ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
mu2517 1 เดือนที่แล้ว 5
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
08:45=(9)​0=333-45××
09:00=(7)5=847-65🥕 ฟบล
09:15=(2)5=102-12🥕 ฟด
09:30=(0)7=636-13××
09:45=(0)2=570-59🥕 ฟบ
10:00=(0)9=168-26××
10:15=(8)3=770-90××
10:30=(2)4=712-41🥕 ฟบล
10:45=(7)5=181-49××
11:00=(5)7=568-49🥕 ฟรบ
11:15=(6)0=555-66🥕 ฟล
11:30=(6)0=328-72××
11:45=(0)8=987-48🥕 ด
12:00=(7)8=134-98🥕 ล
12:15=(8)​1=914-83🥕 ฟลบ
12:30=(7)​9=228-89🥕 ล
12:45=(8)3=136-60🥕 บ
13:00=(9)8=725-81🥕 ล(81
13:15=(0)4=925-35××
13:30=(0)1=010-84🥕 ฟบบ(10
13:45=(4)5=619-52🥕 ล
14:00=(6)7=057-78🥕 ด
14:15=(1)​2=271-53🥕 ฟบบ
14:30=(2)1=409-08××
14:45=(1)0=901-79🥕 ฟบบ(01
15:00=(2)4=040-45🥕 ด(45
15:15=(0)8=298-97🥕 บ
15:30=(9)​5=940-22🥕 ฟรบ
15:45=(8)3=595-29××
16:00=(9)0=921-19🥕 ฟด
16:15=(1)2=680-01🥕 ฟล
16:30=(9)2=002-12🥕 ด
16:45=(0)9=651-74××
17:00=(2)9=567-03××
17:30=(2)9=339-41🥕 บ
17:45=(3)7=633-29🥕 ฟบ
18:00=(4)5=448-24🥕 ฟด
18:15=(4)5=818-59🥕 ล
18:30=(3)6=371-28🥕 ฟรบ
18:45=(8)6=726-73🥕 บ

19:00=(1)5=615
19:15=(5)​0=950
19:30=(5)6=356
19:45=(0)3=703
20:00=(4)5=745

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 1 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
19:00=(1)5=396-50🥕 ล
19:15=(5)​0=889-84××
19:30=(5)6=513-80🥕 ฟรบ
19:45=(0)3=835-67🥕 บ
20:00=(4)5=861-76××

20:15=(6)8=568
20:30=(8)7=087
20:45=(9)8=798
21:00=(0)8=408

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 1 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
19:00=(1)5=396-50🥕 ล
19:15=(5)​0=889-84××
19:30=(5)6=513-80🥕 ฟรบ
19:45=(0)3=835-67🥕 บ
20:00=(4)5=861-76××
20:15=(6)8=006-39🥕 ฟบ

20:30=(8)7=087
20:45=(9)8=798
21:00=(0)8=408

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 1 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
19:00=(1)5=396-50🥕 ล
19:15=(5)​0=889-84××
19:30=(5)6=513-80🥕 ฟรบ
19:45=(0)3=835-67🥕 บ
20:00=(4)5=861-76××
20:15=(6)8=006-39🥕 ฟบ
20:30=(8)7=684-84🥕 ฟด

20:45=(9)8=798
21:00=(0)8=408

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 1 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
19:00=(1)5=396-50🥕 ล
19:15=(5)​0=889-84××
19:30=(5)6=513-80🥕 ฟรบ
19:45=(0)3=835-67🥕 บ
20:00=(4)5=861-76××
20:15=(6)8=006-39🥕 ฟบ
20:30=(8)7=684-84🥕 ฟด
20:45=(9)8=065-95🥕 ฟล
21:00=(0)8=888-35🥕 บ
21:15=(6)0=590-68🥕 ฟลบ

21:30=(8)0=580
21:45=(4)0=740
22:00=(3)0=530

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 1 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
19:00=(1)5=396-50🥕 ล
19:15=(5)​0=889-84××
19:30=(5)6=513-80🥕 ฟรบ
19:45=(0)3=835-67🥕 บ
20:00=(4)5=861-76××
20:15=(6)8=006-39🥕 ฟบ
20:30=(8)7=684-84🥕 ฟด
20:45=(9)8=065-95🥕 ฟล
21:00=(0)8=888-35🥕 บ
21:15=(6)0=590-68🥕 ฟลบ
21:30=(8)0=684-29🥕 ฟบ
21:45=(4)0=702-06🥕 ด
22:00=(3)0=666-81××

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
แสดงความคิดเห็น