โปรไฟล์ของ jay2425 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
หวยรัฐบาล 16/05/ 2563

120-270

20-10

บน วันที่ 16/05/ 2563 บน

10:00 บ 4-9 บ=923 ✅บ
10:15 บ 4-9 บ=624 ✅บ
10:30 บ 2-3 บ=709 ทบ
10:45 บ 2-3 บ=211 ✅บ
11:00 บ 4-7 บ=795 ✅บ
11:15 บ 7-8 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
บน วันที่ 15/05/ 2563 บน

08:45 บ 3-4 บ=343 ✅✅✅บบบ
09:00 บ 1-2 บ=192 ✅บ
09:15 บ 2-3 บ=882 ✅บ
09:30 บ 8-9 บ=730 ทบ
09:45 บ 8-9 บ=870 ✅บ
10:00 บ 6-7 บ=456 ✅บ
10:15 บ 3-4 บ=490 ✅บ
10:30 บ 7-8 บ=026 ทบ
10:45 บ 3-4 บ=822 ทบ
11:00 บ 7-8 บ=647 ✅บ
11:15 บ 7-8 บ=968 ✅บ
11:30 บ 3-4 บ=041 ✅บ
11:45 บ 7-8 บ=717 ✅✅บบ
12:00 บ 1-2 บ=616 ✅บ
12:15 บ 1-2 บ=902 ✅บ
12:30 บ 2-3 บ=527 ✅บ
12:45 บ 2-3 บ=367 ✅บ
13:00 บ 3-4 บ=819 ทบ
13:15 บ 1-2 บ=766 ทบ
13:30 บ 6-7 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
บน วันที่ 15/05/ 2563 บน

08:45 บ 3-4 บ=343 ✅✅✅บบบ
09:00 บ 1-2 บ=192 ✅บ
09:15 บ 2-3 บ=882 ✅บ
09:30 บ 8-9 บ=730 ทบ
09:45 บ 8-9 บ=870 ✅บ
10:00 บ 6-7 บ=456 ✅บ
10:15 บ 3-4 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
บน วันที่ 15/05/ 2563 บน

08:45 บ 3-4 บ=343 ✅✅✅บบบ
09:00 บ 1-2 บ=192 ✅บ
09:15 บ 2-3 บ=882 ✅บ
09:30 บ 8-9 บ=730 ทบ
09:45 บ 8-9 บ=870 ✅บ
10:00 บ 6-7 บ=456 ✅บ
10:15 บ 3-4 บ=490 ✅บ
10:30 บ 7-8 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 2
บน วันที่ 14/05/ 2563 บน

10:00 บ 7-8 บ=860 ✅บ
10:15 บ 8-9 บ=286 ✅บ
10:30 บ 8-4 บ=045 ✅บ
10:45 บ 4-7 บ=403 ✅บ
11:00 บ 7-9 บ=723 ✅บ
11:15 บ 8-9 บ=302 ทบ
11:30 บ 7-3 บ=343 ✅บ
11:45 บ 8-9 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
10:00 บ 7-8 บ=860 ✅บ
10:15 บ 8-9 บ=286 ✅บ
10:30 บ 8-4 บ=045 ✅บ
10:45 บ 4-7 บ=403 ✅บ
11:00 บ 7-9 บ=723 ✅บ
11:15 บ 8-9 บ=302 ทบ
11:30 บ 7-3 บ=343 ✅บ
11:45 บ 8-9 บ=900 ✅บ
12:00 บ 8-4 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
10:00 บ 7-8 บ=860 ✅บ
10:15 บ 8-9 บ=286 ✅บ
10:30 บ 8-4 บ=045 ✅บ
10:45 บ 4-7 บ=403 ✅บ
11:00 บ 7-9 บ=723 ✅บ
11:15 บ 8-9 บ=302 ทบ
11:30 บ 7-3 บ=343 ✅บ
11:45 บ 8-9 บ=900 ✅บ
12:00 บ 8-4 บ=887 ✅✅บบ
12:15 บ 9-8 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 2
บน วันที่ 14/05/ 2563 บน

04:30 บ 6-7 บ=638 ✅บ
04:45 บ 3-4 บ=380 ✅บ
05:00 บ 7-8 บ=883 ✅✅บบ
05:15 บ 6-7 บ=941 ทบ
05:30 บ 8-9 บ=996 ✅✅บบ
05:45 บ 7-8 บ=797 ✅✅บบ
06:00 บ 8-9 บ=832 ✅บ
06:15 บ 5-4 บ=528 ✅บ
06:30 บ 6-7 บ= 240 ทบ
06:45 บ 7-8 บ=444 ทบ
07:00 บ 3-4 บ=430 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=757 ✅บ
07:30 บ 8-9 บ=149 ✅บ
07:45 บ 8-9 บ=678 ✅บ
08:00 บ 0-9 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
บน วันที่ 14/05/ 2563 บน

04:30 บ 6-7 บ=638 ✅บ
04:45 บ 3-4 บ=380 ✅บ
05:00 บ 7-8 บ=883 ✅✅บบ
05:15 บ 6-7 บ=941 ทบ
05:30 บ 8-9 บ=996 ✅✅บบ
05:45 บ 7-8 บ=797 ✅✅บบ
06:00 บ 8-9 บ=832 ✅บ
06:15 บ 5-4 บ=528 ✅บ
06:30 บ 6-7 บ= 240 ทบ
06:45 บ 7-8 บ=444 ทบ
07:00 บ 3-4 บ=430 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=757 ✅บ
07:30 บ 8-9 บ=149 ✅บ
07:45 บ 8-9 บ=678 ✅บ
08:00 บ 0-9 บ=439 ✅บ
08:15 บ 4-5 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
บน วันที่ 14/05/ 2563 บน

04:30 บ 6-7 บ=638 ✅บ
04:45 บ 3-4 บ=380 ✅บ
05:00 บ 7-8 บ=883 ✅✅บบ
05:15 บ 6-7 บ=941 ทบ
05:30 บ 8-9 บ=996 ✅✅บบ
05:45 บ 7-8 บ=797 ✅✅บบ
06:00 บ 8-9 บ=832 ✅บ
06:15 บ 5-4 บ=528 ✅บ
06:30 บ 6-7 บ= 240 ทบ
06:45 บ 7-8 บ=444 ทบ
07:00 บ 3-4 บ=430 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=757 ✅บ
07:30 บ 8-9 บ=149 ✅บ
07:45 บ 8-9 บ=678 ✅บ
08:00 บ 0-9 บ=439 ✅บ
08:15 บ 4-5 บ=277 ทบ
08:30 บ 4-5 บ=550 ✅✅บบ
08:45 บ 7-8 บ=455 ทบ
09:00 บ 3-4 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
บน วันที่ 13/05/ 2563 บน


