โปรไฟล์ของ jay2425 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
วันที่ 23/06/ 2563

วิ่งบน เท่านั้น

19:30 บ 2-3 บ=322 ❤บ
19:45 บ 1-2 บ=559 ❤บ
20:00 บ 8-9 บ=817 ❤บ
20:15 บ 7-8 บ=754 ❤บ
20:30 บ 8-9 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
วันที่ 23/06/ 2563

วิ่งบน เท่านั้น

09:00 บ 8-9 บ=689 ❤❤บบ
09:15 บ 9-0 บ=975 ❤บ
09:30 บ 2-3 บ=034 ❤บ
09:45 บ 1-2 บ=521 ❤❤บบ
10:00 บ 8-9 บ=142 ทบ
10:15 บ 3-4 บ=195 ทบ
10:30 บ 2-3 บ=250 ❤บ
10:45 บ 9-0 บ=489 ❤บ
11:00 บ 2-3 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
09:00 บ 8-9 บ=689 ❤❤บบ
09:15 บ 9-0 บ=975 ❤บ
09:30 บ 2-3 บ=034 ❤บ
09:45 บ 1-2 บ=521 ❤❤บบ
10:00 บ 8-9 บ=142 ทบ
10:15 บ 3-4 บ=195 ทบ
10:30 บ 2-3 บ=250 ❤บ
10:45 บ 9-0 บ=489 ❤บ
11:00 บ 2-3 บ=885 ทบ
11:15 บ 9-0 บ=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
วันที่ 22/06/ 2563

วิ่งบน เท่านั้น

10:45 บ 2-3 บ=829 ❤บ
11:00 บ 5-6 บ=862 ❤บ
11:15 บ 2-3 บ=429 ❤บ
11:30 บ 1-2 บ=270 ❤บ
11:45 บ 0-1 บ=985 ทบ
12:00 บ 3-4 บ=714 ❤บ
12:15 บ 0-1 บ=001 ❤❤❤บบบ
12:30 บ 5-6 บ=880 ทบ
12:45 บ 4-5 บ=116 ทบ
13:00 บ 7-6 บ=623 ❤บ
13:15 บ 6-7 บ=722 ❤บ
13:30 บ 5-6 บ=573 ❤บ
13:45 บ 6-7 บ=679 ❤บ
14:00 บ 8-9 บ=961 ❤บ
14:15 บ 6-7 บ=317 ❤บ
14:30 บ 7-8 บ=647 ❤บ
14:45 บ 5-6 บ=794 ทบ
15:00 บ 7-8 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
13:00 บ 7-6 บ=623 ❤บ
13:15 บ 6-7 บ=722 ❤บ
13:30 บ 5-6 บ=573 ❤บ
13:45 บ 6-7 บ=679 ❤บ
14:00 บ 8-9 บ=961 ❤บ
14:15 บ 6-7 บ=317 ❤บ
14:30 บ 7-8 บ=647 ❤บ
14:45 บ 5-6 บ=794 ทบ
15:00 บ 7-8 บ=794 ❤บ
15:15 บ 2-3 บ=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
วันที่ 21/06/ 2563

วิ่งบน เท่านั้น

19:00 บ 1-2 บ=423 ❤บ
19:15 บ 2-4 บ=194 ❤บ
19:30 บ 5-0 บ=733 ทบ
19:45 บ 2-4 บ=228 ❤❤บบ
20:00 บ 4-8 บ=038 ❤บ
20:15 บ 9-4 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
19:00 บ 1-2 บ=423 ❤บ
19:15 บ 2-4 บ=194 ❤บ
19:30 บ 5-0 บ=733 ทบ
19:45 บ 2-4 บ=228 ❤❤บบ
20:00 บ 4-8 บ=038 ❤บ
20:15 บ 9-4 บ=027 ทบ
20:30 บ 3-8 บ=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
วันที่ 21/06/ 2563

วิ่งบน เท่านั้น

19:00 บ 1-2 บ=423 ❤บ
19:15 บ 2-4 บ=194 ❤บ
19:30 บ 5-0 บ=733 ทบ
19:45 บ 2-4 บ=228 ❤❤บบ
20:00 บ 4-8 บ=038 ❤บ
20:15 บ 9-4 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 3
วันที่ 20/06/ 2563

วิ่งบน เท่านั้น

14:45 บ 4-8 บ=604 ❤บ
15:00 บ 4-8 บ=781 ❤บ
15:15 บ 2-8 บ=123 ❤บ
15:30 บ 4-8 บ=741 ❤บ
15:45 บ 2-4 บ=741 ❤บ
16:00 บ 4-8 บ=636 ทบ
16:15 บ 4-2 บ=840 ❤บ
16:30 บ 7-9 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
14:45 บ 4-8 บ=604 ❤บ
15:00 บ 4-8 บ=781 ❤บ
15:15 บ 2-8 บ=123 ❤บ
15:30 บ 4-8 บ=741 ❤บ
15:45 บ 2-4 บ=741 ❤บ
16:00 บ 4-8 บ=636 ทบ
16:15 บ 4-2 บ=840 ❤บ
16:30 บ 7-9 บ=995 ❤บ
16:45 บ 8-4 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
14:45 บ 4-8 บ=604 ❤บ
15:00 บ 4-8 บ=781 ❤บ
15:15 บ 2-8 บ=123 ❤บ
15:30 บ 4-8 บ=741 ❤บ
15:45 บ 2-4 บ=741 ❤บ
16:00 บ 4-8 บ=636 ทบ
16:15 บ 4-2 บ=840 ❤บ
16:30 บ 7-9 บ=995 ❤บ
16:45 บ 8-4 บ=286 ❤บ
17:00 บ 3-9 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
14:45 บ 4-8 บ=604 ❤บ
15:00 บ 4-8 บ=781 ❤บ
15:15 บ 2-8 บ=123 ❤บ
15:30 บ 4-8 บ=741 ❤บ
15:45 บ 2-4 บ=741 ❤บ
16:00 บ 4-8 บ=636 ทบ
16:15 บ 4-2 บ=840 ❤บ
16:30 บ 7-9 บ=995 ❤บ
16:45 บ 8-4 บ=286 ❤บ
17:00 บ 3-9 บ=155 ทบ
17:15 บ 8-4 บ=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
วันที่ 19/06/ 2563

วิ่งบน เท่านั้น

08:00 บ 2-3 บ=526 ❤บ
08:15 บ 2-3 บ=376 ❤บ
08:30 บ 2-3 บ=730 ❤บ
08:45 บ 7-8 บ=084 ❤บ
09:00 บ 6-7 บ=906 ❤บ
09:15 บ 6-7 บ=881 ทบ
09:30 บ 7-8 บ=630 ทบ
09:45 บ 6-7 บ=270 ❤บ
10:00 บ 6-7 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 4
วันที่ 19/06/ 2563

