โปรไฟล์ของ jay2425 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 5
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 20 /11/ 2564

11:45 บ 5-4 บ=519/16 ❤บ
12:00 บ 9-0 บ=659/70 ❤บ
12:15 บ 6-5 บ=687/91 ❤บ
12:30 บ 7-6 บ=731/18 ❤บ
12:45 บ 1-0 บ=434/50 ทบ
13:00 บ 6-7 บ=119/54 ทบ
13:15 บ 7-6 บ=274/07 ❤บ
13:30 บ 1-0 บ=068/16 ❤บ
13:45 บ 9-0 บ=566/01 ทบ
14:00 บ 0-9 บ=130/57 ❤บ
14:15 บ 9-0 บ=170/93 ❤บ
14:30 บ 1-2 บ=478/59 ทน
14:45 บ 6-7 บ=255/82 ทบ
15:00 บ 5-6 บ=679/95 ❤บ
15:15 บ 5-6 บ=936/66 ❤บ
15:30 บ 0-1 บ=201/19 ❤❤บบ
15:45 บ 0-1 บ=117/85 ❤❤บบ
16:00 บ 5-6 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 20 /11/ 2564

11:45 บ 5-4 บ=519/16 ❤บ
12:00 บ 9-0 บ=659/70 ❤บ
12:15 บ 6-5 บ=687/91 ❤บ
12:30 บ 7-6 บ=731/18 ❤บ
12:45 บ 1-0 บ=434/50 ทบ
13:00 บ 6-7 บ=119/54 ทบ
13:15 บ 7-6 บ=274/07 ❤บ
13:30 บ 1-0 บ=068/16 ❤บ
13:45 บ 9-0 บ=566/01 ทบ
14:00 บ 0-9 บ=130/57 ❤บ
14:15 บ 9-0 บ=170/93 ❤บ
14:30 บ 1-2 บ=478/59 ทน
14:45 บ 6-7 บ=255/82 ทบ
15:00 บ 5-6 บ=679/95 ❤บ
15:15 บ 5-6 บ=936/66 ❤บ
15:30 บ 0-1 บ=201/19 ❤❤บบ
15:45 บ 0-1 บ=117/85 ❤❤บบ
16:00 บ 5-6 บ=164/65 ❤❤บ65
16:15 บ 6-7 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
11:45 บ 5-4 บ=519/16 ❤บ
12:00 บ 9-0 บ=659/70 ❤บ
12:15 บ 6-5 บ=687/91 ❤บ
12:30 บ 7-6 บ=731/18 ❤บ
12:45 บ 1-0 บ=434/50 ทบ
13:00 บ 6-7 บ=119/54 ทบ
13:15 บ 7-6 บ=274/07 ❤บ
13:30 บ 1-0 บ=068/16 ❤บ
13:45 บ 9-0 บ=566/01 ทบ
14:00 บ 0-9 บ=130/57 ❤บ
14:15 บ 9-0 บ=170/93 ❤บ
14:30 บ 1-2 บ=478/59 ทน
14:45 บ 6-7 บ=255/82 ทบ
15:00 บ 5-6 บ=679/95 ❤บ
15:15 บ 5-6 บ=936/66 ❤บ
15:30 บ 0-1 บ=201/19 ❤❤บบ
15:45 บ 0-1 บ=117/85 ❤❤บบ
16:00 บ 5-6 บ=164/65 ❤❤บ65
16:15 บ 6-7 บ=863/45 ❤บ
16:30 บ 1-2 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 20 /11/ 2564

11:45 บ 5-4 บ=519/16 ❤บ
12:00 บ 9-0 บ=659/70 ❤บ
12:15 บ 6-5 บ=687/91 ❤บ
12:30 บ 7-6 บ=731/18 ❤บ
12:45 บ 1-0 บ=434/50 ทบ
13:00 บ 6-7 บ=119/54 ทบ
13:15 บ 7-6 บ=274/07 ❤บ
13:30 บ 1-0 บ=068/16 ❤บ
13:45 บ 9-0 บ=566/01 ทบ
14:00 บ 0-9 บ=130/57 ❤บ
14:15 บ 9-0 บ=170/93 ❤บ
14:30 บ 1-2 บ=478/59 ทน
14:45 บ 6-7 บ=255/82 ทบ
15:00 บ 5-6 บ=679/95 ❤บ
15:15 บ 5-6 บ=936/66 ❤บ
15:30 บ 0-1 บ=201/19 ❤❤บบ
15:45 บ 0-1 บ=117/85 ❤❤บบ
16:00 บ 5-6 บ=164/65 ❤❤บ65
16:15 บ 6-7 บ=863/45 ❤บ
16:30 บ 1-2 บ=533/90 ทบ
16:45 บ 9-0 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
11:45 บ 5-4 บ=519/16 ❤บ
12:00 บ 9-0 บ=659/70 ❤บ
12:15 บ 6-5 บ=687/91 ❤บ
12:30 บ 7-6 บ=731/18 ❤บ
12:45 บ 1-0 บ=434/50 ทบ
13:00 บ 6-7 บ=119/54 ทบ
13:15 บ 7-6 บ=274/07 ❤บ
13:30 บ 1-0 บ=068/16 ❤บ
13:45 บ 9-0 บ=566/01 ทบ
14:00 บ 0-9 บ=130/57 ❤บ
14:15 บ 9-0 บ=170/93 ❤บ
14:30 บ 1-2 บ=478/59 ทน
14:45 บ 6-7 บ=255/82 ทบ
15:00 บ 5-6 บ=679/95 ❤บ
15:15 บ 5-6 บ=936/66 ❤บ
15:30 บ 0-1 บ=201/19 ❤❤บบ
15:45 บ 0-1 บ=117/85 ❤❤บบ
16:00 บ 5-6 บ=164/65 ❤❤บ65
16:15 บ 6-7 บ=863/45 ❤บ
16:30 บ 1-2 บ=533/90 ทบ
16:45 บ 9-0 บ=767/07 ทบ
17:00 บ 4-5 บ=553/29 ❤❤บบ
17:15 บ 6-7 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
11:45 บ 5-4 บ=519/16 ❤บ
12:00 บ 9-0 บ=659/70 ❤บ
12:15 บ 6-5 บ=687/91 ❤บ
12:30 บ 7-6 บ=731/18 ❤บ
12:45 บ 1-0 บ=434/50 ทบ
13:00 บ 6-7 บ=119/54 ทบ
13:15 บ 7-6 บ=274/07 ❤บ
13:30 บ 1-0 บ=068/16 ❤บ
13:45 บ 9-0 บ=566/01 ทบ
14:00 บ 0-9 บ=130/57 ❤บ
14:15 บ 9-0 บ=170/93 ❤บ
14:30 บ 1-2 บ=478/59 ทน
14:45 บ 6-7 บ=255/82 ทบ
15:00 บ 5-6 บ=679/95 ❤บ
15:15 บ 5-6 บ=936/66 ❤บ
15:30 บ 0-1 บ=201/19 ❤❤บบ
15:45 บ 0-1 บ=117/85 ❤❤บบ
16:00 บ 5-6 บ=164/65 ❤❤บ65
16:15 บ 6-7 บ=863/45 ❤บ
16:30 บ 1-2 บ=533/90 ทบ
16:45 บ 9-0 บ=767/07 ทบ
17:00 บ 4-5 บ=553/29 ❤❤บบ
17:15 บ 6-7 บ=701/53 ❤บ
17:30 บ 1-2 บ=818/36 ❤บ
17:45 บ 5-6 บ=721/90 ทบ
18:00 บ 5-6 บ=415/26 ❤บ
18:15 บ 9-0 บ=275/35 ทบ
18:30 บ 6-7 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 5
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 20 /11/ 2564

