ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
mu2517 2 สัปดาห์ที่แล้ว 0
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:30=(8)9=806-53🥕 ฟรบ
09:45=(7)9=059-83🥕 บ(59
10:00=(8)0=459-09🥕 ล(09
10:15=(7)8=768-81🥕 ฟ3ด
10:30=(0)9=007-06🥕 ฟด(07
10:45=(0)5=701-05🥕 ฟ3ด(05
11:00=(0)8=134-73××
11:15=(0)5=537-18🥕 รบ
11:30=(0)2=100-57🥕 ฟบ
11:45=(0)7=893-92××
12:00=(0)6=691-22🥕 รบ
13:00=(1)​2=010-08🥕 ฟบ
13:15=(1)4=389-35××
13:30=(1)7=649-71🥕 ฟล(71
13:45=(3)0=202-67🥕 บ
14:00=(1)0=010-12🥕 ฟ3ด(01
14:30=(7)8=603-11××
14:45=(0)3=793-88🥕 บ(93
15:00=(0)2=455-66××
15:15=(6)​0=703-18🥕 บ
15:30=(9)0=011-36🥕😱 รบ
15:45=(0)8=838-42🥕 บ
16:00=(9)0=340-99🥕 ฟลบ
16:15=(0)3=208-84🥕 ฟบ
16:30=(8)4=441-67🥕 บ
16:45=(0)8=148-86🥕 ด
17:00=(3)9=585-11××
17:15=(8)4=327-26××
17:30=(7)5=536-19🥕😱 รบ
17:45=(7)4=218-63××
18:00=(6)0=876-50🥕 ฟบล
18:15=(4)5=281-60××
18:30=(2)4=937-11××
18:45=(7)0=597-86🥕 ฟบ
19:00=(7)8=757-27🥕 ฟด
19:15=(7)5=490-47🥕 ฟล
19:30=(7)2=284-02🥕 ด
19:45=(5)8=671-54🥕 ฟล
20:00=(7)5=780-91🥕 ฟบ

20:15=(7)0=970
20:30=(8)5=985


--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
แสดงความคิดเห็น