โปรไฟล์ของ jay2425 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 26 /12/ 2564

10:45 บ 6-8 บ=446/96 ✅บ
11:00 บ 8-0 บ=706/30 ✅บ
11:15 บ 6-8 บ=965/84 ✅บ
11:30 บ 8-0 บ=233/28 ทบ
11:45 บ 1-3 บ=141/71 ✅✅บบ
12:00 บ 6-8 บ=582/32 ✅บ
12:15 บ 6-8 บ=106/04 ✅บ
12:30 บ 8-0 บ=022/88 ✅บ
12:45 บ 6-8 บ=631/60 ✅บ
13:00 บ 3-5 บ=213/13 ✅บ
13:15 บ 1-3 บ=378/10 ✅บ
13:30 บ 8-0 บ=873/28 ✅บ
13:45 บ 3-5 บ=595/89 ✅✅บบ
14:00 บ 3-5 บ=898/53 ✅✅53
14:15 บ 3-5 บ=446/33 ทบ
14:30 บ 6-0 บ=967/54 ✅บ
14:45 บ 3-5 บ=305/01 ✅✅บบ
15:00 บ 6-8 บ=359/14 ทบ
15:15 บ 8-0 บ=031/62 ✅บ
15:30 บ 3-5 บ=264/35 ✅✅35
15:45 บ 8-0 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
10:45 บ 6-8 บ=446/96 ✅บ
11:00 บ 8-0 บ=706/30 ✅บ
11:15 บ 6-8 บ=965/84 ✅บ
11:30 บ 8-0 บ=233/28 ทบ
11:45 บ 1-3 บ=141/71 ✅✅บบ
12:00 บ 6-8 บ=582/32 ✅บ
12:15 บ 6-8 บ=106/04 ✅บ
12:30 บ 8-0 บ=022/88 ✅บ
12:45 บ 6-8 บ=631/60 ✅บ
13:00 บ 3-5 บ=213/13 ✅บ
13:15 บ 1-3 บ=378/10 ✅บ
13:30 บ 8-0 บ=873/28 ✅บ
13:45 บ 3-5 บ=595/89 ✅✅บบ
14:00 บ 3-5 บ=898/53 ✅✅53
14:15 บ 3-5 บ=446/33 ทบ
14:30 บ 6-0 บ=967/54 ✅บ
14:45 บ 3-5 บ=305/01 ✅✅บบ
15:00 บ 6-8 บ=359/14 ทบ
15:15 บ 8-0 บ=031/62 ✅บ
15:30 บ 3-5 บ=264/35 ✅✅35
15:45 บ 8-0 บ=453/47 ทบ
16:00 บ 6-8 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
10:45 บ 6-8 บ=446/96 ✅บ
11:00 บ 8-0 บ=706/30 ✅บ
11:15 บ 6-8 บ=965/84 ✅บ
11:30 บ 8-0 บ=233/28 ทบ
11:45 บ 1-3 บ=141/71 ✅✅บบ
12:00 บ 6-8 บ=582/32 ✅บ
12:15 บ 6-8 บ=106/04 ✅บ
12:30 บ 8-0 บ=022/88 ✅บ
12:45 บ 6-8 บ=631/60 ✅บ
13:00 บ 3-5 บ=213/13 ✅บ
13:15 บ 1-3 บ=378/10 ✅บ
13:30 บ 8-0 บ=873/28 ✅บ
13:45 บ 3-5 บ=595/89 ✅✅บบ
14:00 บ 3-5 บ=898/53 ✅✅53
14:15 บ 3-5 บ=446/33 ทบ
14:30 บ 6-0 บ=967/54 ✅บ
14:45 บ 3-5 บ=305/01 ✅✅บบ
15:00 บ 6-8 บ=359/14 ทบ
15:15 บ 8-0 บ=031/62 ✅บ
15:30 บ 3-5 บ=264/35 ✅✅35
15:45 บ 8-0 บ=453/47 ทบ
16:00 บ 6-8 บ=560/91 ✅บ
16:15 บ 6-0 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
10:45 บ 6-8 บ=446/96 ✅บ
11:00 บ 8-0 บ=706/30 ✅บ
11:15 บ 6-8 บ=965/84 ✅บ
11:30 บ 8-0 บ=233/28 ทบ
11:45 บ 1-3 บ=141/71 ✅✅บบ
12:00 บ 6-8 บ=582/32 ✅บ
12:15 บ 6-8 บ=106/04 ✅บ
12:30 บ 8-0 บ=022/88 ✅บ
12:45 บ 6-8 บ=631/60 ✅บ
13:00 บ 3-5 บ=213/13 ✅บ
13:15 บ 1-3 บ=378/10 ✅บ
13:30 บ 8-0 บ=873/28 ✅บ
13:45 บ 3-5 บ=595/89 ✅✅บบ
14:00 บ 3-5 บ=898/53 ✅✅53
14:15 บ 3-5 บ=446/33 ทบ
14:30 บ 6-0 บ=967/54 ✅บ
14:45 บ 3-5 บ=305/01 ✅✅บบ
15:00 บ 6-8 บ=359/14 ทบ
15:15 บ 8-0 บ=031/62 ✅บ
15:30 บ 3-5 บ=264/35 ✅✅35
15:45 บ 8-0 บ=453/47 ทบ
16:00 บ 6-8 บ=560/91 ✅บ
16:15 บ 6-0 บ=833/97 ทบ
16:30 บ 1-3 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 26 /12/ 2564

10:45 บ 6-8 บ=446/96 ✅บ
11:00 บ 8-0 บ=706/30 ✅บ
11:15 บ 6-8 บ=965/84 ✅บ
11:30 บ 8-0 บ=233/28 ทบ
11:45 บ 1-3 บ=141/71 ✅✅บบ
12:00 บ 6-8 บ=582/32 ✅บ
12:15 บ 6-8 บ=106/04 ✅บ
12:30 บ 8-0 บ=022/88 ✅บ
12:45 บ 6-8 บ=631/60 ✅บ
13:00 บ 3-5 บ=213/13 ✅บ
13:15 บ 1-3 บ=378/10 ✅บ
13:30 บ 8-0 บ=873/28 ✅บ
13:45 บ 3-5 บ=595/89 ✅✅บบ
14:00 บ 3-5 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 26 /12/ 2564