06:15 บ 5-4 บ=815 ✅บ
06:30 บ 6-7 บ=744 ✅บ
06:45 บ 7-8 บ=375 ✅บ
07:00 บ 3-4 บ=341 ✅✅บบ
07:15 บ 5-4 บ=753 ✅บ
07:30 บ 8-9 บ=381 ✅บ
07:45 บ 8-9 บ=739 ✅บ
08:00 บ 0-9 บ=505 ทบ
08:15 บ 3-4 บ=302 ✅บ
08:30 บ 4-5 บ=054 ✅✅บบ
08:45 บ 7-8 บ=787 ✅✅✅บบบ
09:00 บ 7-8 บ=632 ทบ
09:15 บ 7-8 บ=993 ทบ
09:30 บ 5-6 บ=583 ✅บ
09:45 บ 8-9 บ=418 ✅บ
10:00 บ 3-4 บ=963 ✅บ
10:15 บ 2-3 บ=384 ✅บ
10:30 บ 9-0 บ=379 ✅บ
10:45 บ 5-6 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
09:30 บ 5-6 บ=583 ✅บ
09:45 บ 8-9 บ=418 ✅บ
10:00 บ 3-4 บ=963 ✅บ
10:15 บ 2-3 บ=384 ✅บ
10:30 บ 9-0 บ=379 ✅บ
10:45 บ 5-6 บ=255 ✅✅บบ
11:00 บ 5-6 บ=241 ทบ
11:15 บ 7-8 บ=041 ทบ
11:30 บ 6-7 บ=728 ✅บ
11:45 บ 8-9 บ=414 ทบ
12:00 บ 0-1 บ=390 ✅บ
12:15 บ 2-3 บ=943 ✅บ
12:30 บ 6-7 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 5
บน วันที่ 13/05/ 2563 บน


06:15 บ 5-4 บ=815 ✅บ
06:30 บ 6-7 บ=744 ✅บ
06:45 บ 7-8 บ=375 ✅บ
07:00 บ 3-4 บ=341 ✅✅บบ
07:15 บ 5-4 บ=753 ✅บ
07:30 บ 8-9 บ=381 ✅บ
07:45 บ 8-9 บ=739 ✅บ
08:00 บ 0-9 บ=505 ทบ
08:15 บ 3-4 บ=302 ✅บ
08:30 บ 4-5 บ=054 ✅✅บบ
08:45 บ 7-8 บ=787 ✅✅✅บบบ
09:00 บ 7-8 บ=632 ทบ
09:15 บ 7-8 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
06:30 บ 6-7 บ=744 ✅บ
06:45 บ 7-8 บ=375 ✅บ
07:00 บ 3-4 บ=341 ✅✅บบ
07:15 บ 5-4 บ=753 ✅บ
07:30 บ 8-9 บ=381 ✅บ
07:45 บ 8-9 บ=739 ✅บ
08:00 บ 0-9 บ=505 ทบ
08:15 บ 3-4 บ=302 ✅บ
08:30 บ 4-5 บ=054 ✅✅บบ
08:45 บ 7-8 บ=787 ✅✅✅บบบ
09:00 บ 7-8 บ=632 ทบ
09:15 บ 7-8 บ=993 ทบ
09:30 บ 5-6 บ=583 ✅บ
09:45 บ 8-9 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
06:15 บ 5-4 บ=815 ✅บ
06:30 บ 6-7 บ=744 ✅บ
06:45 บ 7-8 บ=375 ✅บ
07:00 บ 3-4 บ=341 ✅✅บบ
07:15 บ 5-4 บ=753 ✅บ
07:30 บ 8-9 บ=381 ✅บ
07:45 บ 8-9 บ=739 ✅บ
08:00 บ 0-9 บ=505 ทบ
08:15 บ 3-4 บ=302 ✅บ
08:30 บ 4-5 บ=054 ✅✅บบ
08:45 บ 7-8 บ=787 ✅✅✅บบบ
09:00 บ 7-8 บ=632 ทบ
09:15 บ 7-8 บ=993 ทบ
09:30 บ 5-6 บ=583 ✅บ
09:45 บ 8-9 บ=418 ✅บ
10:00 บ 3-4 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
06:15 บ 5-4 บ=815 ✅บ
06:30 บ 6-7 บ=744 ✅บ
06:45 บ 7-8 บ=375 ✅บ
07:00 บ 3-4 บ=341 ✅✅บบ
07:15 บ 5-4 บ=753 ✅บ
07:30 บ 8-9 บ=381 ✅บ
07:45 บ 8-9 บ=739 ✅บ
08:00 บ 0-9 บ=505 ทบ
08:15 บ 3-4 บ=302 ✅บ
08:30 บ 4-5 บ=054 ✅✅บบ
08:45 บ 7-8 บ=787 ✅✅✅บบบ
09:00 บ 7-8 บ=632 ทบ
09:15 บ 7-8 บ=993 ทบ
09:30 บ 5-6 บ=583 ✅บ
09:45 บ 8-9 บ=418 ✅บ
10:00 บ 3-4 บ=963 ✅บ
10:15 บ 2-3 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
06:15 บ 5-4 บ=815 ✅บ
06:30 บ 6-7 บ=744 ✅บ
06:45 บ 7-8 บ=375 ✅บ
07:00 บ 3-4 บ=341 ✅✅บบ
07:15 บ 5-4 บ=753 ✅บ
07:30 บ 8-9 บ=381 ✅บ
07:45 บ 8-9 บ=739 ✅บ
08:00 บ 0-9 บ=505 ทบ
08:15 บ 3-4 บ=302 ✅บ
08:30 บ 4-5 บ=054 ✅✅บบ
08:45 บ 7-8 บ=787 ✅✅✅บบบ
09:00 บ 7-8 บ=632 ทบ
09:15 บ 7-8 บ=993 ทบ
09:30 บ 5-6 บ=583 ✅บ
09:45 บ 8-9 บ=418 ✅บ
10:00 บ 3-4 บ=963 ✅บ
10:15 บ 2-3 บ=384 ✅บ
10:30 บ 9-0 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
บน วันที่ 13/05/ 2563 บน


06:15 บ 5-4 บ=815 ✅บ
06:30 บ 6-7 บ=744 ✅บ
06:45 บ 7-8 บ=375 ✅บ
07:00 บ 3-4 บ=341 ✅✅บบ
07:15 บ 5-4 บ=753 ✅บ
07:30 บ 8-9 บ=381 ✅บ
07:45 บ 8-9 บ=739 ✅บ
08:00 บ 0-9 บ=505 ทบ
08:15 บ 3-4 บ=302 ✅บ
08:30 บ 4-5 บ=054 ✅✅บบ
08:45 บ 7-8 บ=787 ✅✅✅บบบ
09:00 บ 7-8 บ=632 ทบ
09:15 บ 7-8 บ=993 ทบ
09:30 บ 5-6 บ=583 ✅บ
09:45 บ 8-9 บ=418 ✅บ
10:00 บ 3-4 บ=963 ✅บ
10:15 บ 2-3 บ=384 ✅บ
10:30 บ 9-0 บ=379 ✅บ
10:45 บ 5-6 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
บน วันที่ 12/05/ 2563 บน


