ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
mu2517 1 เดือนที่แล้ว 6
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:00=(4)2=142
09:15=(0)6=406
09:30=(9)1=491
09:45=(0)8=508
10:00=(8)4=384

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 1 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:00=(4)2=075-41🥕 ฟล(41
09:15=(0)6=907-64🥕 ฟบล(64

09:30=(9)1=491
09:45=(0)8=508
10:00=(8)4=384

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
kid111 1 เดือนที่แล้ว
ขอบคุณงับ

2ไม้ได้ทั้งรูดทั้งวิน​ เยี่ยมครับ
mu2517 1 เดือนที่แล้ว
🙏 เฮงๆๆ🙏
mu2517 1 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:00=(4)2=075-41🥕 ฟล(41
09:15=(0)6=907-64🥕 ฟบล(64
09:30=(9)1=518-54🥕 บ
09:45=(0)8=310-66🥕 ฟบ
10:00=(8)4=701-80🥕 ฟล

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 1 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
09:00=(4)2=075-41🥕 ฟล(41
09:15=(0)6=907-64🥕 ฟบล(64
09:30=(9)1=518-54🥕 บ
09:45=(0)8=310-66🥕 ฟบ
10:00=(8)4=701-80🥕 ฟล
10:15=(1)9=049-53🥕 บ
10:30=(1)9=369-93🥕 ด(93
10:45=(0)8=955-72××
11:00=(3)8=252-66××
11:15=(2)​3=161-21🥕 ฟล
11:30=(8)7=346-03××
11:45=(3)2=300-51🥕 ฟรบ
12:00=(3)6=685-01🥕 รบ
12:30=(1)0=117-24🥕 ฟบ
12:45=(6)1=170-97🥕 รบ
13:00=(7)6=659-78🥕 ฟลรบ
13:15=(3)0=681-19××
13:30=(3)4=006-28××
13:45=(3)​2=502-13🥕 ฟลบ
14:00=(7)6=778-21🥕 ฟบ
14:15=(1)9=691-10🥕 ฟ3ด(91
14:30=(6)9=866-11🥕 ฟบ
14:45=(1)9=544-31🥕 ฟล
15:00=(3)4=832-54🥕 ฟบล
15:15=(8)0=226-82🥕 ฟล
15:30=(6)4=886-35🥕 ฟบ

15:45=(2)8=028
16:00=(5)1=951


--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 1 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
15:45=(2)8=972-66🥕 ฟบ
16:00=(5)1=126-52🥕 ฟลรบ

16:15=(8)6=286
16:30=(6)7=167
16:45=(8)3=183
17:00=(1)8=018

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
แสดงความคิดเห็น