ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
mu2517 2 สัปดาห์ที่แล้ว 1
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:15=(2)​7=293-28🥕 ฟด
09:30=(0)3=228-14××
09:45=(2)9=472-23🥕 ฟด
10:00=(1)5=880-36××
10:15=(2)4=717-56××
10:30=(0)3=805-29🥕 ฟบ
10:45=(7)1=862-76🥕 ฟล
11:00=(2)1=602-63🥕 ฟบ
11:30=(0)9=285-69🥕 ล
11:45=(7)6=548-01××
12:00=(3)6=781-60🥕 ล
12:15=(8)5=491-43××
12:30=(9)2=364-79🥕 ฟล
12:45=(6)9=231-16🥕 ฟล
13:00=(8)5=079-64××
13:30=(1)​7=150-85🥕 ฟรบ
13:45=(4)1=834-99🥕 ฟบ
14:00=(1)6=449-28××
14:15=(1)5=337-34××
14:30=(2)8=415-90××
14:45=(0)​6=487-88××
15:00=(5)7=808-81××😱
15:30=(0)​2=676-48××
15:45=(8)0=871-05🥕 ฟรบล
16:00=(6)7=773-61🥕 ฟลบ
16:15=(4)2=695-26🥕 ล
16:30=(7)6=444-58××
16:45=(8)6=686-64🥕 ฟ3ด(86/64
17:00=(7)0=923-70🥕 ฟลล(70
17:15=(2)4=052-13🥕 ฟบ
17:30=(7)8=255-36××
17:45=(8)0=403-56🥕 บ
18:00=(3)​0=967-98××
18:15=(9)0=475-47××
18:30=(0)1=804-22🥕 ฟบ
18:45=(9)​3=413-61🥕 บ
19:00=(7)6=465-29🥕 บ
19:15=(8)1=380-09🥕 ฟบ
19:30=(5)7=596-82🥕 ฟรบ
19:45=(2)5=531-26🥕 ฟลรบ
20:00=(8)7=852-79🥕 ฟรบล

20:15=(5)9=159
20:30=(0)8=608
20:45=(0)9=109
21:00=(8)5=385


--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 2 สัปดาห์ที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
20:15=(5)9=558-91🥕 ฟบล(91

20:30=(0)8=608
20:45=(0)9=109
21:00=(8)5=385

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
แสดงความคิดเห็น