ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
mu2517 1 เดือนที่แล้ว 3
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
10:00=(3)2=078-47××
10:15=(9)7=629-24🥕 ฟบ(29
10:30=(6)7=387-12🥕 บ
10:45=(1)3=317-47🥕 ฟบรบ
11:00=(7)6=678-99🥕 ฟบรบ
12:00=(7)​4=787-50🥕 ฟบบ(78
12:15=(2)7=900-21🥕 ฟล
12:30=(5)0=251-91🥕 ฟบ
12:45=(5)0=207-76🥕 บ
13:00=(2)4=984-61🥕 บ
13:15=(5)7=437-64🥕 บ
13:30=(9)7=470-68🥕 บ(70
13:45=(7)0=274-93🥕 ฟบ
14:00=(8)9=938-43🥕แตก3💥
14:15=(8)7=801-48🥕 ฟด
14:30=(9)8=891-45🥕 แตก3💥
14:45=(6)2=779-04××
15:00=(9)3=569-86🥕 ฟบ

15:15=(8)​1=481
15:30=(0)9=209
15:45=(8)0=380
16:00=(7)0=570

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 1 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
10:00=(3)2=078-47××
10:15=(9)7=629-24🥕 ฟบ(29
10:30=(6)7=387-12🥕 บ
10:45=(1)3=317-47🥕 ฟบรบ
11:00=(7)6=678-99🥕 ฟบรบ
12:00=(7)​4=787-50🥕 ฟบบ(78
12:15=(2)7=900-21🥕 ฟล
12:30=(5)0=251-91🥕 ฟบ
12:45=(5)0=207-76🥕 บ
13:00=(2)4=984-61🥕 บ
13:15=(5)7=437-64🥕 บ
13:30=(9)7=470-68🥕 บ(70
13:45=(7)0=274-93🥕 ฟบ
14:00=(8)9=938-43🥕 แตก3💥
14:15=(8)7=801-48🥕 ฟด
14:30=(9)8=891-45🥕 แตก3💥
14:45=(6)2=779-04××
15:00=(9)3=569-86🥕 ฟบ
15:15=(8)​1=804-19🥕 ฟรบล
15:30=(0)9=157-77××
15:45=(8)0=387-56🥕 ฟบ

16:00=(7)0=570

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 1 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
10:00=(3)2=078-47××
10:15=(9)7=629-24🥕 ฟบ(29
10:30=(6)7=387-12🥕 บ
10:45=(1)3=317-47🥕 ฟบรบ
11:00=(7)6=678-99🥕 ฟบรบ
12:00=(7)​4=787-50🥕 ฟบบ(78
12:15=(2)7=900-21🥕 ฟล
12:30=(5)0=251-91🥕 ฟบ
12:45=(5)0=207-76🥕 บ
13:00=(2)4=984-61🥕 บ
13:15=(5)7=437-64🥕 บ
13:30=(9)7=470-68🥕 บ(70
13:45=(7)0=274-93🥕 ฟบ
14:00=(8)9=938-43🥕 แตก3💥
14:15=(8)7=801-48🥕 ฟด
14:30=(9)8=891-45🥕 แตก3💥
14:45=(6)2=779-04××
15:00=(9)3=569-86🥕 ฟบ
15:15=(8)​1=804-19🥕 ฟรบล
15:30=(0)9=157-77××
15:45=(8)0=387-56🥕 ฟบ
16:00=(7)0=741-76🥕 ฟด
16:15=(5)6=849-93 ××
16:30=(6)5=241-62🥕 ฟล
16:45=(7)8=377-25🥕 ฟบ
17:00=(0)4=650-65🥕 ฟบ
17:15=(5)6=559-23🥕 ฟบ
17:30=(9)0=387-97🥕 ฟล(97
17:45=(1)​9=698-02🥕 บ
18:00=(6)4=485-74🥕 ด
18:15=(9)​7=954-64🥕 ฟรบ
18:30=(7)9=938-68🥕 รบ
18:45=(7)5=402-76🥕 ฟล
19:00=(2)4=694-22🥕 ฟลบ(94

19:15=(5)0=750
19:30=(9)7=497
19:45=(1)3=013
20:00=(1)8=718

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 1 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
19:15=(5)0=540-53🥕 ฟ3ด
19:30=(9)7=049-15🥕 ฟบ
19:45=(1)3=375-26🥕 รบ

20:00=(1)8=718

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
แสดงความคิดเห็น