ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
mu2517 2 สัปดาห์ที่แล้ว 2
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
⛔ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************

09:45=(7)5=373-00💘 ฟบ
10:00=(4)5=343-46💘 ฟบล
10:15=(3)2=791-28💘 ล

10:30=(0)9=0917
10:45=(4)9=4912
11:00=(9)0=9065
11:15=(1)5=1587
11:30=(6)5=6501
11:45=(0)1=0167
12:00=(1)8=1820

--------------------
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 2 สัปดาห์ที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
⛔ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************

09:45=(7)5=373-00💘 ฟบ
10:00=(4)5=343-46💘 ฟบล
10:15=(3)2=791-28💘 ล
10:30=(0)9=723-82××
10:45=(4)9=590-37💘 บ
11:00=(9)0=802-04💘 บล
11:15=(1)5=204-42××
11:30=(6)5=515-56💘 ฟ3ด(15/56
11:45=(0)1=689-79××
12:00=(1)8=125-55💘 ฟรบ
12:15=(2)1=872-78💘 ฟบ

12:30=(8)0=8015
12:45=(8)1=8194
13:00=(5)1=5103
13:15=(4)9=4912
13:30=(5)6=5627
13:45=(7)0=7026
14:00=(4)5=4587


--------------------
🍂Line ID : mu.ptp
mu2517 2 สัปดาห์ที่แล้ว
🙋ปป.
💥 เปลี่ยนaffเข้ากลุ่มฟรี
⛔ไม่รับaffไม่มียอดแทง
********************

09:45=(7)5=373-00💘 ฟบ
10:00=(4)5=343-46💘 ฟบล
10:15=(3)2=791-28💘 ล
10:30=(0)9=723-82××
10:45=(4)9=590-37💘 บ
11:00=(9)0=802-04💘 บล
11:15=(1)5=204-42××
11:30=(6)5=515-56💘 ฟ3ด(15/56
11:45=(0)1=689-79××
12:00=(1)8=125-55💘 ฟรบ
12:15=(2)1=872-78💘 ฟบ
12:30=(8)0=233-34××
12:45=(8)1=143-18💘 ฟลล(18
13:00=(5)1=884-62××
13:15=(4)9=572-82××
13:30=(5)6=836-24💘 บ
13:45=(7)0=504-17💘 ฟลบ
14:00=(4)5=940-41💘 ฟบล
14:15=(2)0=857-98××
14:30=(8)7=600-05××
14:45=(4)2=075-22💘 ล
15:00=(5)4=171-52💘 ฟล
15:15=(1)5=066-50💘 ล
15:30=(8)7=635-51××
15:45=(5)7=611-59💘 ฟล
16:00=(5)7=109:84××
16:15=(7)5=224-43××
16:30=(8)7=227-62💘 บ
16:45=(9)0=065-59💘 ฟล
17:00=(8)7=730-36💘 รบ
17:45=(1)8=709-09××(09/09
18:00=(6)5=563-35💘 ฟ3ด
18:15=(5)7=449-87💘 ล
18:30=(6)5=554-33💘 บ
18:45=(7)5=345-24💘 บ
19:00=(8)0=511-39××

--------------------
🍂Line ID : mu.ptp
แสดงความคิดเห็น