โปรไฟล์ของ jay2425 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
บน 6-08-2564

12:45 บ 7-6 บ=971 ❤บ
13:00 บ 2-1 บ=213 ❤บ
13:15 บ 0-9 บ=320 ❤บ
13:30 บ 6-5 บ=500 ❤บ
13:45 บ 2-1 บ=726 ❤บ
14:00 บ 0-9 บ=378 ทบ
14:15 บ 0-9 บ=879 ❤บ
14:30 บ 8-7 บ=822 ❤บ
14:45 บ 7-6 บ=386 ❤บ
15:00 บ 2-1 บ=681 ❤บ
15:15 บ 7-9 บ=747 ❤❤บบ
15:30 บ 2-3 บ=020 ❤บ
15:45 บ 7-8 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
12:45 บ 7-6 บ=971 ❤บ
13:00 บ 2-1 บ=213 ❤บ
13:15 บ 0-9 บ=320 ❤บ
13:30 บ 6-5 บ=500 ❤บ
13:45 บ 2-1 บ=726 ❤บ
14:00 บ 0-9 บ=378 ทบ
14:15 บ 0-9 บ=879 ❤บ
14:30 บ 8-7 บ=822 ❤บ
14:45 บ 7-6 บ=386 ❤บ
15:00 บ 2-1 บ=681 ❤บ
15:15 บ 7-9 บ=747 ❤❤บบ
15:30 บ 2-3 บ=020 ❤บ
15:45 บ 7-8 บ=281 ❤บ
16:00 บ 2-1 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 4
บน 6-08-2564

12:45 บ 7-6 บ=971 ❤บ
13:00 บ 2-1 บ=213 ❤บ
13:15 บ 0-9 บ=320 ❤บ
13:30 บ 6-5 บ=500 ❤บ
13:45 บ 2-1 บ=726 ❤บ
14:00 บ 0-9 บ=378 ทบ
14:15 บ 0-9 บ=879 ❤บ
14:30 บ 8-7 บ=822 ❤บ
14:45 บ 7-6 บ=386 ❤บ
15:00 บ 2-1 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
12:45 บ 7-6 บ=971 ❤บ
13:00 บ 2-1 บ=213 ❤บ
13:15 บ 0-9 บ=320 ❤บ
13:30 บ 6-5 บ=500 ❤บ
13:45 บ 2-1 บ=726 ❤บ
14:00 บ 0-9 บ=378 ทบ
14:15 บ 0-9 บ=879 ❤บ
14:30 บ 8-7 บ=822 ❤บ
14:45 บ 7-6 บ=386 ❤บ
15:00 บ 2-1 บ=681 ❤บ
15:00 บ 6-7 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
12:45 บ 7-6 บ=971 ❤บ
13:00 บ 2-1 บ=213 ❤บ
13:15 บ 0-9 บ=320 ❤บ
13:30 บ 6-5 บ=500 ❤บ
13:45 บ 2-1 บ=726 ❤บ
14:00 บ 0-9 บ=378 ทบ
14:15 บ 0-9 บ=879 ❤บ
14:30 บ 8-7 บ=822 ❤บ
14:45 บ 7-6 บ=386 ❤บ
15:00 บ 2-1 บ=681 ❤บ
15:15 บ 7-9 บ=747 ❤❤บบ
15:30 บ 2-3 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
12:45 บ 7-6 บ=971 ❤บ
13:00 บ 2-1 บ=213 ❤บ
13:15 บ 0-9 บ=320 ❤บ
13:30 บ 6-5 บ=500 ❤บ
13:45 บ 2-1 บ=726 ❤บ
14:00 บ 0-9 บ=378 ทบ
14:15 บ 0-9 บ=879 ❤บ
14:30 บ 8-7 บ=822 ❤บ
14:45 บ 7-6 บ=386 ❤บ
15:00 บ 2-1 บ=681 ❤บ
15:15 บ 7-9 บ=747 ❤❤บบ
15:30 บ 2-3 บ=020 ❤บ
15:45 บ 7-8 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
12:45 บ 7-6 บ=971 ❤บ
13:00 บ 2-1 บ=213 ❤บ
13:15 บ 0-9 บ=320 ❤บ
13:30 บ 6-5 บ=500 ❤บ
13:45 บ 2-1 บ=726 ❤บ
14:00 บ 0-9 บ=378 ทบ
14:15 บ 0-9 บ=879 ❤บ
14:30 บ 8-7 บ=822 ❤บ
14:45 บ 7-6 บ=386 ❤บ
15:00 บ 2-1 บ=681 ❤บ
15:15 บ 7-9 บ=747 ❤❤บบ
15:30 บ 2-3 บ=020 ❤บ
15:45 บ 7-8 บ=281 ❤บ
16:00 บ 2-1 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
บน 5-08-2564