10:45 บ 6-8 บ=446/96 ✅บ
11:00 บ 8-0 บ=706/30 ✅บ
11:15 บ 6-8 บ=965/84 ✅บ
11:30 บ 8-0 บ=233/28 ทบ
11:45 บ 1-3 บ=141/71 ✅✅บบ
12:00 บ 6-8 บ=582/32 ✅บ
12:15 บ 6-8 บ=106/04 ✅บ
12:30 บ 8-0 บ=022/88 ✅บ
12:45 บ 6-8 บ=631/60 ✅บ
13:00 บ 3-5 บ=213/13 ✅บ
13:15 บ 1-3 บ=378/10 ✅บ
13:30 บ 8-0 บ=873/28 ✅บ
13:45 บ 3-5 บ=595/89 ✅✅บบ
14:00 บ 3-5 บ=898/53 ✅✅53
14:15 บ 3-5 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
10:45 บ 6-8 บ=446/96 ✅บ
11:00 บ 8-0 บ=706/30 ✅บ
11:15 บ 6-8 บ=965/84 ✅บ
11:30 บ 8-0 บ=233/28 ทบ
11:45 บ 1-3 บ=141/71 ✅✅บบ
12:00 บ 6-8 บ=582/32 ✅บ
12:15 บ 6-8 บ=106/04 ✅บ
12:30 บ 8-0 บ=022/88 ✅บ
12:45 บ 6-8 บ=631/60 ✅บ
13:00 บ 3-5 บ=213/13 ✅บ
13:15 บ 1-3 บ=378/10 ✅บ
13:30 บ 8-0 บ=873/28 ✅บ
13:45 บ 3-5 บ=595/89 ✅✅บบ
14:00 บ 3-5 บ=898/53 ✅✅53
14:15 บ 3-5 บ=446/33 ทบ
14:30 บ 6-0 บ=967/54 ✅บ
14:45 บ 3-5 บ=305/01 ✅✅บบ
15:00 บ 6-8 บ=359/14 ทบ
15:15 บ 8-0 บ=031/62 ✅บ
15:30 บ 3-5 บ=264/35 ✅✅35
15:45 บ 8-0 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 25 /12/ 2564

10:00 บ 3-5 บ=873/31 ✅บ
10:15 บ 8-0 บ=689/27 ✅บ
10:30 บ 8-0 บ=551/16 ทบ
10:45 บ 6-8 บ=396/50 ✅บ
11:00 บ 8-0 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 24 /12/ 2564

05:30 บ 5-1 บ=956/81 ✅บ
05:45 บ 5-1 บ=140/25 ✅บ
06:00 บ 1-3 บ=185/38 ✅บ
06:15 บ 1-3 บ=425/87 ทบ
06:30 บ 1-3 บ=193/34 ✅บ
06:45 บ 3-5 บ=850/05 ✅บ
07:00 บ 1-3 บ=518/45 ✅บ
07:15 บ 6-8 บ=677/12 ✅บ
07:30 บ 5-3 บ=056/59 ✅บ
07:45 บ 1-3 บ=143/29 ✅✅บบ
08:00 บ 6-8 บ=058/98 ✅บ
08:15 บ 1-3 บ=102/91 ✅บ
08:30 บ 1-3 บ=217/08 ✅บ
08:45 บ 8-0 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
05:30 บ 5-1 บ=956/81 ✅บ
05:45 บ 5-1 บ=140/25 ✅บ
06:00 บ 1-3 บ=185/38 ✅บ
06:15 บ 1-3 บ=425/87 ทบ
06:30 บ 1-3 บ=193/34 ✅บ
06:45 บ 3-5 บ=850/05 ✅บ
07:00 บ 1-3 บ=518/45 ✅บ
07:15 บ 6-8 บ=677/12 ✅บ
07:30 บ 5-3 บ=056/59 ✅บ
07:45 บ 1-3 บ=143/29 ✅✅บบ
08:00 บ 6-8 บ=058/98 ✅บ
08:15 บ 1-3 บ=102/91 ✅บ
08:30 บ 1-3 บ=217/08 ✅บ
08:45 บ 8-0 บ=744/66 ทบ
09:00 บ 3-5 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
05:30 บ 5-1 บ=956/81 ✅บ
05:45 บ 5-1 บ=140/25 ✅บ
06:00 บ 1-3 บ=185/38 ✅บ
06:15 บ 1-3 บ=425/87 ทบ
06:30 บ 1-3 บ=193/34 ✅บ
06:45 บ 3-5 บ=850/05 ✅บ
07:00 บ 1-3 บ=518/45 ✅บ
07:15 บ 6-8 บ=677/12 ✅บ
07:30 บ 5-3 บ=056/59 ✅บ
07:45 บ 1-3 บ=143/29 ✅✅บบ
08:00 บ 6-8 บ=058/98 ✅บ
08:15 บ 1-3 บ=102/91 ✅บ
08:30 บ 1-3 บ=217/08 ✅บ
08:45 บ 8-0 บ=744/66 ทบ
09:00 บ 3-5 บ=379/37 ✅✅บ
09:15 บ 5-3 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
05:30 บ 5-1 บ=956/81 ✅บ
05:45 บ 5-1 บ=140/25 ✅บ
06:00 บ 1-3 บ=185/38 ✅บ
06:15 บ 1-3 บ=425/87 ทบ
06:30 บ 1-3 บ=193/34 ✅บ
06:45 บ 3-5 บ=850/05 ✅บ
07:00 บ 1-3 บ=518/45 ✅บ
07:15 บ 6-8 บ=677/12 ✅บ
07:30 บ 5-3 บ=056/59 ✅บ
07:45 บ 1-3 บ=143/29 ✅✅บบ
08:00 บ 6-8 บ=058/98 ✅บ
08:15 บ 1-3 บ=102/91 ✅บ
08:30 บ 1-3 บ=217/08 ✅บ
08:45 บ 8-0 บ=744/66 ทบ
09:00 บ 3-5 บ=379/37 ✅✅บ
09:15 บ 5-3 บ=449/10 ทบ
09:30 บ 1-3 บ=830/79 ✅บ
09:45 บ 6-8 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 23 /12/ 2564

