ❤บ
08:15 บ 3-4 บ=231/28 ❤บ
08:30 บ 3-4 บ=364/06 ❤❤บบ
08:45 บ 3-4 บ=239/03 ❤บ
09:00 บ 3-4 บ=444/11 ❤❤❤บบบ
09:15 บ 7-8 บ=701/92 ❤บ
09:30 บ 0-1 บ=924/15 ทบ
09:45 บ 9-0 บ=986/75 ❤บ
10:00 บ 2-3 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
หวยรัฐบาล 1 /11/ 2564

เด่น 1 บน
918-111-777
711-771

2 ตัว
18-11-17-77ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
หวยรัฐบาล 1 /11/ 2564

เด่น 1 บน
918-111-777
711-771

2 ตัว
18-11-17-77

ปิงปอง วิ่งบน เท่านั้น

06:45 บ 1-2 บ=331/89 ❤บ
07:00 บ 1-2 บ=616/75 ❤บ
07:15 บ 9-0 บ=351/08 ทบ
07:30 บ 6-8 บ=614/79 ❤บ
07:45 บ 2-5 บ=795/70 ❤บ
08:00 บ 6-4 บ=649/30 ❤❤บบ
08:15 บ 1-9 บ=930/62 ❤บ
08:30 บ 1-2 บ=881/24 ❤บ
08:45 บ 9-8 บ=851/48 ❤บ
09:00 บ 0-6 บ=399/72 ทบ
09:15 บ 0-5 บ=599/66 ❤บ
09:30 บ 5-6 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
หวยรัฐบาล 1 /11/ 2564

เด่น 1 บน
918-111-777
711-771

2 ตัว
18-11-17-77

ปิงปอง วิ่งบน เท่านั้น

06:45 บ 1-2 บ=331/89 ❤บ
07:00 บ 1-2 บ=616/75 ❤บ
07:15 บ 9-0 บ=351/08 ทบ
07:30 บ 6-8 บ=614/79 ❤บ
07:45 บ 2-5 บ=795/70 ❤บ
08:00 บ 6-4 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
06:45 บ 1-2 บ=331/89 ❤บ
07:00 บ 1-2 บ=616/75 ❤บ
07:15 บ 9-0 บ=351/08 ทบ
07:30 บ 6-8 บ=614/79 ❤บ
07:45 บ 2-5 บ=795/70 ❤บ
08:00 บ 6-4 บ=649/30 ❤❤บบ
08:15 บ 1-9 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
06:45 บ 1-2 บ=331/89 ❤บ
07:00 บ 1-2 บ=616/75 ❤บ
07:15 บ 9-0 บ=351/08 ทบ
07:30 บ 6-8 บ=614/79 ❤บ
07:45 บ 2-5 บ=795/70 ❤บ
08:00 บ 6-4 บ=649/30 ❤❤บบ
08:15 บ 1-9 บ=930/62 ❤บ
08:30 บ 1-2 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
06:45 บ 1-2 บ=331/89 ❤บ
07:00 บ 1-2 บ=616/75 ❤บ
07:15 บ 9-0 บ=351/08 ทบ
07:30 บ 6-8 บ=614/79 ❤บ
07:45 บ 2-5 บ=795/70 ❤บ
08:00 บ 6-4 บ=649/30 ❤❤บบ
08:15 บ 1-9 บ=930/62 ❤บ
08:30 บ 1-2 บ=881/24 ❤บ
08:45 บ 9-8 บ=851/48 ❤บ
09:00 บ 0-6 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
โปรโมชั่น 199 บาท 2 คน 1 เดือน
ปิงปอง วิ่งบน เท่านั้น ไม่แคร์ ล่าง 31 /10/ 2564

09:15 บ 3-4 บ=614/23 ❤บ
09:30 บ 2-3 บ=792/74 ❤บ
09:45 บ 7-8 บ=889/96 ❤❤บบ
10:00 บ 3-4 บ=114/35 ❤บ
10:15 บ 7-5 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
09:15 บ 3-4 บ=614/23 ❤บ
09:30 บ 2-3 บ=792/74 ❤บ
09:45 บ 7-8 บ=889/96 ❤❤บบ
10:00 บ 3-4 บ=114/35 ❤บ
10:15 บ 7-5 บ=649/85 ทบ
10:30 บ 5-3 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 5
ปิงปอง วิ่งบน เท่านั้น ไม่แคร์ ล่าง 30 /10/ 2564

