ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
mu2517 1 สัปดาห์ที่แล้ว 0
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:00=(6)8=980-59🥕 บ(80
09:15=(2)4=874-73🥕 บ
09:30=(2)4=901-27🥕 ฟล
09:45=(6)​4=265-62🥕 ฟด
10:00=(9)1=827-98🥕 ฟล
10:15=(8)​0=336-28🥕 ฟล
10:30=(1)3=537-29🥕 บ(37
10:45=(8)0=244-55××
11:00=(9)1=121-03🥕 บ
11:15=(1)3=444-29××
11:30=(4)​2=150-17××😱
11:45=(9)1=269-18🥕 ฟบล
12:00=(5)​6=983-26🥕 ล
12:15=(1)2=757-09××
12:30=(6)8=177-03××
12:45=(1)2=301-19🥕 ฟด
13:00=(8)1=894-67🥕 ฟรบ
13:15=(1)7=488-29××
13:30=(7)6=991-41××
13:45=(9)0=176-34××
14:00=(7)6=572-20🥕 ฟบ
14:15=(7)​9=449-87🥕 ฟลบ
14:30=(5)6=863-49🥕 บ
14:45=(7)5=448-04 ××
15:00=(9)7=533-20××
15:15=(2)0=033-24🥕 ฟลรบ
15:30=(3)1=795-61🥕 ล
15:45=(3)1=717-26🥕 บ(17
16:00=(1)9=412-84🥕 ฟบ
16:15=(7)5=504-56🥕 ด
16:30=(7)5=729-65🥕 ฟรบล
16:45=(2)0=136-65××
17:00=(3)1=119-81🥕 ด
17:15=(7)9=131-88××
17:30=(9)1=501-29🥕 ฟลบ
17:45=(1)6=090-23××
18:00=(1)0=222-14🥕 ฟล
18:15=(1)​0=014-46🥕 แตก3💥
18:30=(4)3=740-06🥕 ฟบ
18:45=(4)5=671-47🥕 ฟล
19:00=(2)3=223-09🥕 ฟบบ(23

19:15=(5)​6=756
19:30=(5)2=352
19:45=(8)3=083
20:00=(5)2=152

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
แสดงความคิดเห็น