09:30 บ 1-5 บ=853/16 ✅บ
09:45 บ 8-6 บ=665/84 ✅✅บบ
10:00 บ 1-3 บ=241/79 ✅บ
10:15 บ 8-0 บ=425/61 ทบ
10:30 บ 6-8 บ=372/84 ทบ
10:45 บ 8-0 บ=028/65 ✅✅บบ
11:00 บ 0-8 บ=392/14 ทบ
11:15 บ 1-3 บ=310/37 ✅✅บบ
11:30 บ 1-3 บ=327/87 ✅บ
11:45 บ 8-0 บ=903/87 ✅บ
12:00 บ 3-1 บ=355/65 ✅บ
12:15 บ 6-8 บ=ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:30 บ 1-5 บ=853/16 ✅บ
09:45 บ 8-6 บ=665/84 ✅✅บบ
10:00 บ 1-3 บ=241/79 ✅บ
10:15 บ 8-0 บ=425/61 ทบ
10:30 บ 6-8 บ=372/84 ทบ
10:45 บ 8-0 บ=028/65 ✅✅บบ
11:00 บ 0-8 บ=392/14 ทบ
11:15 บ 1-3 บ=310/37 ✅✅บบ
11:30 บ 1-3 บ=327/87 ✅บ
11:45 บ 8-0 บ=903/87 ✅บ
12:00 บ 3-1 บ=355/65 ✅บ
12:15 บ 6-8 บ=368/38 ✅✅บบ
12:30 บ 1-3 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
Inbox สอบถาม admin ได้ความว่า " กิจกรรมส่งท้ายปีจัดเต็ม แจกจุใจ ส่งท้ายสิ้นปี "

เริ่ม.....เขียนคำอวยพร หรือ ทายเลขท้าย 2 ตัว ในวันที่ 25/12/2021 - 31/12/2021 อย่าพึ่งไปเขียนวันนี้ อาจจะผิดกติกา ไม่ได้นำไปสุ่มรางวัลนะครับ
waannaree 1 เดือนที่แล้ว
ปีนี้ อย่าเรียกร้องเอา 120 อีกนะเจ
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
@waannareeเ คารพเสียงส่วนมากครับ ไม่เรียกร้องครับ ได้รางวัลก็ดี ไม่ได้ ก็ทำใจ ไม่เป็นไร ยอมรับการตัดสินของเว็บ ตอนนั้นนิสัยเหมือนเด็กเอาแต่ใจไปหน่อย ขอโทษด้วยครับ
waannaree 1 เดือนที่แล้ว
จ้า...งั้นปีนี้ขอให้เฮงๆ
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 21 /12/ 2564

11:45 บ 3-5 บ=522/30 ✅บ
12:00 บ 8-0 บ=822/86 ✅บ
12:15 บ 5-3 บ=456/73 ✅บ
12:30 บ 6-8 บ=208/58 ✅บ
12:45 บ 8-0 บ=208/58 ✅บ
13:00 บ 1-3 บ=632/14 ✅บ
13:15 บ 3-5 บ=856/18 ✅บ
13:30 บ 1-3 บ=518/28 ✅บ
13:45 บ 6-8 บ=558/93 ✅บ
14:00 บ 1-3 บ=491/49 ✅บ
14:15 บ 8-0 บ=615/35 ทบ
14:30 บ 1-3 บ=858/46 ทบ
14:45 บ 8-0 บ=397/86 ทบ
15:00 บ 1-3 บ=912/32 ✅บ
15:15 บ 8-0 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
11:45 บ 3-5 บ=522/30 ✅บ
12:00 บ 8-0 บ=822/86 ✅บ
12:15 บ 5-3 บ=456/73 ✅บ
12:30 บ 6-8 บ=208/58 ✅บ
12:45 บ 8-0 บ=208/58 ✅บ
13:00 บ 1-3 บ=632/14 ✅บ
13:15 บ 3-5 บ=856/18 ✅บ
13:30 บ 1-3 บ=518/28 ✅บ
13:45 บ 6-8 บ=558/93 ✅บ
14:00 บ 1-3 บ=491/49 ✅บ
14:15 บ 8-0 บ=615/35 ทบ
14:30 บ 1-3 บ=858/46 ทบ
14:45 บ 8-0 บ=397/86 ทบ
15:00 บ 1-3 บ=912/32 ✅บ
15:15 บ 8-0 บ=083/66 ✅✅บบ
15:30 บ 5-3 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 5
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 21 /12/ 2564

11:45 บ 3-5 บ=522/30 ✅บ
12:00 บ 8-0 บ=822/86 ✅บ
12:15 บ 5-3 บ=456/73 ✅บ
12:30 บ 6-8 บ=208/58 ✅บ
12:45 บ 8-0 บ=208/58 ✅บ
13:00 บ 1-3 บ=632/14 ✅บ
13:15 บ 3-5 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
11:45 บ 3-5 บ=522/30 ✅บ
12:00 บ 8-0 บ=822/86 ✅บ
12:15 บ 5-3 บ=456/73 ✅บ
12:30 บ 6-8 บ=208/58 ✅บ
12:45 บ 8-0 บ=208/58 ✅บ
13:00 บ 1-3 บ=632/14 ✅บ
13:15 บ 3-5 บ=856/18 ✅บ
13:30 บ 1-3 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
11:45 บ 3-5 บ=522/30 ✅บ
12:00 บ 8-0 บ=822/86 ✅บ
12:15 บ 5-3 บ=456/73 ✅บ
12:30 บ 6-8 บ=208/58 ✅บ
12:45 บ 8-0 บ=208/58 ✅บ
13:00 บ 1-3 บ=632/14 ✅บ
13:15 บ 3-5 บ=856/18 ✅บ
13:30 บ 1-3 บ=518/28 ✅บ
13:45 บ 6-8 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
11:45 บ 3-5 บ=522/30 ✅บ
12:00 บ 8-0 บ=822/86 ✅บ
12:15 บ 5-3 บ=456/73 ✅บ
12:30 บ 6-8 บ=208/58 ✅บ
12:45 บ 8-0 บ=208/58 ✅บ
13:00 บ 1-3 บ=632/14 ✅บ
13:15 บ 3-5 บ=856/18 ✅บ
13:30 บ 1-3 บ=518/28 ✅บ
13:45 บ 6-8 บ=558/93 ✅บ
14:00 บ 1-3 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
11:45 บ 3-5 บ=522/30 ✅บ
12:00 บ 8-0 บ=822/86 ✅บ
12:15 บ 5-3 บ=456/73 ✅บ
12:30 บ 6-8 บ=208/58 ✅บ
12:45 บ 8-0 บ=208/58 ✅บ
13:00 บ 1-3 บ=632/14 ✅บ
13:15 บ 3-5 บ=856/18 ✅บ
13:30 บ 1-3 บ=518/28 ✅บ
13:45 บ 6-8 บ=558/93 ✅บ
14:00 บ 1-3 บ=491/49 ✅บ
14:15 บ 8-0 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
11:45 บ 3-5 บ=522/30 ✅บ
12:00 บ 8-0 บ=822/86 ✅บ
12:15 บ 5-3 บ=456/73 ✅บ
12:30 บ 6-8 บ=208/58 ✅บ
12:45 บ 8-0 บ=208/58 ✅บ
13:00 บ 1-3 บ=632/14 ✅บ
13:15 บ 3-5 บ=856/18 ✅บ
13:30 บ 1-3 บ=518/28 ✅บ
13:45 บ 6-8 บ=558/93 ✅บ
14:00 บ 1-3 บ=491/49 ✅บ
14:15 บ 8-0 บ=615/35 ทบ
14:30 บ 1-3 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 20 /12/ 2564