11:45 บ 5-4 บ=519/16 ❤บ
12:00 บ 9-0 บ=659/70 ❤บ
12:15 บ 6-5 บ=687/91 ❤บ
12:30 บ 7-6 บ=731/18 ❤บ
12:45 บ 1-0 บ=434/50 ทบ
13:00 บ 6-7 บ=119/54 ทบ
13:15 บ 7-6 บ=274/07 ❤บ
13:30 บ 1-0 บ=068/16 ❤บ
13:45 บ 9-0 บ=566/01 ทบ
14:00 บ 0-9 บ=130/57 ❤บ
14:15 บ 9-0 บ=170/93 ❤บ
14:30 บ 1-2 บ=478/59 ทน
14:45 บ 6-7 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
11:45 บ 5-4 บ=519/16 ❤บ
12:00 บ 9-0 บ=659/70 ❤บ
12:15 บ 6-5 บ=687/91 ❤บ
12:30 บ 7-6 บ=731/18 ❤บ
12:45 บ 1-0 บ=434/50 ทบ
13:00 บ 6-7 บ=119/54 ทบ
13:15 บ 7-6 บ=274/07 ❤บ
13:30 บ 1-0 บ=068/16 ❤บ
13:45 บ 9-0 บ=566/01 ทบ
14:00 บ 0-9 บ=130/57 ❤บ
14:15 บ 9-0 บ=170/93 ❤บ
14:30 บ 1-2 บ=478/59 ทน
14:45 บ 6-7 บ=255/82 ทบ
15:00 บ 5-6 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
11:45 บ 5-4 บ=519/16 ❤บ
12:00 บ 9-0 บ=659/70 ❤บ
12:15 บ 6-5 บ=687/91 ❤บ
12:30 บ 7-6 บ=731/18 ❤บ
12:45 บ 1-0 บ=434/50 ทบ
13:00 บ 6-7 บ=119/54 ทบ
13:15 บ 7-6 บ=274/07 ❤บ
13:30 บ 1-0 บ=068/16 ❤บ
13:45 บ 9-0 บ=566/01 ทบ
14:00 บ 0-9 บ=130/57 ❤บ
14:15 บ 9-0 บ=170/93 ❤บ
14:30 บ 1-2 บ=478/59 ทน
14:45 บ 6-7 บ=255/82 ทบ
15:00 บ 5-6 บ=679//95 ❤บ
15:15 บ 5-6 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
11:45 บ 5-4 บ=519/16 ❤บ
12:00 บ 9-0 บ=659/70 ❤บ
12:15 บ 6-5 บ=687/91 ❤บ
12:30 บ 7-6 บ=731/18 ❤บ
12:45 บ 1-0 บ=434/50 ทบ
13:00 บ 6-7 บ=119/54 ทบ
13:15 บ 7-6 บ=274/07 ❤บ
13:30 บ 1-0 บ=068/16 ❤บ
13:45 บ 9-0 บ=566/01 ทบ
14:00 บ 0-9 บ=130/57 ❤บ
14:15 บ 9-0 บ=170/93 ❤บ
14:30 บ 1-2 บ=478/59 ทน
14:45 บ 6-7 บ=255/82 ทบ
15:00 บ 5-6 บ=679//95 ❤บ
15:15 บ 5-6 บ=936/66 ❤บ
15:30 บ 0-1 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 20 /11/ 2564

11:45 บ 5-4 บ=519/16 ❤บ
12:00 บ 9-0 บ=659/70 ❤บ
12:15 บ 6-5 บ=687/91 ❤บ
12:30 บ 7-6 บ=731/18 ❤บ
12:45 บ 1-0 บ=434/50 ทบ
13:00 บ 6-7 บ=119/54 ทบ
13:15 บ 7-6 บ=274/07 ❤บ
13:30 บ 1-0 บ=068/16 ❤บ
13:45 บ 9-0 บ=566/01 ทบ
14:00 บ 0-9 บ=130/57 ❤บ
14:15 บ 9-0 บ=170/93 ❤บ
14:30 บ 1-2 บ=478/59 ทน
14:45 บ 6-7 บ=255/82 ทบ
15:00 บ 5-6 บ=679/95 ❤บ
15:15 บ 5-6 บ=936/66 ❤บ
15:30 บ 0-1 บ=201/19 ❤❤บบ
15:45 บ 0-1 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 20 /11/ 2564

11:45 บ 5-4 บ=519/16 ❤บ
12:00 บ 9-0 บ=659/70 ❤บ
12:15 บ 6-5 บ=687/91 ❤บ
12:30 บ 7-6 บ=731/18 ❤บ
12:45 บ 1-0 บ=434/50 ทบ
13:00 บ 6-7 บ=119/54 ทบ
13:15 บ 7-6 บ=274/07 ❤บ
13:30 บ 1-0 บ=068/16 ❤บ
13:45 บ 9-0 บ=566/01 ทบ
14:00 บ 0-9 บ=130/57 ❤บ
14:15 บ 9-0 บ=170/93 ❤บ
14:30 บ 1-2 บ=478/59 ทน
14:45 บ 6-7 บ=255/82 ทบ
15:00 บ 5-6 บ=679/95 ❤บ
15:15 บ 5-6 บ=936/66 ❤บ
15:30 บ 0-1 บ=201/19 ❤❤บบ
15:45 บ 0-1 บ=117/85 ❤❤บบ
16:00 บ 5-6 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 7
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 20 /11/ 2564

07:15 บ 0-2 บ=806/45 ❤บ
07:30 บ 1-9 บ=195/51 ❤บ
07:45 บ 8-0 บ=487/66 ❤บ
08:00 บ 5-3 บ=747/05 ทบ
08:15 บ 1-9 บ=593/98 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=034/87 ❤บ
08:45 บ 4-6 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:15 บ 0-2 บ=806/45 ❤บ
07:30 บ 1-9 บ=195/51 ❤บ
07:45 บ 8-0 บ=487/66 ❤บ
08:00 บ 5-3 บ=747/05 ทบ
08:15 บ 1-9 บ=593/98 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=034/87 ❤บ
08:45 บ 4-6 บ=069/95 ❤บ
09:00 บ 1-0 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:15 บ 0-2 บ=806/45 ❤บ
07:30 บ 1-9 บ=195/51 ❤บ
07:45 บ 8-0 บ=487/66 ❤บ
08:00 บ 5-3 บ=747/05 ทบ
08:15 บ 1-9 บ=593/98 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=034/87 ❤บ
08:45 บ 4-6 บ=069/95 ❤บ
09:00 บ 1-0 บ=409/64 ❤บ
09:15 บ 2-1 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:15 บ 0-2 บ=806/45 ❤บ
07:30 บ 1-9 บ=195/51 ❤บ
07:45 บ 8-0 บ=487/66 ❤บ
08:00 บ 5-3 บ=747/05 ทบ
08:15 บ 1-9 บ=593/98 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=034/87 ❤บ
08:45 บ 4-6 บ=069/95 ❤บ
09:00 บ 1-0 บ=409/64 ❤บ
09:15 บ 2-1 บ=465/05 ทบ
09:30 บ 6-5 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 20 /11/ 2564

07:15 บ 0-2 บ=806/45 ❤บ
07:30 บ 1-9 บ=195/51 ❤บ
07:45 บ 8-0 บ=487/66 ❤บ
08:00 บ 5-3 บ=747/05 ทบ
08:15 บ 1-9 บ=593/98 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=034/87 ❤บ
08:45 บ 4-6 บ=069/95 ❤บ
09:00 บ 1-0 บ=409/64 ❤บ
09:15 บ 2-1 บ=465/05 ทบ
09:30 บ 6-5 บ=869/70 ❤บ
09:45 บ 6-5 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 20 /11/ 2564

07:15 บ 0-2 บ=806/45 ❤บ
07:30 บ 1-9 บ=195/51 ❤บ
07:45 บ 8-0 บ=487/66 ❤บ
08:00 บ 5-3 บ=747/05 ทบ
08:15 บ 1-9 บ=593/98 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=034/87 ❤บ
08:45 บ 4-6 บ=069/95 ❤บ
09:00 บ 1-0 บ=409/64 ❤บ
09:15 บ 2-1 บ=465/05 ทบ
09:30 บ 6-5 บ=869/70 ❤บ
09:45 บ 6-5 บ=246/52 ❤❤บ
10:00 บ 7-6 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:15 บ 0-2 บ=806/45 ❤บ
07:30 บ 1-9 บ=195/51 ❤บ
07:45 บ 8-0 บ=487/66 ❤บ
08:00 บ 5-3 บ=747/05 ทบ
08:15 บ 1-9 บ=593/98 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=034/87 ❤บ
08:45 บ 4-6 บ=069/95 ❤บ
09:00 บ 1-0 บ=409/64 ❤บ
09:15 บ 2-1 บ=465/05 ทบ
09:30 บ 6-5 บ=869/70 ❤บ
09:45 บ 6-5 บ=246/52 ❤❤บ
10:00 บ 7-6 บ=121/37 ทบ
10:15 บ 1-2 บ=025/94 ❤บ
10:30 บ 0-9 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 20 /11/ 2564