15:00 บ 7-8 บ=740 ❤บ
15:15 บ 7-8 บ=798 ❤บ
15:30 บ 7-8 บ=597 ❤บ
15:45 บ 7-6 บ=506 ❤บ
16:00 บ 7-8 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
15:00 บ 7-8 บ=740 ❤บ
15:15 บ 7-8 บ=798 ❤บ
15:30 บ 7-8 บ=597 ❤บ
15:45 บ 7-6 บ=506 ❤บ
16:00 บ 7-8 บ=650 ทบ
16:15 บ 2-3 บ=214 ❤บ
16:30 บ 7-8 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
บน 4-08-2564

16:30 บ 2-3 บ=292 ❤❤บบ
16:45 บ 1-2 บ=125 ❤❤บบ
17:00 บ 2-4 บ=992 ❤บ
17:15 บ 1-2 บ=919 ❤บ
17:30 บ 4-8 บ=346 ❤บ
17:45 บ 5-7 บ=687 ❤บ
18:00 บ 2-3 บ=371 ❤บ
18:15 บ 1-2 บ=837 x 1
18:30 บ 4-5 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
16:30 บ 2-3 บ=292 ❤❤บบ
16:45 บ 1-2 บ=125 ❤❤บบ
17:00 บ 2-4 บ=992 ❤บ
17:15 บ 1-2 บ=919 ❤บ
17:30 บ 4-8 บ=346 ❤บ
17:45 บ 5-7 บ=687 ❤บ
18:00 บ 2-3 บ=371 ❤บ
18:15 บ 1-2 บ=837 x 1
18:30 บ 4-5 บ=019 x 2
18:45 บ 9-8 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
บน 2-08-2564

15:00 บ 6-7 บ=273 ❤บ
15:15 บ 9-0 บ=807 ❤บ
15:30 บ 4-5 บ=244 ❤บ
15:45 บ 2-3 บ=686 ทบ
16:00 บ 9-5 บ=530 ❤บ
16:15 บ 7-8 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
หวยรัฐบาล 01-08-64
3 ตัว
847 - 734
284 - 834
2 ตัว
47-84

บน 1-08-2564

14:30 บ 9-0 บ=962 ❤บ
14:45 บ 8-0 บ=488 ❤❤บบ
15:00 บ 1-3 บ=941 ❤บ
15:15 บ 6-8 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
14:30 บ 9-0 บ=962 ❤บ
14:45 บ 8-0 บ=488 ❤❤บบ
15:00 บ 1-3 บ=941 ❤บ
15:15 บ 6-8 บ=710 ทบ
15:30 บ 5-7 บ=598 ❤บ
15:45 บ 2-4 บ=012 ❤บ
16:00 บ 5-7 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
14:30 บ 9-0 บ=962 ❤บ
14:45 บ 8-0 บ=488 ❤❤บบ
15:00 บ 1-3 บ=941 ❤บ
15:15 บ 6-8 บ=710 ทบ
15:30 บ 5-7 บ=598 ❤บ
15:45 บ 2-4 บ=012 ❤บ
16:00 บ 5-7 บ=563 ❤บ
16:15 บ 4-2 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
14:30 บ 9-0 บ=962 ❤บ
14:45 บ 8-0 บ=488 ❤❤บบ
15:00 บ 1-3 บ=941 ❤บ
15:15 บ 6-8 บ=710 ทบ
15:30 บ 5-7 บ=598 ❤บ
15:45 บ 2-4 บ=012 ❤บ
16:00 บ 5-7 บ=563 ❤บ
16:15 บ 4-2 บ=710 ทบ
16:30 บ 1-9 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
หวยรัฐบาล 01-08-64
3 ตัว
847 - 734
284 - 834
2 ตัว
47-84