07:45 บ 8-9 บ=929 ✅✅บบ
08:00 บ 8-9 บ=836 ✅บ
08:15 บ 7-6 บ=646 ✅✅บบ
08:30 บ 8-9 บ=182 ✅บ
08:45 บ 7-8 บ=023 ทบ
09:00 บ 8-9 บ=468 ✅บ
09:15 บ 8-9 บ=919 ✅บ
09:30 บ 3-4 บ=784 ✅บ
09:45 บ 6-7 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
07:45 บ 8-9 บ=929 ✅✅บบ
08:00 บ 8-9 บ=836 ✅บ
08:15 บ 7-6 บ=646 ✅✅บบ
08:30 บ 8-9 บ=182 ✅บ
08:45 บ 7-8 บ=023 ทบ
09:00 บ 8-9 บ=468 ✅บ
09:15 บ 8-9 บ=919 ✅บ
09:30 บ 3-4 บ=784 ✅บ
09:45 บ 6-7 บ=018 ทบ
10:00 บ 7-8 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
บน วันที่ 10/05/ 2563 บน


10:15 บ 7-6 บ=466 ✅✅บบ
10:30 บ 5-4 บ=251 ✅บ
10:45 บ 2-1 บ=195 ✅บ
11:00 บ 7-6 บ=565 ✅✅บบ
11:15 บ 0-9 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 2
บน วันที่ 08/05/ 2563 บน

15:15 บ 7-6 บ=614 ✅บ
15:30 บ 1-0 บ=961 ✅บ
15:45 บ 9-8 บ=975 ✅บ
16:00 บ 2-1 บ=103 ✅บ
16:15 บ 1-0 บ=902 ✅บ
16:30 บ 8-7 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
15:15 บ 7-6 บ=614 ✅บ
15:30 บ 1-0 บ=961 ✅บ
15:45 บ 9-8 บ=975 ✅บ
16:00 บ 2-1 บ=103 ✅บ
16:15 บ 1-0 บ=902 ✅บ
16:30 บ 8-7 บ=942 ทบ
16:45 บ 7-6 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
15:15 บ 7-6 บ=614 ✅บ
15:30 บ 1-0 บ=961 ✅บ
15:45 บ 9-8 บ=975 ✅บ
16:00 บ 2-1 บ=103 ✅บ
16:15 บ 1-0 บ=902 ✅บ
16:30 บ 8-7 บ=942 ทบ
16:45 บ 7-6 บ=758 ✅บ
17:00 บ 3-2 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 6
บน วันที่ 07/05/ 2563 บน

11:15 บ 7-6 บ=601 ✅บ
11:30 บ 8-7 บ=157 ✅บ
11:45 บ 8-7 บ=216 ทบ
12:00 บ 4-3 บ=143 ✅✅บบ
12:15 บ 7-6 บ=236 ✅บ
12:30 บ 7-6 บ=029 ทบ
12:45 บ 3-2 บ=748 ทบ
13:00 บ 9-8 บ=748 ✅บ
13:15 บ 7-6 บ=076 ✅✅บบ
13:30 บ 5-4 บ=504 ✅✅บบ
13:45 บ 2-1 บ=610 ✅บ
14:00 บ 9-8 บ=508 ✅บ
14:15 บ 4-3 บ=995 ทบ
14:30 บ 4-3 บ=404 ✅✅บบ
14:45 บ 8-7 บ=609 ทบ
15:00 บ 0-9 บ=613 ทบ
15:15 บ 8-7 บ=588 ✅✅บบ
15:30 บ 7-6 บ=572 ✅บ
15:45 บ 9-8 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:15 บ 7-6 บ=601 ✅บ
11:30 บ 8-7 บ=157 ✅บ
11:45 บ 8-7 บ=216 ทบ
12:00 บ 4-3 บ=143 ✅✅บบ
12:15 บ 7-6 บ=236 ✅บ
12:30 บ 7-6 บ=029 ทบ
12:45 บ 3-2 บ=748 ทบ
13:00 บ 9-8 บ=748 ✅บ
13:15 บ 7-6 บ=076 ✅✅บบ
13:30 บ 5-4 บ=504 ✅✅บบ
13:45 บ 2-1 บ=610 ✅บ
14:00 บ 9-8 บ=508 ✅บ
14:15 บ 4-3 บ=995 ทบ
14:30 บ 4-3 บ=404 ✅✅บบ
14:45 บ 8-7 บ=609 ทบ
15:00 บ 0-9 บ=613 ทบ
15:15 บ 8-7 บ=588 ✅✅บบ
15:30 บ 7-6 บ=572 ✅บ
15:45 บ 9-8 บ=810 ✅บ
16:00 บ 8-7 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:15 บ 7-6 บ=601 ✅บ
11:30 บ 8-7 บ=157 ✅บ
11:45 บ 8-7 บ=216 ทบ
12:00 บ 4-3 บ=143 ✅✅บบ
12:15 บ 7-6 บ=236 ✅บ
12:30 บ 7-6 บ=029 ทบ
12:45 บ 3-2 บ=748 ทบ
13:00 บ 9-8 บ=748 ✅บ
13:15 บ 7-6 บ=076 ✅✅บบ
13:30 บ 5-4 บ=504 ✅✅บบ
13:45 บ 2-1 บ=610 ✅บ
14:00 บ 9-8 บ=508 ✅บ
14:15 บ 4-3 บ=995 ทบ
14:30 บ 4-3 บ=404 ✅✅บบ
14:45 บ 8-7 บ=609 ทบ
15:00 บ 0-9 บ=613 ทบ
15:15 บ 8-7 บ=588 ✅✅บบ
15:30 บ 7-6 บ=572 ✅บ
15:45 บ 9-8 บ=810 ✅บ
16:00 บ 8-7 บ=243 ทบ
16:15 บ 0-9 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:15 บ 7-6 บ=601 ✅บ
11:30 บ 8-7 บ=157 ✅บ
11:45 บ 8-7 บ=216 ทบ
12:00 บ 4-3 บ=143 ✅✅บบ
12:15 บ 7-6 บ=236 ✅บ
12:30 บ 7-6 บ=029 ทบ
12:45 บ 3-2 บ=748 ทบ
13:00 บ 9-8 บ=748 ✅บ
13:15 บ 7-6 บ=076 ✅✅บบ
13:30 บ 5-4 บ=504 ✅✅บบ
13:45 บ 2-1 บ=610 ✅บ
14:00 บ 9-8 บ=508 ✅บ
14:15 บ 4-3 บ=995 ทบ
14:30 บ 4-3 บ=404 ✅✅บบ
14:45 บ 8-7 บ=609 ทบ
15:00 บ 0-9 บ=613 ทบ
15:15 บ 8-7 บ=588 ✅✅บบ
15:30 บ 7-6 บ=572 ✅บ
15:45 บ 9-8 บ=810 ✅บ
16:00 บ 8-7 บ=243 ทบ
16:15 บ 0-9 บ=189 ✅บ
16:30 บ 9-8 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
บน วันที่ 07/05/ 2563 บน