07:15 บ 0-2 บ=806/45 ❤บ
07:30 บ 1-9 บ=195/51 ❤บ
07:45 บ 8-0 บ=487/66 ❤บ
08:00 บ 5-3 บ=747/05 ทบ
08:15 บ 1-9 บ=593/98 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=034/87 ❤บ
08:45 บ 4-6 บ=069/95 ❤บ
09:00 บ 1-0 บ=409/64 ❤บ
09:15 บ 2-1 บ=465/05 ทบ
09:30 บ 6-5 บ=869/70 ❤บ
09:45 บ 6-5 บ=246/52 ❤❤บ
10:00 บ 7-6 บ=121/37 ทบ
10:15 บ 1-2 บ=025/94 ❤บ
10:30 บ 0-9 บ=481/21 ทบ
10:45 บ 0-9 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 19 /11/ 2564

15:45 บ 9-0 บ=206/27 ❤บ
16:00 บ 0-9 บ=300/56 ❤บ
16:15 บ 5-4 บ=202/35 ทบ
16:30 บ 5-6 บ=845/81 ❤บ
16:45 บ 9-0 บ=956/93 ❤❤บ
17:00 บ 5-6 บ=561/43 ❤❤บ
17:15 บ 0-1 บ=191/28 ❤บ
17:30 บ 1-2 บ=529/31 ❤บ
17:45 บ 9-0 บ=804/94 ❤บ
18:00 บ 9-0 บ=197/96 ❤บ
18:15 บ 1-2 บ=983/41 ทบ
18:30 บ 9-0 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
15:45 บ 9-0 บ=206/27 ❤บ
16:00 บ 0-9 บ=300/56 ❤บ
16:15 บ 5-4 บ=202/35 ทบ
16:30 บ 5-6 บ=845/81 ❤บ
16:45 บ 9-0 บ=956/93 ❤❤บ
17:00 บ 5-6 บ=561/43 ❤❤บ
17:15 บ 0-1 บ=191/28 ❤บ
17:30 บ 1-2 บ=529/31 ❤บ
17:45 บ 9-0 บ=804/94 ❤บ
18:00 บ 9-0 บ=197/96 ❤บ
18:15 บ 1-2 บ=983/41 ทบ
18:30 บ 9-0 บ=407/61 ❤บ
18:45 บ 0-1 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
15:45 บ 9-0 บ=206/27 ❤บ
16:00 บ 0-9 บ=300/56 ❤บ
16:15 บ 5-4 บ=202/35 ทบ
16:30 บ 5-6 บ=845/81 ❤บ
16:45 บ 9-0 บ=956/93 ❤❤บ
17:00 บ 5-6 บ=561/43 ❤❤บ
17:15 บ 0-1 บ=191/28 ❤บ
17:30 บ 1-2 บ=529/31 ❤บ
17:45 บ 9-0 บ=804/94 ❤บ
18:00 บ 9-0 บ=197/96 ❤บ
18:15 บ 1-2 บ=983/41 ทบ
18:30 บ 9-0 บ=407/61 ❤บ
18:45 บ 0-1 บ=070/53 ❤❤บบ
19:00 บ 9-0 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
15:45 บ 9-0 บ=206/27 ❤บ
16:00 บ 0-9 บ=300/56 ❤บ
16:15 บ 5-4 บ=202/35 ทบ
16:30 บ 5-6 บ=845/81 ❤บ
16:45 บ 9-0 บ=956/93 ❤❤บ
17:00 บ 5-6 บ=561/43 ❤❤บ
17:15 บ 0-1 บ=191/28 ❤บ
17:30 บ 1-2 บ=529/31 ❤บ
17:45 บ 9-0 บ=804/94 ❤บ
18:00 บ 9-0 บ=197/96 ❤บ
18:15 บ 1-2 บ=983/41 ทบ
18:30 บ 9-0 บ=407/61 ❤บ
18:45 บ 0-1 บ=070/53 ❤❤บบ
19:00 บ 9-0 บ=436/52 ทบ
19:15 บ 6-7 บ=857/45 ❤บ
19:30 บ 5-6 บ=781/54 ทบ
19:45 บ 9-0 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 19 /11/ 2564

13:15 บ 6-7 บ=779/59 ❤❤บบ
13:30 บ 1-2 บ=109/19 ❤❤บ
13:45 บ 4-5 บ=909/77 ทบ
14:00 บ 9-0 บ=050/09 ❤❤บบ
14:15 บ 4-5 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:15 บ 6-7 บ=779/59 ❤❤บบ
13:30 บ 1-2 บ=109/19 ❤❤บ
13:45 บ 4-5 บ=909/77 ทบ
14:00 บ 9-0 บ=050/09 ❤❤บบ
14:15 บ 4-5 บ=934/55 ❤❤บ
14:30 บ 4-5 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:15 บ 6-7 บ=779/59 ❤❤บบ
13:30 บ 1-2 บ=109/19 ❤❤บ
13:45 บ 4-5 บ=909/77 ทบ
14:00 บ 9-0 บ=050/09 ❤❤บบ
14:15 บ 4-5 บ=934/55 ❤❤บ
14:30 บ 4-5 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:15 บ 6-7 บ=779/59 ❤❤บบ
13:30 บ 1-2 บ=109/19 ❤❤บ
13:45 บ 4-5 บ=909/77 ทบ
14:00 บ 9-0 บ=050/09 ❤❤บบ
14:15 บ 4-5 บ=934/55 ❤❤บ
14:30 บ 4-5 บ=814/44 ❤❤บ
14:45 บ 5-4 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:15 บ 6-7 บ=779/59 ❤❤บบ
13:30 บ 1-2 บ=109/19 ❤❤บ
13:45 บ 4-5 บ=909/77 ทบ
14:00 บ 9-0 บ=050/09 ❤❤บบ
14:15 บ 4-5 บ=934/55 ❤❤บ
14:30 บ 4-5 บ=814/44 ❤❤บ
14:45 บ 5-4 บ=238/11 ทบ
15:00 บ 6-7 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 5
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 19 /11/ 2564


07:45 บ 8-0 บ=843/87 ❤บ
08:00 บ 5-3 บ=851/71 ❤บ
08:15 บ 1-9 บ=153/86 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=334/04 ทบ
08:45 บ 4-6 บ=294/66 ❤บ
09:00 บ 7-8 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:45 บ 8-0 บ=843/87 ❤❤บ
08:00 บ 5-3 บ=851/71 ❤บ
08:15 บ 1-9 บ=153/86 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=334/04 ทบ
08:45 บ 4-6 บ=294/66 ❤❤บ
09:00 บ 7-8 บ=810/87 ❤❤บ
09:15 บ 6-7 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:45 บ 8-0 บ=843/87 ❤❤บ
08:00 บ 5-3 บ=851/71 ❤บ
08:15 บ 1-9 บ=153/86 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=334/04 ทบ
08:45 บ 4-6 บ=294/66 ❤❤บ
09:00 บ 7-8 บ=810/87 ❤❤บ
09:15 บ 6-7 บ=270/87 ❤❤บ
09:30 บ 1-2 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:45 บ 8-0 บ=843/87 ❤❤บ
08:00 บ 5-3 บ=851/71 ❤บ
08:15 บ 1-9 บ=153/86 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=334/04 ทบ
08:45 บ 4-6 บ=294/66 ❤❤บ
09:00 บ 7-8 บ=810/87 ❤❤บ
09:15 บ 6-7 บ=270/87 ❤❤บ
09:30 บ 1-2 บ=855/86 ทบ
09:45 บ 4-5 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:45 บ 8-0 บ=843/87 ❤❤บ
08:00 บ 5-3 บ=851/71 ❤บ
08:15 บ 1-9 บ=153/86 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=334/04 ทบ
08:45 บ 4-6 บ=294/66 ❤❤บ
09:00 บ 7-8 บ=810/87 ❤❤บ
09:15 บ 6-7 บ=270/87 ❤❤บ
09:30 บ 1-2 บ=855/86 ทบ
09:45 บ 4-5 บ=027/65 ทบ
10:00 บ 7-8 บ=736/88 ❤❤บ
10:15 บ 4-5 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:45 บ 8-0 บ=843/87 ❤❤บ
08:00 บ 5-3 บ=851/71 ❤บ
08:15 บ 1-9 บ=153/86 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=334/04 ทบ
08:45 บ 4-6 บ=294/66 ❤❤บ
09:00 บ 7-8 บ=810/87 ❤❤บ
09:15 บ 6-7 บ=270/87 ❤❤บ
09:30 บ 1-2 บ=855/86 ทบ
09:45 บ 4-5 บ=027/65 ทบ
10:00 บ 7-8 บ=736/88 ❤❤บ
10:15 บ 4-5 บ=291/87 ทบ
10:30 บ 9-0 บ=290/55 ❤บ
10:45 บ 4-5 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 18 /11/ 2564