09:15 บ 3-4 บ=074/27 ❤บ
09:30 บ 2-3 บ=413/80 ❤บ
09:45 บ 7-8 บ=017/15 ❤บ
10:00 บ 7-8 บ=085/01 ❤บ
10:15 บ 2-7 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
09:15 บ 3-4 บ=074/27 ❤บ
09:30 บ 2-3 บ=413/80 ❤บ
09:45 บ 7-8 บ=017/15 ❤บ
10:00 บ 7-8 บ=085/01 ❤บ
10:15 บ 2-7 บ=293/70 ❤บ
10:30 บ 6-1 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
09:15 บ 3-4 บ=074/27 ❤บ
09:30 บ 2-3 บ=413/80 ❤บ
09:45 บ 7-8 บ=017/15 ❤บ
10:00 บ 7-8 บ=085/01 ❤บ
10:15 บ 2-7 บ=293/70 ❤บ
10:30 บ 6-4 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
09:15 บ 3-4 บ=074/27 ❤บ
09:30 บ 2-3 บ=413/80 ❤บ
09:45 บ 7-8 บ=017/15 ❤บ
10:00 บ 7-8 บ=085/01 ❤บ
10:15 บ 2-7 บ=293/70 ❤บ
10:30 บ 6-4 บ=477/52 ❤บ
10:45 บ 3-4 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
09:15 บ 3-4 บ=074/27 ❤บ
09:30 บ 2-3 บ=413/80 ❤บ
09:45 บ 7-8 บ=017/15 ❤บ
10:00 บ 7-8 บ=085/01 ❤บ
10:15 บ 2-7 บ=293/70 ❤บ
10:30 บ 6-4 บ=477/52 ❤บ
10:45 บ 3-4 บ=327/87 ❤บ
11:00 บ 1-0 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
09:15 บ 3-4 บ=074/27 ❤บ
09:30 บ 2-3 บ=413/80 ❤บ
09:45 บ 7-8 บ=017/15 ❤บ
10:00 บ 7-8 บ=085/01 ❤บ
10:15 บ 2-7 บ=293/70 ❤บ
10:30 บ 6-4 บ=477/52 ❤บ
10:45 บ 3-4 บ=327/87 ❤บ
11:00 บ 1-0 บ=721/32 ❤บ
11:15 บ 2-1 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ด่วน !!! โปรโมชั่น 299 บาท 1 เดือน 3 คน

ปิงปอง วิ่งบน เท่านั้น ไม่แคร์ ล่าง 28 /10/ 2564

17:45 บ 0-6 บ=983/60 ❤❤60
18:00 บ 5-3 บ=304/47 ❤บ
18:15 บ 6-0 บ=623/91 ❤บ
18:30 บ 1-5 บ=544/63 ❤บ
18:45 บ 3-5 บ=566/55 ❤บ
19:00 บ 1-2 บ=110/91 ❤❤บบ
19:15 บ 1-4 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ด่วน !!! โปรโมชั่น 299 บาท 1 เดือน 3 คน

ปิงปอง วิ่งบน เท่านั้น ไม่แคร์ ล่าง 28 /10/ 2564

13:15 บ 2-0 บ=703/93 ❤บ
13:30 บ 9-1 บ=001/49 ❤บ
13:45 บ 2-4 บ=010/26 ทบ
14:00 บ 0-2 บ=292/21 ❤บ
14:15 บ 0-2 บ=147/47 ทบ
14:30 บ 4-6 บ=421/33 ❤บ
14:45 บ 4-6 บ=006/91 ❤บ
15:00 บ 5-7 บ=265/52 ❤บ
15:15 บ 5-3 บ=391/69 ❤บ
15:30 บ 2-4 บ=449/76 ❤❤บบ
15:45 บ 4-2 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 2
ด่วน !!! โปรโมชั่น 299 บาท 1 เดือน 2 คน