11:15 บ 7-6 บ=601 ✅บ
11:30 บ 8-7 บ=157 ✅บ
11:45 บ 8-7 บ=216 ทบ
12:00 บ 4-3 บ=143 ✅✅บบ
12:15 บ 7-6 บ=236 ✅บ
12:30 บ 7-6 บ=029 ทบ
12:45 บ 3-2 บ=748 ทบ
13:00 บ 9-8 บ=748 ✅บ
13:15 บ 7-6 บ=076 ✅✅บบ
13:30 บ 5-4 บ=504 ✅✅บบ
13:45 บ 2-1 บ=610 ✅บ
14:00 บ 9-8 บ=508 ✅บ
14:15 บ 4-3 บ=995 ทบ
14:30 บ 4-3 บ=404 ✅✅บบ
14:45 บ 8-7 บ=609 ทบ
15:00 บ 0-9 บ=613 ทบ
15:15 บ 8-7 บ=588 ✅✅บบ
15:30 บ 7-6 บ=572 ✅บ
15:45 บ 9-8 บ=810 ✅บ
16:00 บ 8-7 บ=243 ทบ
16:15 บ 0-9 บ=152 ทบ
16:30 บ 9-8 บ=189 ✅✅บบ
16:45 บ 9-8 บ=178 ✅บ
17:00 บ 8-7 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
18:30 บ 8-7 บ=382 ✅บ
18:45 บ 3-2 บ=663 ✅บ
19:00 บ 9-8 บ=576 ทบ
19:15 บ 9-8 บ=783 ✅บ
19:30 บ 9-8 บ=792 ✅บ
19:45 บ 8-7 บ=076 ✅บ
20:00 บ 8-7 บ=075 ✅บ
20:15 บ 5-4 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
18:30 บ 8-7 บ=382 ✅บ
18:45 บ 3-2 บ=663 ✅บ
19:00 บ 9-8 บ=576 ทบ
19:15 บ 9-8 บ=783 ✅บ
19:30 บ 9-8 บ=792 ✅บ
19:45 บ 8-7 บ=076 ✅บ
20:00 บ 8-7 บ=075 ✅บ
20:15 บ 5-4 บ=680 ทบ
20:30 บ 9-8 บ=529 ✅บ
20:45 บ 9-8 บ=269 ✅บ
21:00 บ 5-4 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 8
บน วันที่ 07/05/ 2563 บน

11:15 บ 7-6 บ=601 ✅บ
11:30 บ 8-7 บ=157 ✅บ
11:45 บ 8-7 บ=216 ทบ
12:00 บ 4-3 บ=143 ✅✅บบ
12:15 บ 7-6 บ=236 ✅บ
12:30 บ 7-6 บ=029 ทบ
12:45 บ 3-2 บ=748 ทบ
13:00 บ 9-8 บ=748 ✅บ
13:15 บ 7-6 บ=076 ✅✅บบ
13:30 บ 5-4 บ=504 ✅✅บบ
13:45 บ 2-1 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:15 บ 7-6 บ=601 ✅บ
11:30 บ 8-7 บ=157 ✅บ
11:45 บ 8-7 บ=216 ทบ
12:00 บ 4-3 บ=143 ✅✅บบ
12:15 บ 7-6 บ=236 ✅บ
12:30 บ 7-6 บ=029 ทบ
12:45 บ 3-2 บ=748 ทบ
13:00 บ 9-8 บ=748 ✅บ
13:15 บ 7-6 บ=076 ✅✅บบ
13:30 บ 5-4 บ=504 ✅✅บบ
13:45 บ 2-1 บ=610 ✅บ
14:00 บ 9-8 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:15 บ 7-6 บ=601 ✅บ
11:30 บ 8-7 บ=157 ✅บ
11:45 บ 8-7 บ=216 ทบ
12:00 บ 4-3 บ=143 ✅✅บบ
12:15 บ 7-6 บ=236 ✅บ
12:30 บ 7-6 บ=029 ทบ
12:45 บ 3-2 บ=748 ทบ
13:00 บ 9-8 บ=748 ✅บ
13:15 บ 7-6 บ=076 ✅✅บบ
13:30 บ 5-4 บ=504 ✅✅บบ
13:45 บ 2-1 บ=610 ✅บ
14:00 บ 9-8 บ=508 ✅บ
14:15 บ 4-3 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:15 บ 7-6 บ=601 ✅บ
11:30 บ 8-7 บ=157 ✅บ
11:45 บ 8-7 บ=216 ทบ
12:00 บ 4-3 บ=143 ✅✅บบ
12:15 บ 7-6 บ=236 ✅บ
12:30 บ 7-6 บ=029 ทบ
12:45 บ 3-2 บ=748 ทบ
13:00 บ 9-8 บ=748 ✅บ
13:15 บ 7-6 บ=076 ✅✅บบ
13:30 บ 5-4 บ=504 ✅✅บบ
13:45 บ 2-1 บ=610 ✅บ
14:00 บ 9-8 บ=508 ✅บ
14:15 บ 4-3 บ=995 ทบ
14:30 บ 4-3 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:15 บ 7-6 บ=601 ✅บ
11:30 บ 8-7 บ=157 ✅บ
11:45 บ 8-7 บ=216 ทบ
12:00 บ 4-3 บ=143 ✅✅บบ
12:15 บ 7-6 บ=236 ✅บ
12:30 บ 7-6 บ=029 ทบ
12:45 บ 3-2 บ=748 ทบ
13:00 บ 9-8 บ=748 ✅บ
13:15 บ 7-6 บ=076 ✅✅บบ
13:30 บ 5-4 บ=504 ✅✅บบ
13:45 บ 2-1 บ=610 ✅บ
14:00 บ 9-8 บ=508 ✅บ
14:15 บ 4-3 บ=995 ทบ
14:30 บ 4-3 บ=404 ✅✅บบ
14:45 บ 8-7 บ=609 ทบ
15:00 บ 0-9 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:15 บ 7-6 บ=601 ✅บ
11:30 บ 8-7 บ=157 ✅บ
11:45 บ 8-7 บ=216 ทบ
12:00 บ 4-3 บ=143 ✅✅บบ
12:15 บ 7-6 บ=236 ✅บ
12:30 บ 7-6 บ=029 ทบ
12:45 บ 3-2 บ=748 ทบ
13:00 บ 9-8 บ=748 ✅บ
13:15 บ 7-6 บ=076 ✅✅บบ
13:30 บ 5-4 บ=504 ✅✅บบ
13:45 บ 2-1 บ=610 ✅บ
14:00 บ 9-8 บ=508 ✅บ
14:15 บ 4-3 บ=995 ทบ
14:30 บ 4-3 บ=404 ✅✅บบ
14:45 บ 8-7 บ=609 ทบ
15:00 บ 0-9 บ=613 ทบ
15:15 บ 8-7 บ=588 ✅✅บบ
15:30 บ 7-6 บ=572 ✅บ
15:45 บ 9-8 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
บน วันที่ 07/05/ 2563 บน