วิ่งบน เท่านั้น

12:30 บ 3-9 บ=306 ❤บ
12:45 บ 2-4 บ=721 ❤บ
13:00 บ 3-7 บ=601 ทบ
13:15 บ 9-7 บ=899 ❤❤บบ
13:30 บ 3-7 บ=579 ❤บ
13:45 บ 3-7 บ=950 ทบ
14:00 บ 9-3 บ=699 ❤❤บบ
14:15 บ 8-4 บ=540 ❤บ
14:30 บ 7-9 บ=417 ❤บ
14:45 บ 9-7 บ=488 ❤❤บบ79
15:00 บ 9-3 บ=978 ❤บ
15:15 บ 4-8 บ=861 ❤บ
15:30 บ 8-4 บ=948 ❤❤บบ
15:45 บ 7-9 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
14:00 บ 9-3 บ=699 ❤❤บบ
14:15 บ 8-4 บ=540 ❤บ
14:30 บ 7-9 บ=417 ❤บ
14:45 บ 9-7 บ=488 ❤❤บบ79
15:00 บ 9-3 บ=978 ❤บ
15:15 บ 4-8 บ=861 ❤บ
15:30 บ 8-4 บ=948 ❤❤บบ
15:45 บ 7-9 บ=416 ทบ
16:00 บ 4-8 บ=974 ❤บ
16:15 บ 7-3 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
14:00 บ 9-3 บ=699 ❤❤บบ
14:15 บ 8-4 บ=540 ❤บ
14:30 บ 7-9 บ=417 ❤บ
14:45 บ 9-7 บ=488 ❤❤บบ79
15:00 บ 9-3 บ=978 ❤บ
15:15 บ 4-8 บ=861 ❤บ
15:30 บ 8-4 บ=948 ❤❤บบ
15:45 บ 7-9 บ=416 ทบ
16:00 บ 4-8 บ=974 ❤บ
16:15 บ 7-3 บ=314 ❤บ
16:30 บ 7-3 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
14:00 บ 9-3 บ=699 ❤❤บบ
14:15 บ 8-4 บ=540 ❤บ
14:30 บ 7-9 บ=417 ❤บ
14:45 บ 9-7 บ=488 ❤❤บบ79
15:00 บ 9-3 บ=978 ❤บ
15:15 บ 4-8 บ=861 ❤บ
15:30 บ 8-4 บ=948 ❤❤บบ
15:45 บ 7-9 บ=416 ทบ
16:00 บ 4-8 บ=974 ❤บ
16:15 บ 7-3 บ=314 ❤บ
16:30 บ 7-3 บ=997 ❤บ
16:45 บ 4-8 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
14:00 บ 9-3 บ=699 ❤❤บบ
14:15 บ 8-4 บ=540 ❤บ
14:30 บ 7-9 บ=417 ❤บ
14:45 บ 9-7 บ=488 ❤❤บบ79
15:00 บ 9-3 บ=978 ❤บ
15:15 บ 4-8 บ=861 ❤บ
15:30 บ 8-4 บ=948 ❤❤บบ
15:45 บ 7-9 บ=416 ทบ
16:00 บ 4-8 บ=974 ❤บ
16:15 บ 7-3 บ=314 ❤บ
16:30 บ 7-3 บ=997 ❤บ
16:45 บ 4-8 บ=486 ❤❤บบ
17:00 บ 8-2 บ=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 2
วันที่ 19/06/ 2563

วิ่งบน เท่านั้น

10:30 บ 3-8 บ=826 ❤บ
10:45 บ 4-2 บ=454 ❤❤บบ
11:00 บ 8-4 บ=984 ❤❤บบ
11:15 บ 7-3 บ=898 ❤บ
11:30 บ 8-4 บ=941 ❤บ
11:45 บ 4-8 บ=735 ทบ
12:00 บ 4-8 บ=373 ทบ
12:15 บ 9-3 บ=014 ทบ
12:30 บ 3-9 บ=306 ❤บ
12:45 บ 2-4 บ=721 ❤บ
13:00 บ 3-7 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
10:30 บ 3-8 บ=826 ❤บ
10:45 บ 4-2 บ=454 ❤❤บบ
11:00 บ 8-4 บ=984 ❤❤บบ
11:15 บ 7-3 บ=898 ❤บ
11:30 บ 8-4 บ=941 ❤บ
11:45 บ 4-8 บ=735 ทบ
12:00 บ 4-8 บ=373 ทบ
12:15 บ 9-3 บ=014 ทบ
12:30 บ 3-9 บ=306 ❤บ
12:45 บ 2-4 บ=721 ❤บ
13:00 บ 3-7 บ=601 ทบ
13:15 บ 9-7 บ=899 ❤❤บบ
13:30 บ 3-7 บ=579 ❤บ
13:45 บ 3-7 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
12:30 บ 3-9 บ=306 ❤บ
12:45 บ 2-4 บ=721 ❤บ
13:00 บ 3-7 บ=601 ทบ
13:15 บ 9-7 บ=899 ❤❤บบ
13:30 บ 3-7 บ=579 ❤บ
13:45 บ 3-7 บ=950 ทบ
14:00 บ 9-3 บ=699 ❤❤บบ
14:15 บ 9-3 บ=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
วันที่ 19/06/ 2563

วิ่งบน เท่านั้น

07:15 บ 1-2 บ=613 ❤บ
07:30 บ 6-7 บ=266 ❤❤บบ
07:45 บ 6-7 บ=761 ❤❤บบ
08:00 บ 2-3 บ=262 ❤❤บบ
08:15 บ 2-3 บ=408 ทบ
08:30 บ 2-3 บ=623 ❤❤บบ
08:45 บ 7-8 บ=414 ทบ
09:00 บ 9-8 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 7
วันที่ 18/06/ 2563

วิ่งบน เท่านั้น

07:15 บ 1-2 บ=101 ❤❤บบ
07:30 บ 6-7 บ=016 ❤บ
07:45 บ 6-7 บ=163 ❤บ
08:00 บ 2-3 บ=848 ทบ
08:15 บ 4-8 บ=593 ทบ
08:30 บ 4-8 บ=286 ❤บ
08:45 บ 3-7 บ=346 ❤บ
09:00 บ 7-3 บ=677 ❤❤บบ
09:15 บ 7-3 บ=429 ทบ
09:30 บ 9-3 บ=699 ❤❤บบ
09:45 บ 4-8 บ=835 ❤บ
10:00 บ 4-8 บ=894 ❤❤บบ
10:15 บ 2-8 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
07:15 บ 1-2 บ=101 ❤❤บบ
07:30 บ 6-7 บ=016 ❤บ
07:45 บ 6-7 บ=163 ❤บ
08:00 บ 2-3 บ=848 ทบ
08:15 บ 4-8 บ=593 ทบ
08:30 บ 4-8 บ=286 ❤บ
08:45 บ 3-7 บ=346 ❤บ
09:00 บ 7-3 บ=677 ❤❤บบ
09:15 บ 7-3 บ=429 ทบ
09:30 บ 9-3 บ=699 ❤❤บบ
09:45 บ 4-8 บ=835 ❤บ
10:00 บ 4-8 บ=894 ❤❤บบ
10:15 บ 2-8 บ=485 ❤บ
10:30 บ 2-8 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
07:15 บ 1-2 บ=101 ❤❤บบ
07:30 บ 6-7 บ=016 ❤บ
07:45 บ 6-7 บ=163 ❤บ
08:00 บ 2-3 บ=848 ทบ
08:15 บ 4-8 บ=593 ทบ
08:30 บ 4-8 บ=286 ❤บ
08:45 บ 3-7 บ=346 ❤บ
09:00 บ 7-3 บ=677 ❤❤บบ
09:15 บ 7-3 บ=429 ทบ
09:30 บ 9-3 บ=699 ❤❤บบ
09:45 บ 4-8 บ=835 ❤บ
10:00 บ 4-8 บ=894 ❤❤บบ
10:15 บ 2-8 บ=485 ❤บ
10:30 บ 2-8 บ=926 ❤บ
10:45 บ 2-8 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:30 บ 4-8 บ=286 ❤บ
08:45 บ 3-7 บ=346 ❤บ
09:00 บ 7-3 บ=677 ❤❤บบ
09:15 บ 7-3 บ=429 ทบ
09:30 บ 9-3 บ=699 ❤❤บบ
09:45 บ 4-8 บ=835 ❤บ
10:00 บ 4-8 บ=894 ❤❤บบ
10:15 บ 2-8 บ=485 ❤บ
10:30 บ 2-8 บ=926 ❤บ
10:45 บ 2-8 บ=204 ❤บ
11:00 บ 2-8 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:30 บ 4-8 บ=286 ❤บ
08:45 บ 3-7 บ=346 ❤บ
09:00 บ 7-3 บ=677 ❤❤บบ
09:15 บ 7-3 บ=429 ทบ
09:30 บ 9-3 บ=699 ❤❤บบ
09:45 บ 4-8 บ=835 ❤บ
10:00 บ 4-8 บ=894 ❤❤บบ
10:15 บ 2-8 บ=485 ❤บ
10:30 บ 2-8 บ=926 ❤บ
10:45 บ 2-8 บ=204 ❤บ
11:00 บ 2-8 บ=204 ❤บ
11:15 บ 8-4 บ=543 ❤บ
11:30 บ 4-8 บ=440 ❤❤บบ
11:45 บ 8-4 บ=880 ❤❤บบ
12:00 บ 3-9 บ=286 ทบ
12:15 บ 7-3 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:30 บ 4-8 บ=286 ❤บ
08:45 บ 3-7 บ=346 ❤บ
09:00 บ 7-3 บ=677 ❤❤บบ
09:15 บ 7-3 บ=429 ทบ
09:30 บ 9-3 บ=699 ❤❤บบ
09:45 บ 4-8 บ=835 ❤บ
10:00 บ 4-8 บ=894 ❤❤บบ
10:15 บ 2-8 บ=485 ❤บ
10:30 บ 2-8 บ=926 ❤บ
10:45 บ 2-8 บ=204 ❤บ
11:00 บ 2-8 บ=204 ❤บ
11:15 บ 8-4 บ=543 ❤บ
11:30 บ 4-8 บ=440 ❤❤บบ
11:45 บ 8-4 บ=880 ❤❤บบ
12:00 บ 3-9 บ=286 ทบ
12:15 บ 7-3 บ=823 ❤บ
12:30 บ 2-8 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:30 บ 4-8 บ=286 ❤บ
08:45 บ 3-7 บ=346 ❤บ
09:00 บ 7-3 บ=677 ❤❤บบ
09:15 บ 7-3 บ=429 ทบ
09:30 บ 9-3 บ=699 ❤❤บบ
09:45 บ 4-8 บ=835 ❤บ
10:00 บ 4-8 บ=894 ❤❤บบ
10:15 บ 2-8 บ=485 ❤บ
10:30 บ 2-8 บ=926 ❤บ
10:45 บ 2-8 บ=204 ❤บ
11:00 บ 2-8 บ=204 ❤บ
11:15 บ 8-4 บ=543 ❤บ
11:30 บ 4-8 บ=440 ❤❤บบ
11:45 บ 8-4 บ=880 ❤❤บบ
12:00 บ 3-9 บ=286 ทบ
12:15 บ 7-3 บ=823 ❤บ
12:30 บ 2-8 บ=479 ทบ
12:45 บ 8-4 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
07:15 บ 1-2 บ=101 ❤❤บบ
07:30 บ 6-7 บ=016 ❤บ
07:45 บ 6-7 บ=163 ❤บ
08:00 บ 2-3 บ=848 ทบ
08:15 บ 4-8 บ=593 ทบ
08:30 บ 4-8 บ=286 ❤บ
08:45 บ 3-7 บ=346 ❤บ
09:00 บ 7-3 บ=677 ❤❤บบ
09:15 บ 7-3 บ=429 ทบ
09:30 บ 9-3 บ=699 ❤❤บบ
09:45 บ 4-8 บ=835 ❤บ
10:00 บ 4-8 บ=894 ❤❤บบ
10:15 บ 2-8 บ=485 ❤บ
10:30 บ 2-8 บ=926 ❤บ
10:45 บ 2-8 บ=204 ❤บ
11:00 บ 2-8 บ=204 ❤บ
11:15 บ 8-4 บ=543 ❤บ
11:30 บ 4-8 บ=440 ❤❤บบ
11:45 บ 8-4 บ=880 ❤❤บบ
12:00 บ 3-9 บ=286 ทบ
12:15 บ 7-3 บ=823 ❤บ
12:30 บ 2-8 บ=479 ทบ
12:45 บ 8-4 บ=884 ❤❤❤บบบ
13:00 บ 3-9 บ=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 5
วันที่ 18/06/ 2563

