ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
mu2517 2 เดือนที่แล้ว 1
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
10:45=(6)5=327-24××
11:00=(6)7=336-49🥕 ฟบ
11:15=(7)8=901-36××
11:30=(6)​9=966-42🥕 ฟบรบ
11:45=(6)5=304-21××
12:00=(8)6=660-89🥕 ฟลบ
12:15=(3)2=386-61🥕 ฟรบ
12:30=(4)1=708-47🥕 ฟล
12:45=(8)5=639-57🥕 ล
13:00=(2)7=213-05🥕 ฟรบ
13:15=(2)1=168-69🥕 รบ
13:30=(1)4=489-18🥕 ฟลรบ
13:45=(9)7=487-51🥕 บ
14:00=(6)1=716-74💥 ฟต3
14:15=(6)7=382-04××
14:30=(3)7=917-73🥕 ฟ3ด(73
14:45=(2)0=886-52🥕 ฟล
15:00=(0)7=085-10🥕 ฟด
15:15=(2)9=957-29🥕 ฟ3ด(29
15:30=(7)6=529-78🥕 ฟล
15:45=(0)1=871-43🥕 บ
16:00=(0)2=396-89××
16:15=(2)8=600-70××
16:30=(7)4=623-14🥕 ล
16:45=(4)7=400-17🥕 ฟรบล
17:00=(6)​4=055-99××
17:15=(9)8=153-59🥕 ฟล
17:30=(0)​7=519-20🥕 ฟล

17:45=(5)6=456
18:00=(8)3=583

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 2 เดือนที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
🙏ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************
10:45=(6)5=327-24××
11:00=(6)7=336-49🥕 ฟบ
11:15=(7)8=901-36××
11:30=(6)​9=966-42🥕 ฟบรบ
11:45=(6)5=304-21××
12:00=(8)6=660-89🥕 ฟลบ
12:15=(3)2=386-61🥕 ฟรบ
12:30=(4)1=708-47🥕 ฟล
12:45=(8)5=639-57🥕 ล
13:00=(2)7=213-05🥕 ฟรบ
13:15=(2)1=168-69🥕 รบ
13:30=(1)4=489-18🥕 ฟลรบ
13:45=(9)7=487-51🥕 บ
14:00=(6)1=716-74💥 ฟต3
14:15=(6)7=382-04××
14:30=(3)7=917-73🥕 ฟ3ด(73
14:45=(2)0=886-52🥕 ฟล
15:00=(0)7=085-10🥕 ฟด
15:15=(2)9=957-29🥕 ฟ3ด(29
15:30=(7)6=529-78🥕 ฟล
15:45=(0)1=871-43🥕 บ
16:00=(0)2=396-89××
16:15=(2)8=600-70××
16:30=(7)4=623-14🥕 ล
16:45=(4)7=400-17🥕 ฟรบล
17:00=(6)​4=055-99××
17:15=(9)8=153-59🥕 ฟล
17:30=(0)​7=519-20🥕 ฟล
17:45=(5)6=096-12🥕 บ
18:00=(8)3=276-31🥕 ล
18:15=(5)8=374-68🥕 ล
18:30=(7)5=866-93××
18:45=(8)3=252-98🥕 ฟล
19:00=(4)7=642-70🥕 ฟบล
19:15=(9)4=268-73××
19:30=(5)7=165-76🥕 ฟบล
19:45=(8)2=738-65🥕 ฟบ(38
20:00=(3)​5=039-61🥕 ฟบบ(39

20:15=(8)0=280
20:30=(5)​0=950
20:45=(1)0=610
21:00=(1)0=410

--------------------
ตัว(ฟัน)92%หลุดไม่เกิน 4ไม้
🍂Line ID : mu.ptp
แสดงความคิดเห็น