09:30 บ 0-1 บ=550/27 ❤บ
09:45 บ 0-5 บ=285/52 ❤บ
10:00 บ 6-5 บ=454/58 ❤❤บบ
10:15 บ 5-0 บ=389/45 ทบ
10:30 บ 4-0 บ=502/11 ❤บ
10:45 บ 1-4 บ=895/53 ทบ
11:00 บ 5-6 บ=008/87 ทบ
11:15 บ 0-6 บ=180/43 ❤บ
11:30 บ 8-6 บ=605/58 ❤บ
11:45 บ 2-6 บ=796/75 ❤บ
12:00 บ 4-8 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
09:30 บ 0-1 บ=550/27 ❤บ
09:45 บ 0-5 บ=285/52 ❤บ
10:00 บ 6-5 บ=454/58 ❤❤บบ
10:15 บ 5-0 บ=389/45 ทบ
10:30 บ 4-0 บ=502/11 ❤บ
10:45 บ 1-4 บ=895/53 ทบ
11:00 บ 5-6 บ=008/87 ทบ
11:15 บ 0-6 บ=180/43 ❤บ
11:30 บ 8-6 บ=605/58 ❤บ
11:45 บ 2-6 บ=796/75 ❤บ
12:00 บ 4-8 บ=041/33 ❤บ
12:15 บ 4-8 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
09:30 บ 0-1 บ=550/27 ❤บ
09:45 บ 0-5 บ=285/52 ❤บ
10:00 บ 6-5 บ=454/58 ❤❤บบ
10:15 บ 5-0 บ=389/45 ทบ
10:30 บ 4-0 บ=502/11 ❤บ
10:45 บ 1-4 บ=895/53 ทบ
11:00 บ 5-6 บ=008/87 ทบ
11:15 บ 0-6 บ=180/43 ❤บ
11:30 บ 8-6 บ=605/58 ❤บ
11:45 บ 2-6 บ=796/75 ❤บ
12:00 บ 4-8 บ=041/33 ❤บ
12:15 บ 4-8 บ=722/91 ทบ
12:30 บ 6-0 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
09:30 บ 0-1 บ=550/27 ❤บ
09:45 บ 0-5 บ=285/52 ❤บ
10:00 บ 6-5 บ=454/58 ❤❤บบ
10:15 บ 5-0 บ=389/45 ทบ
10:30 บ 4-0 บ=502/11 ❤บ
10:45 บ 1-4 บ=895/53 ทบ
11:00 บ 5-6 บ=008/87 ทบ
11:15 บ 0-6 บ=180/43 ❤บ
11:30 บ 8-6 บ=605/58 ❤บ
11:45 บ 2-6 บ=796/75 ❤บ
12:00 บ 4-8 บ=041/33 ❤บ
12:15 บ 4-8 บ=722/91 ทบ
12:30 บ 6-0 บ=445/79 ทบ
12:45 บ 4-6 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
ฮานอย 17-11-2564

เจาะ บน-ล่าง
7777777777

76-70


ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 17 /11/ 2564ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 17 /11/ 2564


08:45 บ 4-2 บ=267/36 ❤บ
09:00 บ 2-1 บ=716/22 ❤บ
09:15 บ 2-1 บ=082/75 ❤บ
09:30 บ 2-1 บ=214/71 ❤❤บบ
09:45 บ 4-3 บ=881/99 ทบ
10:00 บ 8-9 บ=910/57 ❤บ
10:15 บ 1-0 บ=111/53 ❤❤❤บบบ
10:30 บ 6-5 บ=453/51 ❤บ
10:45 บ 8-9 บ=009/47 ❤บ
11:00 บ 8-9 บ=586/11 ❤บ
11:15 บ 5-4 บ=338/81 ทบ
11:30 บ 1-0 บ=200/60 ❤บ
11:45 บ 2-1 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:45 บ 4-2 บ=267/36 ❤บ
09:00 บ 2-1 บ=716/22 ❤บ
09:15 บ 2-1 บ=082/75 ❤บ
09:30 บ 2-1 บ=214/71 ❤❤บบ
09:45 บ 4-3 บ=881/99 ทบ
10:00 บ 8-9 บ=910/57 ❤บ
10:15 บ 1-0 บ=111/53 ❤❤❤บบบ
10:30 บ 6-5 บ=453/51 ❤บ
10:45 บ 8-9 บ=009/47 ❤บ
11:00 บ 8-9 บ=586/11 ❤บ
11:15 บ 5-4 บ=338/81 ทบ
11:30 บ 1-0 บ=200/60 ❤บ
11:45 บ 2-1 บ=844/35 ทบ
12:00 บ 4-2 บ=646/82 ❤บ
12:15 บ 4-2 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 6
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 17 /11/ 2564


08:45 บ 4-2 บ=267/36 ❤บ
09:00 บ 2-1 บ=716/22 ❤บ
09:15 บ 2-1 บ=082/75 ❤บ
09:30 บ 2-1 บ=214/71 ❤❤บบ
09:45 บ 4-3 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:45 บ 4-2 บ=267/36 ❤บ
09:00 บ 2-1 บ=716/22 ❤บ
09:15 บ 2-1 บ=082/75 ❤บ
09:30 บ 2-1 บ=214/71 ❤❤บบ
09:45 บ 4-3 บ=881/99 ทบ
10:00 บ 8-9 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:45 บ 4-2 บ=267/36 ❤บ
09:00 บ 2-1 บ=716/22 ❤บ
09:15 บ 2-1 บ=082/75 ❤บ
09:30 บ 2-1 บ=214/71 ❤❤บบ
09:45 บ 4-3 บ=881/99 ทบ
10:00 บ 8-9 บ=910/57 ❤บ
10:15 บ 1-0 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:45 บ 4-2 บ=267/36 ❤บ
09:00 บ 2-1 บ=716/22 ❤บ
09:15 บ 2-1 บ=082/75 ❤บ
09:30 บ 2-1 บ=214/71 ❤❤บบ
09:45 บ 4-3 บ=881/99 ทบ
10:00 บ 8-9 บ=910/57 ❤บ
10:15 บ 1-0 บ=111/53 ❤❤❤บบบ
10:30 บ 6-5 บ=453/51 ❤บ
10:45 บ 8-9 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:45 บ 4-2 บ=267/36 ❤บ
09:00 บ 2-1 บ=716/22 ❤บ
09:15 บ 2-1 บ=082/75 ❤บ
09:30 บ 2-1 บ=214/71 ❤❤บบ
09:45 บ 4-3 บ=881/99 ทบ
10:00 บ 8-9 บ=910/57 ❤บ
10:15 บ 1-0 บ=111/53 ❤❤❤บบบ
10:30 บ 6-5 บ=453/51 ❤บ
10:45 บ 8-9 บ=009/47 ❤บ
11:00 บ 8-9 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:45 บ 4-2 บ=267/36 ❤บ
09:00 บ 2-1 บ=716/22 ❤บ
09:15 บ 2-1 บ=082/75 ❤บ
09:30 บ 2-1 บ=214/71 ❤❤บบ
09:45 บ 4-3 บ=881/99 ทบ
10:00 บ 8-9 บ=910/57 ❤บ
10:15 บ 1-0 บ=111/53 ❤❤❤บบบ
10:30 บ 6-5 บ=453/51 ❤บ
10:45 บ 8-9 บ=009/47 ❤บ
11:00 บ 8-9 บ=586/11 ❤บ
11:15 บ 5-4 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
08:45 บ 4-2 บ=267/36 ❤บ
09:00 บ 2-1 บ=716/22 ❤บ
09:15 บ 2-1 บ=082/75 ❤บ
09:30 บ 2-1 บ=214/71 ❤❤บบ
09:45 บ 4-3 บ=881/99 ทบ
10:00 บ 8-9 บ=910/57 ❤บ
10:15 บ 1-0 บ=111/53 ❤❤❤บบบ
10:30 บ 6-5 บ=453/51 ❤บ
10:45 บ 8-9 บ=009/47 ❤บ
11:00 บ 8-9 บ=586/11 ❤บ
11:15 บ 5-4 บ=338/81 ทบ
11:30 บ 1-0 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
หวยรัฐบาล 16 /11/ 2564
เจาะ บน 7-1
3 ตัว
777 - 111 - 171 - 717
2 ตัว
25 11 -77 -71