วิ่งบน เท่านั้น

07:15 บ 1-2 บ=101 ❤❤บบ
07:30 บ 6-7 บ=016 ❤บ
07:45 บ 6-7 บ=163 ❤บ
08:00 บ 2-3 บ=848 ทบ
08:15 บ 4-8 บ=593 ทบ
08:30 บ 4-8 บ=286 ❤บ
08:45 บ 3-7 บ=346 ❤บ
09:00 บ 7-3 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
07:15 บ 1-2 บ=101 ❤❤บบ
07:30 บ 6-7 บ=016 ❤บ
07:45 บ 6-7 บ=163 ❤บ
08:00 บ 2-3 บ=848 ทบ
08:15 บ 4-8 บ=593 ทบ
08:30 บ 4-8 บ=286 ❤บ
08:45 บ 3-7 บ=346 ❤บ
09:00 บ 7-3 บ=677 ❤❤บบ
09:15 บ 7-3 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
07:15 บ 1-2 บ=101 ❤❤บบ
07:30 บ 6-7 บ=016 ❤บ
07:45 บ 6-7 บ=163 ❤บ
08:00 บ 2-3 บ=848 ทบ
08:15 บ 4-8 บ=593 ทบ
08:30 บ 4-8 บ=286 ❤บ
08:45 บ 3-7 บ=346 ❤บ
09:00 บ 7-3 บ=677 ❤❤บบ
09:15 บ 7-3 บ=429 ทบ
09:30 บ 9-3 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
07:15 บ 1-2 บ=101 ❤❤บบ
07:30 บ 6-7 บ=016 ❤บ
07:45 บ 6-7 บ=163 ❤บ
08:00 บ 2-3 บ=848 ทบ
08:15 บ 4-8 บ=593 ทบ
08:30 บ 4-8 บ=286 ❤บ
08:45 บ 3-7 บ=346 ❤บ
09:00 บ 7-3 บ=677 ❤❤บบ
09:15 บ 7-3 บ=429 ทบ
09:30 บ 9-3 บ=699 ❤❤บบ
09:45 บ 4-8 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
07:15 บ 1-2 บ=101 ❤❤บบ
07:30 บ 6-7 บ=016 ❤บ
07:45 บ 6-7 บ=163 ❤บ
08:00 บ 2-3 บ=848 ทบ
08:15 บ 4-8 บ=593 ทบ
08:30 บ 4-8 บ=286 ❤บ
08:45 บ 3-7 บ=346 ❤บ
09:00 บ 7-3 บ=677 ❤❤บบ
09:15 บ 7-3 บ=429 ทบ
09:30 บ 9-3 บ=699 ❤❤บบ
09:45 บ 4-8 บ=835 ❤บ
10:00 บ 4-8 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
07:15 บ 1-2 บ=101 ❤❤บบ
07:30 บ 6-7 บ=016 ❤บ
07:45 บ 6-7 บ=163 ❤บ
08:00 บ 2-3 บ=848 ทบ
08:15 บ 4-8 บ=593 ทบ
08:30 บ 4-8 บ=286 ❤บ
08:45 บ 3-7 บ=346 ❤บ
09:00 บ 7-3 บ=677 ❤❤บบ
09:15 บ 7-3 บ=429 ทบ
09:30 บ 9-3 บ=699 ❤❤บบ
09:45 บ 4-8 บ=835 ❤บ
10:00 บ 4-8 บ=894 ❤❤บบ
10:15 บ 2-8 บ=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
วันที่ 17/06/ 2563

วิ่งบน เท่านั้น

19:00 บ 2-3 บ=423 ❤บ
19:15 บ 1-2 บ=166 ❤บ
19:30 บ 1-2 บ=552 ❤บ
19:45 บ 1-2 บ=288 ❤บ
20:00 บ 2-3 บ=368 ❤บ
20:15 บ 6-7 บ=271 ❤บ
20:30 บ 1-2 บ=567 ทบ
20:45 บ 6-7 บ=452 ทบ
21:00 บ 6-7 บ=614 ❤บ
21:15 บ 2-3 บ=137 ❤บ
21:30 บ 7-8 บ=292 ทบ
21:45 บ 6-7 บ=703 ❤บ
22:00 บ 6-7 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 3
วันที่ 17/06/ 2563