บน 1-08-2564

11:00 บ 5-7 บ=758 ❤บ
11:15 บ 2-4 บ=952 ❤บ
11:30 บ 9-1 บ=837 ทบ
11:45 บ 2-4 บ=841 ❤บ
12:00 บ 1-3 บ=310 ❤บ
12:15 บ 2-4 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
หวยรัฐบาล 01-08-64
3 ตัว
847 - 734
284 - 834
2 ตัว
47-84

บน 1-08-2564

09:15 บ 0-0 บ=338 ❤❤บบ
09:30 บ 6-7 บ=730 ❤บ
09:45 บ 7-8 บ=190 ทบ
10:00 บ 9-1 บ=661 ❤บ
10:15 บ 4-6 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:15 บ 0-0 บ=338 ❤❤บบ
09:30 บ 6-7 บ=730 ❤บ
09:45 บ 7-8 บ=190 ทบ
10:00 บ 9-1 บ=661 ❤บ
10:15 บ 4-6 บ=441 ❤บ
10:30 บ 7-9 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
บน 30-07-2564

13:30 บ 4-3 บ=146 ❤บ
13:45 บ 2-8 บ=612 ❤บ
14:00 บ 7-9 บ=786 ❤บ
14:15 บ 9-0 บ=901 ❤❤บบ
14:30 บ 3-7 บ=421 ทบ
14:45 บ 2-4 บ=912 ❤บ
15:00 บ 4-5 บ=666 ทบ
15:15 บ 2-4 บ=202 ❤❤บบ
15:30 บ 4-5 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
บน 30-07-2564

07:30 บ 7-8 บ=868 ❤❤บบ
07:45 บ 1-2 บ=661 ❤บ
08:00 บ 3-4 บ=490 ❤บ
08:15 บ 2-3 บ=983 ❤บ
08:30 บ 1-2 บ=225 ❤❤บบ
08:45 บ 3-4 บ=413 ❤บ
09:00 บ 6-0 บ=017 ❤บ
09:15 บ 6-0 บ=339 ทบ
09:30 บ 1-2 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:30 บ 7-8 บ=868 ❤❤บบ
07:45 บ 1-2 บ=661 ❤บ
08:00 บ 3-4 บ=490 ❤บ
08:15 บ 2-3 บ=983 ❤บ
08:30 บ 1-2 บ=225 ❤❤บบ
08:45 บ 3-4 บ=413 ❤บ
09:00 บ 6-0 บ=017 ❤บ
09:15 บ 6-0 บ=339 ทบ
09:30 บ 1-2 บ=364 ทบ
09:45 บ 8-9 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:30 บ 7-8 บ=868 ❤❤บบ
07:45 บ 1-2 บ=661 ❤บ
08:00 บ 3-4 บ=490 ❤บ
08:15 บ 2-3 บ=983 ❤บ
08:30 บ 1-2 บ=225 ❤❤บบ
08:45 บ 3-4 บ=413 ❤บ
09:00 บ 6-0 บ=017 ❤บ
09:15 บ 6-0 บ=339 ทบ
09:30 บ 1-2 บ=364 ทบ
09:45 บ 8-9 บ=749 ❤บ
10:00 บ 9-7 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
บน 28-07-2564