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
หวยรัฐบาล 16 /11/ 2564
เจาะ บน 7-1
3 ตัว
777 - 111 - 171 - 717
2 ตัว
25 11 -77 -71

ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 16 /11/ 2564


10:15 บ 2-4 บ=297/30 ❤บ
10:30 บ 5-7 บ=538/05 ❤บ
10:45 บ 4-2 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 15 /11/ 2564


12:15 บ 7-9 บ=930/99 ❤บ
12:30 บ 8-0 บ=248/97 ❤บ
12:45 บ 5-7 บ=073/91 ❤บ
13:00 บ 0-2 บ=112/62 ❤บ
13:15 บ 8-0 บ=133/71 ทบ
13:30 บ 6-8 บ=469/75 ❤บ
13:45 บ 0-2 บ=301/93 ❤บ
14:00 บ 7-9 บ=052/83 ทบ
14:15 บ 3-5 บ=831/88 ❤บ
14:30 บ 5-7 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
12:15 บ 7-9 บ=930/99 ❤บ
12:30 บ 8-0 บ=248/97 ❤บ
12:45 บ 5-7 บ=073/91 ❤บ
13:00 บ 0-2 บ=112/62 ❤บ
13:15 บ 8-0 บ=133/71 ทบ
13:30 บ 6-8 บ=469/75 ❤บ
13:45 บ 0-2 บ=301/93 ❤บ
14:00 บ 7-9 บ=052/83 ทบ
14:15 บ 3-5 บ=831/88 ❤บ
14:30 บ 5-7 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
หวย ฮานอย Hanoi วันที่ 14 /11/ 2564

เจาะ 3 - 5 บน

435 - 853

35-53

ปิงปอง วิ่งบน รุดบน เท่านั้น


07:30 บ 1-9 บ=938/52 ❤บ
07:45 บ 8-0 บ=033/93 ❤บ
08:00 บ 5-3 บ=913/78 ❤บ
08:15 บ 1-9 บ=123/18 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=826/77 ❤บ
08:45 บ 6-8 บ=278/88 ❤บ
09:00 บ 8-0 บ=501/22 ❤บ
09:15 บ 6-8 บ=216/43 ❤บ
09:30 บ 7-9 บ=137/74 ❤บ
09:45 บ 6-8 บ=352/17 ทบ
10:00 บ 5-7 บ=582/00 ❤บ
10:15 บ 8-0 บ=694/78 ทบ
10:30 บ 8-0 บ=148/47 ❤บ
10:45 บ 8-0 บ=011/67 ❤บ
11:00 บ 7-9 บ=172/41 ❤บ
11:15 บ 6-8 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:30 บ 1-9 บ=938/52 ❤บ
07:45 บ 8-0 บ=033/93 ❤บ
08:00 บ 5-3 บ=913/78 ❤บ
08:15 บ 1-9 บ=123/18 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=826/77 ❤บ
08:45 บ 6-8 บ=278/88 ❤บ
09:00 บ 8-0 บ=501/22 ❤บ
09:15 บ 6-8 บ=216/43 ❤บ
09:30 บ 7-9 บ=137/74 ❤บ
09:45 บ 6-8 บ=352/17 ทบ
10:00 บ 5-7 บ=582/00 ❤บ
10:15 บ 8-0 บ=694/78 ทบ
10:30 บ 8-0 บ=148/47 ❤บ
10:45 บ 8-0 บ=011/67 ❤บ
11:00 บ 7-9 บ=172/41 ❤บ
11:15 บ 6-8 บ=014/72 ทบ
11:30 บ 7-9 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:30 บ 1-9 บ=938/52 ❤บ
07:45 บ 8-0 บ=033/93 ❤บ
08:00 บ 5-3 บ=913/78 ❤บ
08:15 บ 1-9 บ=123/18 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=826/77 ❤บ
08:45 บ 6-8 บ=278/88 ❤บ
09:00 บ 8-0 บ=501/22 ❤บ
09:15 บ 6-8 บ=216/43 ❤บ
09:30 บ 7-9 บ=137/74 ❤บ
09:45 บ 6-8 บ=352/17 ทบ
10:00 บ 5-7 บ=582/00 ❤บ
10:15 บ 8-0 บ=694/78 ทบ
10:30 บ 8-0 บ=148/47 ❤บ
10:45 บ 8-0 บ=011/67 ❤บ
11:00 บ 7-9 บ=172/41 ❤บ
11:15 บ 6-8 บ=014/72 ทบ
11:30 บ 7-9 บ=163/32 ทบ
11:45 บ 0-2 บ=315/08 ทบ
12:00 บ 8-0 บ=098/98 ❤❤บบ
12:15 บ 6-8 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 10
หวย ฮานอย Hanoi วันที่ 14 /11/ 2564

