ประกาศ ข่าวประกาศสำคัญที่จะแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านได้รับทราบ

ปิดระบบถอน


    เนื่องจากตอนนี้มียอดถอนเข้ามาเป็นหลายหมื่นรายการทำให้ระบบถอนกำลังถยอยถอนคาดกว่าไม่เกิน 1-2 วันนี้

ทีมงานต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านที่เกิดความล่าช้าค่ะ


(ความคิดเห็นถูกปิดการใช้งาน)