ประกาศ ข่าวประกาศสำคัญที่จะแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านได้รับทราบ

ปรับเปลี่ยนบัญชีฝาก


ตอนนี้ระบบได้มีการ ปรับเปลี่ยนบัญชีฝาก กรุณาตรวจสอบบัญชีก่อนโอนทุกครั้งด้วยค่ะ

 

ถ้าโอนผิด หรือ ยอดไม่ปรับ ให้แนบหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) เข้ามาด้วยนะคะ

 

 

 

 

 

ทีมงานและเฮียบิ๊ก


(ความคิดเห็นถูกปิดการใช้งาน)