11:15 บ 7-6 บ=601 ✅บ
11:30 บ 8-7 บ=157 ✅บ
11:45 บ 8-7 บ=216 ทบ
12:00 บ 4-3 บ=143 ✅✅บบ
12:15 บ 7-6 บ=236 ✅บ
12:30 บ 7-6 บ=029 ทบ
12:45 บ 3-2 บ=748 ทบ
13:00 บ 9-8 บ=748 ✅บ
13:15 บ 7-6 บ=076 ✅✅บบ
13:30 บ 5-4 บ=504 ✅✅บบ
13:45 บ 2-1 บ=610 ✅บ
14:00 บ 9-8 บ=508 ✅บ
14:15 บ 4-3 บ=995 ทบ
14:30 บ 4-3 บ=404 ✅✅บบ
14:45 บ 8-7 บ=609 ทบ
15:00 บ 0-9 บ=613 ทบ
15:15 บ 8-7 บ=588 ✅✅บบ
15:30 บ 7-6 บ=572 ✅บ
15:45 บ 9-8 บ=810 ✅บ
16:00 บ 8-7 บ=243 ทบ
16:15 บ 0-9 บ=152 ทบ
16:30 บ 9-8 บ=189 ✅✅บบ
16:45 บ 9-8 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
15:15 บ 8-7 บ=588 ✅✅บบ
15:30 บ 7-6 บ=572 ✅บ
15:45 บ 9-8 บ=810 ✅บ
16:00 บ 8-7 บ=243 ทบ
16:15 บ 0-9 บ=152 ทบ
16:30 บ 9-8 บ=189 ✅✅บบ
16:45 บ 9-8 บ=178 ✅บ
17:00 บ 8-7 บ=094 ทบ
17:15 บ 8-7 บ=767 ✅✅บบ
17:30 บ 5-6 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
18:30 บ 8-7 บ=382 ✅บ
18:45 บ 3-2 บ=663 ✅บ
19:00 บ 9-8 บ=576 ทบ
19:15 บ 9-8 บ=783 ✅บ
19:30 บ 9-8 บ=792 ✅บ
19:45 บ 8-7 บ=076 ✅บ
20:00 บ 8-7 บ=075 ✅บ
20:15 บ 5-4 บ=680 ทบ
20:30 บ 9-8 บ=529 ✅บ
20:45 บ 9-8 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 3
บน วันที่ 07/05/ 2563 บน

11:15 บ 7-6 บ=601 ✅บ
11:30 บ 8-7 บ=157 ✅บ
11:45 บ 8-7 บ=216 ทบ
12:00 บ 4-3 บ=143 ✅✅บบ
12:15 บ 7-6 บ=236 ✅บ
12:30 บ 7-6 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:15 บ 7-6 บ=601 ✅บ
11:30 บ 8-7 บ=157 ✅บ
11:45 บ 8-7 บ=216 ทบ
12:00 บ 4-3 บ=143 ✅✅บบ
12:15 บ 7-6 บ=236 ✅บ
12:30 บ 7-6 บ=029 ทบ
12:45 บ 3-2 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:15 บ 7-6 บ=601 ✅บ
11:30 บ 8-7 บ=157 ✅บ
11:45 บ 8-7 บ=216 ทบ
12:00 บ 4-3 บ=143 ✅✅บบ
12:15 บ 7-6 บ=236 ✅บ
12:30 บ 7-6 บ=029 ทบ
12:45 บ 3-2 บ=748 ทบ
13:00 บ 9-8 บ=748 ✅บ
13:15 บ 7-6 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:15 บ 7-6 บ=601 ✅บ
11:30 บ 8-7 บ=157 ✅บ
11:45 บ 8-7 บ=216 ทบ
12:00 บ 4-3 บ=143 ✅✅บบ
12:15 บ 7-6 บ=236 ✅บ
12:30 บ 7-6 บ=029 ทบ
12:45 บ 3-2 บ=748 ทบ
13:00 บ 9-8 บ=748 ✅บ
13:15 บ 7-6 บ=076 ✅✅บบ
13:30 บ 5-4 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 4
บน วันที่ 06/05/ 2563 บน