ปิงปอง วิ่งบน เท่านั้น ไม่แคร์ ล่าง 27 /10/ 2564

08:00 บ 2-4 บ=231/86 ❤บ
08:15 บ 7-8 บ=585/06 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=634/49 ❤บ
08:45 บ 3-5 บ=283/77 ❤บ
09:00 บ 3-0 บ=157/06 ทบ
09:15 บ 3-8 บ=114/67 ทบ
09:30 บ 0-4 บ=614/16 ❤บ
09:45 บ 9-4 บ=941/23 ❤❤บบ
10:00 บ 4-5 บ=489/19 ❤บ
10:15 บ 0-1 บ=059/87 ❤บ
10:30 บ 5-6 บ=107/69 ทบ
10:45 บ 7-8 บ=199/57 ทบ
11:00 บ 0-1 บ=312/35 ❤บ
11:15 บ 1-2 บ=852/27 ❤บ
11:30 บ 7-9 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:00 บ 2-4 บ=231/86 ❤บ
08:15 บ 7-8 บ=585/06 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=634/49 ❤บ
08:45 บ 3-5 บ=283/77 ❤บ
09:00 บ 3-0 บ=157/06 ทบ
09:15 บ 3-8 บ=114/67 ทบ
09:30 บ 0-4 บ=614/16 ❤บ
09:45 บ 9-4 บ=941/23 ❤❤บบ
10:00 บ 4-5 บ=489/19 ❤บ
10:15 บ 0-1 บ=059/87 ❤บ
10:30 บ 5-6 บ=107/69 ทบ
10:45 บ 7-8 บ=199/57 ทบ
11:00 บ 0-1 บ=312/35 ❤บ
11:15 บ 1-2 บ=852/27 ❤บ
11:30 บ 7-9 บ=172/44 ❤บ
11:45 บ 3-4 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:00 บ 2-4 บ=231/86 ❤บ
08:15 บ 7-8 บ=585/06 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=634/49 ❤บ
08:45 บ 3-5 บ=283/77 ❤บ
09:00 บ 3-0 บ=157/06 ทบ
09:15 บ 3-8 บ=114/67 ทบ
09:30 บ 0-4 บ=614/16 ❤บ
09:45 บ 9-4 บ=941/23 ❤❤บบ
10:00 บ 4-5 บ=489/19 ❤บ
10:15 บ 0-1 บ=059/87 ❤บ
10:30 บ 5-6 บ=107/69 ทบ
10:45 บ 7-8 บ=199/57 ทบ
11:00 บ 0-1 บ=312/35 ❤บ
11:15 บ 1-2 บ=852/27 ❤บ
11:30 บ 7-9 บ=172/44 ❤บ
11:45 บ 3-4 บ=506/85 ทบ
12:00 บ 1-3 บ=232/14 ❤บ
12:15 บ 0-2 บ=265/81 ❤บ
12:30 บ 1-3 บ=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 6
ด่วน !!! โปรโมชั่น 299 บาท 1 เดือน 2 คน