เจาะ 3 - 5 บน

435 - 853

35-53

ปิงปอง วิ่งบน รุดบน เท่านั้น


07:30 บ 1-9 บ=938/52 ❤บ
07:45 บ 8-0 บ=033/93 ❤บ
08:00 บ 5-3 บ=913/78 ❤บ
08:15 บ 1-9 บ=123/18 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=826/77 ❤บ
08:45 บ 6-8 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:30 บ 1-9 บ=938/52 ❤บ
07:45 บ 8-0 บ=033/93 ❤บ
08:00 บ 5-3 บ=913/78 ❤บ
08:15 บ 1-9 บ=123/18 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=826/77 ❤บ
08:45 บ 6-8 บ=278/88 ❤บ
09:00 บ 8-0 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:30 บ 1-9 บ=938/52 ❤บ
07:45 บ 8-0 บ=033/93 ❤บ
08:00 บ 5-3 บ=913/78 ❤บ
08:15 บ 1-9 บ=123/18 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=826/77 ❤บ
08:45 บ 6-8 บ=278/88 ❤บ
09:00 บ 8-0 บ=501/22 ❤บ
09:15 บ 6-8 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:30 บ 1-9 บ=938/52 ❤บ
07:45 บ 8-0 บ=033/93 ❤บ
08:00 บ 5-3 บ=913/78 ❤บ
08:15 บ 1-9 บ=123/18 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=826/77 ❤บ
08:45 บ 6-8 บ=278/88 ❤บ
09:00 บ 8-0 บ=501/22 ❤บ
09:15 บ 6-8 บ=216/43 ❤บ
09:30 บ 7-9 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:30 บ 1-9 บ=938/52 ❤บ
07:45 บ 8-0 บ=033/93 ❤บ
08:00 บ 5-3 บ=913/78 ❤บ
08:15 บ 1-9 บ=123/18 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=826/77 ❤บ
08:45 บ 6-8 บ=278/88 ❤บ
09:00 บ 8-0 บ=501/22 ❤บ
09:15 บ 6-8 บ=216/43 ❤บ
09:30 บ 7-9 บ=137/74 ❤บ
09:45 บ 6-8 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:30 บ 1-9 บ=938/52 ❤บ
07:45 บ 8-0 บ=033/93 ❤บ
08:00 บ 5-3 บ=913/78 ❤บ
08:15 บ 1-9 บ=123/18 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=826/77 ❤บ
08:45 บ 6-8 บ=278/88 ❤บ
09:00 บ 8-0 บ=501/22 ❤บ
09:15 บ 6-8 บ=216/43 ❤บ
09:30 บ 7-9 บ=137/74 ❤บ
09:45 บ 6-8 บ=352/17 ทบ
10:00 บ 5-7 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:30 บ 1-9 บ=938/52 ❤บ
07:45 บ 8-0 บ=033/93 ❤บ
08:00 บ 5-3 บ=913/78 ❤บ
08:15 บ 1-9 บ=123/18 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=826/77 ❤บ
08:45 บ 6-8 บ=278/88 ❤บ
09:00 บ 8-0 บ=501/22 ❤บ
09:15 บ 6-8 บ=216/43 ❤บ
09:30 บ 7-9 บ=137/74 ❤บ
09:45 บ 6-8 บ=352/17 ทบ
10:00 บ 5-7 บ=582/00 ❤บ
10:15 บ 8-0 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:30 บ 1-9 บ=938/52 ❤บ
07:45 บ 8-0 บ=033/93 ❤บ
08:00 บ 5-3 บ=913/78 ❤บ
08:15 บ 1-9 บ=123/18 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=826/77 ❤บ
08:45 บ 6-8 บ=278/88 ❤บ
09:00 บ 8-0 บ=501/22 ❤บ
09:15 บ 6-8 บ=216/43 ❤บ
09:30 บ 7-9 บ=137/74 ❤บ
09:45 บ 6-8 บ=352/17 ทบ
10:00 บ 5-7 บ=582/00 ❤บ
10:15 บ 8-0 บ=694/78 ทบ
10:30 บ 8-0 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:30 บ 1-9 บ=938/52 ❤บ
07:45 บ 8-0 บ=033/93 ❤บ
08:00 บ 5-3 บ=913/78 ❤บ
08:15 บ 1-9 บ=123/18 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=826/77 ❤บ
08:45 บ 6-8 บ=278/88 ❤บ
09:00 บ 8-0 บ=501/22 ❤บ
09:15 บ 6-8 บ=216/43 ❤บ
09:30 บ 7-9 บ=137/74 ❤บ
09:45 บ 6-8 บ=352/17 ทบ
10:00 บ 5-7 บ=582/00 ❤บ
10:15 บ 8-0 บ=694/78 ทบ
10:30 บ 8-0 บ=148/47 ❤บ
10:45 บ 8-0 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:30 บ 1-9 บ=938/52 ❤บ
07:45 บ 8-0 บ=033/93 ❤บ
08:00 บ 5-3 บ=913/78 ❤บ
08:15 บ 1-9 บ=123/18 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=826/77 ❤บ
08:45 บ 6-8 บ=278/88 ❤บ
09:00 บ 8-0 บ=501/22 ❤บ
09:15 บ 6-8 บ=216/43 ❤บ
09:30 บ 7-9 บ=137/74 ❤บ
09:45 บ 6-8 บ=352/17 ทบ
10:00 บ 5-7 บ=582/00 ❤บ
10:15 บ 8-0 บ=694/78 ทบ
10:30 บ 8-0 บ=148/47 ❤บ
10:45 บ 8-0 บ=011/67 ❤บ
11:00 บ 7-9 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:30 บ 1-9 บ=938/52 ❤บ
07:45 บ 8-0 บ=033/93 ❤บ
08:00 บ 5-3 บ=913/78 ❤บ
08:15 บ 1-9 บ=123/18 ❤บ
08:30 บ 8-0 บ=826/77 ❤บ
08:45 บ 6-8 บ=278/88 ❤บ
09:00 บ 8-0 บ=501/22 ❤บ
09:15 บ 6-8 บ=216/43 ❤บ
09:30 บ 7-9 บ=137/74 ❤บ
09:45 บ 6-8 บ=352/17 ทบ
10:00 บ 5-7 บ=582/00 ❤บ
10:15 บ 8-0 บ=694/78 ทบ
10:30 บ 8-0 บ=148/47 ❤บ
10:45 บ 8-0 บ=011/67 ❤บ
11:00 บ 7-9 บ=172/41 ❤บ
11:15 บ 6-8 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
หวย ฮานอย Hanoi วันที่ 13 /11/ 2564

เจาะ 9 บน - ล่าง

990-009

90-09

ปิงปอง วิ่งบน รุดบน เท่านั้น

15:15 บ 8-0 บ=861/28 ❤บ
15:30 บ 4-6 บ=046/94 ❤บ
15:45 บ 8-0 บ=059/78 ❤บ
16:00 บ 5-7 บ=657/03 ❤❤บบ
16:15 บ 4-6 บ=064/18 ❤❤บบ
16:30 บ 8-0 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
15:15 บ 8-0 บ=861/28 ❤บ
15:30 บ 4-6 บ=046/94 ❤บ
15:45 บ 8-0 บ=059/78 ❤บ
16:00 บ 5-7 บ=657/03 ❤❤บบ
16:15 บ 4-6 บ=064/18 ❤❤บบ
16:30 บ 8-0 บ=606/13 ❤บ
16:45 บ 7-9 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
15:15 บ 8-0 บ=861/28 ❤บ
15:30 บ 4-6 บ=046/94 ❤บ
15:45 บ 8-0 บ=059/78 ❤บ
16:00 บ 5-7 บ=657/03 ❤❤บบ
16:15 บ 4-6 บ=064/18 ❤❤บบ
16:30 บ 8-0 บ=606/13 ❤บ
16:45 บ 7-9 บ=934/12 ❤บ
17:00 บ 4-6 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
หวย ฮานอย Hanoi วันที่ 12 /11/ 2564

เจาะ 5 บ-ล

454 - 254 - 545

54 - 45

ปิงปอง วิ่งบน รุดบน เท่านั้น

14:15 บ 6-8 บ=778/21 ❤บ
14:30 บ 7-9 บ=007/28 ❤บ
14:45 บ 3-5 บ=549/15 ❤บ
15:00 บ 5-7 บ=504/99 ❤บ
15:15 บ 1-3 บ=389/84 ❤บ
15:30 บ 2-4 บ=533/04 ทบ
15:45 บ 3-5 บ=965/90 ❤บ
16:00 บ 7-9 บ=016/92 ทบ
16:15 บ 6-8 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
หวย ฮานอย Hanoi วันที่ 12 /11/ 2564

เจาะ 5 บ-ล

454 - 254 - 545

54 - 45

ปิงปอง วิ่งบน รุดบน เท่านั้น

09:15 บ 4-6 บ=974/35 ❤บ
09:30 บ 9-7 บ=879/08 ❤❤บบ
09:45 บ 6-8 บ=443/52 ทบ
10:00 บ 8-0 บ=352/56 ทบ
10:15 บ 8-0 บ=104/71 ❤บ
10:30 บ 6-8 บ=ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
หวย ฮานอย Hanoi วันที่ 11 /11/ 2564

เจาะ บน 3 – 4

434 - 343 - 734

34 - 43

ปิงปอง วิ่งบน รุดบน เท่านั้น

13:00 บ 7-8 บ=728/33 ❤❤บบ
13:15 บ 3-4 บ=485/72 ❤บ
13:30 บ 1-2 บ=813/65 ❤บ
13:45 บ 1-2 บ=183/70 ❤บ
14:00 บ 3-4 บ=241/93 ❤บ
14:15 บ 9-0 บ=188/29 ทบ
14:30 บ 3-4 บ=149/39 ❤บ
14:45 บ 3-4 บ=325/75 ❤บ
15:00 บ 1-2 บ=977/03 ทบ
15:15 บ 7-8 บ=173/18 ❤บ
15:30 บ 6-7 บ=594/28 ทบ
15:45 บ 6-7 บ=ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:00 บ 7-8 บ=728/33 ❤❤บบ
13:15 บ 3-4 บ=485/72 ❤บ
13:30 บ 1-2 บ=813/65 ❤บ
13:45 บ 1-2 บ=183/70 ❤บ
14:00 บ 3-4 บ=241/93 ❤บ
14:15 บ 9-0 บ=188/29 ทบ
14:30 บ 3-4 บ=149/39 ❤บ
14:45 บ 3-4 บ=325/75 ❤บ
15:00 บ 1-2 บ=977/03 ทบ
15:15 บ 7-8 บ=173/18 ❤บ
15:30 บ 6-7 บ=594/28 ทบ
15:45 บ 6-7 บ=265/42 ❤บ
16:00 บ 8-9 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:00 บ 7-8 บ=728/33 ❤❤บบ
13:15 บ 3-4 บ=485/72 ❤บ
13:30 บ 1-2 บ=813/65 ❤บ
13:45 บ 1-2 บ=183/70 ❤บ
14:00 บ 3-4 บ=241/93 ❤บ
14:15 บ 9-0 บ=188/29 ทบ
14:30 บ 3-4 บ=149/39 ❤บ
14:45 บ 3-4 บ=325/75 ❤บ
15:00 บ 1-2 บ=977/03 ทบ
15:15 บ 7-8 บ=173/18 ❤บ
15:30 บ 6-7 บ=594/28 ทบ
15:45 บ 6-7 บ=265/42 ❤บ
16:00 บ 8-9 บ=939/37 ❤❤บบ
16:15 บ 2-3 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
หวย ฮานอย Hanoi วันที่ 11 /11/ 2564