11:45 บ 8-9 บ=967 ✅บ
12:00 บ 2-7 บ=547 ✅บ
12:15 บ 8-9 บ=837 ✅บ
12:30 บ 8-7 บ=778 ✅✅บบ
12:45 บ 4-3 บ=114 ✅บ
13:00 บ 9-0 บ=015 ✅บ
13:15 บ 4-5 บ=487 ✅บ
13:30 บ 8-3 บ=626 ทบ
13:45 บ 8-3 บ=733 ✅✅บบ
14:00 บ 2-3 บ=005 ทบ
14:15 บ 2-3 บ=315 ✅บ
14:30 บ 2-3 บ=752 ✅บ
14:45 บ 9-0 บ=599 ✅บ
15:00 บ 5-8 บ=ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:45 บ 8-9 บ=967 ✅บ
12:00 บ 2-7 บ=547 ✅บ
12:15 บ 8-9 บ=837 ✅บ
12:30 บ 8-7 บ=778 ✅✅บบ
12:45 บ 4-3 บ=114 ✅บ
13:00 บ 9-0 บ=015 ✅บ
13:15 บ 4-5 บ=487 ✅บ
13:30 บ 8-3 บ=626 ทบ
13:45 บ 8-3 บ=733 ✅✅บบ
14:00 บ 2-3 บ=005 ทบ
14:15 บ 2-3 บ=315 ✅บ
14:30 บ 2-3 บ=752 ✅บ
14:45 บ 9-0 บ=599 ✅บ
15:00 บ 5-8 บ=111 ทบ
15:15 บ 3-4 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:45 บ 8-9 บ=967 ✅บ
12:00 บ 2-7 บ=547 ✅บ
12:15 บ 8-9 บ=837 ✅บ
12:30 บ 8-7 บ=778 ✅✅บบ
12:45 บ 4-3 บ=114 ✅บ
13:00 บ 9-0 บ=015 ✅บ
13:15 บ 4-5 บ=487 ✅บ
13:30 บ 8-3 บ=626 ทบ
13:45 บ 8-3 บ=733 ✅✅บบ
14:00 บ 2-3 บ=005 ทบ
14:15 บ 2-3 บ=315 ✅บ
14:30 บ 2-3 บ=752 ✅บ
14:45 บ 9-0 บ=599 ✅บ
15:00 บ 5-8 บ=111 ทบ
15:15 บ 3-4 บ=593 ✅บ
15:30 บ 5-6 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:45 บ 8-9 บ=967 ✅บ
12:00 บ 2-7 บ=547 ✅บ
12:15 บ 8-9 บ=837 ✅บ
12:30 บ 8-7 บ=778 ✅✅บบ
12:45 บ 4-3 บ=114 ✅บ
13:00 บ 9-0 บ=015 ✅บ
13:15 บ 4-5 บ=487 ✅บ
13:30 บ 8-3 บ=626 ทบ
13:45 บ 8-3 บ=733 ✅✅บบ
14:00 บ 2-3 บ=005 ทบ
14:15 บ 2-3 บ=315 ✅บ
14:30 บ 2-3 บ=752 ✅บ
14:45 บ 9-0 บ=599 ✅บ
15:00 บ 5-8 บ=111 ทบ
15:15 บ 3-4 บ=593 ✅บ
15:30 บ 5-6 บ=876 ✅บ
15:45 บ 3-4 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:45 บ 8-9 บ=967 ✅บ
12:00 บ 2-7 บ=547 ✅บ
12:15 บ 8-9 บ=837 ✅บ
12:30 บ 8-7 บ=778 ✅✅บบ
12:45 บ 4-3 บ=114 ✅บ
13:00 บ 9-0 บ=015 ✅บ
13:15 บ 4-5 บ=487 ✅บ
13:30 บ 8-3 บ=626 ทบ
13:45 บ 8-3 บ=733 ✅✅บบ
14:00 บ 2-3 บ=005 ทบ
14:15 บ 2-3 บ=315 ✅บ
14:30 บ 2-3 บ=752 ✅บ
14:45 บ 9-0 บ=599 ✅บ
15:00 บ 5-8 บ=111 ทบ
15:15 บ 3-4 บ=593 ✅บ
15:30 บ 5-6 บ=876 ✅บ
15:45 บ 3-4 บ=068 ทบ
16:00 บ 0-1 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
บน วันที่ 06/05/ 2563 บน

07:30 บ 3-2 บ=255 ✅บ
07:45 บ 3-2 บ=212 ✅✅บบ
08:00 บ 8-9 บ=880 ✅✅บบ
08:15 บ 3-4 บ=574 ✅บ
08:30 บ 7-8 บ=843 ✅บ
08:45 บ 7-8 บ=072 ✅บ
09:00 บ 8-9 บ=837 ✅บ
09:15 บ 8-9 บ=455 ทบ
09:30 บ 3-4 บ=258 ทบ
09:45 บ 3-4 บ=371 ✅บ
10:00 บ 3-4 บ=478 ✅บ
10:15 บ 3-4 บ=
ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
07:30 บ 3-2 บ=255 ✅บ
07:45 บ 3-2 บ=212 ✅✅บบ
08:00 บ 8-9 บ=880 ✅✅บบ
08:15 บ 3-4 บ=574 ✅บ
08:30 บ 7-8 บ=843 ✅บ
08:45 บ 7-8 บ=072 ✅บ
09:00 บ 8-9 บ=837 ✅บ
09:15 บ 8-9 บ=455 ทบ
09:30 บ 3-4 บ=258 ทบ
09:45 บ 3-4 บ=371 ✅บ
10:00 บ 3-4 บ=478 ✅บ
10:15 บ 3-4 บ=603 ✅บ
10:30 บ 9-0 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 4
บน วันที่ 05/05/ 2563 บน

11:30 บ 6-7 บ=316 ✅บ
11:45 บ 5-6 บ=876 ✅บ
12:00 บ 6-7 บ=061 ✅บ
12:15 บ 1-2 บ=817 ✅บ
12:30 บ 2-3 บ=134 ✅บ
12:45 บ 6-7 บ=123 ทบ
13:00 บ 2-3 บ=729 ✅บ
13:15 บ 0-9 บ=
ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:30 บ 6-7 บ=316 ✅บ
11:45 บ 5-6 บ=876 ✅บ
12:00 บ 6-7 บ=061 ✅บ
12:15 บ 1-2 บ=817 ✅บ
12:30 บ 2-3 บ=134 ✅บ
12:45 บ 6-7 บ=123 ทบ
13:00 บ 2-3 บ=729 ✅บ
13:15 บ 0-9 บ=246 ทบ
13:30 บ 6-7 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:30 บ 6-7 บ=316 ✅บ
11:45 บ 5-6 บ=876 ✅บ
12:00 บ 6-7 บ=061 ✅บ
12:15 บ 1-2 บ=817 ✅บ
12:30 บ 2-3 บ=134 ✅บ
12:45 บ 6-7 บ=123 ทบ
13:00 บ 2-3 บ=729 ✅บ
13:15 บ 0-9 บ=246 ทบ
13:30 บ 6-7 บ=726 ✅✅บบ
13:45 บ 8-7 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:30 บ 6-7 บ=316 ✅บ
11:45 บ 5-6 บ=876 ✅บ
12:00 บ 6-7 บ=061 ✅บ
12:15 บ 1-2 บ=817 ✅บ
12:30 บ 2-3 บ=134 ✅บ
12:45 บ 6-7 บ=123 ทบ
13:00 บ 2-3 บ=729 ✅บ
13:15 บ 0-9 บ=246 ทบ
13:30 บ 6-7 บ=726 ✅✅บบ
13:45 บ 8-7 บ=725 ✅บ
14:00 บ 6-7 บ=210 ทบ
14:15 บ 7-8 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:30 บ 6-7 บ=316 ✅บ
11:45 บ 5-6 บ=876 ✅บ
12:00 บ 6-7 บ=061 ✅บ
12:15 บ 1-2 บ=817 ✅บ
12:30 บ 2-3 บ=134 ✅บ
12:45 บ 6-7 บ=123 ทบ
13:00 บ 2-3 บ=729 ✅บ
13:15 บ 0-9 บ=246 ทบ
13:30 บ 6-7 บ=726 ✅✅บบ
13:45 บ 8-7 บ=725 ✅บ
14:00 บ 6-7 บ=210 ทบ
14:15 บ 7-8 บ=060 ทบ
14:30 บ 6-7 บ=061 ✅บ
14:45 บ 7-8 บ=815 ✅บ
15:00 บ 8-9 บ=747 ทบ
15:15 บ 7-8 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 5
บน วันที่ 04/05/ 2563 บน