วิ่งบน เท่านั้น

19:00 บ 2-3 บ=423 ❤บ
19:15 บ 1-2 บ=166 ❤บ
19:30 บ 1-2 บ=552 ❤บ
19:45 บ 1-2 บ=288 ❤บ
20:00 บ 2-3 บ=368 ❤บ
20:15 บ 6-7 บ=271 ❤บ
20:30 บ 1-2 บ=567 ทบ
20:45 บ 6-7 บ=452 ทบ
21:00 บ 6-7 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
19:00 บ 2-3 บ=423 ❤บ
19:15 บ 1-2 บ=166 ❤บ
19:30 บ 1-2 บ=552 ❤บ
19:45 บ 1-2 บ=288 ❤บ
20:00 บ 2-3 บ=368 ❤บ
20:15 บ 6-7 บ=271 ❤บ
20:30 บ 1-2 บ=567 ทบ
20:45 บ 6-7 บ=452 ทบ
21:00 บ 6-7 บ=614 ❤บ
21:15 บ 2-3 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
19:00 บ 2-3 บ=423 ❤บ
19:15 บ 1-2 บ=166 ❤บ
19:30 บ 1-2 บ=552 ❤บ
19:45 บ 1-2 บ=288 ❤บ
20:00 บ 2-3 บ=368 ❤บ
20:15 บ 6-7 บ=271 ❤บ
20:30 บ 1-2 บ=567 ทบ
20:45 บ 6-7 บ=452 ทบ
21:00 บ 6-7 บ=614 ❤บ
21:15 บ 2-3 บ=137 ❤บ
21:30 บ 7-8 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
19:00 บ 2-3 บ=423 ❤บ
19:15 บ 1-2 บ=166 ❤บ
19:30 บ 1-2 บ=552 ❤บ
19:45 บ 1-2 บ=288 ❤บ
20:00 บ 2-3 บ=368 ❤บ
20:15 บ 6-7 บ=271 ❤บ
20:30 บ 1-2 บ=567 ทบ
20:45 บ 6-7 บ=452 ทบ
21:00 บ 6-7 บ=614 ❤บ
21:15 บ 2-3 บ=137 ❤บ
21:30 บ 7-8 บ=292 ทบ
21:45 บ 6-7 บ=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 3
วันที่ 16/06/ 2563

วิ่งบน เท่านั้น

15:00 บ 8-9 บ=947 ❤บ
15:15 บ 3-4 บ=408 ❤บ
15:30 บ 1-2 บ=572 ❤บ
15:45 บ 1-2 บ=871 ❤บ
16:00 บ 2-3 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
15:00 บ 8-9 บ=947 ❤บ
15:15 บ 3-4 บ=408 ❤บ
15:30 บ 1-2 บ=572 ❤บ
15:45 บ 1-2 บ=871 ❤บ
16:00 บ 2-3 บ=380 ❤บ
16:15 บ 1-2 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
15:00 บ 8-9 บ=947 ❤บ
15:15 บ 3-4 บ=408 ❤บ
15:30 บ 1-2 บ=572 ❤บ
15:45 บ 1-2 บ=871 ❤บ
16:00 บ 2-3 บ=380 ❤บ
16:15 บ 1-2 บ=871 ❤บ
16:30 บ 1-2 บ=380 ทบ
16:45 บ 1-2 บ=942 ❤บ
17:00 บ 8-9 บ=476 ทบ
17:15 บ 8-9 บ=578 ❤บ
17:30 บ 7-8 บ=314 ทบ
17:45 บ 7-8 บ=400 ❤บ
18:00 บ 3-4 บ=174 ❤บ
18:15 บ 2-3 บ=230 ❤บ
18:30 บ 7-8 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
15:00 บ 8-9 บ=947 ❤บ
15:15 บ 3-4 บ=408 ❤บ
15:30 บ 1-2 บ=572 ❤บ
15:45 บ 1-2 บ=871 ❤บ
16:00 บ 2-3 บ=380 ❤บ
16:15 บ 1-2 บ=871 ❤บ
16:30 บ 1-2 บ=380 ทบ
16:45 บ 1-2 บ=942 ❤บ
17:00 บ 8-9 บ=476 ทบ
17:15 บ 8-9 บ=578 ❤บ
17:30 บ 7-8 บ=314 ทบ
17:45 บ 7-8 บ=400 ❤บ
18:00 บ 3-4 บ=174 ❤บ
18:15 บ 2-3 บ=230 ❤บ
18:30 บ 7-8 บ=057 ❤บ
18:45 บ 1-2 บ=405 ทบ
19:00 บ 6-7 บ=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 6
วันที่ 16/06/ 2563 หวยรัฐบาล

3 ตัว 2 ตัว ตรง

896-703

96-69-03-30

วิ่งบน เท่านั้น

11:15 บ 7-8 บ=188 ❤❤บบ
11:30 บ 1-2 บ=219 ❤❤บบ
11:45 บ 1-2 บ=051 ❤บ
12:00 บ 1-2 บ=241 ❤บ
12:15 บ 7-8 บ=145 ทบ
12:30 บ 9-0 บ=640 ❤บ
12:45 บ 1-2 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
11:15 บ 7-8 บ=188 ❤❤บบ
11:30 บ 1-2 บ=219 ❤❤บบ
11:45 บ 1-2 บ=051 ❤บ
12:00 บ 1-2 บ=241 ❤บ
12:15 บ 7-8 บ=145 ทบ
12:30 บ 9-0 บ=640 ❤บ
12:45 บ 1-2 บ=019 ❤บ
13:00 บ 8-9 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
11:15 บ 7-8 บ=188 ❤❤บบ
11:30 บ 1-2 บ=219 ❤❤บบ
11:45 บ 1-2 บ=051 ❤บ
12:00 บ 1-2 บ=241 ❤บ
12:15 บ 7-8 บ=145 ทบ
12:30 บ 9-0 บ=640 ❤บ
12:45 บ 1-2 บ=019 ❤บ
13:00 บ 8-9 บ=493 ❤บ
13:15 บ 6-7 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
11:15 บ 7-8 บ=188 ❤❤บบ
11:30 บ 1-2 บ=219 ❤❤บบ
11:45 บ 1-2 บ=051 ❤บ
12:00 บ 1-2 บ=241 ❤บ
12:15 บ 7-8 บ=145 ทบ
12:30 บ 9-0 บ=640 ❤บ
12:45 บ 1-2 บ=019 ❤บ
13:00 บ 8-9 บ=493 ❤บ
13:15 บ 6-7 บ=081 ทบ
13:30 บ 9-0 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
11:15 บ 7-8 บ=188 ❤❤บบ
11:30 บ 1-2 บ=219 ❤❤บบ
11:45 บ 1-2 บ=051 ❤บ
12:00 บ 1-2 บ=241 ❤บ
12:15 บ 7-8 บ=145 ทบ
12:30 บ 9-0 บ=640 ❤บ
12:45 บ 1-2 บ=019 ❤บ
13:00 บ 8-9 บ=493 ❤บ
13:15 บ 6-7 บ=081 ทบ
13:30 บ 9-0 บ=090 ❤❤บบ
13:45 บ 1-2 บ=996 ทบ
14:00 บ 1-2 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
11:15 บ 7-8 บ=188 ❤❤บบ
11:30 บ 1-2 บ=219 ❤❤บบ
11:45 บ 1-2 บ=051 ❤บ
12:00 บ 1-2 บ=241 ❤บ
12:15 บ 7-8 บ=145 ทบ
12:30 บ 9-0 บ=640 ❤บ
12:45 บ 1-2 บ=019 ❤บ
13:00 บ 8-9 บ=493 ❤บ
13:15 บ 6-7 บ=081 ทบ
13:30 บ 9-0 บ=090 ❤❤บบ
13:45 บ 1-2 บ=996 ทบ
14:00 บ 1-2 บ=883 ทบ
14:15 บ 8-9 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
15:00 บ 8-9 บ=947 ❤บ
15:15 บ 3-4 บ=408 ❤บ
15:30 บ 1-2 บ=572 ❤บ
15:45 บ 1-2 บ=871 ❤บ
16:00 บ 2-3 บ=380 ❤บ
16:15 บ 1-2 บ=871 ❤บ
16:30 บ 1-2 บ=380 ทบ
16:45 บ 1-2 บ=942 ❤บ
17:00 บ 8-9 บ=476 ทบ
17:15 บ 8-9 บ=578 ❤บ
17:30 บ 7-8 บ=314 ทบ
17:45 บ 7-8 บ=400 ❤บ
18:00 บ 3-4 บ=174 ❤บ
18:15 บ 2-3 บ=230 ❤บ
18:30 บ 7-8 บ=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 6
วันที่ 16/06/ 2563 หวยรัฐบาล