11:30 บ 3-1 บ=171/76 ✅✅บบ
11:45 บ 1-8 บ=174/90 ✅บ
12:00 บ 8-6 บ=428/66 ✅บ
12:15 บ 5-3 บ=670/69 ทบ
12:30 บ 3-5 บ=330/08 ✅✅บบ
12:45 บ 0-6 บ=364/12 ✅บ
13:00 บ 8-0 บ=988/91 ✅✅บบ
13:15 บ 1-3 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 20 /12/ 2564

07:15 บ 8-0 บ=027/69 ✅บ
07:30 บ 3-5 บ=257/11 ✅บ
07:45 บ 3-5 บ=047/25 ทบ
08:00 บ 5-7 บ=734/84 ✅บ
08:15 บ 7-9 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 20 /12/ 2564

07:15 บ 8-0 บ=027/69 ✅บ
07:30 บ 3-5 บ=257/11 ✅บ
07:45 บ 3-5 บ=047/25 ทบ
08:00 บ 5-7 บ=734/84 ✅บ
08:15 บ 7-9 บ=775/90 ✅✅บบ
08:30 บ 9-5 บ=678/15 ทบ
08:45 บ 7-9 บ=925/50 ✅บ
09:00 บ 9-5 บ=036/41 ทบ
09:15 บ 1-2 บ=992/09 ✅บ
09:30 บ 6-8 บ=604/43 ✅บ
09:45 บ 5-4 บ=748/20 ✅บ
10:00 บ 1-5 บ=918/78 ✅บ
10:15 บ 3-1 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:15 บ 8-0 บ=027/69 ✅บ
07:30 บ 3-5 บ=257/11 ✅บ
07:45 บ 3-5 บ=047/25 ทบ
08:00 บ 5-7 บ=734/84 ✅บ
08:15 บ 7-9 บ=775/90 ✅✅บบ
08:30 บ 9-5 บ=678/15 ทบ
08:45 บ 7-9 บ=925/50 ✅บ
09:00 บ 9-5 บ=036/41 ทบ
09:15 บ 1-2 บ=992/09 ✅บ
09:30 บ 6-8 บ=604/43 ✅บ
09:45 บ 5-4 บ=748/20 ✅บ
10:00 บ 1-5 บ=918/78 ✅บ
10:15 บ 3-1 บ=191/56 ✅✅บบ
10:30 บ 6-0 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 19 /12/ 2564

19:30 บ 6-0 บ=607/60 ✅✅✅บบบ
19:45 บ 6-4 บ=974/82 ✅บ
20:00 บ 1-5 บ=520/99 ✅บ
20:15 บ 1-3 บ=131/09 ✅✅✅บบบ
20:30 บ 6-8 บ=476/16 ✅บ
20:45 บ 5-3 บ=953/34 ✅✅บบ
21:00 บ 5-3 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 4
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 19 /12/ 2564

13:00 บ 3-1 บ=155/46 ✅บ
13:15 บ 6-4 บ=046/40 ✅✅บบ
13:30 บ 5-6 บ=116/26 ✅บ
13:45 บ 5-0 บ=109/78 ✅บ
14:00 บ 8-6 บ=518/95 ✅บ
14:15 บ 8-6 บ=178/53 ✅บ
14:30 บ 8-6 บ=000/98 ทบ
14:45 บ 6-0 บ=612/70 ✅บ
15:00 บ 3-1 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
13:00 บ 3-1 บ=155/46 ✅บ
13:15 บ 6-4 บ=046/40 ✅✅บบ
13:30 บ 5-6 บ=116/26 ✅บ
13:45 บ 5-0 บ=109/78 ✅บ
14:00 บ 8-6 บ=518/95 ✅บ
14:15 บ 8-6 บ=178/53 ✅บ
14:30 บ 8-6 บ=000/98 ทบ
14:45 บ 6-0 บ=612/70 ✅บ
15:00 บ 3-1 บ=563/71 ✅บ
15:15 บ 1-3 บ=377/55 ✅บ
15:30 บ 6-0 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
13:00 บ 3-1 บ=155/46 ✅บ
13:15 บ 6-4 บ=046/40 ✅✅บบ
13:30 บ 5-6 บ=116/26 ✅บ
13:45 บ 5-0 บ=109/78 ✅บ
14:00 บ 8-6 บ=518/95 ✅บ
14:15 บ 8-6 บ=178/53 ✅บ
14:30 บ 8-6 บ=000/98 ทบ
14:45 บ 6-0 บ=612/70 ✅บ
15:00 บ 3-1 บ=563/71 ✅บ
15:15 บ 1-3 บ=377/55 ✅บ
15:30 บ 6-0 บ=647/45 ✅บ
15:45 บ 1-3 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
13:00 บ 3-1 บ=155/46 ✅บ
13:15 บ 6-4 บ=046/40 ✅✅บบ
13:30 บ 5-6 บ=116/26 ✅บ
13:45 บ 5-0 บ=109/78 ✅บ
14:00 บ 8-6 บ=518/95 ✅บ
14:15 บ 8-6 บ=178/53 ✅บ
14:30 บ 8-6 บ=000/98 ทบ
14:45 บ 6-0 บ=612/70 ✅บ
15:00 บ 3-1 บ=563/71 ✅บ
15:15 บ 1-3 บ=377/55 ✅บ
15:30 บ 6-0 บ=647/45 ✅บ
15:45 บ 1-3 บ=977/35 ทบ
16:00 บ 1-5 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
13:00 บ 3-1 บ=155/46 ✅บ
13:15 บ 6-4 บ=046/40 ✅✅บบ
13:30 บ 5-6 บ=116/26 ✅บ
13:45 บ 5-0 บ=109/78 ✅บ
14:00 บ 8-6 บ=518/95 ✅บ
14:15 บ 8-6 บ=178/53 ✅บ
14:30 บ 8-6 บ=000/98 ทบ
14:45 บ 6-0 บ=612/70 ✅บ
15:00 บ 3-1 บ=563/71 ✅บ
15:15 บ 1-3 บ=377/55 ✅บ
15:30 บ 6-0 บ=647/45 ✅บ
15:45 บ 1-3 บ=977/35 ทบ
16:00 บ 1-5 บ=549/28 ✅บ
16:15 บ 6-8 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 7
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 18 /12/ 2564

