ประกาศ ข่าวประกาศสำคัญที่จะแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านได้รับทราบ

ปิดปรับปรุง ฝาก/ถอน ชั่วคราว วันที่ 31 พฤษภาคม 2565


 

ระบบฝาก/ถอนจะปิดปรับปรุงอัพเดทเพื่อให้มีประสิทธิภาพให้ดีขึ้น

 

วันที่ เสาร์ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:00 - 23:59 น. 

 

ทีมงานจึงมาแจ้งให้ทราบ  ลูกค้าทุกคนสามารถฝาก/หรือถอนก่อนเวลาที่กำหนดค่ะ


(ความคิดเห็นถูกปิดการใช้งาน)