3 ตัว 2 ตัว ตรง

896-703

96-69-03-30

วิ่งบน เท่านั้น
08:00 บ 1-2 บ=901 ❤บ
08:15 บ 1-2 บ=183 ❤บ
08:30 บ 8-9 บ=171 ทบ
08:45 บ 3-4 บ=371 ❤บ
09:00 บ 2-3 บ=412 ❤บ
09:15 บ 9-0 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:00 บ 1-2 บ=901 ❤บ
08:15 บ 1-2 บ=183 ❤บ
08:30 บ 8-9 บ=171 ทบ
08:45 บ 3-4 บ=371 ❤บ
09:00 บ 2-3 บ=412 ❤บ
09:15 บ 9-0 บ=391 ❤บ
09:30 บ 1-2 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 08:00 2=204/42 ❤❤บล
ปิงปอง 08:15 3=365/10 ❤บ
ปิงปอง 08:30 7=171/00 ❤บ
ปิงปอง 08:45 3=344/16 ❤บ
ปิงปอง 09:00 2=023/83 ❤บ
ปิงปอง 09:15 3=210/30 ❤ล
ปิงปอง 09:30 8=860/77 ❤บ
ปิงปอง 09:45 8
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:00 บ 1-2 บ=901 ❤บ
08:15 บ 1-2 บ=183 ❤บ
08:30 บ 8-9 บ=171 ทบ
08:45 บ 3-4 บ=371 ❤บ
09:00 บ 2-3 บ=412 ❤บ
09:15 บ 9-0 บ=391 ❤บ
09:30 บ 1-2 บ=006 ทบ
09:45 บ 8-9 บ=870 ❤บ
10:00 บ 9-0 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:00 บ 1-2 บ=901 ❤บ
08:15 บ 1-2 บ=183 ❤บ
08:30 บ 8-9 บ=171 ทบ
08:45 บ 3-4 บ=371 ❤บ
09:00 บ 2-3 บ=412 ❤บ
09:15 บ 9-0 บ=391 ❤บ
09:30 บ 1-2 บ=006 ทบ
09:45 บ 8-9 บ=870 ❤บ
10:00 บ 9-0 บ=870 ❤บ
10:15 บ 7-8 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:00 บ 1-2 บ=901 ❤บ
08:15 บ 1-2 บ=183 ❤บ
08:30 บ 8-9 บ=171 ทบ
08:45 บ 3-4 บ=371 ❤บ
09:00 บ 2-3 บ=412 ❤บ
09:15 บ 9-0 บ=391 ❤บ
09:30 บ 1-2 บ=006 ทบ
09:45 บ 8-9 บ=870 ❤บ
10:00 บ 9-0 บ=870 ❤บ
10:15 บ 7-8 บ=922 ทบ
10:30 บ 7-8 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:00 บ 1-2 บ=901 ❤บ
08:15 บ 1-2 บ=183 ❤บ
08:30 บ 8-9 บ=171 ทบ
08:45 บ 3-4 บ=371 ❤บ
09:00 บ 2-3 บ=412 ❤บ
09:15 บ 9-0 บ=391 ❤บ
09:30 บ 1-2 บ=006 ทบ
09:45 บ 8-9 บ=870 ❤บ
10:00 บ 9-0 บ=870 ❤บ
10:15 บ 7-8 บ=922 ทบ
10:30 บ 7-8 บ=562 ทบ
10:45 บ 1-2 บ=001 ❤บ
11:00 บ 1-2 บ=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
วื่ง บน วันที่ 14/06/ 2563

14:30 บ 9-0 บ=409 ❤บ
14:45 บ 0-1 บ=790 ❤บ
15:00 บ 5-6 บ=775 ❤บ
15:15 บ 1-2 บ=609 ทบ
15:30 บ 9-0 บ=535 ทบ
15:45 บ 0-1 บ=713 ❤บ
16:00 บ 3-4 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 4
วื่ง บน วันที่ 14/06/ 2563

08:30 บ 8-9 บ=839 ❤❤บบ
08:45 บ 3-4 บ=333 ❤❤❤บบบ
09:00 บ 4-3 บ=740 ❤บ
09:15 บ 9-8 บ=429 ❤บ
09:30 บ 8-9 บ=682 ❤บ
09:45 บ 8-9 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:30 บ 8-9 บ=839 ❤❤บบ
08:45 บ 3-4 บ=333 ❤❤❤บบบ
09:00 บ 4-3 บ=740 ❤บ
09:15 บ 9-8 บ=429 ❤บ
09:30 บ 8-9 บ=682 ❤บ
09:45 บ 8-9 บ=601 ทบ
10:00 บ 7-8 บ=447 ❤บ
10:15 บ 2-3 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
❤บ
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:30 บ 8-9 บ=839 ❤❤บบ
08:45 บ 3-4 บ=333 ❤❤❤บบบ
09:00 บ 4-3 บ=740 ❤บ
09:15 บ 9-8 บ=429 ❤บ
09:30 บ 8-9 บ=682 ❤บ
09:45 บ 8-9 บ=601 ทบ
10:00 บ 7-8 บ=447 ❤บ
10:15 บ 2-3 บ=259 ❤บ
10:30 บ 0-1 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:30 บ 8-9 บ=839 ❤❤บบ
08:45 บ 3-4 บ=333 ❤❤❤บบบ
09:00 บ 4-3 บ=740 ❤บ
09:15 บ 9-8 บ=429 ❤บ
09:30 บ 8-9 บ=682 ❤บ
09:45 บ 8-9 บ=601 ทบ
10:00 บ 7-8 บ=447 ❤บ
10:15 บ 2-3 บ=259 ❤บ
10:30 บ 0-1 บ=222 ทบ
10:45 บ 2-1 บ=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 5
วื่ง บน วันที่ 13/06/ 2563 รูด บน

08:30 บ 8-9 บ=797 ❤บ
08:45 บ 3-4 บ=639 ❤บ
09:00 บ 2-3 บ=226 ❤❤บบ
09:15 บ 7-8 บ=181 ❤บ
09:30 บ 8-9 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:30 บ 8-9 บ=797 ❤บ
08:45 บ 3-4 บ=639 ❤บ
09:00 บ 2-3 บ=226 ❤❤บบ
09:15 บ 7-8 บ=181 ❤บ
09:30 บ 8-9 บ=382 ❤บ
09:45 บ 8-9 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:30 บ 8-9 บ=797 ❤บ
08:45 บ 3-4 บ=639 ❤บ
09:00 บ 2-3 บ=226 ❤❤บบ
09:15 บ 7-8 บ=181 ❤บ
09:30 บ 8-9 บ=382 ❤บ
09:45 บ 8-9 บ=979 ❤❤บบ
10:00 บ 9-8 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:30 บ 8-9 บ=797 ❤บ
08:45 บ 3-4 บ=639 ❤บ
09:00 บ 2-3 บ=226 ❤❤บบ
09:15 บ 7-8 บ=181 ❤บ
09:30 บ 8-9 บ=382 ❤บ
09:45 บ 8-9 บ=979 ❤❤บบ
10:00 บ 9-8 บ=486 ❤บ
10:15 บ 9-8 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:30 บ 8-9 บ=797 ❤บ
08:45 บ 3-4 บ=639 ❤บ
09:00 บ 2-3 บ=226 ❤❤บบ
09:15 บ 7-8 บ=181 ❤บ
09:30 บ 8-9 บ=382 ❤บ
09:45 บ 8-9 บ=979 ❤❤บบ
10:00 บ 9-8 บ=486 ❤บ
10:15 บ 9-8 บ=822 ❤บ
10:30 บ 4-3 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
08:30 บ 8-9 บ=797 ❤บ
08:45 บ 3-4 บ=639 ❤บ
09:00 บ 2-3 บ=226 ❤❤บบ
09:15 บ 7-8 บ=181 ❤บ
09:30 บ 8-9 บ=382 ❤บ
09:45 บ 8-9 บ=979 ❤❤บบ
10:00 บ 9-8 บ=486 ❤บ
10:15 บ 9-8 บ=822 ❤บ
10:30 บ 4-3 บ=086 ทบ
10:45 บ 3-4 บ=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 2
วื่ง บน วันที่ 12/06/ 2563 รูด บน