08:45 บ 7-9 บ=107/97 ✅บ
09:00 บ 5-7 บ=354/88 ✅บ
09:15 บ 7-9 บ=702/26 ✅บ
09:30 บ 7-9 บ=679/23 ✅✅บบ
09:45 บ 7-9 บ=649/69 ✅บ
10:00 บ 2-4 บ=649/69 ✅บ
10:15 บ 2-4 บ=283/01 ✅บ
10:30 บ 5-7 บ=712/72 ✅บ
10:45 บ 5-7 บ=807/67 ✅บ
11:00 บ 4-6 บ=452/13 ✅บ
11:15 บ 4-6 บ=746/93 ✅✅บบ
11:30 บ 7-9 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
08:45 บ 7-9 บ=107/97 ✅บ
09:00 บ 5-7 บ=354/88 ✅บ
09:15 บ 7-9 บ=702/26 ✅บ
09:30 บ 7-9 บ=679/23 ✅✅บบ
09:45 บ 7-9 บ=649/69 ✅บ
10:00 บ 2-4 บ=649/69 ✅บ
10:15 บ 2-4 บ=283/01 ✅บ
10:30 บ 5-7 บ=712/72 ✅บ
10:45 บ 5-7 บ=807/67 ✅บ
11:00 บ 4-6 บ=452/13 ✅บ
11:15 บ 4-6 บ=746/93 ✅✅บบ
11:30 บ 7-9 บ=353/53 ทบ
11:45 บ 5-7 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 18 /12/ 2564

08:45 บ 7-9 บ=107/97 ✅บ
09:00 บ 5-7 บ=354/88 ✅บ
09:15 บ 7-9 บ=702/26 ✅บ
09:30 บ 7-9 บ=679/23 ✅✅บบ
09:45 บ 7-9 บ=649/69 ✅บ
10:00 บ 2-4 บ=649/69 ✅บ
10:15 บ 2-4 บ=283/01 ✅บ
10:30 บ 5-7 บ=712/72 ✅บ
10:45 บ 5-7 บ=807/67 ✅บ
11:00 บ 4-6 บ=452/13 ✅บ
11:15 บ 4-6 บ=746/93 ✅✅บบ
11:30 บ 7-9 บ=353/53 ทบ
11:45 บ 5-7 บ=012/47 ทบ
12:00 บ 5-7 บ=654/65 ✅บ
12:15 บ 2-4 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
08:45 บ 7-9 บ=107/97 ✅บ
09:00 บ 5-7 บ=354/88 ✅บ
09:15 บ 7-9 บ=702/26 ✅บ
09:30 บ 7-9 บ=679/23 ✅✅บบ
09:45 บ 7-9 บ=649/69 ✅บ
10:00 บ 2-4 บ=649/69 ✅บ
10:15 บ 2-4 บ=283/01 ✅บ
10:30 บ 5-7 บ=712/72 ✅บ
10:45 บ 5-7 บ=807/67 ✅บ
11:00 บ 4-6 บ=452/13 ✅บ
11:15 บ 4-6 บ=746/93 ✅✅บบ
11:30 บ 7-9 บ=353/53 ทบ
11:45 บ 5-7 บ=012/47 ทบ
12:00 บ 5-7 บ=654/65 ✅บ
12:15 บ 2-4 บ=025/09 ✅บ
12:30 บ 7-9 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
08:45 บ 7-9 บ=107/97 ✅บ
09:00 บ 5-7 บ=354/88 ✅บ
09:15 บ 7-9 บ=702/26 ✅บ
09:30 บ 7-9 บ=679/23 ✅✅บบ
09:45 บ 7-9 บ=649/69 ✅บ
10:00 บ 2-4 บ=649/69 ✅บ
10:15 บ 2-4 บ=283/01 ✅บ
10:30 บ 5-7 บ=712/72 ✅บ
10:45 บ 5-7 บ=807/67 ✅บ
11:00 บ 4-6 บ=452/13 ✅บ
11:15 บ 4-6 บ=746/93 ✅✅บบ
11:30 บ 7-9 บ=353/53 ทบ
11:45 บ 5-7 บ=012/47 ทบ
12:00 บ 5-7 บ=654/65 ✅บ
12:15 บ 2-4 บ=025/09 ✅บ
12:30 บ 7-9 บ=639/22 ✅บ
12:45 บ 7-9 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 18 /12/ 2564

08:45 บ 7-9 บ=107/97 ✅บ
09:00 บ 5-7 บ=354/88 ✅บ
09:15 บ 7-9 บ=702/26 ✅บ
09:30 บ 7-9 บ=679/23 ✅✅บบ
09:45 บ 7-9 บ=649/69 ✅บ
10:00 บ 2-4 บ=649/69 ✅บ
10:15 บ 2-4 บ=283/01 ✅บ
10:30 บ 5-7 บ=712/72 ✅บ
10:45 บ 5-7 บ=807/67 ✅บ
11:00 บ 4-6 บ=452/13 ✅บ
11:15 บ 4-6 บ=746/93 ✅✅บบ
11:30 บ 7-9 บ=353/53 ทบ
11:45 บ 5-7 บ=012/47 ทบ
12:00 บ 5-7 บ=654/65 ✅บ
12:15 บ 2-4 บ=025/09 ✅บ
12:30 บ 7-9 บ=639/22 ✅บ
12:45 บ 7-9 บ=572/38 ✅บ
13:00 บ 4-6 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 18 /12/ 2564

08:45 บ 7-9 บ=107/97 ✅บ
09:00 บ 5-7 บ=354/88 ✅บ
09:15 บ 7-9 บ=702/26 ✅บ
09:30 บ 7-9 บ=679/23 ✅✅บบ
09:45 บ 7-9 บ=649/69 ✅บ
10:00 บ 2-4 บ=649/69 ✅บ
10:15 บ 2-4 บ=283/01 ✅บ
10:30 บ 5-7 บ=712/72 ✅บ
10:45 บ 5-7 บ=807/67 ✅บ
11:00 บ 4-6 บ=452/13 ✅บ
11:15 บ 4-6 บ=746/93 ✅✅บบ
11:30 บ 7-9 บ=353/53 ทบ
11:45 บ 5-7 บ=012/47 ทบ
12:00 บ 5-7 บ=654/65 ✅บ
12:15 บ 2-4 บ=025/09 ✅บ
12:30 บ 7-9 บ=639/22 ✅บ
12:45 บ 7-9 บ=572/38 ✅บ
13:00 บ 4-6 บ=979/58 ทบ
13:15 บ 4-6 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 18 /12/ 2564