12:00 บ 2-4 บ=724 ❤❤บบ
12:15 บ 3-4 บ=397 ❤บ
12:30 บ 6-7 บ=897 ❤บ
12:45 บ 8-9 บ=992 ❤บ
13:00 บ 8-9 บ=099 ❤❤บบ
13:15 บ 3-4 บ=682 ทบ
13:30 บ 6-7 บ=328 ทบ
13:45 บ 8-9 บ=049 ❤บ
14:00 บ 3-4 บ=235 ❤บ
14:15 บ 7-8 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
12:00 บ 2-4 บ=724 ❤❤บบ
12:15 บ 3-4 บ=397 ❤บ
12:30 บ 6-7 บ=897 ❤บ
12:45 บ 8-9 บ=992 ❤บ
13:00 บ 8-9 บ=099 ❤❤บบ
13:15 บ 3-4 บ=682 ทบ
13:30 บ 6-7 บ=328 ทบ
13:45 บ 8-9 บ=049 ❤บ
14:00 บ 3-4 บ=235 ❤บ
14:15 บ 7-8 บ=029 ทบ
14:30 บ 7-8 บ=687 ❤❤บบ
14:45 บ 8-9 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
บน 27-07-2564

13:30 บ 4-5 บ=475 ❤บ
13:45 บ 7-6 บ=565 ❤บ
14:00 บ 7-6 บ=894 ทบ
14:15 บ 7-6 บ=738 ❤บ
14:30 บ 2-1 บ=432 ❤บ
14:45 บ 2-1 บ=432 ❤บ
15:00 บ 9-0 บ=569 ❤บ
15:00 บ 9-0 บ=186 ทบ
15:15 บ 9-0 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
13:30 บ 4-5 บ=475 ❤บ
13:45 บ 7-6 บ=565 ❤บ
14:00 บ 7-6 บ=894 ทบ
14:15 บ 7-6 บ=738 ❤บ
14:30 บ 2-1 บ=432 ❤บ
14:45 บ 2-1 บ=432 ❤บ
15:00 บ 9-0 บ=569 ❤บ
15:00 บ 9-0 บ=186 ทบ
15:15 บ 9-0 บ=251 ทบ
15:30 บ 9-0 บ=704 ❤บ
15:45 บ 7-6 บ=606 ❤❤บบ
16:00 บ 4-5 บ=034 ❤บ
16:15 บ 3-4 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
13:30 บ 4-5 บ=475 ❤บ
13:45 บ 7-6 บ=565 ❤บ
14:00 บ 7-6 บ=894 ทบ
14:15 บ 7-6 บ=738 ❤บ
14:30 บ 2-1 บ=432 ❤บ
14:45 บ 2-1 บ=432 ❤บ
15:00 บ 9-0 บ=569 ❤บ
15:00 บ 9-0 บ=186 ทบ
15:15 บ 9-0 บ=251 ทบ
15:30 บ 9-0 บ=704 ❤บ
15:45 บ 7-6 บ=606 ❤❤บบ
16:00 บ 4-5 บ=034 ❤บ
16:15 บ 3-4 บ=247 ❤บ
16:30 บ 8-9 บ=811 ❤บ
16:45 บ 6-7 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
บน 27-07-2564