09:30 บ 1-2 บ=759 ❤❤บบ 12
09:45 บ 4-5 บ=875 ❤บ
10:00 บ 8-9 บ=073 ทบ
10:15 บ 7-8 บ=810 ❤บ
10:30 บ 0-9 บ=503 ❤บ
10:45 บ 4-5 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
09:30 บ 1-2 บ=759 ❤❤บบ 12
09:45 บ 4-5 บ=875 ❤บ
10:00 บ 8-9 บ=073 ทบ
10:15 บ 7-8 บ=810 ❤บ
10:30 บ 0-9 บ=503 ❤บ
10:45 บ 4-5 บ=694 ❤บ
11:00 บ 6-7 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
09:30 บ 1-2 บ=759 ❤❤บบ 12
09:45 บ 4-5 บ=875 ❤บ
10:00 บ 8-9 บ=073 ทบ
10:15 บ 7-8 บ=810 ❤บ
10:30 บ 0-9 บ=503 ❤บ
10:45 บ 4-5 บ=694 ❤บ
11:00 บ 6-7 บ=037 ❤บ
11:15 บ 1-2 บ=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
วื่ง บน วันที่ 11/06/ 2563 รูด บน

14:45 บ 6-7 บ=466 ❤❤บบ
15:00 บ 2-3 บ=399 ❤บ
15:15 บ 1-2 บ=427 ❤บ
15:30 บ 5-6 บ=792 ทบ
15:45 บ 1-2 บ=243 ❤บ
16:00 บ 2-3 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
วื่ง บน วันที่ 9/06/ 2563 รูด บน

14:00 บ 4-5 บ=470 ❤บ
14:15 บ 4-5 บ=484 ❤บ
14:30 บ 4-5 บ=277 ทบ
14:45 บ 8-9 บ=808 ❤❤บบ
15:00 บ 6-7 บ=181 ทบ
15:15 บ 1-2 บ=821 ❤❤บบ
15:30 บ 2-3 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 8
วื่ง บน วันที่ 9/06/ 2563 รูด บน

06:30 บ 4-5 บ=643 ❤บ
06:45 บ 7-8 บ=838 ❤บ
07:00 บ 3-4 บ=247 ❤บ
07:15 บ 8-9 บ=849 ❤บ
07:30 บ 0-1 บ=709 ❤บ
07:45 บ 6-7 บ=463 ❤บ
08:00 บ 1-2 บ=752 ❤บ
08:15 บ 1-2 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:30 บ 4-5 บ=643 ❤บ
06:45 บ 7-8 บ=838 ❤บ
07:00 บ 3-4 บ=247 ❤บ
07:15 บ 8-9 บ=849 ❤บ
07:30 บ 0-1 บ=709 ❤บ
07:45 บ 6-7 บ=463 ❤บ
08:00 บ 1-2 บ=752 ❤บ
08:15 บ 1-2 บ=307 ทบ
08:30 บ 8-9 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:30 บ 4-5 บ=643 ❤บ
06:45 บ 7-8 บ=838 ❤บ
07:00 บ 3-4 บ=247 ❤บ
07:15 บ 8-9 บ=849 ❤บ
07:30 บ 0-1 บ=709 ❤บ
07:45 บ 6-7 บ=463 ❤บ
08:00 บ 1-2 บ=752 ❤บ
08:15 บ 1-2 บ=307 ทบ
08:30 บ 8-9 บ=104 ทบ
08:45 บ 4-3 บ=494 ❤❤บบ
09:00 บ 9-0 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:30 บ 4-5 บ=643 ❤บ
06:45 บ 7-8 บ=838 ❤บ
07:00 บ 3-4 บ=247 ❤บ
07:15 บ 8-9 บ=849 ❤บ
07:30 บ 0-1 บ=709 ❤บ
07:45 บ 6-7 บ=463 ❤บ
08:00 บ 1-2 บ=752 ❤บ
08:15 บ 1-2 บ=307 ทบ
08:30 บ 8-9 บ=104 ทบ
08:45 บ 4-3 บ=494 ❤❤บบ
09:00 บ 9-0 บ=906 ❤❤บบ
09:15 บ 9-0 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:30 บ 4-5 บ=643 ❤บ
06:45 บ 7-8 บ=838 ❤บ
07:00 บ 3-4 บ=247 ❤บ
07:15 บ 8-9 บ=849 ❤บ
07:30 บ 0-1 บ=709 ❤บ
07:45 บ 6-7 บ=463 ❤บ
08:00 บ 1-2 บ=752 ❤บ
08:15 บ 1-2 บ=307 ทบ
08:30 บ 8-9 บ=104 ทบ
08:45 บ 4-3 บ=494 ❤❤บบ
09:00 บ 9-0 บ=906 ❤❤บบ
09:15 บ 9-0 บ=817 ทบ
09:30 บ 7-8 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:30 บ 4-5 บ=643 ❤บ
06:45 บ 7-8 บ=838 ❤บ
07:00 บ 3-4 บ=247 ❤บ
07:15 บ 8-9 บ=849 ❤บ
07:30 บ 0-1 บ=709 ❤บ
07:45 บ 6-7 บ=463 ❤บ
08:00 บ 1-2 บ=752 ❤บ
08:15 บ 1-2 บ=307 ทบ
08:30 บ 8-9 บ=104 ทบ
08:45 บ 4-3 บ=494 ❤❤บบ
09:00 บ 9-0 บ=906 ❤❤บบ
09:15 บ 9-0 บ=817 ทบ
09:30 บ 7-8 บ=542 ทบ
09:45 บ 8-9 บ=983 ❤❤บบ
10:00 บ 1-2 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:30 บ 4-5 บ=643 ❤บ
06:45 บ 7-8 บ=838 ❤บ
07:00 บ 3-4 บ=247 ❤บ
07:15 บ 8-9 บ=849 ❤บ
07:30 บ 0-1 บ=709 ❤บ
07:45 บ 6-7 บ=463 ❤บ
08:00 บ 1-2 บ=752 ❤บ
08:15 บ 1-2 บ=307 ทบ
08:30 บ 8-9 บ=104 ทบ
08:45 บ 4-3 บ=494 ❤❤บบ
09:00 บ 9-0 บ=906 ❤❤บบ
09:15 บ 9-0 บ=817 ทบ
09:30 บ 7-8 บ=542 ทบ
09:45 บ 8-9 บ=983 ❤❤บบ
10:00 บ 1-2 บ=623 ❤บ
10:15 บ 8-9 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
วื่ง บน วันที่ 9/06/ 2563 รูด บน

06:30 บ 4-5 บ=643 ❤บ
06:45 บ 7-8 บ=838 ❤บ
07:00 บ 3-4 บ=247 ❤บ
07:15 บ 8-9 บ=849 ❤บ
07:30 บ 0-1 บ=709 ❤บ
07:45 บ 6-7 บ=463 ❤บ
08:00 บ 1-2 บ=752 ❤บ
08:15 บ 1-2 บ=307 ทบ
08:30 บ 8-9 บ=104 ทบ
08:45 บ 4-3 บ=494 ❤❤บบ
09:00 บ 9-0 บ=906 ❤❤บบ
09:15 บ 9-0 บ=817 ทบ
09:30 บ 7-8 บ=542 ทบ
09:45 บ 8-9 บ=983 ❤❤บบ
10:00 บ 1-2 บ=623 ❤บ
10:15 บ 8-9 บ=508 ❤บ
10:30 บ 9-0 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
06:30 บ 4-5 บ=643 ❤บ
06:45 บ 7-8 บ=838 ❤บ
07:00 บ 3-4 บ=247 ❤บ
07:15 บ 8-9 บ=849 ❤บ
07:30 บ 0-1 บ=709 ❤บ
07:45 บ 6-7 บ=463 ❤บ
08:00 บ 1-2 บ=752 ❤บ
08:15 บ 1-2 บ=307 ทบ
08:30 บ 8-9 บ=104 ทบ
08:45 บ 4-3 บ=494 ❤❤บบ
09:00 บ 9-0 บ=906 ❤❤บบ
09:15 บ 9-0 บ=817 ทบ
09:30 บ 7-8 บ=542 ทบ
09:45 บ 8-9 บ=983 ❤❤บบ
10:00 บ 1-2 บ=623 ❤บ
10:15 บ 8-9 บ=508 ❤บ
10:30 บ 9-0 บ=289 ❤บ
10:45 บ 8-7 บ=
jay2425 ดู 3 เดือนที่แล้ว 13
วื่ง บน วันที่ 8/06/ 2563 รูด บน