08:45 บ 7-9 บ=107/97 ✅บ
09:00 บ 5-7 บ=354/88 ✅บ
09:15 บ 7-9 บ=702/26 ✅บ
09:30 บ 7-9 บ=679/23 ✅✅บบ
09:45 บ 7-9 บ=649/69 ✅บ
10:00 บ 2-4 บ=649/69 ✅บ
10:15 บ 2-4 บ=283/01 ✅บ
10:30 บ 5-7 บ=712/72 ✅บ
10:45 บ 5-7 บ=807/67 ✅บ
11:00 บ 4-6 บ=452/13 ✅บ
11:15 บ 4-6 บ=746/93 ✅✅บบ
11:30 บ 7-9 บ=353/53 ทบ
11:45 บ 5-7 บ=012/47 ทบ
12:00 บ 5-7 บ=654/65 ✅บ
12:15 บ 2-4 บ=025/09 ✅บ
12:30 บ 7-9 บ=639/22 ✅บ
12:45 บ 7-9 บ=572/38 ✅บ
13:00 บ 4-6 บ=979/58 ทบ
13:15 บ 4-6 บ=703/61 ทบ
13:30 บ 7-9 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 5
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 18 /12/ 2564

08:45 บ 7-9 บ=107/97 ✅บ
09:00 บ 5-7 บ=354/88 ✅บ
09:15 บ 7-9 บ=702/26 ✅บ
09:30 บ 7-9 บ=679/23 ✅✅บบ
09:45 บ 7-9 บ=649/69 ✅บ
10:00 บ 2-4 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
08:45 บ 7-9 บ=107/97 ✅บ
09:00 บ 5-7 บ=354/88 ✅บ
09:15 บ 7-9 บ=702/26 ✅บ
09:30 บ 7-9 บ=679/23 ✅✅บบ
09:45 บ 7-9 บ=649/69 ✅บ
10:00 บ 2-4 บ=649/69 ✅บ
10:15 บ 2-4 บ=283/01 ✅บ
10:30 บ 5-7 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 18 /12/ 2564

08:45 บ 7-9 บ=107/97 ✅บ
09:00 บ 5-7 บ=354/88 ✅บ
09:15 บ 7-9 บ=702/26 ✅บ
09:30 บ 7-9 บ=679/23 ✅✅บบ
09:45 บ 7-9 บ=649/69 ✅บ
10:00 บ 2-4 บ=649/69 ✅บ
10:15 บ 2-4 บ=283/01 ✅บ
10:30 บ 5-7 บ=712/72 ✅บ
10:45 บ 5-7 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
08:45 บ 7-9 บ=107/97 ✅บ
09:00 บ 5-7 บ=354/88 ✅บ
09:15 บ 7-9 บ=702/26 ✅บ
09:30 บ 7-9 บ=679/23 ✅✅บบ
09:45 บ 7-9 บ=649/69 ✅บ
10:00 บ 2-4 บ=649/69 ✅บ
10:15 บ 2-4 บ=283/01 ✅บ
10:30 บ 5-7 บ=712/72 ✅บ
10:45 บ 5-7 บ=807/67 ✅บ
11:00 บ 4-6 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
08:45 บ 7-9 บ=107/97 ✅บ
09:00 บ 5-7 บ=354/88 ✅บ
09:15 บ 7-9 บ=702/26 ✅บ
09:30 บ 7-9 บ=679/23 ✅✅บบ
09:45 บ 7-9 บ=649/69 ✅บ
10:00 บ 2-4 บ=649/69 ✅บ
10:15 บ 2-4 บ=283/01 ✅บ
10:30 บ 5-7 บ=712/72 ✅บ
10:45 บ 5-7 บ=807/67 ✅บ
11:00 บ 4-6 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 18 /12/ 2564

08:45 บ 7-9 บ=107/97 ✅บ
09:00 บ 5-7 บ=354/88 ✅บ
09:15 บ 7-9 บ=702/26 ✅บ
09:30 บ 7-9 บ=679/23 ✅✅บบ
09:45 บ 7-9 บ=649/69 ✅บ
10:00 บ 2-4 บ=649/69 ✅บ
10:15 บ 2-4 บ=283/01 ✅บ
10:30 บ 5-7 บ=712/72 ✅บ
10:45 บ 5-7 บ=807/67 ✅บ
11:00 บ 4-6 บ=746/93 ✅✅บบ
11:15 บ 4-6 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 18 /12/ 2564

05:45 บ 2-3 บ=224/00 ✅✅บบ
06:00 บ 7-8 บ=298/55 ✅บ
06:15 บ 9-7 บ=010/41 ทบ
06:30 บ 8-9 บ=302/25 ทบ
06:45 บ 2-3 บ=295/14 ✅บ
07:00 บ 3-4 บ=914/35 ✅บ
07:15 บ 2-3 บ=342/92 ✅บ
07:30 บ 7-8 บ=575/45 ✅บ
07:45 บ 4-2 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
05:45 บ 2-3 บ=224/00 ✅✅บบ
06:00 บ 7-8 บ=298/55 ✅บ
06:15 บ 9-7 บ=010/41 ทบ
06:30 บ 8-9 บ=302/25 ทบ
06:45 บ 2-3 บ=295/14 ✅บ
07:00 บ 3-4 บ=914/35 ✅บ
07:15 บ 2-3 บ=342/92 ✅บ
07:30 บ 7-8 บ=575/45 ✅บ
07:45 บ 4-2 บ=959/25 ทบ
08:00 บ 4-6 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 5
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 17 /12/ 2564

20:30 บ 7-8 บ=188/63 ✅✅บบ
20:45 บ 2-3 บ=530/96 ✅บ
21:00 บ 8-9 บ=219/96 ✅บ
21:15 บ 7-8 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 17 /12/ 2564

20:30 บ 7-8 บ=188/63 ✅✅บบ
20:45 บ 2-3 บ=530/96 ✅บ
21:00 บ 8-9 บ=219/96 ✅บ
21:15 บ 7-8 บ=761/51 ✅บ
21:30 บ 9-7 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 17 /12/ 2564