เจาะ บน 3 – 4

434 - 343 - 734

34 - 43

ปิงปอง วิ่งบน รุดบน เท่านั้น

13:00 บ 7-8 บ=728/33 ❤❤บบ
13:15 บ 3-4 บ=485/72 ❤บ
13:30 บ 1-2 บ=813/65 ❤บ
13:45 บ 1-2 บ=183/70 ❤บ
14:00 บ 3-4 บ=241/93 ❤บ
14:15 บ 9-0 บ=ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:00 บ 7-8 บ=728/33 ❤❤บบ
13:15 บ 3-4 บ=485/72 ❤บ
13:30 บ 1-2 บ=813/65 ❤บ
13:45 บ 1-2 บ=183/70 ❤บ
14:00 บ 3-4 บ=241/93 ❤บ
14:15 บ 9-0 บ=188/29 ทบ
14:30 บ 3-4 บ=149/39 ❤บ
14:45 บ 3-4 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:00 บ 7-8 บ=728/33 ❤❤บบ
13:15 บ 3-4 บ=485/72 ❤บ
13:30 บ 1-2 บ=813/65 ❤บ
13:45 บ 1-2 บ=183/70 ❤บ
14:00 บ 3-4 บ=241/93 ❤บ
14:15 บ 9-0 บ=188/29 ทบ
14:30 บ 3-4 บ=149/39 ❤บ
14:45 บ 3-4 บ=325/75 ❤บ
15:00 บ 1-2 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:00 บ 7-8 บ=728/33 ❤❤บบ
13:15 บ 3-4 บ=485/72 ❤บ
13:30 บ 1-2 บ=813/65 ❤บ
13:45 บ 1-2 บ=183/70 ❤บ
14:00 บ 3-4 บ=241/93 ❤บ
14:15 บ 9-0 บ=188/29 ทบ
14:30 บ 3-4 บ=149/39 ❤บ
14:45 บ 3-4 บ=325/75 ❤บ
15:00 บ 1-2 บ=977/03 ทบ
15:15 บ 7-8 บ=173/18 ❤บ
15:30 บ 6-7 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
13:00 บ 7-8 บ=728/33 ❤❤บบ
13:15 บ 3-4 บ=485/72 ❤บ
13:30 บ 1-2 บ=813/65 ❤บ
13:45 บ 1-2 บ=183/70 ❤บ
14:00 บ 3-4 บ=241/93 ❤บ
14:15 บ 9-0 บ=188/29 ทบ
14:30 บ 3-4 บ=149/39 ❤บ
14:45 บ 3-4 บ=325/75 ❤บ
15:00 บ 1-2 บ=977/03 ทบ
15:15 บ 7-8 บ=173/18 ❤บ
15:30 บ 6-7 บ=594/28 ทบ
15:45 บ 6-7 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
หวย ฮานอย Hanoi วันที่ 11 /11/ 2564

เจาะ บน 3 – 4

434 - 343 - 734

34 - 43

ปิงปอง วิ่งบน รุดบน เท่านั้น

07:00 บ 7-5 บ=359/38 ❤บ
07:15 บ 7-5 บ=327/05 ❤บ
07:30 บ 9-7 บ=790/86 ❤❤บบ
07:45 บ 1-4 บ=ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:00 บ 7-5 บ=359/38 ❤บ
07:15 บ 7-5 บ=327/05 ❤บ
07:30 บ 9-7 บ=790/86 ❤❤บบ
07:45 บ 1-4 บ=707/79 ทบ
08:00 บ 0-1 บ=344/64 ทบ
08:15 บ 0-4 บ=820/86 ❤บ
08:30 บ 4-2 บ=455/84 ❤บ
08:45 บ 1-0 บ=808/96 ❤บ
09:00 บ 3-1 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
07:00 บ 7-5 บ=359/38 ❤บ
07:15 บ 7-5 บ=327/05 ❤บ
07:30 บ 9-7 บ=790/86 ❤❤บบ
07:45 บ 1-4 บ=707/79 ทบ
08:00 บ 0-1 บ=344/64 ทบ
08:15 บ 0-4 บ=820/86 ❤บ
08:30 บ 4-2 บ=455/84 ❤บ
08:45 บ 1-0 บ=808/96 ❤บ
09:00 บ 3-1 บ=487/23 ทบ
09:15 บ 5-2 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
หวย ฮานอย Hanoi วันที่ 10 /11/ 2564

เด่น 7 บน ล่าง

997 - 779 - 697 - 597

97 - 79

ปิงปอง วิ่งบน รุดบน เท่านั้น

11:30 บ 6-3 บ=766/29 ❤❤บบ
11:45 บ 9-4 บ=197/96 ❤บ
12:00 บ 1-0 บ=605/16 ❤บ
12:15 บ 7-3 บ=427/36 ❤บ
12:30 บ 1-3 บ=792/10 ทบ
12:45 บ 3-7 บ=083/35 ❤บ
13:00 บ 1-0 บ=139/23 ❤บ
13:15 บ 3-7 บ=958/61 ทบ
13:30 บ 9-4 บ=801/52 ทบ
13:45 บ 5-2 บ=309/57 ทบ
14:00 บ 7-3 บ=383/13 ❤❤บบ
14:15 บ 5-2 บ=452/43 ❤❤บบ
14:30 บ 7-3 บ=766/27 ❤บ
14:45 บ 5-2 บ=561/27 ❤บ
15:00 บ 1-0 บ=048/51 ❤บ
15:15 บ 7-3 บ=988/46 ทบ
15:30 บ 7-3 บ=238/57 ❤บ
15:45 บ 9-4 บ=003/00 ทบ
16:00 บ 5-2 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
14:00 บ 7-3 บ=383/13 ❤❤บบ
14:15 บ 5-2 บ=452/43 ❤❤บบ
14:30 บ 7-3 บ=766/27 ❤บ
14:45 บ 5-2 บ=561/27 ❤บ
15:00 บ 1-0 บ=048/51 ❤บ
15:15 บ 7-3 บ=988/46 ทบ
15:30 บ 7-3 บ=238/57 ❤บ
15:45 บ 9-4 บ=003/00 ทบ
16:00 บ 5-2 บ=947/86 ทบ
16:15 บ 9-4 บ=763/24 ❤บ
16:30 บ 3-1 บ=423/36 ❤บ
16:45 บ 7-3 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
หวย ฮานอย Hanoi วันที่ 10 /11/ 2564

