ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
mu2517 1 เดือนที่แล้ว 0
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:00=(0)4=022-65🥕 ฟรบ
09:15=(4)3=567-02××
09:30=(6)7=902-72🥕 ล
09:45=(2)4=175-75××
10:00=(6)5=303-77××
10:15=(9)7=181-67🥕😱 ล
10:30=(5)2=727-24🥕 ด
10:45=(2)5=435-98🥕 บ
11:00=(1)0=341-26🥕 ฟบ
11:15=(1)3=737-95🥕 บ
11:30=(8)5=188-27🥕 ฟบ
11:45=(5)2=515-64🥕 ฟบ
12:00=(6)5=174-93××
12:15=(3)​7=693-30🥕 ฟด
12:30=(7)8=670-46🥕 ฟบ
12:45=(8)​7=917-25🥕 บ
13:00=(5)7=857-33🥕 แตกตรง💥
13:45=(7)6=348-27🥕 ฟล
14:00=(0)8=094-76🥕 ฟรบ
14:15=(7)6=324-39××
14:30=(8)7=902-86🥕 ฟล
14:45=(9)8=377-28🥕 ล
15:00=(9)0=900-05🥕 ฟ3ด
15:15=(0)1=683-06🥕 ฟล
15:30=(5)0=510-92🥕 ฟรบบ
15:45=(5)4=818-20××
16:00=(2)0=392-95🥕 ฟบ(92
16:15=(2)​1=201-52🥕 ฟ3ด(52
16:30=(6)9=127-55××
16:45=(7)6=865-63🥕 ด
17:00=(8)1=144-61🥕 ด
17:15=(1)​2=849-68××
17:30=(8)3=849-34🥕 ฟรบล
17:45=(6)7=502-64🥕 ฟล
18:00=(4)9=633-72××
18:15=(4)3=139-81🥕 บ(39
18:30=(4)3=787-53🥕 ล
18:45=(2)1=485-11🥕 ล
19:00=(7)8=838-91🥕😱 บ
19:15=(5)​8=675-07🥕 ฟบ(75
19:45=(5)4=100-52🥕 ฟล
20:00=(8)1=402-53××

20:15=(5)​7=657
20:30=(0)1=901
20:45=(9)0=590
21:00=(4)5=345

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
แสดงความคิดเห็น