20:30 บ 7-8 บ=188/63 ✅✅บบ
20:45 บ 2-3 บ=530/96 ✅บ
21:00 บ 8-9 บ=219/96 ✅บ
21:15 บ 7-8 บ=761/51 ✅บ
21:30 บ 9-7 บ=367/21 ✅บ
21:45 บ 2-3 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 17 /12/ 2564

20:30 บ 7-8 บ=188/63 ✅✅บบ
20:45 บ 2-3 บ=530/96 ✅บ
21:00 บ 8-9 บ=219/96 ✅บ
21:15 บ 7-8 บ=761/51 ✅บ
21:30 บ 9-7 บ=367/21 ✅บ
21:45 บ 2-3 บ=348/85 ✅บ
22:00 บ 4-2 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
20:30 บ 7-8 บ=188/63 ✅✅บบ
20:45 บ 2-3 บ=530/96 ✅บ
21:00 บ 8-9 บ=219/96 ✅บ
21:15 บ 7-8 บ=761/51 ✅บ
21:30 บ 9-7 บ=367/21 ✅บ
21:45 บ 2-3 บ=348/85 ✅บ
22:00 บ 4-2 บ=060/88 ทบ
22:15 บ 4-2 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 17 /12/ 2564

20:30 บ 7-8 บ=188/63 ✅✅บบ
20:45 บ 2-3 บ=530/96 ✅บ
21:00 บ 8-9 บ=219/96 ✅บ
21:15 บ 7-8 บ=761/51 ✅บ
21:30 บ 9-7 บ=367/21 ✅บ
21:45 บ 2-3 บ=348/85 ✅บ
22:00 บ 4-2 บ=060/88 ทบ
22:15 บ 4-2 บ=259/74 ✅บ
22:30 บ 3-4 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 17 /12/ 2564

14:00 บ 2-5 บ=495/92 ✅บ
14:15 บ 5-7 บ=524/46 ✅บ
14:30 บ 3-5 บ=392/92 ✅บ
14:45 บ 4-8 บ=098/64 ✅บ
15:00 บ 8-7 บ=775/07 ✅บ
15:15 บ 0-8 บ=950/65 ✅บ
15:30 บ 0-8 บ=218/72 ✅บ
15:45 บ 0-8 บ=468/53 ✅บ
16:00 บ 6-8 บ=166/20 ✅✅บบ
16:15 บ 8-0 บ=108/60 ✅บ
16:30 บ 0-6 บ=687/26 ✅บ
16:45 บ 3-5 บ=304/57 ✅บ
17:00 บ 1-3 บ=304/57 ✅บ
17:15 บ 1-3 บ=597/69 ทบ
17:30 บ 3-5 บ=314/13 ✅บ
17:45 บ 8-0 บ=450/31 ✅บ
18:00 บ 5-1 บ=466/99 ทบ
18:15 บ 0-6 บ=616/72 ✅✅บบ
18:30 บ 1-3 บ=932/26 ✅บ
18:45 บ 5-1 บ=299/78 ทบ
19:00 บ 6-8 บ=520/55 ทบ
19:15 บ 8-0 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 4
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 17 /12/ 2564

14:00 บ 2-5 บ=495/92 ✅บ
14:15 บ 5-7 บ=524/46 ✅บ
14:30 บ 3-5 บ=392/92 ✅บ
14:45 บ 4-8 บ=098/64 ✅บ
15:00 บ 8-7 บ=775/07 ✅บ
15:15 บ 0-8 บ=950/65 ✅บ
15:30 บ 0-8 บ=218/72 ✅บ
15:45 บ 0-8 บ=468/53 ✅บ
16:00 บ 6-8 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
14:00 บ 2-5 บ=495/92 ✅บ
14:15 บ 5-7 บ=524/46 ✅บ
14:30 บ 3-5 บ=392/92 ✅บ
14:45 บ 4-8 บ=098/64 ✅บ
15:00 บ 8-7 บ=775/07 ✅บ
15:15 บ 0-8 บ=950/65 ✅บ
15:30 บ 0-8 บ=218/72 ✅บ
15:45 บ 0-8 บ=468/53 ✅บ
16:00 บ 6-8 บ=166/20 ✅✅บบ
16:15 บ 8-0 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 17 /12/ 2564

14:00 บ 2-5 บ=495/92 ✅บ
14:15 บ 5-7 บ=524/46 ✅บ
14:30 บ 3-5 บ=392/92 ✅บ
14:45 บ 4-8 บ=098/64 ✅บ
15:00 บ 8-7 บ=775/07 ✅บ
15:15 บ 0-8 บ=950/65 ✅บ
15:30 บ 0-8 บ=218/72 ✅บ
15:45 บ 0-8 บ=468/53 ✅บ
16:00 บ 6-8 บ=166/20 ✅✅บบ
16:15 บ 8-0 บ=108/60 ✅บ
16:30 บ 0-6 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
14:00 บ 2-5 บ=495/92 ✅บ
14:15 บ 5-7 บ=524/46 ✅บ
14:30 บ 3-5 บ=392/92 ✅บ
14:45 บ 4-8 บ=098/64 ✅บ
15:00 บ 8-7 บ=775/07 ✅บ
15:15 บ 0-8 บ=950/65 ✅บ
15:30 บ 0-8 บ=218/72 ✅บ
15:45 บ 0-8 บ=468/53 ✅บ
16:00 บ 6-8 บ=166/20 ✅✅บบ
16:15 บ 8-0 บ=108/60 ✅บ
16:30 บ 0-6 บ=687/26 ✅บ
16:45 บ 3-5 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 17 /12/ 2564

14:00 บ 2-5 บ=495/92 ✅บ
14:15 บ 5-7 บ=524/46 ✅บ
14:30 บ 3-5 บ=392/92 ✅บ
14:45 บ 4-8 บ=098/64 ✅บ
15:00 บ 8-7 บ=775/07 ✅บ
15:15 บ 0-8 บ=950/65 ✅บ
15:30 บ 0-8 บ=218/72 ✅บ
15:45 บ 0-8 บ=468/53 ✅บ
16:00 บ 6-8 บ=166/20 ✅✅บบ
16:15 บ 8-0 บ=108/60 ✅บ
16:30 บ 0-6 บ=687/26 ✅บ
16:45 บ 3-5 บ=304/57 ✅บ
17:00 บ 1-3 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
หวยรัฐบาล 16 ธันวาคม 2564