10:15 บ 9-0 บ=600 ❤❤บบ
10:30 บ 8-7 บ=733 ❤บ
10:45 บ 4-5 บ=584 ❤❤บบ
11:00 บ 2-3 บ=873 ❤บ
11:15 บ 2-4 บ=420 ❤❤บบ
11:30 บ 7-6 บ=266 ❤❤บบ
11:45 บ 2-1 บ=714 ❤บ
12:00 บ 4-5 บ=190 ทบ
12:15 บ 4-5 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
10:15 บ 9-0 บ=600 ❤❤บบ
10:30 บ 8-7 บ=733 ❤บ
10:45 บ 4-5 บ=584 ❤❤บบ
11:00 บ 2-3 บ=873 ❤บ
11:15 บ 2-4 บ=420 ❤❤บบ
11:30 บ 7-6 บ=266 ❤❤บบ
11:45 บ 2-1 บ=714 ❤บ
12:00 บ 4-5 บ=190 ทบ
12:15 บ 4-5 บ=709 ทบ
12:30 บ 2-1 บ=118 ❤บ
12:45 บ 2-1 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
บน 27-07-2564
07:15 บ 4-5 บ=455 ❤❤❤บบบ
07:30 บ 7-8 บ=804 ❤บ
07:45 บ 1-2 บ=843 ทบ
08:00 บ 3-4 บ=894 ทบ
08:15 บ 2-3 บ=732 ❤❤บบ
08:30 บ 1-2 บ=911 ❤บ
08:45 บ 3-4 บ=046 ❤บ
09:00 บ 6-0 บ=081 ❤บ
09:15 บ 2-4 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:15 บ 4-5 บ=455 ❤❤❤บบบ
07:30 บ 7-8 บ=804 ❤บ
07:45 บ 1-2 บ=843 ทบ
08:00 บ 3-4 บ=894 ทบ
08:15 บ 2-3 บ=732 ❤❤บบ
08:30 บ 1-2 บ=911 ❤บ
08:45 บ 3-4 บ=046 ❤บ
09:00 บ 6-0 บ=081 ❤บ
09:15 บ 2-4 บ=933 ทบ
09:30 บ 2-4 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
07:15 บ 4-5 บ=455 ❤❤❤บบบ
07:30 บ 7-8 บ=804 ❤บ
07:45 บ 1-2 บ=843 ทบ
08:00 บ 3-4 บ=894 ทบ
08:15 บ 2-3 บ=732 ❤❤บบ
08:30 บ 1-2 บ=911 ❤บ
08:45 บ 3-4 บ=046 ❤บ
09:00 บ 6-0 บ=081 ❤บ
09:15 บ 2-4 บ=933 ทบ
09:30 บ 2-4 บ=334 ❤บ
09:45 บ 7-6 บ=
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
บน 26-07-2564
18:45 บ 9-8 บ=841 ❤บ
19:00 บ 7-9 บ=093 ❤บ
19:15 บ 9-8 บ=886 ❤บ
19:30 บ 9-8 บ=192 ❤บ
19:45 บ 7-8 บ=246 ทบ
20:00 บ 7-8 บ=373 ❤บ
20:00 บ 2-4 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
บน 26-07-2564
14:00 บ 8-7 บ=638 ❤บ
14:15 บ 8-7 บ=675 ❤บ
14:30 บ 7-6 บ=177 ❤บ
14:45 บ 3-4 บ=119 x
15:00 บ 3-4 บ=930 ❤บ
15:15 บ 7-6 บ=206 ❤บ
15:30 บ 3-4 บ=855 x
15:45 บ 2-4 บ=848 ❤บ
16:00 บ 3-4 บ=333 ❤❤❤บบบ
16:15 บ 2-4 บ=420 ❤❤บบ
16:30 บ 2-4 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
บน 26-07-2564