ปิงปอง วิ่งบน เท่านั้น ไม่แคร์ ล่าง 27 /10/ 2564

08:00 บ 2-4 บ=231/86 ❤บ
08:15 บ 7-8 บ=585/06 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=634/49 ❤บ
08:45 บ 3-5 บ=283/77 ❤บ
09:00 บ 3-0 บ=157/06 ทบ
09:15 บ 3-8 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:00 บ 2-4 บ=231/86 ❤บ
08:15 บ 7-8 บ=585/06 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=634/49 ❤บ
08:45 บ 3-5 บ=283/77 ❤บ
09:00 บ 3-0 บ=157/06 ทบ
09:15 บ 3-8 บ=114/67 ทบ
09:30 บ 0-4 บ=614/16 ❤บ
09:45 บ 9-4 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:00 บ 2-4 บ=231/86 ❤บ
08:15 บ 7-8 บ=585/06 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=634/49 ❤บ
08:45 บ 3-5 บ=283/77 ❤บ
09:00 บ 3-0 บ=157/06 ทบ
09:15 บ 3-8 บ=114/67 ทบ
09:30 บ 0-4 บ=614/16 ❤บ
09:45 บ 9-4 บ=941/23 ❤❤บบ
10:00 บ 4-5 บ=489/19 ❤บ
10:15 บ 0-1 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:00 บ 2-4 บ=231/86 ❤บ
08:15 บ 7-8 บ=585/06 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=634/49 ❤บ
08:45 บ 3-5 บ=283/77 ❤บ
09:00 บ 3-0 บ=157/06 ทบ
09:15 บ 3-8 บ=114/67 ทบ
09:30 บ 0-4 บ=614/16 ❤บ
09:45 บ 9-4 บ=941/23 ❤❤บบ
10:00 บ 4-5 บ=489/19 ❤บ
10:15 บ 0-1 บ=059/87 ❤บ
10:30 บ 5-6 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:00 บ 2-4 บ=231/86 ❤บ
08:15 บ 7-8 บ=585/06 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=634/49 ❤บ
08:45 บ 3-5 บ=283/77 ❤บ
09:00 บ 3-0 บ=157/06 ทบ
09:15 บ 3-8 บ=114/67 ทบ
09:30 บ 0-4 บ=614/16 ❤บ
09:45 บ 9-4 บ=941/23 ❤❤บบ
10:00 บ 4-5 บ=489/19 ❤บ
10:15 บ 0-1 บ=059/87 ❤บ
10:30 บ 5-6 บ=107/69 ทบ
10:45 บ 7-8 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:00 บ 2-4 บ=231/86 ❤บ
08:15 บ 7-8 บ=585/06 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=634/49 ❤บ
08:45 บ 3-5 บ=283/77 ❤บ
09:00 บ 3-0 บ=157/06 ทบ
09:15 บ 3-8 บ=114/67 ทบ
09:30 บ 0-4 บ=614/16 ❤บ
09:45 บ 9-4 บ=941/23 ❤❤บบ
10:00 บ 4-5 บ=489/19 ❤บ
10:15 บ 0-1 บ=059/87 ❤บ
10:30 บ 5-6 บ=107/69 ทบ
10:45 บ 7-8 บ=199/57 ทบ
11:00 บ 0-1 บ=312/35 ❤บ
11:15 บ 1-2 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:00 บ 2-4 บ=231/86 ❤บ
08:15 บ 7-8 บ=585/06 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=634/49 ❤บ
08:45 บ 3-5 บ=283/77 ❤บ
09:00 บ 3-0 บ=157/06 ทบ
09:15 บ 3-8 บ=114/67 ทบ
09:30 บ 0-4 บ=614/16 ❤บ
09:45 บ 9-4 บ=941/23 ❤❤บบ
10:00 บ 4-5 บ=489/19 ❤บ
10:15 บ 0-1 บ=059/87 ❤บ
10:30 บ 5-6 บ=107/69 ทบ
10:45 บ 7-8 บ=199/57 ทบ
11:00 บ 0-1 บ=312/35 ❤บ
11:15 บ 1-2 บ=852/27 ❤บ
11:30 บ 7-9 บ=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 2
ด่วน !!! โปรโมชั่น 299 บาท 1 เดือน 3 คน

ปิงปอง วิ่งบน เท่านั้น ไม่แคร์ ล่าง 26 /10/ 2564

09:45 บ 9-4 บ=797/09 ❤บ
10:00 บ 7-2 บ=231/96 ❤บ
10:15 บ 7-2 บ=071/66 ❤บ
10:30 บ 3-6 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
09:45 บ 9-4 บ=797/09 ❤บ
10:00 บ 7-2 บ=231/96 ❤บ
10:15 บ 7-2 บ=071/66 ❤บ
10:30 บ 3-6 บ=555/56 ทบ
10:45 บ 8-1 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
09:45 บ 9-4 บ=797/09 ❤บ
10:00 บ 7-2 บ=231/96 ❤บ
10:15 บ 7-2 บ=071/66 ❤บ
10:30 บ 3-6 บ=555/56 ทบ
10:45 บ 8-1 บ=897/08 ❤บ
11:00 บ 6-9 บ=441/03 ทบ
11:15 บ 1-4 บ=419/23 ❤❤บบ
11:30 บ 5-8 บ=
แสดงความคิดเห็น