เด่น 7 บน ล่าง

997 - 779 - 697 - 597

97 - 79

ปิงปอง วิ่งบน รุดบน เท่านั้น

11:30 บ 6-3 บ=766/29 ❤❤บบ
11:45 บ 9-4 บ=197/96 ❤บ
12:00 บ 1-0 บ=605/16 ❤บ
12:15 บ 7-3 บ=427/36 ❤บ
12:30 บ 1-3 บ=792/10 ทบ
12:45 บ 3-7 บ=083/35 ❤บ
13:00 บ 1-0 บ=139/23 ❤บ
13:15 บ 3-7 บ=958/61 ทบ
13:30 บ 9-4 บ=801/52 ทบ
13:45 บ 5-2 บ=309/57 ทบ
14:00 บ 7-3 บ=383/13 ❤❤บบ
14:15 บ 5-2 บ=452/43 ❤❤บบ
14:30 บ 7-3 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
11:30 บ 6-3 บ=766/29 ❤❤บบ
11:45 บ 9-4 บ=197/96 ❤บ
12:00 บ 1-0 บ=605/16 ❤บ
12:15 บ 7-3 บ=427/36 ❤บ
12:30 บ 1-3 บ=792/10 ทบ
12:45 บ 3-7 บ=083/35 ❤บ
13:00 บ 1-0 บ=139/23 ❤บ
13:15 บ 3-7 บ=958/61 ทบ
13:30 บ 9-4 บ=801/52 ทบ
13:45 บ 5-2 บ=309/57 ทบ
14:00 บ 7-3 บ=383/13 ❤❤บบ
14:15 บ 5-2 บ=452/43 ❤❤บบ
14:30 บ 7-3 บ=766/27 ❤บ
14:45 บ 5-2 บ=561/27 ❤บ
15:00 บ 1-0 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
11:30 บ 6-3 บ=766/29 ❤❤บบ
11:45 บ 9-4 บ=197/96 ❤บ
12:00 บ 1-0 บ=605/16 ❤บ
12:15 บ 7-3 บ=427/36 ❤บ
12:30 บ 1-3 บ=792/10 ทบ
12:45 บ 3-7 บ=083/35 ❤บ
13:00 บ 1-0 บ=139/23 ❤บ
13:15 บ 3-7 บ=958/61 ทบ
13:30 บ 9-4 บ=801/52 ทบ
13:45 บ 5-2 บ=309/57 ทบ
14:00 บ 7-3 บ=383/13 ❤❤บบ
14:15 บ 5-2 บ=452/43 ❤❤บบ
14:30 บ 7-3 บ=766/27 ❤บ
14:45 บ 5-2 บ=561/27 ❤บ
15:00 บ 1-0 บ=048/51 ❤บ
15:15 บ 7-3 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
11:30 บ 6-3 บ=766/29 ❤❤บบ
11:45 บ 9-4 บ=197/96 ❤บ
12:00 บ 1-0 บ=605/16 ❤บ
12:15 บ 7-3 บ=427/36 ❤บ
12:30 บ 1-3 บ=792/10 ทบ
12:45 บ 3-7 บ=083/35 ❤บ
13:00 บ 1-0 บ=139/23 ❤บ
13:15 บ 3-7 บ=958/61 ทบ
13:30 บ 9-4 บ=801/52 ทบ
13:45 บ 5-2 บ=309/57 ทบ
14:00 บ 7-3 บ=383/13 ❤❤บบ
14:15 บ 5-2 บ=452/43 ❤❤บบ
14:30 บ 7-3 บ=766/27 ❤บ
14:45 บ 5-2 บ=561/27 ❤บ
15:00 บ 1-0 บ=048/51 ❤บ
15:15 บ 7-3 บ=988/46 ทบ
15:30 บ 7-3 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
11:30 บ 6-3 บ=766/29 ❤❤บบ
11:45 บ 9-4 บ=197/96 ❤บ
12:00 บ 1-0 บ=605/16 ❤บ
12:15 บ 7-3 บ=427/36 ❤บ
12:30 บ 1-3 บ=792/10 ทบ
12:45 บ 3-7 บ=083/35 ❤บ
13:00 บ 1-0 บ=139/23 ❤บ
13:15 บ 3-7 บ=958/61 ทบ
13:30 บ 9-4 บ=801/52 ทบ
13:45 บ 5-2 บ=309/57 ทบ
14:00 บ 7-3 บ=383/13 ❤❤บบ
14:15 บ 5-2 บ=452/43 ❤❤บบ
14:30 บ 7-3 บ=766/27 ❤บ
14:45 บ 5-2 บ=561/27 ❤บ
15:00 บ 1-0 บ=048/51 ❤บ
15:15 บ 7-3 บ=988/46 ทบ
15:30 บ 7-3 บ=238/57 ❤บ
15:45 บ 9-4 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 6
หวย ฮานอย Hanoi วันที่ 10 /11/ 2564

เด่น 7 บน ล่าง

997 - 779 - 697 - 597

97 - 79

ปิงปอง วิ่งบน รุดบน เท่านั้น

11:30 บ 6-3 บ=766/29 ❤❤บบ
11:45 บ 9-4 บ=197/96 ❤บ
12:00 บ 1-0 บ=605/16 ❤บ
12:15 บ 7-3 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
11:30 บ 6-3 บ=766/29 ❤❤บบ
11:45 บ 9-4 บ=197/96 ❤บ
12:00 บ 1-0 บ=605/16 ❤บ
12:15 บ 7-3 บ=427/36 ❤บ
12:30 บ 1-3 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
11:30 บ 6-3 บ=766/29 ❤❤บบ
11:45 บ 9-4 บ=197/96 ❤บ
12:00 บ 1-0 บ=605/16 ❤บ
12:15 บ 7-3 บ=427/36 ❤บ
12:30 บ 1-3 บ=792/10 ทบ
12:45 บ 3-7 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
11:30 บ 6-3 บ=766/29 ❤❤บบ
11:45 บ 9-4 บ=197/96 ❤บ
12:00 บ 1-0 บ=605/16 ❤บ
12:15 บ 7-3 บ=427/36 ❤บ
12:30 บ 1-3 บ=792/10 ทบ
12:45 บ 3-7 บ=083/35 ❤บ
13:00 บ 1-0 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
11:30 บ 6-3 บ=766/29 ❤❤บบ
11:45 บ 9-4 บ=197/96 ❤บ
12:00 บ 1-0 บ=605/16 ❤บ
12:15 บ 7-3 บ=427/36 ❤บ
12:30 บ 1-3 บ=792/10 ทบ
12:45 บ 3-7 บ=083/35 ❤บ
13:00 บ 1-0 บ=139/23 ❤บ
13:15 บ 3-7 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
11:30 บ 6-3 บ=766/29 ❤❤บบ
11:45 บ 9-4 บ=197/96 ❤บ
12:00 บ 1-0 บ=605/16 ❤บ
12:15 บ 7-3 บ=427/36 ❤บ
12:30 บ 1-3 บ=792/10 ทบ
12:45 บ 3-7 บ=083/35 ❤บ
13:00 บ 1-0 บ=139/23 ❤บ
13:15 บ 3-7 บ=958/61 ทบ
13:30 บ 9-4 บ=
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
11:30 บ 6-3 บ=766/29 ❤❤บบ
11:45 บ 9-4 บ=197/96 ❤บ
12:00 บ 1-0 บ=605/16 ❤บ
12:15 บ 7-3 บ=427/36 ❤บ
12:30 บ 1-3 บ=792/10 ทบ
12:45 บ 3-7 บ=083/35 ❤บ
13:00 บ 1-0 บ=139/23 ❤บ
13:15 บ 3-7 บ=958/61 ทบ
13:30 บ 9-4 บ=801/52 ทบ
13:45 บ 5-2 บ=309/57 ทบ
14:00 บ 7-3 บ=383/13 ❤❤บบ
14:15 บ 5-2 บ=452/43 ❤❤บบ
14:30 บ 7-3 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
หวย ฮานอย Hanoi วันที่ 9 /11/ 2564 เจาะชุด 3 -2 ตัวตรง

994 - 449 - 550 – 050 - 946

94 - 49 - 50 - 05

ชุดเลขเจาะ 3 ตัว ฮานอย 24 ชุด 6 กลับ

a) 627-628-629
b) 637-638-639
c) 647-648-649
d) 678-679-689

ปิงปอง วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 9 /11/ 2564

10:30 บ 2-4 บ=334/18 ❤บ
10:45 บ 6-8 บ=164/60 ❤บ
11:00 บ 4-6 บ=076/04 ❤บ
11:15 บ 9-7 บ=846/25 ทบ
11:30 บ 6-4 บ=754/42 ❤บ
11:45 บ 7-9 บ=925/80 ❤บ
12:00 บ 4-2 บ=611/32 ทบ
12:15 บ 7-5 บ=737/29 ❤บ
12:30 บ 4-2 บ=437/21 ❤บ
12:45 บ 7-9 บ=887/80 ❤บ
13:00 บ 7-9 บ=173/02 ❤บ
13:15 บ 6-4 บ=687/83 ❤บ
13:30 บ 7-9 บ=090/27 ❤บ
13:45 บ 8-6 บ=501/75 ทบ
14:00 บ 7-9 บ=725/48 ❤บ
14:15 บ 6-4 บ=505/23 ทบ
14:30 บ 8-6 บ=073/25 ทบ
14:45 บ 7-5 บ=579/62 ❤❤บบ
15:00 บ 6-4 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
แสดงความคิดเห็น