11:30 บ 6-7 บ=787 ✅✅บบ
11:45 บ 1-2 บ=782 ✅บ
12:00 บ 6-7 บ=265 ✅บ
12:15 บ 3-4 บ=313 ✅✅บบ
12:30 บ 4-5 บ=
ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:30 บ 6-7 บ=787 ✅✅บบ
11:45 บ 1-2 บ=782 ✅บ
12:00 บ 6-7 บ=265 ✅บ
12:15 บ 3-4 บ=313 ✅✅บบ
12:30 บ 4-5 บ=124 ✅บ
12:45 บ 6-7 บ=481 ทบ
13:00 บ 7-8 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:30 บ 6-7 บ=787 ✅✅บบ
11:45 บ 1-2 บ=782 ✅บ
12:00 บ 6-7 บ=265 ✅บ
12:15 บ 3-4 บ=313 ✅✅บบ
12:30 บ 4-5 บ=124 ✅บ
12:45 บ 6-7 บ=481 ทบ
13:00 บ 7-8 บ=774 ✅✅บบ
13:15 บ 4-5 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:30 บ 6-7 บ=787 ✅✅บบ
11:45 บ 1-2 บ=782 ✅บ
12:00 บ 6-7 บ=265 ✅บ
12:15 บ 3-4 บ=313 ✅✅บบ
12:30 บ 4-5 บ=124 ✅บ
12:45 บ 6-7 บ=481 ทบ
13:00 บ 7-8 บ=774 ✅✅บบ
13:15 บ 4-5 บ=600 ทบ
13:30 บ 7-8 บ=873 ✅✅บบ
13:45 บ 5-6 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:30 บ 6-7 บ=787 ✅✅บบ
11:45 บ 1-2 บ=782 ✅บ
12:00 บ 6-7 บ=265 ✅บ
12:15 บ 3-4 บ=313 ✅✅บบ
12:30 บ 4-5 บ=124 ✅บ
12:45 บ 6-7 บ=481 ทบ
13:00 บ 7-8 บ=774 ✅✅บบ
13:15 บ 4-5 บ=600 ทบ
13:30 บ 7-8 บ=873 ✅✅บบ
13:45 บ 5-6 บ=583 ✅บ
14:00 บ 5-6 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
บน วันที่ 04/05/ 2563 บน

11:30 บ 6-7 บ=787 ✅✅บบ
11:45 บ 1-2 บ=782 ✅บ
12:00 บ 6-7 บ=265 ✅บ
12:15 บ 3-4 บ=313 ✅✅บบ
12:30 บ 4-5 บ=124 ✅บ
12:45 บ 6-7 บ=481 ทบ
13:00 บ 7-8 บ=774 ✅✅บบ
13:15 บ 4-5 บ=600 ทบ
13:30 บ 7-8 บ=873 ✅✅บบ
13:45 บ 5-6 บ=583 ✅บ
14:00 บ 5-6 บ=173 ทบ
14:15 บ 6-7 บ=057 ✅บ
14:30 บ 6-7 บ=358 ทบ
14:45 บ 7-8 บ=972 ✅บ
15:00 บ 7-8 บ=927 ✅บ
15:15 บ 3-4 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
บน วันที่ 03/05/ 2563 บน

07:15 บ 5-4 บ=835 ✅บ
07:30 บ 8-9 บ=846 ✅บ
07:45 บ 8-9 บ=786 ✅บ
08:00 บ 8-9 บ=590 ✅บ
08:15 บ 7-8 บ=865 ✅บ
08:30 บ 8-9 บ=743 ทบ
08:45 บ 7-8 บ=134 ทบ
09:00 บ 2-3 บ=228 ✅บ
09:15 บ 9-0 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
07:15 บ 5-4 บ=835 ✅บ
07:30 บ 8-9 บ=846 ✅บ
07:45 บ 8-9 บ=786 ✅บ
08:00 บ 8-9 บ=590 ✅บ
08:15 บ 7-8 บ=865 ✅บ
08:30 บ 8-9 บ=743 ทบ
08:45 บ 7-8 บ=134 ทบ
09:00 บ 2-3 บ=228 ✅บ
09:15 บ 9-0 บ=701 ✅บ
09:30 บ 8-9 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 2
หวยรัฐบาล วันที่ 02/05/ 2563

346
629
429
419

2 ตัว

29-19

บน วันที่ 02/05/ 2563 บน

11:00 บ 8-9 บ=739 ✅บ
11:15 บ 3-4 บ=739 ✅บ
11:30 บ 3-4 บ=884 ✅บ
11:45 บ 3-4 บ=255 ทบ
12:00 บ 6-7 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:00 บ 8-9 บ=739 ✅บ
11:15 บ 3-4 บ=739 ✅บ
11:30 บ 3-4 บ=884 ✅บ
11:45 บ 3-4 บ=255 ทบ
12:00 บ 6-7 บ=397 ✅บ
12:15 บ 1-2 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:00 บ 8-9 บ=739 ✅บ
11:15 บ 3-4 บ=739 ✅บ
11:30 บ 3-4 บ=884 ✅บ
11:45 บ 3-4 บ=255 ทบ
12:00 บ 6-7 บ=397 ✅บ
12:15 บ 1-2 บ=474 ทบ
12:30 บ 8-9 บ=947 ✅บ
12:45 บ 7-8 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 4
บน วันที่ 01/05/ 2563 บน

11:15 บ 0-1 บ=405 ✅บ
11:30 บ 8-7 บ=727 ✅✅บบ
11:45 บ 8-9 บ=415 ทบ
12:00 บ 8-9 บ=238 ✅บ
12:15 บ 3-2 บ=063 ✅บ
12:30 บ 2-3 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:15 บ 0-1 บ=405 ✅บ
11:30 บ 8-7 บ=727 ✅✅บบ
11:45 บ 8-9 บ=415 ทบ
12:00 บ 8-9 บ=238 ✅บ
12:15 บ 3-2 บ=063 ✅บ
12:30 บ 2-3 บ=692 ✅บ
12:45 บ 2-3 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:15 บ 0-1 บ=405 ✅บ
11:30 บ 8-7 บ=727 ✅✅บบ
11:45 บ 8-9 บ=415 ทบ
12:00 บ 8-9 บ=238 ✅บ
12:15 บ 3-2 บ=063 ✅บ
12:30 บ 2-3 บ=692 ✅บ
12:45 บ 2-3 บ=739 ✅บ
13:00 บ 3-4 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:15 บ 0-1 บ=405 ✅บ
11:30 บ 8-7 บ=727 ✅✅บบ
11:45 บ 8-9 บ=415 ทบ
12:00 บ 8-9 บ=238 ✅บ
12:15 บ 3-2 บ=063 ✅บ
12:30 บ 2-3 บ=692 ✅บ
12:45 บ 2-3 บ=739 ✅บ
13:00 บ 3-4 บ=024 ✅บ
13:15 บ 6-7 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
11:15 บ 0-1 บ=405 ✅บ
11:30 บ 8-7 บ=727 ✅✅บบ
11:45 บ 8-9 บ=415 ทบ
12:00 บ 8-9 บ=238 ✅บ
12:15 บ 3-2 บ=063 ✅บ
12:30 บ 2-3 บ=692 ✅บ
12:45 บ 2-3 บ=739 ✅บ
13:00 บ 3-4 บ=024 ✅บ
13:15 บ 6-7 บ=926 ✅บ
13:30 บ 7-8 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
เสียว ตัวเดียว ลักกี้ 999 30-04-2564

