ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
mu2517 6 วันที่แล้ว 5
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(8)1=81-86-80
========081-681-086-016

08:30=(0)8=08-01-07
=========708-108-701-781

08:45=(4)2=42-49-41
=========142-942-149-129

09:00=(1)8=18-10-19
=========918-018-910-980⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 6 วันที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(8)1=253-17💘 ล

08:30=(0)8=08-01-07
=========708-108-701-781

08:45=(4)2=42-49-41
=========142-942-149-129

09:00=(1)8=18-10-19
=========918-018-910-980⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 6 วันที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(8)1=253-17💘 ล
08:30=(0)8=855-73💘 รบ
08:45=(4)2=882-31××
09:00=(1)8=039-00××

09:15=(0)3=03-07-08
=========703-803-708-738

09:30=(5)6=56-50-52
=========256-056-052-062

09:45=(8)0=80-84-83
=========380-480-483-403

10:00=(4)5=45-48-47
=========845-745-847-857⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 6 วันที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(8)1=253-17💘 ล
08:30=(0)8=855-73💘 รบ
08:45=(4)2=882-31××
09:00=(1)8=039-00××
09:15=(0)3=802-26💘 ฟบ

09:30=(5)6=56-50-52
=========256-056-052-062

09:45=(8)0=80-84-83
=========380-480-483-403

10:00=(4)5=45-48-47
=========845-745-847-857⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 6 วันที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(8)1=253-17💘 ล
08:30=(0)8=855-73💘 รบ
08:45=(4)2=882-31××
09:00=(1)8=039-00××
09:15=(0)3=802-26💘 ฟบ
09:30=(5)6=865-72💘 ฟบบจ(65
09:45=(8)0=198-90💘 ฟบล
10:00=(4)5=965-45💘 ฟ3ดจ(45

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 6 วันที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน*)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(8)1=253-17💘 ล
08:30=(0)8=855-73💘 รบ
08:45=(4)2=882-31××
09:00=(1)8=039-00××
09:15=(0)3=802-26💘 ฟบ
09:30=(5)6=865-72💘 ฟบบ จ(65
09:45=(8)0=198-90💘 ฟบล
10:00=(4)5=965-45💘 ฟ3ด จ(45
10:30=(3)4=688-32💘 ฟล จ(3
10:45=(7)8=357-22💘 ฟบ
11:00=(9)0=100-12💘 ล
11:15=(1)0=056-43💘 รบ
11:30=(2)1=144-66💘 รบ
11:45=(9)0=194-52💘 ฟบ
12:00=(1)2=663-05××
12:15=(4)5=952-65💘 บล (65
12:30=(5)2=255-30💘 ฟบ
12:45=(5)6=270-23××
13:00=(0)3=923-54💘 บ
13:15=(0)1=634-36××
13:30=(6)1=221-74💘 บ
13:45=(9)4=341-91💘 ฟบล
14:00=(1)3=013-43💘✓ แตกตรง💥
14:15=(6)5=344-50💘 ล
14:30=(1)2=961-59💘 ฟบ
14:45=(3)0=878-26××
15:00=(3)1=649-04××
16:15=(6)8=260-44💘 ฟบ
16:30=(6)8=334-42××
16:45=(4)3=717-77××
17:00=(0)1=839-16💘 ล
17:15=(2)3=637-98💘 บ
17:30=(9)8=119-38💘 ฟบล จ(19
17:45=(7)6=017-34💘 ฟบ
18:00=(8)7=734-72💘 บล
18:15=(2)1=233-01💘 ฟรบล
18:30=(2)1=950-26💘 ฟล
18:45=(1)2=800-62💘 ล
19:00=(4)3=341-81💘 ฟบบ
19:15=(9)8=566-28💘 ล (82
19:30=(9)7=765-38💘 รบ
19:45=(0)9=901-25💘 ฟรบบ
20:00=(6)8=187-61💘 ฟลบ จ(61
20:15=(8)0=415-11××
20:30=(4)5=927-58💘 ล

20:45=(8)9=89-80-82
=========289-089-280-290

21:00=(8)5=85-89-80
=========085-985-980-950

21:15=(7)0=70-76-78
=========870-670-678-608

21:30=(7)5=75-71-72
=========275-175-271-251

21:45=(2)0=20-23-25
=========520-320-520-530

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
แสดงความคิดเห็น