10:15 บ 7-8 บ=779 ❤❤บบ
10:30 บ 4-5 บ=487 ❤บ
10:45 บ 6-7 บ=911 ทบ
11:00 บ 9-0 บ=702 ❤บ
11:15 บ 4-5 บ=592 ❤บ
11:30 บ 8-9 บ=813 ❤บ
11:45 บ 4-5 บ=969 ทบ
12:00 บ 7-8 บ=541 ทบ
12:15 บ 2-3 บ=383 ❤บ
12:30 บ 6-7 บ=246 ❤บ
12:45 บ 9-0 บ=108 ❤บ
13:00 บ 8-9 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
วื่ง บน วันที่ 8/06/ 2563 รูด บน

10:15 บ 7-8 บ=779 ❤❤บบ
10:30 บ 4-5 บ=487 ❤บ
10:45 บ 6-7 บ=911 ทบ
11:00 บ 9-0 บ=702 ❤บ
11:15 บ 4-5 บ=592 ❤บ
11:30 บ 8-9 บ=813 ❤บ
11:45 บ 4-5 บ=969 ทบ
12:00 บ 7-8 บ=541 ทบ
12:15 บ 2-3 บ=383 ❤บ
12:30 บ 6-7 บ=246 ❤บ
12:45 บ 9-0 บ=108 ❤บ
13:00 บ 8-9 บ=359 ❤บ
13:15 บ 8-9 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
10:15 บ 7-8 บ=779 ❤❤บบ
10:30 บ 4-5 บ=487 ❤บ
10:45 บ 6-7 บ=911 ทบ
11:00 บ 9-0 บ=702 ❤บ
11:15 บ 4-5 บ=592 ❤บ
11:30 บ 8-9 บ=813 ❤บ
11:45 บ 4-5 บ=969 ทบ
12:00 บ 7-8 บ=541 ทบ
12:15 บ 2-3 บ=383 ❤บ
12:30 บ 6-7 บ=246 ❤บ
12:45 บ 9-0 บ=108 ❤บ
13:00 บ 8-9 บ=359 ❤บ
13:15 บ 8-9 บ=235 ทบ
13:30 บ 4-5 บ=514 ❤❤บบ
13:45 บ 4-5 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
10:15 บ 7-8 บ=779 ❤❤บบ
10:30 บ 4-5 บ=487 ❤บ
10:45 บ 6-7 บ=911 ทบ
11:00 บ 9-0 บ=702 ❤บ
11:15 บ 4-5 บ=592 ❤บ
11:30 บ 8-9 บ=813 ❤บ
11:45 บ 4-5 บ=969 ทบ
12:00 บ 7-8 บ=541 ทบ
12:15 บ 2-3 บ=383 ❤บ
12:30 บ 6-7 บ=246 ❤บ
12:45 บ 9-0 บ=108 ❤บ
13:00 บ 8-9 บ=359 ❤บ
13:15 บ 8-9 บ=235 ทบ
13:30 บ 4-5 บ=514 ❤❤บบ
13:45 บ 4-5 บ=215 ❤บ
14:00 บ 9-0 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
10:15 บ 7-8 บ=779 ❤❤บบ
10:30 บ 4-5 บ=487 ❤บ
10:45 บ 6-7 บ=911 ทบ
11:00 บ 9-0 บ=702 ❤บ
11:15 บ 4-5 บ=592 ❤บ
11:30 บ 8-9 บ=813 ❤บ
11:45 บ 4-5 บ=969 ทบ
12:00 บ 7-8 บ=541 ทบ
12:15 บ 2-3 บ=383 ❤บ
12:30 บ 6-7 บ=246 ❤บ
12:45 บ 9-0 บ=108 ❤บ
13:00 บ 8-9 บ=359 ❤บ
13:15 บ 8-9 บ=235 ทบ
13:30 บ 4-5 บ=514 ❤❤บบ
13:45 บ 4-5 บ=215 ❤บ
14:00 บ 9-0 บ=266 ทบ
14:15 บ 5-6 บ=563 ❤❤บบ
14:30 บ 6-7 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
10:15 บ 7-8 บ=779 ❤❤บบ
10:30 บ 4-5 บ=487 ❤บ
10:45 บ 6-7 บ=911 ทบ
11:00 บ 9-0 บ=702 ❤บ
11:15 บ 4-5 บ=592 ❤บ
11:30 บ 8-9 บ=813 ❤บ
11:45 บ 4-5 บ=969 ทบ
12:00 บ 7-8 บ=541 ทบ
12:15 บ 2-3 บ=383 ❤บ
12:30 บ 6-7 บ=246 ❤บ
12:45 บ 9-0 บ=108 ❤บ
13:00 บ 8-9 บ=359 ❤บ
13:15 บ 8-9 บ=235 ทบ
13:30 บ 4-5 บ=514 ❤❤บบ
13:45 บ 4-5 บ=215 ❤บ
14:00 บ 9-0 บ=266 ทบ
14:15 บ 5-6 บ=563 ❤❤บบ
14:30 บ 6-7 บ=627 ❤❤บบ
14:45 บ 2-3 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
วื่ง บน วันที่ 8/06/ 2563 รูด บน

10:15 บ 7-8 บ=779 ❤❤บบ
10:30 บ 4-5 บ=487 ❤บ
10:45 บ 6-7 บ=911 ทบ
11:00 บ 9-0 บ=702 ❤บ
11:15 บ 4-5 บ=592 ❤บ
11:30 บ 8-9 บ=813 ❤บ
11:45 บ 4-5 บ=969 ทบ
12:00 บ 7-8 บ=541 ทบ
12:15 บ 2-3 บ=383 ❤บ
12:30 บ 6-7 บ=246 ❤บ
12:45 บ 9-0 บ=108 ❤บ
13:00 บ 8-9 บ=359 ❤บ
13:15 บ 8-9 บ=235 ทบ
13:30 บ 4-5 บ=514 ❤❤บบ
13:45 บ 4-5 บ=215 ❤บ
14:00 บ 9-0 บ=266 ทบ
14:15 บ 5-6 บ=563 ❤❤บบ
14:30 บ 6-7 บ=627 ❤❤บบ
14:45 บ 2-3 บ=053 ❤บ
15:00 บ 7-8 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
10:15 บ 7-8 บ=779 ❤❤บบ
10:30 บ 4-5 บ=487 ❤บ
10:45 บ 6-7 บ=911 ทบ
11:00 บ 9-0 บ=702 ❤บ
11:15 บ 4-5 บ=592 ❤บ
11:30 บ 8-9 บ=813 ❤บ
11:45 บ 4-5 บ=969 ทบ
12:00 บ 7-8 บ=541 ทบ
12:15 บ 2-3 บ=383 ❤บ
12:30 บ 6-7 บ=246 ❤บ
12:45 บ 9-0 บ=108 ❤บ
13:00 บ 8-9 บ=359 ❤บ
13:15 บ 8-9 บ=235 ทบ
13:30 บ 4-5 บ=514 ❤❤บบ
13:45 บ 4-5 บ=215 ❤บ
14:00 บ 9-0 บ=266 ทบ
14:15 บ 5-6 บ=563 ❤❤บบ
14:30 บ 6-7 บ=627 ❤❤บบ
14:45 บ 2-3 บ=053 ❤บ
15:00 บ 7-8 บ=760 ❤บ
15:15 บ 6-7 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
วื่ง บน วันที่ 8/06/ 2563 รูด บน

