ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
mu2517 1 เดือนที่แล้ว 2
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
10:00=(2)4=698-59××
10:15=(3)2=358-18🥕 ฟรบ
10:30=(7)5=239-84××
10:45=(3)​5=622-63🥕 ฟล
11:00=(9)3=218-33🥕 ล
11:15=(0)8=398-88🥕 ด
11:30=(1)​8=575-79××
11:45=(2)3=452-44🥕 ฟบ
12:00=(7)8=643-74🥕 ฟล
12:15=(9)0=670-79🥕 ฟด

12:30=(9)8=198
12:45=(9)0=590
14:00=(8)9=289

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 1 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
10:00=(2)4=698-59××
10:15=(3)2=358-18🥕 ฟรบ
10:30=(7)5=239-84××
10:45=(3)​5=622-63🥕 ฟล
11:00=(9)3=218-33🥕 ล
11:15=(0)8=398-88🥕 ด
11:30=(1)​8=575-79××
11:45=(2)3=452-44🥕 ฟบ
12:00=(7)8=643-74🥕 ฟล
12:15=(9)0=670-79🥕 ฟด
12:30=(9)8=044-00××
12:45=(9)0=058-19🥕 ฟลรบ
13:00=(8)9=882-89🥕 ฟ3ด(82/89


--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 1 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
10:00=(2)4=698-59××
10:15=(3)2=358-18🥕 ฟรบ
10:30=(7)5=239-84××
10:45=(3)​5=622-63🥕 ฟล
11:00=(9)3=218-33🥕 ล
11:15=(0)8=398-88🥕 ด
11:30=(1)​8=575-79××
11:45=(2)3=452-44🥕 ฟบ
12:00=(7)8=643-74🥕 ฟล
12:15=(9)0=670-79🥕 ฟด
12:30=(9)8=044-00××
12:45=(9)0=058-19🥕 ฟลรบ
13:00=(8)9=882-89🥕 ฟ3ด(82/89
13:15=(8)5=265-46🥕 บ
13:30=(8)3=812-81🥕 ฟ3ด
13:45=(8)5=544-06🥕 รบ
14:00=(2)8=830-52🥕 ฟลรบ
14:30=(0)​2=735-11××
14:45=(4)2=096-08××
15:00=(3)1=124-91🥕 ด
15:30=(0)1=389-37××
15:45=(9)0=462-43××😫
16:00=(9)1=659-81🥕 ฟบล
16:15=(3)5=755-05🥕 ด
16:30=(3)2=591-66××
16:45=(5)2=601-56🥕 ฟล
17:00=(1)0=117-53🥕 ฟบ
17:15=(5)8=186-33🥕 บ
17:30=(9)3=839-11🥕 แตก3💥
17:45=(6)0=706-05🥕 ฟ3ด(60
18:00=(8)2=476-14××
18:15=(1)​8=486-86🥕 ด
18:30=(2)​4=780-77××
18:45=(7)9=669-60🥕 บ
19:00=(6)9=324-54××
19:15=(5)2=104-05🥕 ฟล
19:30=(8)6=283-43🥕 ฟบ
19:45=(0)8=790-88🥕 ฟบล(90
20:00=(3)8=551-70××
20:30=(7)1=779-05🥕 ฟบ

20:45=(7)3=873
21:00=(5)3=753
21:15=(6)4=864
21:30=(5)7=457


--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
แสดงความคิดเห็น