ปิงปอง 14:30 8=385/98 ❤❤บล
ปิงปอง 14:45 9=922/78 ❤บ
ปิงปอง 15:00 9=954/25 ❤บ
ปิงปอง 15:15 9-=544/27 ทบ
ปิงปอง 15:30 8=831/96 ❤บ
ปิงปอง 15:45 7

รวยทุกวัน รับประกัน รวยๆ

รหัสแนะนำ AF คือ jaja242526 ไม่มียอดแทงไม่รับ

Line ID ==>>> 89k67
สนใจ ทดลอง - รายวัน - รายสัปดาห์ – รายเดือน
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 2
บน วันที่ 30/04/ 2563 บน

14:15 บ 8-9 บ=682 ✅บ
14:30 บ 7-8 บ=385 ✅บ
14:45 บ 8-9 บ=922 ✅บ
15:00 บ 8-9 บ=954 ✅บ
15:15 บ 8-9 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
14:15 บ 8-9 บ=682 ✅บ
14:30 บ 7-8 บ=385 ✅บ
14:45 บ 8-9 บ=922 ✅บ
15:00 บ 8-9 บ=954 ✅บ
15:15 บ 8-9 บ=544 ทบ
15:30 บ 7-8 บ=831 ✅บ
15:45 บ 6-7 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
14:15 บ 8-9 บ=682 ✅บ
14:30 บ 7-8 บ=385 ✅บ
14:45 บ 8-9 บ=922 ✅บ
15:00 บ 8-9 บ=954 ✅บ
15:15 บ 8-9 บ=544 ทบ
15:30 บ 7-8 บ=831 ✅บ
15:45 บ 6-7 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 0
บน วันที่ 28/04/ 2563 บน

14:30 บ 8-9 บ=875 ✅บ
14:45 บ 1-2 บ=152 ✅✅บบ
15:00 บ 6-7 บ=967 ✅✅บบ
15:15 บ 5-6 บ=586 ✅✅บบ
15:30 บ 3-4 บ=198 ทบ
15:45 บ 3-4 บ=923 ✅บ
16:00 บ 8-9 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 3
บน วันที่ 28/04/ 2563 บน

12:00 บ 5-4 บ=594 ✅✅บบ
12:15 บ 8-7 บ=831 ✅บ
12:30 บ 8-7 บ=267 ✅บ
12:45 บ 6-5 บ=058 ✅บ
13:00 บ 8-9 บ=148 ✅บ
13:15 บ 0-9 บ=931 ✅บ
13:30 บ 6-7 บ=351 ทบ
13:45 บ 8-7 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
12:00 บ 5-4 บ=594 ✅✅บบ
12:15 บ 8-7 บ=831 ✅บ
12:30 บ 8-7 บ=267 ✅บ
12:45 บ 6-5 บ=058 ✅บ
13:00 บ 8-9 บ=148 ✅บ
13:15 บ 0-9 บ=931 ✅บ
13:30 บ 6-7 บ=351 ทบ
13:45 บ 8-7 บ=630 ทบ
14:00 บ 3-4 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
12:00 บ 5-4 บ=594 ✅✅บบ
12:15 บ 8-7 บ=831 ✅บ
12:30 บ 8-7 บ=267 ✅บ
12:45 บ 6-5 บ=058 ✅บ
13:00 บ 8-9 บ=148 ✅บ
13:15 บ 0-9 บ=931 ✅บ
13:30 บ 6-7 บ=351 ทบ
13:45 บ 8-7 บ=630 ทบ
14:00 บ 7-8 บ=
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
12:00 บ 5-4 บ=594 ✅✅บบ
12:15 บ 8-7 บ=831 ✅บ
12:30 บ 8-7 บ=267 ✅บ
12:45 บ 6-5 บ=058 ✅บ
13:00 บ 8-9 บ=148 ✅บ
13:15 บ 0-9 บ=931 ✅บ
13:30 บ 6-7 บ=351 ทบ
13:45 บ 8-7 บ=630 ทบ
14:00 บ 7-8 บ=
jay2425 ดู 4 เดือนที่แล้ว 1
บน วันที่ 27/04/ 2563 บน

08:00 บ 8-9 บ=084 ✅บ
08:15 บ 7-8 บ=468 ✅บ
08:30 บ 8-9 บ=852 ✅บ
08:45 บ 7-8 บ=047 ✅บ
09:00 บ 8-9 บ=359 ✅บ
09:15 บ 8-9 บ=914 ✅บ
09:30 บ 7-8 บ=621 ทบ
09:45 บ 8-9 บ=279 ✅บ
10:00 บ 6-7 บ=072 ✅บ
10:15 บ 6-7 บ=325 ทบ
10:30 บ 3-2 บ=443 ✅บ
10:45 บ 5-4 บ=348 ✅บ
11:00 บ 1-2 บ=403 ทบ
11:15 บ 8-7 บ=801 ✅บ
11:30 บ 5-4 บ=259 ✅บ
11:45 บ 3-4 บ=011 ทบ
12:00 บ 3-4 บ=828 ทบ
12:15 บ 9-8 บ=183 ✅บ
12:30 บ 4-3 บ=627 ทบ
12:45 บ 9-8 บ=351 ทบ
13:00 บ 8-9 บ=782 ✅บ
13:15 บ 1-2 บ=515 ✅บ
13:30 บ 9-8 บ=915 ✅บ
13:45 บ 8-7 บ=766 ✅บ
14:00 บ 6-7 บ=654 ✅บ
14:15 บ 8-9 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 4 เดือนที่แล้ว
13:00 บ 8-9 บ=782 ✅บ
13:15 บ 1-2 บ=515 ✅บ
13:30 บ 9-8 บ=915 ✅บ
13:45 บ 8-7 บ=766 ✅บ
14:00 บ 6-7 บ=654 ✅บ
14:15 บ 8-9 บ=014 ทบ
14:30 บ 9-8 บ=189 ✅✅บบ
14:45 บ 8-9 บ=197 ✅บ
15:00 บ 9-8 บ=
แสดงความคิดเห็น