10:15 บ 7-8 บ=779 ❤❤บบ
10:30 บ 4-5 บ=487 ❤บ
10:45 บ 6-7 บ=911 ทบ
11:00 บ 9-0 บ=702 ❤บ
11:15 บ 4-5 บ=592 ❤บ
11:30 บ 8-9 บ=813 ❤บ
11:45 บ 4-5 บ=969 ทบ
12:00 บ 7-8 บ=541 ทบ
12:15 บ 2-3 บ=383 ❤บ
12:30 บ 6-7 บ=246 ❤บ
12:45 บ 9-0 บ=108 ❤บ
13:00 บ 8-9 บ=359 ❤บ
13:15 บ 8-9 บ=235 ทบ
13:30 บ 4-5 บ=514 ❤❤บบ
13:45 บ 4-5 บ=215 ❤บ
14:00 บ 9-0 บ=266 ทบ
14:15 บ 5-6 บ=563 ❤❤บบ
14:30 บ 6-7 บ=627 ❤❤บบ
14:45 บ 2-3 บ=053 ❤บ
15:00 บ 7-8 บ=760 ❤บ
15:15 บ 6-7 บ=812 ทบ
15:30 บ 7-8 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
10:15 บ 7-8 บ=779 ❤❤บบ
10:30 บ 4-5 บ=487 ❤บ
10:45 บ 6-7 บ=911 ทบ
11:00 บ 9-0 บ=702 ❤บ
11:15 บ 4-5 บ=592 ❤บ
11:30 บ 8-9 บ=813 ❤บ
11:45 บ 4-5 บ=969 ทบ
12:00 บ 7-8 บ=541 ทบ
12:15 บ 2-3 บ=383 ❤บ
12:30 บ 6-7 บ=246 ❤บ
12:45 บ 9-0 บ=108 ❤บ
13:00 บ 8-9 บ=359 ❤บ
13:15 บ 8-9 บ=235 ทบ
13:30 บ 4-5 บ=514 ❤❤บบ
13:45 บ 4-5 บ=215 ❤บ
14:00 บ 9-0 บ=266 ทบ
14:15 บ 5-6 บ=563 ❤❤บบ
14:30 บ 6-7 บ=627 ❤❤บบ
14:45 บ 2-3 บ=053 ❤บ
15:00 บ 7-8 บ=760 ❤บ
15:15 บ 6-7 บ=812 ทบ
15:30 บ 7-8 บ=145 ทบ
15:45 บ 5-6 บ=561 ❤❤บบ
16:00 บ 5-6 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
วื่ง บน วันที่ 8/06/ 2563 รูด บน

10:15 บ 7-8 บ=779 ❤❤บบ
10:30 บ 4-5 บ=487 ❤บ
10:45 บ 6-7 บ=911 ทบ
11:00 บ 9-0 บ=702 ❤บ
11:15 บ 4-5 บ=592 ❤บ
11:30 บ 8-9 บ=813 ❤บ
11:45 บ 4-5 บ=969 ทบ
12:00 บ 7-8 บ=541 ทบ
12:15 บ 2-3 บ=383 ❤บ
12:30 บ 6-7 บ=246 ❤บ
12:45 บ 9-0 บ=108 ❤บ
13:00 บ 8-9 บ=359 ❤บ
13:15 บ 8-9 บ=235 ทบ
13:30 บ 4-5 บ=514 ❤❤บบ
13:45 บ 4-5 บ=215 ❤บ
14:00 บ 9-0 บ=266 ทบ
14:15 บ 5-6 บ=563 ❤❤บบ
14:30 บ 6-7 บ=627 ❤❤บบ
14:45 บ 2-3 บ=053 ❤บ
15:00 บ 7-8 บ=760 ❤บ
15:15 บ 6-7 บ=812 ทบ
15:30 บ 7-8 บ=145 ทบ
15:45 บ 5-6 บ=561 ❤❤บบ
16:00 บ 5-6 บ=035 ❤บ
16:15 บ 7-8 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
วื่ง บน วันที่ 8/06/ 2563 รูด บน

10:15 บ 7-8 บ=779 ❤❤บบ
10:30 บ 4-5 บ=487 ❤บ
10:45 บ 6-7 บ=911 ทบ
11:00 บ 9-0 บ=702 ❤บ
11:15 บ 4-5 บ=592 ❤บ
11:30 บ 8-9 บ=813 ❤บ
11:45 บ 4-5 บ=969 ทบ
12:00 บ 7-8 บ=541 ทบ
12:15 บ 2-3 บ=383 ❤บ
12:30 บ 6-7 บ=246 ❤บ
12:45 บ 9-0 บ=108 ❤บ
13:00 บ 8-9 บ=359 ❤บ
13:15 บ 8-9 บ=235 ทบ
13:30 บ 4-5 บ=514 ❤❤บบ
13:45 บ 4-5 บ=215 ❤บ
14:00 บ 9-0 บ=266 ทบ
14:15 บ 5-6 บ=563 ❤❤บบ
14:30 บ 6-7 บ=627 ❤❤บบ
14:45 บ 2-3 บ=053 ❤บ
15:00 บ 7-8 บ=760 ❤บ
15:15 บ 6-7 บ=812 ทบ
15:30 บ 7-8 บ=145 ทบ
15:45 บ 5-6 บ=561 ❤❤บบ
16:00 บ 5-6 บ=035 ❤บ
16:15 บ 7-8 บ= 885 ❤❤บบ
16:30 บ 4-5 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
วื่ง บน วันที่ 8/06/ 2563 รูด บน

10:15 บ 7-8 บ=779 ❤❤บบ
10:30 บ 4-5 บ=487 ❤บ
10:45 บ 6-7 บ=911 ทบ
11:00 บ 9-0 บ=702 ❤บ
11:15 บ 4-5 บ=592 ❤บ
11:30 บ 8-9 บ=813 ❤บ
11:45 บ 4-5 บ=969 ทบ
12:00 บ 7-8 บ=541 ทบ
12:15 บ 2-3 บ=383 ❤บ
12:30 บ 6-7 บ=246 ❤บ
12:45 บ 9-0 บ=108 ❤บ
13:00 บ 8-9 บ=359 ❤บ
13:15 บ 8-9 บ=235 ทบ
13:30 บ 4-5 บ=514 ❤❤บบ
13:45 บ 4-5 บ=215 ❤บ
14:00 บ 9-0 บ=266 ทบ
14:15 บ 5-6 บ=563 ❤❤บบ
14:30 บ 6-7 บ=627 ❤❤บบ
14:45 บ 2-3 บ=053 ❤บ
15:00 บ 7-8 บ=760 ❤บ
15:15 บ 6-7 บ=812 ทบ
15:30 บ 7-8 บ=145 ทบ
15:45 บ 5-6 บ=561 ❤❤บบ
16:00 บ 5-6 บ=035 ❤บ
16:15 บ 7-8 บ=885 ❤❤บบ
16:30 บ 4-5 บ=294 ❤บ
16:45 บ 4-5 บ=
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
วื่ง บน วันที่ 8/06/ 2563 รูด บน

10:15 บ 7-8 บ=779 ❤❤บบ
10:30 บ 4-5 บ=487 ❤บ
10:45 บ 6-7 บ=911 ทบ
11:00 บ 9-0 บ=702 ❤บ
11:15 บ 4-5 บ=592 ❤บ
11:30 บ 8-9 บ=813 ❤บ
11:45 บ 4-5 บ=969 ทบ
12:00 บ 7-8 บ=541 ทบ
12:15 บ 2-3 บ=383 ❤บ
12:30 บ 6-7 บ=246 ❤บ
12:45 บ 9-0 บ=108 ❤บ
13:00 บ 8-9 บ=359 ❤บ
13:15 บ 8-9 บ=235 ทบ
13:30 บ 4-5 บ=514 ❤❤บบ
13:45 บ 4-5 บ=215 ❤บ
14:00 บ 9-0 บ=266 ทบ
14:15 บ 5-6 บ=563 ❤❤บบ
14:30 บ 6-7 บ=627 ❤❤บบ
14:45 บ 2-3 บ=053 ❤บ
15:00 บ 7-8 บ=760 ❤บ
15:15 บ 6-7 บ=812 ทบ
15:30 บ 7-8 บ=145 ทบ
15:45 บ 5-6 บ=561 ❤❤บบ
16:00 บ 5-6 บ=035 ❤บ
16:15 บ 7-8 บ=885 ❤❤บบ
16:30 บ 4-5 บ=294 ❤บ
16:45 บ 4-5 บ=373 ทบ
17:00 บ 8-9 บ=
แสดงความคิดเห็น