09:15 บ 0-9 บ=060 ❤บ
09:30 บ 8-9 บ=967 ❤บ
09:45 บ 4-5 บ=655 ❤❤บบ
10:00 บ 6-7 บ=229 ทบ
10:15 บ 4-5 บ=525 ❤❤บบ
10:30 บ 7-8 บ=816 ❤บ
10:45 บ 6-7 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
บน 24-07-2564
09:00 บ 7-9 บ=077 ❤❤บบ
09:15 บ 7-9 บ=037 ❤บ
09:30 บ 7-8 บ=683 ❤บ
09:45บ 3-4 บ=322 ❤บ
10:00 บ 7-8 บ=866 ❤บ
10:15 บ 4-5 บ=561 ❤บ
10:15 บ 4-5 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:00 บ 7-9 บ=077 ❤❤บบ
09:15 บ 7-9 บ=037 ❤บ
09:30 บ 7-8 บ=683 ❤บ
09:45บ 3-4 บ=322 ❤บ
10:00 บ 7-8 บ=866 ❤บ
10:15 บ 4-5 บ=591 ❤บ
10:30 บ 4-5 บ=415 ❤❤บบ
10:45 บ 6-7 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:00 บ 7-9 บ=077 ❤❤บบ
09:15 บ 7-9 บ=037 ❤บ
09:30 บ 7-8 บ=683 ❤บ
09:45บ 3-4 บ=322 ❤บ
10:00 บ 7-8 บ=866 ❤บ
10:15 บ 4-5 บ=591 ❤บ
10:30 บ 4-5 บ=415 ❤❤บบ
10:45 บ 6-7 บ=902 ทบ
11:00 บ 7-9 บ=726 ❤บ
11:15 บ 3-4 บ=884 ❤บ
11:30 บ 9-0 บ=
jay2425 1 เดือนที่แล้ว
09:00 บ 7-9 บ=077 ❤❤บบ
09:15 บ 7-9 บ=037 ❤บ
09:30 บ 7-8 บ=683 ❤บ
09:45บ 3-4 บ=322 ❤บ
10:00 บ 7-8 บ=866 ❤บ
10:15 บ 4-5 บ=591 ❤บ
10:30 บ 4-5 บ=415 ❤❤บบ
10:45 บ 6-7 บ=902 ทบ
11:00 บ 7-9 บ=726 ❤บ
11:15 บ 3-4 บ=884 ❤บ
11:30 บ 9-0 บ=436 ทบ
11:45 บ 7-9 บ=461 ทบ
12:00 บ 7-8 บ=723 ❤บ
12:15 บ 4-5 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
บน 23-07-2564
10:00 บ 1-2 บ=812 ❤❤บบ
10:15 บ 4-5 บ=852 ❤บ
10:30 บ 0-9 บ=398 ❤บ
10:45 บ 6-7 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
บน 22-07-2564
13:45 บ 2-4 บ=920 ❤บ
14:00 บ 2-4 บ=526 ❤บ
14:15 บ 7-9 บ=705 ❤บ
14:30 บ 2-4 บ=534 ❤บ
14:45 บ 2-4 บ=762 ❤บ
15:00 บ 7-9 บ=897 ❤บ
15:15 บ 7-8 บ=816 ❤บ
15:30 บ 2-1 บ=681 ❤บ
15:45 บ 6-7 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
หวยรัฐบาล 16-07-2564
3 ตัว 2 ตัว
----------------------------
713 - 173
357 - 351
-----------------------------
13-73
----------------------------
08:00 บ 8-9 บ=278 ❤บ
08:15 บ 4-5 บ=145 ❤บ
08:30 บ 7-8 บ=779 ❤❤บบ
08:45 บ 4-5 บ=195 ❤บ
09:00 บ 7-8 บ=


ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
หวยรัฐบาล 16-07-2564
3 ตัว
713 - 173
357 - 351
2 ตัว
13-73

วิ่งบน เท่านั้น

13:00 บ 9-8 บ=498 ❤❤บบ
13:15 บ 3-4 บ=423 ❤❤บบ
13:30 บ 3-2 บ=328 ❤❤บบ
13:45 บ 6-7 บ=127 ❤บ
14:00 บ 6-7 บ=887 ❤บ
14:15 บ 1-2 บ=012 ❤❤บบ
14:30 บ 8-0 บ=032 ❤บ
14:45 บ 6-9 บ=850 ทบ
15:00 บ 3-4 บ=428 ❤บ
15:15 บ 9-0 บ=ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 1
วิ่งบน เท่านั้น 11-07-2564

14:30 บ 1-2 บ=301 ❤บ
14:45 บ 4-5 บ=534 ❤บ
15:00 บ 9-0 บ=070 ❤❤บบ
15:15 บ 9-0 บ=145 ทบ
15:30 บ 9-0 บ=034 ❤บ
15:45 บ 3-4 บ=243 ❤❤บบ
16:00 บ 8-9 บ=682 ❤บ
16:15 บ 1-2 บ=234 ❤บ
16:30 บ 2-1 บ=327 ❤บ
16:45 บ 8-9 บ=596 ❤บ
17:00 บ 8-9 บ=960 ❤บ
17:15 บ 7-8 บ=657 ❤บ
17:30 บ 8-9 บ=954 ❤บ
17:45 บ 2-3 บ=779 ทบ
18:00 บ 5-6 บ=850 ❤บ
18:15 บ 6-7 บ=169 ❤บ
18:30 บ 2-3 บ=809 ทบ
18:45 บ 3-2 บ=482 ❤บ
19:00 บ 4-3 บ=514 ❤บ
19:15 บ 7-8 บ=742 ❤บ
19:30 บ 4-5 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 2 เดือนที่แล้ว
14:30 บ 1-2 บ=301 ❤บ
14:45 บ 4-5 บ=534 ❤บ
15:00 บ 9-0 บ=070 ❤❤บบ
15:15 บ 9-0 บ=145 ทบ
15:30 บ 9-0 บ=034 ❤บ
15:45 บ 3-4 บ=243 ❤❤บบ
16:00 บ 8-9 บ=682 ❤บ
16:15 บ 1-2 บ=234 ❤บ
16:30 บ 2-1 บ=327 ❤บ
16:45 บ 8-9 บ=596 ❤บ
17:00 บ 8-9 บ=960 ❤บ
17:15 บ 7-8 บ=657 ❤บ
17:30 บ 8-9 บ=954 ❤บ
17:45 บ 2-3 บ=779 ทบ
18:00 บ 5-6 บ=850 ❤บ
18:15 บ 6-7 บ=169 ❤บ
18:30 บ 2-3 บ=809 ทบ
18:45 บ 3-2 บ=482 ❤บ
19:00 บ 4-3 บ=514 ❤บ
19:15 บ 7-8 บ=742 ❤บ
19:30 บ 4-5 บ=238 ทบ
19:45 บ 4-5 บ=
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
วิ่งบน เท่านั้น 11-07-2564

14:30 บ 1-2 บ=301 ❤บ
14:45 บ 4-5 บ=534 ❤บ
15:00 บ 9-0 บ=070 ❤❤บบ
15:15 บ 9-0 บ=145 ทบ
15:30 บ 9-0 บ=034 ❤บ
15:45 บ 3-4 บ=243 ❤❤บบ
16:00 บ 8-9 บ=682 ❤บ
16:15 บ 1-2 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
jay2425 ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
วิ่งบน เท่านั้น 11-07-2564

11:15 บ 8-9 บ=696 ❤บ
11:30 บ 2-3 บ=247 ❤บ
11:45 บ 4-5 บ=241 ❤บ
12:00 บ 4-5 บ=491 ❤บ
12:15 บ 0-1 บ=936 ทบ
12:30 บ 4-5 บ=905 ❤บ
12:45 บ 8-9 บ=910 ❤บ
13:00 บ 6-7 บ=682 ❤บ
13:15 บ 4-5 บ=498 ❤บ
13:30 บ 2-3 บ=326 ❤❤บบ
13:45 บ 6-7 บ=238 ทบ
14:00 บ 4-5 บ=

ติดต่อ LINE ID ( ไลน์ ) = k97kk
A. แอดมินมีความน่าเชื่อถือ ระดับ 5 ดาว VIP จากเว็บ
B. เลข บน - บน -บน เลขเสียวบน
C. สนใจ ทดลอง รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน
แสดงความคิดเห็น