3 และ 2 ตัว ตรง

ฟัน 11111111

241

41 - 21


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
หวยรัฐบาล 16 ธันวาคม 2564

3 และ 2 ตัว ตรง

ฟัน 11111111

241

41 - 21


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
หวยรัฐบาล 16 ธันวาคม 2564

3 และ 2 ตัว ตรง

ฟัน 11111111

241

41 - 21

ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 16 /12/ 2564

09:15 บ 8-2 บ=629 ❤บ
09:30 บ 2-9 บ=393 ❤บ
09:45 บ 2-8 บ=648 ❤บ
10:00 บ 4-3 บ=363 ❤บ
10:15 บ 4-8 บ=857 ❤บ
10:30 บ 2-8 บ=427 ❤บ
10:45 บ 3-5 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:15 บ 8-2 บ=629 ❤บ
09:30 บ 2-9 บ=393 ❤บ
09:45 บ 2-8 บ=648 ❤บ
10:00 บ 4-3 บ=363 ❤บ
10:15 บ 4-8 บ=857 ❤บ
10:30 บ 2-8 บ=427 ❤บ
10:45 บ 3-5 บ=225 ❤บ
11:00 บ 6-8 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:15 บ 8-2 บ=629 ❤บ
09:30 บ 2-9 บ=393 ❤บ
09:45 บ 2-8 บ=648 ❤บ
10:00 บ 4-3 บ=363 ❤บ
10:15 บ 4-8 บ=857 ❤บ
10:30 บ 2-8 บ=427 ❤บ
10:45 บ 3-5 บ=225 ❤บ
11:00 บ 6-8 บ=746 ❤บ
11:15 บ 3-5 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:15 บ 8-2 บ=629 ❤บ
09:30 บ 2-9 บ=393 ❤บ
09:45 บ 2-8 บ=648 ❤บ
10:00 บ 4-3 บ=363 ❤บ
10:15 บ 4-8 บ=857 ❤บ
10:30 บ 2-8 บ=427 ❤บ
10:45 บ 3-5 บ=225 ❤บ
11:00 บ 6-8 บ=746 ❤บ
11:15 บ 3-5 บ=945 ❤บ
11:30 บ 3-5 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
หวยรัฐบาล 16 ธันวาคม 2564

3 และ 2 ตัว ตรง

ฟัน 11111111

241

41 - 21

ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 15 /12/ 2564

14:30 บ 0-9 บ=060 ❤❤บบ
14:45 บ 4-6 บ=824 ❤บ
15:00 บ 4-2 บ=442 ❤❤❤บบบ
15:15 บ 0-7 บ=628 ทบ
15:30 บ 6-9 บ=769 ❤❤บบ
15:45 บ 2-0 บ=062 ❤❤บบ
16:00 บ 7-1 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
หวยรัฐบาล 16 ธันวาคม 2564

3 และ 2 ตัว ตรง

ฟัน 11111111

241

41 - 21

ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 15 /12/ 2564

08:15 บ 1-3 บ=836 ❤บ
08:30 บ 6-8 บ=882 ❤❤บบ
08:45 บ 8-0 บ=007 ❤บ
09:00 บ 0-4 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 14 /12/ 2564

08:00 บ 6-5 บ=959 ❤บ
08:15 บ 1-3 บ=213 ❤❤บบ
08:30 บ 0-6 บ=863 ❤บ
08:45 บ 5-0 บ=156 ❤บ
09:00 บ 6-0 บ=156 ❤บ
09:15 บ 5-9 บ=815 ❤บ
09:30 บ 9-4 บ=916 ❤บ
09:45 บ 6-9 บ=112 ทบ
10:00 บ 1-5 บ=361 ❤บ
10:15 บ 5-7 บ=088 ทบ
10:30 บ 1-9 บ=021 ❤บ
10:45 บ 9-7 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 5
ปิงปอง 999lucky วิ่งบน รุดบน เท่านั้น 14 /12/ 2564

08:00 บ 6-5 บ=959 ❤บ
08:15 บ 1-3 บ=213 ❤❤บบ
08:30 บ 0-6 บ=863 ❤บ
08:45 บ 5-0 บ=156 ❤บ
09:00 บ 6-0 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
08:00 บ 6-5 บ=959 ❤บ
08:15 บ 1-3 บ=213 ❤❤บบ
08:30 บ 0-6 บ=863 ❤บ
08:45 บ 5-0 บ=156 ❤บ
09:00 บ 6-0 บ=156 ❤บ
09:15 บ 5-9 บ=815 ❤บ
09:30 บ 9-4 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
08:00 บ 6-5 บ=959 ❤บ
08:15 บ 1-3 บ=213 ❤❤บบ
08:30 บ 0-6 บ=863 ❤บ
08:45 บ 5-0 บ=156 ❤บ
09:00 บ 6-0 บ=156 ❤บ
09:15 บ 5-9 บ=815 ❤บ
09:30 บ 9-4 บ=916 ❤บ
09:45 บ 6-9 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
08:00 บ 6-5 บ=959 ❤บ
08:15 บ 1-3 บ=213 ❤❤บบ
08:30 บ 0-6 บ=863 ❤บ
08:45 บ 5-0 บ=156 ❤บ
09:00 บ 6-0 บ=156 ❤บ
09:15 บ 5-9 บ=815 ❤บ
09:30 บ 9-4 บ=916 ❤บ
09:45 บ 6-9 บ=112 ทบ
10:00 บ 1-5 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
08:00 บ 6-5 บ=959 ❤บ
08:15 บ 1-3 บ=213 ❤❤บบ
08:30 บ 0-6 บ=863 ❤บ
08:45 บ 5-0 บ=156 ❤บ
09:00 บ 6-0 บ=156 ❤บ
09:15 บ 5-9 บ=815 ❤บ
09:30 บ 9-4 บ=916 ❤บ
09:45 บ 6-9 บ=112 ทบ
10:00 บ 1-5 บ=361 ❤บ
10:15 บ 5-7 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
08:00 บ 6-5 บ=959 ❤บ
08:15 บ 1-3 บ=213 ❤❤บบ
08:30 บ 0-6 บ=863 ❤บ
08:45 บ 5-0 บ=156 ❤บ
09:00 บ 6-0 บ=156 ❤บ
09:15 บ 5-9 บ=815 ❤บ
09:30 บ 9-4 บ=916 ❤บ
09:45 บ 6-9 บ=112 ทบ
10:00 บ 1-5 บ=361 ❤บ
10:15 บ 5-7 บ=088 ทบ
10:30 บ 1-9 บ=021 ❤บ
10:45 บ 9-7 บ=
แสดงความคิดเห็น